Penerbitan Terkini

guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

muhamad helmi bin md said;ahmad azam bin mohd. shariff;haniff bin ahamat.  (2021).  peranan ejen dalam perkahwinan sindiket merentasi sempadan serta kawalan terhadapnya: pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang syariah di malaysia..  -

guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

ahmad azam mohd shariff, shamsuddin suhor.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 15. 

mohamad rizal bin abd rahman, muhamad sayuti bin hassan, ahmad azam mohd. shariff, ramalinggam rajamanickam, haniwarda yaakob, mohamad azhan yahya, rozlinda mohamed fadzil, aminurasyed mahpop, nazirah kamaruzaman.  (2021).  e-proceeding tuanku jaafar conference and workshop 2021 (tjc 2021) : access to justice substantive & procedural issues virtual conference.  - e-proceeding tuanku jaafar conference and workshop 2021 (tjc 2021) : access to justice substantive & procedural issues virtual conference.  1-1052. 

ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 7. 

tengku noor azira tengku zainudin, mohd zamre mohd zahir, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, ong tze chin, zainunnisaa abd rahman, nor hikma mohamad nor, syafiq sulaiman, asiah bidin, murshamshul kamariah musa & kamaliah salleh..  (2021).  legal exploration of right to health.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  221-232. 

suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said.  (2021).  keterangan jenayah syariah di malaysia: pemakaian beban dan darjah pembuktian.  - 225. 

ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 137. 

suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said & mohamad azhan yahya.  (2021).  kepentingan aspek keterangan dalam penulisan alasan penghakiman kes jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - islamiyyat.  67-77. 

fatimah yusro hashim, anisah che ngah, mohammad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan islam.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  57-66. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  kebolehterimaan keterangan dokumen elektronik di mahkamah syariah: analisis permasalahan dan penyelesaiannya.  - international conference on syariah & law 2021.  704-713. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, mohd zamre mohd zahir, fatimah yusro hashim.  (2021).  buli di malaysia: permasalahan dan penyelesaiannya dari perspektif syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  3-13. 

muhd taufiq a rashid, ahmad azam mohd shariff, muhammad helmi md said,tuan nurhafiza raja abdul aziz.  (2021).  prosiding mal di mahkamah rendah syariah negeri kedah darul aman: kajian tatacara majlis sulh sewaktu perintah kawalan pergerakan (pkp).  - kanun.  305-328. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, ma kalthum ishak, syafiq sulaiman & nor hikma mohamad nor.  (2021).  prospect and legal challenges of medical tourism in relation to the advance medical directive (amd) in malaysia.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  17-28. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2021).  keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di malaysia.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  67-77. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133-taklimat- pbl a- pbl b- laporan akhir.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  5. keterangan ra'yu al khabir-kitabah.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  4. keterangan yamin.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 b. keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 a. keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 c. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 3.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 b. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 a. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 b. keterangan saksi-syahadah-bayyinah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 a. keterangan saksi-syahadah-bayyinah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3. prinsip keterangan syariah-siri 3.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2. prinsip keterangan syariah-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1. prinsip keterangan syariah-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133 pengenalan dan pengendalian kursus.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 2113-taklimat-pbl a- pbl b- laporan akhir.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  7. jenayah minum khamru-muskiru.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  6. jenayah baghawah.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  4. jenayah sariqah- 5. jenayah hirabah.  - 1-10. 

suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said, ramalinggam rajamanickam, tg. noor azira tg. zainudin.  (2020).  pemakaian beban dan darjah pembuktian dalam kes jenayah syariah di malaysia: suatu analisis.  - akademika.  87-98. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 c. jenayah murtad-siri 3.  - 1-10. 

suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md. said.  (2020).  pemakaian prima facie di akhir kes pendakwaan jenayah syariah di malaysia: isu dan penyelesaian.  - journal of nusantara studies.  395-413. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 b. jenayah murtad-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3 a. jenayah murtad-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 b. jenayah qazaf-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2 a. jenayah qazaf-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 b. jenayah zina-kesalahan seksual-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  1 a. jenayah zina-kesalahan seksual-siri 1.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  6. prinsip jenayah syariah-siri 6.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  5. prinsip jenayah syariah-siri 5.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  4. prinsip jenayah syariah-siri 4.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  3. prinsip jenayah syariah-siri 3.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  2. prinsip jenayah syariah-siri 2.  - 1-10. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133-undang-undang keterangan dan prosedur mahkamah syariah 1-bayyinah-satu pengenalan umum.  - 1-27. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prosedur mal syariah:pengenalan.  - 1-117. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  penghujahan dan penghakiman.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  perbicaraan dan pendengaran.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya. ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interim.  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  sumber istinbat hukum yang kedua dalam islam-sunnah.  - 1-13. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prinsip jenayah syariah-siri 1.  - 1-30. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 2113-pengenalan dan perincian kursus.  - 1-10. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, azizah mat rashid, fatimah yusro hashim.  (2020).  pengemukaan dokumen elektronik sebagai keterangan dalam perbicaraan mahkamah syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat, fakulti undang-undang, ukm.  55-63. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman.  (2020).  peace and justice towards sustainable development.  - 10. 

nur izzaty sapian, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 28. 

fatin nurhumaira nazeer, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 24. 

ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, haritarshini selvaraj, kho feng ming, nurul fatihah mohammad arof, nurleen vanieysa mohd zulkifar, nur fasihah selamat & adib ashman burhan burhanudin.  (2019).  relevancy and admissibility of medical expert witness in illicit intercourse under shari'ah law.  - academic journal of interdisciplinary studies.  271-278. 

ahmad azam mohd shariff, alias azhar, ramalinggam rajamanickam, nazura abdul manap, safinaz mohd hussein, muhamad helmi md said, asma hakimah ab halim, ruzian markom.  (2019).  analysis on admissibility of dna evidence in malaysian syariah courts.  - academic journal of interdisciplinary studies.  160-170. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

ramalinggam rajamanickam, kevin brendan kung, ahmad azam mohd. shariff, muhamad helmi md. said, nur khalidah dahlan.  (2019).  prenuptial agreement: legal position in malaysia.  - academic journal of interdisciplinary studies.  97-106. 

ramalinggam a/l a.rajamanickam;ahmad azam bin mohd. shariff;mohd munzil bin muhamad.  (2019).  penilaian kebolehpercayaan (reliability) keterangan pakar di malaysia.  - 1-8. 

azizah mat rashid, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, nor adha abd hamid, tg. noor azira tg. zainudin.  (2019).  menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di malaysia: peranan perundangan jenayah syariah dalam masyarakat.  - akademika.  5-16. 

suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  hakim syarie wanita di malaysia: pelantikan, bidangkuasa dan cabaran.  - jurnal hukum.  1-31. 

suhaizad bin saifuddin, ahmad azam bin mohd shariff.  (2019).  hakim syarie wanita di malaysia: pelantikan, bidangkusasa dan cabaran.  - jurnal hukum.  16-36. 

sharifah natasha syed ahmad, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 29. 

ahnaf ahmad, ruzian markom, mohd munzil muhammad, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  keterangan dna dari perspektif prinsip syariah di mahkamah syariah: analisis skop pemakaian dan kebolehterimaan.  - current law journal. 

azizah mat rashid, ahmad azam mohd shariff, noor aziah mohd awal, nor adha ab hamid.  (2018).  assisted reproductive technology (art): keperluan terhadap perundangan syariah.  - current law journal. 

ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, alya izzati azahar shah, mohd amin arsan, athirah nur alia dazalan, ho xin ying, manimala moorthy & nik shamiera adnan.  (2018).  kedudukan keterangan yang diperoleh secara tidak sah dalam kes-kes jenayah di malaysia.  - current law journal (clj). 

gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  remedi bagi kebebasan asasi: sejarah, prinsip dan amalan.  - 173. 

gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  keperluan remedi khusus dalam perlembagaan persekutuan.  - 175. 

ahmad azam mohd shariff & mazupi abdul rahman.  (2018).  prinsip syariah berkaitan prosedur siasatan dan pendakwaan: khazanah ilmu yang memangkin perkembangan perundangan dalam masyarakat.  - akademika. 

ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, arthana sarma rao, nurul aqilah azmi, lim chia sin, haneefa ariffin, sutrisno sujeno & mohamad farhan kamarudin.  (2018).  kebolehterimaan komunikasi tanpa prejudis di bawah akta keterangan 1950.  - current law journal (clj). 

ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, teh kok ann, ahmad huzaifah haris, adlin noramal mohamed, nurul fatihah ishak, balqis mohd nor.  (2018).  pengemukaan keterangan watak buruk dalam kes-kes jenayah di malaysia: pengecualian di bawah seksyen 54 akta keterangan 1950.  - current law journal (clj). 

asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom, tengku noor azira tengku zainudin.  (2018).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - international journal of asian social science. 

ramalinggam rajamanickam, teh kok ann, tengku noor azira tengku zainudin & ahmad azam mohd shariff.  (2018).  termination of pregnancy by rape victim: the dilemma in malaysian criminal law.  - international journal of engineering & technology. 

ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, parveen kaur harnam singh, siti khadijah md lazim, anna sofea nurol adzmi, lim xin xian, muhammad faris haikal mad zahudi & tengku noor azira tengku zainudin tg. noor azira tg. zainudin.  (2018).  admissibility of iqrar as evidence: the issues of voluntariness from syariah principles perspective.  - international journal of engineering & technology. 

ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, jason cheong kah lok, intan noor asyikin muhammad, nurul syadatul nadiah tokiran, siti nur suhaili abdul haris, muhd zamharir muhammad zuhid.  (2018).  penarikan semula pengakuan salah (retracted confession) menurut undang-undang keterangan malaysia.  - current law journal. 

nazura abdul manap, ahmad azam mohd shariff, haliza a.shukor.  (2018).  refusal to license in database rights: a comparative approach between the european union and malaysia.  - international journal of asian social science. 

asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom.  (2017).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goal.  361-366. 

mohd abu hassan abdullah, prof. madya dr. ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2017).  pesalah muda dalam kes jenayah syariah di malaysia: kajian ke atas had umur pesalah serta hukuman bersifat pemulihan dari perspektif prinsip syariah.  - current legal issues.  1-11. 

mohamad azhan yahya, prof. madya dr. ahmad azam mohd shariff, mohd abu hassan abdullah.  (2017).  keterangan dokumen dalam bentuk digital di mahkamah syariah: analisis berkaitan definisi serta kebolehterimaannya di sisi prinsip syariah di malaysia.  - current legal issues.  1-12. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, muhammad hatta.  (2017).  satu kefahaman dari sudut undang-undang berhubung arahan do not resuscitate (dnr) di hospital-hospital di malaysia.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goal.  924-935. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, muhammad hatta.  (2017).  pendidikan undang-undang sebagai mekanisme pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar sekolah menengah di malaysia.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017.  379-391. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, muhammad hatta.  (2017).  satu kefahaman dari sudut undang-undang berhubung arahan do not resuscitate (dnr) di hospital-hospital di malaysia.  - tuanku jaafar conference & workshop 2017 (tjc 2017). 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, haniwarda yaakob, ahmad azam mohd shariff, zainunnusaa abd rahman, husyairi harunarashid, muhammad hatta.  (2017).  perspektif syariah tentang hak pesakit berhubung arahan awal perubatan : suatu tinjauan umum.  - clj law, legal network series.  1-33. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, mohd abu hassan abdullah.  (2017).  keterangan dokumen dalam bentuk digital di mahkamah syariah:analisis berkaitan definisi serta kebolehterimaannya di sisi prinsip syariah di malaysia.  - the international seminar on islamic jurisprudence in contemporary society (islac 2017).  921-929. 

muhammad hatta, cut khairunnisa, tengku noor azira binti tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, ahmad azam bin mohd shariff, mohd zamre mohd zahir.  (2017).  legal position of medical malpractice in indonesia.  - the social sciences.  1473-1481. 

mohd abu hassan abdullah, prof. madya dr. ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2017).  pesalah muda dalam kes jenayah syariah di malaysia: kajian ke atas had umur pesalah serta hukuman bersifat pemulihan dari perspektif prinsip syariah.  - the international seminar on islamic jurisprudence in contemporary society (islac 2017).  315-325. 

ramalinggam rajamanickam, tengku noor azira tengku zainudin, zainunnisa abdul rahman & ahmad azam mohd. shariff.  (2017).  prohibiting ragging in the malaysian educational institutions: is the law adequate?.  - the social sciences.  1440-1443. 

gan chee keong, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & nazura abdul manap.  (2016).  the provision of remedies for enforcement of fundamental rights in malaysia: challenges and prospects.  - mediterranean journal of social sciences.  30-35. 

muhammad hatta, tengku noor azira tengku zainudin, ahmad azam mohd shariff.  (2016).  doktor dan liabiliti dalam kes-kes kecuaian perubatan: pengecualian liabiliti dari perspektif hukum syara`.  - clj law legal network series.  1-35. 

muhammad hatta, tengku noor azira tengku zainudin, ahmad azam mohd shariff.  (2016).  doktor dan liabiliti dalam kes-kes kecuaian perubatan: pengecualian liabiliti dari perspektif hukum syara`..  - clj law..  1-7. 

gan chee keong, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & nazura abdul manap.  (2016).  an overview on the public interest litigation in malaysia: development and dilemma under provision of remedies for enforcement of fundamental rights.  - mediterranean journal of social sciences.  114-118. 

aminurasyed mahpop, asma hakimah ab halim, ruzian markom, ahmad azam mohd shariff, jasri jamal, fatimah yusro hashim, mohd rizal abd rahman.  (2016).  kaedah pendrafan dokumen kontrak sekuriti islam: satu tinjauan.  - clj legal network series.  1. 

mazliza mohamad, ahmad azam mohd shariff, safinaz mohd hussein, siti norafizah azizan.  (2016).  management of multi storey buildings : islamic perspective.  - journal of contemporary islamic law (jcil).  35-45. 

nazura abdul manap, rohimi shapiee, pardes muslemzadeh tehrani, ahmad azam mohammad shariff.  (2016).  protecting r&d inventions trough intellectual property rights.  - journal of intellectual property rights.  110-116. 

ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, tengku noor azira tengku zainudin, safinaz mohd hussein, nazura abdul manap, mazliza mohamad, asma hakimah ab halim & fatimah yusro hashim.  (2016).  mock trial simulation in teaching syariah law of evidence at faculty of law, ukm: blend of traditional and new methods.  - mediterranean journal of social sciences. 

ahmad azam mohd shariff, safinaz mohd hussein, tengku noor azira tengku zainudin, asma hakimah ab halim, nazura abdul manap, ramalinggam rajamanickam, mohd azhan yahya & fatimah yusro hashim.  (2016).  evolution of syariah law curriculum at faculty of law, ukm: a way forward.  - mediterranean journal of social sciences. 

ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, asma hakimah ab halim, fatimah yusro hashim, ramalinggam rajamanickam, mohamad rizal abd rahman, mazliza mohamad & mohd azhan yahya.  (2016).  the syariah courses of islamic law of securities and islamic family law: revamping the teaching and learning techniques in ensuring marketability of ukm`s law graduates.  - mediterranean journal of social sciences. 

mohd munzil bin muhamad, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mazupi abdul rahman, anowar zahid, dan noorfajri ismail.  (2015).  qarinah: admissibility of circumstantial evidence in hudud and qisas cases.  - mediterranean journal of social sciences.  141-150. 

jasri jamal, hasnizam hashim, nor azial awal, azam shariff.  (2015).  alternative punishments in criminal offences: issues and challenges in shariah court malaysia.  - 2015 istanbul international conference on social sciences. 

jasri jamal, hasnizam hasyim, noor aziah awal, mohd azam sharif, mohd ikhwan islamil.  (2015).  keperluan modul hukuman alternatif bagi pesalah syariah di malaysia.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia-malaysia 2015.  847-858. 

mazliza mohamad, ahmad azam mohd shariff, safinaz mohd hussein, ramalinggam rajamanickam.  (2015).  strata management tribunal in peninsular malaysia: comparison to strata titles board,singapore and consumer trade tenancy tribunal, new south wales, australia.  - mediterranean journal of social sciences.  293-302. 

muhammad hatta, tengku noor azira bt tengku zainudin, ahmad azam mohd. shariff.  (2015).  pengecualian liabiliti doktor dalam kes-kes kecuaian perubatan menurut hukum syara`.  - 3rd international seminar on syariah and common law, usim, nilai, negeri sembilan. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, ramalinggam rajamanickam..  (2015).  admissibility of dna evidence in malaysian syariah courts: setting the right course..  - shariah reports.  i-xxvi. 

noorfajri ismail, farah nini dusuki, ahmad azam mohd shariff.  (2015).  inkues koroner dan proses autopsi di malaysia dari perspektif perundangan.  - current law journal.  xiii-xx. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, mazliza mohamaad, safinaz mohd hussein, noorfajri ismail..  (2015).  prinsip siasatan dan pendakwaan jenayah syariah: satu penjelasan berasaskan al-quran dan al-sunnah..  - shariah reports.  clii-clxv. 

jasri jamal, hasnizam hasyim, noor aziah awal, mohd azam sharif.  (2015).  alternative punishments in criminal offences: issues and challenges in shariah court malaysia.  - 135-139. 

manap n.a., shariff a.a.m., rahim a.a..  (2014).  database property: its protection under islamic law of contract.  - social sciences (pakistan).  135 - 145. 

safinaz mohd hussein, ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, ramalinggam rajamanickam, mazliza mohamad.  (2014).  is fair market competition regulated under syariah law?.  - mediterranean journal of social sciences.  152. 

ahmad azam mohd shariff, gan chee keong.  (2014).  remedies for enforcement of fundamental rights and the public safety in malaysia: keep striking the right balance.  - international journal of technical and research application-ijtra.  13-14. 

tengku noor azira tengku zainudin, anita abdul rahim, ahmad azam mohd shariff.  (2014).  penyelesaian pertikaian : mekanisme dan perundangan.  - 4/82-92. 

hayatullah laluddin, norhoneydayatie abdul manap, ahmad azam mohd shariff, ahmad muhammad husni, zuliza mohd. kusrin, ibnor azli ibrahim, nazura abdul manap.  (2014).  the contract of marriage and its purposes from islamic perspective.  - asian social science.  Vol.10, No:2, 2014. 

ahmad azam mohd shariff, gan chee keong.  (2014).  remedies for enforcement of fundamental rights and the public safety in malaysia: keep striking the right balance.  - international conference on business innovation, economics, law, social science and humanities (icbelsh), bangkok, thailand-june 15, 2014.  8-9. 

dr. ahmad azam mohd shariff, sac mazupi abdul rahman, prof. datin noor aziah haji mohd awal.  (2014).  penderaan kanak-kanak oleh ibubapa di malaysia: tinjauan dari perspektif prinsip syariah.  - clj-syariah reports.  [2014] 1 SHR 56. 

jasri bin jamal, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, hasnizam bin hashim.  (2014).  keperluan pembinaan modul hukuman alternatif bagi pesalah jenayah syariah di malaysia : sati cadangan.  - prosiding seminar undang-undang jenayah islam kebangsaan 2014. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, nazura abdul manap, ramalinggam rajamanickam, rizal rahman, norfajri ismail.  (2014).  investigation procedures in syariah criminal cases: challenges faced by malaysian syariah enforcement officers in excercise of their arrest power.  - mediterranean journal of social sciences.  472. 

manap n.a., shariff a.a.m., hussein s.m..  (2014).  database: its position under islamic law of property.  - social sciences (pakistan).  228-238. 

ahmad azam mohd shariff,mazupi abdul rahman, nazura abdul manap, hossein taji, aminurasyed mahpop.  (2013).  educating malaysian public on syariah whipping punishment.  - proceeding-international conference on islamic law in turkey and malaysia-organised by-fac of theology, marmara university, istanbul, turkey & dept of syariah, fac of islamic studies ukm-28 may 2013. 

ahmad azam mohd shariff, acp mazupi abdul rahman.  (2013).  automated enforcement system (aes): pelaksanaannya di malaysia dari perspektif kontemporari dan prinsip syariah.  - current law journal (laporan syariah).  [2013] 1 CLJ (Sya) 1-19. 

ahmad azam mohd shariff.  (2013).  automated enforcement system (aes): perlaksanaannya di malaysia dari perspektif kontemporari dan prinsip syariah.  - international conference on consumerism 2013 anjuran: arus perdana research project-ukm-ap-cmnb-02 2010, frgs research project-frgs/1/2012/ss110/ukm/02/10, young researcher research- ggpm-2011-046,. 

nazura abdul manap, ahmad azam mohd shariff, hossein taji.  (2013).  database as intellectual property: position and accordance of protection.  - proceeding-international conference on islamic law in turkey and malaysia-organised by-fac of theology, marmara university, istanbul, turkey & dept of syariah, fac of islamic studies ukm-28 may 2013. 

nazura abdul manap, ahmad azam mohd shariff,siti naaishah hambali.  (2013).  database as intellectual property: position and accordance of protection.  - the social sciences.  8 (4): 365-373, 2013. 

dr. ahmad azam mohd shariff, acp mazupi abdul rahman, assoc. prof. dr. nazura abdul manap, mr. hossein taji, mr. aminurasyed mahpop.  (2013).  criminal investigation by malaysian syariah enforcement officers: arrest power and related challenges.  - proceeding-international conference on islamic law in turkey and malaysia-organised by-fac of theology, marmara university, istanbul, turkey & dept of syariah, fac of islamic studies ukm-28 may 2013.. 

jasri jamal, noor aziah mohd awal, anowar zahid, ahmad azam mohd sharif & anita abd rahim.  (2013).  the adoption of counseling client as program-based learning methods into the shari`ah subjects at faculty of law, ukm.  - the 7th uum international legal conference: discovering new frontiers of law,quality hotel city centre,kuala lumpur,13-14 november 2013. 

ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, mazupi abdul rahman, safinaz mohd hussein, hossein taji, aminurasyd mahpop.  (2013).  legality of punishment in malaysia: educating malaysians on syariah caning punishment.  - the social sciences.  381-386. 

dr. ahmad azam mohd shariff, puan fatimah yusro hashim, dr. mohamad rizal abdul rahman, puan asma hakimah ab halim.  (2013).  adducing forensic evidence in malaysian syariah courts: setting the right course.  - the 11th indo pacific association of law, medicine and science congress 2013 (inpalms 2013),7-10 october 2013,kuala lumpur.. 

ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, mazupi abdul rahman, hossein taji, aminurasyed mahpop.  (2013).  ensuring fairness and justice in criminal investigation: the exercise of arrest power by malaysian syariah enforcement officers and its challenges.  - the social sciences.  8 (6): 543-555, 2013. 

nazura abdul manap,ahmad azam mohd shariff, anita abdul rahim.  (2013).  database property: its protection under islamic law of contract.  - the social sciences.  8 (6): 589-608, 2013. 

nazura abdul manap, ahmad azam mohd shariff, safinaz mohd hussein.  (2013).  database: its position under islamic law of property.  - the social sciences.  8 (6): 567-583, 2013. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, nazura abdul manap, shamsuddin suhor.  (2012).  tangkapan ke atas suspek dalam siasatan kes jenayah syariah di malaysia: permasalahan dan cadangan penyelesaian.  - clj (sya)-clj syariah reports.  1 : CLJ (Sya) lv-lxxxiii. 

nazura abdul manap, ahmad azam mohd. shariff, anita abdul rahim, tengku noor azira tengku zainudin & hayatullah laluddin.  (2012).  database: is it protected under islamic criminal law?.  - journal of applied sciences research.  8(11): 5266-5272. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, hayatullah laluddin, tengku noor azira tengku zainudin, anita abdul rahim, nazura abdul manap.  (2012).  whipping punishment under islamic criminal law: perception and misconception in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(8):1263-1267. 

ahmad `azam bin mohd shariff, jasri bin jamal, shamsuddin bin suhor, mazupi bin abdul rahman, tengku noor azira bt tengku zainudin dan anita bt abdul rahim.  (2012).  tangkapan dan penahanan suspek dalam kes jenayah syariah di malaysia: permasalahan dan cadangan penyelesaian.  - shariah law review.  4 ShLR lxix. 

suzanna mohamed isa, sakina shaik ahmad yusoff, rahmah ismail, shamsuddin suhor, anita abdul rahim & ahmad `azam sharifff dan mohamad rizal abdul rahman.  (2012).  jurnal undang-undang dan masyarakat.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  16(2012). 

tengku noor azira tengku zainudin, anisah che ngah, anita abdul rahim and ahmad `azam, mohd. shariff.  (2012).  the meaning of a valid consent to medical treatment in malaysia: tan ah kau v government of malaysia revisited.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  20 (S): 35 - 42 (2012). 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, nazura abdul manap, jasri jamal.  (2012).  penahanan ke atas suspek di bawah enakmen prosedur jenayah syariah malaysia: realiti perlaksanaannya.  - clj (sya)-laporan syariah.  1: xxxiii - liv. 

anita abdul rahim, tengku noor azira tengku zainudin, ahmad azam mohd shariff..  (2012).  curbing the problems of baby dumping and infanticide: a malaysian legal perspective..  - international journal of humanities and social science.  Vol.2, No 12 (173- 178). 

ahmad azam mohd shariff.  (2011).  prosedur pendakwaan jenayah syariah: analisis ke atas peruntukan undang - undang dibawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 dan akta keterangan mahkamah syariah (wilayah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat = malaysian journal pf law and society.  15:1-18. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, anita abdul rahim.  (2011).  hukuman sebat: satu analisa dari perspektif prinsip syariah serta penguatkuasaannya oleh mahkamah syariah di malaysia.  - current law journal ( clj online ).  [2011] 1 LNS(A) xliv. 

suzanna mohamed isa, sakina shaik ahmad yusoff, shamsuddin suhor, rahmah ismail, anita abdul rahim, ahmad `azam mohd shariff.  (2011).  jurnal undang-undang dan masyarakat jilid 15, 2011.  - jurnal undang-undang dan masyarakat jilid 15, 2011.  15:1-202. 

tg noor azira tg zainudin, anita abdul rahim, ahmad azam mohd shariff.  (2011).  pengaplikasian kaedah pengantaraan bagi menyelesaikan pertikaian kecuaian perubatan di malaysia.  - national conference on dispute resolution 2011: transformation of mrchanical and law dispute resolution. 

tg noor azira tg zainudin, anita abdul rahim, ahmad azam mohd shariff & nazura abdul manap.  (2011).  implikasi salahnyataan terhadap kesahan keizinan pesakit kepada rawatan:analisa kes foo fio na v hospital assunta & anor.  - the law review.  2011: 709-724. 

ahmad azam mohd shariff, anita abdul rahim,tg noor azira tg zainudin & nazura abdul manap.  (2011).  isu undang - undang berkaitan pembunuhan janin : dari perspektif kanun keseksaan malaysia dan islam..  - syariah law report.  [2011] 4 ShLR i-xxiv. 

anita abdul rahim, ahmad azam mohd shariff dan ruzian markom.  (2010).  hukuman sebat menurut akta 355: sejauh manakah aplikasinya dalam kes-kes jenayah syariah di malaysia.  - shariah law reports.  [2010] 3 ShLR 79-89. 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman.  (2009).  isu-isu perundangan di malaysia: satu anjakan paradigma.  - 33-58 (bab 2). 

ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman, anita abdul rahim.  (2009).  isu-isu perundangan di malaysia: satu anjakan paradigma.  - 87 - 116 (bab dlm buku). 

ahmad azam mohd. shariff.  (2009).  jenayah moral dan kesusilaan di bawah undang-undang jenayah syariah malaysia: pembuktian kes melalui qarinah rakaman foto dan video digital.  - makalah undang-undang: undang-undang malaysia. 

ahmad azam mohd shariff.  (2007).  penguatkuasaan nilai moral melalui undang undang: analisis ke atas akta kesalahan jenayah syariah ( wilayah - wilayah persekutuan ) 1997 dan akta prosedur jenayah syaraiah ( wilayah - wilayah persekut.  - jurnal undang - undang dan masyarakat.  11(2007) 1-39. 

ahmad azam mohd shariff dan mazupi abdul rahman.  (2005).  siasatan kes jenayah syariah di bawah akta prosedur jenayah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997.  - jurnal undang undang dan masyarakat.  9(2005) 1-18. 

mazupi abdul rahman & ahmad `azam mohd shariff.  (2003).  the scope and application of similar fact evidence under the evidence act 1950 : introduction and its overview from the perspective of islamic law of evidence.  - jurnal undang - undang dan masyarakat.  7(2003)71-88. 

ahmad azam bin mohd shariff & ruzian markom.  (2002).  hak asasi manusia: imbangan antara hak ramai dan hak individu dalam konteks kebebasan bersuara di bawah perlembagaan persekutuan malaysia.  - terbitan tak berkala (ttb), fakulti undang-undang, ukm.  15/2002 : 32-56. 

ahmad azam mohd. shariff.  (1996).  al syahadah in the eyes of islamic judiciary.  -

mohd ma`sum billah & ahmad azam shariff.  (1996).  strict liability? : an islamic jurisprudential response.  - current law journal.  1996 (4): lxvlxxviii.