Penerbitan Terkini

junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

siti fardaniah abdul aziz, fatimah wati halim, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, anesee ibrahim, muhammad yusof derasol.  (2021).  nurturing organizational characteristics to maximize training impact on teamwork effectiveness: the malaysian sample.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  223-243. 

siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2021).  is online training program effective for undergraduates learning during covid 19? a quasi-experimental study using the malaysian sample.  - international journal of academic research in progressive education and development.  201-219. 

junaidi awang besar, nik hairi omar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 2.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-289. 

nik hairi omar, mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, rasyidah ismail.  (2021).  integrity risk in the customs automation system.  - international journal of academic research in business and social sciences.  206-222. 

mohd nasir selamat, nik hairi omar, rusyda helma mohd, siti fardaniah abd aziz, fatin nur alia hamid.  (2021).  analysis on ergonomic factor of duties and organizations towards stress and occupational disease in manufacturing industry in malaysia.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  177-190. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2021).  ethnomethodological research on proactive safety behavior of the young workers.  - international journal of academic research in accounting finance and management sciences.  129-144. 

mohd nasir selamat, siti fardaniah abd aziz, nik hairi omar, rusyda helma mohd, fatin nur alia hamid.  (2021).  analisis sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kkp) di industri pembuatan malaysia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-16. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2021).  a review on participatory ergonomic approaches: what participants mean to the organization?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  612-627. 

nik hairi omar, rusyda helma mohd, arena che kasim.  (2020).  current research in education and social studies vol. 3.  - 10. 

nik hairi omar, rusyda helma mohd.  (2020).  ujian aptitud sebagai pengukur kebolehpasaran mahasiswa sains sosial.  - jurnal psikologi malaysia.  132-143. 

rusyda helma mohd, nik hairi omar, asmuni ab ghani.  (2020).  human as a change agent in proactive behavior at work: a 70-year review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  612-628. 

ummi kalsom zakaria, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2020).  faktor pemindahan latihan terhadap prestasi kerja strategik dalam kalangan anggota jabatan pengangkutan jalan negeri selangor: satu kajian teoritikal.  - international journal of entrepreneurship and management practices.  1-8. 

hairmi miskon, nik hairi omar.  (2020).  siri penyelidikan pengajian rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 9. 

daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

norsyafina binti roslan;nik hairi bin omar;othman bin jaafar;mohd suzeren bin md jamil;muhammad rahimi bin yusop;lee jing;aznan fazli bin ismail;nor shahidah binti mohd nazer.  (2019).  groundwater as an alternative water sources in ukm: addressing the issues before, during and after.  -

habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

nik hairi omar.  (2019).  keusahawanan siswa: isu dan cabaran dalam tahun 2020.  - bernama news (berita nasional malaysia : north, east, west, south). 

daniel dominic dan nik hairi omar.  (2019).  siri penyelidikan pengajian rasuah: undang-undang, integriti dan rasuah.  - 8. 

farizan hussain, nik hairi omar.  (2019).  siri penyelidikan pengajian rasuah: undang-undang, integriti & rasuah.  - 13. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

nik hairi omar.  (2019).  kepentingan rakan kongsi dalam pembangunan komuniti.  - isejahtera : bitara merentas masa.  61-66. 

adi irfan che ani, khaidzir ismail, ekhwan toriman, norngainy mohd. tawil, mastor surat, mazli mohamad zin, nik hairi omar & habibah ahmad.  (2018).  bikers meet @ kipmall bangi 2018.  - roadstar. 

adi irfan che-ani, khaidzir ismail, ekhwan toriman, maznah ibrahim, nik hairi omar & wahiza wahi.  (2018).  bikers@ukmcare: an impactful community program: the experience in nakhon si thammarat, thailand.  - 6th international seminar on latin american studies in asia. 

mohd. fuad bin mat jali;mohd. fauzi bin mohd. jani;nor hashimah binti jalaluddin;noor aziah binti mohd awal;nik hairi bin omar;mohamad rodzi bin abd. razak;muhamad takiyuddin bin ismail;junaidi bin awang besar.  (2018).  akal budi politik melayu: feudalisme ke liberalisasi.  -

mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir, ali salman & nik hairi omar.  (2018).  media sosial dalam transformasi sistem penyampaian dan kualiti maklumat kolej kediaman.  - konvensyen kepengetuaan & felo penghuni kolek kediaman peringkat kebangsaan. 

norlaile mazwen zakaria, nik hairi omar.  (2018).  siri penyelidikan pegajian rasuah : rasuah, siasatan dan kawalan dalaman.  - 15. 

massurah sahimin, nik hairi omar.  (2018).  siri penyelidikan pengajian rasuah: rasuah, siasatan dan kawalan dalaman.  - 17. 

jamalullail abdul wahab, r. siti syafiqah syahmah r. a. rahman, mohamed yusoff mohd nor, nik hairi omar, norazlina mohamad ayob.  (2018).  human resource management practices and their contributions towards teacher's job satisfaction.  - journal of advanced research in dynamical & control systems. 

habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, mohd fuad mat jali, hamzah jusoh, aryma johari, nik hairi nik omar, adi irfan che ani.  (2018).  program kembara ukm: pondok bantan-nakhon si thannarat, thailand..  -

nik hairi omar, roslee rajikan, ahmad sunawari long & jamalullail abdul wahab..  (2018).  kekurangan kemudahan penginapan pelajar di kolej kediaman ukm: berlaku adilkah terhadap mahasiswa?.  - prosiding konvensyen kepengetuaan dan felo penghuni kolej kediaman universiti awam kebangsaan 2018.. 

ummi kalsom binti zakaria, siti fardaniah binti abd aziz,, mohd nasir bin selamat, & nik hairi bin omar.  (2018).  kesan mediator pemindahan latihan terhadap prestasi kerja strategik dalam kalangan penjawat awam: konseptual model.  - proceeding: 1st international conference on economy, entrepreneurship and humanities (iceeh 2018). 

nik hairi omar & jamalullail bin abdul wahab.  (2018).  buku abstrak prosiding kepengetuaan dan felo penghuni kolej kediaman universiti awam peringkat kebangsaan 2018.  - prosiding kepengetuaan dan felo penghuni kolej kediaman universiti awam peringkat kebangsaan 2018. 

nik hairi omar, jamalullail abdul wahab.  (2018).  analisis keperluan penginapan asrama di ukm: satu cadangan terhadap strategi pembangunan semula unit-unit kediaman.  - prosiding konvensyen kepengetuaan dan felo penghuni kolej kediaman universiti awam kebangsaan 2018. 

nik hairi omar, roslee rajikan & ahmad sunawari long.  (2018).  autonomi kolej kediaman di universiti kebangsaan malaysia: skop, faedah, isu dan cabaran.  - prosiding konvensyen kepengetuaan dan felo penghuni kolej kediaman universiti awam peringkat kebangsaan 2018. 

roslee r, nuryana, ib, tan jr, sia ps, nurhazimah k, nik ho..  (2017).  body weight status and dietary intake of adult homeless in kuala lumpur.  - malaysian journal of nutrition.  102. 

mohd azul mohamad salleh, ali salman, nik hairi omar, siti khadijah hussin.  (2017).  publisiti, penyampaian maklumat dan penjanaan kewangan melalui media sosial.  - majalah impak.  15-16. 

mohd azul mohamad salleh, ali salman & nik hairi omar.  (2017).  publisiti dan sistem penyampaian maklumat kolej kediaman ukm dalam penjanaan kewangan melalui media sosial.  - 1. 

mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, nik hairi omar.  (2016).  hubungan di antara kesihatan mental dengan minat kerjaya dalam kalangan gelandangan di kem desa bina diri malaysia.  - akademika.  11-19. 

rahimah abdul aziz, zamal abd rahman, aini awang muda, mohamad fauzi sukimi & nik hairi omar.  (2016).  siri penyelidikan pengajian rasuah : rasuah, governans & integriti.  - 157. 

junaidi awang besar, mohd. fuad mat jali, noor aziah mohd awal, nor hashimah jalaluddin, mohd. fauzi mohd jani, nik hairi omar dan mohamad rodzi abd. razak.  (2016).  perubahan akal budi politik melayu daripada feudalisme ke liberalisasi.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  51-68. 

rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi dan nik hairi omar.  (2015).  laporan kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah sprm 2015 (siri 8).  - dana ukm-sprm. 

mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi & nik hairi omar.  (2015).  laporan kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah sprm (siri tahunan 2015) dana ukm-sprm.  - laporan kajian kpkt ukm-sprm 2015. 

nik hairi omar, tan pei ling, lim seng joe, komate ramaya.  (2015).  diatery intake among residential college student at the university kebangsaan malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  101-116. 

rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi & nik hairi omar.  (2015).  laporan kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah sprm 2015 (siri 10) dana ukm-sprm.  - laporan kajian kpkt siri x, ukm-sprm 2015. 

rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi & nik hairi omar.  (2015).  laporan kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah sprm 2015 (siri 9) dana ukm-sprm.  - laporan kajian kpkt ukm-sprm. 

mohd khairul alhapiz ibrahim, azmi awang, nik hairi omar.  (2013).  keupayaan penunggang motosikal mengenal pasti hazad dan bertindak selamat di persimpangan tidak berlampu isyarat.  - jurnal teknologi (sciences & engineering).  65(1):45-49. 

a. m. azmi, o. nik hairi, m. jamiah, c. k. arena, i. fauziah, p. kartigavani.  (2013).  the involvement of teenagers in social problems at low cost housing areas.  - the social sciences.  8(3):260-264. 

a.m azmi, o. nik hairi, k.y lee , i. ibrahim.  (2012).  entreprenuers success in business: some critical factors.  - international business manegement.  6 (3): 369-373. 

nik hairi omar, jayum a. jawan, zaid ahmad, sarjit s. gill.  (2012).  liberalisasi pelaburan asing di malaysia: masih rigid atau cukup liberal?.  - e-bangi (journal of social science and humanities).  7(14):156-172. 

nik hairi omar, azmi abdul manaf, rusyda helma mohd, arena che kassim, khairani abd. aziz.  (2012).  graduates` employability skills based on current job demand through electronic advertisement.  - asian social science.  8(9):103-110. 

azmi abdul manaf, nik hairi omar, lee kuan yee.  (2012).  faktor kritikal kejayaan usahawan dalam perniagaan.  - e-bangi.  7(4):034-045. 

nik hairi omar & azmi awang.  (2012).  masalah halatuju industri bina semula kenderaan perdagangan di bawah semakan dasar automotif nasional 2009.  - e-bangi. journal of social sciences and humanities.  4(1):94-106. 

nik hairi omar, azmi abdul manaf, ahmad shazili ayob.  (2012).  pengujian model gaya keibubapaan baumrind ke atas pencapaian akademik pelajar sekolah menengah.  - e-bangi.  7(10):105-120. 

nik hairi omar, azmi awang, azmi abdul manaf.  (2012).  integriti dari perspektif pengaduan awam: kajian kes di jabatan pengangkutan jalan (jpj) malaysia.  - e-bangi.  713):141-155. 

azmi abdul manaf, nik hairi omar dan najwa hanis azmi.  (2012).  potensi keusahawanan dan ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - proceedings of the 2nd. international conference on arts, social sciences & technology / universiti sains malaysia. 

azmi abdul manaf & nik hairi omar.  (2011).  kepentingan analisis keperluan latihan dalam program latihan usahawan.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia (skim xii), ukm bangi. 

armida s. alisjahbana, ramdan panigoro, parikesit , abd hair awang, chan kim ling @ geraldine, junaenah sulehan, nik hairi omar, shaiful bahri md. radzi, ruzy suliza hashim & zarina othman.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan lokalisasi: mewujudkan kemakmuran bersama.  - Hal 153-181. 

armida s. alisjahbana, ramdan panigoro, parikesit, junaenah sulehan, chan kim ling@geraldine, shaiful bahri md. radzi, abd. hair awang, ruzy suliza hashim, zarina othman & nik hairi omar.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan desentralisasi : mewujudkan kemakmuran bersama.  - 616. 

armida alisjahana, ramdan panigoro, parikesit, abd hair awang, chban kim ling, junaenah sulehan, nik hairi omar, saiful ahri md radzi, ruzy suliza hashim & zarina othman.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era gloalisasi dan desentralisasi : mewujudkan kemakmuran bersama.  - 300. 

nik hairi omar, mohd azul mohamad salleh, norizan abdul razak.  (2006).  penilaian kecekapan teknologi komunikasi maklumat (tkm) dalam kalangan pelajar sains sosial.  - jurnal pendidikan.  26:63-77. 

norizan razak, nik hairi omar & mohd azul salleh.  (2005).  ujian kecekapan teknologi maklumat untuk pelajar.  - abstrak ekspo penyelidikan dan inovasi ukm 2005. 

junaenah sulehan, nor azizan idris, nik hairi omar, mohd. yusof hussain.  (2005).  masyarakat perubahan dan pembangunan.  - 343. 

nik hairi omar.  (2005).  masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 309-332. 

norizan razak, mohd azul salleh, nik hairi omar.  (2005).  skim-ix 2005 unpad-ukm: kumpulan abstrak- indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan glokalisasi- mewujudkan kemakmuran bersamak.  - memacu kerjasama e-pembelajaran : isu dan cabaran ukm-unpad. 

junaenah sulehan, nor azizan idris, nik hairi omar, mohd yusoff hussain.  (2005).  masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 351. 

nik hairi omar.  (2005).  masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 302-322(16). 

nik hairi omar, mohd yusoff hussain.  (2005).  masyarakat perubahan dan pembangunan.  - 325-337. 

nik hairi omar dan mohd. yusof hussain.  (2005).  masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 325-337(17). 

nik hairi omar, arena che kassim, azima manaf & suhana saad.  (2002).  pembangunan abad ke-21 : beberapa perbincangan falsafah dan peradaban.  - 218. 

nik hairi omar & norhafizah ismail.  (2001).  isu-isu ekonomi dan pengurusan di malaysia.  - 87-100. 

rogayah haji mat zin dan nik hairi omar.  (2001).  kesan perindustrian ke atas agihan pendapatan di malaysia.  - pasca sidang bengkel hasil penyelidikan kumpulan wang pengajian pembangunan (bank of tokyo), fakulti ekononomi ukm. 

nik hairi omar, aami abd. manaf dan azmi aziz.  (2000).  asas-asas pembentukan skim pampasan pekerja daripada perspektif islam.  - jurnal perspektif islam.  Jilid 5(99/2000):67-75. 

rahmah ismail dan nik hairi omar.  (2000).  penentu perbezaan pendapatan buruh mengikut kemahiran dalam industri pembuatan di malaysia.  - pasca sidang bengkel hasil penyelidikan kumpulan wang pengajian pembangunan (bank of tokyo), fakulti ekononomi ukm.