Penerbitan Terkini

noor afzaliza nazira ibrahim, maizatul haizan mahbob, mohd hafifi jamri, mohd sufiean hassan, nur shazana abdul rani, khairi khairuddin.  (2022).  kepentingan kecerdasan emosi: suatu pemerhatian awal.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-8. 

mohd sufiean hassan, siti nurshahidah sah allam, noor afzaliza nazira ibrahim, maizatul haizan mahbob, rizky hafiz chaniago.  (2022).  informal social control impact on young people political participation integrity: structural equation modelling approach.  - international journal of academic research in business and social sciences.  73-91. 

maizatul haizan mahbob, noor afzaliza nazira ibrahim, mohd sufiean hassan.  (2022).  the influence of communication patterns on strategic communication.  - international journal of academic research in business and social sciences.  3026-3039. 

mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob, siti nurshahidah sah allam, fazurah mustaffa, noor afazaliza nazira ibrahim.  (2022).  media literacy contribution on young people political participation integrity: a structural equation modelling approach.  - jurnal komunikasi : malaysian journal of communication.  251-269. 

wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

rendra widyatama, suranto aw, maizatul haizan mahbob.  (2021).  the determinant factors of television audience in choosing tv channel in the disruptive era.  - profetik jurnal komunikasi.  151-170. 

haizum ruzanna sahar, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2021).  pengaruh faktor penentu tingkah laku penerimaan edagang dalam kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana (pks) di malaysia.  - e-bangi.  195-211. 

maizatul haizan mahbob, muhammad faiz othman.  (2021).  faktor pendorong ketagihan permainan video dalam kalangan golongan muda.  - malaysian journal of youth studies.  50-62. 

mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob.  (2021).  integriti penyertaan politik golongan muda dalam media sosial.  - 152. 

noor afzaliza nazira ibrahim, maizatul haizan mahbob.  (2021).  keterampilan peribadi pelajar sebagai satu bentuk kemahiran komunikasi dan kepentingannya dalam pasaran dunia pekerjaan.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  209-226. 

haizum ruzanna sahar; maizatul haizan mahbob; wan amizah wan mahmud.  (2021).  analisis faktor penerokaan instrumen norma subjektif usahawan pks terhadap penerimaan e-dagang dalam suasana pandemik covid-19.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  237-253. 

maizatul haizan mahbob.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan.  - 16. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pengaruh pola komunikasi ke atas komunikasi strategik.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  36-50. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

fazurah mustaffa, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2020).  kepimpinan transformasi dan elemen percaya pada tuhan dalam organisasi awam.  - jurnal sains sosial - malaysian journal of social science.  66-77. 

khadijah alavi, maizatul haizan mahbob, mohammad syahrul azha sooed.  (2020).  strategi komunikasi penjenayah cinta siber terhadap wanita profesional.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  296-311. 

nazrin zulkafli, maizatul haizan mahbob.  (2020).  pengaruh faktor motivasi terhadap prestasi kerja.  - jurnal wacana sarjana.  1-11. 

maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob & siti nurshahidah sah allam.  (2020).  analisis psikometrik literasi media baharu dan pemantapan integriti penyertaan politik golongan muda.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  143-166. 

wan nurikma imani osman, maizatul haizan mahbob.  (2020).  komunikasi interpersonal kakitangan dengan pesakit di hospital kemaman, terengganu: kajian ke atas kecekapan komunikasi dan kepuasan pelanggan.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

anis farhan muhammad ali, maizatul haizan mahbob, normah mustaffa.  (2019).  trend kajian penggunaan aplikasi permainan di media sosial dalam kalangan remaja di malaysia menerusi analisis teori kegunaan dan kepuasan.  - international conference on media and communication (mention 2019).  390-403. 

noor afzaliza nazira ibrahim, maizatul haizan mahbob, abdul latiff ahmad.  (2019).  keterampilan peribadi pelajar dalam aspek komunikasi verbal dan non verbal serta peranannya dalam pasaran dunia pekerjaan.  - international conference on media and communication (mention 2019).  934-952. 

haizum ruzanna sahar, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2019).  niat tingkah laku penerimaan e-dagang dalam kalangan usahawan pks di malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  342-359. 

maizatul haizan mahbob, nik anis syakira megat ali, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi.  - jurnal komunikasi.  48-66. 

fazurah mustaffa, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2019).  kepimpinan transformasi dan elemen percaya pada tuhan dalam organisasi awam.  - international conference on media and communication (mention 2019).  152-167. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  pengaruh komunikasi strategik ke atas keberkesanan penyampaian mesej.  - malaysian journal of communication.  246-262. 

wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 209. 

wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 11. 

wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media dan khalayak : interaktiviti dan impak.  - 221. 

mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob, mohd helmi abd rahim.  (2018).  skala psikometrik: perspektif kawalan sosial tidak formal dan pengukuhan nilai integriti golongan muda.  - jurnal komunikasi. 

maizatul haizan mahbob & yong ai ming.  (2018).  media dan khalayak: interaktiviti dan impak.  - 19. 

mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob & mohd. helmi abd. rahim.  (2018).  analysis informal social control scale toward integrity value of the young people.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

maizatul haizan mahbob, nik anis syakira, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2018).  komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam organisasi.  - icosh-ukm 2018 : akal budi dan kebudayaan di rantau asean : perspektif sains sosial dan kemanusiaan. 

noor afzaliza nazira ibrahim, maizatul haizan mahbob & abdul latiff ahmad.  (2018).  kepentingan komunikasi non verbal dalam komunikasi.  - e-bangi. 

wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 154. 

maizatul haizan mahbob & mat pauzi abd rahman.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 99. 

mohd yusof abdullah, rosydan haron & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media di era konvergens.  - 11. 

maizatul haizan mahbob & shariffah hanum syed ismail.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 15. 

mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 18. 

maizatul haizan mahbob & fauziah ahmad.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 14. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman & ali salman.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 36. 

normah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmod.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 10. 

maizatul haizan mahbob.  (2017).  communicating performance for organizational excellence.  - impact.  18. 

mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob & mohd helmi abd rahim.  (2017).  analisis psikometrik skala kawalan sosial untuk penggunaan media sosial secara berintegriti.  - proceedings (mention2017) international conference on media and communication 2017. 

khadijah alavi dan maizatul haizan mahbob.  (2017).  komunikasi berkesan dengan warga emas: daripada perspektif intervensi kerja sosial.  - jurnal komunikasi (malaysian journal of communication).  21-37. 

mohd sufien hassan, maizatul haizan mahboob & mohd helmi abd rahim.  (2017).  analisis psiometrik skala kawalan sosial untuk penggunaan media sosial secara berintegriti.  - international conference on media and communication 2017. 

mustaqim abdullah, maizatul haizan mahbob.  (2017).  pengaruh golongan selebriti di laman sosial terhadap gaya hidup hedonis golongan belia di lembah klang.  - jurnal wacana sarjana. 

maizatul haizan mahbob, noor afzaliza nazira ibrahim.  (2017).  kecerdasan emosi, komunikasi non-verbal, keterampilan peribadi para pekerja dalam konteks komunikasi keorganisasian.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  368-382. 

maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2017).  kpi to high? how far do academic staff members of ukm accept their kpi determination.  - buletin faseh.  36-37. 

hazlin falina rosli, wan amizah wah mahmud & maizatul haizan mahbob.  (2017).  the role of media in community awareness towards the role of person with disablilities.  - journal of education and social sciences.  67-73. 

wan idros wan sulaiman, noorzihidayah md noor, ali salman, maizatul haizan mahbob..  (2017).  pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan keorganisasian di jabatan penyiaran malaysia.  - ebangi: journal of social sciences and humanities.  110-128. 

hazlin falina rosli, wan amizah wan mahmud & maizatul haizan mahbob.  (2017).  realiti penerimaan masyarakat terhadap orang kelainan upaya (oku) di malaysia dari perspektif media.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-10. 

fazurah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmud.  (2017).  komunikasi kepimpinan dalam agenda transformasi organisasi awam: satu kajian literatur.  - melicoss'17 : promoting socially prosperous nation through high impact ideas of discourse. 

wan idros wan sulaiman, nur farhah othman, maizatul haizan mahbob.  (2017).  hubungan pengkomunikasian budaya organisasi dengan prestasi kerja kakitangan pelaksana sektor awam.  - ebangi, journal of social sciences and humanities.  1-18. 

norhafizah abd rani, wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2016).  pengaruh budaya organisasi terhadap latihan dan pembangunan dalam kalangan kakitangan kumpulan sojkongan di upm..  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  142-173. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2016).  impak persekitaran maklumat terhadap kepuasan komunikasi sektor awam.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  345-369. 

hazlin falina rosli, wan amizah wan mahmud & maizatul haizan mahbob.  (2016).  peranan media sebagai alat kesedaran sosial dalam kalangan orang kurang upaya di malaysia.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  1-17. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman.  (2016).  penerimaan warga akademik ukm terhadap sasaran penetapan indeks prestasi utama (kpi) dan pengaruhnya terhadap komitmen kerja.  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  1-20. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2015).  hubungan komunikasi keorganisasian dengan perancangan strategik modal insan universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  1-14. 

maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2015).  kepentingan kecerdasan emosi dalam komunikasi keorganisasian dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  533-546. 

maizatul haizan mahbob dan wan idros wan sulaiman.  (2015).  apa yang rakyat mahu daripada program transformasi kerajaan.  - impak kongres 2015@ukm. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi.  (2015).  social capital and learning organization: transformation in malaysian public sector.  - journal of asia pacific communication (japc).  208-219. 

maizatul haizan mahbob, ellail ain mohd aznan, wan idros wan sulaiman.  (2015).  kecerdasan emosi dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja : satu kajian ke atas kakitangan pelaksana sukan sekitar lembah klang.  - international conference on media and communication 2015. 

wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pemikiran insaniah.  - Bab 17 : 233-248. 

nurzakira afnee zakaria, wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2015).  hubungan tingkah laku kepemimpinan dengan budaya kerja 5s dalam sektor awam.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  58-84. 

arham selo, fauziah ahmad, maizatul haizan mahbob, dan ali salman.  (2015).  media dan khalayak: pemberitaan isu konflik malaysia dan indonesia.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  -. 

maizatul haizan mahbob, noorazwa rahmat & wan idros wan sulaiman.  (2015).  the acceptance of government transformation program (gtp) among urban and rural communities.  - journal of asia pacific communication.  253-266. 

sulaiman w.i.w., mahbob m.h..  (2014).  the significance of the communication satisfaction model in the public sector information management context [kesignifikanan model kepuasan komunikasi dalam konteks pengurusan maklumat sektor awam].  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  97 - 115. 

mahbob m.h., wan sulaiman w.i..  (2014).  what is great about the government's transformation programme? [apa hebatnya program transformasi kerajaan?].  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  145 - 158. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2014).  kesignifikanan model kepuasan komunikasi dalam konteks pengurusan sektor awam.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  97-115. 

maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2014).  apa hebatnya program transformasi kerajaan?.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  145-158. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman.  (2014).  advokasi dan penerimaan pengundi terhadap program tramsformasi kerajaan (gtp) dalam pru ke 13.  - geografia malaysian journal of society and space.  1-14. 

wm wan amizah, faridah ibrahim, fauziah ahmad, normah mustaffa & maizatul haizan mahbob.  (2013).  putting policemen as censors in cinemas: the history of film censors in malaysia.  - asian social science.  45-49. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, samsudin a. rahim, wan azreena wan jaafar, wan sharazad wan sulaiman.  (2013).  acceptance of social innovation in malaysia: advocacy and impact of government transformation programme (gtp).  - journal of asian pacific communication.  23(2):223-238. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, samsudin a.rahim, wan azreena wan jaafar, wan sharazad wan sulaiman.  (2013).  program transformasi kerajaan (gtp) sebagai satu inovasi sosial; tinjauan dalam konteks advokasi, kesedaran dan impaknya ke atas rakyat.  - prosiding seminar hasil penyelidikan sektor pengajian tinggi ke 3: sains sosial dan kemanusiaan / kementerian pengajian tinggi. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2013).  keberkesanan komunikasi organisasi sektor awam: impak perancangan program latihan terhadap transformasi modal insan.  - journal excellence.  4(1):43-58. 

maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2013).  difusi inovasi sosial melalui program transformasi kerajaan: tahap impak dan faktor yang mempengaruhi impak.  - skim 13 - inovasi dn kewirausahawan untuk kemakmuran dan kedaulatan bangsa. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, maizatul haizan mahbob, mohd helmi abd rahim.  (2013).  kebergantungan internet dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - malaysian journal of communication.  29(1):199-212. 

mohd. yusof abdullah, noor rahamah abu bakar & maizatul haizan mahbob.  (2012).  the dynamics of student particapation in classroom: observation on level and forms of participation.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob.  (2012).  analisis keberkesanan pembinaan pasukan (team building): impak ke atas sumber daya manusia.  - jurnal komunikasi.  2(2):227-241. 

mohd. yusof abdullah, noor rahamah abu bakar, maizatul haizan mahbob.  (2012).  student`s participation in classroom: what motivates them to speak up?.  - procedia social and behavioral sciences - artsedu 2012. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, mohd yusof abdullah.  (2012).  the elements of behavioral control in facilitating the acceptance of technological innovation on malaysia on-line government services.  - asian social science.  8(5):125-131. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, helma rusyda mohd.  (2012).  impact of the relation between communication organizational and human capital strategic planning.  - rethinking multiculturalism: media in multicultural society, universitas muhammadiyah jogjakarta, indonesia. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, badrul redzuan abu hassan.  (2012).  an analysis on the effectiveness of team building: the impact on human resources.  - asian social science.  8(5):29-37. 

ali salman, faridah ibrahim, mohd yusof hj. abdullah, normah mustaffa & maizatul haizan mahbob.  (2011).  the impact of new media on traditional mainstream mass media.  - the innovation journal: the public sector innovation journal.  16(3):(7)1-11. 

maizatul haizan mahbob, mohammed zin nordin, ali salman, wan idros wan sulaiman, mohd. yusof hj. abdullah.  (2011).  government to citizen: advocacy of government on-line systems and their acceptance among citizens.  - the innovation journal: the public sector innovation journal.  16(3):(5)1-13. 

normah mustaffa, faridah ibrahim, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, chang peng kee & maizatul haizan mahbob.  (2011).  diffusion of innovations: the adoption of facebook among youth in malaysia.  - the innovation journal.  16(3):Art.8:1-15. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, arina anis azlan.  (2011).  learning outside the classroom : effects on student concentration and interest..  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral science). 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman.  (2011).  faktor pendorong kepada penerimaan inovasi sistem penyampaian kerajaan.  - journal excellence.  Vol 3, Num 1, 54-67. 

maizatul haizan mahbob, mohammed zin nordin, wan idros wan sulaiman.  (2011).  inovasi perkhidmatan awam malaysia melalui pelaksanaan e-kerajaan : satu kajian empirik tentang penerimaan e-servis di lembah kelang..  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  27(1) :18-33. 

maizatul haizan mahbob.  (2011).  government to citizen: advocacy of e-government and its acceptance among the citizens.  - 2nd international search conference 2011. 

maizatul haizan mahbob, yong ai ming, wan azreena wan jaafar & mahfudzah mustafa.  (2011).  pengaruh youtube terhadap keganasan remaja.  - malaysian journal of youth studies.  4; Jun 2011, 76-89. 

wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob & arina anis azlan..  (2010).  analisis keberkesanan pembinaan pasukan (team building): impak ke atas pengurusan sumber manusia..  - sebumi 3, 2010. tempat terbit: ukm, bangi. 

maizatul haizan mahbob, lin luck kee, wan azreena wan jaafar, ravichandran k. dhakshinamoorthy, khatijah alavi, mohd shabri yusof, mohamad nazri ahmad, junaidi awang besar & kamarulnizam abdullah.  (2010).  abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010.  - pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

maizatul haizan mahbob.  (2010).  masyarakat digital di malaysia: perkembangan, aplikasi dan isu.  - 67-78. 

mohd helmi abd rahim, maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2009).  pengiklanan strategik: jenama global di malaysia.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  25:38-48. 

mohd helmi abd rahim, maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2009).  pengiklanan strategik : jenama global di malaysia.  - jurnal komunikasi.  25:32-41. 

maizatul haizan mahbob.  (2009).  inovasi perkhidmatan awam malaysia melalui pelaksanaan e-kerajaan : satu kajian empirik tentang penerimaannya di lembah klang.  - mention2009: indigenizing communication knowledge: engaging national policies and academic pursuits. 

maizatul haizan mahbob.  (2009).  penggunaan model pemecahan teori tingkah laku terancang dalam melihat penerimaan e-servis kerajaan di kalangan rakyat: kajian kes di lembah klang.  - seminar kebangsaan e-komuniti 2009 merapatkan jurang digital: masyarakat berpengetahuan, model malaysia. 

maizatul haizan mahbob, mohammed zin nordin.  (2009).  using the decomposed theory of planned behavior to analyze citizen intention and behavior towards government`s e-service acceptance: an empirical study.  - 18th amic annual conference media, democracy and governance: emerging paradigms in digital age, le meridien hotel new delhi, india. 

mawar safei, rosnah baharudin, siti rugayah tibek,
fariza md sham, zamri ariffin, samsiah mohd nor.  (2008).  novel popular dan kecenderungan khalayak remaja.  - e-bangi journal of social sciences and humanitis.  3(3):13. 

maizatul haizan mahbob.  (2007).  e-servis sebagai wadah baru sistem penyampaian perkhidmatan awam: tinjauan awal terhadap penerimaannya di malaysia.  - merapatkan jurang digital - inisiatif malaysia (seminar kebangsaan 2007 kumpulan penyelidikan e-komuniti). 

mohamad zain bin musa dan maizatul haizan mahbob.  (2005).  tinjauan baru politik malaysia.  - 1: 9 - 23. 

maizatul haizan & mohamad zain bin musa.  (2005).  tinjauan baru politik malaysia.  - 188. 

maizatul haizan mahbob.  (2005).  tinjauan baru politik malaysia.  - 5: 66 - 95. 

maizatul haizan mahbob & wan idros sulaiman.  (2003).  isu keberkesanan dan neutraliti suruhanjaya pilihanraya malaysia (spr).  - sains sosial dan kemanusiaan dalam abad ke-21: isu dan cabaran, prosiding persidangan fakulti sains sosial dan kemanusiaan ke-iv, bangi, 27 - 28 ogos 2001. 

maizatul haizan mahbob.  (2003).  globalisasi di malaysia.  - 5: 90 - 102. 

maizatul haizan mahbob.  (2002).  politik malaysia: perspektif teori dan praktik.  - 237-253.