Penerbitan Terkini

nurul fathiah zaini, aliza alias.  (2021).  persepsi ibu bapa terhadap pengaplikasi teknik time out anak tingkah laku disruptif.  - 2nd international conference on multidisciplinary approaches in social sciences, islamic and technology 2021.  28-39. 

hazeline hazel benedict gunir, aliza alias.  (2021).  satu kajian kes di sebuah sekolah rendah pendidikan khas di daerah keningau mengenai persepsi guru bagi penglibatan ibu bapa etnik dusun dalam pembelajaran murid pendidikan khas.  - 2nd international conference on education, social sciences and engineering (icese 2021).  521-538. 

zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail,muhammad nazir alias, aliza alias, abdul muhaimin mahmood..  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-60. 

roslinda binti rosli;aliza binti alias;hasnah binti toran;siti mistima binti maat.  (2020).  a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics.  -

norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  investigating pck among malaysia preschool teachers in early mathematics.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5297-5307. 

rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  advocating skill training in youth with learning disability for possible self-earning activities.  - university for society international conference.  10. 

rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  memupuk pembelajaran aktif melalui latihan kemahiran pembuatan produk kraf jahitan dalam kalangan murid berkeperluan khas masalah pembelajaran: satu kajian kes.  - kongres & pertandingan inovasi p&p (knovasi) 2020.  1-2. 

ng boon moi, aliza alias.  (2020).  impak penggunaan matematik sentuh terhadap pencapaian matematik murid autisme.  - international conference on multidisciplinary approaches in social sciences, islamic & technology (icmasit 2020).  784-795. 

syarifah rahimah tuan a. rahman, aliza alias.  (2020).  faktor pemilihan tadika swasta islamik oleh ibu bapa: satu kajian kes di daerah marang, terengganu.  - bitara international journal of civilization studies and human sciences.  49-62. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, mumammad nazir alias, aliza alias.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan cadangan kajian di jakim.  1-23. 

zuraini zakaria, aliza alias, manisah mohd ali.  (2020).  career interest for students with special needs: a systematic review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5347-5361. 

norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  pedagogical content knowledge on early mathematics among malaysia's preschool teachers: a literature review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5308-5317. 

dayang dayana abg abd nasir, aliza alias.  (2020).  tingkah laku keprihatinan ibu terhadap anak autisme.  - journal of educational research and indigenous studies (jeris).  251-257. 

mohd fikri abdul fatah, aliza alias.  (2020).  kemahiran menggunakan perisian tmk dalam kalangan guru pendidikan khas.  - journal of educational research and indigenous studies (jeris).  114-126. 

nur ilda kamaruzaman, aliza alias.  (2020).  hubungan antara pengetahuan dengan sikap guru sekolah kebangsaan pendidikan khas terhadap pembelajaran kolaboratif.  - journal of educational research and indigenous studies (jeris).  393-403. 

ruwaida rosli, aliza alias.  (2020).  pengetahuan guru prasekolah terhadap ciri-ciri murid berkeperluan khas.  - journal of quran sunnah education and special needs.  92-100. 

nusaibah wan fatul, aliza alias.  (2020).  pengetahuan guru prasekolah mengenai ciri-ciri murid masalah pembelajaran.  - journal of quran sunnah education and special needs.  45-53. 

rubashini ramakrishnan, norshidah mohamad salleh, aliza alias.  (2020).  the level of special education teachers' technological pedagogy and content knowledge, teaching style, self-efficacy and competency.  - universal journal of educational research.  89-96. 

rubashini ramakrishnan, norshidah mohamad salleh, aliza alias.  (2020).  impact of language learning software on hearing-impaired students' language skills.  - akademika: journal of southeast asia social sciences and humanities.  103-114. 

muhammad haikal mohd amin, aliza alias.  (2020).  tahap penggunaan dan sikap guru terhadap media visual selain dari buku teks dalam pengajaran murid ketidakupayaan pendengaran.  - prosiding 1st regional conference on lesson study (recols 2020).  319-327. 

halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

che wan norliana che wan jalil, roslinda rosli, aliza alias, hasnah toran, siti mistima maat, kannamah mottan, siti muhibah nor.  (2020).  early mathematics teaching practices for students with autism spectrum disorders.  - international journal of educational sciences.  72-79. 

nur choiro siregar, roslinda rosli, siti mistima maat, aliza alias, hasnah toran, kannamah mottan, siti muhibbah nor.  (2020).  the impacts of mathematics instructional strategy on students with autism: a systematic literature review.  - european journal of educational research.  729-741. 

hairiah daud, aliza alias.  (2020).  attention deficit hyperactivity disorder (adhd): what preschool teacher know? (apa yang guru prasekolah tahu?).  - regional conference on lesson study (recols 2020).  38-46. 

desiree kaur, aliza alias, maslawati mohamad.  (2019).  the sounds of intent framework for autism intervention: a conceptual paper.  - creative education.  1953-1964. 

carolence jaulin, aliza alias.  (2019).  pengetahuan dan kemahiran guru sekolah menengah pendidikan khas vokasional (smpkv) terhadap progra, transisi kerjaya.  - proceeding kuala lumpur international communication, education, language and social sciences 12. 

halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

intan nadiah abdul hakim, azlina ahmad, ummul hanan mohamad, aliza alias.  (2019).  kerangka kerja konseptual untuk merekabentuk aplikasii realiti luasan (ar) berasaskan pengecaman objek bagi membantu masalah komunikasii kalangan kanak-kanak autisme.  - 16. 

rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  intensity in spirituality of high-ability students.  - international journal of academic research in progressive education and development.  877-885. 

mohd mahzan awang, zuria mahmud, salleh amat, mohd izwan mahmud, harun baharudin, abu yazid abu bakar,, aliza alias, ku suhaila ku ali @ ku johari, dharatun nissa puad mohd kari, abdul razaq ahmad, nawar fasehah mohd ehwan.  (2019).  refining indicators for measuring social capital index.  - international journal of innovation, creativity and change.  64-79. 

aliza alias.  (2019).  internship in the transition program from school to work.  - global journal al thaqafah.  7-13. 

rohana yusoff, aliza alias.  (2019).  impak pelaksanaan program pembangunan profesionalisme berterusan (ppb) guru pendidikan khas di daerah kuantan, pahang.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) & pertandingan inovasi.  1-10. 

asniza che ishak, aliza alias.  (2019).  pengetahuan konsep bentuk geometri segi empat sama murid prasekolah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen ke-6).  328-337. 

umithayibbah ramly, aliza alias.  (2019).  faktor-faktor penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pertuturan di rumah.  - proceeding - 8th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities 2019.  117-127. 

siti nurizwani jasni, aliza alias.  (2019).  penerimaan majikan terhadap golongan orang kurang upaya.  - proceeding the 8th putrajaya international conference on children, women, elderly and persons with disabilities.  139-147. 

rubashini ramakrishna, norshidah mohamad salleh, aliza alias.  (2019).  technological pedagogical and content knowledge, teaching style, self-efficacy and competence among vocational special education teachers.  - religacion - revista de ciencias sociales y humanidades.  168-172. 

suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8. 

lim chin yin,tim loreman, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  the dispositions towards loving pedagogy (dtlp) scale: instrument development and demographic analysis.  - teaching and teacher education.  1-9. 

nurul sepiah mohd noor, aliza alias.  (2019).  aplikasi strategi vakt (visual, audio, kinesthetic, tactile) terhadap pengamatan murid pemulihan khas dalam kemahiran membaca.  - seminar wacana pendidikan.  318-330. 

fam siaw ching, aliza alias.  (2019).  hubungan antara pengetahuan dan sikap guru perdana terhadap pelaksanaan program inklusif.  - proceeding kuala lumpur international communication, education, language and social sciences. 

lim chin yin, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  validation of national language of scales.  - religacion-revista de ciencias sociales y humanidades.  474-483. 

roma doni azmi, roslinda rosli, hasnah toran, aliza alias, siti mistima maat, kannamah mottan, siti muhibah nor.  (2019).  tinjauan perlaksanaan pengajaran matematik awal bagi murid autisma prasekolah.  - seminar kebangsaan pendidikan negara.  1871-1888. 

halimah badioze zaman , azlina ahmad,, aliimran nordin, hamidah yamat@ahmad, aliza,a., ang, m.c., azwan shaiza, n., riza s. , normazidah c.m. , aziziah, j., wahiza,w., nazlena, m.a., fauzanita k., azlina, a.a., puteri nor ellyza, n., h. baharin,[6].  (2018).  integrating computational thinking (ct) across stem (comel) model in teaching english amongst elementary school children in kedah, malaysia.  - visual informatics international seminar 2018. 

siti masidayu jaafar shah, aliza alias, noor rahayu rahim & nor hidayah ishak.  (2018).  tahap kesediaan guru pendidikan khas dalam melaksanakan program transisi kerjaya murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran.  - proceeding international conference on special education in southeast asia region 8th series (icsar 2018).  590-596. 

norhafizan ismail & aliza alias.  (2018).  cabaran guru prasekolah yang mengajar kanak-kanak gelandangan.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu pendidikan. 

halimah badioze zaman , azlina ahmad, aliimran nordin, hamidah yamat@ ahmad, aliza,a., ang, m.c., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., aziziah, j., wahiza,w., nazlena, m.a., fauzanita k., azlina a.a.,puteri nor ellyza n.,h. baharin & mohamad taha,i.  (2018).  integrating computational thinking (ct) with english across stem: initial findings for the kedah state government grant.  -

khadijah said hashim, rosadah abd. majid, aliza alias,.  (2018).  gender and ability differences on the profile of purpose in life among adolescents.  - journal of advance research in dynamical & control systems. 

kamala ratnam, aliza alias, hasnah toran.  (2018).  pengetahuan dan amalan aktiviti perbualan pagi oleh guru prasekolah pendidikan khas bermasalah pembelajaran.  - jurnal pendidikan malaysia.  59-66. 

fatimatulzahrah binti othman, aliza alias.  (2018).  penggunaan buku teks dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid masalah pendengaran.  - proceeding 5th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities. 

rosadah abd majid, manisah mohd ali, norshidah mohd salleh, aliza alias, ramesh kanapathy, khadijah said hashim.  (2018).  the dynamic holistic development of human potentials and wellbeing: implication on educational policies.  - journal of icsar. 

hamidah yamat, wahiza wahi, aliza alias, normazidah che musa.  (2018).  cultivating computational thinking in language classrooms.  - journal of advance research in dynamical & control systems. 

nor hidayah ishak, aliza alias, siti masidayu jaafar shah, noor rahayu rahim.  (2018).  ibu bapa dan program transisi kerjaya pelajar berkeperluan khas.  - proceeding international conference on special education in southeast asia region. 

nuraisyah adnie abd rahman & aliza alias.  (2017).  kesediaan guru dalam melaksanakan program transisi kerjaya bagi murid berkeperluan khas.  - 2nd international conference on special education proceedings. 

yiu tai ga & aliza alias.  (2017).  kajian terhadap faktor yang mendorong ibu bapa bumiputera menghantar anak ke prasekolah jenis kebangsaan cina.  - prosiding seminar penyelidikan pendidikan 2017.  2022-2031. 

khairunnisa asri & aliza alias.  (2017).  punca-punca murid-murid prasekolah berbangsa penan sukar menguasai bahasa inggeris.  - proceeding 2nd putrajaya international conference on children, women, elderly and disabled people.  431-437. 

noor rahayu rahim, aliza alias, siti masidayu & nor hidayah ishak.  (2017).  penerimaan majikan terhadap pelaksanaan program transisi kerjaya murid berkeperluan khas masalah pembelajaran.  - proceedings international conference on special education in southeast asia region 8th series (icsar 2018).  495-502. 

muhamad muttaqiin mohamad mohsin & aliza alias.  (2017).  keberkesanan kaedah nyanyian dalam hafalan sifir bagi meningkatkan penguasaan sifir matematik murid bermasalah penglihatan.  - proceeding international conference on special education in southeast asia region iscar 7th 2017.  95-98. 

syariza hani shair & aliza alias.  (2017).  aktiviti bermain dalam pengajaran dan pembelajaran sains awal di prasekolah.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke vii 2017.  840-846. 

mohd zulkarnain abdul wahab, aliza alias & hamidah yamat.  (2017).  isu peluang pekerjaan bagi orang kurang upaya (oku) di malaysia.  - proceeding international conference on special education in southeast asia region.  263-267. 

ab. halim a. hamid, aliza alias.  (2017).  pengetahuan guru tentang pengajaran tulisan tangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran di daerah rembau.  - simposium pendidikan diperibadikan siri 1.  715-721. 

ab. halim a. hamid, aliza alias.  (2017).  pengetahuan guru tentang pengajaran tulisan tangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran di daerah rembau.  - simposius pendidikan diperibadikan siri 1.  715-720. 

asniza che ishak & aliza alias.  (2017).  kualiti keselamatan taska daripada perspektif pengusaha dan ibu bapa.  - prosiding seminar kebangsaan pascasiswazah pendidikan awal kanak-kanak. 

asalama mamat & aliza alias.  (2017).  keterujaan luar biasa dalam kalangan pelajar pintar berbakat.  - proceeding of the 1st melaka international conference on social sciences. 

nur azira hamzah, aliza alias.  (2017).  sikap guru prasekolah swasta dalam mengendalikan kanak-kanak autisme.  - prosiding persidangan kebangsaan pendidikan khas dan pemulihan kali pertama.  242-246. 

roselita ali, jamaludin badusah, aliza alias.  (2017).  tahap penggunaan inovasi pendekatan belajar melalui bermain dalam pengajaran bahasa malaysia di kalangan guru prasekolah.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2017).  18-23. 

rosadah abd majid, manisah mohd ali, norshidah mohd salleh, aliza alias & ramesh kanapathy.  (2017).  dinamik holistik pembangunan potensi individu untuk kecemerlangan dan kesejahteraan.  - prosiding konvensyen kebangsaan sekolah kluster kecemerlangan 2017. 

hafizah ramlee, aliza alias.  (2017).  keberkesanan penggunaan kad imbasan dalam meningkatkan penguasaan mengenal dan mengecam abjad dalam kalangan kanak-kanak prasekolah orang asli.  - prosiding seminar pendidikan transdisiplin.  74-79. 

sunitha balakrishnan, aliza alias.  (2017).  usage of social stories in encouraging social interaction of children with autism spectrum disorder.  - journal of icsar - international conference on special education in southeast asia region.  92-97. 

roselita ali, jamaludin badusah, aliza alias, roshdi said.  (2017).  penggunaan inovasi pendekatan belajar melalui bermain dalam pengajaran bahasa malaysia dalam kalangan guru prasekolah.  - jurnal wajib : wacana akademik jabatan ilmu pendidikan.  85-100. 

roselita ali @ yusof, jamaludin badusah, aliza alias, roshdi said.  (2017).  keprihatinan guru terhadap pendekatan belajar melalui bermain dalam pengajaran bahasa malaysia berdasarkan model penerimaan berasaskan keprihatinan.  - journal of advanced research in social and behavioural sciences.  31-40. 

siti hajarat ramly & aliza alias.  (2017).  aspek kekeluargaan model epstein mempengaruhi tahap penglibatanibu bapa dalam pelaksanaan rancangan pendidikan individu murid berkeperluan khas.  - 2nd international conference on special education proceedings.  136-145. 

kamala ratnam, aliza alias, hasnah toran.  (2017).  keperluan kursus kepada guru-guru yang mengendalikan aktiviti perbualan pagi.  - 4th international conference on postgraduate research.  120-128. 

kamala ratnam, aliza alias, hasnah toran.  (2017).  cabaran guru dalam menjalankan aktiviti perbualan pagi.  - 4th international conference on postgraduate research.  111-119. 

nur solehah ab halim, aliza alias.  (2017).  2nd international conference on special education proceedings.  - tahap pengetahuan guru dalam menggunakan terapi sensori integrasi untuk murid berkeperluan khas.  617-622. 

kamala ratnam, aliza alias.  (2016).  penekanan peraturan kelas semasa pengajaran sembang pagi di kelas prasekolah pendidikan khas bermasalah pembelajaran.  - proceeding language, education and civilization international conference.  45-53. 

muhammad firdaus bin jamaludin, aliza alias.  (2016).  penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran murid pemulihan khas etnik lundayeh.  - proceeding the 1st international conference on learning innovation and quality education.  252-258. 

siti noor baizura binti yahya, aliza binti alias.  (2016).  kepuasan kerja guru prasekolah wilayah persekutuan kuala lumpur.  - international conference on global education iv : education & natinal ftramwork towards global challenges. 

nur aishah binti abdullah, rosadah abdul majid, aliza binti alias.  (2016).  kompetensi guru terhadap perlaksanaan program intervensi awal di pra sekolah pendidikan khas di malaysia.  - jurnal akademik.  89-107. 

rosadah abd. majid, manisah mohd. ali, aliza alias & hasnah toran.  (2016).  menyelami pemikiran individu sindrom asperger dalam beragama.  - seminar serantau pendidikan islam orang kurang upaya (sspioku) 2016. 

aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

wan muna ruzanna, khadijah abdul razak, mohd mahzan awang, zamri mahamod, salleh amat, hamidah yamat, mohd aderi che noh, mohd isa hamzah,harun baharudin, shahlan surat, norshidah mohd salleh, aliza alias, fariza khalid, mansor ab. samad.  (2016).  pendidikan islam membangunkan ummah wasatiyyah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  1-1387. 

cetlysia dailis, aliza alias.  (2016).  impak penglibatan murid berkeperluan khas dalam program transisi kerjaya.  - proceeding the 1st international conference on learning innovation and quality education.  870-877. 

ho yung fui, aliza alias.  (2016).  intervensi permainan span huruf dalam pengajaran bagi murid berisiko pemulihan khas.  - proceeding the 1st international conference on learning innovation and quality education.  188-196. 

ampuan hajah lilimaryani binti ampuan haji salleh, aliza alias.  (2016).  isu dan cabaran perlaksanaan transisi program pravokasional di negara brunei darussalam.  - prosiding seminar antarabangsa pendidikan khas rantau asia tenggara siri ke 6.  549-555. 

noor maznah mohd azlan, aliza alias.  (2016).  persepsi majikan terhadap pelatih pendidikan khas dalam program transisi.  - proceeding the 1st international conference on learning innovation ans quality education.  893-899. 

felicia suling emang & aliza alias.  (2016).  impak program transisi kerjaya terhadap kemahiran sosial murid berkeperluan khas.  - proceeding the 1st international conference on learning innovation and quality.  878-886. 

nanysuryati baba & aliza alias.  (2016).  meningkatkan kemahiran membaca murid-murid prasekolah melalui pendekatan belajar sambil bermain.  - international conference on global education iv. 

chan jia min, aliza alias.  (2016).  pengetahuan guru pendidikan khas tentang ciri kecelaruan spektrum autisme.  - proceeding international conference on special education in southeast asia region.  892-897. 

suhana asid, aliza alias.  (2016).  jigsaw puzzle dalam meningkatkan kemahiran sosial dan komunikasi bagi murid pemulihan khas : satu kajian kes.  - proceeding the 1st interbational conference on learning innovation and quality education.  817-824. 

umithayyibah ramly, aliza alias.  (2015).  pengajaran kolaboratif dalam pendidikan inklusif murid bermasalah pendengaran.  - international seminar on special education of inclusive education in developed and developing countries.  1-13. 

kamala ratnam, aliza alias.  (2015).  pengajaran sembang pagi di kelas prasekolah pendidikan khas bermasalah pembelajaran.  - e-proceeding of the international conference on postgraduate research.  52-60. 

saemah rahman, syafrimen,aliza alias, faridah yunus, jamalulail abd wahab, mohammad sattar rasul, norasmah othman, noraishah buang, norhayati mohd noor, ruhizan m yassin, shahlan surat & zamri mahamo.  (2015).  pendidikan berkualiti ke arah pembentukan nilai dan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat : prosiding asean comparative education research conference (acer-n 2015).  - prosiding asean comparative education research conference (acer-n 2015).  2607. 

saiful azam khoo abdullah & aliza alias.  (2015).  tahap kemahiran sosial murid-murid autisme di program pendidikan khas integrasi bemasalah pembelajaran.  - prosiding seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan universiti awam di universiti tun hussein onn (uthm) batu pahat, johor. 

alias a..  (2014).  transition program: the challenges faced by special needs students in gaining work experience.  - international education studies.  192 - 196. 

aliza alias, nor malissa mat isa, norizza sahal.  (2014).  cabaran sukarelawan mengajar fardhu ain kepada kanak-kanak berkeperluan khas.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 (wpi10) / fakulti pendidikan ukm.  856-866. 

rosadah abd majid, manisah mohd. ali & aliza alias.  (2014).  teacher character strenghths and talent development.  - international education studies.  175-183. 

jamaludin badusah, aliza alias, roselan baki.  (2014).  transformasi kokurikulum ipt.  - 107. 

aliza alias, saemah rahman, rosadah abd majid.  (2013).  keterujaan luar biasa pelajar pintar dan berbakat.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan.  3353-3363. 

jamaludin badusah, aliza alias, fauzi ramlan, shahril arshad.  (2013).  kajian kesan (impact study) terhadap modul pelaksanaan kokurikulum di institusi pengajaian tinggi dalam meningkatkan kemahiran insaniah.  - prosiding seminar internasional pensisikan serantau ke-6 : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan.  3507-3514. 

aliza alias, saemah rahman, rosadah abd majid & siti fatimah mohd yassin.  (2013).  dabrowski`s overexcitabilities profile among gifted students.  - asian social science.  120-125. 

aliza alias.  (2013).  the issues in implementing transition program for special needs students.  - asian social science.  9-14. 

manisah mohd. ali, rosadah abdul majid, rokiah omar, norshidah mohamad salleh, aliza alias & zalizan mohd. jelas.  (2012).  profil ketidakupayaan pelbagai dalam kalangan kanak-kanak.  - prosiding seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi : penyelidikan memacu transformasi (jilid i:sains sosial dan kemanusian). 

norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

hamidah yamat, aliza alias, siti fatimah mohd yassin, rosadah abdul majid, asmida yaakub and alia hamidi.  (2011).  supporting differentiated instruction through the `crafting the essay` enrichment course.  - world applied sciences journal.  14(IPDL):6-10. 

siti fatimah mohd yassin,rosadah abd majid, hamidah yamat aliza alias, norsakinah mohamad, saemah rahman noriah mohd ishak, roseamnah abd rauf, siti nurbayah zakaria, mohd hanafiah mohd ali, ja.  (2011).  nilai jujur dan tanggungjawab dalam pembentukan karakter bangsa melalui ujian dalam talian permatapintar.  - prosiding pendidikan serantau ke-5 tahun 2011. diterbitkan oleh fakultas keguruan & ilmu pendidikan, universitas riau, pekanbaru, riau, indonesia. 

aliza alias & abu yazid abu bakar.  (2010).  profil personaliti pelajar pintar cerdas.  - bitara (buletin pusat permatapintar negara). 

rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

aliza alias, hamidah yamat.  (2009).  permatapintar: pengalaman ukm.  - 3:33-44. 

mohd mokhtar tahar, aliza alias dan hasnah toran.  (2009).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas:konsep dan amalan.  - 266-283. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang: satu kajian perbandingan dari segi kategori belajar, zon belajar dan kemahiran bahasa.  - prosiding seminar serumpun iv unhas-ukm. penerbitan jabatan pengajian melayu, sastera, dan budaya, fssk ukm.. 

hamidah yamat, aliza alias, azlina abd aziz.  (2009).  permatapintar: pengalaman ukm.  - 11:145-154. 

abu yazid abu bakar & aliza alias.  (2009).  permatapintar : pengalaman ukm.  - 111-120. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2009).  pembinaan inventori strategi pembelajaran bahasa melayu & bahasa inggeris pelajar cemerlang.  -

rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

aliza alias, hamidah yamat@ahmad.  (2009).  permatapintar : pengalaman ukm.  - Bab 3 hlm 33-44. 

hamidah yamat, aliza alias, azlina abd aziz.  (2009).  permatapintar : pengalaman ukm.  - Bab 11 hlm 145-154. 

rosadah abd majid, norshidah mohd salleh dan aliza alias.  (2009).  reformasi pendidikan serantau.  - 381-396. 

norshidah mohamad salleh, aliza alias, zalizan mohd jelas.  (2009).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1, 1-14. 

zamri mahamod, nur rabiatul maria ahmad, manisah mohd ali, aliza alias & mohd mokhtar tahar.  (2009).  permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid bermasalah pembelajaran.  - prosiding persidangan serantau pendidikan inklusif dan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. penerbitan fakulti pendidikan, ukm.. 

mohd mokhtar tahar. mohd hanafi mohd yasin. aliza alias. hasnah toran.  (2008).  antara pengetahuan dan pelaksanaan guru dalam penaksiran rancangan pendidikan individu (rpi) untuk murid bermasalah pembelajaran.  - international conference on the education of leaner diversity. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa & aspek berbahasa, zon & kategori belajar.  - proceedings of the 3rd international language learning conference 2008. 

zamri mahamod, mohamed amin embi, nik mohd rahimi nik yusoff, parilah mohd shah & aliza alias.  (2008).  strategi pembelajaran bahasa melayu pelajar pribumi sarawak.  - 6th international malaysian studies conference (msc6). 

ab. halim tamuri, nik mohd rahimi, aliza alias, saemah rahman, zamri mahamod, mazalah ahmad, siti fatimah mohd yassin, maimun aqsha lubis, faridah mydin, abd salam sulaiman & mohd izham mohd hamzah.  (2006).  pendidikan islam dan bahasa arab pemangkin peradaban ummah : prosiding wacana pendidikan islam (siri 5).  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 5) : pendidikan islam dan bahasa arab pemangkin peradaban ummah / fakulti pendidikan ukm. 

hasnah toran & aliza alias.  (2004).  ec-cares: agensi perkhidmatan intervensi awal.  - seminar kebangsaan pendidikan khas: kejayaan kanak-kanak berkeperluan khas- perkongsian bersama. 

mohd mokhtar tahar dan aliza alias.  (2003).  isu pengajaran dan pembelajar pendidikan islam pelajar berkeperluan khas.  - perkaedahan dan pengajaran pendidikan islam: antara tradisi dan inovasi. prosiding wacana pendidikan islam (siri 3) fakulti pendidikan ukm. bangi. 

noriah mohd ishak & aliza alias.  (2002).  kecenderungan menghadapi tekanan dan implikasinya terhadap kesihatan mental guru-guru.  - prosiding seminar kebangsaan profesion perguruan 2002, hotel residence, uniten, 3-4 jun 2002. 

norshidah mohd salleh & aliza alias.  (2002).  cabaran dan harapan guru-guru masalah penglihatan dalam profesion perguruan.  - prosiding seminar kebangsaan profesion perguruan 2002, hotel residence, uniten, 3-4 jun 2002.