Penerbitan Terkini

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - bahasa dan sosiologi.  - 1-16. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - pengenalan ilmu linguistik 2.  - 1-22. 

harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - pengenalan ilmu linguistik 1.  - 1-13. 

harishon radzi.  (2022).  ceramah bengkel kerja unit bahasa etnik dan bahasa semai kpt.  - 1-13. 

harishon radzi.  (2022).  skbl1013 - morfologi (set 2).  - 1-19. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  1-15. 

ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2022).  varian leksikal kata nama /tikus/ dalam dialek melayu kedah: analisis geolinguistik.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik2022).  190-197. 

ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2022).  variasi kata nama /tikus/ dalam dialek melayu kedah: analisis geolinguistik.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  190-197. 

neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2022).  bahasa melayu dan kepimpinan: analisis intertekstualiti.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2022).  1-20. 

siti noraini hamzah, harishon radzi, junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin.  (2022).  penyebaran varian leksikal 'saya' dan 'kamu' di daerah cameron highlands: analisis geolinguistik.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan slik 2022.  236-242. 

n. lia marliana, mohammad fadeli jaafar & harishon radzi.  (2022).  pemerkasaan bahasa melayu melalui wacana kepimpinan.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-11 (salpbm xi).  1-16. 

mohd suhaimi mohamad, siti nora mhd isa, roslee rajikan, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, norinsan kamil othman, shazli ezzat ghazali, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, mohd adib ibrahim, mohd izham mohd hamzah, raihanah mohd mydin, rozilawati razali.  (2022).  kamus kompetensi kepimpinan.  - 1-59. 

harishon radzi.  (2022).  penggunaan bahasa melayu dalam pelaksanaan tugas.  - 1-24. 

harishon radzi, nur anis syafiqa zulkefli, junaini kasdan.  (2022).  penggunaan singkatan dalam sistem pesanan ringkas oleh majlis keselamatan negara.  - jurnal linguistik.  075-087. 

nurlyana sofea zakiyyah asral farhi, harishon radzi.  (2022).  proses pemendekan dalam pembentukan kata submorfologi dalam teras: naratif baharu ukm universiti watan kita.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  280-298. 

nur sharfina mohd sukri, harishon radzi.  (2022).  gaya bahasa dalam bicara perdana naib canselor ukm 2021: naratif baharu ukmuniversiti watan kita.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  297-305. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - prosiding seminar kebangsaan linguistik (slik2022).  257-262. 

neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2022).  bahasa melayu dan kepimpinan: analisis intertekstualiti.  - prosiding seminar kebangsaan linguistik (slik2022).  286-291. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  pemantapan geolinguistik menerusi penelitian variasi leksikal kata kerja di persisiran pantai barat johor.  - persidangan antarabangsa bahasa, sastera & budaya melayu (rentas 2021).  1-15. 

nur anis syafiqa zulkefly, harishon radzi.  (2021).  penggunaan singkatan dalam sistem pesanan ringkas (sms) majlis keselamatan negara (mkn).  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-15. 

nursabrina yahya, harishon radzi.  (2021).  gaya bahasa dalam ucapan menteri keselamatan negara malaysia semasa pandemik covid-19.  - persidangan kebangsaan sains sosial dan kemanusiaan 2021 (persada).  1-11. 

nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  pemantapan geolinguistik menerusi penelitian variasi leksikal kata kerja di persisiran pantai barat johor.  - prosiding rentas 2021.  125-134. 

nor hashimah jalaluddin, wan athirah adilah wan abdul halim, harishon radzi.  (2021).  sorotan dialek di terengganu selepas tiga dekad: perspektif geolinguistik.  - gema online journal of language studies.  77-102. 

harishon radzi, nor rasidah mohamad buhari.  (2021).  dialek dalam gaya bahasa lagu pasukan bola sepak di malaysia.  - jurnal linguistik.  133-147. 

putri nur hanissha hasyim, harishon radzi.  (2021).  laras bahasa dalam `aplikasi facebook polis daerah penampang`.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-16. 

prithini deepa a/p kaliappan; mohammad fadzeli jaafar; harishon radzi.  (2021).  selektor yang mempengaruhi sistem panggilan kekeluargaan masyarakat telugu.  - e-bangi.  243-258. 

maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

harishon radzi, norahayu azal.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 16. 

neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2021).  penanda pengemukaan topik dalam wacana pedagogi semasa aktiviti microteaching.  - seminar kebangsaan penyelidikan & intervensi amalan bilik darjah.  1-12. 

harishon radzi.  (2021).  kendiri pelaksanaan penulisan latihan ilmiah.  - 1-14. 

masrina karim, harishon radzi dan junaini kasdan.  (2021).  laras bahasa gastronomi: ciri keperihalan dan ciri linguistik dalam facebook (suami masak apa hari ini?).  - jurnal linguistik.  50-65. 

harishon binti radzi;nor hashimah binti jalaluddin;fazal mohamed bin mohamed sultan;junaini binti kasdan.  (2020).  pemetaan isoglos dialek di johor menggunakan pendekatan geographical information system (gis).  -

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, rabiatul nabilah zubaidi.  (2020).  sebaran varian leksikal kata sifat emosi dalam dialek melayu melaka.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimvxi 2020).  412-419. 

nur ardini jian abdullah, muhammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2020).  leksikal alam dalam lagu rakyat: lambang perlakuan sosiobudaya masyarakat bidayuh.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  476-485. 

nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan & harishon radzi.  (2020).  variasi leksikal kata nama ular dalam dialek melayu kedah: analisis geolinguistik.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020.  107-126. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2020).  peralihan bahasa dalam kalangan dua generasi cham malaysia.  - akademika.  75-89. 

muhammad faizul abd. hamid, harishon radzi.  (2020).  struktur tema dalam manifesto pakatan harapan pilihan raya umum ke-14.  - jurnal linguistik.  109-125. 

nor hashimah jalaluddin, khairul ashraaf saari, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  migrasi dan lanskap baharu dialek di johor.  - akademika.  147-161. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, robiatul nabilah.  (2020).  sebaran vaian leksikal kata sifat emosi dalam dialek melayu melaka.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  1-8. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

harishon radzi.  (2020).  kendiri pelaksanaan penulisan latihan ilmiah.  - 1-14. 

junaini kasdan, syarif abas, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  suka dan nangis di pulau pinang: analisis geolinguistik.  - prosiding seminar antarabangsa susatera, bahasa dan budaya nusantara (sutera) 2019.  881-896. 

nor hashimah jalaluddin, fazal mohammed mohammed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul ashraaf saari, wan athirah adilah wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar & masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi, maizatul hafizah abdul halim, haifa nazwa mar hassan, muhammad firdaus johari & muhamad ashari budiyono.  (2019).  migrasi dan dialek.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, nur diyana mohd adzhar, ainnur syazwani zamri, sahila saleh, nur aqila kamila mohd lani, afiq hazmi amran.  (2019).  topografi dialek & gis.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi, maizatul hafizah abdul halim, haifa nazwa mar hassan, muhammad firdaus johari & muhamad ashari budiyono.  (2019).  migrasi dan dialek.  -

nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul asraaf saari, wan athirah adila wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar, masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  -

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, nur diyana adzhar, ainnur syazwani zaini, sahila saleh, nur aqila kamila mohd lani & afiq hazmi amran.  (2019).  topografi, dialek dan gis.  -

nor hashimah jalaluddin, mohamed fazal mohamed sultan, harishon radzi, khairul asraaf saari.  (2019).  penyebaran pengaruh dialek melayu thai di malaysia : analisis gis.  - journal of nusantara studies (jonus).  362-389. 

harishon radzi.  (2019).  kepentingan dialek dalam kajian multidisplin.  - bengkel sig kluster variasi dan revitalisasi.  1-6. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  taburan keragaman bahasa teras di negeri johor: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-19. 

ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2019).  variasi leksikal dalam dialek kedah: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-14. 

junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, ahmad khairul ashraaf saari.  (2019).  varian kata ganti nama dialek melayu pekan, pahang: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-29. 

harishon radzi.  (2019).  morfologi.  - 1-19. 

harishon radzi.  (2019).  metodologi kajian.  - 1-11. 

junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, ahmad khairul ashraaf.  (2019).  varian kata ganti nama dialek melayu, pekan pahang: analisis geolinguistik.  - prosidng seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  399-411. 

nor hashimah binti jalaluddin;mohd. bin samsudin;harishon binti radzi;norlida hanim binti mohd salleh;idris bin aman;chong shin;hayati lateh;zuliskandar bin ramli;sharina binti abdul halim;junaini binti kasdan.  (2019).  pelestarian tamadun melayu di langkawi dan satun, thailand.  - 1-8. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  taburan keragaman bahasa teras di negeri johor: analisis geoilinguistik.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  172-182. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  sebaran leksikal /ular/ di negeri johor berdasarkan pengaplikasian sistem maklumat geografi (gis).  - seminar linguistik dan bahasa (sliba 2019).  1-14. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham oleh generasi kedua cham-malaysia.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-15. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan, muhammad firdaus johari.  (2019).  rangkuman teknologi dan penyelidikan bahasa : analisis geolinguistik sebaran sebutan kuih tradisi di johor.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  33-42. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan, muhammad firdaus johari.  (2019).  rangkuman teknologi dan penyelidikan bahasa : analisis geolinguistik sebaran sebutan kuih tradisi di johor.  - seminar linguistik kebangsaan.  1-11. 

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  sebaran leksikal /ular/ di negeri johor berdasarkan pengaplikasian sistem maklumat geografi (gis).  - prosiding linguistik ,bahasa dan pendidikan.  38-43. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, muhammad faiz aizuddin suhami.  (2019).  dialek melayu perlis: pemetaan geodialek beraplikasikan gis.  - akademika.  139-154. 

noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema onlineŽ journal of language studies.  52-69. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 1 slaid skbl2163 - definisi dan bidang linguistik.  - 1-12. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 2 skbl2163 - definisi dan fungsi komunikasi.  - 1-12. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 3 skbl2163 - komunikasi bukan lisan.  - 1-10. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 4 skbl2163 -gaya komunikasi dan logik induktif & deduktif.  - 1-8. 

harishon radzi.  (2019).  jilid 5 skbl2163 -konteks dalam komunikasi.  - 1-8. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 1 skbl1223 - defini dan sejarah morfologi.  - 1-18. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 2 skbl1223 - konsep asas 1.  - 1-15. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 3 skbl1223 - konsep asas 2.  - 1-11. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 4 skbl1223 - pengidentifikasian morfem.  - 1-15. 

harishon binti radzi.  (2019).  jilid 5 skbl1223 - jenis-jenis morfem.  - 1-13. 

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 -pengenalan 1.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 - pengenalan 2- jilid 2.  -

junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, adriana santa tinggom, siti noraini hamzah.  (2018).  variants of emotion lexicons in langkawi island: a geo-linguistic analysis.  - paper from the fourth international conference on asian geolinguistics. 

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan politik. jilid 3.  -

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi.  (2018).  the similarities and dissimilarities of satun malay spoken in malaysia and thailand: a geo-linguistic analysis.  - studies in asian geolinguistics, monograph.  33-42. 

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan sastera jilid 4.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan geografi.  -

harishon binti radzi.  (2018).  skbl 2033 bahasa dan sosiologi jilid 6.  -

fazal mohamed bin mohamed sultan;zaharani bin ahmad;nor hashimah binti jalaluddin;harishon binti radzi.  (2018).  konstruksi model isoglos bersepadu menggunakan ciri-ciri linguistik.  -

harishon radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin dan junaini kasdan.  (2018).  menjejak warisan leksikal /cantik/ menerusi integrasi teknologi.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, hayati lateh dan anati hamidah arifin.  (2018).  tahap pemahaman leksikal kata kerja dialek melayu kedah di pulau tuba dan satun.  - jurnal melayu. 

harishon radzi.  (2018).  skbl 3163 laras bahasa.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 2.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 3.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 4.  -

harishon radzi.  (2018).  laras bahasa jilid 5.  -

junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, adriana santa tinggom, dan siti noraini hamzah.  (2018).  varian leksikal emosi di pulau langkawi: analisis geolinguistik.  - prosiding seminar antarabangsa arkeologi, sejarah, bahasa & budaya di alam melayu (asbam) ke-7. 

junaini kasdan, zulhafiz ariff zainorin, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2018).  morfofonologi kata adjektif dialek perlis: analisis geolinguistik.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-10. 

nor hashimah jalaluddin, adriana santa tinggom, siti noraini hamzah, junaini kasdan, harishon radzi.  (2018).  the similarities and dissimilarities of satun malay spoken in malaysia and thailand: a geo-linguistic analysis.  - papers from the fourth international conference on asian geolinguistics. 

norwati md yusof, harishon radzi, baharom ridzwan & kalthum ibrahim.  (2018).  laporan kajian rintis: tahap kemahiran bertutur bahasa melayu dalam kalangan diplomat asing berdasarkan kbsm.  -

harishon radzi, norwati md yusof, zaharom ridzwan, kalthum ibrahim..  (2018).  speech competency of bahasa melayu among foreigners in ukm.  - impact (special issue ukm-iic2018). 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaludin, harishon radzi & junaini kasdan.  (2018).  geolinguistics in linguistics.  - majalah impak. 

harishon radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & junaini kasdan.  (2018).  dialek di pulau pinang menerusi kajian multidisiplin.  - persidangan antarabangsa linguistik (paling@ukm 2018). 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & junaini kasdan.  (2018).  menyingkap penyebaran dialek melayu di di pulau pinang menerusi kajian multidisiplin..  - international conference on linguistics (prosiding paling@ukm 2018). 

kalthum ibrahim, norwati md yusof, harishon radzi & zaharom ridzwan.  (2018).  tahap penguasaan lisan bahasa melayu penutur asing: antara persepsi dan realiti.  - prosiding persidangan antarabangsa linguistik 2018. 

harishon binti radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah binti jalaluddin & junaini binti kasdan.  (2018).  menjejak warisan leksikal /cantik/ menerusi integrasi teknologi.  - prosiding seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-10. 

nor azilawati binti mohd noor, nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan & harishon radzi.  (2018).  konsep ruang dalam varian kata kerja 'baling' dialek kedah: analisis gis.  - international conference on linguistics paling@ukm 2018. 

noraisikin ghazali, mohammad fadzeli jaafar & harishon radzi.  (2018).  peralihan bahasa cham dalam kalangan masyarakat cham malaysia.  - prosiding paling@ukm 2018. 

harishon binti radzi, nurul husna binti abdul halim.  (2018).  tahap pengetahuan istilah teknologi maklumat dalam kalangan pelajar universiti: analisis sosiokognitif.  - jurnal linguistik. 

nurul atiqah nor azman , harishon radzi.  (2017).  bahasa lincah: pembentukan kata baharu dalam komik humor remaja.  - jurnal linguistik.  67-74. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  moribund di malaysia.  - impak jendela negeri @ ukm.  73-74. 

harishon radzi & nurul jawahir md ali.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 17. 

nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, harishon radzi dan hayati lateh.  (2017).  pelestarian bahasa dan budaya melayu masyarakat thai di langkawi dan satun.  - sari penyelidikan.  33. 

nor hashimah jalaluddin, maizatul hafizah abdul halim, harishon radzi, junaini kasdan.  (2017).  penyebaran dialek melayu di langkawi: analisis geolinguistik.  - gema online journal of languages studies.  159-178. 

hayati lateh, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, ruslan uthai.  (2017).  language use among malay speakers in satun, thailand.  - faseh fssk research highlights, universiti kebangsaan malaysia.  48-49. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  negrito in the malay land.  - faseh.  52-53. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan & hayati lateh.  (2017).  analisis sosiokognitif di pulau tuba dan satun: dua negara satu.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan slik 2017.  345-363. 

nor hashimah jalaluddin, norlisafina, zaharani ahmad, harishon mohd radzi.  (2016).  variasi kata ganti nama dialek di pesisir sungai perak: analisis geographical information system (gis).  - gema online journal of language studies.  109-123. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2016).  pendidikan mampan bahasa melayu berteraskan dialek: satu kajian kes ke atas dialek utara.  - 3rd international conference on global business & social entrepreneurship, legoland johor.  446-449. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2016).  dialek sebagai satu alat pengajaran bahasa melayu.  - journal of global business and social entrepreneurship.  80-84. 

hayati lateh, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, ruslan uthai.  (2016).  bahasa melayu di satun, thailand.  - proceeding the tenth international malaysian studies conference (msc10):globalization and regionalism: malaysian in asean community building, ikmas, universiti kebangsaan malaysia. malaysia..  1869-1879. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2016).  the kensiu noun phrase.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  81-94. 

harishon radzi dan tengku fariqul haq.  (2016).  slanga sebagai wahana komunikasi dalam kalangan remaja di bengkalis.  - jurnal linguistik.  33-41. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad.  (2015).  pelestarian kaedah lapangan: penerapan terhadap kajian geo dialek.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik2015), kuala lumpur.  269-290. 

nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi, mustaffa omar.  (2015).  lexicon variation and distribution in perak malay: a gis approach.  - international journal of the malay world and civilisation.  69 - 77. 

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, siti noraini hamzah, yusmaniza mohd yusoff & norlisafina sanit.  (2014).  geo-linguistics study on lexical and phonology dialect variations in north perak, malaysia.  - procedia - social and behavioral sciences. 

nor hashimah jalaluddin, intan safinaz zainudin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan & harishon mohd radzi.  (2014).  the dictionary as a source of a lifelong learning.  - procedia social and behavioral sciences - 5th world conference on educational sciences (wces 2013).  1362-1366. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2013).  syntax of wh in mendriq.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(3):1023-1034. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 352. 

harishon radzi, phylisia anak david.  (2012).  unsur eufemisme dan perumpamaan dalam teks hikayat iban.  - jurnal linguistik.  16:75-83. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & zaharani ahmad.  (2012).  analisis bahasa komunikasi bangsa minoriti negrito menerusi pengimbuhan dan peminjaman kata.  - gema online journal of language studies.  885-901. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, mustaffa omar.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - Bab 5 77-90. 

fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - Bab 1 1-14. 

nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan, nurhidayah mohd hamid, shakira khairudin & harishon radzi.  (2011).  persepsi politik dalam dialek kedah: analisis semantik kognitif.  - jurnal linguistik.  12(Mac edisi khas): 1-23. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2011).  penggolongan kata bahasa mendriq negrito: satu penelitian rintis.  - jurnal linguistik.  12(Mac edisi khas): 1-22. 

zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed sultan, harishon radzi & mohd shabri yusof.  (2011).  pemerkasaan jati diri bahasa melayu:isu penyerapan kata asing.  - jurnal melayu.  6:13-27. 

sultan f.m.m., ahmad z., jalaluddin n.h., radzi h..  (2011).  question word bila in baling malay kedah dialect: a syntactic analysis [kata soal bila dalam dialek kedah melayu baling: satu analisis sintaksis].  - gema online journal of language studies.  11(1):69-80. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2011).  kata soal bila dalam dialek kedah melayu baling: satu analisis sintaksis.  - gema online journal of language studies.  11(1):69-80. 

norsimah mat awal, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan & nor fariza mohd. nor.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 1-6. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin & zaharani ahmad.  (2011).  pelestarian kesejahteraan bahasa mendriq menerusi peminjaman kata.  - prosiding skim xii simposium kebudayaan indonesia -malaysia. ukm bangi. 

norsimah mat awal, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan & nor fariza mohd. nor.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 138. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin dan harishon radzi.  (2010).  sintaksis kata soal argumen bahasa mendriq: kerangka minimalis.  - jurnal bahasa.  10(2):269-286. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2010).  kata kerja transitif bahasa mendriq: kerangka program minimalis.  - jurnal melayu.  5:409-423. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2010).  kajian linguistik bahasa mendriq (kaum negrito).  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2008 sesi ii. 

harishon radzi dan zaharani ahmad.  (2010).  pelestarian penyelidikan melalui data korpus: analisis pengimbuhan bahasa melayu.  - prosiding sebumi 3, fssk, ukm. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin & harishon radzi.  (2010).  sifat klitik dan sifat morfem dalam bahasa melayu.  - jurnal linguistik.  11(Dis):1-10. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2010).  penggolongan kata bahasa mendriq negrito: satu penelitian rintis.  - persidangan antarabangsa bertajuk minoriti dan majoriti: bahasa, budaya dan identiti. 

harishon radzi & kalthum ibrahim.  (2010).  penguasaan bahasa melayu dan komsas daripada perspektif guru dan murid.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia (plm) - ukm bangi. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin & mustaffa omar.  (2010).  penguasaan tatabahasa bahasa melayu dalam kalangan remaja: analisis perbandingan berdasarkan etnik di sarawak.  - prosiding seminar sehari persatuan linguistik malaysia (plm), dewan bahasa dan pustaka & ukm-gup-tks-08-07-294. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2010).  pemikiran dan kata soal bila dalam dialek utara bahasa melayu: satu analisis sintaksis.  - prosiding seminar antarabangsa psikolinguistik ii 2010, hotel promenade, kota kinabalu. 

fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi.  (2010).  prosiding bengkel kajian dialek kedah.  - prosiding bengkel kajian dialek kedah, pusat pengajian bahasa dan linguistik, ukm. 

fazal mohamed b. mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, ajid che kob, harishon radzi.  (2009).  sintaksis kata soal argumen dialek utara bahasa melayu.  - prosiding persidangan antarabangsa bahasa melayu bahasa dunia, johor. 

fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah bt. jalaluddin, zaharani bin ahmad, harishon bt. radzi.  (2009).  prosiding bengkel kajian linguistik bahasa mendriq.  - prosiding bengkel kajian linguistik bahasa mendriq, 6-7 oktober 2009 pusat pengajian bahasa dan linguistik, fssk. 

harishon radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 5. 85 - 92. 

harishon binti radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - BAB17 244 - 256. 

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan,mustaffa omar.  (2009).  penguasaan bahasa melayu dalam kalangan pelajar sarawak.  - prosiding seminar kebangsaan linguistik (skali09), bangi ukm. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi dan ajid che kob.  (2009).  apa menyoal siapa atau siapa menyoal apa? analisis minimalis kata soal dialek utara.  - jurnal persatuan linguistik.  9:73-93. 

nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar, harishon radzi..  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 1, 11-17. 

nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - 294. 

harishon binti radzi.  (2007).  bahasa dan linguistik : penyelidikan dan pendidikan.  - Bab 5. 61-71. 

harishon radzi.  (2006).  pembentukan kata bahasa melayu:yang standard dan yang kreatif.  - jurnal persatuan linguistik.  (7):81 -94. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, raja masittah ariffin, sa`diah maalip.  (2005).  sistem panggilan keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 247. 

nor hashimah hj jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, sa`adiah ma`alip, raja masittah raja ariffin.  (2005).  sistem panggilan dalam keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 1-263. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi dan maslida yusof.  (2002).  jurnal bahasa.  - kata panggilan dalam masyarakat melayu: analisis sosiolinguistik dan pragmatik.  2(2):224-257. 

harishon radzi dan saidatul nornis mahali.  (1998).  sejarah, bahasa dan sastera dalam pembinaan negara bangsa.  - Bab 11 : hlm 151-161. 

harishon radzi dan saidatul nornis mahali.  (1998).  retorik laras ikan.  - jurnal dewan bahasa.  42: 448 -454.