Penerbitan Terkini

suhaila zailani, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi & ezad azraai jamsari.  (2019).  improvement in sarf (morphology) competency through gamification at miri national religious secondary shchool (smkami).  - international journal of academic research in business & social sciences. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad & hakim zainal.  (2019).  poster k-novasi p&p ukm 2019.  - pendekatan kolaboratif-aktif dalam mu'askar lughawi. 

nur hanizan azizan, hakim zainal.  (2018).  tokoh tatabahasa arab aliran kufah: al-farra'.  - prosiding seminar tokoh-tokoh tatabahasa arab silam. 

nur aimi 'aqilah harun, hakim zainal.  (2018).  tokoh tatabahasa arab aliran basrah: al-mubarrad.  - prosiding seminar tokoh-tokoh tatabahasa arab silam. 

khadijah a rahman, hakim zainal.  (2018).  tokoh tatabahasa arab aliran baghdad: al-rummani.  - prosiding seminar tokoh-tokoh tatabahasa arab silam. 

nur zakirah aminordin, hakim zainal.  (2018).  tokoh tatabahasa arab aliran mesir: ibn 'aqil.  - prosiding seminar tokoh-tokoh tatabahasa arab silam. 

ahmad nabil afif ja'afar , hakim zainal.  (2018).  tokoh tatabahasa arab aliran andalus: ibn malik.  - prosiding seminar tokoh-tokoh tatabahasa arab silam. 

siti rohani jasni, suhaila zailani, hakim zainal.  (2018).  pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran bahasa arab.  - journal of fatwa management and research. 

suhaila zailani @ hj ahmad, salmah ahmad, hakim zainal, kaseh abu bakar.  (2018).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa arab.  - journal of sultan alauddin sulaiman shah. 

muhammad hakimy suaib, hakim zainal.  (2018).  tokoh tatabahasa arab aliran basrah: khalil ibn ahmad al-farahidi.  - prosiding seminar tokoh-tokoh tatabahasa arab silam. 

mohd zabidin husin,saidah saad,shahrul azman mohd noah,hakim zainal,kaseh abu bakar.  (2018).  the extraction of concept on literary texts using syntactic rule-based approach.  - journal of telecommunication, electronic and computer engineering. 

ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, firuz akhtar mohamad bohari, hakim zainal, izziah suryani mat resad, kaseh abu bakar, maheram ahmad, md nor abdullah, napisah karimah ismail, roziah sidik, salmah ahmad.  (2018).  sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  ujian diagnostik morfologi arab (udma) untuk mengesan kelemahan pelajar smka dalam ilmu sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi & siti rohani jasni.  (2018).  gamifikasi untuk pengukuhan nahu dan sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal.  (2018).  perkembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab di universiti malaysia sabah.  - prosiding nadwah ulama nusantaraviii. 

suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  peningkatan kecekapan sarf melalui kaedah gamifikasi di smk agama miri (smkami).  - prosiding nadwah ulama nusantara viii. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, faizah jusoh, siti rohani jasni, nor asyikin hasan adali & nurul wardah nazifah razali.  (2018).  mahir kosa kata arab melalui permainan sullam al-najah.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

tuan nur afifah tuan omar, suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, zulkifli nawawi & nik farhan mustapha.  (2018).  mengesan kelemahan morfologi arab melalui ujian diagnostik morfologi arab (udma) di smk agama miri.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal & nor asyikin hasan adali.  (2017).  permainan sullam al-najah untuk meningkatkan kemahiran kosa kata.  - pertandingan inovasi pnp bahasa arab sempena hari bahasa arab sedunia 2017.  1. 

zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

suhaila ahmad, salmah ahmad, hakim zainal, ezad azraai jamsari.  (2017).  effectiveness of arabic lexicography course through poster presentation.  - international journal of civil engineering & technology (ijciet).  824-833. 

kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  penampilan antarabangsa: integrasi budaya dalam pembelajaran bahasa arab.  - 1. 

wan moharani mohammad, maheram ahmad, hakim zainal, ezad azraai jamsari, lubna abd rahman & zulkipli md isa.  (2017).  suitability of huruf al-ma`ani study in mughni al-labib `an kutub al-a`arib as reference for students majoring in arabic language.  - iosr journal of humanities and social science (iosr-jhss).  87-90. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

hakim zainal & khazri osman.  (2017).  dawr al-khutaba wa la-wuaz al-maliziyyin fi nash al-lughah al-arabiyyah fi maliziya.  - al-lughah al-`arabiyyah wa adabuha wa thaqafatuha.  201-206. 

kaseh abu bakar, hakim zainal & suhaila zailani.  (2017).  mep: learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  - mep:learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  1. 

farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 374. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, hakim zainal.  (2016).  aplikasi papan permainan al-mushtaqqat.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 7. 

siti rahmah borham, hakim zainal, kaseh abu bakar.  (2016).  tahap kesediaan untuk berkomunikasi bahasa arab dalam kalangan pelajar prasiswazah fakulti pengajian islam, ukm: satu tinjauan literatur.  - icontall 2016 proceeding.  225-230. 

hazrul affendi mohmad razali, zamti arifin & hakim zainal.  (2016).  analisis item ujian tahap penguasaan ilmu nahu.  - prosiding icontall 2016 : seminar antarabangsa pengajian bahasa dan kesusasteraan arab kepada penutur bukan arab.  41-49. 

hazrul affendi mohmad razali, zamri arifin & hakim zainal.  (2016).  kajian rintis tahap penguasaan ilmu nahu guru-guru sijil tinggi agama malaysia (stam).  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam.  1-23. 

hazrul affendi mohmad razali, zamri arifin, hakim zainal.  (2016).  analisis item ujian tahap penguasaan ilmu nahu pelajar sijil tinggi agama malaysia (stam).  - jurnal al-anwar.  1-22. 

siti rahmah borham, hakim zainal & kaseh abu bakar.  (2016).  tahap kesediaan berkomunikasi bahasa arab pelajar prasiswazah fakulti pengajian islam, ukm: satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam (kospati) 2016, bangi: fpi ukm.  1-634. 

artisno sailan & hakim zainal.  (2016).  analisis sintaksis dan makna kata nafi pada ayat kerjaan dalam surah al-taubah.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam.  685-710. 

salah mahdi mahmud & hakim zainal.  (2016).  manhaj al-zubaydi wa manhajahu al-nahwi fi kitabihi i`tilaf al-nusrati.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam (kospati) 2016, bangi: fpi ukm.  578-592. 

rahmah borham, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2016).  the relationship between willingness to communicate in arabic with personality, self-esteem, international posture, linguistic self-confidence and mindfulness: a literature review.  - international research conference on engineeringm science and humanities. 

suhaila zailani @ ahmad, salmah ahmad, hakim zainal & kaseh abu bakar.  (2016).  istikhdam al-al`ab al-ta`limiah fi tanmiah al-maharat al-sarfiah (aplikasi permainan bahasa dalam memperkasa kemahiran sorof).  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  301-306. 

suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2016).  tanmiah al-maharat al-sarfiah min khilal al-lu`ab al-ta`limiah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  370-379. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hajah salmah ahmad, hakim zainal dan kaseh abu bakar.  (2015).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

suhaila zailani, hakim zainal, salamiah ab. ghani, khazri osman, zainuddin ismail, ummu hani hashim.  (2014).  public need for an arabic language teaching and learning module: using al-qur`an approach.  - mediterranean journal of social sciences.  54-61. 

suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & salamiah ab. ghani.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 27-43. 

mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman & hakim zainal.  (2014).  islam dan ketamadunan melayu: sumbangan ke arah kemajuan sejagat.  - 12 : 143-156. 

zamri arifin, hakim zainal, abdul wahid salleh.  (2014).  ilmu balaghah : al-ma`ani dan al-bayan.  - 345. 

azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, farid mat zain, hakim zainal, maheram ahmad, napisah karimah ismail & rabitah mohamad ghazali.  (2013).  ulama dan cabaran idealisme semasa : prosiding nadwah ulama nusantara (nun) v.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) v: ulama dan cabaran idealisme semasa / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm. 

wan moharani muhammad, maheram ahmad & hakim zainal.  (2013).  dirasah muqaranah bayna istidhaf al-darb li abi hayyan al-andalusi wa mughni al-lanin li ibn hisham al-ansari fi ma`ani huruf al-jar.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi 2013. 

hakim zainal & napisah karimah.  (2013).  ulama patani : ketokohan dan keilmuan.  - 226-235 (25). 

farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2013).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 283. 

saidah saad, s.azman mohd noah, naomie salim, hakim zainal.  (2013).  rules and natural language pattern in extracting quranic knowledge.  - proceedings international conference on advances in information technology for the holy quran and its sciences / taibah university. 

ahmad abdul rahman, zamri arifin, hakim zainal.  (2013).  dirasat al-tahliliyyah al-mu`assarah fi ta`lim al-nahw al-wazifi fi madaris al-diniyyah al-sanawiyyah bi wilayah selangor.  -

kaseh abu bakar, zainuddin ismail, hakim zainal, surina hamed, noraziah alias.  (2012).  a needs analysis for motivational language teaching practices in teacher education.  - ajtlhe: asean journal of teaching and learning in higher education.  93-94. 

mat nawi mat jusoh, wan moharani mohamad, surina hamed, hakim zainal & kaseh abu bakar.  (2012).  nahwa al-nahw al-muyassa r: ahamiyyat istikhdam al-rumuz fi ta`lim qawa`id al-lughah al-`arabiyyah `ala mustawa al-madaris al-thanawiyyah al-maliziyyah.  - international conference on research in islamic and arabic language education 2012 (icriale 2012). 

maheram ahmad, hakim zainal, md nor abdullah, zamri arifin & tengku ghani tengku jusoh.  (2012).  kamus istilah terjemahan dan leksikografi melayu-arab-inggeris.  - 94. 

ummu hani hj. hashim, suhaila zailani @ hj ahmad, salamiah ab. ghani, khazri osman, zainuddin ismail, hakim zainal.  (2012).  rumusan kajian persepsi orang awam terhadap pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran di malaysia.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

mohd shukari hamzah, khazri osman, moktar hussain, suhaila zailani @ ahmad, salamiah ab. ghani, hakim zainal & zainuddin ismail.  (2012).  persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12): isu-isu pengajaran bahasa arab peringkat tinggi dan menengah.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

suhaila zailani @ ahmad, salamiah ab ghani, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & hakim zainal.  (2012).  modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

mat nawi mat jusoh, wan moharani mohammad, surina hamed, hakim zainal & kaseh abu bakar.  (2012).  nahwa al-nahw al-muyassar: ahamiyyat istikhdam al-rumuz fi ta`lim qawa`id al-lughah al-`arabiyyah `ala mustawa al-madaris al-thanawiyyah.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

wan moharani mohammad, mat nawi mat jusoh, surina hamed, hakim zainal & maheram ahmad.  (2012).  kesesuaian teks mughni al-labib bagi silibus pengkhususan bahasa arab di ipt: tinjauan metodologi bab huruf al-ma`ani.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangipersidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012. 

mat nawi mat jusoh, hakim zainal & kaseh abu bakar.  (2012).  mudiyul ta`lim qawa`id al-lughah al-arabiyyah bi istikhdam al-rumuz li al-marhalah al-thanawiyyah.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

siti khadijah mat rashid & hakim zainal.  (2012).  kajian kontrastif terhadap gaya bahasa al-tawkid antara bahasa melayu dan bahasa arab.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

nor kamilah mat zin & hakim zainal.  (2012).  uslub al-shart dalam bahasa arab dan bahasa melayu: satu kajian kontrastif struktur ayat.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

fardiyuz abdul mutalib & hakim zainal.  (2012).  analisis bentuk penggunaan kata nama jamak dalam al-quran.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

suhaila zailani @ hj ahmad, ummu hani hj. hashim, salamiah ab. ghani, khazri osman,4 zainuddin ismail & hakim zainal.  (2012).  modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran untuk orang awam di malaysia.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

eiman muhammad abbas, kaseh abu bakar, hakim zainal, salma ahmad.  (2012).  alislam fi maliziya.  - 247. 

wan moharani mohamad, maheram ahmad & hakim zainal.  (2012).  al-muwafaqat wa al-mukhalafat bayn irtishaf al-darb li abi hayyan al-andalusi wa mughni al-labib li ibn hisham al-ansari fi bab huruf a-jarr: dirasah tahliliyyah.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012, diterbitkan di fakulti pengajian islam, ukm bangi, selangor. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, mohd al-adib samuri, mohd zamro muda, ahmad munawar ismail, muhamad razak idris, hakim zainal, roziah sidik, muhamad faisal asha`ari, salasiah hanin hamjah, fadlan.  (2012).  prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

faizah faraj ahmad naji, maheram ahmad & hakim zainal.  (2012).  al-shahid al-qurani bayn ib yaish wa al-ashmuni: dirasah tatbiqiyyah ala bab al-mansubat.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012, diterbitkan di fakulti pengajian islam, ukm bangi, selangor. 

noor syazwani md yusoff, mohd marzuki mohd noh & hakim zainal.  (2012).  sejarah, bahasa & sastera arab era andalus.  - 322-332. 

nadirah kusnin, abdul wahid salleh & hakim zainal.  (2012).  sejarah, bahasa & sastera arab era andalus.  - 306-321. 

muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir & mohd ismath ramzi.  (2012).  an assessment of teaching and learning methodology in islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir, ismath ramzi.  (2011).  searchingthe aptness method of teaching and learning of islamic studies.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm2011. 

maheram ahmad, mohd shukari hamzah, moktar hussain, zhang hong @ ammar, xue qing guo @ bassam, hakim zainal & suhaila zailani.  (2011).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba11): wawasan dan cabaran malaysia-china.  -

bakar, k.a., zainal, h., ahmad, m., abdullah, md.n..  (2011).  the empowerment of postgraduate students in arabic.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

saidah saad, naomie salim, hakim zainal, zurina muda.  (2011).  a process for building domain ontology: an experience in developing solat ontology.  - international conference on electrical engineering and informatics. 

hakim zainal. mohd. afiq zahari.  (2010).  lahn al-qurra 'vs lahn al-nuhah: berhubung permasalahan tatabahasa al-qurŠn.  - prosiding seminar antarabangsa qira'at dan qurra' 2010 - unisza kuala terengganu, terengganu. 

kabeer adam muhammad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2010).  attafkir assauty fialasr alhadith.  - alishraq journal of arabic and islamic studies.  3:260-268. 

hakim zainal, mohd afiq zahari.  (2010).  kedudukan dan peranan qiraŠt dalam pengkaedahan tatabahasa arab.  - prosiding seminar antarabangsa qira'at dan qurra' 2010 - unisza, kuala terengganu, terengganu. 

kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zamri ariffin, zainuddin ismail, ashinida akaddin.  (2010).  diagnosis ujian kelayakan bahasa arab siswazah fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2010, ukm. 

hakim zainal, md. nor abdullah, maheram ahmad, kaseh abu bakar.  (2010).  pemerkasaan bahasa arab dalam pengajian pasca siswazah fakulti pengajian islam ukm.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2010. 

bara` husam sa`id, hakim zainal.  (2010).  athar al-qiraat al-quraniyyah fi an-nahu wa athar an-nahu fi al-ihtijaj lil qiraat al-quraniyyah.  - prosiding seminar antarabangsa qira`at dan qurra` 2010 - unisza kuala terengganu, terengganu. 

saidah saad, naomie salim, hakim zainal.  (2010).  towards context sensitive domain of islamic knowledge ontology extraction.  - international journal for infonomics (iji),.  3(1):197-206. 

saidah saad, naomie salim, hakim zainal, shahrul azman m.noah.  (2010).  a framework for islamic knowledge via ontology representation.  - international conference on information retrieval & knowledge management (camp) 2010. 

fadi saqar ahmad asidah, maheram ahmad, hakim zainal & md nor abdullah.  (2010).  masadir i`rab al-qur`an wa usulah bayn makiyy al-andalusia wa ibn al-anbari al-baghdadi.  - kolokium siswazah pengajian islam ukm 2010. 

saidah saad, naomie salim, hakim zainal.  (2009).  pattern extraction for islamic concept.  - international conference on electrical engineering and informatics, (iceei 2009), selangor, malaysia, isbn: 978-1-4244-4913-2. 

azmul fahimi kamaruzzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, hakim zainal, izziah suryani arshad @ mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah.  (2009).  proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization.  - 1338. 

azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, hakim zainal, izziah suryani mat resad @ arshad, maheram ahmad & md nor abdullah.  (2009).  proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic).  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm. 

hakim zainal & maheram ahmad.  (2009).  perubahan nilai matawang dan kesannya terhadap ekonomi, sosial dan politik.  - prosiding seminar antarabangsa penjanaan ekonomi melalui transaksi wang dinar. 

saidah saad, naomie salim, hakim zainal..  (2009).  islamic knowledge ontology creation.  - the 4th international conference for internet technology and secured transactions (icitst-2009). london, uk.. 

kaseh abu bakar, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, hakim zainal, izziah suryani arshad@mat resad, maheram ahmad, md. nor abdullah, salmah ahmad, zamri arifin dan zulkarnain mohamed.  (2009).  peradaban arab-islam dan masyarakat melayu.  - 1-406. 

hakim zainal, noorsafuan che noh & kaseh abu bakar.  (2009).  sumbangan tokoh bahasa arab islam abad pertengahan : prosiding diskusi ilmiah al-nahw wa al-sarf.  - prosiding diskusi ilmiah al-nahw wa al-sarf, jabatan pengajian arab & tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm. 

hakim zainal dan marzuki mohd. noh.  (2007).  ahli tatabahasa arab andalus beraliran baghdad.  - prosiding simposium tamadun islam abad pertengahan ii : politik, ekonomi, sosial dan intelektual era andalusi. 

hjh. salmah hj. ahmad dan hakim bin zainal.  (2007).  ishamat al-lughah wa al-adab fi al-bina` al-hadhari li al-ummah al-islamiyyah.  - 311-322. 

ezad azraai jamsari, hakim zainal, thuraiyen nadzrah mohd. ghazali & zamri arifin.  (2004).  sejarah penubuhan dan pembangunan koleksi arab dan tamadun islam, perpustakaan tun seri lanang, universiti kebangsaan malaysia.  - fikr wa adab: jurnal internasional adab dan tamadun islam.  1(1):70-85. 

ezad azraai jamsari, hakim zainal dan dr. jaffary awang.  (2003).  peranan pendidikan islam dalam pembentukan budaya masyarakat islam di kuching, sarawak.  - prosiding nadwah ulama nusantara ii: sumbangan ulama dan tokoh agama borneo, 14-15 julai 2003. 

husaimi hj. othman dan hakim zainal.  (2003).  keperluan keagamaan seseorang muslim menurut shaykh abdul rahman siddiq al-banjari.  - prosiding nadwah ulama nusantara ii: sumbangan ulama dan tokoh agama borneo, 17 mac 2003, holiday inn kuching, sarawak.