Penerbitan Terkini

wan nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd zamro muda, zuliza mohd kusrin.  (2023).  the difference between the inheritance of common heritage and customary heritage in the practice of adat perpatih.  - international journal of academic research in business and social sciences.  24-37. 

zurina musa, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias, nurhidayah muhammad hashim.  (2023).  penasaban dan pendaftaran kelahiran anak tidak sah taraf orang islam di malaysia dan negara asia lain.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  15-33. 

mukhammad nur hadi, faridatus syuhadak, zuliza mohd kusrin.  (2023).  social justice and humanity on polygamous marriage at the religious court of pasuruan - indonesia.  - justicia islamica: jurnal kajian hukum dan sosial.  261-280. 

mohd hafiz safiai, md. yazid ahmad, abdul basir mohamad, mohd nasran mohamad, che maryam ahmad, zuliza mohd kusrin.  (2023).  observing sun's altitude during transit using astrolabe as a teaching aid in astrofiqh.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1165-1174. 

farrah nuur fatheaah zullaile, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar.  (2023).  pemilihan calon pilihan raya: pengetahuan dan amalan belia muslim.  - al-qanatir international journal of islamic studies.  76-88. 

shanizah ngatiman, nurhidayah muhammad hashim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  kehadiran kanak-kanak mumaiyiz mengemukakan pilihan dalam kes hadhanah: kajian amalan majlis sulh di mahkamah syariah negeri selangor.  - al-qanatir, islamic journal of islamic studies.  34-44. 

zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias, latifah abdul majid.  (2023).  kafaah dalam perkahwinan islam.  - the 4th international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2023.  394-406. 

zuliza binti mohd. kusrin;roseliza murni ab rahman;zaini bin nasohah;wafaa` binti yusof;mohd al adib bin samuri;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2023).  pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama.  -

zaini bin nasohah;zuliza binti mohd. kusrin;wafaa` binti yusof;syar meeze bin mohd rashid.  (2023).  pembinaan model bahasa isyarat perundangan (bip) mahkamah syariah untuk orang kurang upaya (oku) pendengaran.  -

nurhidayah muhammad hashim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  nafkah isteri dalam perkahwinan: sorotan pandangan fuqaha terdahulu.  - al-qanatir international journal of islamic studies.  45-53. 

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;zuliza binti mohd. kusrin;muhammad nazir bin alias.  (2022).  pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah.  -

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat @ kawangit, roziah sidik @ mat sidek, rasidah jemain, elmi baharuddin.  (2022).  dakwah dan cabaran semasa.  - 10. 

abrahman roseliza-murni, zuliza mohd kusrin, wafaa yusuf.  (2022).  feedback on the need to develop a standard operating procedure (sop) for the arrest and detention of persons with autism spectrum disorders.  - international journal of academic research in business and social sciences.  543-553. 

latifah abdul majid, nurul suhaida ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2022).  period poverty among urban poor during the covid-19 pandemic in malaysia.  - 2 international cappadocia scientific research congress, mustafa cappodocia resort hotel.  1-9. 

zuliza mohd kusrin, zahidah dahalan, wafaa yusof, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zaini nasohah, roseliza murni ab rahman.  (2022).  cadangan prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan tahanan inividu autisme untuk pegawai penguat kuasa agama (ppa) di malaysia.  - journal of contemporary islamic law.  52-61. 

noor afiqah che mustapa, zaini nasohah, zuliza kusrin.  (2022).  qualification status for close family members to act as an intermediary for hearing impaired individuals case in syariah court.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1121-1130. 

salasiah hanin hamjah, norsyamlina che abdul rahim, nurhidayah muhammad hashim, norainan bahari, zuliza mohd. kusrin, latifah abdul majid, rafeah saidon, muhamad zariff illias.  (2022).  a quantitative study on muslim milk mother's understanding of the islamic concept of wet nursing.  - plos one.  1-15. 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, zuliza mohd kusrin, nur syaza alya azemi, nur izzah iwani haris.  (2022).  e-proceedings of international virtual conference on contemporary fiqh and laws (iconfiqh 2022).  - e-proceedings of international virtual conference on contemporary fiqh and laws (iconfiqh 2022).  1-787. 

latifah abdul majid, nurhidayah muhammad hashim, salasiah hanim hamjah, zuliza mohd kusrin, rafeah saidon, norsyamlina che abdul rahim, norainan bahari.  (2022).  wet-nursing practice in the malay society according to islamic perspective: a cross-sectional study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  661-677. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, nurul suhaida.  (2022).  period poverty among the urban poor during covid-19 pandemic in malaysia: an overview study.  - the proceedings book international cappadocia scientific research congress june 17-19, 2022.  222-228. 

zuliza mohd kusrin, zahidah dahalan.  (2022).  prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan tahanan individu autisme.  - 3rd international conference of education, engineering, inter-displinary, social science and technology.  91-100. 

amirah huwaina nor hazani, zuliza mohd kusrin.  (2022).  kepentingan pendokumentasian amalan penyusuan dalam kalangan ibu susuan di daerah hulu langat selangor.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  217-235. 

hasanah binti abd khafidz, zuliza binti mohd kusrin, zaini nasohah, abu dardaa bin mohamad, muhammad subari bin ramli & husni bin abdullah.  (2022).  kajian penentuan kadar iwadh bagi perceraian secara khuluk dalam majlis tahkim di mahkamah syariah negeri selangor.  - 1-78. 

nurul faezah md ahair, zuliza mohd kusrin.  (2022).  amalan beragama menurut islam dan perundangan di malaysia.  - 172. 

nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, abrahman roseliza-murni. zaini nasohah, zahidah dahalan.  (2022).  keperluan prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan tahanan individu autisme untuk pegawai penguatkuasa agama.  - islamiyyat.  97-111. 

zaini nasohah, zurul iman zakaria, zuliza mohd kusrin.  (2022).  cabaran penyeragaman undang-undang jenayah syariah di malaysia.  - international journal of islamic thought.  146-159. 

aishah mohd nor, nurhidayah muhammad hashim, nur ezan rahmat, noraini md. hashim, zuliza kusrin, latifah abdul majid, norai'nan bahari.  (2022).  comparative analysis of reconciliation procedures in syariah and civil courts.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-15. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, nurul suhaida ibrahim.  (2022).  overview of period poverty among the urban poor during covid-19 pandemic in malaysia.  - neuroquantology journal.  7029-7035. 

mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2022).  interaksi kekeluargaan mualaf india.  - 117. 

zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni.  (2022).  maklumbalas terhadap pembinaan standard operasi prosedur (sop) penangkapan dan tahanan individu autisme.  - 4th international conference on interdisciplinary, social science, business and economics, education and technology 2022.  121-128. 

noor afiqah che mustapa, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin.  (2021).  faktor pembubaran perkahwinan di antara pasangan oku pendengaran di mahkamah syariah negeri melaka.  - journal of quran sunnah education and special needs.  51-59. 

zahidah dahalan, zuliza mohd kusrin, wafaa' yusof.  (2021).  keperluan prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan penahanan individu autisme untuk pegawai penguatkuasa agama..  - e-kolokium siswazah syariah 2021.  1-18. 

nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd zamro muda, zuliza mohd kusrin.  (2021).  pembahagian harta pusaka dalam kalangan masyarakat muslim di negeri sembilan: satu kajian literatur.  - journal of contemporary islamic law.  55-64. 

zahidah dahalan; zuliza mohd. kusrin & wafaa' yusof.  (2021).  cadangan garis panduan tangkapan individu autisme untuk penguat kuasa agama di malaysia..  - the 5th annual international conference on sharia and law (aicols) "islam, human rights, and legal justice".  1-13. 

zuliza mohd kusrin, wan nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd al adib samuri.  (2021).  standard operating procedure (sop) for arrest and detention of autists by royal malaysia police (pdrm).  - pertanika journal social science and humanities.  175-191. 

aniqah azmi, zuliza mohd kusrin.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 12. 

zuliza mohd kusrin.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 14. 

muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd sham kamis.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 26. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  sosiapolitik islam.  - 231. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 6. 

zuliza mohd kusrin, zahidah dahalan, wafaa yusof, abrahman roseliza-murni.  (2021).  kecenderungan perilaku individu autisme dalam pelanggaran undang-undang : satu perspektif di kalangan guru.  - journal of fatwa management & research.  184-197. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siyasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

najah nadiah amran, latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

latifah abd majid, mohd nasir abdul majid, zuliza mohd kusrin, wan siti norjannah w sulong.  (2021).  implication of international scholars influence on the direction of abdul hadis political thought.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies.  51-59. 

zaini nasohah, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias, abu suffian abu yaziz.  (2021).  children's evidence in custody disputes cases in the sharia courts.  - international journal of advanced reseach.  467-472. 

mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2021).  interaksi mualaf india dengan keluarga bukan islam ketika sambutan perayaan agama hindu.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies).  73-84. 

norsyamlina che abdul rahim, salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, zuliza mohd. kusrin, nurhidayah muhammad hashim, rafeah saidon, norainan bahari, muhamad zariff llias, noor ani ahmad.  (2021).  a cross-sectional study on the practice of wet nursing among muslim mothers.  - bmc pregnancy and childbirth.  1-10. 

muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2021).  hukum perkahwinan kanak-kanak dalam islam.  - konsultasi dan dailog bersama pengarah jabatan agama negeri dan ketua hakim syarie mahkamah syariah negeri berkenaan isu perkahwinan kanak-kanak.  1-15. 

hanis atikah jamal, zuliza mohd kusrin, nik abd. rahim nik abdul ghani, amir fazlim jusoh @ yusoff, mat noor mat zain.  (2021).  video program siswazah syariah.  - 1-4. 

rina fakhizan mohd sukri, zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, mohd yazid ahmad.  (2021).  hak pasangan bukan islam dalam harta perkahwinan terdahulu menurut perspektif syarak.  - al-irsyad.  523-536. 

zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, manisah mohd ali, fariza md sham.  (2020).  intervensi individu dengan autisme berkaitan tingkah laku seksual.  - manu - jurnal pusat penataran ilmu & bahasa.  121-137. 

zuliza mohd kusrin, nur syaidatul akmar sha'ari.  (2020).  pelaksanaan kursus pra-perkahwinan islam untuk golongan oku pendengaran di malaysia.  - journal al-irsyad.  285-292. 

rina fakhizan mohd sukri, zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda.  (2020).  implikasi pindaan akta 164 terhadap perkahwinan dan harta pusaka mualaf.  - journal of contemporary islamic law.  9-15. 

zuraini yaakub, zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, zaini nasohah.  (2020).  kajian tematik faktor intrinsik tingkah laku seksual individu autisme.  - asian journal of civilizational studies.  40-54. 

umi amirah harun, zuliza mohd kusrin.  (2020).  konsep interaksi kekeluargaan mualaf dengan ibu bapa bukan muslim menurut syarak.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  141-149. 

zuliza mohd kusrin, wafaa yusuf, zuraini yaakub.  (2020).  keperluan sop khusus untuk tahanan dan penyiasatan individu autisme.  - journal al-irsyad.  179-187. 

aniqah azmi, zuliza mohd kusrin.  (2020).  datin dr. siti zalikhah md nor: biografi dan sumbangan dalam perkembangan undang-undang islam di malaysia.  - journal of contemporary islamic law.  84-90. 

nurul faezah md ahair, zuliza mohd kusrin.  (2020).  kawalan undang-undang terhadap pembinaan rumah ibadat di malaysia.  - journal of contemporary islamic law.  53-64. 

amirah huwaina nor hazani, zuliza mohd kusrin.  (2020).  tahap kefahaman berkaitan hukum hakam penyusuan anak susuan di selangor.  - al-tahkim.  1-9. 

amirah huwaina nor hazani, zuliza mohd kusrin,.  (2020).  tahap kefahaman berkaitan hukum hakam penyusuan anak susuan di selangor.  - 1-12. 

amirah huwaina nor hazani, zuliza mohd kusrin.  (2020).  tahap kefahaman berkaitan hukum hakam penyusuan anak susuan di selangor.  - 1-12. 

zuliza mohd kusrin, che maryam ahmad, siti hajar salihah mohamed@hamzah, nurulain hazwani zulkifli.  (2020).  pengangkatan menurut undang-undang sivil dan islam di malaysia.  - 1-29. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  fasakh dalam enakmen undang-undang keluarga islam.  - 1. 

zuliza mohd kusrin , mohd al-adib samuri.  (2020).  autisme sebagai mitigasi dalam sistem kehakiman, ke arah pemeliharaan hak anak-anak oku.  - the second national seminar in contemporary fiqh 2020, uia, malaysia.  1-16. 

zuliza mohd. kusrin, che maryam ahmad, nur izzah khalid , ainin sofiya dzulmadzli, siti nurul jannah mohamad zaki.  (2020).  sabitan nasab anak menurut undang-undang islam.  - 1-19. 

zuliza mohd kusrin, nur farhana yahya, ainin sofiya dzulmadzli, muna munirah mohamad zainuddin.  (2020).  pembubaran perkahwinan menurut undang-undang sivil di malaysia.  - 1-27. 

zuliza mohd kusrin, nurul syahirah ridzuan, fatin farzana norzaini, nadia shamimi syazwani rosli.  (2020).  perceraian secara li'an dan ila'.  - 1-22. 

zuliza mohd kusrin, che maryam ahmad, nur syafikah ali, nur aishah abdul manan.  (2020).  kedudukan anak tak sahtaraf menurut undang-undang islam dan sivil.  - 1-17. 

zuliza mohd kusrin,izzaty syazana ahamad, nor rasyidahasror, nur syafiqah.  (2020).  peruntukan fasakh dalam enakmen undang-undang keluarga islam.  - 1-37. 

zuliza mohd kusrin, nur aisyah abd manan, husna madiha husry, noor syahadah hamzah.  (2020).  analisa konsep ta'liq menurut syarak dan undang-undang keluarga islam.  - 1-17. 

zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, mumammad nazir alias, aliza alias.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan cadangan kajian di jakim.  1-23. 

zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin bin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

zuliza binti mohd. kusrin; manisah bt. mohd. ali; fariza bt. md. sham; wafaa` binti yusof; mohd al adib bin samuri.  (2020).  pembinaan garis panduan literasi undang-undang kesalahan jenayah seksual autism.  - 1-6. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

nurul faezah md ahair, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias.  (2020).  pemeliharaan agama islam (hifz al-din) dalam perlembagaan persekutuan malaysia.  - al-qanatir international journal of islamic studies.  10-20. 

zahida dahalan, zuliza mohd kusrin.  (2020).  pembinaan prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan penahanan individu autisme oleh penguatkuasa agama.  - 1-26. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  islam dalam perlembagaan.  - 1-34. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  hak asasi dalam perlembagaan persekutuan malaysia.  - 1-33. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  pengenalan kepada hak asasi.  - 1-10. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  federalism.  - 1-14. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  ketertinggian parlimen dan perlembagaan.  - 1-17. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  konsep kedaulatan undang-undang.  - 1-12. 

mohd al-adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2020).  konflik undang-undang syariah dan sivil di malaysia, bidangkuasa mahkamah sivil dan syariah terhadap orang islam dan penganut agama lain.  - 1-28. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  perkahwinan bawah umur muslim di malaysia.  - isu-isu kontemporer hukum keluarga islamdan solusinya di asia tenggara..  1-16. 

rosmawati mohamad rasit, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, salmy edawati yaacob, adawiyah ismail, siti jamiaah abd jalil, hasanah abd. khafidz, nozira salleh, a'thiroh masyaa'il tan, suariza@hidayah muhammad, azimah misrom.  (2020).  pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia.  - 52. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tahap tanggugjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan laporan penyelidikan.  1-31. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  aggrement to marry.  - 1-5. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  pengenalan kepada undang-undang keluarga di malaysia.  - 1-3. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  pengenalan kepada konsep domisil, mastautin, muqim, warganegara.  - 1-3. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  doktrin pengasingan kuasa menurut islam dan sivil di malaysia.  - 1-22. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  konsep negara islam dan kerajaan islam.  - 1-24. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  kedudukan, peranan, kuasa yang dipertuan agong dan raja-raja.  - 1-22. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  latar belakang perlembagaan persekutuan.  - 1-20. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  konsep keberpelembagaan dan perlembagaan.  - 1-31. 

zuliza mohd kusrin.  (2020).  konflik undang-undang.  - 1-62. 

zuraini yaakub, zuliza mohd kusrin, zaini nasohah, wafaa yusof.  (2020).  thematic study on extrinsic factors of sexual misconduct by individuals with autism.  - international journal of academic reseach in bussiness & social sciences.  1033-1045. 

zaitil izlina ismail, zuliza mohd kusrin, hasanah abd khafidz.  (2020).  kefahaman banduan muda terhadap ibadah solat di sekolah integriti jabatan penjara malaysia.  - at-tahkim.  18-24. 

zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail,muhammad nazir alias, aliza alias, abdul muhaimin mahmood..  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-60. 

nurul izzah izzati hashim, wafaa' yusof, zuliza mohd kusrin.  (2019).  tinjauan literatur faktor pengabaian kanak-kanak di malaysia.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  16-28. 

zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, manisah md. ali, wafaa' yusof, fariza md sham, mohd syakir arifin.  (2019).  individu autisme dan perlakuan melanggar undang-undang.  - kanun.  219-237. 

zuraini mohd yaakub , zuliza mohd kusrin.  (2019).  remaja autisme dan perilaku seksual.  - 99. 

zulza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, manisah mohd ali, fariza md sham, wafaa' yusuf.  (2019).  intervensi dalam pendidikan individu dengan autisme berkaitan tingkah laku seksual.  - prosiding persidangan serantau peradaban dan etnik (persep 2019) 24-25 oct 2019.  64-72. 

izzah izzati hashim, wafaa' yusof, zuliza mohd kusrin.  (2019).  konsep pengabaian dan kecuaian kanak-kanak oleh ibu bapa atau penjaga di malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  57-70. 

mohd faqih bin baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2019).  pengamalan mualaf india ketika menziarahi upacara kematian keluarga bukan islam.  - jurnal al-tahkim.  26-31. 

noor afiqah che mustafa, zaini nasohah, zuliza kusrin.  (2019).  status kelayakan ahli keluarga terdekat sebagai pemudahcara di mahkamah syariah bagi kes oku pendengaran.  - proceeding international conference on islamic law, economy & finance.  199-206. 

latifah abdul majid, jaffary awang, haziyah hussin, muhammad adib shamsudin, mazlan ibrahim, najah nadiah amran, mohd nasir abdul majid, sabri mohamad, zuliza kusrin, wan siti norjannah w sulong.  (2019).  politik islam di malaysia: strategi dan pendekatan fiqh siyasi abdul hadi awang.  - prosiding simposium antarabangsa falsafah islam falsafah islam dan kesejahteraan tamadun.  102-112. 

nurul izzati hashim, wafaa yusof & zuliza mohd kusrin.  (2019).  pengabaian kanak-kanak dan jaminannya menurut syarak dan undang-undang di malaysia.  - journal of contemporary islamic law.  18-28. 

siti zalikhaha md nor, zuliza mohd kusrin.  (2019).  islam dalam perlembagaan negara.  - 90. 

mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2019).  interaksi mualaf india dengan keluarga bukan islam berkaitan upacara pengebumian jenazah.  - journal of contemporary islamic law.  1-10. 

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar, rosmawati mohamad rasit & zuliza mohd. kusrin.  (2019).  adolescent's perception of father's leadership style in the family.  - the journal of social sciences research. 

noor raihan jusidin, zuliza mohd kusrin.  (2018).  penyebaran doktrin ajaran sesat di alam siber.  - jurnal al-qanatir. 

nur syaidatul akmar binti shaari & zuliza mohd kusrin.  (2018).  kursus pra perkahwinan islam dan orang kelainan upaya pekak.  - international conference on law and islamic jurisprudence (2nd icij 2018). 

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar, rosmawati mohamad rasit & zuliza mohd kusrin.  (2018).  adolescents perception of fathers leadership style in the family.  - international conference on business, economy, social sciences and humanities (bessh) academic fora. 

salmihah che mud, fariza md sham, manisah mohd ali & zuliza mohd kusrin.  (2018).  kepentingan pengajaran al-quran untuk perkembangan psikologi anak-anak autisme.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled people. 

latifah abdul majid, zakaria stapa, mohd nasir omar, siti rugayah, wan sabri wan yusof, mashitoh yaacob, ahmad munawar ismail & zuliza mohd kusrin.  (2018).  trend pelaporan media dalam isu islam liberal dan pluralisme agama di malaysia.  - eproceeding of international conference on islam and global issues 2018. 

nurul izzah izzati binti hashim, wafaa binti yusof & zuliza binti mohd kusrin.  (2018).  pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa dan penjaga di malaysia: satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa penyelidikan pascasiswazah 1.0. 

zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

zaini bin nasohah;mohd. nasran bin mohamad;zuliza binti mohd. kusrin;anwar fakhri bin omar.  (2018).  pemerkasaan pelaksanaan hakim syarie wanita di mahkamah-mahkamah syariah malaysia.  -

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;faridah bt. jalil;zuliza binti mohd. kusrin;mohd. zamro bin muda;razaleigh bin muhamat @ kawangit;nurhafilah binti musa;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2018).  pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam.  -

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar, rosmawati mohamad rasit & zuliza mohd kusrin.  (2018).  adolescents perception of fathers leadership style in the family.  - conference proceedings on business economic, social science and humanities. 

zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, mohd nasran muhammad & abu suffian abu yaziz.  (2018).  pentaksiran nafkah anak mengikut uruf tempatan di mahkamah syariah negeri kedah.  - proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018). 

mokhtaruddin muhamadi,zuliza mohd kusrin & muhammad adib samsuddini.  (2018).  latarbelakang dan personaliti dato' salleh bin hajia ahmad.  - al-qanatir. 

salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar, rosmawati mohamad rasit & zuliza mohd kusrin.  (2018).  fathers leadership style and childs perception in the family.  - full paper proceeding bussiness, economic, social sciences and humanities (bessh-2018). 

fathiah mohd riffini & zuliza mohd kusrinii.  (2017).  penularan berita menurut syarak dan perundangan di malaysia.  - al-qanatir. 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohd al adib samuri.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 14. 

rina fakhizan mohd sukri, zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda & md yazid ahmad.  (2017).  implikasi pemelukan islam terhadap pengurusan harta mualaf.  - proceeding international conference on law and islamic jurisprudence (iclij 2017).  166-180. 

zuliza mohd kusrin & mohd zamro muda.  (2017).  perkembangan penghakimankes-kes pemelukan islam dan implikasi perundangan terhadap pindaan rang undang-undang seksyen 51a dan 88a akta 164.  - proceeding international conference on law and islamic jurisprudence (iclij 2017). 

normadiah daud, mohamad sabri haron, nadhirah nordin, zurita mohd yusof, zuliza mohd kusrin, wan pauzi wan ibrahim, noraida binti ramli.  (2017).  the views of fuqaha on the permissibility and prohibition of milk bank.  - international journal of academic research in business and school science.  223-231. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda & al-adib samuri.  (2017).  keesahan pemelukan islam di malaysia.  - 1-10. 

mahyidin hamat, zuliza mohd kusrin, ezad azraai jamsari, noorsafuan che noh & md yazid ahmad.  (2017).  implementation of marriage dissolution by li`an (invoking mutual curses) in islam.  - international journal of advanced research (ijar).  1466-1470. 

zaini nasohah, ahmad fakhruddin fakhrul razi, zuliza mohd kusrin.  (2017).  konflik bidangkuasa mahkamah dalam pendakwaan kes kesalahan berhubung pengawalan sekolah agama islam.  - jurnal hukum (jh). 

fariza md sham, salmihah che mud, manisah mohd ali & zuliza mohd kusrin.  (2017).  keperluan pendidikan islam kepada remaja autisme.  - impak.  35-36. 

zuliza mohd kusrin, nurhidayah mohd hashim, latifah abdul majid, zaini mohd nasohah, mat noor mat zin, che maryam ahmad..  (2017).  penentuan kadar kifayah (mencukupi) dan ma`aruf (baik) nafkah anak di kelantan.  - 1-24. 

fariza md sham, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, siti norlina muhamad, rosmawati mohamad rasit & salmihah che mud.  (2017).  menangani masalah remaja autisme.  - 107. 

fariza md sham, salmihah che mud, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, rosmawati mohamad rasit & siti norlina muhammad.  (2017).  panduan syariah untuk ibu bapa menangani perilaku seksual remaja autisme.  - jurnal hadhari (edisi khas).  169-182. 

noratiqah abdul aziz & zuliza mohd kusrin.  (2017).  jaminan perundangan terhadap orang kelainan upaya (oku) dalam pekerjaan menurut syarak dan perundangan di malaysia.  - international conference on law and islamic jurisprudence (iclij 2017). 

mahyidin hamat, zuliza mohd kusrin, ezad azraai jamsari, md yazid ahmad, noorsafuan che noh.  (2017).  talaq (divorce) procedure in the provisions of muslim family and inheritance law of patani province, southern thailand.  - iosr journal of humanities and social science (iosr-jhss).  98-103. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, mohammad zaini yahaya.  (2017).  editorial journal of contemporary islamic law.  - journal of contemporary islamic law.  1-76. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, azlin alisa ahmad, mohd hafiz safiai, mohammad zaini yahaya.  (2017).  editorial journal of contemporary islamic law.  - journal of contemporary islamic law.  1-73. 

nur shariqqah mudran & zuliza mohd kusrin.  (2016).  isu syariah dan undang-undang.  - 17. 

zuraini yaakub, zuliza mohd kusrin.  (2016).  sintom lazim remaja autistic spectrum disorders (asd).  - jurnal islam dan masyarakat kontemporary.  12-23. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & zuliza mohd. kusrin.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 6 (xvii-). 

ikramsyah irwali & zuliza mohd kusrin.  (2016).  pengenalan kepada undang-undang jenayah syariah di aceh.  - proceeding international conference on islamic jurisprudence (icij) 2016.  180-191. 

nur hidayah md salleh & zuliza mohd kusrin.  (2016).  isu syariah dan undang-undang.  - 14. 

mohd mohd nasran mohamad, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar, mohd zamro muda dan nurhafilah musa.  (2016).  sejarah pelaksanaan undang-undang islam dalam kerajaan uthmaniyyah.  - proceeding international conference on islamic jurisprudence (icij) 2016.  1-7. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, abd basir mohamad, mohd nasran mohd, shofian ahmad, zaini nasohah, ibnor azli ibrahim, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, mohammad zaini yahaya, nik abd rah.  (2016).  journal of comtemporary islamic law.  - journal of comtemporary islamic law.  1-68. 

zuliza mohd kusrin & nurhidayah muhammad hashim.  (2016).  pemelukan islam pasangan perkahwinan sivil: isu berbangkit dan cadangan penambahbaikan menurut undang-undang malaysia(conversion to islam by civil marriage spouses: emerging issues and suggesti.  - kanun.  16-42. 

siti rohaida asrani & zuliza mohd kusrin.  (2016).  konsep semak dan imbang menurut islam dan aplikasinya dalam sistem kehakiman islam di malaysia.  - jurnal syariah.  59-92. 

zuliza mohd kusrin, salasiah hanin hamjah, izzah nur aida zur raffar.  (2016).  approaches of strengthening fathers good personality in family institution.  - proceeding bessh (bussiness, economic, social sciences & humanities) 2016, seoul korea.  29-34. 

zaini nasohah, fatimah majemi, zuliza mohd kusrin, ahmad muhammad husni, mohd al-adib samuri.  (2016).  analisis literatur isu pelantikan hakim syarie wanita di malaysia.  - umran - international journal of islamic and civilizational studies.  62-70. 

fariza md sham, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, rosmawati mohamad rasit, siti norlina muhamad & salmihah che mud.  (2016).  laporan akhir garis panduan syariah untuk ibu bapa dalam menangani perilaku seksual remaja autisme.  - strategi peningkatan moti. 

mohd nasran mohamad, zuliza mohd kusrin, nurhafilah musa, anwar fakhri omar & mohd zamro muda.  (2015).  perkembangan dan cabaran pelaksanaan undang-undang hudud di malaysia.  - persidangan antarabangsa fiqh semasa & perundangan islam 2015 (pafspi 2015).  471-481. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, mohd al-adib samuri, fariza md. sham, zuliza mohd kusrin & zainab ismail.  (2015).  modul spiritual islam dalam menangani masalah remaja hamil luar nikah.  - impak kongres 2015@ukm. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, mohd al-adib samuri, fariza md. sham, zuliza mohd. kusrin & zainab ismail.  (2015).  modul spiritual islam dalam menangani masalah remaja hamil luar nikah.  -

zaini nasohah, fatimah majemi, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri.  (2015).  justifikasi pelantikan hakim wanita di mahkamah syariah negeri-negeri di malaysia.  - proceedings 3rd international seminar on syariah and common law.  337-353. 

salasiah hanin hamjah & zuliza mohd. kusrin.  (2015).  methods of overcoming the problem of pregnancy among unmarried adolescents.  - asian social science.  107-113. 

zuliza mohd kusrin, salasiah hanin hamjah, fariza md sham.  (2015).  muslim father`s rights in determining his minor child`s conversion to islam in malaysia.  - proceedings of the international conference on social sciences.  407. 

zuliza mohd kusrin, zaini nasohah & noor lizza mohamed said.  (2015).  isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 10 : 117-128. 

hariani mohamad, zuliza mohd kusrin & mohd zamro muda.  (2015).  penghinaan mahkamah di mahkamah syariah malaysia.  - persidangan antarabangsa fiqh semasa dan perundangan islam (pafspi 2015). 

mohd nasran mohamad, zuliza mohd. kusrin, nur hafilah musa, anwar fakhri omar & mohd zamro muda.  (2015).  kajian lanjutan hudud menurut perundangan islam & kerelevenannya di malaysia.  -

kamarul mutminah yusof & zuliza mohd kusrin.  (2015).  penambahbaikan isi kandungan pendidikan akhlak dalam pendidikan islam: satu tinjauan.  - persidangan antarabangsa fiqh semasa & perundangan islam 2015 (pafspi 2015), indonesia.  100-116. 

zuliza mohd kusrin & muhammad hazuman zulkifli.  (2015).  konsep kesamarataan gender dalam perkahwinan menurut cedaw dan akta undang-undang keluarga islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984.  - prosiding persidangan antarabangsa fiqh semasa & perundangan islam 2015. 

mohd. nasran mohamad, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar & mohd zamro muda.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 8 : 95-104. 

muhammad adib samsudin, ahmad munawar ismail, azmul fahimi kamaruzzaman, ezad azraai jamsari, latifah abdul majid, rosmawati mohamad rasit, zainab ismail & zuliza mohd kusrin.  (2015).  prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2015.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2015, bangi. 

nasran muhammad, zamro muda, anwarul fakhri omar, zuliza mohd kusrin, nurhafilah musa.  (2015).  kajian lanjutan hudud menurut perundangan islam dan kerelevenannya di malaysia.  - kajian keberkesanan dasar. 

abe sufian, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar.  (2014).  perceraian di mahkamah syariah bahagian mukah sarawak dari tahun 2000 hinge 2010.  - islamiyyat.  5-20. 

nabilah huda zaim, zuliza mohd kusrin.  (2014).  isu syariah & undang-undang.  - 17. 

mat noor mat zain, norhoneydayatie abdul manap & zuliza mohd kusrin.  (2014).  hak wanita mengadakan syarat semasa pembentukan perkahwinan.  - jurnal undang-undang malaysia (kanun).  70-87. 

zuraini binti yaakub, zuliza mohd kusrin.  (2014).  amalan intervensi terhadap perilaku seksual remaja autistic spectrum disorders (asd) oleh guru program pendidikan khas intergrasi (ppki) menurut syarakzah syariah.  - prosiding kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan / fakulti pengajian islam, ukm.  20-32. 

norhoneydayatie abdul manap, hayatullah laluddin, zuliza mohd kusrin, ahmad dahlan salleh, mat noor mat zain, ahmad muhammad husni, nik abdul rahim nik abdul ghani, & anwar fakhri omar.  (2014).  stipulation in contract from islamic and malaysian legal perspectives.  - asian social science.  10(2):112-117. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, zamzuri zakaria & zuliza mohd kusrin.  (2014).  transaksi transaksi emas secara bertangguh dan ansuran: analisis fatwa mui.  - international conference of global islamic studies 2014 (icgis 14) / jabatan syariah, fakulti pengajian islam ukm.  253-268. 

muhammad adib samsudin, maheram ahmad, latifah abdul majid, ahmad yunus mohd noor, rosmawati mohamad rasit, zulkarnain mohamed, zuliza mohd. kusrin.  (2014).  memartabatkan penyelidikan pengajian islam: prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2014.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2014. 

hayatullah laluddin, norhoneydayatie abdul manap, ahmad azam mohd shariff, ahmad muhammad husni, zuliza mohd. kusrin, ibnor azli ibrahim, nazura abdul manap.  (2014).  the contract of marriage and its purposes from islamic perspective.  - asian social science.  Vol.10, No:2, 2014. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, fariza md. sham, zainab ismail, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri & nazirah kamal basah.  (2014).  dakwah, media dan masyarakat.  - 20-30. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, mohd. al-adib samuri, fariza md. sham, zainab ismail & zuliza mohd kusrin.  (2014).  the role of the muslim family in dealing with adolescent out-of- wedlock pregnancy.  - mediterranean journal of social sciences.  101-106. 

zuliza mohd kusrin, zaini nasohah & noor lizza mohamed said.  (2014).  review on the law of poligamous marriage in malaysia.  - international conference of global islamic studies 2014 (icgis 14) / jabatan syariah, fakulti pengajian islam ukm.  269-280. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2014).  tahap penghayatan agama warga tua: kes warga tua di pondok moden al-jenderami, sepang selangor malaysia.  - seminar pascasarjana indonesia-malaysia ke-1. 

norazla abdul wahab, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, anita abdul rahim.  (2014).  legal issues in implementing the community service orders for child offenders in malaysia.  - asian social science.  10(4): 93-101. 

mohd nasran mohamad dan zuliza mohd kusrin.  (2013).  penentuan agama kanak-kanak hasil pertukaran agama ibu bapa di malaysia.  - international seminar proceeding: the dynamics of islamic law in southeast asia.  21-36. 

norhoneydayatie abdul manap, hayatullah laluddin, zuliza mohd kusrin.  (2013).  stipulation in contract from islamic and malaysian legal perspectives.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

siti maszuriaty aziz, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin.  (2013).  sumbangan dan cabaran hakim syarie wanita di mahkamah syariah wilayah persekutuan.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi 2013) - fakulti pengajian islam (ukm). 

dr. hayatullah laluddin, norhoneydayatie abdul manap,dr. zuliza mohd kusrin.  (2013).  the contract of marriage and its purposes from islamic perspective.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, noor aziah mohd awal, amir husin bin mohd nor, salasiah binti hanin hamjah & zaizul bin ab rahman.  (2013).  the rehabilitation theory in adjudicating child offenders and its application in malaysia.  - asian social science.  9(15):156-165. 

zuliza mohd kusrin, zaini nasohah, mohd al-adib samuri, mat noor mat zain.  (2013).  legal provisions and restrictions on the propagation of non-islamic religions among muslims in malaysia.  - kajian malaysia.  31(2):1-18. 

mohd al-adib samuri, norazla abdul wahab, zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, norhoneydayatie abdul manap.  (2013).  legal client counseling for sharia law students: an innovative approach toward increasing professionalism in sharia counseling.  - international education studies.  6(6):54-60. 

zuliza mohd kusrin, hayatullah laluddin, noorhoneydayantie abdul manap, amir hussin mohd nor.  (2013).  freedom of religion in malaysia.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

zainab, i., wan-ibrahim, w.a., zuria mahmud, salasiah hanim hamjah, rosidah jemain, elmi baharuddin, razaleigh muhamat @ kawangit, roziah sidik @ mat sidek, and zuliza mohd. kusrin.  (2012).  an alternative living arrangement for older malaysian.  - advances in natural and applied sciences.  6(8):1568-1572. 

norazla abdul wahab, mohd al-adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda & norhoneydayatie abdul manap.  (2012).  client counseling for shariah department students: an innovative approach toward increasing professionalism in shar`ie counseling.  - prosiding kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2012. 

mat noor mat zain, norhoneydayatie abdul manap, zuliza mohd kusrin, che maryam ahmad.  (2012).  hak wanita untuk mengadakan syarat dalam pembentukan perkahwinan.  - persidangan fiqh muamalah dan isu-isu fiqh semasa v. 

mohd al-adib samuri, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar, noor aziah mohd awal, fariza md. sham.  (2012).  legal issues in sentencing child offenders in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1093-1098, 2012. 

salasiah hanin hamjah , mohd. al-adib samuri , rosmawati mohamad rasit , fariza md. sham , zuliza mohd kusrin , zainab ismail & nazirah kamal basah.  (2012).  factors relating to premarital pregnancy amongst muslim adolescents in malaysia.  - research journal of medical sciences.  6(6): 266-271. 

normadiah daud, zuliza mohd kusrin, salasiah hanin hamjah, anwar fakhri omar.  (2012).  penyusuan dan bank susu menurut islam.  - islamiyyat.  34:107-118. 

ainul bashirah bt ismail, zuliza bt mohd kusrin & mat noor mat zain.  (2012).  kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan dan hukumannya menurut islam.  - jurnal hadhari.  4(2):65-88. 

zaini nasohah, hayatullah laluddin, zuliza mohd kusrin, mohd rizal muwazir.  (2012).  standardisation of fatwa in malaysia: management and problems.  - advances in natural and applied sciences.  6(6): 923-929,2012. 

salmy edawati yaacob, wan kamal mujani, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri.  (2012).  gold dinar as a supreme currency: review based on the history of islamic civilization.  - advances in natural and applied sciences.  6(3): 348-356. 

hayatullah laluddin, mohamad nasran mohammad, zuliza mohd. kusrin, shofian ahmad; zaini nasohah, mohd. zamro muda, md. yazid ahmad and ahmad muhammad husni.  (2012).  an analysis of maslahah`s development through al-ghazali pre and post al-ghazali periods.  - international business management.  6(2):187-193. 

zaini nasohah, hayatullah laluddin, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, amir husin mohd nor, salmy edawati yaacob and mohd rizal muwazir.  (2012).  the challenge faced by shariah law in respect of distribution of inheritance in multi-ethnic communities: case study in beaufort, sabah, malaysia.  - international business management.  6(2):228-232. 

mat noor mat zain, che maryam ahmad, zuliza mohd kusrin.  (2012).  perkahwinan adat rembau, negeri sembilan dalam penulisan c.w.c parr dan w.h.mackray menurut perspektif islam.  - jurnal melayu.  9:171-189. 

hayatullah laluddin, zuliza mohd. kusrin and mohd. al-adib samuri.  (2012).  maslahah and its potential role in formation of an islamic perspective on sociology.  - international business management.  6(2):256-263. 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, hayatullah laluddin and abdul basir mohammad.  (2012).  comment conversion and the conflicts of laws in respect of spouse rights to inheritance in malaysia.  - religion and human rights.  7(1):1-9. 

nazirah kamal basah, salasiah hanin hamjah, zainab ismail, fariza md.sham, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri dan rosmawati mohd rasit.  (2012).  faktor-faktor yang menyumbang kepada kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja.  - seminar gerakan dakwah dan cabaran semasa peringkat kebangsaan "tribulasi & mehnah membina kematangan dakwah". 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanim hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rosidah jemain, elmi baharuddin.  (2012).  pembinaan indeks kecerdasan rohani warga tua di kompleks warga emas al-jenderami, selangor.  - strategi peningkatan moti.  2-63. 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

norhidayani binti said & zuliza mohd kusrin.  (2011).  program pendidikan islam di pusat perlindungan wanita baitul ehsan.  - prosiding kolokium siswazah jabatan syariah 2011. 

ainul bashirah bt ismail & zuliza mohd kusrin.  (2011).  perbezaan konsep dan hukuman kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan menurut perspektif islam.  - prosiding kolokium siswazah jabatan syariah 2011. 

mohd izhar ariff mohd kashim/ zuliza kusrin.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 218-235. 

mohd zamro muda, wafaa` yusof & zuliza mohd kusrin.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 98-127. 

zuliza mohd kusrin, siti zalikhah md noor, zainab ismail.  (2010).  faktor pendorong salah laku jenayah kanak-kanak muslim: kajian di penjara kajang selangor, penjara sungai petani kedah dan sekolah henry gurney teluk mas, melaka..  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

zuliza mohd kusrin.  (2010).  isu syariah dan undang-undang.  - 37-45. 

siti zalikhah md nor, zainab ismail, zuliza mohd kusrin.  (2010).  hubungan antara salah laku anak-anak dengan pola hubungan ibubapa selepas bercerai : satu kajian kes di penjara sungai petani, kedah dan penjara kajang.  - seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam. fakulti pengajian islam, ukm. 

kusrin z.m., muda m.z..  (2009).  conversion of minors to islam in malaysia.  - religion and human rights.  4(2-3):107-119. 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda dan wafaa` yusof.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 546 - 554. 

zuliza mohd kusrin, wafa`a yusuf & mohd zamro muda.  (2009).  konsep doktrin pengasingan kuasa menurut undang-undang sivil dan islam.  - international conference on research in islamic laws (icril 09). 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda.  (2008).  kesan pertukaran agama pasangan suami isteri terhadap pemilikan harta: satu sorotan.  - prosiding konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf. 

zuliza mohd kusrin & fariza md sham.  (2008).  custody (hadanah) of children according to islamic law and psychologycal perspective in malaysia.  - seminar antarabangsa: keluarga bahagia asas pembangunan bangsa dan negara. 

zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda.  (2008).  conversion of minor to islam in malaysia.  - research in islamic studies: addressing contemporary challenges and future prospects. 

mohd zamro muda, siti zalikhah md nor, zuliza mohd kusrin dan mohammad zaini yahya.  (2008).  prosiding konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf.  - prosiding konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf, ukm dan majlis agama islam dan adat melayu terengganu (maidam). 

mohd zamro muda dan zuliza mohd kusrin.  (2008).  isu fiqh dan persoalan semasa.  - 1 - 18.