Penerbitan Terkini

masna mappeati, zanaton h iksan.  (2021).  kesediaan guru dlp dalam melaksanakan dual language programme (dlp).  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  175-190. 

halimatus saadiah mat tahir, zanaton h iksan.  (2021).  tahap kesedaran amalan pengurusan sisa buangan pepejal dalam kalangan pelajar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  101-107. 

mohd farahan abdul rahman, zanaton h iksan.  (2021).  impak penggunaan kitmudah terhadap penguasaan kemahiran proses sains di sekolah kurang murid.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  191-202. 

fadilawati othman, zanaton h. iksan.  (2021).  pembelajaran rakan sebaya dalam kaedah flipped classroom terhadap pencapaian dan minat murid dalam kimia.  - international multidisciplinary conference on education, engineering and social sciences (imcees2020).  232-242. 

lilia halim, zanaton h. iksan, mohamad sattar rasul, tuan mastura tuan soh.  (2021).  stem in science education and s in stem: from pedagogy to learning.  - 24. 

rabiatul aqilah mohamad ariffin, zanaton h iksan.  (2021).  pembangunan insan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan lesson study- satu cabaran.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia (medc 2020).  635-650. 

n. faizah ahmad, zanaton h iksan.  (2021).  penguasaan kemahiran proses sains dalam pembelajaran sains berasaskan permainan digital.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia (medc 2020).  624-634. 

wan mimi suhaina meor izam, zanaton h iksan.  (2021).  kemahiran nilai manipulatif dalam menggunakan silinder penyukat, termometer dan mikroskop dalam kerja amali sains.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia (medc2020).  651-662. 

fawarni ahmad, zanaton h iksan.  (2021).  pembangunan insan melalui pengintegrasian maharat al-quran dalam pembelajaran kimia.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia (medc 2020).  583-594. 

fadhlin zahirah suhimi, zanaton h iksan.  (2021).  dual language programme (dlp): kemahiran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains.  64-83. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  modul pembelajaran analitik data visual bagi meningkatkan pembelajaran bermakna dan penguasaan statistik.  - knovasi 2020.  1-3. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  visualisation design strategy in meaningful data analytics instructional development plan.  - proceeding -malaysian international convention on education research & management 2020.  171-181. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  pengukuhan konsep analitik data melalui pembelajaran bermakna di institusi pengajian tingg.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-17. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  pembelajaran analitik data bermakna di institusi pengajian tinggi: peluang dan cabaran.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-21. 

hairulliza mohamad judi , zanaton h iksan, and noraidah sahari @ashaari.  (2020).  visually enhanced data analytics: learning module design based on meaningful learning.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-12. 

hairuliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  theoretical underpinnings of visualisation to promote meaningful learning: a systematic literature review protocol.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-14. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  designing for meaningful learning: using addie model to integrate visualisation into data analytic.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-19. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  visualisasi dalam pembelajaran bermakna: kerangka konsep kajian.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-9. 

norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  investigating pck among malaysia preschool teachers in early mathematics.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5297-5307. 

masila alias, zanaton h iksan, aidah abd karim, ahmad mughis hussein mohd nawawi, siti rabiatuladawiyyah mohd nawawi.  (2020).  a novel approach in problem solving skills using flipped classroom technique.  - creative education.  38-53. 

rosli yacob.  (2020).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan guru.  1-127. 

mohd zaid ismail, azlin norhaini mansor, zanaton iksan.  (2020).  influence of instructional supervisory qualities on science teachers' teaching competency.  - opcion.  1883-1909. 

zanaton h. lksan, nurasika andi basri, wan nasyrudin wan abdullah, azmin sham rambely, wan juliana wan ahmad, izfa riza hazmi, sharina abu hanifah, faszly rahim, nurul jannah md noor.  (2020).  students reflection towards the integration of tawhidic science in the pandang alam camp.  - dinamika ilmu.  343-353. 

norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  pedagogical content knowledge on early mathematics among malaysia's preschool teachers: a literature review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5308-5317. 

mohd zaid ismail, azlin norhaini mansor, zanaton iksan, norwani mamad.  (2020).  relationship between stem videos in teaching and students' learning engagement.  - people: international journal of social science.  585-598. 

nur iwani zakaria, zanaton h iksan.  (2020).  computational thinking among high school students.  - universal journal of educational research.  9-16. 

romarzila omar, hazhari ismail, ruslan abdullah, zanaton hj iksan, rosniza mohamad zain.  (2020).  teacher's knowledge, skills and attitudes towards the implementation of preschool curriculum innovations.  - psychology and education.  42-50. 

suriyati shamsuddin, zanaton h iksan.  (2020).  assessment on the take home science experiment module through lesson study approach.  - prosiding 1st regional conference on lesson study (recols 2020).  224-229. 

sayyidah nusaibah mohd salehudin, zanaton binti h iksan.  (2020).  the integration of tawheed in the topic of cell structure and organization in the i-bio module.  - hamdard islamicus.  591-607. 

khairulhasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton iksan.  (2020).  penggunaan kaedah analogi untuk menerapkan pemikiran kreatif murid bagi memahami konsept abstrak sains.  - jurnal penyelidikan pendidikan.  35-52. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

zanaton h iksan.  (2020).  mengusung beg besar.  - kalaulah aku termotivasi.  259-261. 

mohd razali abd samad, zanaton haji iksan, fariza khalid.  (2020).  a systematic review:the integration of mobile applications in science education. are you ready?.  - international journal of advanced science and technology.  846-862. 

fadilawati othman, zanaton h iksan.  (2020).  pembelajaran rakan sebaya dalam kaedah flipped classroom terhadap pencapaian dan minat murid dalam kimia.  - international multidisciplinary conference on education, engineering and social science (imcees2020).  232-242. 

zanaton h iksan.  (2020).  himpunan anekdot: kalaulah aku termotivasi.  - 3. 

ng jie ying, zanaton h iksan.  (2020).  penggunaan pocket puzzle untuk meningkatkan minat dan pencapaian sains murid tahun 1.  - seminar pendidikan sains 2019 recombining the missing puzzle science.  235-249. 

thaatchayani a/p muralle, zanaton h iksan.  (2020).  pengaplikasian augmented reality dalam meningkatkan kefahaman dan minat murid dalam topik sistem suria tahun 4.  - seminar pendidikan sains 2019 recombining the missing puzzle science.  634-644. 

muhammad fais ismail, zanaton h iksan.  (2020).  kesan penggunaan teknik gamifikasi mata pelajaran sains terhadap pencapaian murid tahun 5 di sekolah rendah dalam daerah kota belud, sabah..  - seminar pendidikan sains 2019 recombining the missing puzzle science.  228-234. 

tan hui er, zanaton h iksan.  (2020).  penerapan kemahiran abad ke-21 dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains melalui strategi pembelajaran aktif.  - seminar pendidikan sains 2019 recombining the missing puzzle science.  580-586. 

norlizah nordin, zanaton h iksan.  (2020).  penggunaan kaedah vip dalam meningkatkan minat dan pencapaian murid dalam topik nutrisi.  - seminar pendidikan sains 2019 recombining the missing puzzle.  315-329. 

nurul aini mohd nor alam, zanaton h.iksan.  (2020).  minat terhadap sains melalui happy science funds of knowledge.  - seminar pendidikan sains 2019 recombining the missing puzzle.  377-391. 

martina maamin, siti mistima maat, zanaton ikhsan.  (2020).  a systematic review of teacher factors and mathematics achievement.  - universal journal of educational research.  998-1006. 

siti hajar aisyah zainuddin, zanaton h.iksan.  (2019).  sketching engineering design in stem classroom: a systematic review.  - creative education.  2775-2783. 

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

norshariani abd rahman, fatin nur marhamah zabidi, mohd yusof othman, lilia halim, zanaton iksan, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  conceptual framework for integration of tauhidic elements for environmental conservation (tefec): a review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  70-83. 

zanaton h iksan, ahmad sarji bin abdul hamed.  (2019).  knowledge, practice and involvement of university community in environmental activities connected to polystyrene.  - creative education.  1777-1791. 

lee soo ying, zanaton hj iksan.  (2019).  kajian tentang tahap keprihatinan guru terhadap inovasi pembelajaran abad ke-21 berdasarkan model cbam.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan kali ke-4.  59-72. 

lim ai wen, zanaton hj. iksan.  (2019).  mengenal dan menulis huruf b dan d melalui kaedah legotu bagi murid pemulihan.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan kali ke-4 (pasak 4 2019). 

loh pei wen, zanaton hj iksan.  (2019).  meningkatkan penguasaan kemahiran menulis ayat mudah dengan pakej peranti sbk.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan kali ke-4. 

mun suk fung, zanaton h iksan.  (2019).  pengaplikasian peta pemikiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan kali ke-4 (pasak 4 2019). 

agus pahrudin, syafrimen syafril, ro inatuz zahro, akbar handoko, nova erlina yaumas, zanaton h iksan.  (2019).  development of islamic value based picture in biology learning with the isi-are model.  - tadris: jurnal keguruan dan ilmu tarbiyah.  237-246. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari ashaari.  (2019).  cognitive visual support design for efficient data analytics learning based on meaningful reception learning theory.  - international journal of innovative technology and exploring engineering. 

huang ji xiang, zanaton hj iksan.  (2019).  penggunaan modul pengajaran berteraskan popbl meningkatkan kreativiti murid.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcara (pdpc) & pertandingan inovasi. 

agus pahrudin, syafrimen syafril, ro inatuz zahro, akbar handoko, nova erlina yaumas, zanaton h iksan.  (2019).  development of islamic value based picture in biology learning with the isi are model.  - tadris: jurnal keguruan dan ilmu tarbiyah.  237-246. 

huang ji xiang, zanaton hj iksan.  (2019).  kefahaman guru sekolah rendah daerah pekan terhadap pembelajaran abad ke-21 (pak21).  - international conference on humanities, education and society (iches 2019). 

rohani husaini, zanaton ikhsan, hasnah toran.  (2019).  a comprehensive 21st century child development through scientific process in early science.  - creative education.  2784-2795. 

rosli yacob.  (2019).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan pendidikan guru.  1-137. 

mohd razali abd samad, zanaton haji iksan, fariza khalid.  (2019).  acceptance and readiness to use m-learning among primary school science teachers.  - creative education.  3003-3011. 

kee siaw ling, zanaton h. iksan.  (2019).  tahap keprihatinan guru bahasa inggeris dalam pelaksanaan kurikulum bahasa inggeris cefr (the common european framework of reference for languages).  - proceeding: international conference of humanities, education and society (iches 2019). 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton iksan, ruhizan mohammad yasin, tuan mastura tuan soh, nur atiqah jalaludin, norazlinda mohamad, nurul eizzaty sohimi, mohd aizuddin saari.  (2019).  exxonmobil-ukm stem mentoring program @ terengganu.  - the 18th international expo on inventions and innovations.  1. 

lilia ellany mohtar, lilia halim, norshariani abd rahman, siti mistima maat, zanaton h. iksan, kamisah osman.  (2019).  a model of interest in stem careers among secondary school students.  - journal of baltic science education.  404-416. 

mohd zaid ismail, azlin norhaini mansor, zanaton iksan, norwani mamad.  (2019).  the impact of using stem video in teaching on students learning engagement in malaysia.  - international journal of recent technology and engineering.  159-165. 

kee siaw ling, zanaton hj. iksan.  (2019).  tahap keprihatinan guru bahasa inggeris dalam pelaksanaan kurikulum bahasa ingeris ceer.  - international journal of modern education.  39-50. 

iwani zakaria, zanaton h iksan.  (2019).  pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar berdasarkan jantina dan tahap pendidikan.  - proceedings on graduate research in education seminar.  251-259. 

wan nurul izzati wan kamizi, zanaton hj iksan.  (2019).  penerapan pendekatan sains teknologi kemasyarakatan (stk) dalam pembelajaran sains terhadap pencapaian dan motivasi pelajar.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen).  2057-2066. 

wan nur saidah wan jali, zanaton h ikhsan.  (2019).  penggunaan gowin v diagram dan peta konsep terhadap kemahiran kognitif dan pencapaian pelajar.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen).  217-225. 

nor azizah binti junid, tuan mastura tuan soh*, siti nur diyana mahmud, zanaton h iksan.  (2019).  science teacher's knowledge, understanding and readiness in dealing with the education transformation of the 4th industrial revolution.  - international journal of innovation, creativity and change (ijicc).  102-119. 

nor azizah binti junid, tuan mastura tuan soh, siti nur diyana mahmud, zanaton h iksan.  (2019).  science teacher's knowledge, understanding and readiness in dealing with the education transformation of the 4th industrial revolution.  - international journal of innovation, creativity and change.  102-119. 

masila alias, aidah abdul karim, zanaton iksan.  (2019).  kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kemahiran menyelesaikan masalah untuk murid sekolah menengah berdasarkan model pengukuran rasch.  - jurnal pendidikan malaysia.  3-19. 

huang ji xing, zanaton hj iksan.  (2019).  kefahaman guru sekolah rendah daerah pekan terhadap pembelajaran abad ke-21 (pak21).  - international journal of modern education.  1-12. 

suziyani mohamed, mohd effendi @ ewan mohd matore, zanaton iksan.  (2019).  prosiding prasiswazah 2019 (edisi pendidikan tesl).  - prosiding prasiswazah 2019 (edisi pendidikan tesl).  1-119. 

suziyani mohamed, mohd effendi @ ewan matore, zanaton iksan.  (2019).  prosiding prasiswazah 2019 (edisi pendidikan sukan & rekreasi).  - prosiding prasiswazah 2019 (edisi pendidikan sukan & rekreasi).  1-192. 

suziyani mohamed, mohd effendi @ ewan mohd matore, zanaton iksan.  (2019).  prosiding prasiswazah 2019 (edisi pendidikan khas).  - prosiding prasiswazah 2019 (edisi pendidikan khas).  1-191. 

idayu binti mohd nor & zanaton bt h iksan.  (2018).  pembelajaran koperatif dan perkaitannya dengan pembelajaran abad ke 21 dalam peningkatan minat dan pencapaian pelajar.  - e-prosiding kolokium pendidikan sains & psikologu 2018. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ashaari.  (2018).  implementation of cognitive visual data analytics learning support: applying meaningful reception learning theory.  - compusoft. 

norhazima binti mohd ma'amon, zanaton binti ikhsan.  (2018).  gaya pembelajaran grasha dan faktor yang mempengaruhi.  - prosiding seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

hafizah hamzah & zanaton h. iksan.  (2018).  tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (stem).  - graduate research in education seminar (greduc) 2018. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan and noraidah sahari @ashaari.  (2018).  instructional tool to facilitate meaningful data analytics learning using cognitive visual.  - 4th international conference on applied science and technology. 

bob foster anak metiau, zanaton haji ikhsan.  (2018).  cabaran dan strategi pengajaran sains sekolah rendah oleh guru bukan opysen.  - kolokium pendidikan sains & psikologi 2018. 

hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan and noraidah sahari @ashaari.  (2018).  enhancing data analytics teaching and learning through cognitive visual support.  - 4th international conference on applied science and technology. 

prof. madya dr. mohamad sattar rasul, prof. dr. lilia halim, dr. zanaton iksan, prof. dr. ruhizan mohammad yasin & tuan mastura tuan soh.  (2018).  stem komuniti pintar sains.  - impak sekolah @ ukm. 

nur eryanti nordin, zanaton h. iksan, sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  entrepreneurial elements and environmental sustainability orientation a relationship exploration.  - creative education. 

vikneswaran m. gunahlan, kamisah osman & zanaton h. iksan.  (2018).  meningkatkan daya ingatan melalui kit master.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

sayyidah nusaibah mohd salehudin & zanaton h. iksan.  (2018).  pembangunan modul sains tauhidik dalam pendidikan biologi (i-bio).  - 5th international conference on research in islamic education and arabic language 2018. 

zanaton h iksan, siti nor diyana mahmud, mohd satar rasul, lilia halim & tuan mastura tuan soh.  (2018).  penilaian metakognitif menggunakan "pemikiran sistem" daam aktiviti stem..  - k-novasi universiti kebangsaan malaysia. 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2018).  pembaharuan budaya pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains ke arah kehidupan lestari.  - 23. 

hema dahdi & zanaton iksan.  (2018).  pembelajaran berasaskan hasil (outcomes-based education, obe) dalam pendidikan tinggi.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

nor shafiza suhaimy & zanaton iksan.  (2018).  cabaran dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran alam maya vle frog.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

zanaton h iksan & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  analisis berasaskan transkrip pembelajaran dalam kajian pembelajaran (lesson study).  - prosiding seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam 2018. 

lilia h., kalaivani c., ruhizan m.yasin, kamisah o., zanaton h.iksan, azmin sham r., w.juliana w.ahmad, effandi z., hafizah h., mardina a, rizafizah o., m.izwan mahmud,roslinda r.,abu yazid a.bakar, t.mastura t.soh, m.sattar rasul,sabirin a, s.mistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - rampai penyelidik siri 6. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton iksan, ruhizan mohammad yasin & tuan mastura tuan soh.  (2018).  bitara stem: science of smart communities/ komuniti pintar sains.  - rampai penyelidik siri 6, stem untuk komuniti. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton ikhsan, tuan mastura tuan soh, ruhizan mohamed yasin, nur atiqah jalaluddin, mohd aizuddin saari.  (2018).  laporan kajian impak exxonmobil-ukm stem club terengganu.  -

siti nur diyana mahmud, zanaton ikhsan, syarifah zarina syed zakaria.  (2018).  gamified sustainability mobile apps for environmental education.  - eduinnovation : inovasi pendidikan dalam era revolusi industri 4.0. 

aini haziah amirullah, zanaton h iksan.  (2018).  lesson study: an approach to increase the competency of out-of-field mathematics teacher in building the students conceptual understanding in learning mathematics.  - journal of educational sciences. 

noor hidayah binti ibrahim, zanaton binti hj. iksan.  (2018).  level of chemophobia and relationship with attitude towards chemistry among science students.  - journal of educational sciences. 

nor amalina ab hakim & zanaton h. iksan.  (2018).  pengetahuan kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pembelajaran berasaskan masalah dalam mata pelajaran sains.  - seminar antarabangsa isu-isu pendidikan (ispen2018). 

zanaton h. iksan, nuraini abu bakar, aini haziah amirullah, sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  understanding the concept of life process in animals based on 7e inquiry model through lesson study approach.  - creative education. 

zulirfan, zanaton h. iksan, kamisah osman, sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  take-home-experiment: enhancing students' scientific attitude.  - journal of baltic science education. 

shafiah abdul rashid, zanaton h. iksan & azman yusof.  (2018).  isu-isu semasa islam dan sains.  - 11. 

romarzila omar, zanaton h. iksan, sharifah nor puteh.  (2018).  a comprehensive 21st century child development through project based learning.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

yennita, ruhizan mohd. yasin, zanaton h iksan, kamisah osman,.  (2018).  enhancing scientific literacy through low-cost science project based learning.  - jour of adv research in dynamical & control systems. 

zanaton h. iksan, siti nur diyana mahmud & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  stem system thinking lesson study.  - the 9th international conference of lesson study. 

zanaton h. iksan, siti nur diyana mahmud & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  stem pemikiran sistem melalui pendekatan lesson study.  - eduinnovation 2018. 

zanaton h. iksan & sayyidah nusaibah mohd salehudin.  (2018).  pembelajaran interaktif mudah alih menggunakan aplikasi telegram.  - eduinnovation 2018. 

sayyidah nusaibah mohd salehudin & zanaton h. iksan.  (2018).  pengintegrasian sains tauhidik dalam modul i-bio.  - eduinnovation 2018. 

a halim, yusrizal, h mazlina, melvina and zainaton.  (2018).  questioning skill of science teacher from the students perspective in senior high school.  - journal of physics: conf. series. 

siti hajar aisyah zainuddin, zanaton h. ikhsan.  (2018).  penerapan kemahiran lakaran sebagai medium komunikasi visual.  - eduinnovation 2018. 

mohd zaid ismail, azlin norhaini mansor, zanaton iksan, mohamed yusoff mohd nor.  (2018).  influence of principals' instructional leadership on science teaching competency.  - creative education. 

riyan hidayat, zanaton h. iksan.  (2018).  mathematical modelling competency for indonesian students in mathematics education programmes.  - creative education. 

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

masila alias, aidah abdul karim, zanaton ikhsan.  (2018).  assessing the validity and reliability of self directed learning readiness instrument for secondary school students using rasch analysis.  - journal of advance research in dynamical & control systems. 

pui siaw yan, zanaton hj. iksan.  (2017).  pembelajaran berasaskan projek pembinaan flip book dalam tajuk pembahagian sel.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  1007-1016. 

zetty nurzuliana rashed, siti rashidah abd razak, norshilawani shahidan, ahmad syafiq mat razali, zanaton iksan.  (2017).  pengintegrasian ilmu aqli dan naqli melalui pendekatan lesson study di maahad tahfiz sains negeri selangor.  - e-jurnal penyelidikan dan inovasi.  30-42. 

ettrie jayanti, zanaton binti h iksan.  (2017).  developing magazine oriented contextual teaching and learning (ctl) for the title of mushroom in the subject of biology.  - proceeding international conference on global education v.  764-774. 

mohammad reza sarkar arani, yoshiaki shibata, masanobu sakamoto, zanaton iksan, aini haziah haziah amirullah, bruce lander.  (2017).  how teachers respond to students mistakes in lessons: a cross cultural analysis of a mathematics lesson.  - international journal for lesson & learning studies.  249-267. 

siti nurul syazwani ismail & zanaton h iksan.  (2017).  penerapan kemahiran saintifik melalui pendekatan inkuiri dalam mata pelajaran sains.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  489-498. 

sharina abu hanifah, faszly rahim, zanaton h.iksan, wan nasyruddin wan abdullah, normazida rozi, mohammad faris mohammad esa, ishak ahmad, rizafizah othaman, nurul huda abd. karim, nurul izzaty hassan, rozida mohd. khalid, azizah baharom@adb. aziz.  (2017).  pengintegrasian sains tauhidik: persepsi peserta.  - ulum islamiyyah.  43-60. 

zanaton h. iksan.  (2017).  mobile classroom menggunakan telegram.  - k-novasi 2017. 

ahmad sarji bin abdul hamed, zanaton binti h iksan.  (2017).  usage of paper bag replacing plastic bag in universiti kebangsaan malaysia.  - proceeding international conference on global education v.  1161-1169. 

tearuselv rengasamy, zanaton h iksan.  (2017).  keberkesanan kaedah cerita terhadap peningkatan kefahaman konsep dan memupuk minat murid terhadap mata pelajaran sains.  - national conference on the sciences and social sciences (nacoss).  168-181. 

nurul hafiffah bt abdul razak, zanaton h iksan, sharifah zarina syed zakaria.  (2017).  students` reflection on green school.  - journal of techno social.  44-52. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashari & zanaton hj eksan.  (2017).  enhancing interest in statistics among computer science students using computer tool entrepreneur role play.  - the 4th international conference on mathematical sciences (icms4), aip conference proceeding. 

zanaton h. iksan, marziah md. rahim.  (2017).  reflection on teaching an learning of mathematics through lesson study and video critique.  - advances in social sciences research journal.  50-61. 

khairul hasni binti abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton h iksan.  (2017).  kesepaduan elemen analogi dan teknokigu maklumat dalam modul sains (e-smart) bagi menerapkan kemahiran berfikir kreatif do abad 21.  - e-prosiding: simposiuum pendidikan diperibadikan siri 1 (25-26 jan 2017).  691-699. 

nurul faisza mohammad, zanaton h iksan.  (2017).  kolaborasi dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan masalah melalui pendekatan lesson study.  - simposium pendidikan diperibadikan siri 1.  592-600. 

noor hidayah ibrahim, zanaton h iksan.  (2017).  strategi metakognitif untuk kemahiran berfikir aras tinggi daam proses pengajaran dan pembelajaran.  - e-prosiding simposium pendidikan diperibadikan siri-1 (25 - 26 jan 2017).  441-448. 

zanaton h iksan, md noor saper.  (2017).  pengintegrasian sains tauhidik melalui pendekatan lesson study.  - e-prosiding simposium pendidikan diperibadikan (personalized education) siri-1 (25 -26 januari 2017).  504-510. 

suziyani mohamed, aidah abdul karim, zanaton hj. iksan & shahrul affendi ishak.  (2017).  integrasi ilmu sains dan teknologi dalam pendidikan generasi abad ke-21: perspektif risale-i nur.  - e-prosiding simposium pendididkan diperbadikan.  1-709. 

rosseni din & zanaton hj. iksan.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 17. 

zanaton hj. iksan, aidah karim & md yusoff daud.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 25. 

zanaton hj. iksan.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 17. 

zanaton hj. iksan.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 170. 

razreena ridzuan & zanaton binti h iksan.  (2017).  the effectiveness of using coloured blocks in teaching the concept of balancing chemical equation in chemistry.  - journal of educational sciences.  45-55. 

sayyidah nusaibah binti mohd salehudin & zanaton binti h iksan.  (2017).  integration of tauhid (faith) element in biology education.  - journal of educational sciences.  11-23. 

sri dhurga karupiah & zanaton iksan.  (2017).  pembinaan modul 3r.  - seminar pendidikan serantau viii.  375-381. 

roupa darshany a/p velayudlan, zanaton h iksan.  (2017).  effectiveness of the use of virtual reality google (vrg) in learning the science concept of `solar system`.  - academy of social science journal.  947-953. 

zetty nurzuliana rashed, ahmad shafiq mat razali, siti rashidah abd. razak, norshilawani shahidan, zanaton h iksan & sri andayani mahdi yusuf.  (2017).  pengintegrasian ilmu naqli dan aqli melalui pendekatan lesson study kajian di maahad tahfiz sains negeri selangor.  - 4th international research management & innovation conference (irmic 2017). 

razreen ridzuan & zanaton h iksan.  (2017).  the effectiveness of using coloured blocks in teaching the concept of balancing chemical equation in chemistry.  - melaka international conference on social sciences 2017.  494-501. 

zulirfan, zanaton h iksan, tamby subahan mohd meerah.  (2017).  pemgembangan instrument tes keterampilan proses sains bagi siswa smp sekerajat.  - jurnal pendidikan.  18-24. 

yennita, ruhizan mohd yasin, zanaton h iksan.  (2017).  pengembangan low cost project-base learning pada pembelajaran fisika sltp.  - jurnal geliga sains.  16-26. 

zulirfan, zanaton h iksan, tamby subhan mohd meerah.  (2017).  penembangan kit take-home experiment cahaya dan optik sebagai media pembelajaan sains siswa sltp.  - jurnal geliga sains.  1-7. 

majdiyah omar@wahab & zanaton h iksan.  (2017).  kajian penggunaan elektrik, air dan pengendalian sisa makmal di kolej mara banting.  - preceeding 1st melaka international conference on social science 2017.  198-206. 

suheirfiza mat jap & zanaton h iksan.  (2017).  penggunaan pelantar persekitaran pembelajaran maya (vle) frog bagi murid tingkatan empat untuk mata pelajaran biologi bab pergerakan bahan merentasi membran plasma.  - prceeding 1st melaka international conferene on social sciences 2017.  394-403. 

ainil mardiyah ishak & zanton h iksan.  (2017).  pelaksanaan amalan komuniti pembelajaran profesional (plc) dalam kalangan pentadir sekolah menengah daerah kuala selangor.  - proceeding ist melaka international conference on sicial sciences 2017.  313-328. 

nor aishah bakar & zanaton h iksan.  (2017).  hubungan antara penerapan pendidikan alam sekitar dengan tingkah laku pelajar terhadap alam sekitar.  - proceeding 7st malaka international conference on social sciences 2017.  115-123. 

sumaiyah mohd saufian & zanaton h iksan.  (2017).  persepsi murid terhadap kaedah pembelajaran flipped classroom dalam mata pelajaran biologi.  - proceeding melaka international conference on social sciences 2017.  424-436. 

norizma harlina binti juhar & zanataon h iksan.  (2017).  implementasi pengajaran dan pembelajaran (pdp) berasaskan main dalam meningkatkan kemahiran berbahasa: isu dan kekangan.  - prosiding seminar pendidikan pendidikan 2017.  302-314. 

sylvia lipan & zanaton h iksan.  (2017).  pembangunan modul stoikiomind dalam pembelajaran kosep persamaan kimia.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  511-521. 

shirina kong ai siang & zanaton binti h iksan.  (2017).  meningakatkan pemahaman dan minat pelajar dalam kimia dengan menggunakan peta pemikiran i-think.  - prosiding seminar penyelidikan pendidikan 2017.  384-390. 

siti rashidah binti abd.razak, zetty nurzuliana rashed, norshilawani shahidan, ahmad shafiq b. mat razali, zanaton hj iksan, sri andayani binti mahdi yusuf.  (2017).  kolaborasi dalam proses pengintegrasian ilmu naqli dan aqli melalui pendekatan `lesson study.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan kali ke-2. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashaari & zannaton ikhsan.  (2017).  reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 15. 

zetty nurzuliana rashed, siti rashidah abd. razak, norshilawani shahidan, ahmad shafiq mat razali, zanaton h. iksan, sri andayani mahdi yusuf.  (2017).  pengintegrasian ilmu naqli dan aqli melalui pendekatan lesson study kajian di maahad tahfiz sains negeri selangor.  -

zanaton h. iksan, nur khairani khalid.  (2017).  modul 3r: penyebaran kesedaran alam sekitar di sabah dan sarawak.  - asean journal of teaching and learning in higher education (ajtlhe). 

sulaiman hasan, zanaton h iksan.  (2017).  pembelajaran interaktif bagi tajuk sains bahan berasaskan fasa needham.  - proceeding international conference on global education v.  2368-2372. 

sayyidah nusaibah mohd salehudin, zanaton h iksan, zamri mahamod.  (2017).  penerapan elemen tauhid dalam pendidikan biologi.  - proceeding international conference on global education v.  3450-3464. 

zanaton h iksan, sumaiyah mohd saufian.  (2017).  mobile learning: innovation in teaching and learning using telegram.  - international journal of pedagogy and teacher education (ijpte).  19-26. 

zanaton h. iksan.  (2017).  kelestarian alam sekitar: dari kelas ke komuniti melalui media.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2017. 

zanaton h iksan.  (2017).  penekanan nilai murni patut bermula di sekolah rendah.  - berita harian.  35. 

melisa farah hani wahab, zanaton h iksan.  (2017).  pembelajaran berasaskan projekdalam meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar dslam sains.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidkan.  246-255. 

zetty nurzuliana rashed, siti rashidah abd.razak, ahmad syafiq mat razali, zanaton iksan, sri andayani mahdi yusuf.  (2017).  the integration of naql and aql knowledge in a science tahfiz school in selangor: an investigation on teaching strategies.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  71-83. 

nurul solehah md zulkafar, zanaton h. iksan.  (2017).  penggunaan i-think dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid sekolah pedalaman di daerah kapit, sarawak.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  773-782. 

wan siti nursyazwani mohamed azami & zanaton h. iksan.  (2017).  keberkesanan kit tuas terhadap motivasi dan pencapaian pelajar dalam topik mesin ringkas.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  884-893. 

callie ajik & zanaton h. iksan.  (2017).  motivasi dan kerjasama murid melalui pembelajaran kooperatif (jigsaw) dalam pembelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  18-27. 

chai sin yen, zanaton h, iksan.  (2017).  pembelajaran kooperatif stad dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam matapelajaran fizik.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  39-48. 

roslina abd karim, zanaton h iksan.  (2017).  keberkesanan pembelajaran berasaskan projek ke atas pengetahuan, sikap dan tingkah laku murid tahun 5 terhadap tajuk tenaga.  - prosiding persidangan antarabangsa saons sosial & kemanusiaan (pasak 2).  25-38. 

nur hazizi amir hamzah, zanaton h iksan.  (2017).  pengintegrasian sains tauhidik dalam konsep kitaran air semulajadi melalui pendekatan lesson study.  - simposium pendidikan diperibadikan siri 1.  441-449. 

mohd. riduan ahmad & zanaton h. iksan.  (2017).  penggunaan kaedah didik hibur melalui nyanyian bagi tajuk sistem suria.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan 2017.  256-266. 

marcus khoo hiok tian, zanaton h iksan.  (2017).  lesson studydan cabarannya di sekolah pendalaman.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  214-224. 

mary tan mui yee, zanaton h iksan.  (2017).  penggunaan gubahan lirik lagu dalam meningkatkan daya ingatan dan minat murid terhadap topik sistem suria.  - seminar kebangsaan sains dan psikologi dalam pendidikan.  225-235. 

nurhajrina jarawi, zanaton h. iksan.  (2017).  kaedah eksperimen berbantukan kit lab-in-a-box untuk meningkatkan motivasi murid pedalaman dalam pembelajaran sains.  - seminar kebangsaan sains danpsikologi dalam pendidikan.  374-383. 

nur hidayu yusop, zanaton hj. iksan.  (2017).  pemahaman konsep sains melalui teknik bercerita menggunakan science big book dalam kalangan murid bermasalah penglihatan.  - prosiding seminar kebangsaan sains dan prosiding dalam pendidikan.  362-373. 

nurul izzati majunit, zanaton h iksan.  (2017).  tahap kesedaran dan tingkah laku pelajar melalui kajian aplikasi kendiri alam sekitar (kakas).  - seminar pendidikan transdisiplin (sted2017).  123-131. 

nor hamizah saidin, zanaton h iksan.  (2016).  cabaran dalam pelakasanaan kemahir berfikir aras tinggi: peta pemikiran i-think sebagai alternatif.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan (pasak2016).  328-340. 

aidah abd karim, mazalah ahmad, zanaton ikhsan & parilah mohd shah.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

zanaton h iksan, md noor saper.  (2016).  the process of validity and reliability for verbal questioning research in the classroom.  - global journal of educational studies.  14-25. 

zanaton h iksan, esther daniel.  (2016).  types of wait time during verbal questioning in science classroom.  - international research in higher education.  72-80. 

zanaton haji iksan.  (2016).  soalan lisan dalam proses pengajaran.  - 214. 

khairulhasni abdul kadir, norazah mohd nordin & zanaton h. iksan.  (2016).  e-smart menjana minda kreatif melalui elemen analogi.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

khadijah binti mohd rashid, zanaton h. iksan, sharifah zarina syed zakaria, muhammad nazif remli and aminuddin mohamed.  (2016).  importance of river and water among teachers.  - the social sciences.  5901-5905. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashari and zanaton hj eksan.  (2016).  enhancing interest in statistics among computer science students using computer tool entrepreneur role play.  - international conference on mathematical sciences. 

s.n.h.s. abdullah , faszly rahim , zanaton iksan, n. arsad, w.n.w. abdullah, mohd zamri murah, n.a.h.yahya, farah aqilah b., m. k., ismail, m.h.a.,razalan, i., azmi, salmah b.karman, s. zaleha m.diah.  (2016).  pengintegrasian al-quran dengan rekacipta robot: kes studi p\pertandingan fira roboworld 2013.  - international journal of interactive digital media.  25-32. 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  cognitive, affective and students` achivement in physics: a hypothetical model for structural equation modeling testing.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  picture-type creativity: general findings among form four science students in malaysia.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

zanaton h. iksan, nuraini binti abu bakar & suhanna binti zainudin.  (2016).  meneliti perkembangan pembelajaran pelajar melalui lesson study.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

zanaton h. iksan.  (2016).  modul 3r: kesedaran alam sekitar merentasi laut china selatan.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

suriyati bt. shamsuddin & zanaton h. iksan.  (2016).  wow! menariknya eksperimen sains di rumah (esr)!.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

sumaiyah binti mohd saufian & zanaton h. iksan.  (2016).  flipped classroom menggunakan telegram dalam pembelajaran biologi.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

suhanna zainudin, norhaslinda abdul samad, mohd izwan othman, salbiah mohamad hasim, zanaton h. iksan & lilia halim.  (2016).  jom belajar sistem suria dengan online games.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

sharifah bt ariffin, siti nor asniza rahadi & zanaton h. iksan.  (2016).  pembelajaran sains menggunakan media android.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

wan nasriha binti wan mohamed salleh & zanaton h. iksan.  (2016).  modul pembelajaran berasaskan projek: model pembahagian sel.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

satinah awang & zanaton h. iksan.  (2016).  eksperimen maya dalam pembelajaran kimia.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

oziah othman & zanaton h. iksan.  (2016).  refleksi pelajar terhadap penggunaan modul pengajaran kreatif pendidikan stem (modul pk-stem).  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nuraini abu bakar & zanaton h iksan.  (2016).  belajar sains melalui model inkuiri 7e dengan lesson study.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nor mazliana abdul hashim & zanaton h. iksan.  (2016).  modul bio-a: pembelajaran beranalogi dalam biologi.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

masila bt alias & zanaton h. iksan.  (2016).  pembelajaran garam melalui kaedah flipped classroom.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nurul izzati majunit & zanaton hj. iksan.  (2016).  kesedaran alam sekitar melalui kajian aplikasi kendiri alam sekitar (kakas).  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nur fatnin bt ab aziz & zanaton h. iksan.  (2016).  penerapan sains tauhidik menggunakan blended learning.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

ettrie jayanti & zanaton h. iksan.  (2016).  pembelajaran 'cendawan' melalui majalah.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

nurasika andi basri & zanaton h iksan.  (2016).  refleksi pelajar terhadap pengintegrasian sains tauhidik dalam aktiviti di luar kelas.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan.  487-500. 

yennita, ruhizan mohd yasin, zanaton h iksan, kamisah osman.  (2016).  pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dalam sains di kota pekanbaru.  - jurnal pendidikan.  79-85. 

yennita, ruhizan mohd yasin & zanaton h iksan.  (2016).  pengembangan intrumen literasi dan pengukuran literasi sains siswa pada sekolah menengah di kota pekanbaru.  - proseding seminar national fizika universitas riau 2016.  1-8. 

aini haziah binti amirullah & zanaton h.iksan.  (2016).  por square: point of rotation by using square.  - hari inovasi fakulti pendidikan 2016. 

then moli shunmugam & zanaton h iksan.  (2016).  perbandingan literasi alam sekitar dalam kalangan pelajar eco-school dengan pelajar sekolah harian di smk daerah gombak, selangor.  - proceedings of the third international education postgraduate seminar.  135-148. 

nurasika andi basri & zanaton h iksan.  (2016).  refleksi pelajar terhadap pengintegrasian sains tauhidik dalam aktiviti di luar kelas.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan (pasak 2016).  487-500. 

zanaton hj iksan.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - 45. 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  picture-type creativity: general findings among form four science students in malaysia.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

lilia ellany mohtar, lilia halim & zanaton h. iksan.  (2016).  cognitive, affective and students` achievement in physics: a hypothetical model for structural equation modeling testing.  - asean comparative education research network conference (acer-n 2016). 

zanaton h. iksan.  (2016).  penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran melalui mobile learning menggunakan telegram.  - prosiding wacana pendidikan islam ke-11.  309-318. 

nur hazizi amir hamzah, zanaton h iksan.  (2016).  pengintegrasian sains tauhidik dalam konsep kitaran airi semulajadi melalui pendekatan lesson study.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke 11.  509-518. 

viknesneswaran m. gunahlan, zanaton h iksan.  (2016).  tahap penguasaan asas kemahiran berfikir aras tinggi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  - prosiding international conference on global education iv.  1-13. 

sharifah ariffin, zanaton h. iksan.  (2016).  kemahiran berfikir pelajar dalam konsep "menguji makanan" melalui pendekatan lesson study.  - prosiding internation conference on global education iv.  1-12. 

khairulhasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton iksan.  (2016).  reka bentuk dan pembangunan modul sains (e-smart) berasaskan pendekatan konstruktif 5e: sebagai strategi pengajaran bagi mernerapkan kemahiran berfikir kreatif murid.  - prosiding ineternational conference on global education iv. 

wan nor fadzilah wan husin, nurazidawati mohamad arsad, oziah othman, lilia halim, mohamad sattar rasul, kamisah osman and zanaton iksan.  (2016).  fostering students 21st century skills through project oriented problem based learning (popbl) in integrated stem education program.  - asia-pacific forum on science learning and teaching.  3. 

azman yusof, shafiah abdul rashid, kamisah osman, zanaton iksan.  (2016).  exploring opportunities for achieving the integration of religion into science education.  - international journal of management and applied science.  89-92. 

zanaton h iksan, nuraini abu bakar, suhanna zainuddin.  (2016).  meneliti perkembangan pembelajaran pelajar melalui lesson study.  - karnical inovasi pengajaran dan pembelajaran (k-novasi). 

zanaton h iksan.  (2016).  penilaian latihan mengajar menggunakan lesson note.  - karnival inovasi pengajaran dan pembelajaran (k- novasi). 

zanaton h iksan.  (2016).  mobile classroom: inovasi pengajaran menggunakan telegram.  -

zanaton h iksan.  (2016).  inovasi pengajaran dan pembelajaran abad-21 melalui pendekatan lesson study.  -

zanaton h iksan.  (2016).  kesahan dan kebolehpercayaan.  -

zanaton h iksan.  (2016).  analisis data kualitatif.  -

zanaton h iksan.  (2016).  pengumpulan data kualitatif.  -

zanaton h iksan, salasiah hanin hamjah, tengku intan zarina tengku puji, mohd noor saper.  (2016).  kualiti ilmu berasaskan kesahan dan kebolehpercayaan data dalam penyebaran ilmu islam: perbincangan berasaskan kajian kualitatif.  - jurnal hadhari.  13-30. 

nuraini abu bakar, zanaton h iksan.  (2016).  comparison of open class and reflection session in the implementtion of lesson study between japan and malaysia.  - research journal of education.  137-144. 

md noor saper, zanaton h iksan.  (2016).  the effect of guidance module in islamic perspective on the religiosity among students with misbehavior issues.  - tinta artikulasi membina ummah.  98-106. 

suhanna zainuddin, zanaton hj iksan, mohd izwan othman.  (2016).  high order thinking skils: preparation of lesson plan with lesson study approach for biology subject.  - east-asian association for science education.  120. 

zanaton h iksan, md. noor saper, zetty nurzuliana rashed.  (2016).  integration of tawhidic science through lesson study approach in teaching and learning science of islamic study.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  40-50. 

norziah othman, effandi zakaria, zanaton iksan.  (2016).  images of mathematics: management students perception.  - journal of management & muamalah.  47-52. 

zanaton h iksan.  (2016).  laporan penyelidikan akhir sumitomo.  - peningkatan kualiti pengh. 

normaya md zamri, zanaton h iksan.  (2016).  persepsi guru sains terhadap penerapan saintifik tauhidik ke dalam pengajaran sains sekolah rendah.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan (pasak 2016).  517-531. 

noor azizah samsudin, zanaton h iksan.  (2015).  kesedaran alam sekitar melalui aplikasi kendiri alam sekitar (kakas).  - jurnal personalia pelajar.  31-44. 

satinah awang, ria arianti bt. zamri, noor hidayah bt. ibrahim, sairah bt. syarifuddin, mazni bt. bali, tearusselvi a/p rengasamy, zanaton.  (2015).  kesedaran kitar semula sisa minyak masak dalam kalangan pelajar sarjana pendidikan sains universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  63-74. 

satinah awang, zanaton h iksan.  (2015).  revision using explanation and recall (e&r) at koleh mara banting.  - proceeding: 7th international seminar on regional education, universitas riau press.  1350-1367. 

norjilawati mohd amin, zanaton h. iksan.  (2015).  pengaruh integrasi sains tauhidik terhadap kepercayaan guru dan amalan pengajaran di dalam kelas.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  383-392. 

zulirfan. zanaton h iksan, tamby subhan mohd meerah.  (2015).  pembinaan instrumen pengukurtan sikap saintifik pelajar sekolah menengah rendah.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  1058-1064. 

nuraini abu bakar, zanaton h. iksan.  (2015).  perbandingan kelas terbuka dan sesi refleksi dalam pelaksanaan lesson study di antara jepun dan malaysia.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  961-972. 

yennita, ruhizan mohd. yasin, zanaton h. iksan.  (2015).  pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek dalam pendidikan sains: sebuah kajian awal.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  945-954. 

marziah md. rahim & zanaton h iksan.  (2015).  model refleksi guru cemerlang terhadap "video critique".  - proceeding: 7th international seminar on regional education. 

suhanna zainudin, lilia halim, zanaton iksan.  (2015).  how 60:40 policy affect the development of science curriculum on malaysia.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  1396-1405. 

zanaton h. iksan.  (2015).  penilaian pengajaran guru pelatih menggunakan lesson note.  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  624-630. 

zanaton haji iksan, sharifah zarina syed zakaria, noor azizah samsuddin.  (2015).  environmental awareness through environmental self-application study (kakas).  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  1172-1183. 

mohamad sattar rasul, lilia halim, zanaton ikhsan, edy hafizan mohd shahili, raifana rosa.  (2015).  impact studies of integrated stem program.  - international journal of technical research and applications.  1-5. 

hanis abdul razak, zanaton h iksan.  (2015).  aplikasi augmented reality (ar) dan komik penceritaan digital dalam pembelajaran sains.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5.  805-813. 

khairul hasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton h iksan.  (2015).  analisis keperluan pembangunan modul sains (e-smart) berasaskan pendekatan konstruktif 5e dan analogi terhadap penerapan kemahiran berfikir kreatif murid.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5.  756-768. 

satinah awang, zanaton h. iksan.  (2015).  pembelajaran kimia menggunakan eksperimen maya bagi pelajar diploma international baccaulaureate.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5.  217-223. 

suhanna zainudin, zanaton h iksan.  (2015).  pemerkasaan kemahiran berfikir atas tinggi dalam sains..  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5.  206-211. 

azman yusof, shafiah abdul rashid, kamisah osman, zanaton h iksan.  (2015).  exploring opportunities for achieving the integration of religion into science education.  - proceedings of 18th iserd international conference.  13-16. 

hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashaari, zanaton hj eksan.  (2015).  formative feedback model for statistical inference learning in mobile environment.  - proceedings of the 2nd international conference on mathematics sciences & computer engineering, langkawi, malaysia..  177-180. 

riyan hidayat & zanaton h. iksan.  (2015).  the effect of realistic mathematics education on students` conceptual understanding of linear programming.  - creative education.  2438-2445. 

edy hafizan mohd shahli, lilia halim, sattar rasul, kamisah osman, zanaton ikhsan & faszly rahim.  (2015).  bitara-stemtm training of trainers` programme: impact on trainers` knowledge, beliefs, attitudes and efficacy towrads integrated stem teaching.  - journal of baltic science education.  85-95. 

khairulhasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton iksan, norhapizah mohd burhan.  (2015).  pembangunan e-modul pengajaran sains berasaskan pendekatan konstruktivisme 5e dan elemen analogi (e-smart) terhadap penerapan kemahiran berfikir kreatif pelajar.  - prosiding asean comparative education resesarch conference.  1945-1958. 

noraini abu bakar & zanaton h iksan.  (2015).  perkembangan konsep elektrokimia melalui pendekatan.  - prosiding asean comparative education research conference.  123-136. 

zanaton h. iksan, aida abdul karim, fariza khalid, rosseni din, effandi zakaria, mohd yusoff daud, roslinda rosli.  (2015).  perbandingan pelaksanaan lesson study di jepun dan malaysia.  - prosiding asean comparative education researech conference.  137-146. 

zanaton haji iksan, esther daniel.  (2015).  emerging model of questioning through the process of teaching and learning electrochemistry.  - international education studies.  137-149. 

zainun iamaon, zanaton iksan & norziah othman.  (2015).  himpulan penyelidikan pendidikan matematik (peringkat sarjana).  - Bab 1 : 1-12. 

norziah othman, effandi zakaria & zanaton hj iksan.  (2015).  isu dan cabaran dalam pendidikan matematik.  - Bab 4 : 53-73. 

zanaton h. iksan.  (2015).  penilaian latihan mengajar menggunakan lesson note.  - hari inovasi fpend 2015. 

zanaton h. iksan, fariza khalid, effandi zakaria, rosseni din, md yusof daud, roslinda rosli, aida abd karim.  (2015).  pelaksanaan lesson study di jepun dan malaysia.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan universiti awam 2015.  445-450. 

aidah abdul karim, saemah abdul rahman, mazalah ahmad & zanaton ikhsan.  (2015).  membangun modal insan kreatif di institusi pendidikan tinggi menggunakan pendekatan neriage.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan universiti awam 2015.  670-675. 

zarifah yasrani bt. zulkefle & zanaton h iksan.  (2015).  pengintegrasian stem dalam proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah.  - penyelidikan pendidikan kebangsaan. 

adilah khalid, kamelia a kadir, zanaton h. iksan.  (2015).  gambaran pelajar terhadap pembedahan haiwan dalam aktiviti amali.  - penyelidikan pendidikan kebangsaan. 

zanaton h iksan, wan nasyrudin wan abdullah, azmin sham rambely, wan juliana wan ahmad, izfa riza hazmi, sharina abu hanifah, faszly rahim.  (2015).  pengintegrasian sains tauhidik dan mentaddabur al-quran melalui kem pandang alam.  - prosiding international seminar on tarbiyah (isot) 2015.  441-454. 

satinah awang & zanaton hj iksan.  (2015).  bengkel pemantapan timss kerjasama universiti kebangsaan malaysia dan kementerian pendidikan malaysia.  - e-prosiding seminar kebangsaan enviropoly 2015.  530-541. 

nur diyana zakaria, emeliana tompang, haryati kamarudin & zanaton h iksan.  (2015).  penyepaduan ilmu wahyu dalam pengajaran dan pembelajaran sains: peredaran dan fasa-fasa bulan.  - prosiding international seminar on tarbiyah (isot) 2015.  295-305. 

nur amanah ishak & zanaton h. iksan.  (2015).  amalan penyoalan melalui kaedah inquiry based sceince education (ibse) dalam pengajaran dan pembelajaran sains.  - konferensi insternational pendidikan global iii.  501-518. 

haslinda bt tahir shah, lilia halim, zanaton bt iksan.  (2015).  kaedah bermain dalam meningkatkan minat murid orang asli terhadap sains.  - the international conference on language, education and innovation (iclei) 2015.  91-103. 

faszly rahim, zanaton iksan, oziah othman, wan nasyrudin wan-abdullah, siti norul huda syeikh abdullah, norhana arsad, azmin sham rambely, sharina abu hanifah, marlia mohd hanafiah, nurul huda abdul-k.  (2015).  pemerkasaan ulul albab melalui modul stem bersepadu stemind.  - the online journal of islamic education.  1-12. 

issma lzzaili zamri, norliyana binti md. aris, rukiah binti mohamed ibrahim, nurul hafiffah bt abdul razak, zanaton hj iksan.  (2014).  keajaiban susu ibu dari mikroskop alquran: satu integrasi pendidikan.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 / fakulti pendidikan ukm.  581-601. 

norziah othman, effandi zakaria,zanaton iksan.  (2014).  nilai dalam pengajaran matematik di institusi pengajian tinggi.  - e-jurnal penyelidikan dan inovasi.  56-68. 

umrah binti abd muin, zanaton binti h iksan.  (2014).  elemen kolaboratif, penilaian dan refleksif dalam amalan lesson study.  - national action research conference : official conference proceedings (narc 2014).  957-971. 

hazirah binti azhar, punia binti turiman, zanaton binti h iksan.  (2014).  pelaksanaan program bumi hijau di sekolah.  - national action research conference : official conference proceedings (narc 2014).  701-714. 

khairul hasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton iksan, norhapizah mohd borhan.  (2014).  analogy in the quran as an effective thinking tool for learning science concept.  - 2nd world conference on islamic thought & civilization : rise and fall of civilization contemporary states of muslim affairs. 

zanaton hj iksan, siti nor aishah mohd nor, siti nordiyana mahmud & effandi zakaria.  (2014).  applying the principle of lesson study in teaching science.  - asian social science.  10(4):108-113. 

s.n.h.s. abdullah, faszly rahim, zanaton iksan, n. arsad, w.n.w. abdullah, mohd zamri murah, n.a.h.yahya, farah aqilah b., m. k., ismail, m.h.a.,razalan, i., azmi, salmah b.karman, s. zaleha m diah.  (2014).  pengintegrasian al-quran dengan penciptaan robot: kes studi pertandingan fira roboworld 2013.  - 3rd international conference interactive digital media. 

oziah othman, zanaton iksan, w.n.w. abdullah, s.n.h. syeikh-abdullah, m.m. hanafiah, s.a. hanifah, n.h. arsad, a.s. rambely, n.h.a. karim, n.w. othman, i.r. hazmi, m.r. abd rahman [and 19 other].  (2014).  pemerkasaan ulul albab melalui modul stem bbersepadu (stemind).  - international conference and exhibition on islamic education 2014 (icied2014) / association of malaysian muslim intellectuals, bangi.  1311-1322. 

aidah abdul karim, parilah m shah, rosseni din, mazalah ahmad, zanaton h. iksan. ukm.  (2014).  using neriage approach to stimulate collaborative process of developing academic research proposal among higher education students.  -

pramela krish, kamisah osman, subahan t. and zanaton iksan.  (2014).  persepsi pelajar prasiswazah program pengajian bahasa inggeris mengenai kecekapan kendiri dalam kemahiran kebolehgajian dalam sektor pekerjaan.  - kajian malaysia.  93-112. 

zanaton h. iksan, effandi zakaria & md. yusoff daud.  (2014).  model of lesson study approach during micro teaching.  - international education studies.  253-260. 

md yusoff daud, zanaton iksan, fariza khalid & roslinda rosli.  (2014).  refleksi pendekatan lesson study dalam menjalani latihan mengajar oleh bakal guru sains di beberapa sekolah terpilih.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

nor azlin binti ahmad tarmizi, zanaton h iksan.  (2014).  kemahiran teknik pukulan bagi sukan sofbol menggunakan kaedah video.  - proceedings the 4th international conference on learner diversity (iceld 2014) : education for diverse learners / fakulti pendidikan ukm. 

zarina md zain, zanaton h iksan.  (2014).  perbandingan antara `lesson study`dan kajian tindakan.  - the 4th international conference on learner diversity (iceld 2014) / fakulti pendidikan ukm. 

zanaton h iksan, aida abdul karim, fariza khalid, effandi zakaria, rosseni din, md yussof daud, roslinda rosli.  (2014).  lesson study (jogyoukenyu) kajian perbandingan jepun dan malaysia.  - the 4th international conference on learner diversity.  271-278. 

fariza khalid, zanaton hj iksan, md yusoff daud, roslinda rosli.  (2014).  penilaian proses pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran mikro melalu analisis video.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan ipta 2014. 

nurul hafifah abdul razak, zanaton h iksan.  (2014).  penggunaan analogi bagi pemahaman konsep sains yang abstrak.  - 4th international conference on learner diversity / fakulti pendidikan ukm.  197-205. 

nor mazliana abdul hashim, zanaton h iksan.  (2014).  pendekatan analogi bagi meningkatkan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran sains.  - the 4th international conference on learner diversity / fakulti pendidikan ukm.  136-144. 

khairul hasni abdul kadir, norazah mohd nordin, zanaton h iksan.  (2014).  kombinasi penggunaan analogi, ayat-ayat al-quran dan ict sebagai strategi pengajaran guru sains bagi menerapkan kemahiran berfikir murid.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 / fakulti pendidikan ukm.  615-627. 

zarah ahmad, zanaton h iksan, nor syaidah bahri, zolkepeli haron, tengku azraq tengku ismail.  (2014).  masalah pembelajaran sains dalam kalangan pelajar melayu tingkatan 1: satu tinjauan di sebuah sekolah menengah di daerah sepang.  - jurnal pendidikan dan latihan.  2-15. 

zanaton h iksan, mohd yusuf daud, maimon aqsa lubis, roslinda rosli, fariza khalid.  (2014).  meningkatkan kualiti penilaian pengajaran semasa latihan mengajar melalui pendekatan "lesson study".  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2013. 

zanaton h. iksan, roslinda rosli, mohd yusuf daud, fariza khalid.  (2014).  building learning community through lesson study approach during practical teaching.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

zanaton binti h iksan, khairulhasni abdul kadir & norziah othman.  (2014).  strategi pengintegrasian al-quran dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains.  - wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri 10 / fakulti pendidikan , ukm.  900-915. 

romazila omar, sharifah nor puter, zanataon h iksan, hasnah toran, rohani husaini.  (2014).  a comprehensive child development as a whole through project based learning in the 21st century.  - proceedings of the 7th international conference on educational reform (icer 2014), innovations and good practices in education: global perspectives.  229-238. 

romazila omar, sharifah nor puteh, zanaton h iksan.  (2014).  implementation of science skills process in project based learning through collaborative action research.  - proceedings of the 7th international conference on educational reform (icer 2014), innovations and good practices in education: global perspectives.  221-228. 

norziah othman, effendi zakaria, zanaton h iksan.  (2014).  images of mathematics held by management students.  - conference on management and muamalah. 

zanaton h iksan, nor mazliana abdul hashim, mispuah hassan.  (2014).  refleksi pelajar terhadap konsep sepadu dalam konteks integrasi sains tauhidik.  - prosiding persidangan antarabangsa kelestarian insan 2014 / penerbit uthm, johor.  315-328. 

shafiah abdul rashid, nur irma diyana nohd norbi, khoo sioh gee, saravanan a/l ramasamy, zanaton hj iksan.  (2014).  integrasi pendidikan sains tauhidik dalam isu penyalahgunaan arak dan alkohol.  - prosiding persidangan antarabangsa kelestarian insan 2014 / penerbit uthm, johor.  111-124. 

zanaton h iksan, sharifah zarina syed zakaria & mohamad satar rasul.  (2014).  meningkatkan kesedaran alam sekitar melalui kajian aplikasi kendiri alam sekitar (kakas).  - hari inovasi fakulti pendidikan kali ke-2. 

zarifah yasrani binti zulkefle, zanaton h iksan, anuar ahmad.  (2014).  kpi dan impak kepada prestasi guru.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  3195-3208. 

ong sy ing dan zanaton hj iksan.  (2014).  kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar pintar cerdas di malaysia: satu kajian kes.  - international seminar on global education ii. 

wan nasriha wan mohamed salleh, zanaton h iksan.  (2014).  analisis keperluan pembinaan modul pembelajaran berasaskan projek (pbp) bagi matapelajaran biologi kbsm tingkatan 4.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  3070-3083. 

suriyati shamsuddin, zanaton h iksan, nur akmal ismail.  (2014).  miskonsepsi terhadap konsep fotosintesis dalam knlangan bakal guru biologi.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  3037-3046. 

suraya ismail, zanaton h iksan.  (2014).  pembinaan perisian nl (interactive visual learning) bagi topik penjelmaan.  - international seminar on global education ii - education transformation towards a developed nation proceedings.  3018-3036. 

ong sy ing, zanaton h iksan.  (2014).  kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar pintar cerdas di malaysia.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  419-429. 

nur eryanty nordin, zanaton h iksan.  (2014).  perbezaan orientasi lestari mengikut jantina dan pengkhususan akademik dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  2503-2522. 

nor hamidah abdul malek, zanaton h iksan.  (2014).  persepsi pelajar terhadap pembelajaran berasaskan projek dan hubungannya dengan sikap pelajar terhadap sains.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  24402451. 

kamelia abdul kadir, zanaton h iksan.  (2014).  persepsi pelajar terhadap aktiviti pembedahan haiwan dan hubungannya dengan minat pelajar terhadap biologi.  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  1831-1841. 

hong yih hui, zanaton bt h. iksan.  (2014).  aplikasi model cbam dalam menilai keprihatinan guru terhadap kurikulum standard sekolah rendah (kssr).  - international seminar on global education ii : educational transformation towards a developed country / fakulti pendidikan ukm.  194-207. 

norziah othman, effandi zakaria, zanaton iksan.  (2013).  expansion of values in teaching and learning mathematics through history context.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

zainun ismaon, zanaton iksan, norziah othman.  (2013).  kesan pembelajaran koperatif model stad ke atas sikap terhadap matematik.  - jurnal pendidikan matematik.  11-18. 

zanaton hj. iksan, md. noor saper, salasiah hanim hamjah, tengku intan zarina tengku puji.  (2013).  proses kesahan dan kebolehpercayaan data dalam penyebaran ilmu islam : perbincangan berasaskan kajian kualitatif.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

zanaton hj. iksan, maimun aqsha lubis.  (2013).  implimentasi penyeliaan berasaskan lesson study bagi meningkatkan kualiti pengajaran pendidikan islam semasa latihan mengajar.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

gayitri kanabiran, zanaton hj. iksan.  (2013).  strategi pembelajaran multimedia bagi topik penglihatan, cahaya dan warna dalam kalangan pelajar bermasalah penglihatan.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

nurulsheila jalaludin, zanaton haji iksan.  (2013).  kesedaran metakognitif dan proses penyelesaian masalah matematik.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

siti nor aishah mohd nor, zanaton hj. iksan.  (2013).  pengintegrasian lesson study dalam pengajaran mikro : membina kemahiran bakal guru dalam membuat penilaian.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

juriah long, zanaton hj. ikhsan.  (2013).  pemerkasaan sistem pendidikan: pembangunan modal insan dan jati diri kebangsaan.  - 309-326 (14). 

wan nasriha wan mohamed salleh, zanaton hj iksan.  (2013).  pengetahuan dan amalan kitar semula sisa minyak masak dalam kalangan penghuni kuaters institusi pendidikan.  - international conference on social education and community. 

zanaton hj. iksan, siti nordiyana mahmud, siti nor aishah mohd nor.  (2013).  implimentasi penyeliaan latihan mengajar berasaskan lesson study bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran semasa latihan mengajar.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

kamelia abdul khadir, zanaton.  (2013).  pengetahuan dan amalan guru terhadap kitar semula telefon bimbit.  - international conference on social education and community. 

zanaton hj iksan, siti nor aishah mohd nor, siti nor aini mohd nor.  (2013).  assessment during the integration of lesson study in microteaching among pre-service teachers.  - asian social science.  9(16):112-119. 

khairulhasni abdul kadir, zanaton h. iksan, norazah nordin, md. noor saper.  (2013).  analogi dalam pemahaman konsep sains dan kaitannya dengan al-quran dan hadis.  - international conference on research in ethics education (icrieed 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

zanaton hj iksan.  (2013).  pendidikan berkualiti melalui pembelajaran komuniti.  - seminar kebangsaan majlis dekan ipta ke iv. 

zulirfan, tamby subhan mohd meerah, zanaton hj. iksan.  (2013).  early study in developing take home physics experiment : an alternative strategy to improve science process skills and scientific attitudes.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

wan nor fadzilah wan husin, lilia halim, zanaton h. iksan,.  (2013).  informal and non formal science learning.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

riyan hidayat, zanaton hj. iksan.  (2013).  effect of mathematics realistic approach to understanding concept of junior high school.  - prosiding seminar internasional pendidikan serantau ke-6 (ukm-ur) : kualiti dan kecemerlangan dalam pendidikan / fakulti pendidikan ukm. 

zanaton hj iksan, siti nor asihah mohd nor, siti nordiyana mahmud, effandi zakaria.  (2012).  applying the principle of lesson study in teaching science.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2012. 

zanaton hj. iksan, siti nur diyana & tuan mastura tuan soh.  (2012).  improving overall performance for science student program.  - kongres pengajaran dan pembelajaran. 

zanaton hj. iksan, nor sakinah mohamad, nor hazwani othman, nurhafizah zulkifli.  (2012).  increasing in students` participation to perform tasks involving external agencies.  - kongres pengajaran dan pembelajaran. 

nur eryanty nordin & zanaton hj. iksan.  (2012).  penyuburan elemen tauhid dalam kurikulum sains untuk melahirkan masyarakat yang seimbang..  - prosiding seminar penyelidikan pendidikan ipg. 

t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effendi zakaria, zanaton haji iksan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  measuring graduate students research skills.  - procedia social and behavioral sciences. 

zanaton hj. iksan, nor sakinah mohamad, noor hazwani othman.  (2012).  pandangan pelajar tentang penggunaan ayat al-quran kepada pelajar bukan islam semasa pengajaran.  - global journal al-thaqafah.  2(2):65-76. 

vijaya sengodan, zanaton iksan.  (2012).  relationship between learning styles and mathematics achievement of iktbns students.  - international seminar in science and mathematics education (issme 2012). 

vijaya sengodan, zanaton h. iksan.  (2012).  students` learning styles and intrinsic motivation in learning mathematics.  - asian social science.  8(16):17-23. 

nik nur salwa nik jamaluddi, zanaton iksan.  (2012).  pendedahan, pengetahuan dan kesediaan guru sains menggunakan model pengajaran lesson study.  - prosiding seminar penyelidikan pendidikan guru malaysia-indonesia (sppg malindo 2012) / institut pendidikan guru (kampus ilmu khas), kuala lumpur. 

vijaya sengodan, zanaton haji iksan.  (2012).  gaya pembelajaran dan motivasi dalaman pelajar terhadap pembelajaran matematik.  - prosiding seminar penyelidikan pendidikan guru malaysia-indonesia (sppg malindo 2012) / institut pendidikan guru (kampus ilmu khas), kuala lumpur. 

zanaton hj. iksan. esther gnanamalar sarojini daniel.  (2012).  corak aliran penyoalan lisan guru dalam proses pengajaran bagi tajuk elektrokimia.  - jurnal pendidikan malaysia.  37(1):57-67. 

vijaya sengadon, zanaton haji iksan.  (2012).  hubungan antara motivasi dalaman dengan pencapaian matematik pelajar iktbns.  - prosiding persidangan kebangsaan penyelidikan dan inovasi dalam sistm pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional 2012. 

nur eryanti nordin, zanaton iksan.  (2012).  kesepaduan elemen tauhid dalam kurikulum sains dan alam sekitar sebagai asas pembentukan modal insan serta tamadun berkualiti.  - proceedings of international conference on research in islamic and arabic language education 2012 (icriale 2012). 

zanaton hj iksan, effendi zakaria, tamby subahan mohd meerah, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud, pramela krish.  (2012).  communication skills among university students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

zanaton hj iksan, siti nur diyana mahmud & tuan mastura tuan soh.  (2012).  improving overall performance for science student program.  - poster kongres pengajaran dan pembelajaran 2012. 

zanaton iksan, nor sakinah mohamad, noor hazwani othman.  (2012).  persepsi pelajar tentang penggunaan ayat al-quran kepada pelajar bukan islam semasa proses pengajaran dan pembelajaran.  - proceedings of international conference on research in islamic and arabic language education 2012 (icriale 2012). 

t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji ikhsan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  developing an instrument to measure research skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

sharina abu hanifah, wan yaacob wan ahmad, rusli daik, zanaton h.ikhsan, nur riza mohd suradi, khairiah haji badri, mohamed rozali othman 7 noriah abdul rahman.  (2012).  students` understanding of statistical analysis in analytical chemistry.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

t. subahan mohd meerah, denise koh choon lian, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji iksan & tuan mastura tuan soh.  (2011).  measuring life-long learning in the malaysian institute of higher learning context.  - procedia social and behavioral sciences - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010. 

pramela krish, t. subahan, kamisah osman, zanaton ikhsan.  (2011).  are ukm graduates ready to face the challenges of the job market?.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

zanaton hj iksan, nor sakinah mohamad & noor hazwani othman.  (2011).  meningkatkan penyertaan pelajar melaksanakan tugasan yang melibatkan agensi luar.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

zanaton haji iksan.  (2011).  the process of validity and reliability for verbal questioning research in the classroom.  - 6th international qualitative research convention. 

zanaton hj. iksan, erman har, tamby subhan mohd meerah, effandi zakaria, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud.  (2011).  konstruk bagi instrumen kemahiran komunikasi di peringkat pengajian tinggi.  - proceedings international seminar educational comparative in curriculum for active learning between indonesia and malaysia. 

zanaton haji iksan, effendi zakaria, tamby subhan mohd meerah,
kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud.  (2011).  kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar universiti.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

zanaton hj iksan, nor sakinah mohamad & noor hazwani othman.  (2011).  meningkatkan penyertaan pelajar melaksanakan tugasan yang melibatkan agensi luar.  - prosiding kongres pengajaran & pembelajaran ukm2011 (2011). 

zanaton hj iksan.  (2011).  proses pemungutan data dalam kajian penyoalan lisan: satu kongsi pengalaman.  - atikan jurnal kajian pendidikan.  1(2):215-232. 

zanaton haji iksan, esther gnanamalar sarojini daniel.  (2010).  pemahaman konsep dalam elektrokimia melalui berbagai jenis soalan lisan guru dalam proses pengajaran.  - prosiding seminar kebangsaan aplikasi sains dan matematik 2010 (skasm 2010), sempena sksm 18 simposium kebangsaan sains matematik ke-18, penerbit uthm. 

zanaton haji iksan, esther gnanamalar sarojini daniel.  (2010).  jenis soalan lisan guru dalam kelas elektrokimia.  - 15th international conference on education. 

zanaton haji iksan, esther gnanamalar sarojini daniel.  (2010).  amalan masa menunggu dalam proses penyoalan lisan guru di dalam kelas.  - persidangan inovasi dalam penyelidikan pendidikan. 

zanaton haji iksan, esther gnanamalar sarojini daniel.  (2009).  pemilihan peserta kajian dan pemungutan data dalam kajian penyoalan lisan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kimia: satu pengalaman.  - seminar pendidikan serantau ke-4, 2009. 

zanaton haji iksan.  (2008).  amalan penyoalan guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran kimia: cadangan.  - prosiding konvensyen pendidikan nasional konpen 2008. 

zanaton binti haji iksan & siow heng loke.  (2008).  teori asas berkaitan `penyoalan ` dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  - prosiding konvensyen pendidikan nasional konpen 2008. 

zanaton haji iksan, esther daniel.  (2008).  penyoalan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains.  - science and mathematics educational, regional conference 2008 (smerec2008). 

juriah long, zanaton hj. iksan.  (2008).  keperluan bahasa melayu bagi pemahaman konsep sains: satu dilema dalam pengajaran dan pembelaran sains dalam bahasa inggeris.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu iv(2008). 

zanaton haji iksan, kamisah osman, nor azizah salleh.  (2007).  pembelajaran koperatif di institusi pengajian tinggi.  - jurnal personalia pelajar.  9:1-20. 

effandi zakaria and zanaton iksan.  (2007).  promoting cooperative learning in science and mathematics education: a malaysian perspective.  - eurasia journal of mathematics, science & technology education.  3(1):35-39. 

kamisah osman, zanaton haji iksan & lilia halim.  (2007).  sikap terhadap sains dan sikap saintifik di kalangan pelajar sains..  - jurnal pendidikan.  32: 39-60. 

zanaton hj iksan, rohana kamaruddin.  (2005).  penerapan nilai islam melalui proses pengajaran dan pembelajaran sains.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 4 ) : pendidikan islam ke arah kemanusiaan sejagat / fakulti pendidikan ukm. 

kamisah osman, lilia halim, zanaton hj iksan.  (2003).  the critical thinking attitudinal profile of some malaysian secondary students: a reflection of scientific attitudes.  - journal of science and mathematics education in s.e. asia.  26(2):143-166. 

siti meriam ismail, zanaton hj. iksan.  (2002).  persepsi pelajar-pelajar aliran sains di sekolah agama jais terhadap pembelajaran dwi kurikulum : satu tinjauan di sekolah agama menengah tinggi hishamuddin.  - prosiding wacana pendidikan islam.