Penerbitan Terkini

faryna mohd khalis, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali, mohd rizaimy shaharudin.  (2022).  understanding ethnic bleaching behaviours of the animation character designs and its determinants in malaysia: a social cognitive theory perspective.  - international journal of arts and technology.  87-112. 

nurul ashikin abdul halim, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2022).  penceritaan visual instagram: interpretasi simbol dalam meningkatkan kesedaran kesihatan masyarakat.  - prosiding persidangan antarabangsa penyelidikan siswazah 2022.  154-163. 

jamali bujang sanawi, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2022).  penonjolan isu media arus perdana, media alternatif dan media kerajaan di twitter.  - jurnal pengajian media malaysia.  55-78. 

siti nurshahidah sah allam, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2022).  analisis sistematik literatur: sumbangan kemahiran literasi media terhadap kesediaan penyertaan politik golongan muda.  - international postgraduate research conference (pogres 2021).  300-307. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2022).  digital inheritance exploration (die) through digital inheritance model (dim): a guideline for digital assets planning after death.  - 3rd virtual innovation competition 2022.  141-150. 

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2022).  daya tarikan pesanan khidmat awam berteraskan retorik visual baharu dalam kalangan pemain video belia.  - prosiding persidangan antarabangsa penyelidikan siswazah 2022.  149-153. 

mohamad adli baco, muhammad adnan pitchan, normah mustaffa.  (2022).  privasi dan keselamatan maklumat pembelian e-dagang: tinjauan analisis meta.  - prosiding persidangan antarabangsa penyelidikan siswazah 2022.  164. 

saleha rodian, susanne dida, eni maryani, normah mustaffa.  (2022).  the role of interpersonal communication in the empowerment of female heads of household in cianjur, indonesia.  - jurnal komunikasi.  1-13. 

jamali bujang sanawi, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2022).  perbincangan politik di laman twitter: atribut isu politk dalam ciapan media di malaysia semasa tempoh pra dan pasca pilihanraya umum ke 14.  - jurnal komunikasi.  92-109. 

normah mustaffa, muhamad faisal ashaari.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 6. 

normah mustaffa, muhamad faisal ashaari.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 152. 

wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  new level unlocked! current problematic gaming preventive measures and future approach in asia: a systematic review.  - 17th bennial international conference on media and communication 2021 (mention 2021 ).  1-6. 

ruzian markom, nurhidayah ahmad fuad, normah mustaffa.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 149. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  eksplorasi memobilia, aset digital dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - malaysian journal of youth studies.  37-49. 

muhammad adnan pitchan, normah mustaffa, mohamad adli baco.  (2021).  pengaplikasian model kap (knowledge, attitudes & practices) dalam keselamatan pembelian barangan dalam talian oleh golongan belia.  - laporan akhir penyelidikan.  1-118. 

normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  family communication and the choice of a life partner among youths in malaysia.  - jurnal komunikasi.  334-346. 

jamaluddin aziz, normah mustaffa, norhayati hamzah.  (2021).  proposing transmedia storytelling for malaysian film industry: thematic considerations.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  56-69. 

noor aziah mohd awal, bariah mohd ali, emma mirza wati mohamad, bahiyah dato haji abdul hamid, rohayu abdul ghani, mohd suhami mohamad, haniff ahamat, normah mustaffa, hanita othman, nasrudin yunos, muhammad walid osman, abdul aziz abu bakar dan lain-lain.  (2021).  dasar universiti kebangsaan malaysia terhadap gangguan seksual & kod amalan pengendalian aduan dan pencegahan gangguan seksual ukm (pindaan 2021).  - 1-28. 

mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 2.  - 140. 

mohd razif zakaria, normah mustaffa, emma mirza wati mohamad.  (2021).  understanding source credibility in the doktor muda programme: a focus group discussion.  - international journal of academic research in business & social sciences.  91-112. 

mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 2.  - 140. 

normah mustaffa.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 1.  - 175. 

normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 1.  - 175. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 1.  - 175. 

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  potensi metafora visual dalam meningkatkan tindak balas pematuhan sukarela pencegahan covid-19: scoping review.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2021.  1-4. 

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  potensi metafora visual sebagai medium persuasif pesanan khidmat masyarakat (psa).  - international postgraduate research conference.  1-4. 

mohd razif zakaria, normah mustaffa, emma mirza wati mohamad.  (2020).  source credibility in health promotion information dissemination: a systematic review (slr).  - palarch's journal of archaeology of egypt/egyptology.  736-746. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

sharul azim sharudin, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  peranan infografik dalam meningkatkan kesedaran kesihatan belia daripada perspektif pereka grafik.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  356-368. 

sharul azim sharudin, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  peranan visual instagram dalam meningkatkan kesedaran kesihatan masyarakat.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  91-103. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

mohd razif zakaria, normah mustaffa, emma mirza wati mohamad.  (2020).  the use of credibility dimension resources in health information provision.  - solid state technology.  3128-3141. 

loh yoke ling, mohd nor shahizan ali, normah mustaffa.  (2020).  aesthetics media in an official documentary film: the malayan emergency (2010).  - insaniah: online journal of language, communication and humanities.  1-13. 

normah mustaffa, sity daud.  (2020).  e-prosiding - perangkuman dan penyisihan sosial dalam revolusi industri ke-4.  - e-prosiding skimxvi 2020.  1-300. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2020).  memobilia dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - jurnal komunikasi:malaysian journal of communication.  71-91. 

faryna mohd khalis, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali, neesa ameera mohamed salim.  (2020).  the evolution of malaysian cartoon animation.  - voice of academia.  68-82. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2020).  pengaruh komunikasi keluarga dalam buatputusan belia untuk memilih pasangan hidup.  - e-simposium kebudayaan indonesia - malaysia, perangkuman dan penyisihan sosial dalam revolusi industri ke-4 (skim xvi 2020).  1-9. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

normah mustaffa.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

normah mustaffa, wan nur syazmira wan suhaimi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

normah mustaffa.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

jamilah maliki, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2019).  belia dan konstruksi identiti dalam talian.  - malaysian journal of youth studies.  15-28. 

loh yoke ling, mohd. nor shahizan ali, normah mustaffa.  (2019).  youth media literacy in interpreting the ideology of the film documentary the malayan emergency (2010).  - jurnal komunikasi.  195-210. 

faryna mohd khalis, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali, neesa ameera mohamed salim.  (2019).  the evolution of malaysian cartoon animation.  - international conference on design industries and creative culture 2019.  207-223. 

jamilah maliki, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2019).  konstruksi identiti dalam talian daripada perspektif pengguna facebook.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  119-134. 

anis farhan muhammad ali, maizatul haizan mahbob, normah mustaffa.  (2019).  trend kajian penggunaan aplikasi permainan di media sosial dalam kalangan remaja di malaysia menerusi analisis teori kegunaan dan kepuasan.  - international conference on media and communication (mention 2019).  390-403. 

jamali bujang sanawi, normah mustaffa.  (2019).  teori penetapan agenda: suatu penelitian meta.  - international conference on media and communication (mention 2019).  298-312. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2019).  memobilia, aset digital dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  254-274. 

mohd nor shahizan bin ali;rozainee khairudin;normah bt. mustaffa;mohd azul mohamad salleh;asmuni bin ab ghani.  (2018).  konteks literasi visual praktis ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mus chairil samani, jamilah maliki, mohd helmi abd rahim, mat pauzi abd rahim, normah mustaffa.  (2018).  isu-isu dan media penapisan di malaysia.  - 10. 

faridah ibrahim & normah mustaffa.  (2018).  dinamika komunikasi: proses dan konteks.  - 207. 

hamdani m. syam, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2018).  dinamika komunikasi: proses dan konteks.  - 27. 

mohd zuwairi mat saad & normah mustaffa.  (2018).  media dan khalayak: interaktiviti dan impak.  - 13. 

normah mustaffa.  (2018).  pembingkaian visual berita krisis lahad datu.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  170-184. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani dan mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  interim 1 laporan alumni ukm.  -

mus chairil samani, jamilah maliki, mohd nor sharizan ali, normah mustaffa.  (2018).  isu-isu media dan penapisan di malaysia.  - 11. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh & normah mustaffa.  (2018).  dia : digtal inheritance application, a future digital legacy plan/digital after death.  -

normah mustaffa.  (2018).  komunikasi tanpa sempadan.  - mentari. 

normah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmod.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 10. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, wan nur syazmira wan suhaimi.  (2018).  social media and the expression of opinion: implication on the spiral of silence.  - the social sciences. 

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster makeup class.  -

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster mention got talent.  -

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster mention wow fiesta.  -

normah mustaffa, muhammad adnan pitchan, amirul naim mohd baseri.  (2018).  poster colour war 2018.  -

mohd. nor shahizan ali, hasrul hashim, normah mustaffa.  (2018).  isu-isu media dan penapisan di malaysia.  - 10. 

haidir fitra siagian, normah mustaffa, mohd. yusof abdullah, fauziah ahmad.  (2018).  komunikasi politik pemimpin pendapat.  - 210. 

loh yoke ling, mohd. nor shahizan ali, normah mustaffa, yong ching fei.  (2018).  pengaruh ideologi estetik media `the malayan emergency (2010)` dalam isu komunis dan keselamatan negara.  - e-bangi journal of social sciences and humanities. 

wm wan amizah, normah mustaffa, hasrul hashim & muhammad adnan pitchan.  (2018).  profil dan tabiat penontonan filem dalam kalangan remaja di lembah kelang, malaysia.  - symposium on culture and cooperation between indonesia-malaysia 2017 (skim xv 2017). 

normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ali salman, wan amizah wan mahmud & mohd. nor shahizan ali.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 20. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa & hasrul hashim.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 14. 

normah mustaffa, ali salman & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 139. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairuddin & asmuni ab ghani.  (2017).  video penyelidikan ukm universiti penyelidikan 1.  - 1-2. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairudin, asmuni ab ghani & mohamad adli baco.  (2017).  diaspora video ukm universiti penyelidikan 3.  - 1-16. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, badrul redzuan abu hassan & muhammad adnan pitchan.  (2017).  the twin helix opinion model (thom): an interactive new model of public opinion.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-10. 

faryna mohd khalis, normah mustaffa & mohd nor shahizan ali.  (2017).  peranan teknologi dan era globalisasi terhadap pembentukan identiti karakter animasi.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-14. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, ali salman, shahrul nazmi sannusi, badrul redzuan abu hassan & muhammad adnan pitchan.  (2017).  model interaktif media baharu: reaksi belia terhadap program transformasi kerajaan.  -

hanafi mohd tahir, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2017).  kemudahbacaan visual illustrasi dan fotografi pada reka bentuk kulit buku.  - proceedings of the international media and communication 2017.  1-8. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2017).  laporan teknik konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

sharul azim sharudin & normah mustaffa.  (2017).  visual dan reka bentuk pembungkusan dari perspektif teori gestalt.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-11. 

loh yoke ling,mohd nor shahizan ali, normah mustaffa & yong ching fei.  (2017).  pengaruh ideologi estetik media the malayan emergency (2010) dalam isu komunis dan keselamatan negara.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-13. 

normah mustaffa,shahrul nazmi sannusi,ahmad sauffiyan abu hasan,mohd zuwairi mat saad.  (2017).  journalism and news industry in malaysia: new media, new challeges.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  73-80. 

mohd. nor shahizan ali, normah mustaffa,zairul anuar md. dawam & novel lyndon.  (2017).  online public housing program (php) community sharing trends on self-efficacy photographic images.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-9. 

mohd zuwairi mat saad,normah mustaffa.  (2017).  teknologi pendorong kepada transformasi corak penulisan berita pilihan raya malaysia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-17. 

faryna mohd khalis, normah mustaffa.  (2017).  cultural inspirations towards malaysian animation character design.  - jurnal komunikasi.  487-501. 

normah mustaffa.  (2017).  memperkasa wanita ke arah revolusi industri ke-4.  - mentari. 

normah mustaffa.  (2017).  laporan sabatikal prof. madya dr. normah mustaffa.  - reevaluating agenda setti. 

normah mustaffa.  (2017).  pengujian teori difusi inovasi terhadap penerimaan facebook dalam kalangan remaja di lembah kelang.  - rampai penyelidik siri 4.  1. 

normah mustaffa.  (2017).  kebergantungan media dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - rampai penyelidik siri 4.  1. 

normah mustaffa.  (2017).  modal insan berjiwa patriotik.  - mentari: satu misi satu identiti.  9-12. 

normah mustaffa.  (2017).  social media and the expression of opinion: a malaysian perspective.  - the 4th international conference on social and political sciences: social and political movement in information society era, 5-6 september 2017, best western premier solo b. 

normah mustaffa.  (2017).  impact of social media on youth.  - 1-62. 

normah mustaffa.  (2017).  tn50 dan peranan belia dalam era globalisasi.  - mentari: satu misi satu identiti.  5-9. 

faryna mohd khalis, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2016).  the sense of local identity characteristic in malaysian animation.  - international journal of arts & sciences.  485-496. 

mohd zuwairi mat saad, normah mustaffa, abdul latiff ahmad, badrul redzuan abu hassan.  (2016).  transformasi corak penulisan berita dalam akhbar arus perdana malaysia.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  300-316. 

ali salman, normah mustaffa, mohd azul mohd salleh, mohd nor shahizan ali.  (2016).  social media and agenda setting: implications on political agenda.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  607-623. 

mohd zuwairi mat saad, normah mustaffa, abdul latiff ahmad, badrul redzuan abu hassan.  (2016).  pemilihan dan autoriti sumber berita bingkai pilihanraya di malaysia.  - jurnal komunikasi : malaysian journal of communication.  561-579. 

normah mustaffa.  (2016).  journalism and news industry in malaysia: new media, new challenges.  - forum for asian deans of journalism and communication. 

faridah ibrahim, normah mustaffa & mohd rajib ab. ghani.  (2016).  penulisan media massa.  - 322. 

mohd. nor shahizan ali, mat pauzi abd. rahman,zairul anuar md. dawam, normah mustaffa.  (2016).  the younger generation reading in siki experimental short film.  - proceedings of the australia-middle east conference on business and social sciences 2016, dubai.  606-613. 

wan idros wan sulaiman, norizan abdul razak & normah mustaffa.  (2016).  video modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: pengurusan air muka, pengurusan ofaltik, pengurusan senyuman dan pengurusan kemarahan.  - 1-10. 

dasad latif, fauziah ahmad, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2016).  pengaruh objektivi berita tentang tenaga kerja indonesia terhadap imej malaysia di mata masyarakat sulawesi selatan.  - jurnal komunikasi.  533-559. 

wan idros wan sulaiman, norizan abdul razak dan normah mustaffa.  (2016).  modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: pengurusan air muka, pengurusan ofaltik, pengurusan senyuman dan pengurusan kemarahan.  - 1-10. 

mohd zuwairi mat saad, normah mustaffa.  (2016).  kandungan mesej twitter oleh ketua parti politik semasa pilihanraya negeri sarawak 2016.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  406-421. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan & wan nur syazmira wan suhaimi.  (2016).  social media and the expression of opinion.  - 40-41. 

mohd. nor shahizan ali, mohd. azul mohammad salleh & normah mustaffa.  (2015).  realiti transformasi teknologi mengkonstruk literasi visual gen y ke atas interpretasi dokumentari sejarah.  - international conference on media and communication. 

mohd. nor shahizan ali & normah mustaffa.  (2015).  pendaulat amanah negara.  -

amli hazlin ahmad mokhtar, dil froz jan sayed halem shah, faridah ibrahim, farrah alwani hamzah, fuziah kartini hassan basri, munirah ilias, normah mustaffa, norzita yunus & wan amizah wan mahmood.  (2015).  televisyen, wanita dan kanak-kanak : representasi dan pemaparan.  - 160. 

fauziah ahmad, dafrizal samsudin, chang peng kee, abdul latiff ahmad, badrul redzuan a.h., normah mustaffa, mohd yusoff abdullah.  (2015).  social media and the arab spring: dissemination of information among malaysians.  - journal of asia pacific communication.  220-230. 

hasrul bin hashim, mohd. helmi bin abd. rahim, badrul redzuan bin abu hassan, normah bt. mustaffa, sabariah binti mohamed salleh, mohd nor shahizan bin ali.  (2015).  reka bentuk semula multimodaliti melalui hubungan perseiringan idea dalam proses naratif dengan hasil akhir penerbitan produksi audio visual.  -

ali salman, mohd yusof abdullah, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2015).  sustaining internet usage in the emerging digital economy: transforming urban living?.  - journal of asian pacific comunication.  169-180. 

ali salman, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2015).  new media usage and youth participation.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  72-80. 

mus chairil samani, jamilah maliki, mohd helmi abd rahim, mat pauzi abd rahman, normah mustaffa.  (2015).  the media agenda of the new and traditional media in malaysia: constructing realities.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  48-57. 

shahrul nazmi sannusi, normah mustaffa, muhammad adnan pitchan.  (2015).  transformation challenge for magazine advertising expenditure (adex) revenue in malaysia.  - journal of asia pacific communication (japc).  181-190. 

shahrul nazmi sannusi, normah mustaffa.  (2015).  akhbar versi digital: implikasi terhadap trend sirkulasi akhbar bercetak di malaysia.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  -. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, ali salman.  (2014).  penapisan filem: mengimbangi hiburan dan ancaman.  - journal of public security and safety.  137-154. 

ali salman, mohd azul mohamed salleh, mohd yusof hj. abdullah, normah mustaffa, abdul latiff ahmad, chang peng kee, suhana saad.  (2014).  ict acceptance among malaysian urbanites: a study on additional variables in user acceptance of the new media.  - geografia: malaysian journal of society and space.  86-96. 

lee hui er, normah mustaffa, ali salman.  (2014).  faktor-faktor yang mempengaruhi remaja lembah kelang untuk terus membaca dan membeli melalui pengiklanan facebook.  - jurnal komunikasi. malaysia journal of communication.  30(1):229-250. 

faridah ibrahim, dil froz jan sayed halem shah, norzita yunus, chang peng kee & normah mustaffa.  (2014).  the international conference on communication and media 2014 (i-come`14).  - procedia - social and behavioral sciences.  533-538. 

hasrul hashim, sabariah mohamad salleh, normah mustaffa, badrul redzuan abu hassan, mohd. nor shahizan ali, mohd helmi abd. rahim.  (2014).  the juxtaposition relationship between the narrative process and the final product of an audio visual production.  - international journal of multidisciplinary thought.  4(1) : 347-352. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, maizatul haizan mahbob, mohd helmi abd rahim.  (2013).  kebergantungan internet dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - malaysian journal of communication.  29(1):199-212. 

wm wan amizah, faridah ibrahim, fauziah ahmad, normah mustaffa & maizatul haizan mahbob.  (2013).  putting policemen as censors in cinemas: the history of film censors in malaysia.  - asian social science.  45-49. 

mohd helmi abd rahim, normah mustaffa, fauziah ahmad, novel lyndon.  (2013).  a "memoryscape" malayan union 1946: the beginning and rise of modern malay political culture.  - asian social science.  9(6):36-42. 

faridah ibrahim, normah mustaffa, fauziah ahmad, chang peng kee, wan amizah wan mahmud.  (2013).  peace journalism: implications of war and peace news amongst malaysian audience.  - journal of asian pacific communication.  23(2):262-274. 

mohd. nor shahizan ali, latiffah pawanteh, normah mustaffa, hasrul hashim & abdul latiff ahmad.  (2013).  new audience message absorption via audio visual technology.  - asian social science.  9(8):107-115. 

mohd. nor shahizan ali, hasrul hashim, latiffah pawanteh, abdul latiff ahmad, normah mustaffa.  (2012).  pertandingan poster penyelidikan fssk 2012.  - pembinaan model khalayak pasca moden dalam persekitaran media baru. 

faridah ibrahim, tika nuraeni, fauziah ahmad, chang peng kee, normah mustaffa.  (2012).  bahasa komunikasi visual dan pengantaraan produk: satu analisis semiotik.  - gema online journal of language studies.  12(1):257-273. 

fauziah ahmad, chang peng kee, normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2012).  pembudayaan dan pemediaan remaja: isu seksualiti dalam arus globalisasi.  - kajian pengeluaran dan pe. 

normah mustaffa, mus chairil samani.  (2012).  media, komunikasi dan wacana globalisasi di malaysia.  - bab 6; 93-107. 

wan amizah wan mahmud, faridah ibrahim, samsudin a. rahim, normah mustaffa.  (2012).  media dan komunikasi : transformasi dan halatuju.  - 200. 

faridah ibrahim, ali salman, chang peng kee, normah mustaffa, fauziah ahmad.  (2012).  striking a balance between science and arts: mass media dilemma in reporting health and environmental issues.  - asian social science journal.  8(5):77-84. 

noor azlin bidin, normah mustaffa.  (2012).  blogosphere: how youth perceived blogs credibility.  - jurnal komunikasi-malaysia journal of communication.  28(1):33-54. 

faridah ibrahim, samsudin a. rahim, wan amizah wah mahmud, normah mustaffa.  (2012).  communication and transformation : progress and paradox.  - 207. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, chang peng kee, mohd helmi abd rahim.  (2012).  kebergantungan media dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - kajian pengeluaran dan pe. 

chang peng kee, normah mustaffa, arina anis azlan, norhayati basri, julia wirza mohd zawawi & tengku ahmizah tengku adinan.  (2012).  mentransformasikan e-pr ke arah badan profesional perhubungan awam malaysia.  - program pemindahan ilmu 2012. 

haidir fitra siagian, mohd yusof abdullah, normah mustaffa, fauziah ahmad.  (2012).  kedudukan ulama dalam mensosialisasikan kebijaksanaan negara.  - mediasi jurnal komunikasi.  3(6):165-186. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, mohd yusof abdullah.  (2012).  the elements of behavioral control in facilitating the acceptance of technological innovation on malaysia on-line government services.  - asian social science.  8(5):125-131. 

mohd. nor shahizan ali, mat pauzi abd rahman, hasrul hashim, normah mustaffa, mus chairil samani.  (2012).  freedom of photography - the malaysian scenario: a vital element of press freedom.  - asian social science.  8(5):38-45. 

fauziah ahmad, chang peng kee, normah mustaffa, faridah ibrahim, wan amizah wan mahmud, dafrizal.  (2012).  information propagation and the forces of social media in malaysia.  - asian social science journal.  8(5):71-76. 

fauziah ahmad, normah mustaffa, samsudin a. rahim, fuziah kartini hassan basri, abdul latiff ahmad, and jamaluddin aziz.  (2011).  confronting environmental risk via communication.  - the innovation journal, canada.  Volume 16 Issue 3, 2011. 

ali salman, faridah ibrahim, mohd yusof hj. abdullah, normah mustaffa & maizatul haizan mahbob.  (2011).  the impact of new media on traditional mainstream mass media.  - the innovation journal: the public sector innovation journal.  16(3):(7)1-11. 

wan amizah wan mahmud, faridah ibrahim, normah mustaffa & fuziah kartini hassan basri.  (2011).  malaysian film censorship board (lpf) in the globalization era: towards transformation and innovation.  - the innovation journal.  16(3)article 10. 

wan amizah, faridah ibrahim, fuziah kartini hassan basri dan normah mustaffa.  (2011).  perkembangan undang-undang penapisan filem di malaysia 1924-1952.  - malaysian journal of communication.  Jilid 27(1): 34-52. 

normah mustaffa, faridah ibrahim, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, chang peng kee & maizatul haizan mahbob.  (2011).  diffusion of innovations: the adoption of facebook among youth in malaysia.  - the innovation journal.  16(3):Art.8:1-15. 

fauziah ahmad, lee kuan jun, chang peng kee & normah mustaffa.  (2011).  youth mediation and environmental conservation.  - seminar internasional serumpun melayu v, makassar, indonesia.. 

normah mustaffa, nurul ain a. hamid, faridah ibrahim, fauziah ahmad, mohd helmi abd rahim.  (2011).  visual dan pemberitaan perang dalam media di malaysia.  - jurnal pengajian media malaysia.  13(2):65-74. 

normawati ahmad, faridah ibrahim, normah mustaffa & chang peng kee.  (2011).  pencarian maklumat pendermaan organ dan tisu dalam pengikrar penderma organ: satu tinjauan awal.  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  27(1): 102-117. 

mohd. helmi abd. rahim, normah mustaffa & lee sze mun.  (2011).  the effects of gender advertising on brand image: the malaysian context.  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  Jilid 27(1): 118-132. 

mus chairil samani, faridah ibrahim, normah mustaffa & chang peng kee.  (2011).  pelan komunikasi : membina momentum menatar keunggulan.  - 75. 

faridah ibrahim, normah mustaffa, chang peng kee, fauziah ahmad.  (2011).  images and issues of superpowers: an analysis of international news coverage by the government-owned news agency, bernama in four national dailies in malaysia.  - the innovation journal-the public sector innovation journal.  16(3):1-18. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 13:199-206. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, fauziah ahmad.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 14:207-216. 

normah mustaffa, faridah ibrahim, mus chairil samani & mohd. helmi abd. rahim.  (2010).  persepsi khalayak terhadap kredibiliti media di malaysia.  - jurnal e-bangi.  5(2):153-160. 

fauziah ahmad, normah musaffa, wan amizah wan mahmud, chang peng kee.  (2010).  striving for excellence : governing practice through action research.  - 4:62-70. 

chang peng kee, faridah ibrahim, & normah mustaffa.  (2010).  framing a pandemic: analysis of malaysian mainstream newspapers in the h1n1 coverage.  - journal of media and information warfare.  3:105-122. 

faridah ibrahim, mus chairil samani dan normah mustaffa.  (2010).  hala tuju pengajian komunikasi dan media di malaysia.  - 105. 

mohd yusof hj abdullah, latiffah pawanteh, sharifah mastura syed abdullah, normah mustaffa.  (2010).  kesedaran dan sikap komuniti dalam pengurusan persekitaran di wilayah iskandar, johor.  - jurnal melayu.  Volume5: 71-86. 

mohd helmi abd rahim, foong zaai yee, normah mustaffa.  (2010).  women advertising practitioners in malaysia: views on career satisfaction.  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  26(2):69-88. 

normah mustaffa, faridah ibrahim & mus chairil samani.  (2009).  the effects of pictures on the order of accessing online war stories.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  25:13-20. 

normah mustaffa.  (2008).  pembangunan buku kanak-kanak dan remaja.  - 53-64. 

normah mustaffa, arfah yusof.  (2003).  kumpulan esei: isu-isu komunikasi.  - 177-188. 

normah mustaffa.  (2003).  kumpulan esei: isu-isu komunikasi.  - 381-403. 

fuziah kartini hassan basri, arfah yusof, mohd safar hasim, normah mustaffa.  (2002).  asean on malaysia on 31st august 2001: a study of online newspapers.  - jurnal komunikasi.  18:31-54. 

normah mustaffa.  (2001).  laman sawang: kegunaan dan kepuasan di kalangan pelajar ukm.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

normah mustaffa.  (2000).  proses buatputusan dalam pemilihan isi kandungan majalah.  - jurnal komunikasi.  16:199-210. 

normah mustaffa.  (1999).  pemaparan wanita sebagai daya penarik di kulit hadapan majalah.  - jurnal komunikasi jilid 15.  15:171-185.