Penerbitan Terkini

siti faridah abdul jabbar, harlina mohamed on, khalijah ahmad.  (2019).  tutoran undang-undang kontrak 2019.  -

harlina mohamed on.  (2019).  pengiklanan yuran guaman oleh peguam: persepsi awam dan peguam.  - asian journal of accounting and governance.  1-12. 

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on, suzana muhamad said.  (2019).  tutoran sistem perundangan malaysia 2019.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang kontrak.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang ejensi.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang jualan barangan.  -

harlina mohamed on.  (2018).  undang-undang syarikat malaysia.  -

harlina binti mohamed on.  (2018).  nota ringkas plt.  -

siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang perkongsian.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang insurans.  -

siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang syarikat.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran undang-undang pekerjaan.  -

siti faridah abdul jabbar, khalijah ahmad, harlina mohamed on.  (2018).  tutoran sistem perundangan malaysia.  -

harlina binti mohamed on.  (2017).  undang-undang perkongsian - siri ulang kaji.  - 1-15. 

harlina binti mohamed on.  (2017).  undang-undang perhubungan majikan dan pekerja.  - 1-9. 

harlina binti mohamed on.  (2017).  undang-undang jualan barangan - siri ulang kaji.  - 1-11. 

harlina mohamed on.  (2014).  pengiklanan bidang kepakaran peguam: keperluannya dalam membantu bakal klien memilih peguam.  - uum journal of legal studies.  13-29. 

harlina binti mohamed on.  (2013).  penampilan dan kenyataan oleh peguam di khalayak ramai: peranannya sebagai wadah untuk mendidik pihak awam mengenai perkhidmatan guaman.  - seminar kebangsaan persatuan ekonomi pengguna dan keluarga malaysia (macfea) ke 17 2013. 

amirul hafiz mohd nasir, harlina mohamed on.  (2013).  peraturan berlebihan dalam profesion perakaunan: tinjauan awal mengenai kesannya terhadap klien perkhidmatan.  - the international conference on consumerism 2013 (icc2013). 

harlina binti mohamed on.  (2013).  pengiklanan bidang kepakaran peguam: keperluannya dalam membantu bakal klien memilih peguam.  - the 7th uum international legal conference 2013: discovering new frontiers of law / universiti utara malaysia sintok kedah. 

rozita amiruddin, aini aman, azlina ahmad, harlina mohd onn, zakiah muhammadun muhammed.  (2012).  international management accounting conference 6, conference proceedings, managing innovation and sustaining excellence..  - international management accounting conference 6 / school of accounting, faculty of economics and management, fep, ukm.. 

amirul hafiz mohd nasir, harlina mohamed on.  (2012).  profesion perakaunan malaysia: memacu pengukuhan perkhidmatan melalui penilaian semula peraturan.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke vii 2012. 

rohimi shapiee,mahmud zuhdi mohd nor, jady@zaidi hassim,rohaida nordin, salawati mat basir, harlina mohamed on.  (2012).  `home-grown` business and economic law clinic-balancing skills with business culture, ethics and integrity.  - procedia-social and behavorial sciences.  Vol 59: 313-320. 

harlina binti mohamed on.  (2012).  publisiti oleh peguam: profesionalisme v. komersialisme.  - asian journal of accounting and governance.  3:85-98. 

harlina binti mohamed on.  (2011).  kaedah publisiti dalam profesion guaman malaysia: keperluan penilaian semula.  -

harlina binti mohamed on.  (2011).  peraturan anti-persaingan dalam profesion guaman: kesan terhadap pengguna perkhidmatan.  - international conference on consumer law 2011. 

harlina mohamed on & rohimi shapiee.  (2011).  peraturan publisiti dalam profesion guaman: justifikasi ke arah penilaian semula (publicity rules in the legal profession: justification for a review).  - legal network series articles - lns(a).  [2011] 1 LNS(A) vii.