Penerbitan Terkini

salbiah mohamad hasim, roslinda rosli, lilia halim.  (2023).  an integrated stem framework for facilitating statistics instruction.  - international journal of academic research in progressive education and development.  317-338. 

nasharuddin bin zainal;lilia bt. halim;seri mastura binti mustaza;mohamad sattar bin rasul.  (2023).  mendidik generasi muda berinovasi melalui modul microbit.  -

ahmad al hilmi mohammad salleh, lilia halim.  (2023).  pelaksanaan pendidikan stem: pengetahuan pedagogi isi kandungan, sikap, kemahiran pedagogi dan penilaian guru.  - malaysia journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-19. 

nurbaizura hussain, lilia halim.  (2023).  perubahan iklim: pengetahuan pedagogi isi kandungan guru sains di sekolah menengah.  - malaysia journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-19. 

abu anas abd malek, lilia halim.  (2023).  faktor penentu kepada pembentukan niat terhadap tingkah laku penjimatan air dalam kalangan pelajar.  - malaysia journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-20. 

noor badriah abu bakar, lilia halim.  (2023).  penyoalan lisan guru dalam pembelajaran sains berasaskan inkuiri.  - malaysia journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-17. 

faridah mydin kutty lilia halim.  (2022).  pengajian tinggi: pendemokrasian, pengkomersilan dan pengantarabangsaan.  - southeast asian social science review.  187-192. 

nagalaxmy markandan, kamisah osman, lilia halim.  (2022).  integrating computational thinking and empowering metacognitive awareness in stem education.  - frontiers in psychology.  1-18. 

suzinursolehah saleh, lilia halim.  (2022).  persepsi pelajar terhadap kesediaan guru sains dalam pelaksanaan pdpr.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains: " shaping greater malaysia through science education".  411-429. 

p. gayethrie perumal, lilia halim.  (2022).  keberkesanan pembelajaran berasaskan projek terhadap tahap kbat dan motivasi pelajar dalam sains.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022: "shaping greater malaysia through science education".  273-291. 

siti aishah mhd isa, lilia halim.  (2022).  pengajaran kolaboratif dan penggunaan ict terhadap pencapaian mata pelajaran sains murid berkeperluan khas dalam kelas inklusif.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  366-384. 

noremy md. akhir, ang wei lun, chan mee yeang, norshariani abd rahman, lilia halim.  (2022).  establishing the value, psychological, educational dimensions for learning to action model for pro-environmental behaviour.  - cogent education.  1-21. 

nurafzan mohd zawawi, lilia halim.  (2022).  hubungan pengetahuan dengan teknik mengajar perubahan iklim dalam kalangan guru fizik.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  237-250. 

syahir bahiran hilmi, lilia halim.  (2022).  pengetahuan, sikap dan amalan guru sains terhadap penggunaan powerpoint sebagai alat pembelajaran interaktif.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  430-444. 

warhasnarzirah ahmad, lilia halim.  (2022).  hubungan antara pengetahuan perubahan iklim dengan sikap dan tingkah laku murid terhadap pemuliharaan alam sekitar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  503-519. 

eliza jusli, lilia halim.  (2022).  keberkesanan chunking dan maklum balas segera melalui aplikasi telegram ke atas motivasi pembelajaran sains.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  79-95. 

wan mohd faizal wan mohd nasir, lilia halim, nurazidawati mohamad arsad.  (2022).  strategies in promoting creative thinking skills in science classroom: a systematic review.  - cypriot journal of educational sciences.  4839-4855. 

wan hatimansarozi wan omar, lilia halim.  (2022).  pendekatan flipped classroom dalam bidang pendidikan sains: analisis bibliometrik terhadap dokumen penerbitan dari pangkalan data scopus (2010 hingga 2021).  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-22. 

setia erlila refman adrus, noorhelyna razali, ahmad kamal ariffin, alias jedi, lilia halim.  (2022).  kurikulum & instruksi siri 13.  - 7. 

norshariani binti abd rahman;lilia bt. halim;abdul razak bin ahmad;sharifah zarina binti syed zakaria.  (2022).  model nilai kesukarelawanan dan norma masyarakat terhadap rasa sejahtera oleh sukarelawan alam sekitar. .  -

siti nur diyana binti mahmud;lilia bt. halim;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;hazrati binti husnin;tuan mastura binti tuan soh;mohamad sattar bin rasul.  (2022).  systems thinking and design thinking hybridization in the e-stem module development .  -

kalaivani chellappan,lilia halim,doris padmini s. selvaratnam,yushaizad yusof, nor jaziha mat jalil,noorfazila kamal,nur farah liza ramli,muhamad fadle mohamad abu sadin, amilia aminuddin, mas ayu othman, muhammad syafiq abdul razak & mat setia mat raji.  (2022).  laporan projek pemerkasaan program dan pengkomersialan produk iljtm.  - 1-7. 

tan lean chuen, roslinda rosli, muhammad sofwan mahmud, lilia halim.  (2022).  persepsi guru matematik terhadap pengetahuan teknologi pedagogikal isi kandungan semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah.  - akademika.  179-193. 

norshariani abd rahman, lilia halim.  (2022).  stem career interest: the effect of gender.  - creative education.  2530-2543. 

salbiah mohamad hasim, roslinda rosli, lilia halim, mary margaret capraro,arobert m. capraro.  (2022).  stem professional development activities and their impact on teacher knowledge and instructional practices.  - mathematics.  1-20. 

salbihana samsudin, lilia halim, wan nor fadzilah wan husin, nurazidawati mohamad arsad.  (2022).  effectiveness of systematic procedures for parents involvement in interactive science homework.  - international journal of education.  122-139. 

nuryazmin ahmat zainuri, norshariani abd-rahman, lilia halim, mee yeang chan, nisa nadirah mohd bazari.  (2022).  measuring pro-environmental behavior triggered by environmental values.  - international journal of environmental research and public health.  1-17. 

chong li poh, lilia halim.  (2022).  hubungan antara efikasi kendiri guru sains dengan amalan pengajaran dalam pemupukan kreativiti saintifik murid.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  47-63. 

chang hooi yin, lilia halim.  (2022).  integrasi aplikasi phet dalam pembelajaran berasaskan masalah bagi meningkatkan kreativiti saintifik murid sekolah rendah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  14-32. 

doni ropawandi, lilia halim, hazrati husnin.  (2022).  augmented reality (ar) technology-based learning the effect on physics learning during the covid-19 pandemic.  - international journal of information and education technology.  132-140. 

jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, noor zaitun yahaya, lilia halim, izhar abadi ibrahim rais, siti rohana ahmad ibrahim.  (2022).  prink: environmental virtual interactive based education and learning model for stem motivation.  - education and information technologies.  4771-4791. 

nurul asnidah ab hajis, roslinda rosli, muhammad sofwan mahmud, lilia halim, aidah abdul karim.  (2022).  pengintegrasian teknologi dalam kalangan guru matematik semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah.  - jurnal pendidikan sains dan matematik malaysia.  39-53. 

noor anita rahman, roslinda rosli, azmin sham rambely, lilia halim.  (2021).  mathematics teachers practices of stem education a systematic literature review.  - european journal of educational research.  1541-1559. 

wan nur hafizah wan hussain, lilia halim, mee yeang chan, norshariani abd rahman.  (2021).  predicting energy saving behaviour based on environmental values an analysis of school childrens perspectives.  - sustainability.  1-12. 

rushda mohd riduan, faridah yunus, lilia halim.  (2021).  persepsi guru prasekolah terhadap pembelajaran berasaskan projek dan aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak.  - jurnal dunia pendidikan.  524-539. 

hidayah hazirah hisham, faridah yunus, lilia halim.  (2021).  perkembangan fizikal motor halus kanak-kanak di taska menggunakan busyboard.  - jurnal dunia pendidikan.  495-511. 

norazilawati abdullah, zainun mustafa, mahizer hamzah, amir hasan dawi, mazlina che mustafa, lilia halim, salmiza saleh, che siti hajar aisyah che abdul khalil.  (2021).  primary school science teachers creativity and practice in malaysia.  - international journal of learning, teaching and educational research.  346-364. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  modul bitara stem.  - 10. 

nor aina musa, nurazidawati md arsad, oziah othman, siti nur eliane suriane mohd shokri, misbahul jannah, aida mastura md yussof, md afendi zulkifeli, wan nur ain mat nasir, siti aminah zulkepli, nurfarizza surhada, sofiya fuzya nadira, lilia hal, [1].  (2021).  modul bitara stem (science, technology, engineering, mathematics) komuniti pintar sains (science of smart communities) edisi kedua.  - 499. 

norhidayah osman, lilia halim.  (2021).  hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap amalan hijau melalui program reka cipta inovasi teknologi hijau.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  284-297. 

kew chun hong, lilia halim.  (2021).  hubungan ilmu pengetahuan, sikap dan hasrat untuk menjalankan aktiviti pemuliharaan alam sekitar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  142-157. 

ng xin yi, lilia halim.  (2021).  literasi perubahan iklim dan tingkah laku pemuliharaan alam sekitar pelajar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  224-241. 

nisa nadirah mohd bazari, lilia halim.  (2021).  hubungan nilai alam sekitar terhadap hasrat tingkah laku pemuliharaan alam sekitar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  242-253. 

wan nur hafizah wan hussain, lilia halim.  (2021).  hubungan nilai alam sekitar dengan tingkah laku penjimatan tenaga elektrik.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  455-485. 

hew kwang cheun, lilia halim.  (2021).  model pembelajaran perubahan konseptual: penggunaan dalam pembelajaran perubahan iklim bagi pelajar sekolah rendah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  108-125. 

nur farhana md izham, lilia halim.  (2021).  pendidikan perubahan iklim : analisis kemudahan kempen jimat tenaga dalam media sosial.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  298-310. 

nur farahiyah zahar, lilia halim.  (2021).  meneroka kefahaman kanak-kanak tadika berkaitan konsep elektrik.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-7 2021.  1290-1302. 

rosli mohd kassim, lilia halim, salleh amat.  (2021).  ekosistem pembelajaran sains penyumbang pemilihan kerjaya bidang stem di mrsm.  - 115. 

a. m. arshad, l. halim, n. m. nasri.  (2021).  impact of integrating science and engineering teaching approach on students achievement: a meta analysis.  - jurnal pendidikan ipa indonesia.  159-170. 

fatin nur marhamah zabidi, norshariani abd rahman, lilia halim.  (2021).  integration of islamic values for environmental conservation: an analysis of school textbooks.  - religions.  1-18. 

wan nor fadzilah wan husin, wan nor sariza wan husin, nurazidawati mohamad arsad, lilia halim.  (2021).  competencies of science facilitators in non-formal learning contexts.  - asia research network journal of education (arnje).  164-178. 

muhammad syukri, fitria herliana, soewarno, syamsul rizal, lilia halim.  (2021).  the skills of high school physics teachers in developing stem-based learning in k13 curriculum.  - the 9th national physics seminar 2020.  1-7. 

mardina bt. abdullah;lilia bt. halim;badariah binti bais;rosadah binti abd majid;mohd azlan shah bin jaafar;noridawaty binti mat daud;roslinda binti rosli;gan kok beng;nurul shazana binti abdul hamid;nurul hajijah binti hair;sabirin bin abdullah.  (2021).  program pemantauan suar matahari menggunakan ukm-sidĪ€.  -

norshariani binti abd rahman;mohd. yusof bin hj. othman;lilia bt. halim;zanaton binti h iksan;wan nasyrudin bin wan abdullah.  (2021).  modul pendidikan tauhidik untuk pemuliharaan alam sekitar (pentas).  -

lilia bt. halim;nor aishah binti buang;kamisah bt. osman;azmin sham binti rambely;mohd. zaidi bin omar;salwani binti abdullah;azuraliza binti abu bakar.  (2021).  the effectiveness of blended stem mentoring program.  -

mohd. zaidi bin omar;lilia bt. halim;azmin sham binti rambely;azuraliza binti abu bakar;azami bin zaharim;rosdiadee bin nordin;mohamad sattar bin rasul.  (2021).  pengaruh pencapaian akademik dalam subjek stem terhadap kebolehgajian graduan teknologis.  -

noorfazila binti kamal;lilia bt. halim;hafizah bt. husain;badariah binti bais;kalaivani a/p chellappan;rosmina jaafar.  (2021).  development of energy resources learning kit monitoring for interdisciplinary stem exploration.  -

rubaaiah sidek, lilia halim, nor aishah buang.  (2021).  kefahaman dan persepsi guru sains tentang kreativiti saintifik serta pendekatan untuk memupuknya dalam pengajaran dan pembelajaran sains sekolah menengah.  - jurnal pendidikan sains dan matematik malaysia.  95-102. 

siti sarah muhammad raflee, lilia halim.  (2021).  keberkesanan pemikiran kritis dalam meningkatkan kemahiran dalam penyelesaian masalah kbat.  - jurnal pendidikan sains dan matematik malaysia.  60-76. 

filza farhana, sahrul saehana, lilia halim.  (2021).  development of learning videos of atomic theory concepts of tialo language.  - momentum: physics education journal.  142-152. 

arni yuzie mohd arshad, lilia halim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2021).  a systematic review: issues in implementation of integrated stem education.  - turkish journal of computer and mathematics education.  1124-1133. 

jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, noor zaitun yahaya, lilia halim, mohamed shahrir mohamed zahari, izhar abadi ibrahim rais.  (2021).  green data modelling of quarry environment to increase stem motivation.  - advancing knowledge for success.  14-15. 

norshariani abd rahman, alya nasuha abdul rahman, sharifah intan sharina syed-abdullah, lilia halim, sharifah zarina syed zakaria, abdul razaq ahmad.  (2021).  why do muslim youths participate in environmental volunteering? an analysis of values orientation.  - worldviews: global religions, culture, and ecology.  206-238. 

natrah mat kasim, lilia halim.  (2021).  faktor yang mempengaruhi amalan penjimatan air dalam kalangan pengguna.  - 3rd international conference on business studies and education (icbe 2021).  111-120. 

abdul halim, elmi mahzum, muhammad yacob, irwandi irwandi, lilia halim.  (2021).  the impact of narrative feedback, e-learning modules and realistic video and the reduction of misconception.  - education sciences.  1-14. 

roslinda rosli, mardina abdullah, nur choiro siregar, siti aminah bahari, nurul shazana abdul hamid, sabirin abdullah, gan kok beng, lilia halim, noridawaty mat daud, badariah bais.  (2021).  raising students' awareness and achievement in space science with solar flare monitoring project-based approach.  - 2021 7th international conference on space science and communication.  1-4. 

roslinda rosli, mardina abdullah, nur choiro siregar, siti aminah bahari, nurul shazana abdul hamid, sabirin abdullah, gan kok beng, lilia halim, noridawaty mat daud, badariah bais.  (2021).  raising students' awareness and achievement in space science with solar flare monitoring project- based approach.  - 7th international conference on space science and communication (iconspace).  290-293. 

lilia halim, zanaton h. iksan, mohamad sattar rasul, tuan mastura tuan soh.  (2021).  stem in science education and s in stem: from pedagogy to learning.  - 24. 

roslinda rosli, mardina abdullah, nur choiro siregar, nurul shazana abdul hamid, sabirin abdullah, gan kok beng, lilia halim, noridawaty mat daud, siti aminah bahari, rosadah abd majid, badariah bais.  (2020).  student awareness of space science: rasch model analysis for validity and reliability.  - world journal of education.  170-177. 

shafiqah fauzi, lilia halim.  (2020).  persepsi pelajar terhadap pembelajaran berasaskan projek dalam memupuk sikap dan keupayaan kognitif bagi mata pelajaran sains.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  486-496. 

rosnani mohamed jalalludin, lilia halim.  (2020).  pandangan pelajar tentang kepimpinan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan stem menyumbang kepada minat pelajar terhadap kerjaya stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  442-462. 

nurfaradilla binti mohamad nasri;lilia bt. halim;faridah binti mydin kutty;asfarina binti zanudin.  (2020).  sociocultural dimensions of self-directed learning through the eyes of postgraduate students.  -

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

nurlatifah yaamat, lilia halim.  (2020).  pengaruh minat dan efikasi-kendiri sains terhadap pemilihan pembelajaran stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  360-376. 

norziahwati lattif,lilia halim.  (2020).  pengaruh media cetak dalam menarik minat murid pedalaman mengikut jantina terhadap kerjaya stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  330-346. 

choong lee ting, lilia halim.  (2020).  hubungan persepsi tentang kerjaya stem dengan pembelajaran stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  118-137. 

wong wei wei, lilia halim.  (2020).  peranan media sosial dalam meningkatkan minat pelajar sekolah menengah terhadap kerjaya stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  635-645. 

nur fatin azeema che azmi, lilia halim.  (2020).  peranan ibu bapa terhadap minat pelajar dalam pembelajaran dan kerjaya stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  347-359. 

suhaiza mat said, lilia halim.  (2020).  pembelajaran sains informal teori dan model penglibatan guru.  - 171. 

rubaaiah sidek, lilia halim, nor aishah buang, nurazidawati mohamad arsad.  (2020).  fostering scientific creativity in teaching and learning science in schools: a systematic review.  - jurnal penelitian dan pembelajaran ipa.  13-35. 

lilia halim, nurfaradilla mohamad nasri, hazrati husnin, siti nur diyana mahmud.  (2020).  mitigating the covid 19 pandemic a snapshot from malaysia into the coping strategies for pre service teachers education.  - journal of education for teaching.  1-8. 

nashrul haqim nazri, lilia halim.  (2020).  persepi dan motivasi pelajar terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam matapelajaran fizik.  - 1st regional conference on lesson study (recols 2020).  127-140. 

norshariani abd rahman, fatin nur marhamah zabidi, lilia halim.  (2020).  integration of tauhidic elements for environmental education from the teachers' perspectives.  - religions.  1-17. 

ghazali sabudin, lilia halim.  (2020).  kajian sistematik: pendekatan pengajaran dan impak khazanah pengetahuan dalam pembelajaran sains.  - jurnal pendidikan sains & matematik malaysia.  21-38. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2020).  structured vs unstructured debriefing: finding the right approach in cabin crews' simulation-based resuscitation training.  - asm science journal.  1-15. 

fathiah mohd tahir, nurfaradilla mohamad nasri, lilia halim.  (2020).  the effectiveness of predict observe explain animation (poe-a) strategy to overcome students misconceptions about electric circuits conceptsa.  - learning science and mathematics.  1-15. 

haryati kamarrudin, lilia halim, lilia ellany mohtar.  (2020).  sumbangan penguasaan asas fizik dan matematik terhadap keupayaan pengaplikasian fizik bagi topik mekanik tingkatan enam.  - jurnal fizik malaysia.  10037-10050. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2020).  basic sim train the trainer a resuscitation training module for cabin crew in malaysia.  - songklanakarin journal of science and technology.  73-80. 

lilia halim, nurazidawati mohamad arsad, nor aishah buang, kamisah osman, azmin sham rambely, mohd zaidi omar, salwani abdullah, azuraliza abu bakar.  (2020).  intervensi pembangunan website online mentoring: estementoring.  - 1-26. 

mohd razip bajuri, siti mistima maat, lilia halim.  (2020).  the sustainability of stem integration knowledge concept among malaysian scientists.  - journal of computational and theoretical nanoscience.  1282-1291. 

irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  explicit teaching of scientific argumentation as an approach in developing argumentation skills, science process skills and biology understanding.  - journal of baltic science education.  276-288. 

nurazidawati mohamad arsad, nurfaradilla mohamad nasri, tuan mastura tuan soh, siti nur diyana mahmud, mohamad asyraf abd talib, lilia halim.  (2020).  a systematic review on culturally relevant science teaching: trends and insights.  - aip conference proceedings.  1-6. 

irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  rural students conceptual understanding of diffusion and osmosis.  - asia pacific journal of educators and education.  93-109. 

m syukri, murniati, s soewarno, y yanti, l halim.  (2020).  students ability in solving physics-analysis problem through the tai type cooperative learning model.  - the 1st annual international conference on mathematics, science and technology education, aicmste 2019.  1-7. 

kew chun hong, ng xin yi, nor farhana md izham, chan mee yeang, lilia halim.  (2020).  laporan teknik awal trgs : model 'belajar untuk bertindak"sebagai langkah konservasi alam sekitar dalam kalangan pelajar.  - 1-53. 

wan nur hafizah wan hussain, lilia halim.  (2020).  tahap nilai pelajar terhadap persekitaran dan tahap tingkah laku penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina dan status sosioekonomi.  - proceedings of the international conference of future education and advances (icofea) 2020.  213-221. 

muniandy paneerselvom, lilia halim.  (2020).  peningkatan tahap penguasaan kemahiran proses sains mengawal pembolehubah ( manipulasi dan bergerakbalas) dnegan menggunakan kaedha eksperimen dalam kalangan murid sekolah rendah kurang murid.  - prosiding 1s regional conference on lesson study (recols 2020).  298-306. 

mohd azmil md johar, lilia halim.  (2020).  hubungan antara tahap kemahiran pemikiran komputasional dengan pencapaian fizik.  - international conference on education, ethics, legal, social science and technology (iceelst 2020).  144-157. 

fatin azhana abd aziz, lilia halim.  (2020).  concept mapping plays important roles on students critical thinking skills in science.  - international conference on research in education and science.  1-9. 

wan juliana wa., choong cy., norela s., salmah y., mohd taib fs., izfa riza h., zulkifli na., mansor ms., rahim f., hardy aac., ruzi mar., zabidi, my., faizi, z., kadri, s. & lilia halim.  (2020).  see natureŽ stem mentoring an experiential learning on environmental conservation through bio-inspired innovation activities.  - the teaching & learning congress & innovation competition (knovasi 2020).  1-3. 

nur fazrin mohd shahril, lilia halim.  (2020).  strategi pembelajaran fizik dan faktor-faktor mempengaruhi pemilihan di kalangan pelajar tingkatan empat.  - international conference on education, ethics, legal, social science and technology (iceelst 2020).  118-127. 

sazrol fadzli, jamaiah yahaya, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari, izhar abadi ibrahim rais.  (2020).  environment based virtual interaction to enhance motivation of stem education: the qualitative interview design and analysis.  - education and information technologies.  775-790. 

nurfaradilla mohamad nasri, lilia halim, mohamad asyraf abd talib.  (2020).  self directed learning curriculum: students perspectives of university learning experiences.  - malaysian journal of learning and instruction.  227-251. 

jamaiah yahaya, sazrol fazli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, tanot unjah, izhar abadi ibrahim rais.  (2020).  model interaktif maya berasaskan alam sekitar untuk pembelajaran stem.  - knovasi 2020.  53. 

jamaiah yahaya, sazrol fazli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, tanot unjah.  (2020).  integrasi model pembelajaran 5e dalam interaktif kuari maya.  - knovasi 2020.  1-18. 

jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 16. 

jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari, tanot unjah.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 26. 

jamaiah yahaya, sazrol fazli, abdul razak hamdan, aziz deraman, noor zaitun yahaya, m. shahrir m. zahari, lilia halim, tanot unjah, izhar abadi ibrahim rais.  (2020).  software model for learning quarry industry impacts on green environment.  - 10th international conference on cloud computing, data science & engineering (confluence).  82-87. 

harizah aliah bambang azhari, lilia halim.  (2020).  tahap pemikiran inventif: satu tinjauan awal dalam kalangan pelajar luar bandar.  - international conference on education, ethics, legal, social science and technology (iceelst 2020).  55-64. 

muhammad syukri, fitria herliana, soewarno, syamsul rizal, lilia halim.  (2020).  the skills of high school physics teachers in developing stem-based learning in k13 curriculum.  - the 9th national physics seminar 2020.  1-7. 

sabirin abdullah, roslinda rosli,gan kok beng, mardina abdullah, lilia halim, norisza dalila ismail.  (2020).  stem outreach program of smart control helicopter competition in malaysia: a descriptive analysis.  - jurnal kejuruteraan.  29-34. 

su ing chui, lilia halim.  (2020).  peranan jantina terhadap efikasi kendiri dalam pembelajaran stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  532-547. 

aishah idris, lilia halim.  (2020).  teacher as a catalyst for stem identity development in stem career aspiration.  - regional conference on lesson study (recols 2020).  328-339. 

song yu chuan, lilia halim.  (2020).  peranan pembelajaran luar bilik darjah dalam minat dan tahap kognitif terhadap pembelajaran stem.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle science.  497-514. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

nurfaradilla binti mohamad nasri;seri manja bte abdul wahab;lilia bt. halim;norzaini bt. azman;nik mohd rahimi bin nik yusoff;norizwati binti ibrahim;farizan binti othman;faridah binti mydin kutty;syazriza binti zulkapli;siti nor safura binti azmin;mohd a.  (2019).  melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda.  - 1-6. 

fatin azhana abd aziz, lilia halim.  (2019).  impact of concept mapping on students critical thinking skills in science.  - jurnal pendidikan malaysia.  83-92. 

muhamad nur fariduddin, lei hum wee, halim lilia & jaafar mohd johar.  (2019).  structured debriefings in aviation simulations: a qualitative study on basic life support training for cabin crews in malaysia.  - malaysian journal of medicine and health sciences.  37-45. 

mohd salmizee bin adzmi, lilia halim, tuan mastura tuan soh.  (2019).  ulasan sistematik: amalan permentoran teradun dalam menarik minat pelajar sekolah menengah terhadap pendidikan stem.  - 1-14. 

wan mimi suhaina meor izam, lilia halim, tuan mastura tuan soh.  (2019).  ulasan sistematik: instrumen atau alat pengukuran terbaik yang boleh digunakan bagi mengukur keberkesanan pementoran.  - 1-20. 

siti aishah othman, lilia halim, tuan mastura tuan soh.  (2019).  peranan mentoring on interest and creating innovators.  - 1-21. 

hassan nazarudin, lilia halim, tuan mastura tuan soh.  (2019).  peranan mentoring on interest and creating innovators: apakah peranan mentor dalam pementoran teradun stem kepada murid.  - 1-20. 

norshariani abd rahman, fatin nur marhamah zabidi, mohd yusof othman, lilia halim, zanaton iksan, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  conceptual framework for integration of tauhidic elements for environmental conservation (tefec): a review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  70-83. 

fatin nur marhamah zabidi, norshariani abd rahman, lilia halim.  (2019).  penerapan pendidikan alam sekitar di sekolah integrasi sains islam berdasarkan perspektif guru.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  363-378. 

fatin nur marhamah zabidi, norshariani abd rahman, lilia halim.  (2019).  penerapan pendidikan alam sekitar di sekolah integrasi sains islam berdasarkan perspektif guru.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  1-20. 

muhammad nashrul haqim mohamad nazri, lilia halim, tuan mastura tuan soh.  (2019).  impak permentoran teradun dalam pembelajaran stem terhadap pelajar: kajian sistematik.  - 1-28. 

lilia bt. halim, nurazidawati binti mohamad arsad, nor aishah binti buang, kamisah bt. osman, azmin sham binti rambely, mohd. zaidi bin omar, salwani binti abdullah, azuraliza binti abu bakar.  (2019).  laporan cabaran perdana pengukuhan stem.  - 1-15. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2019).  amalan berkesan bagi ulasan terhadap simulasi kemahiran bukan teknikal dalam kalangan profesional penjagaan kesihatan satu kajian sistematik.  - jurnal sains kesihatan malaysia.  51-62. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2019).  crew emergency teamwork assessment measure (cetam) : a tool for the assessment of nontechnical skills for cabin crew.  - karnival inovasi p&p 2019.  1. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim & mohd johar jaafar.  (2019).  basic - sim train - the - trainer : a module to prepare aviation educators for simulation-based bls learning.  - karnival inovasi p&p 2019.  1. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2019).  structured debriefings in aviation simulations: a qualitative study on basic life support training for cabin crews in malaysia.  - malaysian journal of medicine and health sciences.  37-45. 

mohd khalid mohd asri, lilia binti halim.  (2019).  persepsi pelajar terhadap mata pelajaran fizik dan persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran fizik.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

roslinda rosli,mardina abdullah, nur choiro siregar, nurul shazana abdul hamid, sabirin abdullah, gan kok beng, lilia halim,noridawaty mat daud, siti aminah bahari, rosadah abd majid, badariah bais.  (2019).  exploring space science through the ukm-sid pi outreach program.  - proceeding of the 2019 6th international conference on space science and communication (iconspace).  253-256. 

nur laili lockman, lilia halim.  (2019).  menyelesaikan masalah visualisasi dalam membina persamaan kimia pelajar dengan menggunakan blok lego.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

nur hafizah ishak, nor aishah buang, lilia halim.  (2019).  employers' provision of lifelong learning programs for their workers.  - religicion.  207-211. 

nur afifah jamaludin, lilia halim.  (2019).  kesan project based learning (pbl) terhadap pencapaian pelajar serta persepsi guru dan pelajar dalam pendidikan stem.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

nur amelia adam, lilia halim.  (2019).  cabaran pengintegrasian pendidikan stem dalam kurikulum malaysia.  - seminar wacana pendidikan 2019.  252-260. 

syafiqah sophia md sharani, lilia halim.  (2019).  mengkaji keberkesanan pembelajaran berasaskan projek inovasi ke atas keupayaan pelajar dalam menjawab soalan kbat merekacipta.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

siti zaleha mohiddin, lilia halim.  (2019).  penguasaan kbar dalam pembelajaran sains sekolah rendah melalui modul pengajaran berdasarkan konstruk pengetahuan dan kefahaman.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

lilia ellany mohtar, lilia halim, mohd. ali samsudin, mohd erfy ismail.  (2019).  non-cognitive factors influencing science achievement in malaysia and japan: an analysis of timss 2015.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education. 

atef f mashagbh, rosseni din, m khalid m nasir, lilia halim, rania ahmad al-batainah.  (2019).  relationship among online learning, multimedia instruction and individualized learning.  - religacion.  155-159. 

atef f mashagbh, rosseni din, m khalid m nasir, lilia halim, rania ahmad al-batainah.  (2019).  reliability and validity of online individualized multimedia instruction instrument for engineering communication skills.  - creative education.  3041-3048. 

sharifah mastura, khairul nizam,ahmad abas, mohd shahrul,mohd marzuki,mohd talib,rakmi,norghani,kamisah,lilia,zaini,rosniza,lam,mokhtar,novel,syarina,aslinda,ahmad tarmizi,azizah,khirunisa.  (2019).  loading analysis and carrying capacity study in pasir gudang.  - 1-384. 

zarina binti kassim, nor aishah binti buang, lilia binti halim.  (2019).  needs of lifelong learning for professionalisation of industrial workers: opportunities and challenges.  - journal of adult and continuing education.  65-73. 

irene lue leh ping, lilia halim & kamisah osman.  (2019).  the effects of explicit scientific argumentation instruction through practical work on science process skills.  - jurnal penelitian dan pembelajaran ipa.  112-131. 

arni yuzie mohd arshad, lilia halim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2019).  ulasan sistematik pengintegrasian stem terhadap program ulul albab.  - jurnal akademik.  134-143. 

siti noraida yaacob, lilia halim.  (2019).  keberkesanan penggunaan kit inkuiri sains dalam penguasaan konsep fasa bulan dan pergerakan bulan.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

muhamad kamarul azman bin sulaiman, lilia bt halim.  (2019).  kebolehgunaan aplikasi 'a+ phy apps' dalam pembelajaran fizik di smk rosli dhoby, sbu sarawak.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

mohd afendi zulkifeli, lilia halim.  (2019).  kreativiti saintifik bagi pelajar sekolah menengah dalam projek kereta solar.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara 2019.  2403-2422. 

fatin azhana abd. aziz, lilia halim.  (2019).  komunikasi dalam bahasa melayu sewaktu pemetaan konsep dipercayai mempengaruhi penguasaan kemahiran berfikir kritis (kbk) murid dalam sains.  - seminar antarabangsa pendidikan bahasa, sastera, dan budaya melayu kedua 2019 (sapbasbum 2 2019).  295-307. 

irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2019).  explicit instruction of scientific argumentation in practical work: a feasibility study.  - creative education.  1205-1229. 

lilia ellany mohtar, lilia halim, norshariani abd rahman, siti mistima maat, zanaton h. iksan, kamisah osman.  (2019).  a model of interest in stem careers among secondary school students.  - journal of baltic science education.  404-416. 

nazlin ab rahman, lilia halim.  (2019).  penerapan pembelajaran maya (frog vle) dan pengaruhnya terhadap sikap dan minat pelajar tingkatan 2 dalam matapelajaran sains.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

lilia halim, tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad, zaidi omar, kamisah osman.  (2019).  mentoring models of stem learning towards a stem learning ecosystem framework.  - the 18th international expo on inventions and innovations.  2. 

nadiah binti mohammad, lilia binti halim.  (2019).  sikap dan kemahiran pengaturcaraan dalam kalangan pelajar sekolah rendah.  - seminar wacana pendidikan 2019.  500-510. 

nur farhani jasny, lilia halim.  (2019).  tahap kreativiti saintifik dalam kalangan pelajar kolej matrikulasi.  - seminar wacana pendidikan 2019 (swapen2.0). 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton iksan, ruhizan mohammad yasin, tuan mastura tuan soh, nur atiqah jalaludin, norazlinda mohamad, nurul eizzaty sohimi, mohd aizuddin saari.  (2019).  exxonmobil-ukm stem mentoring program @ terengganu.  - the 18th international expo on inventions and innovations.  1. 

edy hafizan mohd shahali, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman dan nurazidawati mohamad arsad.  (2019).  students interest towards stem: a longitudinal study.  - research in science & technological education.  71-89. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim & mohd johar jaafar.  (2018).  crew emergency teamwork assessment measure (cetam):a simulation study on adapting and validating a tool for the assessment of nontechnical skills.  - 1st malaysian society for simulation in healthcare (massh) annual conference. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2018).  structured vs unstructured debriefing: finding the right approach in cabin crews simulation based bls training.  - minggu penyelidikan & kolokium siswazah fakulti sains kesihatan 2018. 

nurfaradilla mohamad nasri; lilia halim; ahmad khusyairi abdul ghani.  (2018).  malaysian science teacher standard: preliminary framework.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

norshariani abd rahman, lilia halim & abdul razaq ahmad.  (2018).  pendidikan alam sekitar dalam kalangan pelajar orang asli di malaysia.  - 117. 

nur erwani rozi & lilia halim.  (2018).  sorotan literatur: instrumen pengukuran kreativiti saintifik dalam sains.  - international conference on global education vi. 

lilia h., kalaivani c., ruhizan m.yasin, kamisah o., zanaton h.iksan, azmin sham r., w.juliana w.ahmad, effandi z., hafizah h., mardina a, rizafizah o., m.izwan mahmud,roslinda r.,abu yazid a.bakar, t.mastura t.soh, m.sattar rasul,sabirin a, s.mistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - rampai penyelidik siri 6. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton iksan, ruhizan mohammad yasin & tuan mastura tuan soh.  (2018).  bitara stem: science of smart communities/ komuniti pintar sains.  - rampai penyelidik siri 6, stem untuk komuniti. 

lilia halim, norshariani abd rahman, ria zamri, lilia mohtar.  (2018).  the roles of parents in cultivating children's interest towards science learning and careers.  - kasetsart journal of social sciences. 

nor aini suhaidan & lilia halim.  (2018).  pembelajaran berasaskan masalah: kesan dalam meningkatkan kemahiran berfikir mata pelajaran sains.  - proceeding kuala lumpur international communication, education, language and social sciences 10 (klicels 10). 

norshariani abd rahman, lilia halim, abdul razaq ahmad, arba'at hassan & tuan mastura tuan soh.  (2018).  teachers' view on integrating environmental education for aboriginal students.  - international journal of academic research in progressive education and development. 

norshariani abd rahman, lilia halim, abdul razaq ahmad, tuan mastura tuan soh.  (2018).  challenges of environmental education: inculcating behavioural changes among indigenous students.  - creative education.  43-55. 

norshariani abd rahman, rosli kassim, lilia halim & salleh amat.  (2018).  islamic values, the quran and the hadith in science learning from students' perspectives.  - jour of adv research in dynamical & control systems. 

salbihana samsudin, noor aidilina mohd ramli, lilia halim.  (2018).  belajar sains di rumah : peranan keluarga dan guru.  - 87. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim dan mohd johar jaafar.  (2018).  basic-sim train-the- trainer : a model to prepare aviation educators for simulation based-first aid learning.  - asm science journal. 

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

nurfaradilla mohamad nasri, fatih ngaisah, murni ramli, puguh karyanto, lilia halim.  (2018).  science teachers' practical knowledge of inquiry-based learning.  - journal of turkish science education.  87-96. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton ikhsan, tuan mastura tuan soh, ruhizan mohamed yasin, nur atiqah jalaluddin, mohd aizuddin saari.  (2018).  laporan kajian impak exxonmobil-ukm stem club terengganu.  -

zanaton h iksan, siti nor diyana mahmud, mohd satar rasul, lilia halim & tuan mastura tuan soh.  (2018).  penilaian metakognitif menggunakan "pemikiran sistem" daam aktiviti stem..  - k-novasi universiti kebangsaan malaysia. 

l halim, t m t soh & n m arsad.  (2018).  the effectiveness of stem mentoring program in promoting interest towards stem.  - the 6th south east asia design research international conference (6th sea-dr ic). 

l halim ,t m soh & n m arsad.  (2018).  the effectiveness of stem mentoring program in promoting interest towards stem.  - the 6th south east asia design research (sea-dr) international conference on teaching mathematics, science, and technology. 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2018).  pembaharuan budaya pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains ke arah kehidupan lestari.  - 23. 

normawarni bt hasan & lilia halim.  (2018).  kemahiran menyelesaikan masalah bagi topik keseimbangan dan leraian daya.  - seminar antarabangsa isu-isu pendidikan (ispen2018). 

mohd razip bajuri, siti mistima maat, lilia halim.  (2018).  mathematical modeling from metacognitive perspective theory a review on stem integration practices.  - creative education. 

l halim, t m t soh and n m arsad.  (2018).  the effectiveness of stem mentoring program in promoting interest towards stem.  - journal of physics: conference series. 

mohamad sattar rasul, norsalehan zahriman, lilia halim, roseamnah abd rauf.  (2018).  impact of integrated stem smart communities program on students scientific creativity.  - journal of engineering science and technology. 

m. syukri, s. soewarno, l. halim, l.e. mohtar.  (2018).  the impact of engineering design process in teaching and learning to enhance students` science problem-solving skills.  - jurnal pendidikan ipa indonesia. 

siti nur diyana mahmud, nurfaradilla mohamad nasri, mohd ali samsudin, & lilia halim.  (2018).  science teacher education in malaysia: challenges and way forward.  - asia-pacific science education. 

norhafiza haron & lilia halim.  (2018).  persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran sains.  - proceeding international conference on global education vi (icge vi). 

siti hamidah mohamad razali & lilia halim.  (2018).  tahap kepuasan guru terhadap pendekatan flipped classroom menggunakan frog-vle dalam subjek sains di sekolah menengah.  - proceeding international conference on global education vi. 

fatin azhana abd aziz & lilia halim.  (2018).  kesan pemetaan konsep terhadap tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis murid dalam sains.  - national e-learning conference 2018 (nelcon 2018). 

fatin azhana abd. aziz & lilia halim.  (2018).  pembangunan modul pemetaan konsep kolaboratif dan individu dalam usaha memupuk kemahiran berfikir kritis murid dalam sains.  - national e-learning conference nelcon 2018. 

prof. madya dr. mohamad sattar rasul, prof. dr. lilia halim, dr. zanaton iksan, prof. dr. ruhizan mohammad yasin & tuan mastura tuan soh.  (2018).  stem komuniti pintar sains.  - impak sekolah @ ukm. 

sazrol fadzli, jamaiah yahaya, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, izhar abadi ibrahim rais.  (2018).  green environment data modelling and visualisation to enhance motivation of stem education: a conceptual model.  - proceedings of the viis18- 4th visual informatics international seminar 2018. 

jamaiah yahaya, abdul razak hamdan, lilia halim, zulkefli mansor, tanot anak unjah, sazrol fadzli, aziz deraman, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari, izhar abadi ibrahim rais.  (2018).  eels for stem education.  - impact-special issue ukm-iic2018. 

khairul maisarah kahar, wan juliana wan ahmad, choong chee yen, norela sulaiman, salmah yaakop, farah shafawati mohd taib, izfa riza hazmi, nadiatur akmar zulkifli, mohammad saiful mansor, faszly rahim, hardy a.a. chin, mohamad ruzi abdul rahman et al..  (2018).  see natureŽ an experiential learning on biodiversity and conservation through community engagement.  - the 4th joint international seminar of universiti kebangsaan malaysia and gifu university 2018. 

lilia halim, norshariani abd rahman, nor aidillina mohd ramli & lilia ellany mohtar.  (2018).  influence of students` stem self-efficacy on stem and physics career choice.  - proceedings of the 5th international conference for science educators and teachers (iset) 2017, aip conference proceeding.  1-10. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2018).  crew emergency teamwork assessment measure (cetam): a simulation-based first aid study on adapting and validating a tool for the assessment of nontechnical skills in airline crew.  - malaysian journal of medicine and health sciences. 

muhamad nur fariduddin, wee lei hum, lilia halim, mohd johar jaafar.  (2018).  effectiveness of debriefing towards healthcare professionals` nontechnical skills : a critical review.  - jurnal sains kesihatan malaysia. 

murni ramli, tuan mastura tuan soh, ohshika kiyoyuki, lilia halim.  (2018).  inquiry process in science: an analysis of japanese primary school science textbooks.  - 2018 international conference of east-asian association for science education. 

lilia halim, norshariani abd rahman, noorzaila wahab, lilia ellany mohtar.  (2018).  factors influencing interest in stem careers: an exploratory factor analysis.  - asia-pacific forum on science learning and teaching.  1-34. 

lilia halim, norshariani abd rahman, noorzaila wahab, lilia ellany mohtar.  (2018).  factors influencing interest in stem careers: an exploratory factor analysis.  - asia-pacific forum on science learning and teaching.  1-34. 

lilia halim, norshariani abd rahman, ria zamri, lilia ellany mohtar.  (2018).  the roles of parents in cultivating children's interest towards science learning and careers.  - kasetsart journal of social sciences.  190-196. 

muhamad nur fariduddin, wee lei humb, lilia halim & mohd johar jaafar.  (2018).  basic-sim train-the-trainer(3t): a model to prepare aviation educators for simulation based-first aid learning.  - 1st malaysian society for simulation in healthcare (massh) annual conference. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

muhammad abd hadi bunyamin, lilia halim, lilia ellany mohtar, nur jahan ahmad.  (2017).  science education research trends in malaysia: a content analysis.  - european science education research association (esera) 2017 conference.  1-4. 

low kai lin, lilia halim.  (2017).  pengaruh penglibatan ibu bapa/penjaga dalam pencapaian akademik sains pelajar di sekolah berprestasi tinggi melaka.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted2017).  674-684. 

mohd norawi ali, lilia halim, kamisah osman & lilia ellany mohtar.  (2017).  overcoming students` misconceptions in science: strategies and perspectives from malaysia.  - 21. 

mohd razip bajuri, siti mistima maat & lilia halim.  (2017).  relationship between creative thinking skills with learning achievement on physics concept application.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke-v111 2017.  193-197. 

lilia halim.  (2017).  cleverlands the secrets behind the success of the world`s education superpowers..  - cleverlands the secrets behind the success of the. 

jannatun naimah mokhni & lilia halim.  (2017).  pedagogi isi kandungan inkuiri sains.  - melaka international conference on social sciences 2017.  298-312. 

fakhruddin z, lilia halim, t. subahan mohd meerah.  (2017).  practicality assessment of student worksheets for smp physics learning on the traditional culture-based equipment.  - journal of educational sciences.  65-74. 

tan, s.k., armum, p., chokkalingam, a.i., mohd meerah, t.s., halim, l., osman, k. & chellappan, k..  (2017).  communication: uses and influence of employment among youths: the role of formal education.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21-34. 

aiza aziemah dan lilia halim.  (2017).  pengaplikasian video youtube bagi mengatasi miskonsepsi murid dalam tema bumi dan sains angkasa.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  911-920. 

angielyn ilias dan lilia halim.  (2017).  penggunaan kit diy-hologram untuk mengatasi miskonsepsi murid bagi kejadian siang dan malam dalam sains tahun 5.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  585-594. 

cecilia stephen dan lilia halim.  (2017).  penggunaan kaedah bermain dalam mengatasi salah konsep murid tahun 6 terhadap topik jirim.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  28-38. 

mohamad fardzizul ismail & lilia halim.  (2017).  mengatasi miskonsepsi murid sekolah rendah dalam topik cahaya melalui animasi slowmation.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  954-964. 

felicia may anak dizer & lilia halim.  (2017).  penggunaan learning cycle 5e untuk mengatasi miskonsepsi sains.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  88-97. 

nur athirah amran & lilia halim.  (2017).  modul experiential learning kesan dalam meningkatkan pencapaian dan kemahiran proses sains.  - proceeding melaka international conference on social sciences 2017 (melicoss17).  269-279. 

muhamad nur fariduddin, mohd johar jaafar, wee lei hum, lilia halim.  (2017).  train of trainer course : basic sim for airline instructors.  -

muhammad syukri, lilia halim, lilia ellany mohtar.  (2017).  engineering design process: cultivating creativity skills through development of science technical product.  - jurnal fizik malaysia. 

nor khairunnisa husna kamaruzaman dan lilia halim.  (2017).  miskonsepsi kitaran hidup haiwan diatasi melalui model kitaran jelu.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  653-663. 

illey izyani ibrahim & lilia halim.  (2017).  minat terhadap kerjaya stem dalam kalangan murid sekolah rendah.  - proceeding melaka international conference on social sciences 2017 (melicoss17).  257-268. 

salbihana samsudin dan lilia halim.  (2017).  pembangunan kris ke arah membantu murid menguasai kemahiran proses sains dalam persekitaran informal.  - journal penyelidikan pendidikan. 

mohd zulkiefadly mohd zulkifli & lilia halim.  (2017).  penggunaan kit pembelajaran fas dalam menangani miskonsepsi terapung dan tenggelam (t&t).  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  267-277. 

siti hajar amirah mohd sapahi & lilia halim.  (2017).  inkuiri secara koperatif berbantukan multimedia ; memupuk sikap positif terhadap sains dalam kalangan pelajar autisme.  - melaka international conference on social sciences 2017.  162-171. 

nasiruddin kutat & lilia halim.  (2017).  meningkatkan pemahaman pelajar dalam topik graviti menggunakan strategi kaedah penyoalan sokratik.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  314-322. 

rinnie bernie bernard & lilia halim.  (2017).  pelaksanaan inquiry based science education bagi mengatasi miskonsepsi murid tahun 4 terhadap konduktor dan penebat haba.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  640-652. 

rohaya mahmud & lilia halim.  (2017).  penggunaan simulasi komputer dalam mengatasi miskonsepsi antara haba dan suhu.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  1027-1039. 

lilia halim, kamisah osman & wan nor fadzilah wan husin.  (2017).  adult learning and education in international contexts: future challenges for its professionalization: comparative perspectives from the 2016 wurzburg winter school.  - 12. 

wan hasnom wan ismail & lilia halim.  (2017).  cabaran penggunaan persekitaran pembelajaran maya frog (frog vle) dikalangan guru sains.  - melaka international conference on social sciences 201.  72-79. 

doni ropawandi & lilia halim.  (2017).  physich web based learning media using microsoft expression web 4 in learning elasticity and simple harmonic motion concepts.  - international conference on global education v. 

wan nor fadzilah wan husin, suhaiza mat said, lilia halim.  (2017).  pembudayaan stem di luar bilik darjah.  - 99. 

edy hafizan mohd shahali, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman dan mohd afendi zulkifeli.  (2017).  stem learning through engineering design, impact on middle secondary students interest towards stem.  - eurasia journal of mathematics science and technology education.  1189-1211. 

edy h.m. shahali, lilia halim, david f. treagust, mihye won, a.c. chandrasegaran.  (2017).  primary school teachers understanding of process skills in relation to teaching qualifications and teaching experiences.  - research in science education.  257-281. 

nur diyana zakariah & lilia halim.  (2016).  strategi pengajaran guru sains sekolah rendah dalam pendidikan stem: satu penerokaan.  - proceeding of international conference on education and higher order thinking skills.  613-624. 

lilia halim & t subahan mohd meerah.  (2016).  science education research and practice in asia : challenges and opportunities.  - 22. 

wan nor fadzilah wan husin, nurazidawati mohamad arsad, oziah othman, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman and zanaton iksan.  (2016).  fostering students 21st century skills through project oriented problem based learning (popbl) in integrated stem education program.  - asia-pacific forum on science learning and teaching.  3. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 7 : 339-390. 

kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - 611. 

suhanna zainudin, norhaslinda abdul samad, mohd izwan othman, salbiah mohamad hasim, zanaton h. iksan & lilia halim.  (2016).  jom belajar sistem suria dengan online games.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, asmilah hani mohamad, nor aishah buang, hazita azman, mastura mahmud, lilia halim, kamisah osman, shamshubaridah ramlee, norgainy mohd tawil, alit merang @ mohd azlan.  (2016).  keterlibatan komuniti dan pemetaan aset pelancongan di lembah beriah, daerah kerian, perak.  - holistic integrated proje. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, nor aishah buang ,hazita azman, lilia halim, shamshubaridah ramlee, kamisah osman, alit merang @ mohd azlan abdullah,mastura mahmud & nor.  (2016).  penglibatan komuniti dan pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - environmental studies due. 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  picture-type creativity: general findings among form four science students in malaysia.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

junaidah hasbullah & lilia halim.  (2016).  kebolehan pelajar tingkatan 2d untuk mengenal pasti pembolehubah dengan menggunakan kaedah ujikaji.  - seminar antarabangsa pendidikan global iv.  80-86. 

junaidah hasbullah & lilia halim.  (2016).  kebolehan pelajar tingkatan 2 untuk mengenal pasti pembolehubah dengan menggunakan kaedah uji kaji.  - international conference on global education iv. 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  cognitive, affective and students` achivement in physics: a hypothetical model for structural equation modeling testing.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  cognitive, affective and students` achievement in physics: a hypothetical model for structural equation modeling testing.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  picture-type creativity: general findings among form four science students in malaysia.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

emiliana tompang & lilia halim.  (2016).  tahap penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan guru sains sekolah menengah.  - proceedings of the international conference on education and higher order thinking skills.  632-639. 

fakhruddin z, lilia halim & t. subahan mohd meerah.  (2015).  keberkesanan modul pembelajaran dengan penggunaan pendekatan konseptual enteraktif berbasis peralatan budaya tradisional untuk mengurangi miskonsepsi pelajar.  - 7th international seminar on regional education. 

s.s. ling, f. saffre, d.l. gater, l. halim & a.f. isakovic.  (2015).  experimental development and implementation of computer-based quiz games in general chemistry for engineering.  - 2015 ieee frontiers in education conference (fie). 

atef al mashakbh, rosseni din, lilia halim & rania batainah.  (2015).  online individualized multimedia instructional model for engineering communication skills.  - 5th international conference on e-learning 2015 stellar-icel 2015. 

mohd radzi abu bakar, lilia halim.  (2015).  faktor yang mempengaruhi literasi saintifik pelajar: suatu tinjauan literatur.  - the international conference on development of education, environment, tourism, economics, politics, arts and heritage (icdetah 2015).  198-207. 

suhaiza mat said & lilia halim.  (2015).  institusi pendidikan sains informal dan amalan pembangunan profesionalisme guru sains.  - asean comparative education research conference. 

shanti caroline fernandez, kanaga kumari chelliah, lilia hanim.  (2015).  a peek into oneself: reflective writing amongst undergraduate medical imaging students.  - reflective practice.  109-122. 

suhaiza mat said & lilia halim.  (2015).  tahap kepercayaan guru sains terhadap keupayaan institusi pendidikan sains informal.  - jurnal penyelidikan pendidikan.  237-243. 

faszly rahim, zanaton iksan, oziah othman, wan nasyrudin wan-abdullah, siti norul huda syeikh abdullah, norhana arsad, azmin sham rambely, sharina abu hanifah, marlia mohd hanafiah, nurul huda abdul-k.  (2015).  pemerkasaan ulul albab melalui modul stem bersepadu stemind.  - the online journal of islamic education.  1-12. 

atef al mashakbh, rosseni din, lilia halim & rania batainah.  (2015).  online individualized multimedia instructional model for engineering communication skills.  - 5th international conference on e-learning 2015 stellar-icel 2015. 

mohamad sahari nordin, tambyi subahan mohd meerah, isarji hj sarudin, nik a hisham ismail , lilia halim & mohd burhan ismail.  (2015).  pertimbangan dasar 60:40.  - 1-160. 

suhanna zainudin, lilia halim, zanaton iksan.  (2015).  how 60:40 policy affect the development of science curriculum on malaysia.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  1396-1405. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton ikhsan, edy hafizan mohd shahili, raifana rosa.  (2015).  impact studies of integrated stem program.  - international journal of technical research and applications.  1-5. 

helmi norman, huseyin dogan, norazah nordin, zamri mahamod, lilia halim.  (2015).  an asia-europe massive open online course for lecturer training: development of pedagogical strategies for moocs.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan universiti awam 2015.  451-454. 

haslinda bt tahir shah, lilia halim, zanaton bt iksan.  (2015).  kaedah bermain dalam meningkatkan minat murid orang asli terhadap sains.  - the international conference on language, education and innovation (iclei) 2015.  91-103. 

wan nor fadzilah wan husin, muhammad fairuz, muhammad syukri, lilia halim.  (2015).  competencies of science centre facilitators.  - journal of turkish of science education.  49-62. 

lilia ellany mohtar, lilia halim, seth sulaiman.  (2015).  dependence on creativity characteristics as observed during the implementation of laboratory activities.  - creative education.  1168-1177. 

mohd norawi ali, lilia halim & kamisah osman.  (2015).  integration of funds of knowledge as contextual knowledge.  - research journal of applied sciences, engineering and technology.  129-137. 

lilia bt. halim, tamby subahan bin mohd. meerah, kamisah bt. osman.  (2015).  developing the framework of core competencies needed by science facilitators in nurturing scientific literacy for the community.  -

edy hafizan mohd shahli, lilia halim, sattar rasul, kamisah osman, zanaton ikhsan & faszly rahim.  (2015).  bitara-stemtm training of trainers` programme: impact on trainers` knowledge, beliefs, attitudes and efficacy towrads integrated stem teaching.  - journal of baltic science education.  85-95. 

mohd radzi abu bakar, lilia halim.  (2015).  tahap literasi saintifik pelajar berdasarkan dimensi konteks serta hubungannya dengan jantina dan lokasi sekolah.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5.  1-10. 

lilia halim, lilia ellany mohtar.  (2015).  critical thinking process in science learning.  - prosiding seminar nasional pendidikan sains (snps) 2015.  1-4. 

suhaiza mat said & lilia halim.  (2014).  lawatan lapangan ke institusi pendidikan sains informal: satu strategi menyokong pembelajaran sains informal dalam kalangan pelajar sekolah.  - international seminar on global education ii. 

oziah othman, zanaton iksan, w.n.w. abdullah, s.n.h. syeikh-abdullah, m.m. hanafiah, s.a. hanifah, n.h. arsad, a.s. rambely, n.h.a. karim, n.w. othman, i.r. hazmi, m.r. abd rahman [and 19 other].  (2014).  pemerkasaan ulul albab melalui modul stem bbersepadu (stemind).  - international conference and exhibition on islamic education 2014 (icied2014) / association of malaysian muslim intellectuals, bangi.  1311-1322. 

halim l., abdullah s.i.s.s., meerah t.s.m..  (2014).  students' perceptions of their science teachers' pedagogical content knowledge.  - journal of science education and technology.  227 - 237. 

noraini attan, norazah nordin, lilia halim & mohd izham mohd hamzah.  (2014).  need analysis on the usage of mobile phone as an alternative method in teaching and learning biology.  - global curriculum & instruction network (gcin) conference 2014.  1-12. 

lilia halim.  (2014).  development of a scientific literate society: status and challenges.  - international conference on advances in education technology (icaet 2014).  7-11. 

mohd izham mohd hamzah, lilia halim, mohamed yusoff mohd nor, jamalul lail abd wahab & azlin norhaini mansor.  (2014).  penstrukturan semula fakulti pendidikan, universiti kebangsaan malaysia: merealisasikan trend masa depan.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan ipta 2014. tempat terbit: fakulti pendidikan, universiti malaya. 

lilia halim, sharifah intan sharina syed abdullah, t subahan meerah.  (2014).  students` perception of their science teachers` pedagogical content knowledge.  - journal of science education and technology.  23(2):227-237. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2014).  the establishment of physical aspects of science laboratory environment inventory (pslei).  - journal of turkish science education.  11(2):123-136. 

zainol badli budiman, lilia halim, subahan mohd meerah & kamisah osman.  (2014).  the effects of cognitive conflict management on cognitive development and science achievement.  - international journal of science and mathematics education.  1169-1195. 

nasarudin abdullah, lilia halim & effandi zakaria.  (2014).  vstops: a thinking strategy and visual representation approach in mathematical word problem solving toward enhancing stem literacy.  - eurasia journal of mathematics, science & technology education.  10(3):165-174. 

fakhruddin. z, lilia halim, t. subahan mohd. meerah, hendar s & fenni marriza.  (2014).  pengembangan alat percobaan pesawat sederhana berbasis peralatan budaya tradisional pada mata pelajaran ipa fisika smp.  - seminar nasional dan rapat tahunan bidang mipa 2014. 

lilia halim, tan kia yong, tamby subahan mohd meerah.  (2014).  overcoming students` misconceptions on forces in equilibrium: an action research study.  - creative education.  1032-1042. 

misbahul jannah, lilia halim, t. subahan mohd meerah, muhammad fairuz.  (2013).  impact of environmental education kit on students` environmental literacy.  - asian social science.  9(12):1-13. 

lilia halim.  (2013).  pendidikan sains dan pembangunan masyarakat berliterasi sains.  - 75. 

mohd izham mohd hamzah, lilia halim, azlin norhaini mansor & mohamad sattar rasul.  (2013).  proceedings of regional conference on school structure and teacher competence, duties & character (recstec2013).  - proceedings of regional conference on school structure and teacher competence, duties & character (recstec2013) / fakulti pendidikan ukm. 

atef al mashakbh, rosseni din, lilia halim.  (2013).  towards an online individualized multimedia instruction model for engineering education.  - australian journal of basic and applied sciences.  7(8):33-40. 

salbihana samsudin & lilia halim.  (2013).  penglibatan ibu bapa dalam membantu pelajar menguasai kemahiran proses sains.  - prosiding persidangan antarabangsa dan pertandingan inovasi kaunseling dan pendidikan 2013. 

wan nor fadzilah wan husin, lilia halim, zanaton h. iksan,.  (2013).  informal and non formal science learning.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

mohd wahid samsudin, rusli daik, azlan abas, t. subahan mohd meerah & lilia halim.  (2013).  environmental learning workshop: lichen as biological indicator of air quality and impact on secondary students` performance.  - international education studies.  6(6):28-34. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman dan lilia halim.  (2013).  persekitaran pembelajaran: aspek fizikal dan psikososial.  - 130. 

nurzatulshima kamaruddin, lilia halim.  (2013).  konsep pengurusan alatan dan bahan untuk pembelajaran sains di makmal.  - jurnal teknologi.  60:65-70. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2013).  physical and psychosocial aspects of the learning environment in the science laboratory and their relationship to teacher satisfaction.  - learning environments research.  367-385. 

kamisah osman, mohd ali samsudin & lilia halim.  (2013).  can problem based learning create a science culture in the classroom?.  - recent advances in educational technologies : proceedings of the 4th international conference on education and educational technologies (eet`13). 

nasarudin abdullah, effandi zakaria, lilia halim.  (2012).  the effect of a thinking strategy approach through visual representation on achievement and conceptual understanding in solving mathematical word problems.  - asian social science.  8(16):30-37. 

mohammed yousef mai, lilia halim, ruhizan mohammed yaseen, t. subahan m. meera.  (2012).  the ranking of science, technology and society (sts) issues by students and physics teachers in secondary school, yemen.  - international journal of quality assurance in engineering and technology education.  2(1):46-63. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2012).  relationship between physical and psychosocial aspects in science laboratory learning environment.  - procedia- social and behavioral sciences. 

edy hafizan, lilia halim & t. subahan meerah.  (2012).  perception, conceptual knowledge and competency level of integrated science process skill towards planning a professional enhancement programme.  - sains malaysiana.  41(7):921-930. 

sharifah intan sharina syed abdullah, lilia halim.  (2012).  influence of teaching option and teaching experience on science teachers content knowledge of environmental education.  - journal of korean association for science education.  32(8):1378-1389. 

lilia halim, t. subahan mohd meerah, effandi zakaria, sharifah intan sharina syed abdullah and tarzimah tambychik.  (2012).  an exploratory factor analysis in developing pedagogical content knowledge scale for teaching science.  - research journal of applied sciences, engineering and technology.  4(19):3558-3564. 

lilia halim.  (2012).  pendidikan sains berteraskan tauhid.  - 149-166. 

ruhizan m.yasin, noraishah buang, lilia halim and shamuni kunjiapu.  (2012).  decoding the meanings of learning at work in asia and europe.  - 157-180. 

tamby subahan mohd meerah, mohd fairuz ahmad harail, lilia halim.  (2012).  malaysian secondary school students` knowledge and attitudes towards biotechnology.  - journal of baltic science education.  11(2):153-163. 

tamby subahan mohd meerah.  (2012).  pengajaran pembelajaran sains pelajar terpinggir.  - 276. 

lilia halim, fatiyah dahlan, david f. treagust, a.l. chandrasegaran.  (2012).  experiences of teaching the heat energy topic in english as a second language.  - science education international.  23(2):117-132. 

lilia halim, ruhizan m. yasin, azaman ishar.  (2012).  camed: an innovative communication tool in teaching engineering drawing.  - wseas transactions on information science and applications.  9(2):58-67. 

effandi zakaria,norazah mohd nordin,lilia halim,md yusoff daud, nor sakinah mohammad, t. subahan mohd meerah.  (2012).  assessing the mathematical beliefs of pre-service teachers in malaysia.  - research journal of applied science.  7(4):212-214. 

halim l., che ahmad c.n., syed abdullah s.i.s., subahan mohd meerah t..  (2012).  teachers` perception of science laboratory learning environment and its relationship to teachers` satisfaction.  - international journal of learning.  18(8):67-78. 

ruhizan m. yasin, lilia halim & azaman ishar.  (2012).  effects of problem-solving strategies in the teaching and learning of engineering drawing subject.  - asian social science.  8(16):65-79. 

saemah rahman, mazli sham abdullah, ruhizan m yasin, t subahan mohd meerah, lilia halim & ruslin amir.  (2011).  student learning style and preferences for the promotion of metacognitive development activities in science class.  - world applied sciences journal.  14(IPDL):11-16. 

lilia halim.  (2011).  improving science literacy through a conducive laboratory learning environment : a proposed model.  - proceedings of the third international conference on science and mathematics education (cosmed 2009),seameo-recsam. 

abdullah, siss; halim, l; shahali, ehm.  (2011).  integration of environmental knowledge across biology, physics and chemistry subject at secondary school level in malaysia.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul (procedia - social and behavioral sciences). 

david f. treagust, a. l. chandrasegaran, ahmad n. m. zain, eng tek ong, mageswary karpudewan and lilia halim.  (2011).  evaluation of an intervention instructional program to facilitate understanding of basic particle concepts among students enrolled in several levels of study.  - chemistry education research and practice.  12(2):251-261. 

kamisah osman, che nidzam che ahmad, lilia halim.  (2011).  students` perception of the physical and psychosocial science laboratory environment in malaysia: comparison across subject and school location.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul- (procedia - social and behavioral sciences). 

nasri, nm; yusof, zm; ramasamy, sap; halim, l; ming, lw.  (2011).  personal constructs: novice and expert science teachers concerning teacher function.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul - (procedia - social and behavioral sciences). 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, llilia halim, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 18 : 271-286. 

khalijah mohd salleh, mohd yusof hj. othman, shahidan radiman, jawiah dakir, abdul halim tamuri, nor hayati alwi, muhammad hafizuddin jumali, lilia halimi & mastura badzis.  (2011).  teacher`s concerns, perception and acceptance toward tauhidic science education.  - kyoto bulletin of islamic studies.  Vol. 4 no.1&2 March 2011. 

thamby subahan mohd meerah, lilia halim, thiagarajan nadeson.  (2011).  tahap kewarganegaraan alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah.  - jurnal penelitian ilmu pendidikan.  4(2):130-143. 

khalijah mohd salleh, mohd yusof hj othman, shahidan radiman, jawiah dakir, abdul halim tamuri, nor hayati alwi, muhammad hafizuddin jumali, lilia halim, mastura badzis.  (2011).  teachers` concerns, perception and acceptance toward tauhidic science education.  - kyoto bulletin of islamic area studies.  4(1&2):124-155. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, lilia halim & tamby subahan mohd. meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 271-286. 

tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

md mustafizur rahman, mohd izham mohd hamzah, thamby subahan mohd meerah & lilia halim.  (2011).  quest for social cohesion: perspectives from malaysia.  - jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  21(1):1-23. 

halim l., buang n.a., mohd meerah t.s..  (2011).  guiding student teachers to be reflective.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

azaman ishar, lilia halim & ruhizan m. yasin.  (2011).  feasibility study on engineering drawing computer.  - recent researches in education, penang. 

mohd meerah t.s., halim l..  (2011).  improve feedback on teaching and learning at the university through peer group.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

salleh amat, riza atiq abdullah o.k rahmat, mohamed amin embi, lilia halim, sity daud & zaharah zainal.  (2011).  proposed recognition of courses conducted by ppa to certificate, master and doctorate levels.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

ab. halim tamuri, ismail ibrahim, mohd yusof othman, jawiah dakir lilia halim, zakaria stapa, ibrahim abu bakar, ahmad munawar ismail, abrar idris, shamsul shah tarjo, shamsul azhar yahya, siti mah.  (2011).  tahap pengaruh persekitaran sosial dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di malaysia.  - 2nd international conference on islamic education 2011 (icied 2011). 

ahmad munawar ismail, ab. halim tamuri, ismail ibrahim, mohd. yusof othman, jawiah dakir, lilia halim, zakaria stapa, ibrahim abu bakar, abrar idris, shamsul shah tarjo, shamsul azhar yahya.  (2011).  pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam di sekolah menengah: kajian tahap pengetahuan islam dan penghayatan akhlak.  - 2nd international conference on islamic education 2011 (icied 2011). 

ahmad munawar ismail, ab. halim tamuri, ismail ibrahim, mohd. yusof othman, jawiah dakir, lilia halim, zakaria stapa, ibrahim abu bakar, abrar idris, shamsul shah tarjo, shamsul azhar yahya.  (2011).  penilaian pelajar-pelajar pelaksanaan pendidikan islam di sekolah-sekolah menengah di malaysia.  - 2nd international conference on islamic education 2011 (icied 2011). 

t. subahan mohd meerah, lilia halim, saemah rahman, roslina tan abdullah, halimah harun, arbaat hassan, abang ismail.  (2010).  teaching marginalized children: primary science teachers` professional development through collaborative action research.  - cypriot journal of educational sciences.  5:26-38. 

tamby subahan mohd meerah, lilia halim, thiagarajan nadesona.  (2010).  environmental citizenship: what level of knowledge, attitude, skill and participation the students own?.  - procedia social and behavioral sciences. 

yew kiong lim, lilia halim.  (2010).  pengetahuan pedagogi kandungan (pck) guru sains sekolah menengah dalam mengajar astronomi.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, lilia halim,t. subahan mohd. meerah.  (2010).  pengurusan masa dalam pelaksanaan amali sains oleh guru novis.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

md yusoff daud, lilia halim, mohd fauzi mohd zain, norazah mohd noordin, nor aisah buang & mohd amin embi.  (2010).  toward integrated ict classroom for effective teaching and learning science: issues and constrains from malaysian context.  - contemporary science education research: teaching. ankara, turkey: pegem akademi. 

md yusoff daud, che nidzam che ahmad, hilda mat adam & lilia halim.  (2010).  a proposed innovative laboratory science model for the development of science literacy.  - 15th international conference on education. 

lilia halim, chang peng kee, hassan basri.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran :penyelidikan dan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 358. 

nor aishah buang, lilia halim and t. subahan m.meerah.  (2010).  improving lecturers facilitative approach in the problem-based learning method of gr6223 course action research: the case of malaysia.  - procedia social and behavioral sciences. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman, lilia halim & md yusoff daud.  (2010).  persepsi guru terhadap persekitaran pembelajaran makmal sains di malaysia.  - 15th international conference on education. 

nor aishah buang, lilia halim, subhan t meerah.  (2010).  improving lecturers` facilitative approach in the problem-based learning method of gr6223 course through action research: the case of malaysia.  - procedia social and behavioral sciences, wces-2010. 

hamidon khalid, t. subahan meerah, lilia halim.  (2010).  teachers` perception towards usage of cartoon in teaching and learning physics.  - procedia social and behavioral sciences, international conference on learner diversity 2010. 

rosnidar mansor
lilia halim & kamisah osman.  (2010).  contemporary science education research: teaching.  - 329-332. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2010).  hubungan ramalan persekitaran pembelajaran makmal sains dengan tahap kepuasan pelajar.  - jurnal pendidikan malaysia.  35(2):19-30. 

che nidzam bt che ahmad, kamisah osman, lilia halim.  (2010).  persekitaran pembelajaran makmal sains di malaysia dari perspektif pelajar.  - prosiding seminar kebangsaan aplikasi sains dan matematik 2010 (skasm 2010), sempena sksm 18 simposium kebangsaan sains matematik ke-18, penerbit uthm. 

lilia halim, t. subahan m.meerah and nor aishah buang.  (2010).  developing pre-service science teachers pedagogical content knowledge through action research.  - procedia social and behavioral sciences. 

rosnidar mansor, lilia halim, kamisah osman.  (2010).  teachers` knowledge that promote students` conceptual understanding.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman, lilia halim.  (2010).  physical and psychosocial aspects of science laboratory learning environment.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

shamsul amri baharuddin,lilia halim,janatul islah mohamed,tan raan han,supyan hussin,ahmad rizal mohd yusof,marlyna maros, mohd kamarulnizam abdullah,er ah choy,fuziah kartini hassan basri,chang peng.  (2010).  5th icmhesr.  - a newsletter for the fifth islamic conference of ministers of higher education and scientific research. 

abdul halim, lilia halim, t. subahan mohd meerah & kamisah osman.  (2010).  pembangunan instrumen penyelesaian masalah sains.  - jurnal pendidikan malaysia.  35(1):35-39. 

nurfaradilla nasri, siti nurhidayah roslan, mohammad iskandar sekuan, kasmah abu bakar, lilia halim, sharifah nor puteh.  (2010).  effectiveness of school wide enrichment model (mpss) in mara junior science college.  - procedia social and behavioral science. 

ille c. gebeshuber, tina r. martin, lilia halim, siti rahayah ariffin.  (2010).  enclyclopedia of nanoscience and society.  - 528-530. 

lilia halim, nor aishah buang, t. subahan meerah.  (2010).  action research as instructional supervision: impact on the professional development of university based supervisors and science student teachers.  - procedia - social and behavioral sciences. 

halim l., meerah t.s.m., osman k., buang n.a., othman r., samsudin mohd.a., sugimura m..  (2009).  the level of scientific culture among malaysian and japanese students.  - procedia - social and behavioral sciences. 

nurzatulshima kamarudin, lilia halim, kamisah osman, t. subahan mohd meerah.  (2009).  pengurusan penglibatan pelajar dalam amali sains.  - jurnal pendidikan malaysia.  34(1):205-217. 

khalijah mohd salleh & lilia halim.  (2009).  wacana sejarah dan falsafah sains : sains dan masyarakat.  - Bab 46 ; 664-674. 

lilia halim.  (2009).  teachers` professional knowledge in science and mathematics education: views from abroad and malaysia.  - 35-54. 

onno de jong and lilia halim.  (2009).  teachers` professional knowledge in science and mathematics education : views from abroad and malaysia.  - 223. 

zolkepeli haron, lilia halim & effandi zakaria.  (2009).  education for diverse learners.  - 179-188. 

khalijah mohd. salleh dan lilia hashim.  (2009).  wacana sejarah & falsafah sains : sains dan masyarakat.  - 46: 664-674. 

nor aishah buang, lilia halim dan t. subahan m. meerah.  (2009).  meningkatkan kemahiran fasilitatif pensyarah dalam pembelajaran berasaskan masalah pbl dalam kursus gr6223 melalui penyelidikan tindakan.  - seminar pendidikan sains sosial 2009: pengukuhan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan sains sosial, ukm bangi, malaysia. 

onno de jong & lilia halim.  (2009).  teachers` professional knowledge in science and mathematics education: views from malaysia and abroad.  - 224. 

zainol budiman, lilia halim, t. subahan meerah, kamisah osman.  (2009).  cognitive conflict management module and its effect on cognitive development and science achievement.  - proceedings of the third international conference on science and mathematics education (cosmed 2009),seameo-recsam. 

lilia halim, nor aishah buang dan t. subahan m. meerah.  (2009).  integrasi kajian tindakan dalam latihan industri: impak ke atas proses penyeliaan dan pembelajaran latihan industri..  - seminar pendidikan sains sosial 2009: pengukuhan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan sains sosial, ukm bangi, malaysia. 

khalijah mohd salleh, mohd yusof hj othman, shahidan radiman, jawiah dakir, nor hayati alwi, muhammad hafizuddin jumali, lilia halim & mastura badzis.  (2009).  teachers` concerns, perception adn acceptance toward tauhidic science education.  - international symposium on islam, science and civilization. 

sharifah zarina syed zakaria & lilia halim.  (2009).  a study on malaysia primary school science education.  - the social sciences.  4(6):604-609. 

lilia halim.  (2009).  budaya saintifik pelajar sekolah menengah : ke arah merealisasikan pembangunan modal insan dalam bidang sains dan teknologi.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

onno de jong & lilia halim.  (2009).  teachers` professional knowledge in science and mathematics education: views from malaysia and abroad.  - 224. 

lilia halim.  (2009).  teacher's professional knowledge in science and mathematics education: views from malaysia and abroad.  - 2:35-51. 

nor aishah buang, lilia halim t. subahan mohd meerah.  (2009).  understanding the thinking of scientists entreprenuers: implications for science education in malaysia.  - journal of turkish science education.  6(2):3-11. 

abdul halim, t. subahan bin meerah, lilia halim.  (2009).  pembinaan dan penggunaan ujian diagnostik ke arah mengenalpasti salah konsep pelajar dalam kursus fizik kuantum.  - sains malaysiana.  38(4):543-551. 

chang peng kee, lilia abd. halim, faridah ibrahim, kamisah osman, fauziah ahmad & mat pauzi abdul rahman.  (2009).  cabaran memantapkan pengajaran dan pembelajaran pengukuran pembolehubah dalam penyelidikan kuantitatif.  - prosiding seminar pendidikan sains sosial 2009: pengukuhan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan sains sosial, ukm bangi, malaysia. 

abdul halim tamuri, tambi subahan mohd. meerah & lilia halim.  (2009).  pembangunan modul pembelajaran kendiri berasaskan kepada miskonsepsi dan perubahan konseptual.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke?4 2009. 

lilia halim.  (2009).  ilmu pedagogi kandungan sains untuk pendidikan bersepadu.  - bengkel pendidikan sains tauhidik 2, zon selatan. 

lilia halim, t. subahan meerah siti fatimah yasin.  (2009).  innovative practices in pre-service education: an asian persepctives.  - 145-158. 

nor aishah buang, lilia halim, t.subahan mohd. meerah dan kamisah osman.  (2008).  entrepreneurial science thinking (enscit) learning module for secondary science students.  - 80. 

kamisah osman, lilia halim, t. subahan mohd. meerah.  (2008).  anchoring science education towards scientifically literate malaysian society: an exploration of children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - xiii. ioste symposium, the use of science and technology education for peasce and sustainable development. 

zainol budiman, lilia halim. subahan mohd meerah, kamisah osman,.  (2008).  cognitive conflict management module and its effect on cognitive development and science achievement.  - science and mathematics education regional conference (smerec 2008). 

md yusoff bin daud, lilia halim & norazah mohd nordin.  (2008).  persekitaran pembelajaran fizikal sesebuah bilik darjah terkini ke arah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains.  - science and mathematics education: regional conference 2008. 

nor sakinah mohamad, khalijah mohd salleh, tamby subahan mohd meerah, lilia halim, mohd amin embi, khalid abdullah, noriah mohd ishak, mohammad alinor bin abdul kadir, affendi zakaria, zolkepli haron.  (2008).  pembangunan "kit" pembelajaran sains matematik dan fizik ke arah pembinaan kemahiran berfikir saintifik di kalangan pelajar mengikut pendekatan hibrid (ukm-gup-tmk-08-03-309).  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007 sesi ii. 

lilia halim, nor aishah buang, t. subahan mohd meerah, kamisah osman.  (2008).  a scientist entrepreneurial approach in secondary science curriculum in promoting sustainable development.  - xiii. ioste symposium, the use of science and technology education for peasce and sustainable development. 

mohd ali samsudin, kamisah osman, lilia halim.  (2007).  kesan penggunaan perancahan kognitif dalam pembelajaran berasaskan masalah terhadap strategi metakognitif, pemikiran saintifik dan pencapaian pelajar dalam matapelajaran fizik.  - jurnal pendidikan.  27(1):101-117. 

kamisah osman, zanaton haji iksan & lilia halim.  (2007).  sikap terhadap sains dan sikap saintifik di kalangan pelajar sains..  - jurnal pendidikan.  32: 39-60. 

nor aishah buang, lilia halim, norlena salamuddin, taib harun, ruhizan md yasin and ramlee mustapha.  (2007).  competence development as workplace learning.  - 121-126(7). 

mohd. ali, kamisah osman & lilia halim.  (2007).  can problem based learning create a science culture in the classroom?.  - second international conference on science and mathematics education (cosmed). 

kamisah osman, lilia halim & t. subahan.  (2006).  what malaysian science teachers need to improve their science instruction: a comparison across gender, school location and area of specialization.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  2(2):58-81. 

kamisah osman, lilia halim & t. subahan m. meerah.  (2006).  what malaysian science teachers need to improve their science instruction: a comparison across gender, school location and area of specialization.  - european-asia journal of science, mathematics & technology education.  2(2):58-81. 

zanataon hj. iksan, lilia halim, kamisah osman.  (2006).  sikap terhadap sains dalam kalangan pelajar sains di peringkat menengah dan matrikulasi.  - pertanika j. soc. sci & hum..  133-147. 

t. subahan m. meerah & lilia halim.  (2005).  renungan budaya penyelidikan fakulti pendidikan untuk mencapai kecemerlangan.  - prosiding seminar persidangan 35 tahun, universiti kebangsaan malaysia. 

mohd ali samsuddin, kamisah osman, lilia halim.  (2005).  procedural checklists, structured process questions and graphic organiser as dynamic cognitive scaffolders in physic problem based learning.  - cosmed 2005: the international conference on science and mathematics education. 

sharifah zarina syed zakaria dan lilia halim.  (2005).  kesedaran dan kepekaan murid sekolah rendah terhadap pembangunan lestari.  - prosiding seminar pendidikan jppg 2005, pusat pengajian ilmu pendidikan, usm. 

subahan mohd meerah, kamisah osman, lilia halim.  (2005).  the science practical assessment tool: measuring science process skills while doing science.  - cosmed 2005 international conference on science and mathematics education. 

lilia halim, kamisah osman, subahan mohd meerah.  (2005).  the profile of expert and novice science teachers` needs: towards effective continous professional development of science teachers.  - cosmed 2005 international conference on science and mathematics education. 

kamisah osman, lilia halim and subahan meerah.  (2004).  anchoring science education towards scientifically literate malaysian society: an exploration of children`s affective psyche.  - episeme-1, an international conference to review research on science, technology and mathematics education. 

lilia halim, kamisah osman & subahan mohd meerah.  (2004).  trends and issues of research on in-service needs assessment of science teachers: global vs the malaysian context.  - an international conference to review research on science, technology and matehmatics education. 

kamisah osman, lilia halim, zanaton hj iksan.  (2003).  the critical thinking attitudinal profile of some malaysian secondary students: a reflection of scientific attitudes.  - journal of science and mathematics education in s.e. asia.  26(2):143-166.