Penerbitan Terkini

doris padmini a/p s. selvaratnam, norlaila abu bakar, lai wei sieng, ibrahim mohamed, zanisah man, amalina mohsin.  (2021).  laporan bengkel kursus fb page untuk orang asli.  - laporan bengkel kursus fb page untuk orang asli.  1-9. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, norlaila abu bakar, lai wei sieng, ibrahim mohamed, zanisah man, amalina mohsin.  (2021).  laporan bengkel kursus pengenalan kepada pemasaran digital orang asli_sesi i 12_12_2020.  - laporan bengkel kursus pengenalan kepada pemasaran digital orang asli.  1-6. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, norlaila abu bakar, lai wei sieng, ibrahim mohamed, zanisah man, amalina mohsin.  (2020).  laporan bengkel kursus pengenalan kepada pemasaran digital orang asli.  - 1-4. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar, norain mod asri, mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, ishak abd rahman.  (2020).  laporan program advokasi kepenggunaan di ipta universiti kebangsaan malaysia.  - gern penyelidikan belum dapat didaftarkan sebab macfea belum kongsikan maklumat pembiayaan.  1-13. 

norlaila binti abu bakar, norain binti mod asri, iman athira binti laili, suhaila binti saad.  (2019).  masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa.  - jurnal personalia pelajar.  113-120. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, norlaila abu bakar, zafirah husin, muhammad harith hasnan, muhammad idris hamid.  (2018).  pengurusan fiskal pihak berkuasa tempatan yang berstatus majlis bandaraya di zon tengah semenanjung malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia. 

norlaila abu bakar, norain mod asri, iman athira binti laili & suhaila saad.  (2017).  masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa wanita.  - 21st macfea national seminar 2017. 

norain mod asri, norlaila abu bakar, iman athira laili, suhaila saad.  (2017).  status kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa.  - jurnal pengguna malaysia.  61-79. 

norain mod asri, fariza ahmad, norlaila abu bakar,rozarina izura tukiran dan fadhilah hairol zaman.  (2016).  pola perbelanjaan dan tabungan, serta status pembiayaan dalam kalangan pemiutang kenderaan, peribadi dan kad kredit di selangor.  - jurnal pengguna malaysia.  94-111. 

azielotta ak wilson temi, doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar.  (2015).  malaysia economic growth and income distribution based on ethnicity.  - proceeding of kuala lumpur international business, economics and law conference.  66-74. 

norain mod asri, fariza ahmad, wook endut, norlaila abu bakar dan nurulhuda md zahir.  (2015).  permintaan institusi terhadap perkhidmatan katering.  - jurnal pengguna malaysia.  1-17. 

norain mod asri, fariza ahmad, wook endut, norlaila abu bakar, nurulhuda md zain.  (2014).  permintaan terhadap perkhidmatan katering: perspektif pelanggan institusi.  - 18th national macfea seminar 2014.  113-116. 

mohamad zaki bin mohd shukri, doris padmini selavaratnam & norlaila abu bakar.  (2013).  corak dan agihan dalam perbelanjaan kerajaan dan kesan terhadap pertumbuhan ekonomi negara: kajian empirikal bagi kes malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

syuhada binti abdul halim, doris padmini selvaratnam & norlaila abu bakar.  (2013).  pembasmian kemiskinan melalui program amanah ikhtiar malaysia : kajian kes cawangan kota setar, kedah.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

norlaila abu bakar, doris padmini selvaratnam, nor aini haji idris.  (2013).  malaysia negara maju realiti & cabaran pengguna.  - 73-84 (5). 

s.shahida, norlaila abu bakar, tamat sarmidi, mariani abdul-majid, norlida hanim mohd salleh, mohd azlan shah zaidi, ishak yussof, noorasiah sulaiman & mohd adib ismail.  (2012).  teaching and learning using case study: possible application at introductory economics courses, ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

nor aini haji idris, medeline berma, norlaila abu bakar doris padmini a/p selvaratnam, poo bee tin.  (2012).  modal sosial dan pembangunan ekonomi di malaysia.  - 106. 

halima salihi ahmad, madeline berma, norlaila abu bakar.  (2012).  on the causal links between poverty and hiv in nigeria, 1990-2009: an application of granger causality and co-integration techniques.  - malaysia journal of society and space.  8(1):50-59. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar & nor aini haji idris.  (2012).  the health determinants of elderly malaysian population.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-vi 2012 (perkem 2012), bangi. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar & mastura binti nongman.  (2012).  permintaan terhadap alat ganti kereta tempatan dan implikasi terhadap peluang perniagaan alat ganti kereta.  - jurnal pengguna malaysia.  68-87. 

nor aini haji idris, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor.  (2012).  business network in halal food processing industries in malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem vii) 2012. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar, mastura binti nongman.  (2011).  permintaan terhadap alat ganti kereta tempatan dan implikasi terhadap peluang perniagaan alat.  - 15th national macfea seminar 2011 - patriotic consumers as drivers of the national economy, uitm shah alam. 

anna a/p arokia nathen
dr. doris padmini a/p selvaratnam
pn. norlaila abu bakar.  (2011).  hubungan tingkat pendapatan dan kehidupan lestari: kerangka konseptual.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi 2011. 

norlaila abu bakar, doris padmini selvaratnam & nor aini haji idris.  (2010).  kesan kenaikan harga barang terhadap perbelanjaan, tabungan dan kredit pengguna di lembah klang.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14: halatuju penyelidikan kepenggunaan: isu dan cabaran. 

doris padmini selvaratnam, nor aini haji idris & norlaila abu bakar.  (2010).  warga emas di malaysia: ke arah kesejahteraan ekonomi dan sosial.  - 179. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar, nor aini hj idris.  (2010).  economic well-being and morbidity of the elderly in malaysia.  - journal of modern accounting and auditing.  6(4):45-51. 

nor aini idris, aminudin mokhtar, norlida hanim mohd salleh, wook endut, mohd adib ismail, doris padmini a/p selvaratnam, norain mod asri dan norlaila abu bakar.  (2010).  prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm. 

doris padmini selvaratnam, nor aini haji idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care: case sstudy from malaysia, new zealand and malaysia.  -

norlaila abu bakar & nor aini hj idris.  (2009).  keselamatan insan nasional & serantau : aspirasi & realiti.  - 11 & 191 -204. 

norlaila abu bakar, nor aini haji idris & doris padmini selvaratnam.  (2009).  kesejahteraan ekonomi warga emas di malaysia : perbezaan gender.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iv 2009. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar & nor aini hj idris.  (2009).  economic well-being and morbidity of the elderly in malaysia.  - fifth international gaber conference proceedings, december 2009, library of congress, us. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj. idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care : case study from malaysia, new zealand and australia.  - siri kertas diskusi bil. 3 fakulti ekonomi dan perniagaan ukm. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar & nor aini haji idris.  (2009).  economic well-being and morbidity of the elderly in malaysia.  - fifth international gaber conference. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj idris, norlaila abu bakar & ong bee kim.  (2009).  kesan peningkatan jangka hayat di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iv 2009 memacu pembangunan ekonomi dalam ketidaktentuan persekitaran global` ukm bangi. 

norlaila abu bakar, nor aini haji idris, doris padmini & norlida hanim.  (2008).  analisis kesejahteraan ekonomi di kalangan warga emas.  - persidangan 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

doris padmini, nor aini haji idris, norlaila abu bakar &.  (2008).  institusi penjagaan orang tua di malaysia, new zealand dan australia: satu analisis perbandingan.  - persidangan 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

norlaila abu bakar, nor aini haji idris, doris padmini & norlida hanim.  (2008).  analisis kesejahteraan ekonomi di kalangan warga emas.  - prosiding seminar 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

doris padmini selvaratnam, poo bee tin, norlaila abu bakar, nor aini hj. idris & madeline berma.  (2008).  social capital accumulation in malaysia.  - e-bangi.  3(3):1-16. 

doris padmini selvaratnam, madeline berma, nor aini hj. idris, norlaila abu bakar, poo bee tin.  (2008).  enhancing the society`s social capital.  - jurnal ekonomi malaysia.  42(1):105-113. 

norlaila abu bakar, nor aini hj. idris dan doris padmini selvaratna,.  (2008).  analisis kesejahteraan ekonomi di kalangan warga emas di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi negara pasca 50 tahun kemerdekaan, cabaran dan halatuju. 2007. ukm. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj idris, norlaila abu bakar dan norlida hanim mohd salleh.  (2008).  aged care programmes in malaysia, new zealand and australia.  - international conference on social development and environmental studies 2008. 

nor aini haji idris, faridah shahadan, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor & ab. razak dan.  (2007).  malaysia ke arah hab makanan halal dunia..  - 234. 

poo bee tin, liew chei siang dan norlaila abu bakar.  (2007).  halatuju dan cabaran pembangunan sektoral dan sumber manusia dalam rancangan malaysia kesembilan.  - Bab 16 hal 307-326. 

norlaila abu bakar dan nor aini haji idris.  (2007).  pembangunan sumber manusia dalam era k-economy.  - Bab 4, 66-83. 

norlaila abu bakar, nor aini hj. idris dan doris padmini selvaratnam.  (2007).  struktur modal sosial di kalangan masyarakat bandar dan luar bandar di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi negara pasca 50 tahun kemerdekaan, cabaran dan halatuju. 

doris padmini selvaratnam, noorasiah sulaiman dan norlaila abu bakar.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 6, 115-133.