Penerbitan Terkini

md yazid ahmad, rosnani hussain.  (2019).  sejauh mana peranan keperluan kanak-kanak dalam pembahagian harta sepencarian di mahkamah syariah.  - international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  1-18. 

wan zulkifli wan hassan,ezad azraai jamsari, nazri muslim, jamsari alias, zulkifli mohamad dan md yazid ahmad.  (2018).  the dynamics of zakat distribution according to shafii school of law (madhhab) in fatwas of terengganu state.  - international journal of civil engineering and technology ijciet. 

md yazid ahmad & nor faizah zakaria.  (2018).  signifikan tuntutan harta sepencarian dalam poligami.  - 1st international conference on contemporary issues and maqasid al-shari'ah. 

md yazid ahmad, mohd nasran mohamad, mohd zamro muda, amir husin mohd nor, noor lizza mohamed said, ezad azraai jamsari & badlihisham mohd nasir.  (2018).  takharuj as an effective solution to the inheritance problems of muslims.  - the social sciences. 

adilah mohd sa'afie, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said & md. yazid ahmad.  (2018).  pengendalian pengurusan produk hibah di wasiyyah shoppe berhad dan as-salihin trustee berhad.  - proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018). 

md yazid ahmad, filzah hannani & mustasyar khalesa.  (2018).  perkembangan pentadbiran undang-undang tanah kerajaan uthmaniyyah.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

md yazid ahmad, nurazizah roslan & nurshakirah basaran.  (2018).  kedudukan hakmilik tanah yang tidak boleh disangkal menurut undang-undang tanah islam dan kanun tanaha negara.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

mohd izhar ariff mohd kashim, mat noor mat zain, md yazid ahmad, ezad azraai jamsari & diani mardiana mat zin.  (2018).  haram sources in food processing according to shariah perspective.  - international journal of civil engineering and technology. 

md yazid ahmad, mohd nasran mohamad, mohd zamro muda, ezad azraai jamsari, wan zulkifli wan hassan & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2018).  confronting the problem of managing unclaimed inheritance property of muslims in malaysia.  - international journal of civil engineering and technology. 

md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

md yazid ahmad, nurul safura izzati bt abdul karim & fatiah bt halim.  (2018).  perkongsian milikan (milikan bersama) tanah: isu dan penyelesaiannya menurut kanun tanah negara 1965 dan undang-undang tanah islam.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

md yazid ahmad, nurul hidayah bt zamani & nurul jannah bt rahmat.  (2018).  perbandingan prinsip asas undang-undang tanah islam dalam kitab al-ahkam al-sultaniyyah dan majallah al-ahkam al-adliyyah.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

md yazid ahmad, nur adila sufia bt ajeman & nur nazirah bt rosdi.  (2018).  justifikasi pengambilan balik tanah oleh kerajaan menurut undang-undang tanah di malaysia dan undang-undang tanah islam.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

md yazid ahmad & nurul aziera syakilla.  (2018).  dasar pemberian tanah kepada warganegara asing dan syarikat asing menurut undang-undang di malaysia.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

md yazid ahmad, nurul najwa mohd zamri & noor syakirah mohd yani.  (2018).  amalan pencerobohan tanah kerajaan di malaysia.  - high impact educational practices 2018. 

md yazid ahmad, nur syazwani za'bar & murshidah ahda sahiful bahari.  (2018).  perbandingan tanah rizab melayu dengan tanah hima.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohd al adib samuri.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 14. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 4. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 109. 

rosnani hussain & md yazid ahmad.  (2017).  penentuan keperluan kanak-kanak dalam pembahagian harta sepencarian.  - kolokium siswazah syariah 2017. 

md yazid ahmad.  (2017).  penangguhan dalam pengurusan harta pusaka orang islam di malaysia: faktor dan implikasi.  - seminar syariah dan undang-undang 2017 (suu 2017). 

noor lizza mohamed said, adnan mohamed yusoff, mohd zamro muda & md. yazid ahmad.  (2017).  analisis keperluan qabd dalam akad hibah yang diperuntukkan dalam perundangan di jordan.  - proceeding international conference on law and islamic jurisprudence (iclij 2017).  197-202. 

rina fakhizan mohd sukri, zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda & md yazid ahmad.  (2017).  implikasi pemelukan islam terhadap pengurusan harta mualaf.  - proceeding international conference on law and islamic jurisprudence (iclij 2017).  166-180. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, mohammad zaini yahaya.  (2017).  editorial journal of contemporary islamic law.  - journal of contemporary islamic law.  1-76. 

md yazid ahmad.  (2017).  practice of muafakat and application of takharuj in inheritance distribution according to muslim inheritance law perspective.  - islamiyyat (the international journal of islamic studies). 

md yazid ahmad, ezad azraai jamsari, badlihisham mohd nasir, aminudin hehsen, wan zulkifli wan hassan.  (2017).  flexibility of takharuj principle in solving the inheritance issues.  - international journal of civil engineering and technology.  867-878. 

mohd hafiz safiai, ibnor azli ibrahim, ezad azraai jamsari, badlihisham mohd nasir & md yazid ahmad.  (2017).  astrolabe as portal to the universe, inventions across civilizations.  - international journal of civil engineering and technology (ijciet).  609-619. 

md yazid ahmad, ezad azraai jamsari, mohd hafiz safiai, ibnor azli ibrahim, badlihisham mohd nasir & wan mohd hirwani wan hussain.  (2017).  issues and challenges of perintah faraid (faraid order) in inheritance distribution for muslims in malaysia.  - international business management.  1598-1604. 

md yazid ahmad, mohd zamro muda & noor lizza mohamed said.  (2017).  takharuj dan muafakat: antara undang- undang pusaka islam dan adat kebiasaan.  - international conference on law and islamic jurisprudence (iclij 2017).  203-209. 

mohd borhanuddin bin zakaria, amir husin bin mohd nor, noor lizza bt mohamed said, md. yazid bin ahmad & juairiah binti hasan.  (2017).  dasar pembangunan tanah menurut perspektif islam.  - journal of islam and contemporary society (jurnal islam dan masyarakat kontemporari).  113-127. 

nurul husna mohamed @ ismail, md yazid ahmad & ezad azraai jamsari.  (2017).  haluan peranan baitulmal ke arah pemegang amanah wang tak dituntut di malaysia: sorotan literatur.  - nadwah ulama nusantara vii.  8-15. 

muhammad hafizullah bin muda & md yazid bin ahmad.  (2017).  syarat-syarat iqta dalam undang-undang tanah islam.  - fikiran masyarakat.  1-5. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, azlin alisa ahmad, mohd hafiz safiai, mohammad zaini yahaya.  (2017).  editorial journal of contemporary islamic law.  - journal of contemporary islamic law.  1-73. 

ezad azraai jamsari, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, mohd roslan mohd nor, adibah sulaiman, mohd hafiz safiai, ibnor azli ibrahim & md yazid ahmad.  (2017).  akbar (1556-1605) and india unification under the mughals.  - international journal of civil engineering and technology.  768-781. 

ibnor azli ibrahim, mohd hafiz safiai, ezad azraai jamsari, md yazid ahmad, amir husin mohd nor, badlihisham mohd nasir & aminudin hehsan.  (2017).  observatories in malaysia: descendants of islamic civilization superiority.  - international journal of civil engineering and technology.  782-795. 

mahyidin hamat, zuliza mohd kusrin, ezad azraai jamsari, noorsafuan che noh & md yazid ahmad.  (2017).  implementation of marriage dissolution by li`an (invoking mutual curses) in islam.  - international journal of advanced research (ijar).  1466-1470. 

mohd borhanuddin bin zakaria, amir husin bin mohd nor, noor lizza bt mohamed said, md. yazid bin ahmad & juairiah binti hasan.  (2017).  dasar pertanian negara ketiga (dpn3) & dasar agromakanan negara (dan): analisis terhadap makanan asasi beras dan padi menurut islam.  - journal of islam and contemporary society (jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  32-50. 

mahyidin hamat, zuliza mohd kusrin, ezad azraai jamsari, md yazid ahmad, noorsafuan che noh.  (2017).  talaq (divorce) procedure in the provisions of muslim family and inheritance law of patani province, southern thailand.  - iosr journal of humanities and social science (iosr-jhss).  98-103. 

md yazid ahmad.  (2017).  fiqah & persoalan semasa.  - 13. 

wan zulkifli wan hassan, ezad azraai jamsari, azizi umar, zulkifli mohamad, jamsari alias, nazri muslim, md yazid ahmad.  (2017).  the management of zakat distribution in the practice of fatwa in terengganu, malaysia.  - international journal of civil engineering and technology (ijciet).  834-851. 

wan kamal mujani, mohamad khairul izwan rifin, izziah suryani mat resad, ezad azraai jamsari, mohd rizal palil, md yazid ahmad & mohd syakir mohd taib.  (2017).  strengthening and enhancing economy and education through waqf in malaysia.  - international journal of civil engineering and technology.  600-613. 

md yazid ahmad, nurul husna mohamed, ezad azraai jamsari, zamzuri zakaria, anwar fakhri omar & mohd syakir mohd taib.  (2017).  baitulmal`s potential as trustee for unclaimed moneys of muslims.  - international journal of civil engineering and technology.  593-599. 

md yazid ahmad.  (2016).  syarat tersirat/termaklum mengenai mutu kelayakan atau ssesuai mengikut maksud.  - 1-12. 

md yazid ahmad.  (2016).  syarat tersirat atau termaklum.  - 1-19. 

md yazid ahmad.  (2016).  terma kontrak.  - 1-10. 

md yazid ahmad.  (2016).  pemindahan hak milik dalam sesuatu kontrak yang belum ditentukan harga barangan.  - 1-19. 

md yazid ahmad.  (2016).  pengenalan akta jualan barang 1957.  - 1-12. 

md yazid ahmad.  (2016).  hak milik dan risiko dalam undang-undang jualan barang.  - 1-16. 

mohd hashim yunus, zamzuri zakaria, md yazid bin ahmad.  (2016).  pandangan ulama terhadap kontrak hibrid dan pelaksanaannya dalam produk pembiayaan perumahan affin home invest-i.  - international journal of islamic and civilizational studies.  39-48 |. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 4. 

md yazid ahmad.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 10. 

bibi nur adila zulkafli & md yazid ahmad.  (2016).  kekangan dan penyelesaian kelewatan pengurusan aset pusaka tak alih orang islam di malaysia.  - islamiyyat:the international journal of islamic studies. 

md yazid ahmad.  (2016).  pengenalan undang-undang kontak dan tawaran.  - 1-16. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang : penerokaan ilmu syariah dan undang-undang teras kelangsungan keilmuan islam.  - 122. 

md yazid ahmad.  (2016).  penerimaan dan pembatalan kontrak.  - 1-14. 

md yazid ahmad.  (2016).  balasan kontrak.  - 1-10. 

md yazid ahmad.  (2016).  niat dan keupayaan dalam undang-undang kontrak.  - 1-17. 

ahmad bin muhammad husni , md. yazid bin ahmad, mohd. ridzuan bin awang, mohd. zamro bin muda, noor lizza binti mohamed said.  (2016).  reconciliation between heirs (exit) on estate division in inheritance: its provisions and forms in islamic jurisprudence.  - international conference on islamic jurisprudence (icij) 2016.  691-701. 

siti maryam sahrin & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur terhadap pelaksanaan dokumentasi hibah dalam industri perancangan harta di malaysia.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016). 

nurul awatif fasihah & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur ke arah penubuhan mahkamah pusaka di malaysia.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016). 

siti wahidah zakaria & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur terhadap keperluan agensi emantauan dan pengawasan produk hibah di malaysia.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016). 

nor faizah zakaria & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur berhubung tuntutan harta sepencarian dalam poligami.  - seminar kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016). 

siti wahidah zakaria & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur terhadap keperluan agensi pemantauan dan pengawasan produk hibah di malaysia.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016).  819-830. 

siti maryam sahrin & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur terhadap pelaksanaan dokumentasi hibah dalam industri perancangan harta di malaysia.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016).  772-782. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, abd basir mohamad, mohd nasran mohd, shofian ahmad, zaini nasohah, ibnor azli ibrahim, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, mohammad zaini yahaya, nik abd rah.  (2016).  journal of comtemporary islamic law.  - journal of comtemporary islamic law.  1-68. 

nurul awatif fasihah & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur ke arah penubuhan mahkamah pusaka di malaysia.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016).  628-635. 

mohd hafiz safiai, ibnor azli ibrahim, ezad azraai jamsari, md yazid ahmad & badlihisham mohd nasir.  (2016).  the continuity of astrolabe as a multipurpose astrofiqh instrument.  - international journal of applied engineering research.  6081-6086. 

nor faizah zakaria & md yazid ahmad.  (2016).  analisis literatur berhubung tuntutan harta sepencarian dalam poligami.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi2016).  482-492. 

syamsul rusydi & md yazid ahmad.  (2015).  peranan dan cabaran baitulmal dalam pengurusan harta pusaka di negeri sembilan: satu tinjauan literatur.  - kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan 2015 (kosis 2015). 

anwar fakhri omar, zamzuri zakaria, mohd nasran mohamad, md. yazid ahmad, mohd rasyidi ghazali.  (2015).  itunes u fiqh wuduk (aplikasi apple).  -

noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad, ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

badriah hasbullah & md yazid ahmad.  (2015).  sorotan literatur berhubung tuntutan hak waris terhadap harta sepencarian selepas kematian.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi) 2015, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, bangi, selangor..  14-21. 

bibi nur adila binti zulkafli & md yazid ahmad.  (2015).  penyelekajian literatur terhadap penyelesaian masalah pengurusan aset pusaka tak alih orang islam yang belum dituntut di malaysia.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi) 2015, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, bangi, selangor.  30-36. 

mohd nasran mohamad, zamzuri zakaria, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, md. yazid ahmad.  (2015).  itunes u fiqh bersuci.  -

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahya.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - 149. 

md yazid ahmad, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said & zamzuri zakaria.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 4 : 44-53. 

dr adawiyah, dr ermy azziaty, dr fadlan, dr izziah suryani, dr muhammad razak, dr wan fariza alyati, dr zulkefli, ezad azraai, khairuzaman, md yazid ahmad, moktar, nozira,nur syazwina,rabitah, zamzuri.  (2015).  buletin fpi futuristik.  -

fadhlan mohd othman & md yazid ahmad.  (2015).  sijil pengajian syariah - buletin fpi.  -

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2015).  isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 1 : 1-8. 

siti syarwani ghazali, mohd zamro muda, md. yazid ahmad & noor lizza mohamed said.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 2 : 9-22. 

noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad & ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kersarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

md yazid ahmad, mohd zamro muda & noor lizza mohamed said.  (2015).  isu syariah & undang-undang :pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 4 : 44 -53. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar dan mohammad zaini yahaya.  (2014).  isu syariah dan undang-undang siri 20: pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - 144. 

md yazid bin ahmad & wawan setiawan.  (2014).  analisis konsep takharuj dalam undang-undang pusaka islam.  - muzakarah fiqh & international fiqh conference 2014 / kolej universiti islam (kuis).  120-130. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar dan mohammad zaini yahaya.  (2014).  isu syariah & undang-undang.  - Bab 1: hlm 1-5. 

wan najmiah wan mohamad ali & md yazid ahmad.  (2014).  konsep takharuj dalam hukum pusaka islam.  - jurnal muamalat.  117-132. 

md yazid ahmad, nur yani isa & anwar fakhri omar.  (2014).  analysis of heir pre-investigation mechanism: according to shariah perspective.  - mediterranean journal of social sciences.  107-112. 

ahmad muhammad husni, md yazid ahmad, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said & zaini nasohah.  (2014).  isu syariah & undang-undang.  - Bab 6: hlm 70-80. 

md yazid ahmad, ahmad muhammad husni, noor lizza mohamed said.  (2014).  isu syariah & undang-undang.  - Bab 8: hlm 92-106. 

mohd sopiee shiddeq, noor lizza mohamed said, md yazid ahmad.  (2014).  isu syariah & undang-undang.  - Bab 10, 125-141. 

dewiyana binti saparudin dan md yazid bin ahmad.  (2013).  keberkesanan wakaf tunai: perspektif prestasi kutipan dana wakaf di selangor.  - prosiding kolokium siswazah jabatan syariah 2013 / jabatan syariah, fakulti pengajian islam ukm. 

wan najmiah wan mohamad dan md yazid ahmad.  (2013).  konsep takharuj dalam hukum pusaka islam : tinjauan di uppk kuala terengganu.  - prosiding kolokium siswazah jabatan syariah 2013 / jabatan syariah, fakulti pengajian islam ukm. 

wan najimiah wan mohamad ali, md yazid ahmad.  (2013).  mekanisme aplikasi takharuj dalam pembahagian harta pusaka di kuala terengganu.  - islamiyyat.  35(2):27-33. 

wan najmiah bt wan mohamad ali & md yazid ahmad.  (2013).  isu syariah & undang-undang.  - 95-104. 

anwar fakhri omar, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2013).  isu syariah dan undang-undang.  - 152. 

zool hilmi othman dan md yazid ahmad.  (2013).  saham wakaf pahang: pengurusan dan isu-isu perlaksanaannya.  - prosiding kolokium siswazah jabatan syariah 2013 / jabatan syariah, fakulti pengajian islam ukm. 

wan najmiyyah wan mohd ali & md yazid ahmad.  (2012).  peranan kaedah takharuj dalam penyelesaian kes pusaka di upkk kuala terengganu.  - persidangan fiqh muamalah dan isu-isu fiqh semasa v (2012). 

md yazid ahmad, nooradzlina abd manan, mohd ridzuan awang & mohd zamro muda.  (2012).  permasalahan sikap masyarakat islam berhubung perintah faraid di mahkamah syariah pulau pinang.  - persidangan fiqh muamalah dan isu-isu semasa v (2012). 

dewiyana saparudin & md yazid ahmad.  (2012).  perkembangan pembangunan harta wakaf melalui peranan wakaf tunai di malaysia : satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2012).  analisis kefahaman penulisan wasiat orang islam di negeri melaka.  - islamiyyat:the international of islamic studies.  71-82. 

shofian ahmad, hayatullah laluddin and md. yazid ahmad.  (2012).  an analysis of derived benefit from saving account: an islamic perspective.  - the social sciences.  7(3):440-445. 

wan najmiah wan mohamad ali & md yazid ahmad.  (2012).  mekanisme aplikasi takharuj dalam pembahagian harta pusaka kecil orang islam di malaysia. kajian di uppk kuala terengganu : suatu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

hayatullah laluddin, mohamad nasran mohammad, zuliza mohd. kusrin, shofian ahmad; zaini nasohah, mohd. zamro muda, md. yazid ahmad and ahmad muhammad husni.  (2012).  an analysis of maslahah`s development through al-ghazali pre and post al-ghazali periods.  - international business management.  6(2):187-193. 

amir fazlim yusoff & md yazid ahmad.  (2010).  isu-isu harta orang islam di malaysia.  - 23-38. 

md yazid ahmad, amir fazlim yusoff & nor adila mohd noor.  (2010).  isu-isu harta orang islam di malaysia.  - 75-90. 

md yazid ahmad & ibnor azli ibrahim.  (2010).  isu-isu harta orang islam di malaysia.  - 57-74 (bab dalam buku). 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar, abdul basir mohamad, muhammad adib samsudin & hayatullah laludin.  (2010).  isu syariah dan undang-undang.  - 191. 

mohd nasran mohamad, amir husin mohd nor, abdul basir mohamad, ahmad muhammad husni, mohammad zaini yahya, muhammad nazir alias, md yazid bin ahmad, anwar fakhri omar..  (2010).  ijtihad.  - ijtihad: jurnal ilmu pengetahuan hukum dan isu sosial.  XI 1(2010):205. 

mohd ridzuan awang, mat noor mat zain, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said & md yazid ahmad.  (2010).  pemakaian undang-undang wasiat orang islam di malaysia.  - prosiding seminar antarabangsa agama dan pembangunan v(agama dan pemikiran-wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia), 10-11 jun, universitas islam negeri alauddin makassar, indonesia.. 

md yazid ahmad.  (2010).  salah faham konsep penamaan wang simpanan (bahagian 1).  - solusi. 

md yazid ahmad.  (2010).  salah faham hukum pembahagian pusaka (bahagian 11).  - solusi. 

md yazid bin ahmad & hayatullah laluddin.  (2010).  pengurusan harta pusaka: permasalahan sikap masyarakat islam di malaysia dan penyelesaiannya menurut perspektif islam.  - shariah law reports (lexisnexis).  30-54. 

md yazid ahmad, amir husin mohd nor & che maryam ahmad.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 44-84 (bab dlm buku). 

che maryam ahmad, wafa` yusof & md yazid ahmad.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 24-43 (bab dlm buku). 

mohd ridzuan awang, mohd zamro muda, md yazid ahmad, noor lizza mohamed said, & mat noor mat zain.  (2010).  undang-undang wasiat islam dan sivil di malaysia: suatu perbandingan.  - prosiding seminar antarabangsa agama dan pembangunan v (agama dan pemikiran - wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia), 10-11 jun, universitas islam negeri alauddin makassar, indonesia.. 

md yazid ahmad.  (2010).  isu-isu harta sepencarian di malaysia.  - prosiding seminar undang-undang keluarga islam dan isu-isu semasa. 

md yazid ahmad.  (2010).  salah faham hukum pembahagian pusaka (bahagian i).  - solusi. 

md yazid ahmad.  (2010).  amalan penamaan: jangan salah faham.  - visi : majalah kefahaman islam (ikim). 

md yazid ahmad.  (2010).  salah faham mengenai wasiat.  - solusi. 

md yazid ahmad.  (2010).  hibah waktu mard al-maut.  - solusi. 

md yazid ahmad.  (2010).  waris patah titi.  - solusi. 

md yazid ahmad.  (2010).  muafakat: pilihan selain faraid.  - solusi. 

md yazid ahmad.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 148-173 (bab dlm buku). 

md yazid bin ahmad.  (2009).  pusaka: mengapa bahagian lelaki melebihi bahagian perempuan?.  - majalah solusi. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  waris dan kedudukan mereka dalam pusaka islam.  -

md yazid bin ahmad.  (2009).  ahli waris ashab al-furud dalam pusaka islam.  -

md yazid bin ahmad.  (2009).  fatwa-fatwa dan isu-isu semasa harta pusaka.  -

md yazid ahmad.  (2009).  pengenalan undang-undang pentadbiran harta pusaka orang islam di malaysia.  -

md yazid bin ahmad.  (2009).  perwarisan wanita dalam islam.  -

md yazid bin ahmad.  (2009).  kesyumulan undang-undang pusaka islam.  -

md yazid bin ahmad.  (2009).  wasiat kepada waris : boleh atau tidak?.  - majalah solusi. 

zulkarnain abdurrahman, ibnor azli ibrahim & md yazid ahmad.  (2009).  ijtihad umar al-khattab terhadap perkahwinan muslim dengan wanita ahli kitab dan agihan zakat untuk mualaf muslim.  - islamiyyat:the international journal of islamic studies.  73-87. 

md. yazid bin ahmad, norsidah bt. haji mat yusoh dan hayatullah laluddin.  (2009).  isu syariah dan undang-undang siri 17.  - 124-148. 

che maryam ahmad, md. yazid ahmad, wafaa yusof.  (2009).  pembubaran perkahwinan di kalangan pasangan muslim di lembah klang dari tahun 2004 hingga 2006.  -

amir fazlim yusoff & md yazid bin ahmad.  (2009).  the importance of islamic source methodology in islamic economics.  - proceeding international seminar on muamalat, islamic economics and finance (smeki`09) . bangi : jabatan syariah, fpi, ukm. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  harta amanah allah.  - majalah sinar rohani (jakim). 

md yazid bin ahmad.  (2009).  keadilan sistem harta pusaka terhalang.  - majalah solusi. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  harta sepencarian : jangan dipermudah tuntutannya.  - majalah solusi. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  cintakan harta : pahala atau dosa?.  - majalah solusi. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  penyelesaian masalah harta pusaka dalam islam.  - majalah solusi. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  aplikasi konsep tabarru` dalam takaful.  - majalah visi (ikim). 

nor adila binti mohd noor dan md yazid bin ahmad.  (2009).  isu syariah dan undang-undang siri 17.  - 195-212. 

md yazid bin ahmad.  (2009).  pewarisan beberapa golongan tertentu.  -

md yazid ahmad.  (2009).  hartaku dan hartamu: mari kita urus bersama.  -

hayatullah laluddin, md yazid ahmad, shofian ahmad.  (2008).  maslahah: a semantic analysis and historical background.  - ijtihad:jurnal ilmu pengetahuan hukum dan isu sosial.  233-256. 

md yazid bin ahmad & abdul basir mohamad.  (2008).  kedudukan fatwa berhubung dengan harta orang islam di malaysia.  - ijtihad: jurnal ilmu pengetahuan hukum dan isu sosial.  30-65. 

md yazid bin ahmad.  (2008).  isu-isu dalam pentadbiran pusaka islam di malaysia.  -

che maryam ahmad, md yazid bin ahmad, wafaa yusof.  (2008).  pembubaran perkahwinan di kalangan pasangan muslim di lembah klang dari tahun 2004 hingga 2006.  -

md yazid ahmad dan kharuddin mohd amin.  (2008).  isu fiqh dan persoalan semasa.  - 136-151. 

md. yazid ahmad.  (2008).  kedudukan undang-undang dan pentadbiran harta pusaka orang islam di malaysia.  -

md yazid bin ahmad, amir fazlim yusoff & nor adila bt mohd noor.  (2008).  konflik bidang kuasa mahkamah sivil dan mahkamah syariah berhubung harta orang islam di malaysia: analisa ringkas kes-kes yang berkaitan.  - prosiding konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf 2008. 

md yazid bin ahmad & mohd ridzuan awang.  (2008).  signifikan konsep keadilan pusaka islam dalam hubungan kekeluargaan.  - seminar internasional keluarga bahagia asas pembangunan bangsa & negara. 

md yazid bin ahmad.  (2008).  undang-undang berkaitan pembahagian pusaka orang-orang islam dan pentadbirannya di malaysia: satu tinjauan.  - seminar internasional perundangan islam dan muamalat 2008. 

mohd zamro muda, mohd ridzuan awang, abdul basir mohamad, md yazid ahmad.  (2008).  pengantar undang-undang dan pentadbiran pusaka, wasiat dan wakaf orang islam di malaysia.  - 204. 

amir fazlim yusoff, md. yazid ahmad.  (2008).  kewajipan berwasiat kepada kaum kerabat: antara nasakh dan kompromi.  - prosiding konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf. 

md yazid bin ahmad.  (2008).  jenis-jenis waris dan kadar masing-masing 1.  -

ibnor azli ibrahim dan md yazid ahmad.  (2008).  isu fiqh dan persoalan semasa.  - 274-285. 

md yazid ahmad, ibnor azli ibrahim.  (2008).  bidang kuasa mahkamah syariah dalam kes tuntutan harta orang islam di malaysia.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies.  99-127. 

md yazid ahmad.  (2008).  doktrin al-hajb dan penyelesaian dalam masalah al-awl dan radd.  -

md yazid bin ahmad.  (2008).  kaedah pembahagian pengiraan faraid.  -

che maryam binti ahmad, md yazid bin ahmad, wafaa binti yusof.  (2007).  tuntutan fasakh menurut undang-undang keluarga islam di malaysia.  - prosiding seminar internasional hukum keluarga dan muamalat. 

nor adila binti mohd noor dan md yazid bin ahmad.  (2007).  isu syariah dan undang-undang.  - siri 16.  107 - 123. 

yazid ahmad & ibnor azli ibrahim.  (2006).  konsep harta menurut perspektif undang-undang islam & undang-undang sivil: satu tinjauan.  - jurnal pengajian umum.  7:99-113. 

zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

md yazid bin ahmad & ibnor azli ibrahim.  (2006).  kekangan statut ke atas bidang kuasa mahkamah syariah dalam pentadbiran harta orang-orang islam di malaysia.  - seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam, 8-9 ogos 2006, kolej islam pahang sultan ahmad shah (kipsas). 

md yazid bin ahmad, ibnor azli ibrahim.  (2006).  isu syariah dan undang-undang.  - siri 15.  104-121. 

ibnor azli ibrahim, wafaa yusof & md yazid ahmad.  (2005).  pensyariatan kehakiman menurut syariah islam.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies.  41-56. 

kharuddin mohd amin & md. yazid ahmad.  (2003).  bibliografi mengenai islam di negeri sabah: kajian khusus di ukm.  - prosiding nadwah ulama nusantara ii: sumbangan ulama dan tokoh agama borneo, 17 mac 2003, holiday inn kuching sarawak. 

zamzuri zakaria & md yazid ahmad.  (2003).  adat masyarakat bumiputera di sarawak dan sabah: satu kajian bibliografi di jabatan syariah, fakulti pengajian islam, ukm.  - prosiding nadwah ulama nusantara ii: sumbangan ulama dan tokoh agama borneo, 17 mac 2003, holiday inn kuching sarawak. 

md yazid ahmad & ibnor azli ibrahim.  (2002).  amalan penamaan harta orang islam di malaysia: satu tinjauan ringkas menurut syariah islam.  - jurnal pengajian umum 2002.  1(3):63-80.