Penerbitan Terkini

karim harun, maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah.  (2020).  pemerolehan dan penguasaan bahasa dalam kerangka standard bahasa melayu: satu penilaian awal.  - kolokium penyelidikan kerangka standard bahasa melayu 2020.  1-13. 

ahmed hafizainol bin ahmed adris, karim bin harun.  (2020).  penguasaan bahasa melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar pondok bantan thailand.  - jurnal melayu.  457-477. 

haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

supyan hussin;karim bin harun;junaini binti kasdan.  (2019).  penyediaan kit ujian kecekapan bahasa melayu sebagai bahasa asing.  -

maslida yusof, karim harun, rusmadi baharuddin, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, kartini abd wahab, wan nur azira wan mahmood.  (2019).  strategi lakuan bahasa terima kasih generasi teknologi z.  - seminar linguistik kebangsaan 2019 (slik 2019).  523-528. 

maslida yusof, karim harun, kartini abd wahab, saadiah maalip, nasrun alias, salinah jaafar, rusmadi baharuddin, zaitul azma zainun hamzah.  (2019).  hala tuju program pengajian bahasa melayu.  - 1-59. 

azrizan abu bakar, karim harun.  (2019).  kata eksklusif dialek kelantan dalam komunikasi kumpulan whatsapp.  - akademika.  15-28. 

chong shin;karim bin harun;james thomas collins.  (2018).  istilah-istilah dalam teknologi tradisional melayu dan melanau sarawak: kajian etnolinguistik, terminologi, dan pendokumentasian.  -

maslida yusof, karim harun, zulkifley hamid, shahidi a. hamid, rahim aman, zaitul azma zainon, salina jaafar, kartini abd. wahab, saadiah maalip, nasrun alias.  (2018).  laporan 1 projek hala tuju dan penandarasaan pengajian bahasa melayu di malaysia.  - 1-16. 

maslida yusof, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, rusmadi baharuddin, saadiah maalip, kartini wahab, nasrun alias, zulkifley hamid.  (2018).  hala tuju dan penandaarasan program pengajian bahasa melayu di malaysia.  -

ueda, toru, james t. collins & karim harun.  (2018).  miyatake seido ni yoru marego jisho no tokucho ni kan suru oboegaki a memorandum for distinctions of miyatakes malay dictionary.  - the setsudai review of humanities and social sciences.  137-158. 

sa`adiah binti ma`alip;teo kok seong;nasrun bin alias;maslida binti yusof;karim bin harun;rahilah bt. omar.  (2018).  pemetaan kreol di melaka dalam kartogram lingo sebagai model bahasa-bahasa terancam dunia.  -

chong shin, james t. collins, karim harun & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  menerokai konsep baru ``masuk melayu`` melalui etnolinguistik suku penan muslim dan melayu-melanau sarawak.  -

karim harun, sa;adiah ma'alip, maslida yusof, kartini abd. wahab.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 16. 

maslida yusof, karim harun, nasrun alias, zaitul azma zainon hamzah, salinah jaafar & rusmadi baharudin.  (2018).  harapan dan masa depan pengajian bahasa melayu dalam era revolusi industri 4.0.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke -10: "bahasa dan sastera melayu warisan budaya bangsa".  975-980. 

mohd asri harun, karim harun & kartini abd wahab.  (2018).  kecekapan wacana guru pelatih opsyen bahasa dalam kebolehfahaman teks sastera aras tinggi kerangka standard bahasa melayu (ksbm).  - seminar pedagogi alternatif kesusasteraan melayu 2018 (spakem). 

habibu morsili, karim harun, azrizan abu bakar.  (2017).  language choice of melanau community in daro district, sarawak.  - journal of academic research in business and social sciences.  249-254. 

azrizan abu bkar, karim harun, habibu morsili zanariah mat isa.  (2017).  the use of kelantan dialect in cyberspace.  - human resource management academic research society.  59-66. 

karim harun, saadiah maalip, maslida yusof & kartini abd. wahab.  (2017).  mendepani generasi z dalam pengajian bahasa melayu.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu (sebahtera). 

karim harun, abd. hadi kudin.  (2017).  "diglosia" dan "loyalti" bahasa dalam kalangan masyarakat orang aslisemai.  - jurnal linguistik.  48-59. 

zanariah ibrahim, maslida yusof, karim harun.  (2017).  analisis lakuan bahasa direktif guru pelatih dalam komunikasi di bilik darjah.  - jurnal melayu.  163-178. 

karim harun, sa`adiah ma`alip, maslida yusof & kartini abd wahab.  (2017).  mendepani generasi z dalam pengajian bahasa melayu di universiti.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2017. 

noraini salleh, maslida yusof & karim harun.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 23. 

zulkifley hamid, rahim aman dan karim harun.  (2017).  sari penyelidikan - kongres budaqya 2017.  - sikap terhadap bahasa melayu dalam kalangan penutur di negeri pahang.  34-35. 

zulkifley hamid, rahim aman & karim harun..  (2017).  sikap terhadap bahasa melayu dalam kalangan penutur di negeri pahang..  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017 ukm..  34-35. 

karim harun & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 12. 

sa`adiah ma`alip, rahila omar, nasrun alias, teo kok seong, maslida yusuf, karim harun.  (2017).  penggunaan bahasa masyarakat baba nyonya di melaka di melaka: cerminan masa kini.  - the 6th international conference on social sciences and humanities 4-6 april 2017, malaysia. 

karim harun.  (2017).  nahu bahasa melayu abad ke-17.  - 339. 

karim harun.  (2017).  membangun kerangka standar bahasa melayu /indonesia.  - seminar antarabangsa pendidikan bahasa, sastera dan budaya melayu (sapbasbum)2017. 

nazilah mohamad, karim harun, nor hasimah ismail.  (2017).  perubahan makna dan sosial budaya dalam masa 200 tahun: penelitian terhadap perkamusan melayu.  - pertanika mahawangasa.  49-62. 

maslida yusof, karim harun & nurul shahida jamil.  (2016).  dieksis sosial dalam interaksi masyarakat melayu kedah.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  29-35. 

maslida yusof, karim harun, nasrun alias.  (2016).  `sampai di` vs `sampai ke` : accomplishment or achievement verb?.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  47-62. 

karim harun, james t. collins, maslida yusuf.  (2016).  adjectives in a seventeenth century malay language grammar.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  11-21. 

karim harun & maslida yusof.  (2016).  pemodenan johor : refleksi daripada buku katan.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  7-11. 

nazilah mohamad & karim harun.  (2016).  astronomi melayu: penelitian terhadap bintang.  - 2nd international convention on islam, science & education. 

saadiah maalip, maslida yusof & karim harun.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 15. 

kartini abd wahab, saadiah maalip, maslida yusof, karim harun.  (2016).  kebitaraan program pengajian bahasa melayu: persepsi dan harapan mahasiwa.  - jurnal melayu.  176-195. 

nurul shahida jamil, maslida yusof, karim harun.  (2016).  dieksis sosial dalam interaksi masyarakat melayu kedah.  - geografia online: malaysia journal of society and space.  44-61. 

kartini abd wahab, karim harun, saadiah maalip, maslida yusuf.  (2016).  kebitaraan pengajian bahasa melayu : persepsi dan harapan.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2016).  44-47. 

maslidayusof, karim harun dan nasrun alias.  (2016).  sampai `di` vs sampai `ke`:accomplishment or achivement verb?.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  49-64. 

maslida yusof, karim harun & nasrun alias.  (2015).  analisis lakuan tutur dalam ruangan status facebook.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2015.  28-31. 

sa`adiah ma`alip, maslida yusof, karim harun.  (2015).  lanskap komunikasi dalam media kontemporari: apa dan kenapa:.  - sebahtera v: pengajian melayu kontemporari. 

maslida yusof, karim harun.  (2015).  analisis lakuan tutur dalam ruangan status facebook.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  -. 

karim harun, maslida yusof.  (2015).  komunikasi bahasa melayu-jawa dalam media sosial.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

karim harun, maslida yusof, sa`adiah ma`alip & kartini abd. wahab.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 12 : 141-152. 

karim harun.  (2015).  linguistik melayu.  - 22. 

karim harun, maslida yusof & nasrun alias.  (2015).  komunikasi bahasa melayu-jawa dalam media sosial.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2015.  8-12. 

maslida yusof, karim harun & nasrun alias.  (2014).  `sampai di` vs `sampai ke`: kata kerja pencapaian atau kata kerja penyempurnaan.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu / fakulti sains sosial dan kemanusiaan ukm.  53-64. 

karim harun & maslida yusof.  (2014).  kata adjektif dalam tatabahasa melayu abad ke-17.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu / fakulti sains sosial dan kemanusiaan ukm.  15-26. 

noraini salleh, maslida yusof, karim harun.  (2013).  klasifikasi aktionsart predikat keadaan bahasa melayu.  - jurnal bahasa.  13(2):192-216. 

karim harun, maslida yusof.  (2013).  aspek kala dalam nahu melayu abad ke-17: perspektif orang belanda.  - gema online journal of language studies.  13(2):135-148. 

maslida yusof, karim harun.  (2012).  hubungan semantik preposisi penyertaan dengan bersama kata kerja.  - jurnal linguistik.  16:49-61. 

karim harun.  (2012).  bahasa melayu bahasa universal.  - Bab 3 : 36-46. 

karim harun.  (2012).  bahasa melayu bahasa universal.  - Bab 1 : 15-22. 

rahim aman, maslida yusof, karim harun & shahidi abdul hamid.  (2012).  bahasa melayu bahasa universal.  - Bab 8 : 110-121. 

karim harun.  (2011).  kesinambungan tatabahasa latin dalam tatabahasa melayu.  - jurnal linguistik.  12(Edisi Khas):1-11. 

karim harun.  (2011).  bahasa melayu bukan bahasa universal: perspektif abad ke-17..  - jurnal bahasa.  22:1-7. 

maslida yusof, nor hashimah hj jalaluddin, zaharani ahmad, karim harun.  (2011).  analisis semantik preposisi daripada dan hubungannya dengan kata kerja.  - jurnal linguistik.  12:1-13. 

maslida yusof, nor hashimah hj. jalaluddin, zaharani ahmad, karim harun.  (2010).  analisis situasi kata kerja gerak bahasa melayu.  - jurnal persatuan linguistik malaysia.  11:1-17. 

zulkifley hamid, rahim aman & karim harun.  (2010).  sikap terhadap bahasa melayu: satu kajian kes di pantai timur semenanjung.  - jurnal melayu.  (5)2010:163-176. 

jamil patty, chong sin, karim harun, james t. collins.  (2010).  bahasa dan sastera lisan latu (maluku indonesia).  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu atma, ukm. 

maslida yusof, rahim aman, karim harun, shahidi hamid, sa`adiah ma`alip.  (2010).  perkaitan semantik kata kerja bahasa banjar kuala: satu analisis varian kuin, banjarmasin.  - jurnal melayu.  5:87-102. 

sa`adiah ma`alip, rahim aman, shahidi abd. hamid, maslida yusof & karim harun.  (2010).  cabaran semasa pengajian melayu.  - 84-92. 

karim harun.  (2009).  kata adjektif dalam nahu melayu awal.  - seminar sehari linguistik, pusat pengajian ilmu kemanusiaan, universiti kebangsaan malaysia; universiti kebangsaan malaysia. 

zulkifley hamid, rahim aman. karim harun..  (2009).  laporan akhir penyelidikan kod: ukm-sk-04-frgs0016-2006 (kajian sikap berbahasa pantai timur: perubahan dan cabaran.  - pemikiran belia: satu ka. 

karim harun.  (2009).  pengaruh tatabahasa eropah dalam tatabahasa melayu.  - jurnal bahasa.  9(1):40-56. 

karim harun.  (2009).  kata ganti nama ia dan dia dalam sejarah melayu.  - seminar kebangsaan linguistik (skali09). 

karim harun.  (2009).  latin influence in early malay grammars.  - jurnal melayu.  (4):1-10. 

chong shin, karim harun, yabit alas.  (2007).  reflections in southeast asian seas.  - 1-235. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun, kartini wahab.  (2007).  pengajian melayu teras pengajian kebangsaan.  - 1, 1-10 (bab dlm buku). 

karim harun.  (2007).  pronomina persona bahasa melayu abad ketujuh belas.  - linguistik indonesia.  25(2):11-19. 

karim harun.  (2007).  reflections in southeast asian seas.  - 7 dan129-138 (bab dalam. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun & kartini abd. wahab.  (2007).  sebahtera 2: pengajian melayu teras pengajian kebangsaan.  - 1-10(1). 

karim harun.  (2007).  pengaruh tatabahasa eropah dalam tatabahasa melayu awal.  - asean linguistics. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun.  (2007).  the teaching of malay as first and second language in multiethnic malaysia: an analising using psycholimguistics framework.  - free linguistics conference, sydney. 

karim harun.  (2007).  partikel awal/depan dalam nahu danckaerts(1623).  - konferensi linguistik tahunan atma jaya 6. 

karim harun.  (2006).  pendekatan kajian sejarah linguistik melayu: kesinambungan dan keterputusan.  - seminar linguistik dan pembudayaan bahasa melayu ke-2. 

karim harun.  (2006).  pendekatan kajian sejarah linguistik melayu: kesinambungan dan keterputusan..  - prosiding seminar linguistik dan pembudayaan bahasa melayu kali ke-2, universiti pertanian malaysia & dewan bahasa dan pustaka. 

karim harun.  (2006).  tradisi penulisan nahu melayu: nahu melayu abad ke-17..  - seminar unhas-ukm (serumpun iv): penelitian dunia melayu malaysia- indonesia. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun dan maslida yusof.  (2005).  prosiding seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 2.  - seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 2. 

zulkifley hamid, rahim aman, karim harun, maslida yusof.  (2005).  seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 1.  - prosiding seminar antarabangsa linguistik melayu (salim05) jilid 1. 

zulkifley hamid, karim harun & sa`adiah ma`alip.  (1996).  tahap penguasaan pengetahuan bahasa melayu para pelajar s.r.k., s.r.j.k. (c) dan s.r.j.k (t): satu kajian perbandingan.  - koleksi laporan penyelidikan ukm.