Penerbitan Terkini

anwar muttaqin, roziah sidik @ mat sidek.  (2021).  komitmen majlis agama islam negeri sembilan (mains) dalam era covid 19 di negeri sembilan.  - journal of fatwa management and research.  34-48. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2021).  pembelajaran inter-profesional dalam kursus sejarah kesenian islam.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  86-94. 

azmul fahimi kamaruzaman, aidil farina omar, roziah sidik @ mat sidek.  (2021).  sumber historiografi al-attas dalam pentafsiran sejarah kedatangan dan penyebaran islam di alam melayu.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  151-174. 

noorsafuan che noh, azmul fahumi kamaruzaman, roziah sidik @ mat sidek.  (2021).  peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan malaysia.  - 10. 

zulfahmi alwi, rika dwi ayu parmitasari, alim syariati, roziah sidik.  (2021).  hadith corresponding thoughts on the ethical interacting behavior of young entrepreneurs in indonesia.  - journal of asian finance, economics and business.  331-339. 

roziah sidik @ mat sidek, mohd jailani abdullah, nor azlina sidek, nurliyana mohd talib, ammalina dalillah mohd isa, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, napisah karimah ismail, izziah suryani mat resad @ arshad, farid mat z.  (2020).  impak interaksi antara tamadun terhadap penggalian semula khazanah lama sains dalam tamadun islam.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  119-129. 

abdul latiff ahmad, tanot unjah, suhaili alma'amun, azrina abdullah al-hadi, juliana senawi, yanti rosli, raja m zuha raja kamal bashah, zanisah man, roziah sidik, mimi hani abu bakar, zarina othman, salvinder singh karam singh.  (2020).  ukm international summer programme.  - 1-34. 

nor azlina sidek, roziah sidik @ mat sidek.  (2020).  bagaimana tamadun islam berinteraksi dengan tamadun india?.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  130-146. 

roziah sidik @ mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman, mohd jailani abdullah.  (2020).  impact of music therapy on mental patients: review based on implementation of music therapy in the islamic civilization.  - international journal of business and social science.  102-108. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2020).  iktiraf masa lampau tak jadikan kita mundur.  - berita harian.  11. 

mohd jailani abdullah, roziah sidik mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman, firuz akhtar mohamad bohari.  (2020).  analisis sumber pemahaman falsafah terapi muzik pada abad pertengahan islam.  - journal of al-tamaddun.  1-11. 

muhammad khatib johari, abdul latif samian, mohd yusof hj othman, norshariani abd rahman, roziah sidik @ mat sidek.  (2020).  classification of knowledge in islamic civilization from al-ghazali to al-fatani.  - 3rd international seminar on islamic civilisation (isic 2020).  1-28. 

roziah sidik.  (2020).  4 fasa kitaran kualiti bantu pengurusan masa.  - berita harian.  11. 

anwar muttaqin, roziah sidik, ezad azraai jamsari.  (2020).  the relevance of negeri sembilan baitulmal corporation: an initial review.  - international journal of advanced research.  784-791. 

firuz akhtar lubis, roziah sidik, ezad azraai jamsari, napisah karimah ismail, badlihisham mohd nasir.  (2020).  the image of modern islamic women through childbirth in malay and persian short stories.  - test engineering & management.  29142-29151. 

anwar muttaqin, roziah sidik, ezad azraai jamsari.  (2020).  modification of laws enactment for council of islamic religion (negeri sembilan) toward empowerment of muslim economic institutions.  - international journal of advanced research.  223-228. 

mohd jailani abdullah, roziah sidik @mat sidek, azmul fahimi ibn kamaruzaman.  (2019).  perkembangan terapi muzik abad pertengahan islam dari abad ke-9m sehingga abad ke-16m.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  63-77. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2019).  revolusi industri 4.0 dalam pendidikan islam: pengalaman kursus sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - prosiding seminar serantau pengajian tinggi islam (seipti) ke-6.  351-360. 

mohd jailani abdullah, roziah sidik @ mat sidek dan azmul fahimi kamaruzaman.  (2019).  terapi muzik sebagai rawatan komplementari di bimarastan al-mansuri pada abad ke 13 masihi.  - journal of al-tamaddun.  27-36. 

siti hajar yusoff, roziah sidik @ mat sidek, ahmad faathin mohd fadzil, siti kamilah mohd fauzi.  (2019).  aspek perubatan dalam kitab hadiqat al-azhar wa al-rayahin karya syeikh ahmad al-fatani: sebuah pemerhatian awal.  - prosiding sains sosial pemangkin kesejahteraan komuniti.  252-263. 

wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;siti rugayah binti tibek;roziah bt. sidik @ mat sidek;noor inayah bt. yaa`kub;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid.  (2018).  persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia.  -

ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;mohd. nasran bin mohamad;maheram bt. ahmad;roziah bt. sidik @ mat sidek;azmi bin aziz;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid;prof. mad.  (2018).  persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara.  -

mashitoh binti yaacob;mohd. yusof bin hj. othman;zakaria bin stapa;jawiah binti dakir;khairul anwar @ johari bin mastor;mohamad sabri bin haron;zurina binti mahadi;roziah bt. sidik @ mat sidek;latifah binti amin;maisarah binti ahmad;wan nasyrudin bin wan.  (2018).  islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia.  -

allawati kasri & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 9. 

roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 7. 

roziah sidik @ mat sidek, ahmad sobrie haji ab rahman.  (2018).  transformation in engineering and technology during era of suleyman the magnificent.  - international journal of civil engineering and technology. 

mustafa farag a abdalla dan roziah sidik, azmul fahimi kamaruzaman.  (2018).  awamil al tatawwur al umrani li madinah tarablus al gharb khilal fatrah hukm al usrah al qarmanliyyah.  - global libyan journal. 

noorsafuan che noh, ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, roziah sidik, ahmad faathin mohd fadzil, siti hajar abdul rahman & raja muhammad imran raja abdul aziz.  (2018).  haji abdullah tahir (1897-1961).  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

izziah suryani mat resad @ arshad, roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 15. 

roziah sidik @ mat sidek, azizan baharuddin & rahimin affandi abdul rahim.  (2018).  institusi perubatan islam : akal dan budi melayu.  - 25. 

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, firuz akhtar mohamad bohari, hakim zainal, izziah suryani mat resad, kaseh abu bakar, maheram ahmad, md nor abdullah, napisah karimah ismail, roziah sidik, salmah ahmad.  (2018).  sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

mohd irman mohd abd nasir, roziah sidik @ mat sidek & ezad azraai jamsari.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 17. 

roziah sidik @ mat sidek, nazri muslim, nor azlina sidek, noraini mustapha, mohd jailani abdullah, siti norhidayah mohd sufie & ahmad sobrie haji abdul rahman.  (2018).  institusi perubatan islam : akal budi melayu.  - 53. 

azmul fahimi kamaruzaman, noorsafuan che noh, ezad azraai jamsari, roziah sidik & ruzy suliza hashim.  (2018).  phenomenon of islamic history fiction novel (ihfn) in malaysia.  - journal of engineering and applied sciences. 

roziah sidik @ mat sidek & noorsafuan che noh.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 239. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 4. 

syairah etin & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 16. 

siti solehah @ zahirah yahaya & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 8. 

siti nooranizah saloji & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 12. 

ruzainim mohd zelani & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 9. 

nur haziqah muhamad hanafiah & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 24. 

norsaeidah jamaludin & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 13. 

norhidayat abu bakar & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 16. 

ayad abdul kazim taresh dan roziah sidik.  (2018).  ishkaliyyahbtahrim al-taswir fi al-fann al-islami.  - journal of arts, literature, humanities and social sciences. 

noor hashita omar & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 10. 

noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  kritikan sumber sejarah islam dan kekeliruan sejarawan dalam penulisan sejarah.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam 2.0 2018. 

naim hussin lee & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 9. 

muhamad al amin ramli & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 12. 

mohd noor akmal hashim & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 19. 

mohd. fadli abdul kadir & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 8. 

mohammad insanudin rajiee & roziah sidik@mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 7. 

bukhari muslim berhannudin & roziah sidik @ mat sidek.  (2018).  tokoh-tokoh sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - 10. 

fariza md sham,dato noor aziah mohd awal, datin paduka jawiah dakir, siti rugayah tibek, roziah sidik@mat sidek, ermy azziaty rozali,, adawiyah ismail, muhammad hilmi jalil, mohd al adib samuri, siti maheran ismail@ibrahim,.  (2017).  pembinaan modul pemantapan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka.  - mesyuarat majlis agama islam melaka (maim) dan institut islam hadhari. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib, roziah sidik, khairul izwan ripin, ezad azraai jamsari, noorsafuan che noh, ahmad faathin mohd fadzil, kamal faezi mahzir & raja muhammad imran raja abdul aziz.  (2017).  wakaf pendidikan tinggi: universiti al-azhar sebagai model.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vii: ulama dan pemikiran wasatiyyah nusantara.  180-188. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

shahrir abdullah, noraini hamzah, mashitoh yaacob, siti rozaimah sheikh abdullah, mohd syuhaimi ab rahman, mohd juzaiddin ab aziz, kamisah osman, roziah mohd sidek, azami zaharim, riza atiq abdullah o.k rahmat.  (2017).  comparative study of accreditation models for engineering programs.  - feiic-international conference on engineering education and research 2017. 

azmul fahimi kamaruzaman, noorsafuan che noh, roziah sidik & ezad azraai jamsari.  (2017).  the purification of historical facts in the novel, umar al-khattab: reformis dunia islam.  - international journal of civil engineering and technology.  758-770. 

siti norhidayah mohd sufie dan roziah sidik @ mat sidek.  (2017).  what is medical music therapy in islamic civilization.  - international journal of business and social science.  195-199. 

roziah sidik @ mat sidek and wan hamdi wan sulaiman.  (2017).  innovations in physics of banu saljuq era.  - international journal of civil engineering and technology (ijciet).  843-849. 

jaffary awang, hassan basri, roziah sidik, samir jasim hilo.  (2017).  modern construction technology and its impact on the ability of expression in contemporary architectural sculpture in united arab emirates (analytical study).  - journal of the college of basic education.  299-342. 

wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, mohd nasran mohamad, roziah sidik@mat sidek, shofian ahmad, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib khalid & haziyah hussin.  (2017).  pelan pelaksanaan 2016-2018 indeks syariah malaysia.  - 92. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

zakaria stapa, rosmawati mohamad rasit, roziah sidik@mat sidek, jaffary awang, abdull rahman mahmood, indriaty ismail, siti aisyah shamsudin, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar, mujahid abu bakar, ma.  (2016).  kefahaman dan penghayatan akidah golongan menengah melayu di malaysia masa kini.  -

siti norhidayah mohd sufie & roziah sidik @ mat sidek.  (2016).  konsep terapi muzik dalam tamadun islam.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun & warisan islam (tawis) 2016.  220-228. 

zakaria stapa, rosmawati mohamad rasit, roziah sidik @ mat sidek, jaffary awang, abdull rahman mahmood, indriaty ismail, siti aisyah shamsudin, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, mujahid abu.  (2016).  kefahaman dan penghayatan akidah golongan menengah melayu di malaysia masa kini..  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan (saap 2016).  223-228. 

mohd jailani abdullah & roziah sidik @ mat sidek.  (2016).  sejarah terapi muzik dalam tamadun islam dan realiti masa kini.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun dan warisan islam. 

shahrir abdullah, mashitoh yaacob, siti rozaimah sheikh abdullah, mohd syuhaimi ab rahman, mohd juzaiddin ab aziz, noraini hamzah, kamisah osman, roziah mohd sidek, azami zaharim, riza atiq abdullah o.k rahmat.  (2016).  a holistic engineering education model for producing engineers with integrated islamic attributes.  - feiic international journal of engineering and technology.  98-104. 

siti norhidayah mohd sufie & roziah sidik @ mat sidek.  (2016).  konsep terapi muzik dalam tamadun islam.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun dan warisan islam.  221-228. 

roziah sidik @ mat sidek dan rozita che mustapha.  (2016).  values in islamic science.  - international journal of business and social science.  55-62. 

mashitoh yaacob, azami zaharim, roziah sidik@mat sidek.  (2016).  challenges to integrate islamic values into environmental engineering courses.  - proceedings the 7th international symposium on islam, civilization and science (isicas 2016).  142-147. 

mohd jailani abdullah & roziah sidik @ mat sidek.  (2016).  sejarah terapi muzik dalam tamadun islam dan realiti masa kini.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun & warisan islam (tawis) 2016.  230-248. 

aidil farina omar, azmul fahimi kamaruzaman, roziah sidik@mat sidek.  (2016).  metode sejarah syed muhammad naquib al-attas.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam.  105-117. 

noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman, roziah sidik @ mat sidek.  (2016).  bentuk-bentuk kesalahan fakta sejarah dalam novel sejarah islam karya abdul latip talib.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam.  321-347. 

azmul fahimi kamaruzaman, aidil farina omar, roziah sidik@mat sidek.  (2016).  al-attas philosophy of history on the arrival and proliferation of islam in the malay world.  - international journal of islamic thought.  1-7. 

noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman, roziah sidik @ mat sidek & ezad azraai jamsari.  (2016).  timbang tara fakta sejarah dalam novel sejarah islam salahudin ayubi: penakluk jerusalem.  - seminar islam dan kelestarian ummah peringkat serantau (sidkun 2016), diterbitkan di sintok, kedah.  602-612. 

farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2015).  intellectual and cultural activities in andalus.  -

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, noor inayah yaakob & roziah sidik @ mat sidek.  (2015).  pelestarian institusi wakaf : memperkasa pendidikan tinggi negara.  - 345-363. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek & azmul fahimi kamaruzaman.  (2015).  al-maqrizi dan karyanya al-khitat - analisis perbandingan antara khitat al-maqrizi dengan ahsan al-taqasim.  - prosiding seminar pensejarahan islam, bangi.  111-121. 

noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman & roziah sidik@mat sidek.  (2015).  transformasi pengajian melayu.  - 101-108. 

siti nur fatin farhana yusuf, noorsafuan che noh, rabitah mohamad ghazali, azmul fahimi kamaruzaman & roziah sidik@mat sidek.  (2015).  ketokohan dan sumbangan pak chu him gajah mati.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vi: ulama dan umara berpisah tiada, jabatan pengajian arab dan tamadun islam.  307-313. 

nurliyana mohd talib, ezad azraai jamsari & roziah sidik @ mat sidek.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - Bab 10 : 131-146. 

siti nurulizah musa, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek & azmul fahimi kamaruzaman.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 47-56. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

ammalina dalillah mohd isa dan roziah sidik @ mat sidek.  (2014).  impact of ottoman scientific advancement in the era of sultan muhammad al-fatih (mehmed the conqueror) towards the ottoman scientific zenith.  - mediterranean journal of social sciences.  81-86. 

izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, farid mat zain & roziah sidik.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 129-141 (12). 

roziah sidik, nurliyana mohd talib, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, adibah sulaiman, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani, mohd roslan, napisah, rabitah, wan kamal mujani.  (2014).  the concept of interaction between islamic and other civilizations.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari.  281-295. 

ezad azraai jamsari, nurliyana mohd talib, roziah sidik & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2014).  reinhart dozy (1820-1883): al-andalus historian from the netherlands.  - asian social science.  10(6):61-70. 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

nurliyana mohd talib, roziah sidik @ mat sidek & ezad azraai jamsari.  (2014).  orientalist methodology in the study of islamic history and civilization.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari.  438-455. 

anwar h. m. musaee, eeman muhammad abbas, wan kamal mujani and roziah sidik @ mat sidek.  (2014).  financial analysis of waqf real estate revenues in the west bank: 1994-2014.  - asian economic and financial review.  1260-1274. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, roziah sidik, azmul fahimi kamaruzaman.  (2014).  ketokohan al-muqaddasi dan karyanya.  - prosiding seminar pensejarahan islam / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi ukm.  88-99. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, noor inayah ya`kub, roziah sidik@mat sidek.  (2014).  wakaf pendidikan tinggi : uim model wakaf pendidikan tinggi negara.  - prosiding pelestarian institusi wakaf : memperkasa pendidikan tinggi negara / fakulti pengajian islam ukm.  345-363. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2014).  kolaborasi muslim-non muslim : pemacu kegemilangan sains dan teknologi era `abbasi.  - prosiding simposium tamadun islam abad pertengahan / fakulti pengajian islam ukm.  89-96. 

anwar h. m. musaee, eeman muhammad abbas, wan kamal mujan & roziah sidik @ mat sidek.  (2014).  waqf land in the west bank and investment current state of affairs.  - asian social science.  23-39. 

norshahidah zakaria, roziah sidik@mat sidek, ermy azziaty rozali.  (2013).  kegiatan penterjemahan dan kesannya terhadap perkembangan intelektual daulah uthmaniyyah.  - kegiatan penterjemahan dan kesannya terhadap perkembangan intelektual daulah uthmaniyyah. 

norshahidah zakaria, roziah sidik @ mat sidek and ermy azziaty rozali.  (2013).  translation activity and its impact on the intellectual development of the ottoman sovereignty.  - australian journal of basic and applied sciences.  396-400. 

roziah sidik @ mat sidek, izziah suryani arshad and kaseh abu bakar.  (2013).  the role and contribution of women in andalusian muslim civilization.  - australian journal of basic and applied sciences.  7(4): 323-327. 

ezad azraai jamsari, abdul qayyum abdul razak, roziah sidik, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari & adibah sulaiman.  (2013).  the history of the muslim naval army during the abbasid era.  - advances in natural and applied sciences.  79-83. 

ammalina dalillah mohd isa, roziah sidik@sidek.  (2013).  dialog antara sultan muhammad al-fatih dengan tamadun eropah dalam memajukan sains uthmaniyyah.  - seminar kebangsaan isu kemanusiaan dan cabaran semasa (sikcas). 

ezad azraai jamsari, mohd aliff mohd nawi, adibah sulaiman, roziah sidik, zanizam zaidi & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2013).  ibn firnas and his contribution to the aviation technology of the world.  - advances in natural and applied sciences.  74-78. 

ahmad faathin mohd fazil, roziah sidik@mat sidek.  (2013).  analisis sumbangan bayt al-hikmat al-baghdadi terhadap kecemerlangan kegiatan intelektual dalam tamadun islam.  - seminar kebangsaan isu ketamadunan dan cabaran semasa (sikcas). 

rozita che mustapha, roziah sidik @ mat sidek.  (2013).  the importance of a value system in science.  - international journal of business and social science.  4(7):173-176. 

siti nurul izah musa, roziah sidik@sidek.  (2013).  sumbangan al-zahrawi terhadap perkembangan bidang perubatan.  - prosiding seminar kebangsaan isu ketamadunan dan cabaran semasa (sikcas). 

nabihah liyana salan dan roziah sidik @ mat sidek.  (2012).  introduction to the history of science menurut perspektif sarjana barat.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

eiashah yusof, roziah sidik @ mat sidek.  (2012).  perusahaan berasaskan flora oleh masyarakat islam andalus.  - islamiyyat.  34:93-98. 

prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

tengku ghani t. jusoh, anwar muttaqin, roziah sidek, ezad azraai jamsari, ahmad sunawari long, kamarudin salleh, izziah suryani mat resad, mokhtar hussain, md nor abdullah, salmah ahmad, ideris endot.  (2012).  the annotation of hindi song "kuch-kuch hota hai" via our perspective.  - international journal of business and social science.  3(20):133-135. 

ezad azraai jamsari, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, roziah sidik mat sidek and mohd roslan mohd nor.  (2012).  the integrity of the marinid kingdom`s administrative system.  - research journal of applied sciences.  7(5):247-257. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, mohd al-adib samuri, mohd zamro muda, ahmad munawar ismail, muhamad razak idris, hakim zainal, roziah sidik, muhamad faisal asha`ari, salasiah hanin hamjah, fadlan.  (2012).  prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

sidik r., sidek m..  (2012).  malay scientific thinking in the context of mss1292 kitab tibb.  - journal of applied sciences research.  8(7):3777-3784. 

roziah sidik @ mat sidek, ezad azraai jamsari, maheram ahmad, ermy azziaty rozali, zamri arifin, amir husin mohd nor, mohd nasran mohamad and moktar hussain.  (2012).  student perception of program learning outcome: case study at faculty of islamic studies, universiti kebangsaan malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(7):3241-3248. 

wan kamal mujani roziah sidik @ mat sidek.  (2012).  the impacts of shuubite in islamic historiography.  - advances in natural and applied sciences.  6(6): 1010-1013. 

zainab, i., wan-ibrahim, w.a., zuria mahmud, salasiah hanim hamjah, rosidah jemain, elmi baharuddin, razaleigh muhamat @ kawangit, roziah sidik @ mat sidek, and zuliza mohd. kusrin.  (2012).  an alternative living arrangement for older malaysian.  - advances in natural and applied sciences.  6(8):1568-1572. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2012).  transformation of hospital in the islamic civilization: from medical treatment centre into a teaching hospital.  - the social sciences.  7(3):435-439. 

maisarah ahmad, roziah sidik @ mat sidek and wan kamal mujani.  (2012).  role of adolescent`s personality in parent consumer socialization.  - international bussiness management.  6(1):17-21. 

roziah sidik mat sidek and mohd jailani abdullah.  (2012).  indigenization of science in the islamic civilization.  - social sciences.  7(3):369-377. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanim hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rosidah jemain, elmi baharuddin.  (2012).  pembinaan indeks kecerdasan rohani warga tua di kompleks warga emas al-jenderami, selangor.  - strategi peningkatan moti.  2-63. 

sity daud, dzuraidah abd wahab, nazri muslim, roziah sidik @ mat sidek and nur riza suradi.  (2012).  effectiveness of iso implementation in teaching and learning at ukm: an insight into student`s perceptio.  - research journal of applied sciences.  7(3): 151-157. 

mohd shukari hamzah, tengku ghani t. jusoh, mudasir rosder, ideris endot, idris abdullah, idris zakaria, salmah ahmad, izziah suryani mat resad, moktar hussain, ezad azraai jamsari, roziah sidik@mat s.  (2012).  the annotation of the song qissat al-ams (yesterday events) by ummukulthum the egyptian lady singer.  - international journal of business and social science.  3(13):297-299. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2012).  relevansi faktor kegemilangan sains islam dengan dunia islam masa kini.  - jurnal al-tamaddun.  7(1):1-13. 

tengku ghani t. jusoh, anwar muttaqin, ezad azraai jamsari, salmah ahmad, mohd nor abdullah, farid mat zain, idris abdullah, roziah sidek @ mat sidik.  (2012).  plants in the pre-islamic poetry with special reference to the diwan of imru al-qays.  - advances in natural and applied sciences.  6(3): 499-503. 

roziah sidik @ mat sidek and wan kamal mujani.  (2012).  muslim and non-muslim collaboration: catalyst to the scientific and technological excellence of the abbasid era.  - advances in natural and applied sciences.  6(3):268-274. 

roziah sidik @ mat sidek and juliana abu bakar.  (2012).  al-khawarizmi: leading contributor to indigenisation of science in the islamic civilization.  - advances in natural and applied sciences.  6(3):324-330. 

sity daud, nazri muslim, nur riza mohd suradi, roziah sidik @ mat sidek and dzuraidah abd wahab.  (2012).  an analysis on the effectiveness of undergraduate and graduate programmes management through an iso certification scope merger.  - journal of applied sciences research.  8(3):1682-1689, 2012. 

roziah sidik @ mat sidek and nabihah liyana salan.  (2012).  innovation of map invention in the islamic civilization.  - journal of applied sciences research.  8(1):321-325. 

roziah sidik mat sidek, mohd jailani abdullah, wan kamal mujani.  (2011).  the re-digging of old scientic heritage in the islamic civilization.  - australian journal of basic and applied sciences.  5(10):655-661. 

khairil afiqah mohamad nor, ezad azraai jamsari dan roziah sidik @ mat sidek.  (2011).  inovasi ketenteraan dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

anwar muttaqin dan roziah sidik @ mat sidek.  (2011).  pemikiran politik haji agus salim (1884-1954).  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

roziah sidik @ mat sidek.  (2011).  corak pemikiran perubatan penulis manuskrip dalam mss1292 kitab tibb.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

ahmad sunawari long, zakaria stapa, zainab ismail, faudzinaim badaruddin, ahmad sunawari long, roziah sidik @ mat sidek dan mohd zamro muda.  (2011).  drug rehabilitation in malaysia: an islamic approach and module..  - 3rd international conference of islamic scholars and faith based organizations in drug demand reduction. 

roziah sidik @ mat sidek, mohd jailani abdullah dan wan kamal mujani.  (2011).  the re-digging of old scientific heritage in the islamic civilization.  - australian journal of basic and applied sciences.  5(10):655-661. 

roziah sidik @ mat sidek, zulkarnain mohamed dan nasruddin yunos.  (2011).  pengajian islam.  - 360. 

mohammad redzuan othman, ermy azziaty rozali, roziah sidek @ mat sidek & ezad azraai jamsari.  (2011).  cabaran membina kemajuan bangsa melayu dalam matahari memancar tarikh kerajaan jepun.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  38(2):83-95. 

siti nurul izza hashim, roziah sidik @ mat sidekdan izziah suryani mat resad @ arshad.  (2011).  inovasi tamadun islam dalam pembinaan jambatan.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

siti asiah mat junoh, ismail bakar dan roziah sidik@mat sidek.  (2011).  inovasi tamadun islam dalam bidang matematik.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

roziah sidik @ mat sidek, suzilawati mohd zain dan ismail bakar.  (2011).  sumbangan bidang botani kepada perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

muhammad bukhari amiruddin, ermy azziaty rozali & roziah sidik @ mat sidek.  (2011).  muhammad natsir: sumbangan dalam perkembangan dakwah dan politik indonesia.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011). 

roziah sidik@mat sidek, surayairwani shamsuddin dan ezad azraai jamsari.  (2011).  inovasi tamadun islam dalam bidang kimia.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

sity daud, dzuraidah abd. wahab, roziah sidik @ mat sidek, nazri muslim, wan kamal mujani, kamarulzaman ibrahim and nur riza suradi.  (2011).  a perception on the effectiveness of undergraduate and graduate programmes management through an iso certification scope merger.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

roziah sidik@mat sidek dan anwar muttaqin.  (2011).  inovasi tamadun islam dalam kejuruteraan hidrologi.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

nurliyana mohd taib, roziah sidik @ mat sidek dan wan kamal mujani.  (2011).  inovasi penciptaan peta dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

nabihah liyana salam, izziah suryani mat resad @ arshad dan roziah sidik @ mat sidek.  (2011).  inovasi seni bina dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

mohd khuzaifah adzhari, roziah sidik @ mat sidek dan ermy azziaty rozali.  (2011).  tokoh kejuruteraan mekanikal dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

mohd azizul mohamad sanusi, roziah sidik@mat sidek dan azmul fahmi kamaruzaman.  (2011).  inovasi instrumen al-zahrawi dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

khairunnisa ahmad nordin, roziah sidik @ mat sidek dan ibnor azli ibrahim.  (2011).  inovasi tamadun islam dalam astronomi.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari (penyunting).  (2011).  prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011): kelas menengah muslim; gerakan islah di dunia islam; sejarah islam abad pertengahan; sejarah ketenteraan islam;.  - islam di asia tenggara; sejarah uthmaniyyah-johor; pendidikan islam dan bahasa arab di singapura; pemeribumian sains dalam tamadun islam. 

wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek, eeman mohamed abbas.  (2010).  al-alaqat wa al-ta`thirat al-hadariyyah bain mantiqati janub sharq asia wa al-shamal sharq al-afriqiyyah.  - kolokium siswazah pengajian islam 2010. 

zakaria stapa, zainab ismail, faudzinaim hj. badaruddin, ahmad sunawari long, roziah sidik @ mat sidek, mohd zamro muda.  (2010).  kajian keberkesanan modul pengajian islam di pusat pemulihan narkotik (puspen).  - laporan penyelidikan ukm. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2010).  al-jazari tokoh kejuruteraan mekanikal abad ke-7h/13m.  - 21-31. 

roziah sidik @ mat sidek dan prof. datin dr. azizan baharuddin.  (2010).  traditional healing in malay culture: the case of a malay manuscript of the 19th century.  - international conference of sustainable health promotion: dialogue on well-being on human security in environmental health. 

zakaria stapa, ahmad munawar ismail, roziah sidek, salasiah hanim hamjah.  (2010).  gaya pembelajaran penuntut-penuntut aliran pengajian islam dan hubungannya dengan memenuhi tuntutan pasaran: pengalaman malaysia.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  tamadun islam dan penguasaan ilmu.  - jurnal usuluddin.  30:209-225. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  peradaban arab islam dan masyarakat melayu.  - 53-63. 

zainab ismail, roziah sidik@mat sidek, zakaria stapa, ahmad sunawari long, mohd zamro muda, faudzinaim badaruddin, nadhirah muhamad arib & siti fatimah mestar.  (2009).  pelaksanaan modul pengajian islam di puspen jerantut.  - seminar penyelidikan dadah 2009. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  saintis dan pembangunan masyarakat : apa sumbangan al-zahrawi berasaskan bukunya al-tasrif li man `ajiza `an al-ta`lif.  - jurnal al-tamaddun.  BIL 4 2009. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  mencari rezeki dan solat jumaat.  - utusan malaysia. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  keluarga bakhtiyashu` dan bidang perubatan.  - prosiding diskusi ilmiah sains dan teknologi dalam tamadun islam. 

roziah sidik @ mat sidek, noorsafuan che noh.  (2009).  prosiding diskusi ilmiah sains dan teknologi dalam tamadun islam.  - prosiding diskusi ilmiah sains dan teknologi dalam tamadun islam. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2009).  warisan tamadun terdahulu sebagai sumber sains tabii dalam tamadun islam.  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm. 

zakaria stapa, zainab ismail, faudzinaim hj badaruddin, mohd zamro muda, roziah sidik @ mat sidek.  (2008).  nilai keagamaan mahasiswa melayu dalam arus globalisasi.  - 74 halaman. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2008).  nuzul quran dan perang badar.  - nuzul quran dan perang badar. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2008).  sains melayu awal abad ke 19m.  - proceedings of the international seminar on islamic science and technology utm skudai. 

roziah sidik @ mat sidek, izziah suryani arshad, ezad azraai jamsari dan farid mat zain.  (2008).  bibliografi dan anotasi karya karya asli dalam bahasa arab bagi bidang kimia, perubatan,matematik dan astronomi antara tahun 132 hingga 656h bersamaan 750 hingga 1258m.  - proceedings of the international seminar on islamic science and technology utm skudai. 

roziahsidik @ mat sidek , izziah suryani arshad, ezad azraai jamsari, farid mat zain.  (2008).  karya asli dalam bidang kimia, perubatan, matematik dan astronomi era abbasiyyah.  - prosiding seminar kebangsaan kecermelangan tamadun islam dalam agro, sains dan teknologi. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2007).  keharmonian hubungan di antara sains dan agama dalam manuskrip melayu.  - malaysian journal of science and technology studies.  5:39-55. 

roziah sidik.  (2007).  genius muhammad bin abdullah.  - 170. 

roziah sidik @ mat sidek.  (2007).  al-zahrawi dalam sumber berbahasa melayu.  - prosiding simposium tamadun islam abad pertengahan ii : politik, ekonomi, sosial dan intelektual era andalusi. 

zakaria stapa, wan abd. kader wan ahmad, aziz jemain, siti rahayah ariffin, zainab ismail, faudzinaim badaruddin, ahmad sunawari long, mohd zamro muda, roziah sidik & wan norhayati wan othman.  (2005).  kajian keberkesanan program pemulihan dadah ke arah penyediaan modul pendidikan islam di pusat-pusat serenti.  - prosiding seminar irpa rmk-8 kategori ear 2005, pusat pengurusan penyelidikan, ukm. 

zakaria stapa, wan abdul kader wan ahmad, aziz jemain, siti rahaya ariffin, zainab ismail, faudzinaim badaruddin, ahmad sunawari long, mohd zamro muda, roziah sidik & wan norhayati wan othman.  (2005).  kajian keberkesanan program pemulihan dadah ke arah penyediaan modul pendidikan islam di pusat-pusat serenti.  - prosiding seminar irpa rmk-8 kategori ear 2005, pusat pengurusan penyelidikan, ukm. 

ezad azraai jamsari & roziah sidik @ mat sidek.  (2005).  pengurusan persekitaran dan perkhidmatan dalam islam menurut perspektif sirat al-rasul.  - jurnal yadim (yayasan dakwah islamiah malaysia).  7:75-89. 

zainab ismail, zakaria stapa, mohd. zamro muda, roziah sidik @ mat sidek dan faudzinaim hj. badaruddin.  (2004).  pembinaan keupayaan melayu dalam arus globalisasi: satu kajian mengenai nilai keagamaan masyarakat melayu dalam bidang pendidikan.  - prosiding seminar kebangsaan sains teknologi dan sains sosial 2004 - menjana pembangunan dan kesejahteraan negara / uitm pahang. 

izziah suryani arshad dan roziah sidik.  (2003).  borneo sebelum penjajahan barat: kajian dari sudut penguasaan politik.  - prosiding nadwah ulama nusantara ii: sumbangan ulama dan tokoh agama borneo, 17 mac 2003, holiday inn, kuching sarawak.