Penerbitan Terkini

al-amril othman, mohd nor shahizan ali.  (2018).  misinterpretation on rumors towards racial conflict: a review on the impact of rumors spread during the riot of may 13, 1969.  - jurnal komunikasi. 

al-amril othman.  (2018).  menyingkap potensi laluan maritim selat melaka: satu tinjauan awal tentang interaksi dan pertembungan tamadun dan impaknya terhadap pembentukan pensejarahan malaysia.  - prosiding seminar antarabangsa arkeologi, sejarah, bahasa dan budaya di alam melayu (asbam) ke-7. 

al-amril bin othman & mohd. nor shahizan bin ali.  (2017).  potential of rumors towards racial conflict: a review on the impact of rumors spread during the riot of may 13, 1969.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-15. 

mohd nor shahizan ali, mohamad rodzi abd razak, al amril othman, mohammad yusof hamzah, mustaqim abu, mohd hashim, ibrahim ismail, & nik mohamed nik mohd salleh.  (2017).  video korporat persatuan sejarah malaysia (psm).  - 1-13. 

al-amril othman dan mohd samsudin.  (2016).  tema-tema konflik dalam pensejarahan malaysia: satu tinjauan.  - in house seminar: revisiting malaysian history.  1-13. 

al-amril othman dan mohamad rodzi abd razak.  (2016).  pemimpin dan pembinaan negara bangsa : ketokohan tun perak berdasarkan teks sulalat us-salatin sejarah melayu dan hikayat hang tuah.  - seminar antarabangsa ketokohan tun perak. 

al-amril othman.  (2016).  tema-tema konflik dalam pensejarahan malaysia: satu tinjauan.  - proceedings msc 10the tenth international malaysian studies conference..  1258-1274. 

al-amril bin othman.  (2015).  meneroka tema konflik dalam pensejarahan malaysia.  - impak. 

al-amril othman.  (2015).  politik melayu di persimpangan antara demokrasi liberal barat, kelangsungan etnik dan penghayatan semula islam.  - seminar antarabangsa ke 4 arkeologi, sejarah dan budaya di alam melayu.  543-550. 

al-amril ohtman.  (2014).  sumber-sumber peristiwa 13 mei 1959: satu tinjauan awal.  - the 5th international conference on social science and humanities.