Penerbitan Terkini

mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, muhammad ikhlas rosele, mohammad fahmi abdul hamid, mohd syukri mohd noor.  (2022).  the status of makruh in the halal haram framework: a conceptual analysis.  - international journal of academic research in business and social sciences.  60-69. 

nik fatimah azzahraa nik muhammad ghazi, mohd akil muhamed ali.  (2022).  tarajim abwab dalam sahih bukhari.  - e-prosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  379-384. 

mohd nazri ahmad, mohd akil mohd ali, mohd shabri yusof, hamdi ishak.  (2022).  hakikat ta'arud antara hadith-hadith nabi s.a.w dan kesannya terhadap hukum fiqh.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  34-46. 

nurul atiqah jasni, mohd akil muhamed ali.  (2022).  literature review kitab tanqih al-qaul karya syeikh al-nawawi al-bantani.  - e-prosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  311-316. 

faiz hadi sanadi, mazlan ibrahim, mohd akil muhamed akil.  (2020).  kritikan abdul karim sorous terhadap syariah islam satu analisis.  - jurnal tinta artikulasi membina ummah tamu.  1-14. 

mamnun barizi abdul kafi & mohd akil muhamed ali.  (2018).  status hadith dalam risalah tarekat naqshabandiyyah karya sheikh yahya.  - al-turath: journal of al-quran and al-sunnah. 

maulana muhammad ilyas bin temrin & mohd akil muhamed ali.  (2017).  pembelajaran ilmu hadith di sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - jurnal al-turath.  10-19. 

maulana muhammad ilyas bin temrin & mohd akil muhamed ali.  (2017).  persepsi guru terhadap pembelajaran ilmu hadith di sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di sarawak, malaysia.  - al-banjari.  112-137. 

mohamad s., usman a.h., saad m.f.a.m., kadir m.n.a., ali m.a.m..  (2015).  the rules of interpretation: how do al-qir?'?t applied in shihab's exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  97-104. 

ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah & mohd akil muhamed ali.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 8 : 70-82. 

sabri mohamad, abur hamdi usman, mohd faizulamri mohd saad, muhd najib abdul kadir & mohd akil muhamed ali.  (2015).  the rules of interpretation: how do al-qira`at applied in shihab`s exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  97-104. 

ali m.a.m., usman a.h., kadir m.n.a., nazri a., faizulamri m..  (2015).  hermeneutics in the eye of al ghazali.  - mediterranean journal of social sciences.  39-46. 

fadlan mohd othman, lutpi mustafa, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, muhamad rozaimi ramle..  (2015).  hujjat allah al-balighah: the uniqueness of shah wali allah al-dihlawi`s work.  - mediterranean journal of social sciences.  403-. 

muhd najib abdul kadir, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat and bayu taufiq possumah.  (2015).  al-mizan fi tafsir al-quran: a review on al-tabataba`i`s philosophical exegesis.  - the social sciences.  325-332. 

mohd akil muhamed ali, mohamad norazan ibrahim, abur hamdi usman, mohd arif nazri & muhd najib abdul kadir.  (2015).  al-jarh wa al-ta`dil (criticism and praise(: it`s significant in the science of hadith.  - mediterrenean journal of social sciences.  284. 

ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, wan nasyrudin wan abdullah, fadlan mohd othman, mohd akil muhamed ali & mazlan ibrahim.  (2015).  al wasatiyyah in the eye of prophetic tradition.  - mediterranean journal of social sciences.  448-455. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mohd akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  modul video dalam kursus al-amthal al-quran dan al-sunnah:ke arah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  - seminar pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi di fakulti pengajian islam. 

mazlan ibrahim, abur hamdi, mohd ail mohamed ali.  (2014).  quranic brevity and verbosity: what and how.  - mediterranean journal of social sciences.  1939-1945. 

abur hamdi usman, mazlan ibrahim and mohd akil muhamed ali.  (2014).  how do singular and plural methods applied. review of shihabs exegesis.  - world applied sciences journal.  769-779. 

muhd najib abdul kadir, abur hamdi usman, mazlan ibrahim, mohd akil muhamed ali.  (2014).  an analysis on shihabs methodology: how do pronouns applied?.  - asian social science.  185-193. 

abur hamdi usman, mazlan ibrahim & mohd akil muhamed ali.  (2014).  shihabs persona in the field of arabic.  - asian social science.  184-190. 

mazlan ibrahim, abur hamdi usman, mohd najib abdul kadir and mohd akil muhamed ali.  (2014).  masculine and feminine rules in tafsir al-mishbah: an analytical study.  - middle east journal of scientific research.  2212-2221. 

mohd faizul amri mohd saad, abur hamdi usman, sabri mohamad, muhd najib abdul kadir, mohd akil muhamed ali, ahamad asmadi sakat.  (2014).  the variant reading and its application on quranic recitatian of different muslim society.  - middle-east journal of scientific research.  1815-1823. 

tengku intan zarina bt tengku puji,mohd.akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  persepsi pelajar mengenai penggunaan video dalam kursus al amthal al-quran: ke arah keberhasilan objektif domain kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran.  - language and education conference. 

badlihisham mohd nasir, ahmad munawar ismail, ahmad redzuwan mohd yunus, amir fazlim jusoh, anwar fakhri omar, ezad azraai jamsari, jaffary awang, khazri osman, md nor abdullah...et.al..  (2012).  keberkesanan praktikum latihan amali/industri fakulti pengajian islam di kalangan para pelajar.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaliegh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad & jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

sabri mohamad, wan nasyrudin wan abdullah, muhd akil muhd ali, mohd najib abd kadir dan hayati husin.  (2011).  syeikh mahfuz al-tarmasi: tokoh ilmu qiraat nusantara.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

mohd akil muhd ali, mazlan ibrahim, dwi sukmanila syaska dan sabri mohamad.  (2011).  wacana fiqh wanita dalam hadith: kritikan terhadap feminis liberal.  - prosiding persidangan serantau isu-isu semasa iv. 

mazlan ibrahim, mohammad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan mohd nor, mohd najib abdul kadir, jaffary awang, sabri muhamad, muhd akil mohd ali, kharuddin mohd amin, latifah abdul majid.  (2011).  development of quranic exegesis in malay archipelago: a special reference to malaysia.  - advances in naturaland applied sciences.  5(5):452-455. 

mohd akil muhamed ali, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim dan sabri mohammad.  (2010).  metode penggunaan hadith oleh quraish shihab dalam kitab tafsirnya al-mishbah.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

muhd najib abdul kadir, mohd akil muhamed ali & sabri mohamad.  (2010).  takhrij hadith : realiti dan keperluan masyarakat islam nusantara.  - Bab 3 : 39-66. 

mohd akil muhamed ali & dwi sukmanila sayska yuskal.  (2010).  khazanah intelektual islam.  - Bab 12 : 419-432. 

wan nasyrudin wan abdullah, sabri mohamad, mohd akil mohamed ali & muhad bin bidin.  (2010).  shaykh abdul rauf bin ali al-fansuri al-jawi: tokoh ulama? qiraat nusantara.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

dr. latifah abdul majid, fadlan mohd othman, noor atiqah abd rahman, dr. azwira abd aziz, mohd arif
nazri, mohd akil mohamed ali &ahamad asmadi sakat.  (2010).  pengalaman pembelajaran hadith di ukm.  - persidangan serantau pendidikan islam 2010. tema: pendidikan islam holistik menangani cabaran global. 

tengku intan zarina tengku puji & mohd akil muhamed ali.  (2009).  isu-isu permasalahan hadith dan al-kutub al-sittah.  - 59-66. 

ahmad redzuwan mohd yunus, badlihisham mohd nasir, md. nor abdullah, kamaruddin salleh, mohd akil muhamed ali dan zaini nasohah.  (2009).  penilaian pelajar terhadap kursus pra penempatan latihan amali/industri fpi.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2009. 

mohd akil muhamed ali & dwi sukmanila sayska.  (2008).  islam : pemikiran & kehidupan.  - Bab 12: 84-99. 

mohd akil muhamed ali & dwi sukmanila sayska.  (2008).  hadis `anti wanita` berkenaan kehidupan rumahtangga: analisis terhadao feminis liberal.  - islam : pemikiran & kehidupan. 

mohd.akil muhamed ali,tengku intan zarina tengku puji, sakinah saptu, nurul syuhada mohd muzni & nurulhuda ahmad.  (2007).  kitab-kitab syarah kutub al-sittah.  - prosiding seminar al-sunnah dan isu-isu semasa peringkat kebangsaan : mempertahankan autoriti al-sunnah di malaysia. 

tengku intan zarina bt.tengku puji & mohd. akil muhamed ali.  (2007).  comparing the six canonical traditionists in their methodology of writing hadith.  - prosiding seminar al-sunnah dan isu-isu semasa peringkat kebangsaan : mempertahankan autoriti al-sunnah di malaysia. 

abdul ghafar ismail and mohd akil muhamed ali.  (2006).  kitaran-hidup-penggunaan dan kesan pemilikan harta.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam, 8-9 ogos 2006, kolej islam pahang sultan ahmad shah (kipsas). 

hasnan kasan, mohd akil muhamed ali & muhd najib abdul kadir.  (2005).  sahsiah pelajar cemerlang.  - 92.