Penerbitan Terkini

ibtisam abdullah.  (2021).  teknik pembelajaran peringkat siswazah.  - 1-15. 

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 2.  - 1-85. 

ashinida aladdin.  (2021).  arabic loan words in a malay language: a morphological analysis.  - 1-15. 

ashinida aladdin, ibtisam abdullah, kaseh abu bakar.  (2020).  penguasaan kosa kata bahasa arab untuk tujuan memahami al-quran melalui pendekatan korpus..  -

ashinida binti aladdin;ibtisam bt. abdullah;rashidah bt. zakariya;riza bin sulaiman.  (2020).  pembangunan kandungan aplikasi mobile bahasa arab santai (myarab).  -

zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

ibtisam abdullah, ashinida aladdin, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  pendekatan pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa arab berteraskan standard cefr : satu kajian tahap penguasaan bahasa.  - webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

wan azizul hakim wan aziz, mohamad azwan kamarudin, ibtisam abdullah.  (2020).  al-tawasul al-tarbawiyy: mafhumuhu wa aaliyyatuhu wa mu'awwiqatuhu.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, faizah jusoh, ibtisam abdullah, nur abdul rahman.  (2019).  ta'lim al-lughah al-arabiyyah min khilal al-quran al-karim li al-natiqin bi ghairil arabiyyah lil-awam: khulasah tajribah barnamaj al-lughah al-arabiyyah bi al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  136-143. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

ashinida aladdin, ibtisam abdullah & nabilah yusof.  (2018).  memperkasa wanita gantung tidak bertali (gtb): punca dan intervensi.  - tun fatimah hashim woman lead conference 2018 (tfhwlc2018). 

ibtisam abdullah, imran ho abdullah.  (2018).  kata pinjaman arab dalam bahasa melayu analisis kajian dari sudut perubahan morfolog.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  43-50. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

mazlan ibrahim, tengku intan zarina tengku puji, zainurariffiuddin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, mokhtar husain dan munirah abdul ghani.  (2016).  quran translation in melanau ethnic languange: toward upholding the understanding of the quran in malaysia.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  91-97. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

al muslim mustapa, khairuzzaman kadir, salamiah abd. ghani, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, faizah jusoh, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, faizol azham mohamad & mohd shukeri hamzah.  (2016).  al-qiraah wa al-isti`ab.  - 109. 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin,ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar husain, munirah abd ghani.  (2016).  construction module translation of al-quran in melanau ethnic language: study of surah al-fatihah & juz amma.  - impact: research & innovation.  19-20. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mazlan bin ibrahim, zaimuariffudin shukri bin nordin, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, moktar husin dan munirah binti abd ghani..  (2015).  pembinaan modul terjemahan al-quran dalam bahasa etnik melanau kajian terhadap surah al-fatihah & juz amma.  - impak kongres 2015@ukm. 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2015).  understanding of al-quran amongst the melanau ethnic group:toward constructing a translation module of al-quran.  - 2nd international conference on world islamic studies (icwis). 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2015).  understanding of al-quran amongst the melanau ethnic group : toward constructing a translation module of al-quran.  - international proceedings of economics development and research.  71-75. 

dr. tengku intan zarina bt tengku puji, dr. mazlan bin ibrahim, dr. zaimuariffudin shukri bin nordin, moktar husain, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, munirah binti abd ghani..  (2014).  kepercayaan etnik melanau dari sudut pandang islam : suatu analisa.  - e-proceeding of the 2nd world conference on integration of knowledge 2014 (wcik 2014).  141-147. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mazlan bin ibrahim, zaimuariffudin shukri bin nordin, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2014).  analisa terghadap adat dan keistimewaan masyarakat melanau di sarawak.  - seminar serantau dakwah dan etnik 2014. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka.