Penerbitan Terkini

nur syazwina mustapa, moktar hussain.  (2022).  bahasa arab akademik (tahap lanjutan): bahagian 6 - hak-hak ilmu terhadap pemiliknya.  - 1-18. 

moktar bin hussain, nur syazwina mustapa.  (2022).  bahasa arab akademik (tahap lanjutan): bahagian 3 - kata penghubung.  - 1-23. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-idhafah.  - 1-10. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-haal.  - 1-14. 

moktar hussain.  (2021).  ilm al-sarf: al-mujarrad wa al-mazid min al-fi'l.  - 1-7. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-naat.  - 1-16. 

ahmad sunawari long, mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, kamaruddin salleh, wan haslan khairuddin, moktar hussain, nur farhana abdul rahman.  (2021).  international journal of islamic thought (ijit).  - international journal of islamic thought (ijit).  1-147. 

moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-jumlah al-ismiyyah.  - 1-16. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2020).  international journal of islamic thought vol. 18.  - international journal of islamic thought.  1-145. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2020).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-123. 

moktar hussain.  (2020).  panduan pelajar - pelajaran 3.  - 1-7. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2019).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-140. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli.  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-137. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman & yusri mohamad ramli..  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-161. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli.  (2017).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli, zaizul ab rahman.  (2017).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-64. 

salasiah hanin hamjah, moktar hussain.  (2017).  buletin futuristik fpi.  - jurnal di fakulti pengajian islam. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi & mohd fadzli ismail.  (2017).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (edisi pelajar).  - 186. 

moktar hussain, khazri osman.  (2017).  estetik dalam puisi dunya al-imam al-shafii.  - international journal of islamic thought.  51-58. 

nozira salleh, izziah suryani mat resad @ arshad & moktar hussain.  (2016).  semarak 46 tahun juf warnai dunia akademik.  - buletin fpi futuristik.  15. 

nozira salleh, izziah suryani mat resad @ arshad & moktar hussain.  (2016).  seminar tangani isu syiah di malaysia.  - buletin fpi futuristik.  14. 

izziah suryani mat resad @ arshad, nozira salleh & moktar hussain.  (2016).  seminar antarabangsa kaunseling islam 2016.  - buletin fpi futuristik.  9. 

izziah suryani mat resad @ arshad , latifah abdul majid & moktar hussain.  (2016).  program hala tuju graduan persiap mahasiswa ke alam pekerjaan.  - buletin fpi futuristik.  13. 

mazlan ibrahim, tengku intan zarina tengku puji, zainurariffiuddin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, mokhtar husain dan munirah abdul ghani.  (2016).  quran translation in melanau ethnic languange: toward upholding the understanding of the quran in malaysia.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  91-97. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli, zaizul ab rahman.  (2016).  international journal of islamic thought vol. 9 june 2016.  - international journal of islamic thought.  1-96. 

izziah suryani mat resad @ arshad, nozira salleh & moktar hussain.  (2016).  jalinan strategik melonjakkan ukm di persada antarabangsa.  - buletin fpi futuristik.  1-25. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli, zaizul ab rahman.  (2016).  international journal of islamic thought vol 10 dec 2016.  - international journal of islamic thought.  1-88. 

moktar hussain, mohd shukari hamzah, chaiwat suebsantiworapong.  (2016).  developing arabic language teaching in higher education.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  1-379. 

mohd shukari hamzah & moktar hussain.  (2016).  qamus al-mushtarak al-lafzi (kamus polisemi arab-melayu).  - 121. 

moktar hussain, mohd shukari hamzah, nur syazwina mustapa..  (2016).  kitab al-tadribat: maharat al-istima wa al-fahm..  - 1-82. 

hassan basri awang mat daha, arif karkhi a. k. m, wan kamal mujani, mohd. nasran mohamad, adel m. abdulaziz algeriani, anwar zainal abidin, ab. halim mohamad, abdul basir mohamad, muhd najib abdul kadir, zamri arifin, razaleigh muhamad@ kawangit dlln.  (2016).  al-anwar.  - al-anwar.  1-187. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2015).  pembinaan bahan audio untuk pembelajaran kendiri kursus maharat al-istima` wa al-fahm di fakulti pengajian islam ukm.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, ukm.  25-39. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, wan haslan, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2015).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-72. 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2015).  understanding of al-quran amongst the melanau ethnic group:toward constructing a translation module of al-quran.  - 2nd international conference on world islamic studies (icwis). 

tengku intan zarina tengku puji, mazlan ibrahim, zaimuariffudin shukri nordin, ibtisam abdullah, nozira salleh, moktar bin husain, munirah binti abd ghani..  (2015).  understanding of al-quran amongst the melanau ethnic group : toward constructing a translation module of al-quran.  - international proceedings of economics development and research.  71-75. 

moktar hussain, izzat muhammad daud.  (2015).  pemerkasaan bahasa arab mendepani cabaran globalisasi.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia, fakulti pendidikan islam ukm. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, wan haslan, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2015).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-115. 

salasiah hanin hamjah & moktar hussain.  (2015).  penerbitan dan penyelidikan domain hakiki akademik.  - buletin futuristik. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mazlan bin ibrahim, zaimuariffudin shukri bin nordin, ibtisam bt abdullah, nozira bt salleh, moktar husin dan munirah binti abd ghani..  (2015).  pembinaan modul terjemahan al-quran dalam bahasa etnik melanau kajian terhadap surah al-fatihah & juz amma.  - impak kongres 2015@ukm. 

mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2014).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-104. 

moktar hussain, mohd shukari hamzah, zamri arifin.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 50-55 (5). 

mohd shukari hamzah, moktar hussain.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyah (al-juz` al-awwal).  - Bab 3: hlm 33-41. 

mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, hayatullah, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2014).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-104. 

ahmad sunawari, abdull rahman mahmood, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza alyati, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2013).  international journal of islamic thought vol3 june 2013.  - international journal of islamic thought.  3:1-120. 

mohd. shukari bin hamzah, moktar bin hussain.  (2013).  hayya natakallam al-arabiyyah (mari bercakap bahasa arab).  - 105. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, hayatullah, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2013).  international journal of islamic thought vol.4 (dec 2013).  - international journal of islamic thought.  3:1-89. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, moktar hussain, faizol azham mohamed, khazri osman, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, ummu hani hashim.  (2012).  penggunaan perisian lecturemaker dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pppy1142 maharat al-istima` wa al-fahm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

mohd shukari hamzah, khazri osman, moktar hussain, suhaila zailani @ ahmad, salamiah ab. ghani, hakim zainal & zainuddin ismail.  (2012).  persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12): isu-isu pengajaran bahasa arab peringkat tinggi dan menengah.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

ahmad abd rahman, zamri arifin, mohd shukari hamzah, moktar hussain, al muslim mustapa & khazri osman.  (2012).  taqrir al-mashru` al-bahthi: ijad baramij hasubiyyah fi ta`lim wa ta`allum maharatal-muhadathah wa al-khitabah.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12), diterbitkan di unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

ahmad sunawari, abdull rahman mahmood, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza alyati, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2012).  international journal of islamic thought vol.2 (dec 2012).  - international journal of islamic thought.  2:1-112. 

professor dr. tengku ghani t. jusoh, anwar muttaqin, ezad azraai jamsari & moktar hussain.  (2012).  islam dan barat dalam dunia moden.  - seminar internasional reunderstanding the state of islam-west relation (memahami kembali keadaan hubungan islam dan barat). 

ahmad sunawari, abdull rahman mahmood, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza alyati wan, yusri mohamad ramli,zul`azmi yaakob.  (2012).  international journal of islamic thought vol.1 (june 2012).  - international journal of islamic thought.  1:1-96. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

tengku ghani t. jusoh, anwar muttaqin, roziah sidek, ezad azraai jamsari, ahmad sunawari long, kamarudin salleh, izziah suryani mat resad, mokhtar hussain, md nor abdullah, salmah ahmad, ideris endot.  (2012).  the annotation of hindi song "kuch-kuch hota hai" via our perspective.  - international journal of business and social science.  3(20):133-135. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, mohd al-adib samuri, mohd zamro muda, ahmad munawar ismail, muhamad razak idris, hakim zainal, roziah sidik, muhamad faisal asha`ari, salasiah hanin hamjah, fadlan.  (2012).  prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

tengku ghani t. jusoh, anwar muttaqin, ezad azraai jamsari, izziah suryani mat resad @ arshad, moktar husssin, mohd shukari hamzah, ideris endot.  (2012).  the terrain in the pre-islamic period with special reference to the selected poems by imru al-qays.  - journal of applied sciences research.  8(7): 3785-3791. 

roziah sidik @ mat sidek, ezad azraai jamsari, maheram ahmad, ermy azziaty rozali, zamri arifin, amir husin mohd nor, mohd nasran mohamad and moktar hussain.  (2012).  student perception of program learning outcome: case study at faculty of islamic studies, universiti kebangsaan malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(7):3241-3248. 

mohd shukari hamzah, tengku ghani t. jusoh, mudasir rosder, ideris endot, idris abdullah, idris zakaria, salmah ahmad, izziah suryani mat resad, moktar hussain, ezad azraai jamsari, roziah sidik@mat s.  (2012).  the annotation of the song qissat al-ams (yesterday events) by ummukulthum the egyptian lady singer.  - international journal of business and social science.  3(13):297-299. 

ahmad abd rahman, zamri arifin, mohd shukari hamzah, moktar hussain, al muslim mustapa, md zaki mat, khairuzzaman kadir & khazri osman.  (2011).  ard namadhij li al-baramij al-hasubiyyah al-mustakhdamah fi talim wa taallum maharat al-muhadathah wa al-khatabah.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba) / fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia. 

maheram ahmad, mohd shukari hamzah, moktar hussain, zhang hong @ ammar, xue qing guo @ bassam, hakim zainal & suhaila zailani.  (2011).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba11): wawasan dan cabaran malaysia-china.  -

moktar hussain dan mohd. shukeri hj. hamzah.  (2010).  penambahbaikan laman sesawang untuk pengajaran kursus kemahiran mendengar bahasa arab di fakulti pengajian islam, ukm.  - kongres pengajaran & pembelajaran 2010: memupuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 

salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, ahmad abdul rahman, moktar hussain dan busura talib.  (2009).  kitab maharat al-kitabah.  - 1-141. 

salamiah abd. ghani, moktar hussain, ahmad abd. rahman, muammar ghaddafi hanafiah, mohd shukari hamzah,suhaila hj. ahmad@zailani.  (2008).  maharat al-istima' wa al-fahm.  - 1-182. 

zamri arifin, moktar hussain.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - Bab 4 : hlm 43-51. 

zamri arifin & moktar husin.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran.  - BAB 4 (43-51). 

moktar bin hussain, muhammad bukhari lubis, fatimah salleh & huzaiman ismail.  (2006).  sekitar drama islami.  - 72.