Penerbitan Terkini

tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -

syarifah farradinna, fatimah wati halim, wan shahrazad wan sulaiman.  (2020).  how does the impact of work-family enrichment on work-family conflict and psychological well- being among academics' female in indonesia?.  - test engineering and management journal.  26874-26900. 

zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, azmawaty mohamad nor, fatimah wati halim, roseliza murni ab. rahman, abdul rahman ahmad badayai, mohd haikal anuar adnan, siti mariam mursidan.  (2020).  keberkesanan community rehabilitation program for drug addicts (crpd) dalam meningkatkan motivasi, efikasi diri, penentuan kendiri & kualiti hidup bekas penagih dadah.  - jurnal antidadah malaysia.  425-440. 

wan shahrazad wan sulaiman, mohammad rahim kamaludin, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, fatimah wati halim.  (2020).  social support as a mediator in the relationship between job insecurity and psychological well-being among employees in public and private sectors.  - jurnal psikologi malaysia.  195-205. 

noorashikeen mohamed, wan shahrazad wan sulaiman, fatimah wati halim.  (2020).  penilaian awal alat ukuran keupayaan kognitif umum.  - jurnal psikologi malaysia.  133-146. 

nurul azza abdullah, daniella maryam mokhtar, fatimah wati halim, nor shaffika izzaty zaeidy.  (2020).  tip ringkas untuk ibu bekerja.  - 1. 

budiman, fatimah wati halim, mohd nasir selamat.  (2020).  the effect of professional work ethics on doctor's counterproductive work behaviour and leader-member exchange quality as mediator.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  7896-7921. 

daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

budiman, fatimah wati halim, mohd nasir selamat.  (2020).  the organisational climate and counterproductive work behaviour in indonesian occupational hospitals: the capacity of leader-member exchange quality as a mediator.  - international journal of advanced science and technology.  2051-2076. 

amalina ibrahim, fatimah wati halim, wan shahrazad wan sulaiman, muhamad ariff ibrahim.  (2020).  the role of organizational citizenship behavior as a mediator in the effect of work passion factors on organizational commitment among teachers in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4268-4287. 

rozainee khairudin, zainah ahmad zamani, fatimahwati halim, mohamad rahim kamaluddin.  (2020).  mindset and psychological attributes for learning to empower university students' competitiveness.  - international journal of psychosocial and rehabilitation.  4542-4550. 

muhamad reduan abu bakar, fatimah wati halim.  (2020).  kesihatan dan kesejahteraan di tempat kerja.  - 23. 

norhayati ibrahim, fatimah wati halim, noordeyana tambi, aizan sofia amin, sariyah abdullah.  (2019).  kajian perbezaan jantina dan faktor berkaitan dengan tingkahlaku kewargaan organisasi dalam kalangan sukarelawan sukan sea.  - jurnal psikologi malaysia.  35-47. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

mastura binti mahmud;fatimah wati bt. halim;abd. hair bin awang;noraznita binti anor basri;aliah binti ismail;mohd nasir bin selamat;fauziah binti ibrahim.  (2019).  kekangan penerbitan akademik ukm.  -

budiman, fatimah wati halim, mohd nasir selamat.  (2019).  emotional intelligence and doctor's counterproductive work behavior the mediating role of leader member exchange quality.  - international journal of advanced science and technology.  243-264. 

syarifah farradinna, fatimah wati halim, wan shahrazad wan sulaiman.  (2019).  the effects of positive spillover and work family conflict on female academics psychological well being.  - psikohumaniora: jurnal penelitian psikologi.  129-142. 

zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, azmawaty mohamad nor, fatimah wati halim, roseliza murni ab rahman, abdul rahman ahmad badayai, mohd haikal anuar adnan, siti mariam mursidan.  (2019).  keberkesanan community rehabilitation program for drug addicts (crpd) dalam meningkatkan motivasi, efikasi diri, penentuan kendiri & kualiti hidup bekas penagih dadah.  - 1-171. 

amalina ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, fatimah wati halim.  (2019).  work intention as mediator in the relationship between work passion and organizational commitment among teachers in malaysia.  - international journal of recent technology and engineering.  102-110. 

amalina ibrahim, fatimah wati halim, wan shahrazad wan sulaiman, muhamad ariff ibrahim.  (2019).  the effect of organizational citizenship behavior on organizational commitment among teachers in selangor.  - the 7th asean regional union of psychological science congress and the 3rd malaysian international psychology conference (arups-mipc 2019).  1-25. 

norhayati ibrahim, normah che din, mahadir ahmad, noh amit, shazli ezzat ghazali, suzaily wahab, nor ba'yah abdul kadir, fatimah wati halim, mohd radzi tarmizi a. halim.  (2019).  the role of social support and spiritual wellbeing in predicting suicidal ideation among marginalized adolescents in malaysia.  - bmc public health.  1-8. 

azizi ahmad termizi, salasiah hanin hamjah, imran ho abdullah, shamsul amri baharudin, wan kamal mujani, hamzah jusoh, kartini aboo thalib, habibah ahmad, jaffary awang, ahmad munawar ismail, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, fatimah wati halim et.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya 2018-2022.  - 64. 

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini abo talib, rosmawati mohamad rasit, mohammad rahim kamaludin.  (2018).  rampai penyelidik fakulti pengajian islam ukm 2018.  - blueprint masyarakat sejahtera putrajaya. 

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini aboo talib, rosmawati rasit, muhammad rahim & izzah nur aida.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya.  -

sharifah hafizah saad hassan, fatimah wati halim.  (2018).  kerja sosial dan isu-isu masyarakat sejagat.  - 9. 

fatimah wati bt. halim;ahsan bin ahmad;khairul anwar @ johari bin mastor;hafizhah suzana binti hussien;faizah bt. ahmad;rozainee khairudin;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;kamsuriah binti ahmad;rogayah binti abas.  (2018).  penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran.  -

salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2018).  pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya.  -

dian novita siswanti, rozainee khairudin, fatimah wati halim.  (2018).  the effect of spiritual intelligence, emotion and social competence to the leadership competence.  - journal of physics: conference series. 

nur atiqah abdullah, fatimah wati halim, fatimah omar, zainah ahmad zamani, rohany nasir.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 10. 

ahmad badruddin abdullah; fatimah wati halim & nurul-azza abdullah.  (2018).  ethical leadership and its relationship with organizational performance: organizational trust as a mediator.  - international journal of creative research thoughts. 

rozainee khairudin, fatimah wati halim, zainah ahmad zamani, mohamad rahim kamaluddin & eric omeldo.  (2018).  mindset and psychological attributes as determiners for university students' achievement and employability.  - buku prosiding international colloquium on integration platform binding differences and diversity akal budi alam melayu (icip2018). 

fatimah wati halim, nur ain syafiqah mohamad, rozainee khairudin & tengku nor rizan tg. mohd maasum.  (2018).  pengaruh faktor personaliti dan kebolehpasaran terhadap prestasi adaptif dalam kalangan pelajar universiti.  - international colloquium on integration platform (icip2018). 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, rozainee khairudin, norhayati ibrahim & fariza md sham & zuliana zuki.  (2018).  identiti generasi z dari perspektif personaliti, motivasi pencapaian dan kesukarelawan: impaknya terhadap kesediaan ke tempat kerja.  - buku prosiding international colloquium on integration platform: binding differences and diversity: akal budi alam melayu (icip2018). 

rozainee khairudin, fatimah wati halim, zainah ahmad zamani, rahim kamaludin & eric olmedo-panal.  (2018).  mindset and psychological attributes as determiners for university students achievement and employability.  - an international colloquium on integration platform, binding differences and diversity (icip 2018). 

ruziati mior ahamad ariffin, abdul jalil hassan ,azura hamdan ,mohammad fauzi saad , fatimah wati halim, rozainee khairuddin, nor ba'yah abdul kadir dan lain-lain lihat lampiran.  (2018).  indeks kesejahteraan psikologi malaysia (ikpm).  - 44. 

fatimah wati halim, nur ain syafiqah mohamad, rozainee khairudin & tengku nor rizan tg. mohd maasum.  (2018).  pengaruh faktor personaliti dan kebolehpasaran terhadap prestasi adaptif dalam kalangan pelajar universiti.  - an international colloquium on integration platform binding differences and diversity integration platform binding differences and diversity. 

khaidzir hj ismail, fatimah wati halim & suzana mohd hoesni.  (2018).  islam dan psikologi.  - 14. 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, rozainee khairudin, norhayati ibrahim, dan fariza md sham dan zuliana zuki.  (2018).  identiti generasi z dari perspektif personaliti motivasi pencapaian dan kesukarelawan impaknya terhadap kesediaan ke tempat kerja.  - an international colloquium on integration platform, binding differences and diversity: integration platform, binding differences and diversity. 

goh xin inn & fatimah wati halim.  (2018).  demanded work values, work values congruence and organizational commitment among gen-x and gen-y employees.  - malaysian psychology student assembly (mapsa) 2018. 

ahmad badruddin abdullah, fatimah wati halim, nurul azza abdullah.  (2018).  pengaruh faktor personaliti ke atas kepimpinan beretika dan hubungannya terhadap kepercayaan organisasi.  - jurnal psikologi & kaunseling perkhidmatan awam malaysia. 

anis rasyiqah abd rashid & fatimah wati halim.  (2018).  factors of organizational citizenship behaviour (ocb): the relationship with achievement motivation and work performance.  - malaysian psychology student assembly (mapsa) 2018. 

nur farhah mohd shah, fatimah wati halim.  (2018).  pengaruh personaliti lima faktor terhadap tingkah laku kewargaan organisasi (tko) dalam kalangan guru.  - jurnal psikologi malaysia. 

hairul akmal mohd halim, fatimah wati halim, rozainee khairuddin.  (2018).  does personality influence workplace bullying and lead to depression among nurses?.  - jurnal pengurusan. 

fatimah wati bt halim, rozainee bt khairudin, eric omeldo, azaman b. ahmad, ahmad shahrizal b. muhamad, khatijah bt abdul wahid, jumakyah bt yatim.  (2018).  sistem pemilihan personel holistik (spph_techs)untuk suruhanjaya perkhidmatan awam.  - 250. 

fatimah wati halim, mohd shahfie jabarullah & rozainee khairudin.  (2018).  personaliti dan nilai peribadi asas pegawai tadbir diplomatik serta pengaruhnya terhadap prestasi kerja adaptif.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke 7 (icosh-ukm). 

hairul akmal mohd halim, fatimah wati halim, rozainee khairudin.  (2017).  pengaruh faktor personaliti terhadap tingkah laku buli dalam kalangan jururawat.  - jurnal psikologi malaysia.  7-18. 

aizan sofia amin, fatimah wati halim, noordeyana tambi, norhayati ibrahim & sariyah abdullah.  (2017).  faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi tingkahlaku sukarelawan berkesan.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-16. 

wan shahrazad wan sulaiman, rohany nasir, zainah ahmad zamani, fatimah wati halim, mohammad rahim kamaludin & sarah waheeda muhammad hafidz.  (2017).  resilience, self-esteem, optimism and hope as predictors towards career ssecurity among malaysian graduates.  - seminar kebudayaan indonesia-malaysia (skim) 2017. 

amalina ibrahim, fatimah wati halim, wan shahrazad wan sulaiman.  (2017).  faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi dalam kalangan guru sekolah.  - international research journal of education and sciences. 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohammad rahim kamaluddin, khairul anwar mastor, rozainee khairudin, murniyati mamat, mastura mohamad & nurhidayah omar.  (2017).  profil psikologi sukarelawan sukan sea ke-17 dan impaknya terhadap tingkahlaku kesukarelawan berkesan.  - seminar penyelidikan belia kebangsaan. 

norfatihah isamail, ishak yussof dan fatimah wati halim.  (2017).  analisis pekerjaan kakitangan pelaksana ukm.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-17. 

balasubramaniam a. tarumaraja, fatimah wati halim, fatimah omar, sarah waheeda muhammad hafidz.  (2017).  pengaruh organisasi kesatuan dan sikap majikan terhadap keberkesanan kesatuan dalam kalangan pegawai-pegawai kesatuan sekerja.  - jurnal pengurusan.  1-22. 

wan shahrazad wan sulaiman, arwan sabri, fatimah wati halim, fatimah omar, sarah waheeda muhammad hafidz & arena che kassim.  (2017).  pengujian model tret pemimpin kepimpinan transformasi dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja adaptif dalam perkhidmatan awam..  - a model of adolescents` r. 

nor ba`yah abdul kadir, wan shahrazad wan sulaiman, asmawati desa, fatimah omar, fatimah wati halim and fatimah yusooff.  (2017).  a study on attachment orientations of married couples living in the suburbs of kuala lumpur and rural areas of kota bahru, kelantan, malaysia.  - the family journal: counseling and therapy for couples and families.  137-145. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhamad reffi hidayat roslan, muhamad ridhwan abd manan, dan nurul ahmad sallehin abdul rasiad.  (2017).  assessing the impact of employee training using wise-training system.  - faseh.  86-87. 

nor ba`yah abdul kadir, wan shahrazad wan sulaiman, asmawati desa, fatimah omar, fatimah wati halim & fatimah yusoof.  (2017).  relationship of adult attachment styles and external shame on depression symptoms among married couples: a preliminary study.  - journal of muslim mental health.  3-18. 

fatimah wati halim khairul anwar mastor & nur riza mohd suradi.  (2017).  menyusuri akal budi melayu dan prestasi sektor awam.  - kongres budaya 2017. 

fatimah wati halim, mohd shahfie bin jabarullah & rozainee khairuddin.  (2017).  influence of followers` personality and leaders` transformational leadership toward adaptive performance.  - proceedings of international conference. the first southeast asia regional conference of psychology. 

arwan sabri, wan shahrazad wan sulaiman, fatimah wati halim & arena che kasim.  (2016).  the effects of leaders`personality traits and transformational leadership on adaptive performance.  - jurnal psikologi & kaunseling perkhidmatan awam malaysia.  117-140. 

fatimah wati bt. halim.  (2016).  appika an instrument for screening academic staff based on research university orientation and ukm self identity.  - impact: technologies for society`s well-being.  28-29. 

khairul a mastor, gerard saucier, fatimah wati halim, jas laile suzana jaafar.  (2016).  or1636 the factor structure of malaysianpersonality adjectives using lexi-cal approach.  - international journal of psychology.  900. 

wan shahrazad wan sulaiman, fatimah wati halim, fatimah omar, sarah waheeda muhammad hafidz & arena che kassim.  (2016).  a qualitative analysis of personality and transformational leadership traits of diplomatic and administrative officers.  - international journal of psychology.  781-781. 

aspalaila abdullah dan fatimah wati halim.  (2016).  the influence of work ethic and counterproductive work behaviour of civil servants.  - journal of technology management and business.  1-14. 

syarifah farradinna dan fatimah wati halim.  (2016).  the consequences of work-family conflict, burnout, and organizational commitment among women in indonesia.  - 3rd global conference on business and social sciences (gcbss-2016) on contemporary issues in management and social sciences research, kuala lumpur, malaysia (procedia- social and behavioral sciences.  241-247. 

fatimah wati halim , arifin zainal , khairul a mastor.  (2016).  or1291 personality and job performance: test of the mediating effects of achievement motivation and self efficacy among malaysian public administrator officers.  - international journal of psychology.  755-756. 

fatimah wati halim, ling sin chieng.  (2016).  hubungan antara determinasi kendiri, personaliti big five dengan motivasi pencapaian dan pencapaian akademik.  - jurnal psikologi malaysia.  114-126. 

christopher abas, fatimah omar, fatimah wati halim, sarah waheeda muhammad hafidz.  (2016).  peranan keletihan emosi dan penghargaan kendiri berasaskan organisasi dalam hubungan antara persepsi sokongan organisasi dan tingkah laku kerja tidak produktif.  - jurnal pengurusan.  1-26. 

wan shahrazad, w.s., nor ba`yah abdul kadir, fatimah omar & fatimah wati halim.  (2015).  relationship between personality traits, attachment styles and life satisfaction among adolescents.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  55-64. 

fatimah wati halim dan arifin zainal.  (2015).  achievement motivation as mediating factor in the relationship between personality and job performance relationship.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  11. 

fikri, rozmi ismail dan fatimah wati halim.  (2015).  the model of personality and driver behavior as mediator on road accident involvement among bus driver in riau province indonesia.  - international journal of psychology and behavioral sciences.  148- 152. 

fatimah wati halim, muhammad zahir mazlan, fatimah omar.  (2015).  personaliti dan nilai peribadi asas pegawai tadbir diplomatik dalam era transformasi sektor awam.  - jurnal psikologi malaysia.  63-73. 

christopher abas, fatimah omar, fatimah wati halim & sarah waheeda muhammad hafidz.  (2015).  the mediating role of organizational based self esteem in perceived organizational support and counter productive work behavior relationship.  - international journal of business and management.  99-108. 

balasubramaniam, a tarumaraja, fatimah omar, fatimah wati halim & sarah waheeda muhammad hafidz.  (2015).  analyzing the validity of union commitment scale using confirmatory factor analysis with malaysian samples.  - asian social sciences.  96-104. 

wan shahrazad wan sulaiman, rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin & fatimah wati halim.  (2015).  does personality and motivation achievement predict resilience? a comparison of generational differences among malays.  - prosiding malaysian international psychology congress 2015.  524-532. 

balasubramaniam, a, tarumaraja, fatimah omar, fatimah wati halim, sarah waheeda muhammad hafidz..  (2015).  the relationship between union organization and union effectiveness: the role of type of union as moderators.  - procedia social and behavioral sciences.  34-41. 

christopher abas, fatimah omar, fatimah wati halim dan sarah waheeda muhammad hafidz.  (2015).  peranan penghargaan kendiri dalam hubungan persepsi sokongan organisasi dan tingkah laku kerja tidak produktif.  - prosiding national research seminar 2015 (strengthening scholarships through research); fakulti pengurusan dan ekonomi, universiti pendidikan sulatan idris..  357-367. 

aminuddin ahmad, mohd azafi kee mohd idris, musyrifah elias, roslina azali, siti zuliana md zuki & fatimah wati halim.  (2014).  hubungan antara motivasi pencapaian dengan kesejahteraan psikologi di jabatan audit negara.  - seminar psikologi malaysia. 

azmaniza binti ahmad zain, nur afiqah binti ab halim, sariyah binti abdullah, syamim binti hashim & fatimah wati halim.  (2014).  perkembangan kerjaya reselian di kalangan kakitangan jabatan audit negara.  - seminar psikologi malaysia. 

mohammad izzat akmal shariff, zulanefa zulkepli, muhammad yasin omar mokhtar & fatimah wati halim.  (2014).  tahap kompetensi asas di tempat kerja dalam kalangan pekerja jabatan audit negara.  - seminar psikologi malaysia. 

syarifah hafizah saad hassan & fatimah wati halim.  (2014).  job coaching dari perspektif kecerdasan emosi dalam kalangan pekerja orang kurang upaya.  - seminar psikologi malaysia. 

mohd shahfie jabarullah & fatimah wati halim.  (2014).  pengaruh personaliti terhadap prestasi kerja adaptif di kalangan pegawai tadbir dan diplomatik.  - seminar psikologi malaysia. 

fatimah wati halim.  (2014).  kesan psikologi bencana alam kes banjir kuala lumpur di cameron highlands.  - 5: 58-82. 

wan shahrazad wan sulaiman, nor ba`yah abdul kadir, fatimah omar & fatimah wati halim.  (2014).  strategi daya tindak dan kepuasan hidup dalam kalangan remaja melayu.  - persidangan kebangsaan kecemerlangan melayu / universiti malaya.  245-251. 

umar faruk & fatimah wati halim.  (2014).  pengaruh faktor personaliti individu dan pekerjaan terhadap kepuasan kerja pensyarah.  - seminar psikologi malaysia. 

halim m. abdullah, rozainee khairudin dan fatimah wati halim.  (2014).  pengaruh kepimpinan lmx terhadap tingkah laku kewarganegaraan keselamatan dalam kalangan bukan eksekutif.  - jurnal psikologi malaysia.  88-97. 

fatimah wati halim dan sidang editor jpa.  (2014).  garis panduan temuduga berasaskan cbi & psikometrik personaliti.  - 24. 

rohany nasir, zainah ahmad zamani, wan shahrazad wan sulaiman, rozainee khairudin, fatimah wati halim.  (2014).  personality and values of pre-independence and post-independence malaysians.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  535-541. 

sharifah hafizah saad hassan dan fatimah wati halim.  (2014).  job coaching dari perspektif kecerdasan emosi : perbezaannya antara pekerja orang kurang upaya yang menerima khidmat job coach dengan pekerja orang kurang upaya yang tidak menerima khidmat job coach.  - jurnal kebajikan masyarakat.  1-22. 

fatimah wati halim dan rozainee khairudin.  (2014).  a psychometric test for aerospace engineer selection (appija- alat psikometrik pemilihan jurutera angkasa).  - pscyhometric tests for selection of engineers. 

siti rohana ayop, fatimah wati halim, mohamad irwan ahmad & zulanefa zulkepli.  (2014).  personaliti lima faktor: pengaruhnya terhadap nilai peribadi asas dalam kalangan pegawai tadbir diplomatik.  - seminar psikologi malaysia. 

fatimah wati halim, muhammad zahir mazlan, fatimah omar & khairul anwar mastor.  (2014).  personaliti dan nilai peribadi asas pegawai tadbir diplomatik dalam era transformasi sektor awam.  - seminar psikologi malaysia. 

mas ayu othman, fatimah wati halim & khairul anwar mastor.  (2014).  personaliti kakitangan akademik dalam era universiti penyelidikan.  - seminar psikologi malaysia. 

zainah ahmad zamani, rohany nasir, wan shahrazad wan sulaiman, rozainee khairudin, fatimahwati halim.  (2014).  resilience and cognitive styles among pre and post- independence generations in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  145-149. 

yusri razalli @ ghazal, shakirim hassan, murniyati mamat, nur suhailah mohd arip & fatimah wati halim.  (2014).  coaching dan mentoring: kajian terhadap pegawai jabatan audit negara.  - seminar psikologi malaysia. 

johan cruyff @ mohd johari bin md nordin, muhamad syahrom bin ismail, adi satria bin jamaluddin, mohd najib bin kasnan & fatimah wati halim.  (2014).  pengaruh faktor personaliti terhadap kompetensi.  - seminar psikologi malaysia. 

mas ayu othman, fatimahwati halim.  (2013).  pengaruh personaliti lima faktor terhadap prestasi kerja dalam kalangan guru.  - jurnal psikologi & kaunseling.  4:13-22. 

fatimah wati halim, arifin zainal, fatimah omar, sarah waheeda muhammad hafidz & mas ayu othman.  (2013).  exploring the mediating mechanisms in the personality-job performance relationship.  - pertanika journal social science and humanities.  21(S): 193 - 204. 

fatimah wati halim, siti rasyidah yusoof, amni salma abu osman, muhammad zahir mazlan, lee poh mui, maemuna abidin & mas ayu othman.  (2013).  modul personaliti dan daya tindak.  - modul personaliti dan daya tindak keseimbangan antara kerja dan kehidupan (mp_dt3k). 

fatimah wati halim, riziandy nawawi, nor azizi mansor, khairul anwar mastor, fatimah omar, rozainee khairuddin & mas ayu othman.  (2013).  manual alat psikometrik personaliti dan kompetensi prestasi kerja (a2pka) pegawai psikologi.  - inventori psikometrik. 

fatimah wati halim, nor azizi mansor, riziandy nawawi, khairul anwar mastor, fatimah omar, rozainee khairuddin & mas ayu othman.  (2013).  manual alat psikometrik personaliti pekerjaan pegawai psikologi (ppsi).  - inventori psikometrik. 

fatimah wati halim, khairul anwar@ johari mastor, ahsan ahmad, rohany nasir, fatimah omar, wan shahrazad wan sulaiman, nur riza suradi, kaseh abu bakar, dzuraidah abd. wahab, norbahiah misran, kamisah.  (2013).  manual alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) ukm.  - inventori psikometrik. 

riziandy nawawi, fatimah wati halim.  (2013).  pengaruh personaliti dan kompetensi terhadap prestasi kerja adaptif pegawai psikologi perkhidmatan awam.  - jurnal psikologi & kaunseling jabatan perkhidmatan awam malaysia.  8:49-69. 

rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman and fatimah wati halim.  (2013).  relationship between achievement motivation and personality among pre and post independence malaysian malays.  - pertanika journal of social sciences and humanitites.  21(S):139-146. 

fatimah wati halim, mas ayu othman, arifin hj zainal.  (2013).  profil personaliti pegawai perkhidmatan awam dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja.  - jurnal psikologi & kaunseling perkhidmatan awam malaysia.  8:87-104. 

zainudin hj ahmad, fatimah wati halim.  (2013).  pengaruh ketidakakuran sivil terhadap profesionalisme anggota pdrm.  - jurnal psikologi malaysia.  27:119-134. 

wan shahrazad wan sulaiman, rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin & fatimah wati halim.  (2013).  the changing values of malays, maori and pacific islanders.  - 6:93-104. 

fatimah wati halim & nor azizi mansor.  (2013).  mengenalpasti dimensi prestasi kerja berkesan pegawai psikologi dari perspektif analisis pekerjaan berasaskan personaliti lima faktor.  - jurnal psikologi malaysia.  27:101-117. 

r. khairudin, nasir, r., wan shahrazad wan sulaiman, zamani, z.a., halim, f.w..  (2013).  personality and cognitive style in pre independence and post independence malaysians.  - jurnal psikologi malaysia.  27:15-23. 

wan shahrazad wan sulaiman, nor ba`yah abd kadir, fatimah omar & fatimah wati halim.  (2013).  structural relations between attachment styles with positive affect, negative affect and life satisfaction.  - seminar psikologi malaysia (psima) 2013. 

wan shahrazad wan sulaiman, nor ba`yah abd kadir, fatimah omar, fatimah wati halim.  (2012).  relationship between personality traits, positive affect, negative affect and life satisfaction.  - international journal of psychology.  47(Supp.1):259. 

asmawati desa, nasrudin subhi, wan azreena wan jaafar and fatimah wati halim.  (2012).  self-esteem among orphaned teenagers: a preliminary study.  - prosiding persidangan kebangsaan libatsama universiti dan komuniti. 

wan shahrazad w. s., rohany nasir, rozainee khairudin, zainah ahmad zamani & fatimah wati halim.  (2012).  relationship between achievement motivation and resilience among pre and post independence malaysians.  - the 3rd international seminar on malay maori and pacific language, art and culture. 

khairudin, r., nasir, r., halim, f. w., zainah, a. z., wan shahrazad, w. s., ismail k., & valipour g.m..  (2012).  emotion and explicit verbal memory: evidence using malay lexicon.  - asian social science.  8(9):38-45. 

wan shahrazad w. s., rohany nasir, rozainee khairudin, zainah ahmad zamani & fatimah wati halim.  (2012).  the changing values of pre-independence and post-independencemalaysians.  - the 3rd international seminar on malay maori and pacific language, art and culture. 

wan shahrazad w. s., rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin & fatimah wati halim.  (2012).  a preliminary analysis on the profiles of personality and cognitive style of malaysians born during pre and post-independence.  - the 3rd international seminar on malay maori and pacific language, art and culture. 

o. fatimah, a.m. amiran and f.w. halim.  (2011).  the relationships between organizational justice, organizational citizenship behavior and job satisfaction.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  19(S):115-121. 

f.w. halim, a. zainal, r. khairudin, w.s. wan shahrazad, r. nasir and o. fatimah.  (2011).  emotional stability and conscientiousness as predictors towards job performance.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  19(S):139-146. 

o. fatimah, z.m. lukman, r. khairudin, w.s. wan shahrazad and f.w. halim.  (2011).  procrastination`s relation with fear of failure, competence expectancy and intrinsic motivation.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  19(S):123-127. 

fatimah wati halim.  (2011).  pengaruh personaliti, motivasi pencapaian dan efikasi kendiri terhadap prestasi kerja : pengujian model peramal prestasi kerja.  -

fatimah wati halim, iran herman, arifin zainal.  (2011).  ujian personaliti sebagai peramal pemilihan pekerja dalam sektor awam.  - jurnal psikologi dan kaunseling perkhidmatan awam malaysia.  6:79-104. 

rohany nasir, m.s. mohammadi, w.s. wan shahrazad, o. fatimah, r. khairuddin and f. halim.  (2011).  relationship between organizational citizenship behavior and task performance.  - the social sciences.  6(4):307-312. 

fatimah omar, fatimah wati halim, h. farhadi, rohany nasir, zainah ahmad zamani & rozainee khairudin.  (2011).  stress and job satisfaction as antecedents of work place deviant behavior.  - world applied sciences journal.  12:46-51. 

r. nasir, o. fatimah, m.s. mohammadi, w.s. wan shahrazad, r. khairudin and f.w. halim.  (2011).  demographic variables as moderators in the relationship between job satisfaction and task performance.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  19(S):33-40. 

asmawati desa, nasrudin subhi, wan azreena wan jaafar dan fatimah wati halim.  (2011).  penghargaan kendiri anak yatim: keperluan bagi memantapkan modal insan.  - seminar modal insan 2011. 

r. khairudin, mozhgan valipour givi, w.s. wan shahrazad, r. nasir and f.w. halim.  (2011).  effects of emotional contents on explicit memory process.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  19(S):17-26. 

fatimah wati halim, arifin hj zainal.  (2010).  analisis pengesahan faktor personaliti super factor utama.  - jurnal psikologi malaysia.  24:13-29. 

fatimah wati halim dan arifin hj zainal.  (2009).  inventori personaliti, modul pembinaan personaliti dan modul penaksiran personaliti dalam pemilihan kerjaya.  - inventori psikologi dan modul pengurusan psikologi. 

fatimah wati halim.  (2006).  isu-isu pendidikan bahasa sastera dan psikologi di malaysia.  - 99-114. 

fatimah wati halim.  (2006).  isu-isu pendidikan bahasa sastera dan psikologi di malaysia.  - Bab 9: 99-114. 

fatimah wati halim.  (2006).  peranan personaliti global untuk mengenalpasti pengupayaan dan membangunkan komuniti pekerja di kalangan pegawai tentera dan guru.  - seminar psikologi pembangunan komuniti ism-ukm. 

rozainee khairudin & fatimah wati halim.  (2006).  kepentingan gaya kognitif dan personaliti kepada modal insan cemerlang: tinjauan kajian-kajian kes di dalam komuniti pekerja.  - seminar psikologi pembangunan komuniti ism-ukm. 

aminudin mohd yusof, arifin hj zainal, khaidzir hj ismail, fatimah wati halim, suzana mohd hoesni & mastura mohamad.  (2005).  prasangka antara etnik di malaysia.  - prosiding seminar irpa rmk-8 kategori ear2005. 

aminuddin mohd yusof, arifin hj zainal, khaidzir hj ismail, fatimah wati halim, suzana mohd hoesni dan mastura mohamad..  (2005).  prasangka antara kaum di kalangan wanita: perbezaannya dengan lelaki.  - jurnal psikologi malaysia.  19(2005):13-24. 

wan shahrazad bt wan sulaiman & fatimah wati halim.  (2003).  personaliti serta hubungannya dengan sumber tekanan, simptom-simprom tekanan, strategik menangani tekanan dan prestasi akademik pelajar.  - abstrak pameran & pertandingan poster penyelidikan fssk 2003. 

fatimah wati halim.  (2003).  personaliti serta hubungannya dengan tekanan kerja dan kualiti kehidupan bekerja di kalangan guru.  - jurnal psikologi malaysia.  17: 65-82. 

fatimah wati halim.  (2003).  input psikologi untuk pengajar.  - Bab 4, 39-58. 

fatimah wati halim.  (2002).  tekanan di tempat kerja.  - pasca sidang seminar psikologi psima 2. 

fatimah wati halim.  (2002).  kepuasan kerja serta hubungannya dengan tekanan dan sikap terhadap pengurusan.  - jurnal psikologi malaysia.  16: 45-55. 

fatimah wati halim dan wan shaharat wan sulaiman.  (2001).  personaliti serta hubungannya dengan sumber tekanan, simtom-simtom tekanan, strategi menangani tekanan dan prestasi akademik pelajar.  - jurnal psikologi dan pembangunan manusia.  17:117-134. 

fatimah wati halim dan iran herman.  (1997).  hubungan nilai kerja, prestasi kerja dan kualiti kehidupan bekerja di kalangan pekerja-pekerja di sektor awam dan swasta.  - jurnal psikologi malaysia.  97-117.