Penerbitan Terkini

foo chiew lee, kamisah osman.  (2023).  pengetahuan dan kesedaran murid sekolah rendah terhadap perubahan iklim.  - e-kolokium pendidikan sains.  20-33. 

nur aain mazura che mahtar, kamisah osman.  (2023).  lawatan lapangan: pencapaian dan motivasi pelajar dalam pembelajaran biodiversiti.  - e-kolokium pendidikan sains.  194-207. 

yap ming yi, kamisah osman.  (2023).  pengetahuan dan sikap terhadap amalan kitar semula dalam kalangan pelajar.  - e-kolokium pendidikan sains.  381-399. 

daa aziz, mh mohamed, mab hisam,r ramli, r omar, sew puteh, k osman, za latiff, s zakaria, zam hussein, l halim, r ramli, n arsad, n mustafa, m mohd, r sidik, sm basir, im yasin.  (2023).  kajian rintis kap (knowledge, attitude, practise) pengetahuan, sikap dan amalan terhadap peserta program khas kepimpinan wanita.  - 1-34. 

kamisah bt. osman;lilia bt. halim;siti nur diyana binti mahmud.  (2023).  literasi kelestarian alam sekitar dalam kalangan pelajar dan komuniti perladangan kelapa sawit: perbandingan antara malaysia dan indonesia..  -

nurain babu osman, kamisah osman.  (2023).  e-kolokium pendidikan sains.  - e-kolokium pendidikan sains.  209-223. 

pranee iplot, kamisah osman.  (2023).  pembudayaan kelestarian melalui amalan penggunaan air lestar.  - e-kolokium pendidikan sains.  270-291. 

yusoff yahaya, kamisah osman.  (2023).  pembudayaan kelestarian: hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap amalan penggunaan lestari.  - e-kolokium pendidikan sains.  432-456. 

kalaivani chellappan & kamisah osman.  (2022).  21st century teaching & learning stratagerms: a collection of research perspectives.  - 150. 

ooi wei tong, kamisah osman.  (2022).  hubungan pengetahuan sains terhadap tahap kesediaan murid sekolah rendah dalam tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  251-272. 

norsheeda ahmad, kamisah osman.  (2022).  tahap kesediaan murid-murid luar bandar terhadap penggunaan platform ict dalam pembelajaran tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  202-220. 

lee yung ching, kamisah osman.  (2022).  tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku tenaga keterbaharuan pelajar sekolah menengah dalam pembelajaran sains.  - e-kolokium pendidikan sains 2022.  123-141. 

halimatussaadiah sazali, kamisah osman.  (2022).  pengetahuan dan kesedaran guru sains sekolah menengah terhadap tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  96-107. 

khaled saleh alrawili, kamisah osman, saeed saleh almuntasheri.  (2022).  scaffolding strategies in promoting attitudes of saudi middle school science students.  - european journal of science and mathematics education.  71-86. 

auni nasuha pauzi, kamisah osman.  (2022).  hubungan tahap pengetahuan dan sikap guru sains sekolah rendah terhadap tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  1-13. 

saralah sovey, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  gender differential item functioning analysis in measuring computational thinking disposition among secondary school students.  - frontiers in psychiatry.  1-14. 

kamisah osman, nagalaxmy a/p markandan.  (2022).  learning and technology.  - 15. 

kamisah osman, lay ah nam.  (2022).  mykimdg module an interactive platform towards development of twenty first century skills and improvement of students knowledge in chemistry.  - interactive learning environments.  1461-1474. 

siti nur fatehah radzi, kamisah osman, mohd nizam mohd said.  (2022).  progressing towards global citizenship and a sustainable nation: pillars of climate change education and actions.  - sustainability.  1-23. 

nagalaxmy markandan, kamisah osman, lilia halim.  (2022).  integrating computational thinking and empowering metacognitive awareness in stem education.  - frontiers in psychology.  1-18. 

adawati suhaili, kamisah osman, mohd. effendi ewan mohd. matore.  (2022).  covid 19 pandemic challenges: teacher leadership as an agent of instructional change.  - mathematical statistician and engineering applications.  2026-2035. 

siti nur diyana binti mahmud;lilia bt. halim;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;hazrati binti husnin;tuan mastura binti tuan soh;mohamad sattar bin rasul.  (2022).  systems thinking and design thinking hybridization in the e-stem module development .  -

adawati suhaili, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  science teachers perspective on head of science panels (hoscp) leadership competency in malaysia.  - mathematical statistician and engineering applications.  2015-2025. 

shafiya rashid said alghammari, shahlan surat, kamisah osman.  (2022).  the effect of pondering over the holy quran on science habits of mind of grade nine students in omani schools.  - cultural management: science and education.  91-108. 

shafiya rashid, shahlan surat, kamisah osman.  (2022).  the effect of pondering over holy quran on science learning motivation of grade nine students in omani schools.  - multicultural education.  146-156. 

iszan hana kaharudin, mohammad syuhaimi ab-rahman, roslan abd-shukor, azami zaharim, mohd jailani mohd nor, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, shahrom md zain, afiq hipni, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2022).  how does supervision technique affect research? towards sustainable performance: publication and students from pure and social sciences.  - sustainability.  1-18. 

chong ee lin, kamisah osman.  (2022).  persepsi guru terhadap pendekatan konvensional secara atas talian berkenaan tahap pengetahuan tenaga keterbaharuan murid sekolah rendah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  33-46. 

saralah sovey, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  rasch analysis for disposition levels of computational thinking instruments among secondary school students.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  1-15. 

noorhafizah sultan, kamisah osman.  (2022).  a systematic literature review on environmental education implementation in school based on cipp model.  - jurnal kurikulum.  1-26. 

saralah sovey, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  exploratory and confirmatory factor analysis for disposition levels of computational thinking instrument among secondary school students.  - european journal of educational research.  639-652. 

almasiah hassan, kamisah osman.  (2022).  rasch analysis for thinking levels of sustainability thinking skills instrument among secondary school students.  - malaysian journal of social science and humanities.  1-25. 

saoud alhunaini, kamisah osman, naser abdurab.  (2022).  development and validation of teachers' assessment belief of mathematical thinking instrument.  - european journal of educational research.  179-191. 

rozilawaty abdul ghani, kamisah osman.  (2022).  persepsi dan sikap guru sains terhadap kepentingan tenaga keterbaharuan (tk) dalam pembelajaran sains di sekolah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  310-320. 

mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruzymah idrus & iszan hana kaharudin.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 20. 

roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

syazlin nadia, kamisah osman.  (2021).  kesediaan guru terhadap pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (pbm) dalam mata pelajaran sains.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  393-404. 

thian chui ying, kamisah osman.  (2021).  tinjauan amalan pembelajaran koperatif dalam kalangan murid sekolah rendah bagi pembelajaran sains.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  420-440. 

umi kalsum abu bakar, kamisah osman.  (2021).  tahap pengetahuan guru terhadap amalan tenaga keterbaharuan dalam pengajaran dan pembelajaran.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  441-455. 

samri chongo, kamisah osman, nazrul anuar nayan.  (2021).  impact of the plugged-in and unplugged chemistry computational thinking modules on achievement in chemistry.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  1-21. 

siti fatimah azizah rahmad, kamisah osman.  (2021).  perkaitan pengalaman mengajar dan jantina guru sains tulen terhadap penguasaan konseptual kemahiran proses sains.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  378-392. 

nur izzati liyana, kamisah osman.  (2021).  pengetahuan dan kesedaran pelajar sekolah menengah terhadap tenaga boleh diperbaharui.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  311-325. 

lai xiao tian, kamisah osman.  (2021).  tinjauan kesedaran mengenai tenaga keterbaharuan dalam kalangan murid sekolah rendah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  158-174. 

lilia bt. halim;nor aishah binti buang;kamisah bt. osman;azmin sham binti rambely;mohd. zaidi bin omar;salwani binti abdullah;azuraliza binti abu bakar.  (2021).  the effectiveness of blended stem mentoring program.  -

mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus, iszan hana kaharudin & roslena md zaini.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

so shan ying, kamisah osman.  (2021).  pengetahuan, sikap dan kesediaan murid b40 luar bandar terhadap pendidikan perubahan iklim.  - jurnal dunia pendidikan.  320-330. 

chan yee lin, kamisah osman.  (2021).  tahap pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  33-48. 

fong chun sen, kamisah osman.  (2021).  pengetahuan, sikap dan tingkah laku guru sekolah rendah terhadap tenaga boleh diperbaharui.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  84-100. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  modul bitara stem.  - 10. 

adawati suhaili, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2021).  issues and problems of leadership competencies among head of science panels in sarawak.  - 1-9. 

adawati suhaili, kamisah osman, mohd effendi @ ewan mohd matore.  (2021).  issues and problems of leadership competencies among head of science panels in sarawak.  - irc 2021 xv. international research conference proceedings.  144-148. 

azura shazrin abdul razak, kamisah osman.  (2021).  mengkaji tahap kebimbangan chemophobia terhadap subjek kimia dan hubungannya dengan sikap dan persepsi pelajar: satu kajian kes di tiga buah sekolah di daerah tampin.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  17-32. 

saoud alhunaini, kamisah osman, naser abdurab.  (2021).  the development and validation of mathematical thinking beliefs (mtb) instrument.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  1-13. 

muhammad haziq roslan, kamisah osman.  (2021).  pembelajaran aktif: tinjauan persepsi guru sains terhadap kkaedah pengajaran dan minat pelajar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  203-223. 

wael musalamani, ruhizan mohammad yasin, kamisah osman.  (2021).  comparison of school based-cooperative problem based learning (sb-cpbl) and conventional teaching on students' attitudes towards science.  - journal of baltic science education.  261-276. 

fatin farhana suaimi, kamisah osman.  (2021).  korelasi kewarganegaraan global dengan pemikiran kebudayaan guru bandar dan luar bandar.  - 2nd international conference on business studies and education (icbe).  41-52. 

vui ket kuit, kamisah osman.  (2021).  chembond3d e-module effectiveness in enhancing students' knowledge of chemical bonding concepts and visual spatial skills.  - european journal of science and mathematics education.  252-264. 

adawati suhaili, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2020).  issues and challenges of subject leadership competency for malaysian head of science panels (hosp).  - international journal of academic research in progressive education and development.  229-241. 

zarul hirniza abu tahir, kamisah osman.  (2020).  hubungan minat dengan pencapaian sains pelajar melalui pelaksanaan dual language programme (dlp).  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle "science".  646-656. 

zawawi samba mohamed, kamisah osman.  (2020).  fostering learner's engagement through digitalisation in education.  - 10. 

mohammad syuhaimi ab-rahman 1 , roslan abd shukor 2 , kamisah osman 3 , ruzymah idrus 4 , iszan hana kaharudin 5 dan roslena md zaini..  (2020).  pendekatan berasaskan hasil (pbh) memberikan nilai tambah melalui output pelajar.  - kongres & pertandingan inovasi p&p (kinovasi).  1-13. 

mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, ruszymah idrus, kamisah osman.  (2020).  nota kecil penyelidik muda.  - 38. 

tan jia chyi, kamisah osman.  (2020).  kesediaan guru sains sekolah rendah negeri sarawak terhadap pelaksanaan amalan stem.  - seminar pendidikan sains 2019.  687-604. 

roslan bin abd. shukor;ruszymah binti haji idrus;kamisah bt. osman;mohd syuhaimi bin ab rahman.  (2020).  meningkatkan budaya penyelidikan dan penerbitan pelajar prasiswazah universiti kebangsaan malaysia .  -

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

siti adilah sabarudin, sarani zakaria, kamisah osman.  (2020).  measuring current attitude towards science of matriculation students involved in innovation competition through project-based learning in malaysia.  - journal of social science and humanities.  01-06. 

mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2020).  budaya penyelidikan cemerlang prasiswazah.  - 100. 

norhailmi bin abdul mutalib, kamisah othman.  (2020).  penggunaan kit megenex dalam meningkatkan pencapaian dan minat murid bagi tajuk pewarisan genetik.  - seminar pendidikan sains 2019.  299-314. 

punia turiman, kamisah osman and tengku siti meriam tengku wook.  (2020).  inventive thinking 21st century skills among preparatory course science students.  - asia pacific journal of educators and education.  145-170. 

saoud alhunaini, kamisah osman, naser abdurab.  (2020).  the development and validation of assessment practices of mathematical thinking (apmt) instrument.  - jurnal pendidikan malaysia.  79-91. 

azura ishak, kamisah osman.  (2020).  fostering learners' engagement through digitalization in education.  - 14. 

debby erce sondakh, kamisah osman, suhaila zainudin.  (2020).  a pilot study of an instrument to assess undergraduates computational thinking proficiency.  - international journal of advanced computer science and applications.  263-273. 

patricia anak peter, kamisah osman.  (2020).  hubungan antara gaya pembelajaran dan motivasi dengan pencapaian akademik kimia pelajar tingkatan empat.  - seminar pendidikan sains 2019.  410-426. 

khaled saleh arlawili, kamisah osman, saeed almuntasheri.  (2020).  effect of scaffolding strategies on higher order thinking skills in science classroom.  - journal of baltic science education.  718-729. 

anglelina sii ai jing, kamisah osman.  (2020).  keberkesanan pembelajaran berasaskan projek dengan bantuan modul my-arduino dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan soalan beraras tinggi dalam mata pelajaran sains.  - seminar pendidikan sains 2019.  61-72. 

cindy wong chyee chen, kamisah osman.  (2020).  pendidikan sains etnik penan.  - 130. 

nurul zakiah muhamad azliza, kamisah osman.  (2020).  persepsi terhadap kewarganegaraan global dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - international conference on global education viii (icge).  1070-1081. 

wan mazlina wan mehammud, kamisah osman.  (2020).  tinjauan terhadap tahap kesedaran pelajar-pelajar sekolah menengah berkaitan perubahan iklim dunia.  - international conference on global education viii (icge).  776-786. 

mas amira afzah mohd kamel, kamisah osman.  (2020).  tahap kesedaran terhadap perubahan iklim dalam kalangan pelajar di selangor.  - international conference on global education viii (icge).  529-545. 

irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  rural students conceptual understanding of diffusion and osmosis.  - asia pacific journal of educators and education.  93-109. 

samri chongo, kamisah osman, nazrul anuar nayan.  (2020).  level of computational thinking skills among secondary science student: variation across gender and mathematics achievement skills among secondary science students.  - science education international.  159-163. 

debby erce sondakh, kamisah osman, suhaila zainudin.  (2020).  a proposal for holistic assessment of computational thinking for undergraduate: content validity.  - european journal of educational research.  33-50. 

maziah liyana mohamed, prof dr kamisah osman.  (2020).  aplikasi model jirim 3d dalam meningkatkan kemahiran visualisasi murid tingkatan satu bagi topik tiga keadaan jirim.  - seminar pendidikan sains 2019.  206-220. 

tracy mensan, kamisah osman, nazatul aini abdul majid.  (2020).  development and validation of unplugged activity of computational thinking in science module to integrate computational thinking in primary science education.  - science education international.  142-149. 

norashikin mohd nordin, kamisah osman.  (2020).  penggunaan kit prohip dalam meningkatkan minat dan pencapaian murid tahun 3 dalam tajuk pencernaan.  - seminar pendidikan sains 2019.  264-279. 

lilia halim, nurazidawati mohamad arsad, nor aishah buang, kamisah osman, azmin sham rambely, mohd zaidi omar, salwani abdullah, azuraliza abu bakar.  (2020).  intervensi pembangunan website online mentoring: estementoring.  - 1-26. 

irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  explicit teaching of scientific argumentation as an approach in developing argumentation skills, science process skills and biology understanding.  - journal of baltic science education.  276-288. 

tan han long, kamisah osman.  (2020).  amalan dan tahap integriti guru sains sekolah rendah dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah.  - seminar pendiidikan sains 2019: recombining the missing puzzle "science"1.  564-581. 

azlihartini ishak, kamisah osman.  (2020).  penggunaan modul elsis dalam meningkatkan penguasaan kbat elektrolisis murid tingkatan 4 mata pelajaran kimia.  - seminar pendidikan sains 2019: recombining the missing puzzle "science".  83-93. 

salihah abd wahab, kamisah osman.  (2020).  penggunaan gambar rajah badan bebas (gbb) dapat meningkatkan pencapaian dan minat dalam mata pelajaran fizik.  - seminar pendidikan sains 2019.  473-485. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

punia turiman, tengku siti meriam tengku wook, and kamisah osman.  (2019).  21st century skills mastery amongst science foundation programme students.  - international journal on advanced science, engineering and information technology. 

sharifah mastura, khairul nizam,ahmad abas, mohd shahrul,mohd marzuki,mohd talib,rakmi,norghani,kamisah,lilia,zaini,rosniza,lam,mokhtar,novel,syarina,aslinda,ahmad tarmizi,azizah,khirunisa.  (2019).  loading analysis and carrying capacity study in pasir gudang.  - 1-384. 

lilia bt. halim, nurazidawati binti mohamad arsad, nor aishah binti buang, kamisah bt. osman, azmin sham binti rambely, mohd. zaidi bin omar, salwani binti abdullah, azuraliza binti abu bakar.  (2019).  laporan cabaran perdana pengukuhan stem.  - 1-15. 

mohd firdaus fikri mohd taufik, kamisah osman.  (2019).  trend penggunaan perisian psikometrik: kajian literatur.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  934-945. 

hanisah binti che halim & kamisah binti osman.  (2019).  persepsi murid berkaitan penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran sains.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

nurulnajwa zainol abidin, kamisah osman.  (2019).  kesan pembelajaran berasaskan masalah (pbm) terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) murid dalam matapelajaran sains.  - 2nd international conference on business, humanities, and education (2nd icbhe 2019).  251-255. 

nor ruzila ramly & kamisah osman.  (2019).  aplikasi peta pemikiran sebagai bahan bantu mengajar dalam pembelajaran abad ke-21 bagi subjek sains tahun empat.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

zarina adnain & kamisah osman.  (2019).  keberkesanan pendekatan ibse dalam menjalankan project based learning dapat meningkatkan kefahaman murid.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2019).  explicit instruction of scientific argumentation in practical work: a feasibility study.  - creative education.  1205-1229. 

sivaseharan gunaseharan & kamisah osman.  (2019).  meningkatkan minat dan kefahaman murid melalui pbp dalam kelas gabungan sains sekolah rendah.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

rasheeda hanis binti rosli & kamisah osman.  (2019).  persepsi pelajar luar bandar terhadap pelaksanaan pembelajaran sains di sekolah.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

chang tun kuet & kamisah osman.  (2019).  keberkesanan permainan papan pendidikan dalam meningkatkan pencapaian dan minat murid sains tahun empat di dalat.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

nur atiqah ab rahaman & kamisah osman.  (2019).  kesan teknik jigsaw ii terhadap kemahiran menjawab soalan pemboleh ubah dan sikap murid lemah akademik.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

norshuhada jusoh, kamisah osman.  (2019).  tahap kesediaan dan tahap keperluan latihan guru mengaplikasikan kbat dalam pdpc sains.  - 2nd international research conference on humanities, social sciences and technology (irchst 2019).  320-331. 

benny lau xue zheng & kamisah osman.  (2019).  keberkesanan pengintegrasian "poll everywhere" dalam pembelajaran dan pemudahcaraan fizik: penglibatan, kefahaman, kemahiran abad ke-21 dan pencapaian akademik.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018.  141-152. 

wong li li, kamisah osman, siti mistima maat.  (2019).  opsyen guru matematik sekolah rendah sebagai moderator dalam hubungan berstruktur antara pengetahuan asas pdp dengan amalan pengajaran.  - jurnal pendidikan malaysia.  30-40. 

irene lue leh ping, lilia halim & kamisah osman.  (2019).  the effects of explicit scientific argumentation instruction through practical work on science process skills.  - jurnal penelitian dan pembelajaran ipa.  112-131. 

debby erce sondakh, kamisah osman, suhaila zainudin.  (2019).  a proposal for holistic assessment of computational thinking for undergraduate: content validity.  - european journal of educational research.  33-50. 

isra khasyyatillah, kamisah osman.  (2019).  the development of ct-s learning module on the linear motion topic to promote computational thinking thinking.  - journal of educational sciences.  270-280. 

titik rahayu, kamisah osman.  (2019).  knowledge level and self-confidence on the computational thinking skills among science teacher candidates.  - jurnal ilmiah pendidikan fisika al-biruni.  117-126. 

nur azira mat rahim, kamisah osman.  (2019).  persepsi guru sains terhadap pemikiran komputasional: satu kajian rintis.  - persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan (ncer2019).  288-304. 

norlizawaty baharin, kamisah osman.  (2019).  tahap kemahiran pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar sekolah menengah di negeri selangor.  - seminar kebangsaan pendidikan negara.  1432-1448. 

norlizawaty baharin, kamisah osman.  (2019).  kualiti guru dalam pendidikan stem di malaysia.  - the 2nd international conference on science, technology, engineering and mathematics education 2018.  221-230. 

irene lue leh ping & kamisah osman.  (2019).  laboratory-modified argument driven inquiry (lab-madi) module: content validity process.  - jurnal pendidikan ipa indonesia.  129-140. 

punia turiman, kamisah osman, tengku siti meriam tengku wook.  (2019).  inventive thinking 21st century skills among preparatory course science students.  - 1st international conference on stem education.  71. 

lilia ellany mohtar, lilia halim, norshariani abd rahman, siti mistima maat, zanaton h. iksan, kamisah osman.  (2019).  a model of interest in stem careers among secondary school students.  - journal of baltic science education.  404-416. 

noor syazwani soelastro, kamisah osman.  (2019).  tahap pemikiran komputasional berasaskan permainan unplugged satu kajian kuasi eksperimen dalam kalangan murid tahun lima.  - prosiding persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan 2019.  97-122. 

siti azwin mazidel, kamisah osman.  (2019).  aplikasi kbat dalam pelaksanaan sains sekolah rendah dan kesannya kepada akademik murid - satu kajian kes di daerah baram sarawak.  - kolokium pendidikan sains dan psikologi 2018.  641-652. 

lilia halim, tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad, zaidi omar, kamisah osman.  (2019).  mentoring models of stem learning towards a stem learning ecosystem framework.  - the 18th international expo on inventions and innovations.  2. 

edy hafizan mohd shahali, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman dan nurazidawati mohamad arsad.  (2019).  students interest towards stem: a longitudinal study.  - research in science & technological education.  71-89. 

ellyza karim, kamisah osman.  (2018).  kesahan dan kebolehpercayaan ujian kemahiran proses sains untuk murid sekolah rendah berdasarkan model pengukuran rasch.  - jurnal pendidikan malaysia. 

wong weng siong, kamisah osman.  (2018).  pembelajaran berasaskan permainan dalam pendidikan stem dan penguasaan kemahiran abad ke-21.  - journal of social sciences and humanities. 

amimah binti mohammad ayub & kamisah osman.  (2018).  kesediaan guru terhadap pendekatan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam pembelajaran dan pemudahcaraan kimia.  - kolokium pendidikan sains & prosiding 2018. 

punia turiman, kamisah osman, tengku siti meriam tengku wook.  (2018).  development of chemdatalog module and determination of its content validity and reliability.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2265-2277. 

mifrah ahmad, lukman ab rahim, kamisah osman & noreen izza arshad.  (2018).  encyclopedia of information science and technology.  - 11. 

kamisah osman & ah-nam lay.  (2018).  encyclopedia of information science and technology.  - 12. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

ngai suet loo & kamisah osman.  (2018).  model flipped classroom: pendedahan pelajar-pelajar asasi berkumpulan besar dalam pembelajaran kognitif kursus biologi.  - proceeding international conference on global education vi (icge vi). the fourth industrial revolution: redesigning education. 

rohani binti mohamed & kamisah osman.  (2018).  tahap amalan kemahiran abad ke 21 dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru matematik sekolah rendah.  - proceeding international conference on global education vi (icge vi): the fourth industrial revolution: redesigning education. 

kamisah osman, hazrati husnin, cik nurun najah ellias & cik nurazidawati mohamad arsad.  (2018).  pengintegrasian kemahiran pemikiran komputational dalam pembelajaran stem.  - rampai penyelidik siri 6 : stem untuk komuniti. 

fatin mawaddah zainuddin & kamisah osman.  (2018).  tahap kebimbangan kimia dalam kalangan pelajar aliran sains di sekolah menengah daerah hulu langat.  - proceeding international conference on global education vi (icge vi): the fourth industrial revolution: redesigning education. 

lilia h., kalaivani c., ruhizan m.yasin, kamisah o., zanaton h.iksan, azmin sham r., w.juliana w.ahmad, effandi z., hafizah h., mardina a, rizafizah o., m.izwan mahmud,roslinda r.,abu yazid a.bakar, t.mastura t.soh, m.sattar rasul,sabirin a, s.mistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - rampai penyelidik siri 6. 

zulirfan, zanaton h. iksan, kamisah osman, sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  take-home-experiment: enhancing students' scientific attitude.  - journal of baltic science education. 

yennita, ruhizan mohd. yasin, zanaton h iksan, kamisah osman,.  (2018).  enhancing scientific literacy through low-cost science project based learning.  - jour of adv research in dynamical & control systems. 

vikneswaran m. gunahlan, kamisah osman & zanaton h. iksan.  (2018).  meningkatkan daya ingatan melalui kit master.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

wong li li, kamisah osman, siti mistima maat.  (2018).  analisis faktor pengesahan bagi instrumen pengetahuan guru matematik sekolah rendah dalam pentaksiran berasaskan sekolah.  - jurnal pendidikan malaysia. 

nur farah diana mohd senari & kamisah osman.  (2018).  kesediaan dan amalan pengajaran inkuiri guru dalam melaksanakan pengajaran abad ke-21.  - graduate research in education seminar (greduc) 2018. 

evi suryawati & kamisah osman.  (2018).  contextual learning: innovative approach towards the development of students` scientific attitude and natural science performance.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  61-76. 

norazlilah md. nordin, kamisah osman.  (2018).  students' generated animation: an innovative approach to inculcate collaborative problem solving (cps) skills in learning physics.  - journal of education in science, environment and health. 

norazlilah md. nordin & kamisah osman.  (2018).  kajian penilaian kesahan dan kebolehpercayaan modul murid menjana animasi dalam pembelajaran penyelesaian masalah kanta fizik secara kolaboratif (kantamation pmsk).  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017. 

norazlilah md. nordin & kamisah osman.  (2018).  inculcating collaborative problem solving (cps) skills through generating animation in learning physics.  - international stem education 2018 (istem-ed 2018). 

lee tien tien, kamisah osman.  (2018).  belajar kimia bersama agen pedagogi.  - 200. 

azizi alias, kamisah osman.  (2018).  pentaksiran alternatif: pembinaan dan pelaksanaan rubrik dalam pendidikan sains.  - 153. 

lay ah nam & kamisah osman.  (2018).  pendidikan kimia melalui mereka bentuk permainan teori dan amalan.  - 141. 

dewani goloi, kamisah osman.  (2018).  constructivism learning and formative assessment in science education.  - international journal of development research. 

dewani goloi, kamisah osman.  (2018).  research proposal: engaging more girls in learning physics.  - asian journal of science and technology. 

murugan mini ratamun, kamisah osman.  (2018).  the effectiveness comparison of virtual laboratory and physical laboratory in nurturing students' attitude towards chemistry.  - creative education. 

murugan mini ratamun, kamisah osman.  (2018).  the effectiveness of virtual lab compared to physical lab in the mastery of science process skills for chemistry experiment.  - problems of education in the 21st century. 

masnaini, jimmy copriady, kamisah osman.  (2018).  cooperative integrated reading and composition (circ) with mind mapping strategy and its effects on chemistry achievement and motivation.  - asia-pacific forum on science learning and teaching. 

titik rahayu, syafrimen syafril, widya wati, ismail suardi wekke, kamisah osman.  (2018).  practicality of physics through integrated science student worksheets.  - international journal of pure and applied mathematics. 

kamisah osman, rezzuana razali, nurnadiah mohamed bahri.  (2018).  evolution education around the globe.  - 16. 

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

lay ah nam & kamisah osman.  (2018).  developing 21st century chemistry learning through designing digital games.  - journal of education in science, environment and health.  81-92. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2017).  biologi dalam pendidikan stem.  - 230. 

cindy wong chyee chen & kamisah osman.  (2017).  cultivating marginalized children`s scientific literacy in facing the challenges of the 21st century.  - k-12 stem education.  167-177. 

siti mariam zazam & kamisah osman.  (2017).  pengetahuan dan kemahiran guru sains sekolah rendah terhadap pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam pembelajaran.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2017. 

noor ashikin ibrahim & kamisah osman.  (2017).  kesan frog vle secara pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian, kbat dan minat pelajar bagi subjek kimia.  - prosiding seminar pendidikan transdisiplin (sted 2017).  635-649. 

punia turiman, kamisah osman and tengku siti meriam.  (2017).  digital age literacy proficiency among science preparatory course students.  - the 2017 6th international conference on elctrical engineering and informatics (iceei). 

lee tien tien & kamisah osman.  (2017).  overcoming students` misconceptions in science: strategies and perspectives from malaysia.  - 20. 

mohd norawi ali, lilia halim, kamisah osman & lilia ellany mohtar.  (2017).  overcoming students` misconceptions in science: strategies and perspectives from malaysia.  - 21. 

anusia a/p radakrishnan & kamisah osman.  (2017).  penerapan model pembelajaran "just in time teaching (jitt)" untuk penguasaan konsep fisiologi organ ginjal dalam proses pembentukan urin di kalangan pelajar diploma kolej swasta.  - e-proceeding of the 5th global summit on education gse 2017.  282-290. 

lay ah-nam & kamisah osman.  (2017).  developing 21st century skills through a constructivist-constructionist learning environment.  - k-12 stem education.  205-216. 

shanila govindarajoo & kamisah osman.  (2017).  pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir aras tinggi di sekolah rendah: tinjauan terhadap tahap kesediaan guru-guru sains tentang pelaksanaannya.  - national conference on the sceinces and social sciences (nacoss).  619-647. 

nurul huda bt yazit @ yajit, kamisah osman & norlena salamuddin.  (2017).  tahap pengetahuan, amalan, sikap dan kesedaran pelajar melalui aktiviti kitar semula [3r] batang kayu aiskrim.  - the 5th global summit on education gse 2017.  262-273. 

cindy wong chyee chen & kamisah osman.  (2017).  integrasi pembelajaran luar bilik darjah (pbld) dalam pendidikan sains murid terpinggir di malaysi: kerangka konsep.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  664-675. 

kamisah osman, saemah rahman, chai sin yen, mary tan mui yee, stanzey soo jin, betty fredolin & suilin amoat.  (2017).  ilmu sains dan psikologi memacu pendidikan abad ke-21.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1-1303. 

caleb ling duong han & kamisah osman.  (2017).  pendekatan metakognisi dan keupayaan menyelesaikan masalah dalam pendidikan kimia.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  9-17. 

elaine chang koh sing & kamisah osman.  (2017).  peningkatan penglibatan dan penapaiann melalui pendekatan flipped classroom.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  70-79. 

intan juita julaihi & kamisah osman.  (2017).  penggunaan pembelajaran berasaskan projek dalam meningkatkan pencapaian dan minat murid terhadap sains.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  154-164. 

muhammad ehsan abd. halim & kamisah osman.  (2017).  meningkatkan kefahaman topik litar bersiri dan litar selari murid tahun 5 menggunakan kaedah ex-kukumen.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  290-304. 

edy hafizan mohd shahali, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman dan mohd afendi zulkifeli.  (2017).  stem learning through engineering design, impact on middle secondary students interest towards stem.  - eurasia journal of mathematics science and technology education.  1189-1211. 

nor hazwani razali & kamisah osman.  (2017).  meningkatkan ouput penulisan kemahiran proses sains murid tahun 5 dengan menggunakan modul harapanku.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  342-351. 

prescilla win & kamisah osman.  (2017).  penguasaan kemahiran memerhati dan peningkatan tahap kefahaman konsep sains melalui aktiviti pembelajaran luar bilik darjah.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  466-478. 

cheang yee jen & kamisah osman.  (2017).  penggunaan peta pemikiran i-think untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid dalam sains.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  676-685. 

erny zuriana morshidi & kamisah osman.  (2017).  peta pemikiran untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dan motivasi instrinsik dalam subjek sains.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi 2017.  698-706. 

teng sii niang & kamisah osman.  (2017).  peningkatan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dan motivasi dalam murid tingkatan 4 melalui pementoran rakan kimia+.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  819-829. 

natrah mohamad, jamil ahmad & kamisah osman.  (2017).  melangkaui model penilaian kirkpatrick: efikasi kendiri sebagai pengatara dalam pemindahan pembelajaran.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  830-844. 

sim hui shin & kamisah osman.  (2017).  perisian multimedia interaktif dan kesannya ke atas prestasi dan motivasi murid dalam pembelajaran sains.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1040-1050. 

lay ah nam & kamisah osman.  (2017).  pemupukan kemahiran abad ke-21 melalui mereka bentuk permainan digital.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1063-1074. 

norazlilah md. nordin & kamisah osman.  (2017).  kajian penilaian kesahan dan kebolehpercayaan modul murid menjana animasi dalam pembelajaran penyelesaian amsalah kanta fizik seara kolaboratif (kantamation pmsk).  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1075-1085. 

nur syazana shahrim & kamisah osman.  (2017).  sikap pelajar dan persepsi pelajar terhadap pengajaran guru dalam mata pelajaran sains.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1295-1303. 

tan, s.k., armum, p., chokkalingam, a.i., mohd meerah, t.s., halim, l., osman, k. & chellappan, k..  (2017).  communication: uses and influence of employment among youths: the role of formal education.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21-34. 

norhaqikah mohamad khalil & kamisah osman.  (2017).  stem-21cs module: fostering 21st century skills through integrated stem.  - k-12 stem education.  225-233. 

mohd sofie mohd yusoff & kamisah osman.  (2017).  penerapan pendidikan dan pengajaran stem (sains, 1304 teknologi, kujuruteraan dan matematik) melalui kaedah pembelajaran berasaskan projek.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1304-1311. 

shahrir abdullah, noraini hamzah, mashitoh yaacob, siti rozaimah sheikh abdullah, mohd syuhaimi ab rahman, mohd juzaiddin ab aziz, kamisah osman, roziah mohd sidek, azami zaharim, riza atiq abdullah o.k rahmat.  (2017).  comparative study of accreditation models for engineering programs.  - feiic-international conference on engineering education and research 2017. 

ellyza karim, dr. jamil ahmad & prof. kamisah osman.  (2017).  fuzzy delphi method for content validation of integrated science process skills instrument.  - international journal of academic research in business and social sciences.  773-785. 

nurazidawati mohamad arsad, kamisah osman & mohamed amin embi.  (2017).  effect of stem-5e learning cycle (am-stem kids module) in fostering noble values among elementary school children.  - the eurasia proceedings of educational & social sciences (epess). 

thanusha sugumaran & kamisah osman.  (2017).  kesediaan guru melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran sains.  - national conference on the sciences and social sciences (nacoss).  591-599. 

lilia halim, kamisah osman & wan nor fadzilah wan husin.  (2017).  adult learning and education in international contexts: future challenges for its professionalization: comparative perspectives from the 2016 wurzburg winter school.  - 12. 

natrah mohamad & kamisah osman.  (2017).  self efficacy as mediator between learning and behaviour among in-service science teachers training programme of higher order thinking skills.  - the eurasia proceedings of educational & social sciences (epess). 

murugan mini ratamun & kamisah osman.  (2017).  the effect of gender and grade level on rural sarawak indigenous secondary school students` attitudes towards chemistry lesson to enhance learning.  - the eurasia proceedings of educational & social sciences (epess). 

muhammad rafiq razali & kamisah osman.  (2017).  tahap pengetahuan tekonologi maklumat dan komunikasi (tmk) dalam kalangan guru sains sekolah rendah di sekolah bandar dan luar bandar.  - melaka intenational conference on social sciences 2017 (melicoss`17).  476-493. 

pasheena a/p ramathas & kamisah osman.  (2017).  tahap kreativiti dalam pengajaran guru sains sekolah menengah daerah klang.  - melaka international conference on socia sciences 2017 (1st melicoss`17).  466-475. 

nur aida binti abd. hamid & kamisah osman.  (2017).  pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural dalam mata pelajaran matematik sekolah menengah.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan 2 (pasak 2).  179-190. 

rashidah musa & kamisah osman.  (2017).  faktor persekitaran sosial mempengaruhii sikap terhadap sains dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - melaka international conference on social sciences 2017 (melicoss`17).  103-114. 

radjawaly usman rery, kamisah osman & rian vebrianto.  (2017).  pembinaan media macromedia flash dalam pembelajaran kimia asid bes.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  1304-1313. 

radjawaly usman rery, kamisah osman & rian vebrianto.  (2017).  penggunaan macromedia flash untuk meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran kimia asid bes.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  1322-1331. 

edi mohamra mustapa & kamisah osman.  (2017).  pendidikan stem: meningkatkan kemahiran saintifik pelajar.  - proceeding of international conference on global education (icge) v.  1044-1063. 

rahayu johari, kamisah osman, mohd azmi mat yusoff & juhaida abdul aziz.  (2017).  the evaluation of the implementation of primary school standard curriculum: the world of science and technology subject.  - international journal of current research.  55236-55246. 

cindy wong chyee-chen & kamisah osman.  (2017).  beyond classroom boundaries, enhancing marginalized children`s self-concept through learning outside classroom approach.  - the eurasia proceedings of educational & social sciences (epess). 

rahayu johari, kamisah osman & wan huzaini wan husain.  (2017).  cabaran dan halangan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah mata pelajaran sains & teknologi (dst) tahun 2.  - kolokium penyelidikan pendidikan kali pertama. 

norhaslinda abdul samad & kamisah osman.  (2017).  ekstemit learning module and inculcation of inventive thinking.  - k-12 stem education.  259-266. 

mohamad zaidir zainal abidin & kamisah osman.  (2017).  tahap pengetahuan, pemahaman, kemahiran dan pelaksanaan guru sains terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (kbat).  - journal of advanced research in social and behavioural sciences.  97-113. 

kamisah osman & cindy wong chyee chen.  (2017).  science education - research and new technologies.  - 19. 

shahrir abdullah, mashitoh yaacob, siti rozaimah sheikh abdullah, mohd syuhaimi ab rahman, mohd juzaiddin ab aziz, noraini hamzah, kamisah osman, roziah mohd sidek, azami zaharim, riza atiq abdullah o.k rahmat.  (2016).  a holistic engineering education model for producing engineers with integrated islamic attributes.  - feiic international journal of engineering and technology.  98-104. 

mohd azmi mat yusoff, jamil ahmad, azlin norhaini mansor, rahayu johari, kamisah othman, norlizah che hassan.  (2016).  evaluation of school based assessment teacher training programme.  - creative education.  627-638. 

cindy wong chyee chen & kamisah osman.  (2016).  the effect of kayeu learning outside the classroom primary science module on intrinsic motivation of indigenous learners.  - journal of baltic science education.  360-370. 

mispuah hassan & kamisah osman.  (2016).  pembelajaran biologi berasaskan projek.  - 191. 

kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - 611. 

rian vebriato & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 1 : 23-94. 

chen c.w.c., osman k..  (2016).  the efect of kayeu learning outside the classrrom primary science module on intrinsic motivation of indigenous learners.  - journal of baltic science education.  360-370. 

vebrianto r., rery r.u., osman k..  (2016).  biomind portal for developing 21st century skills and overcoming students' misconception in biology subject.  - international journal of distance education technologies.  55-67. 

lee tien tien & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 2 : 95-183. 

shamini krishnan & kamisah osman.  (2016).  the effectiveness of using comic to increase pupils` achievements and higher order thinking skills in science.  - international journal of english and education.  281-293. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 3 : 184-224. 

evi suryawati & kamisah osman.  (2016).  trend terkini penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 6 : 292-338. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 7 : 339-390. 

nurazidawati mohamad arsad & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 10 : 478-514. 

salih cepni, kamisah osman & muammer calik.  (2016).  from editorial board.  - journal of turkish science education.  1-2. 

wan nor fadzilah wan husin, nurazidawati mohamad arsad, oziah othman, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman and zanaton iksan.  (2016).  fostering students 21st century skills through project oriented problem based learning (popbl) in integrated stem education program.  - asia-pacific forum on science learning and teaching.  3. 

rian vebrianto, radjawaly usman rery & kamisah osman.  (2016).  biomind portal for developing 21st century skills and overcoming students` misconception in biology subject.  - international journal of distance education technologies.  55-67. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, asmilah hani mohamad, nor aishah buang, hazita azman, mastura mahmud, lilia halim, kamisah osman, shamshubaridah ramlee, norgainy mohd tawil, alit merang @ mohd azlan.  (2016).  keterlibatan komuniti dan pemetaan aset pelancongan di lembah beriah, daerah kerian, perak.  - holistic integrated proje. 

rahayu johari & kamisah osman.  (2016).  penilaian pelaksanaan kssr modul teras tema dunia sains & teknologi (dst) tahun 2.  - konferens kebangsaan pendidikan abad ke-21. 

azman yusof, shafiah abdul rashid, kamisah osman, zanaton iksan.  (2016).  exploring opportunities for achieving the integration of religion into science education.  - international journal of management and applied science.  89-92. 

muhamad haizat ghazali & kamisah osman.  (2016).  pemerkasaan minat pelajar terhadap kimia di sekolah.  - proceeding international conference on global education iv 2016 - education & national framework towards global challenges.  745-753. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, nor aishah buang ,hazita azman, lilia halim, shamshubaridah ramlee, kamisah osman, alit merang @ mohd azlan abdullah,mastura mahmud & nor.  (2016).  penglibatan komuniti dan pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - environmental studies due. 

kamisah osman.  (2015).  students as digital game designers: addressing the 21st century chemistry education needs in malaysia.  - the 1st international seminar on chemical education 2015.  6-20. 

azman yusof, shafiah abdul rashid, kamisah osman, zanaton h iksan.  (2015).  exploring opportunities for achieving the integration of religion into science education.  - proceedings of 18th iserd international conference.  13-16. 

norbaizura haris & kamisah osman.  (2015).  the effectiveness of a virtual field trip (vft) module in learning biology.  - turkish online journal of distance education.  102-117. 

mohd norawi ali, lilia halim & kamisah osman.  (2015).  integration of funds of knowledge as contextual knowledge.  - research journal of applied sciences, engineering and technology.  129-137. 

ashraf kan`an & kamisah osman.  (2015).  the relationship between self-directed learning skills and science achievement among qatari students.  - creative education.  790-797. 

lilia bt. halim, tamby subahan bin mohd. meerah, kamisah bt. osman.  (2015).  developing the framework of core competencies needed by science facilitators in nurturing scientific literacy for the community.  -

luthfiatul khusna,jamil suprihatiningrum,supiana,kamisah osman.  (2015).  the influence of cooperative learning model numbered heads together (nht) and type think pair share (tps) towards chemistry learning outcomes and cooperation skills.  - the 1st international seminar on chemical education 2015, universitas islam indonesia.  48-53. 

norhaslinda abdul samad, kamisah osman.  (2015).  the instillation of 21st century skills in teaching and learning chemistry.  - the 1st international seminar on chemical education 2015.  154-161. 

rahayu johari, kamisah osman, mohd. azmin mat yusoff & wan huzaini wan husain.  (2015).  penilaian pelaksanaan kssr modul teras tema dunia sains & teknologi (dst) tahun 2: satu tinjauan awal.  - educational graduate regional conference (egrc 2015). 

ashraf kan`an & kamisah osman.  (2015).  the effects of pbl on learning biology in qatar: problem based learning.  - 322. 

edy hafizan mohd shahli, lilia halim, sattar rasul, kamisah osman, zanaton ikhsan & faszly rahim.  (2015).  bitara-stemtm training of trainers` programme: impact on trainers` knowledge, beliefs, attitudes and efficacy towrads integrated stem teaching.  - journal of baltic science education.  85-95. 

safiah abdul raub, aziz nordin, kamisah osman.  (2015).  the effectiveness of learning chemistry based on webquest model on students achievement.  - the 1st international seminar on chemical education 2015, universitas islam indonesia.  162-171. 

azizi alias & kamisah osman.  (2015).  assessing oral communication skills in science: a rubric development.  - asia pacific journal of educators and education.  107-122. 

lay ah-nam, kamisah osman.  (2015).  framework for 21st century chemistry instruction: a guide to teaching and learning of qualitative analysis.  - technics technologies education management.  216-230. 

roziah arabi, kamisah osman, hamidah hassan, harlina harlizah siraj.  (2015).  nursing students` clinical competency components in malaysia: an expert interviews study..  - 3rd java international nursing conference 2015 `harmony of caring and healing inquiry for holistic nursing practice; enhancing quality of care`. 

nurazidawati mohamad arsad, mohamed amin embi, kamisah osman & rian vebrianto.  (2014).  use of web 2.0 applications by teacher.  - stemplanet.  351. 

kamisah osman & rohaida mohd saat.  (2014).  editorial. science technology, engineering and mathematics (stem) education in malaysia.  - eurasia journal of mathematics, science & technology education.  153-154. 

nurnadiah mohamed bahri, evi suryawati & kamisah osman.  (2014).  students` biotechnology literacy: the pillars of stem education in malaysia.  - eurasia journal of mathematics, science & technology education.  195-207. 

mispuah hassan & kamisah osman.  (2014).  kesan pembelajaran berasaskan projek terhadap kemahiran abad ke-21 pelajar dalam topik mitosis.  - sustainability and transformation in tve: tveis 2014- international seminar on technical and vocational education: faculty of education, universiti teknologi malaysia.  591-600. 

ong sy ing & kamisah osman.  (2014).  pemikiran inventif pelajar pintar cerdas malaysia dalam mata pelajaran biologi.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  405-418. 

bahri n.m., suryawati e., osman k..  (2014).  students' biotechnology literacy: the pillars of stem education in malaysia.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  195 - 207. 

osman k..  (2014).  evaluation of webquest in biology: teachers' perception.  - turkish online journal of distance education.  89 - 98. 

aidah abdul karim, parilah m shah, rosseni din and kamisah osman.  (2014).  measuring information skills among secondary school students using rasch analysis.  - international journal of engineering and technology.  51-57. 

kamisah osman & simranjeet judge kaur.  (2014).  evaluating biology achievement scores in an ict integrated pbl environment.  - eurasia journal of mathematics, science & technology education.  185-194. 

lee tien tien dan kamisah osman.  (2014).  development of interactive multimedia module with pedagogical agent (immpa) in the learning of electrochemistry: needs assessment.  - research journal of applied science, engineering and technology.  7(18):3725-3732. 

kamisah osman & tien tien lee.  (2014).  impact of interactive multimedia module with pedagogical agents on students` understanding and motivation in the learning of electrochemistry.  - international journal of science and mathematics education.  12:395-421. 

azizi alias dan kamisah osman.  (2014).  alternative assessment: analytical rubric in assessing multimedia communication skills in 21st century landscape.  - mier journal of educational studies, trends & practices.  4(1):66-75. 

kamisah osman.  (2014).  evaluation in webquest in biology: teacher`s perception.  - turkish online journal of distance education.  15(1): 75-88. 

tan shiu kuan, puspalathaa armum, agnes indra chokkalingam, kamisah osman, kalaivani chellappan.  (2014).  perception of barriers in labour market attachment among marginalised youth in malaysia.  - proceedings of the international conference on language, literature, culture and education (icllce 2014) / infobase creation sdn bhd.  87-95. 

puspalathaa armum, kamisah bt. osman and kalaivani chellappan.  (2014).  youth`s perception of personal factors, social factors and basic psychological needs in sustainable employment.  - national research & innovation conference for graduate students in social sciences (gs-nric 2014) / universiti putra malaysia.  984-1001. 

azizi alias and kamisah osman.  (2014).  21 century project-based learning: alternative assessment approach by practicing rubric.  - elixir educational technology.  67(2014):21445-21451. 

pramela krish, kamisah osman, subahan t. and zanaton iksan.  (2014).  persepsi pelajar prasiswazah program pengajian bahasa inggeris mengenai kecekapan kendiri dalam kemahiran kebolehgajian dalam sektor pekerjaan.  - kajian malaysia.  93-112. 

siti aishah rahmat dan kamisah osman.  (2014).  kesediaan guru dunia sains dan teknologi sekolah rendah daerah sabak bernam dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah.  - national action research conference (narc 2014) official conference proceedings. 

rian vebrianto & kamisah osman.  (2014).  biomind: strategic science learning approach towards preparing 21st century indonesians.  - technics technologies education management. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2014).  the establishment of physical aspects of science laboratory environment inventory (pslei).  - journal of turkish science education.  11(2):123-136. 

zainol badli budiman, lilia halim, subahan mohd meerah & kamisah osman.  (2014).  the effects of cognitive conflict management on cognitive development and science achievement.  - international journal of science and mathematics education.  1169-1195. 

rian vebrianto, kamisah osman & lee chuo hiong.  (2014).  effectiveness of the use of e-learning portal and e-book of biomind module in overcoming students` misconceptions.  - stemplanet.  384. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2013).  a conceptual framework for the integration of 21st century skills in biology education.  - research journal of applied sciences, engineering and technology.  6(16):2976-2983. 

t. subahan mohd. meerah & kamisah osman.  (2013).  what is `action` in action research: a malaysian exposure.  - asian social science.  9(16):148-153. 

nur suhaidah sukor, kamisah osman & tuan mastura tuan soh.  (2013).  chemistry test items development: assessing conceptual understanding among malaysian students.  - asian social science.  9(16):126-132. 

evi suryawati, iffa ichwani putri, kamisah osman & yustina.  (2013).  developing inventive thinking and scientific attitude through contextual teaching and learning to face 21st century educational challenge.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

rian vebrianto, kamisah osman & nurazidawati mohamad arsad.  (2013).  the effectiveness of e-learning portal and e-book of biomind module in improving students 21st century skills.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

masnaini & kamisah osman.  (2013).  the relationship of 21st century skills with character and culture nations.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

fadzilah abd. rahman, kamisah osman, norliza ghazali & norhafizah ghazali.  (2013).  penentuan konstruk pentaksiran non-kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

kamisah osman & riza atiq abdullah o.k. rahmat.  (2013).  inspiring teachers from traditional to self regulated learners : teacher education and education 3.0.  - re-examining teacher education in the light of global perspective. international conference april 13th-14th april 2013. 

rian vebrianto & kamisah osman.  (2013).  development of instrument for evaluation of e-learning biomind modules.  - the international science, mathematics and technology education conference (ismtec 2013). "transforming science, mathematics and technology education". bangkok, thailand.. 

nurazidawati mohamad arsad, kamisah osman & mohamed amin embi.  (2013).  acceptance of web 2.0 applications among science teachers in malaysia.  - the international science, mathematics and technology education conference " transforming science, mathematics and technology education".. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2013).  an interdisciplinary approach for biology, technology, engineering and mathematics (btem) to enhance 21st century skills in malaysia.  - the international science, mathematics and technology education conference "transforming science, mathematics and technology education".. 

kamisah osman, rian vebrianto.  (2013).  fostering science process skills and improving achievement through the use of multiple media.  - journal of baltic science education.  12(2):191-204. 

aidah abdul karim, rosseni din, parilah m shah, kamisah osman.  (2013).  measuring information skills using rasch analysis.  - international conference on engineering education 2013. 

kamisah osman, nur suhaidah sukor.  (2013).  conceptual understanding in secondary school chemistry: a discussion of the difficulties experienced by students.  - american journal of applied sciences.  10(5):433-441. 

fatimah wati halim, khairul anwar@ johari mastor, ahsan ahmad, rohany nasir, fatimah omar, wan shahrazad wan sulaiman, nur riza suradi, kaseh abu bakar, dzuraidah abd. wahab, norbahiah misran, kamisah.  (2013).  manual alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) ukm.  - inventori psikometrik. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2013).  physical and psychosocial aspects of the learning environment in the science laboratory and their relationship to teacher satisfaction.  - learning environments research.  367-385. 

kamisah osman, wahidin, subahan mohd meerah.  (2013).  concept mapping in chemistry lessons: tools for inculcating thinking skills in chemistry learning.  - journal of baltic science education.  12(5):666-681. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman dan lilia halim.  (2013).  persekitaran pembelajaran: aspek fizikal dan psikososial.  - 130. 

chang peng kee, kamisah osman & fauziah ahmad.  (2013).  challenge in enhancing the teaching and learning of variable measurements in quantitative research.  - international education studies.  6(6):15-22. 

tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad & kamisah osman.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - Bba 28:355-370. 

jimmi copriady, t. subahan mohd meerah & kamisah osman.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 3Bab 26: 329-337. 

kamisah osman.  (2013).  encyclopedia of creativity, invention, innovation and entrepreneurship.  - S: 1596-1603. 

kamisah osman & nurul aini bakar.  (2013).  new pedagogical approaches in game enhanced learning: curriculum integration.  - 102-113 (bab dalam buku). 

kamisah osman, aty muyassaroh & lee tien tien.  (2013).  webquest in biology learning: evaluation of teacher`s perception.  - recent advances in educational technologies : proceedings of the 4th international conference on education and educational technologies (eet`13). 

kamisah osman.  (2013).  exploration of malaysian children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - proceedings of the 4th international conference on education and educational techologies (eet `13). 

kamisah osman, mohd ali samsudin & lilia halim.  (2013).  can problem based learning create a science culture in the classroom?.  - recent advances in educational technologies : proceedings of the 4th international conference on education and educational technologies (eet`13). 

riza atiq o.k. rahmat, kamisah osman & normah abdul aziz.  (2012).  competition-based learning for engineering education.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2012 - seminar pendidikan kejuruteraan & alam bina (peka 2012). 

t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effendi zakaria, zanaton haji iksan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  measuring graduate students research skills.  - procedia social and behavioral sciences. 

t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji ikhsan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  developing an instrument to measure research skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

tien tien lee, kamisah osman.  (2012).  learning aids in chemistry: design and development.  - research journal of applied sciences, engineering and technology.  4(20):4081-4084,2012. 

kamisah osman & shaiful hasnan abdul hamid.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 147-156. 

tuan mastura tuan soh, kamisah osman & nurazidawati mohamad arsad.  (2012).  m-21 csi: a validated 21st century skills instrument for secondary science students.  - asian social science.  8(16):38-44. 

kamisah osman.  (2012).  primary science: knowing about the world through science process skills.  - asian social science.  8(16):1-7. 

nurazidawati mohamad arsad, tuan mastura tuan soh & kamisah osman.  (2012).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 31, 479-492. 

adzliana mohd daud, jizah omar, puunia turiman, kamisah osman.  (2012).  creativity in science education.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

punia turiman, jizah omar, adzliana mohd daud, kamisah osman.  (2012).  fostering the 21st century skills through scientific literacy and science process skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

riza atiq abdullah o.k. rahmat, kamisah osman.  (2012).  from traditional to self-regulated learners : ukm journey towards education 3.0.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

sanariah sahak, tuan mastura tuan soh, kamisah osman.  (2012).  comparison of level of inventive thinking among science and arts students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

kamisah osman, riza atiq abdullah o.k. rahmat, tuan mastura tuan soh.  (2012).  catalysing scholarship of assessment using programme assessment plan.  - procedia social and behavioral science - ukm teaching and learning congress 2011. 

dani asmadi ibrahim, kamisah osman.  (2012).  transforming school science education in the 21st century.  - 138-155. 

tien tien lee & kamisah osman.  (2012).  interactive multimedia module with pedagogical agents: formative evaluation.  - international education studies.  5(6):50-64. 

siti nur diyana mahmud, kamisah osman.  (2012).  neuro-conservation approach in environmental education for diverse learners.  - the 3rd international conference on learner diversity / universiti kebangsaan malaysia. 

kamisah osman, nurul aini bakar.  (2012).  educational computer games for malaysian classrooms: issues and challenges.  - asian social science.  8(11):75-84. 

lee tien tien & kamisah osman.  (2012).  penggunaan modul multimedia interaktif dengan agen pedagogi dalam pembelajaran elektrokimia: kesan terhadap pemahaman konsep dalam elektrokimia.  - sains malaysiana.  41(10):1301-1307. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2012).  relationship between physical and psychosocial aspects in science laboratory learning environment.  - procedia- social and behavioral sciences. 

nur suhaidah sukor, kamisah osman & nurazidawati arsad.  (2012).  chemistry perceptions and parent`s education on students` achievement.  - oida international journal of sustainable development.  4(7):33-38. 

rian vebrianto & kamisah osman.  (2012).  keberkesanan penggunaan pelbagai media pengajaran dalam meningkatkan kemahiran proses sains dalam kalangan pelajar.  - jurnal pendidikan malaysia.  37(1):1-11. 

kamisah osman, riza atiq abdullah o. k. rahmat, lee tien tien.  (2012).  interactive multimedia module with pedagogical agent in science and technology learning: application in electrochemistry.  - proceedings of the 9th wseas international conference on engineering education (education`12). 

hj. che hashim che pa, sanariah sahak, kamisah osman.  (2012).  tahap pemikiran inventif dalam kalangan pelajar sains dan sastera di sekolah menengah kebangsaan.  - jurnal pendidikan majlis pengetua sekolah malaysia mpsm kelantan.  12:5-21. 

tien tien lee, kamisah osman.  (2012).  students` characteristics: implications to the design of interactive multimedia module with pedagogical agent (immpa) in the learning of electrochemistry.  - research journal of applied sciences.  7(3):177-184. 

nurazidawati binti mohamad arsad, kamisah osman, tuan mastura tuan soh, nur suhaidah sukor.  (2012).  cultivation the digital age literacy skills in the process of teaching and learning biology among science students.  - international journal of sustainable development.  3(11):35-42. 

riza atiq abdullah o.k. rahmat, kamisah osman, azami zaharim.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 199. 

kamisah osman & tien tien lee.  (2012).  interactive multimedia.  - 3:29-48. 

kamisah osman.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 157-165. 

riza atiq abdullah o.k. rahmat, kamisah osman and nurul aini bakar.  (2012).  educational computer game design model for malaysian science and technology classroom.  - proceedings of the 9th wseas international conference on engineering education (education `12). 

riza atiq o.k. rahmat, kamisah osman & normah abdul aziz.  (2012).  serious games : games for engineering students.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2012 - seminar pendidikan kejuruteraan & alam bina (peka 2012). 

kamisah osman & erman har.  (2012).  budaya sains asli dan budaya sains moden dalam kalangan pelajar: keselanjaran usaha ke arah enculturation of science.  - akademika.  82(2):119-126. 

nur suhaidah sukor, kamisah osman, tuan mastura tuan soh.  (2012).  family income and home environment on children`s chemistry achievement.  - oida international journal of sustainable development.  4(7):27-32. 

prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

tien tien lee & kamisah osman.  (2012).  interactive multimedia module in the learning of electrochemistry:effects on students` understanding and motivation.  - procedia social and behavioral sciences (wces 2012). 

zanaton hj iksan, effendi zakaria, tamby subahan mohd meerah, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud, pramela krish.  (2012).  communication skills among university students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, lilia halim & tamby subahan mohd. meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 271-286. 

erman har, kamisah osman & tamby subahan mohd. meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 171-182. 

kamisah osman and nurul aini bakar.  (2011).  implementation of educational computer games in malaysian chemistry classroom: challenges for game designers.  - proceedings of the 10th wseas international conference on education and educational technology (edu `11). 

tien tien lee & kamisah osman.  (2011).  effectiveness of interactive multimedia module with pedagogical agent (immpa) in the learning of electrochemistry: a preliminary investigation.  - asia-pasific forum on science learning and teaching.  12(2:9):1-24. 

nurazidawati binti mohamad arsad, kamisah osman, tuan mastura tuan soh, nur suhaidah sukor.  (2011).  cultivation the digital age literacy skills in the process of teaching and learning biology among science students.  - international conference on sustainable development 2011.. 

kamisah osman.  (2011).  the inculcation of generic skills through service learning experience among science student teachers.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

simranjeet kaur judge, kamisah osman & siti fatimah mohd yassin.  (2011).  cultivating communication through pbl with ict.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul (procedia - social and behavioral sciences). 

yustina, kamisah osman, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  developing positive attitudes towards environmental management : constructivist approach.  - procedia - social and behavioral sciences (wces-2011). 

al fowehi hazaa abdul karem, kamisah osman, t. subahan mohd meerah.  (2011).  the impact of module based curriculum and extra-curriculum activities` in developing environmental skills among saudi?s secondary students.  - procedia - social and behavioral sciences journal on sciencedirect (wces 2011). 

kamisah osman, che nidzam che ahmad, lilia halim.  (2011).  students` perception of the physical and psychosocial science laboratory environment in malaysia: comparison across subject and school location.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul- (procedia - social and behavioral sciences). 

rian vebrianto, kamisah osman.  (2011).  the effect of multiple media instruction in improving students? science process skill and achievement.  - procedia - social and behavioral sciences journal on sciencedirect (wces 2011). 

dani asmadi ibrahim, rokiah jusoh & kamisah osman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 25 : hlm 383-398. 

nurazidawati mohamad arsad, kamisah osman, tuan mastura tuan soh.  (2011).  instrument development for 21st century skills in biology.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul (procedia - social and behavioral sciences). 

zanaton haji iksan, effendi zakaria, tamby subhan mohd meerah,
kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud.  (2011).  kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar universiti.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

erman har, kamisah osman & t. subahan mohd meerah.  (2011).  pengetahuan dan keterampilan ict dasar pelajar indonesia di malaysia.  - jurnal ipteks terapan.  5(4):106-115. 

t. subahan mohd meerah, denise koh choon lian, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji iksan & tuan mastura tuan soh.  (2011).  measuring life-long learning in the malaysian institute of higher learning context.  - procedia social and behavioral sciences - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010. 

riza atiq abdullah o.k. rahmat, kamisah osman, hassan basri.  (2011).  kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010.  - procedia social and behavioral sciences - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010. 

dani asmadi ibrahim, kamisah osman.  (2011).  kemahiran berfikir aras tinggi, pengajaran tajuk model atom dan pencapaian objektif kursus kimia.  - prosiding seminar majlis dekan-dekan pendidikan ipta 2011 : transformasi sistem pendidikan wadah kemandirian guru, fakulti pengajian pendidikan, universiti putra malaysia. 2011. 

dani asmadi ibrahim, kamisah osman.  (2011).  model model pendidikan kimia dan halatuju tranformasi pengajaran kimia.  - prosiding seminar majlis dekan dekan pendidikan ipta2011, transformasi sistem pendidikan wadah kemandirian guru, fakulti pengajian pendidikan, universiti putra malaysia. 2011. 

pramela krish, t. subahan, kamisah osman, zanaton ikhsan.  (2011).  are ukm graduates ready to face the challenges of the job market?.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

shahrir abdullah et al..  (2011).  jaminan kualiti proses pendidikan: perspektif ukm sebagai institusi swaakreditasi dan universiti penyelidikan.  - 83. 

nurazidawati mohamad arsad, tuan mastura tuan soh, kamisah osman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidkan.  - 31/ 479-492. 

dani asmadi ibrahim, rokiah jusoh, kamisah osman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 25 : hlm 383-397. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, llilia halim, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 18 : 271-286. 

erman har, kamisah osman, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 12: hlm 171-182. 

zanaton hj. iksan, erman har, tamby subhan mohd meerah, effandi zakaria, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud.  (2011).  konstruk bagi instrumen kemahiran komunikasi di peringkat pengajian tinggi.  - proceedings international seminar educational comparative in curriculum for active learning between indonesia and malaysia. 

evi suryawati, kamisah osman, t. subahan, mohd meerah.  (2010).  kesan pengajaran dan pembelajaran konstektual rangka ke atas kemahiran penyelesaian masalah dan sikap saintifik.  - 15th international conference on education. 

kamisah osman, simranjeet kaur judge and siti fatimah mohd yassin.  (2010).  innovative problem based learning approach for science and engineering education.  - the 3rd regional conference on engineering education and research in higher education, grand margherita hotel, kuching sarawak. 

kamisah osman, tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad.  (2010).  development and validation of the malaysian 21st century skills instrument (m-21csi) for science students.  - procedia social and behavioral sciences - wclta 2010. 

rosnidar mansor, lilia halim, kamisah osman.  (2010).  teachers` knowledge that promote students` conceptual understanding.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

nur suhaidah sukor, kamisah osman, maria abdullah.  (2010).  students' achievement of malaysian 21st century skills in chemistry.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman, lilia halim.  (2010).  physical and psychosocial aspects of science laboratory learning environment.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

maria abdullah, kamisah osmanb.  (2010).  21st century inventive thinking skills among primary students in malaysia and brunei.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

al fowehi hazaa abdul karem, kamisah osman, t. subahan mohd meerah.  (2010).  the effectiveness of classroom and non classroom activities on developing saudi arabian secondary students? environmental values.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

evi suryawati, kamisah osman, t.subahan mohd meerah.  (2010).  the effectiveness of rangka contextual teaching and learning on students? problem solving skills and scientific attitude.  - procedia social and behavioral sciences, wclta 2010. 

siti nur diyana mahmud, kamisah osman.  (2010).  the determinants of recycling intention behavior among the malaysian school students: an application of theory of planned behaviour.  - procedia social and behavioral sciences, wclta. 

abdul halim, lilia halim, t. subahan mohd meerah & kamisah osman.  (2010).  pembangunan instrumen penyelesaian masalah sains.  - jurnal pendidikan malaysia.  35(1):35-39. 

yustina, kamisah osman, subahan mohd meerah.  (2010).  innovative apparoah in inculcating positive attitudes towards environmental management.  - procedia social and behavioral sciences. 

erman har, kamisah osman, t. subahan mohd. meerah
.  (2010).  amalan budaya sains moden dan sumbangannya terhadap budaya sains asli dalam kalangan pelajar sekolah menengah atas di sumatera barat.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010). 

nurazidawati mohamad arsad, tuan mastura tuan soh, kamisah osman.  (2010).  pengalaman pembelajaran melalui khidmat komuniti dalam kalangan pelajar sarjana pendidikan sains.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara, bangi. 

dani asmadi ibrahim, rokiah jusoh, kamisah osman.  (2010).  pengajaran tajuk model atom bohr peringkat matrikulasi dan tiga aras pembelajaran kimia.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, lilia halim,t. subahan mohd. meerah.  (2010).  pengurusan masa dalam pelaksanaan amali sains oleh guru novis.  - seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-4 (skepen 2010) : transformasi & inovasi dalam pendidikan negara. 

nurazidawati mohamad arsad, tuan mastura tuan soh & kamisah osman.  (2010).  cadangan penilaian atas talian (online assessment)hasil kerja pelajar.  - international seminar comparative studies in educational system between indonesia and malaysia, bandung indonesia. 

nur suhaidah sukor & kamisah osman.  (2010).  developing test items for 21st century skills in learnings chemistry.  - the international conference on sustainable community development 2010 (icoscd 2010) / institute for social science studies upm. 

tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad & kamisah osman.  (2010).  penguasaan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran fizik.  - proceeding of international conference on education, challenging models, challenging minds: initiating effective educational reform and development, (ice 2010). brunei darussalam.. 

maria abdullah & kamisah osman.  (2010).  inventive thinking skills in science: a comparative study between students in malaysia and brunei.  - the international journal of learning.  17(9):227-236. 

kamisah osman, fakulti pendidikan ukm.  (2010).  wajah-wajah gemilang : potraits of excellence.  - 134. 

kamisah osman & naida mohd saleh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 103-116. 

rohaty mohd majzub, kamisah osman, sharifah nor puteh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 233. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman, lilia halim & md yusoff daud.  (2010).  persepsi guru terhadap persekitaran pembelajaran makmal sains di malaysia.  - 15th international conference on education. 

kamisah osman.  (2010).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 13:170-178. 

kamisah osman, shaiful hasnan abdul hamid.  (2010).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 12:157-169. 

siti nur diyana mahmud, kamisah osman.  (2010).  the determinants of recycling intention behavior among the malaysian school students: an application of theory of planned behaviour.  - procedia social and behavioral sciences.  119-124. 

tuan mastura tuan soha, nurazidawati mohamad arsad, kamisah osman.  (2010).  the relationship of 21st century skills on students` attitude and perception towards physics.  - procedia social and behavioral sciences, international conference on learner diversity 2010. 

kamisah osman, neelavany marimuthu.  (2010).  setting new learning targets for the 21st century science education in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences. 

maria abdullah, kamisah osman.  (2010).  scientific inventive thinking skills among primary students in brunei.  - procedia social and behavioral sciences, international conference on learner diversity 2010. 

yustina, kamisah osman, tamby subahan mohd meerah.  (2010).  innovative apparoah in inculcating positive attitudes towards environmental management.  - procedia social and behavioral sciences, wces-2010. 

lee tien tien, kamisah osman.  (2010).  pedagogical agents in interactive multimedia modules: issues of variability.  - procedia social and behavioral sciences. 

rian vebrianto, kamisah osman.  (2010).  pembangunan media pengajaran: modul dan multimedia dalam pembelajaran alam sekitar (biologi) di sekolah menengah pertama.  - 15th international conference on education (ice 2010). 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2010).  hubungan ramalan persekitaran pembelajaran makmal sains dengan tahap kepuasan pelajar.  - jurnal pendidikan malaysia.  35(2):19-30. 

rohaty mohd majzub, kamisah osman & sharifah nor puteh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 233. 

kamisah osman, shaiful hasnan abdul hamid.  (2010).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 12:157-169. 

tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad and kamisah osman.  (2010).  penguasaan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran fizik..  - journal of applied research in education.  14(2):228-247. 

riza atiq abdullah bin o.k. rahmat, kamisah osman & azami zaharim.  (2010).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 17-33. 

rosnidar mansor
lilia halim & kamisah osman.  (2010).  contemporary science education research: teaching.  - 329-332. 

che nidzam bt che ahmad, kamisah osman, lilia halim.  (2010).  persekitaran pembelajaran makmal sains di malaysia dari perspektif pelajar.  - prosiding seminar kebangsaan aplikasi sains dan matematik 2010 (skasm 2010), sempena sksm 18 simposium kebangsaan sains matematik ke-18, penerbit uthm. 

dani asmadi ibrahim, kamisah osman.  (2010).  models of chemistry education and chemistry teaching at matriculation colleges.  - kolokium kebangsaan pasca siswazah sains dan matematik 2010, "penyelidikan pemacu budaya berinovasi". 

kamisah osman & naida mohd. saleh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - Bab 7:103-116. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia dan kamisah othman.  (2009).  kerja lapangan sebagai wadah budaya penyelidikan.  - prosiding seminar pendidikan sains sosial 2009, ukm, bangi 2009. 

osman k., hamid s.h.a., hassan a..  (2009).  standard setting: inserting domain of the 21st century thinking skills into the existing science curriculum in malaysia.  - procedia - social and behavioral sciences. 

halim l., meerah t.s.m., osman k., buang n.a., othman r., samsudin mohd.a., sugimura m..  (2009).  the level of scientific culture among malaysian and japanese students.  - procedia - social and behavioral sciences. 

chang peng kee, lilia abd. halim, faridah ibrahim, kamisah osman, fauziah ahmad & mat pauzi abdul rahman.  (2009).  cabaran memantapkan pengajaran dan pembelajaran pengukuran pembolehubah dalam penyelidikan kuantitatif.  - prosiding seminar pendidikan sains sosial 2009: pengukuhan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan sains sosial, ukm bangi, malaysia. 

zainol budiman, lilia halim, t. subahan meerah, kamisah osman.  (2009).  cognitive conflict management module and its effect on cognitive development and science achievement.  - proceedings of the third international conference on science and mathematics education (cosmed 2009),seameo-recsam. 

simranjeet kaur judge, kamisah osman*, siti fatimah mohd. yassin* .  (2009).  innovation in problem based learning through ict integration.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke-4 2009, fakulti pendidikan ukm. 

nurzatulshima kamarudin, lilia halim, kamisah osman, t. subahan mohd meerah.  (2009).  pengurusan penglibatan pelajar dalam amali sains.  - jurnal pendidikan malaysia.  34(1):205-217. 

lilia halim, nor aishah buang, t. subahan mohd meerah, kamisah osman.  (2008).  a scientist entrepreneurial approach in secondary science curriculum in promoting sustainable development.  - xiii. ioste symposium, the use of science and technology education for peasce and sustainable development. 

nor aishah buang, lilia halim, t.subahan mohd. meerah dan kamisah osman.  (2008).  entrepreneurial science thinking (enscit) learning module for secondary science students.  - 80. 

kamisah osman, sharipah nor puteh, ramlee mustapha, ruhizan mohd yassin, norlena salamuddin, manisah mohd. ali, saemah rahman & salleh amat.  (2008).  proceedings international conference on the education of learner diversity (volume i).  - proceedings international conference on the education of learner diversity, fakulti pendidikan. 

kamisah osman, lilia halim, t. subahan mohd. meerah.  (2008).  anchoring science education towards scientifically literate malaysian society: an exploration of children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - xiii. ioste symposium, the use of science and technology education for peasce and sustainable development. 

zainol budiman, lilia halim. subahan mohd meerah, kamisah osman,.  (2008).  cognitive conflict management module and its effect on cognitive development and science achievement.  - science and mathematics education regional conference (smerec 2008). 

zanaton haji iksan, kamisah osman, nor azizah salleh.  (2007).  pembelajaran koperatif di institusi pengajian tinggi.  - jurnal personalia pelajar.  9:1-20. 

kamisah osman, zanaton haji iksan & lilia halim.  (2007).  sikap terhadap sains dan sikap saintifik di kalangan pelajar sains..  - jurnal pendidikan.  32: 39-60. 

mohd ali samsudin, kamisah osman, lilia halim.  (2007).  kesan penggunaan perancahan kognitif dalam pembelajaran berasaskan masalah terhadap strategi metakognitif, pemikiran saintifik dan pencapaian pelajar dalam matapelajaran fizik.  - jurnal pendidikan.  27(1):101-117. 

mohd. ali, kamisah osman & lilia halim.  (2007).  can problem based learning create a science culture in the classroom?.  - second international conference on science and mathematics education (cosmed). 

rosseni din, kamisah osman, hamidah yamat & aidah abdul karim.  (2007).  pendidikan di malaysia dan indonesia : satu pengalaman di riau.  - 83-95. 

kamisah osman, lilia halim & t. subahan m. meerah.  (2006).  what malaysian science teachers need to improve their science instruction: a comparison across gender, school location and area of specialization.  - european-asia journal of science, mathematics & technology education.  2(2):58-81. 

kamisah osman, lilia halim & t. subahan.  (2006).  what malaysian science teachers need to improve their science instruction: a comparison across gender, school location and area of specialization.  - eurasia journal of mathematics, science and technology education.  2(2):58-81. 

kamisah osman, lilia halim, subahan mohd meerah.  (2006).  what malaysian science teachers need to improve their science teaching : a comparison across gender, school location and area of specialisation.  - eurasia journal of science and mathematics education.  2(22), 58 -80. 

zanataon hj. iksan, lilia halim, kamisah osman.  (2006).  sikap terhadap sains dalam kalangan pelajar sains di peringkat menengah dan matrikulasi.  - pertanika j. soc. sci & hum..  133-147. 

mohd ali samsuddin, kamisah osman, lilia halim.  (2005).  procedural checklists, structured process questions and graphic organiser as dynamic cognitive scaffolders in physic problem based learning.  - cosmed 2005: the international conference on science and mathematics education. 

lilia halim, kamisah osman, subahan mohd meerah.  (2005).  the profile of expert and novice science teachers` needs: towards effective continous professional development of science teachers.  - cosmed 2005 international conference on science and mathematics education. 

subahan mohd meerah, kamisah osman, lilia halim.  (2005).  the science practical assessment tool: measuring science process skills while doing science.  - cosmed 2005 international conference on science and mathematics education. 

kamisah osman, lilia halim and subahan meerah.  (2004).  anchoring science education towards scientifically literate malaysian society: an exploration of children`s affective psyche.  - episeme-1, an international conference to review research on science, technology and mathematics education. 

lilia halim, kamisah osman & subahan mohd meerah.  (2004).  trends and issues of research on in-service needs assessment of science teachers: global vs the malaysian context.  - an international conference to review research on science, technology and matehmatics education. 

aidah abdul karim, kamisah osman, rosseni din & shahrin awaluddin.  (2003).  kemahiran celik maklumat: implikasi pelajar sarjana pendidikan tinggi di institusi pengajian tinggi.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 3): perkaedahan dan pengajaran pendidikan islam: antaratradisi dan inovasi. 

nooreiny maarof, kamisah osman, hamidah yamat@ahmad, melor md.yunus.  (2003).  keupayaan penguasaan kemahiran bahasa inggeris kalangan pelajar melayu dalam arus globalisasi.  - prosiding seminar kebangsaan arus perdana ii, ukm. 

kamisah osman, lilia halim, zanaton hj iksan.  (2003).  the critical thinking attitudinal profile of some malaysian secondary students: a reflection of scientific attitudes.  - journal of science and mathematics education in s.e. asia.  26(2):143-166. 

khairul akmaliah adham & kamisah othman.  (2001).  the delphi technique-methodology of utilizing expert opinion for predicting future events.  - qualitative research convention 2001.