Penerbitan Terkini

azmafazilah jauhari; mohd azlan shah zaidi; norlida hanim mohd salleh; zulkefly abdul karim; nafisah mohammed.  (2023).  kesan fdi terhadap kompleksiti ekonomi bagi negara-negara apec: kesan pemangkin pendigitalan dan modal manusia (effect of fdi on economic complexity in apec countries: catalyst effect of digitalization and human capital).  - jurnal ekonomi malaysia.  1-27. 

desti nur aini, agung winarno, arsadi arsadi, norlida hanim mohd salleh.  (2023).  pottery craft development: upgrading the traditional combustion management patterns for product quality and aesthetics in pagelaran village, malang.  - jurnal bahasa, sastra, seni, dan pengajarannya.  1-12. 

trisetia wijijayanti, norlida hanim mohd salleh, noor azuan hashim, mohd nasir mohd saukani, norlaila abu bakar.  (2023).  the feasibility of rural tourism in fostering real sustainable development in host communities.  - geojournal of tourism and geosites.  336-345. 

norshamliza binti chamhuri;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi;liew chei siang;norain binti mod asri;shahida binti shahimi.  (2023).  kesan pensijilan rspo dan mspo kepada pengeluaran dan analisis perbandingan faedah ekonomi perladangan pekebun kecil kelapa sawit.  -

nafisah binti mohammed;norlida hanim binti mohd salleh;azmafazilah binti jauhari.  (2023).  covid-19 : kesejahteraan kewangan dan kelangsungan hidup pemandu pelancong di malaysia.  -

nafisah binti mohammed;rozita binti amiruddin;norlida hanim binti mohd salleh;azmafazilah binti jauhari.  (2023).  impak covid-19 terhadap psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  -

norlida hanim binti mohd salleh;siti hajar binti mohd idris;hawati binti janor;norshamliza binti chamhuri;shahida binti shahimi.  (2023).  measuring the level of good agriculture practices (gap) implementation amongst the mspo certified independent smallholders in malaysia..  -

mohammad rahmdzey roly, norlida hanim mohd salleh, chamburi siwar, shaharudin mohamad ismail.  (2023).  pelancongan hijau di malaysia.  - 115. 

tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh, muhamad rias k v zainuddin.  (2023).  industri sawit pemacu kemakmuran ekonomi keluarga malaysia.  - 185. 

kalsitinoor set, norlida hanim mohd salleh, munira mhd rashid, aslina nasir.  (2023).  an exploratory study on professional competencies of scuba dive guides in malaysia.  - journal of sustainability science and management.  137-158. 

nurul atiqah binti mohd suib, norlida hanim mohd salleh, mohd fazim ahmad.  (2023).  the economic well-being of smallholders and challenges during covid-19 pandemic: a review.  - agricultural economics-czech.  35-44. 

norlida hanim mohd salleh, md shafiin shukor, siti hajar mohd idris, nik nor rahimah nik ab rahim, lai wei sieng, wye chung khain.  (2023).  youths motivation towards a career in malaysian oil palm plantation.  - oil palm industry economic journal.  82-95. 

tengku kasmini tengku wook, noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh.  (2023).  nilai islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan malaysia.  - 143. 

nik nor rahimah nik ab rahim, jamal othman, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri, syazwani sahrir.  (2023).  including public realism in determining new pricing scheme for sanitary landfill in malaysia.  - malaysian journal of economic studies.  89-104. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, norlin khalid, kamalrudin mohamed salleh.  (2023).  sosioekonomi pekebun kecil industri sawit malaysia.  - 225. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, norlin khalid, kamalrudin mohamed salleh.  (2023).  sosioekonomi pekebun kecil industri sawit malaysia.  - 12. 

nurul atiqah mohd suib, norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, md shafiin shukor, khairuman hashim, kamalrudin mohamed salleh, norlin khalid.  (2023).  sosioekonomi pekebun kecil industri sawit malaysia.  - 21. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2022).  muslim-friendly medical tourism.  - journal of global hospitality and tourism.  93-109. 

riayati binti ahmad;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi.  (2022).  cukai pelancongan di malaysia : kajian ke atas persepsi pengguna.  -

md shafiin shukor, norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, azrina abdullah al-hadi.  (2022).  perkhidmatan industri pelancongan di malaysia: daya saing dan analisis kecekapan teknikal.  - 156. 

norlida hanim mohd salleh, mohd noor faris zool, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2022).  model intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 24. 

nurul syafiza che nan, basri abdul talib, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri.  (2022).  kecekapan teknikal pertanian padi dan faktor penentu: model pengeluaran sempadan stokastik.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

norlida hanim mohd salleh, nur atikah suib, nik izzaty najian mohd iskandar.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 15. 

nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

mohd fazim ahmad, norlida hanim mohd salleh, nurul atiqah muhd suib, tamat sarmidi.  (2022).  kesan perdagangan antarabangsa terhadap permintaan pelancongan kes di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  47-64. 

norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

tengku kasmini tengku wook, noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, rozita amiruddin.  (2021).  nilai islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-14. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

nik nor rahimah nik ab rahim, jamal othman, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri.  (2021).  a non-market valuation approach to environmental cost-benefit analysis for sanitary landfill project appraisal.  - sustainability.  1-18. 

zulkefly bin abdul karim;hawati binti janor;norlida hanim binti mohd salleh;mohd azlan shah bin zaidi;norlin binti khalid.  (2021).  pergerakan harga kelapa sawit berdasarkan faktor kejutan luaran dan dalaman serta kesannya ke atas firma berorientasikan sawit dan pertumbuhan ekonomi negara.  -

noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

norlida hanim binti mohd salleh;basri bin abdul talib;azrina abdullah al-hadi;roziana binti baharin.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidmatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  -

nurul atiqah mohd suib, norlida hanim mohd salleh.  (2021).  an analysis of labour requirements and the impact of covid 19 on malaysia tourism industry.  - international journal of management studies.  49-72. 

wan nur saadah surianshah, lai wei sieng, norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, hawati janor.  (2021).  faktor mempengaruhi penglibatan belia dalam sektor perladangan kelapa sawit.  - international journal of management studies.  115-140. 

nik nor rahimah nik ab rahim, norlida hanim mohd salleh, jamal othman, norshamliza chamhuri.  (2021).  environmental cost-benefit analysis for a sanitary landfill.  - 21st malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting.  104-106. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, nurul atikah suib, norma azuli mohd noor.  (2021).  ekonomi pelancongan: teori dan aplikasi di malaysia.  - 149. 

nurul syafiza che nan, basri abdul talib, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri.  (2021).  kecekapan teknikal pengeluaran padi di bawah seliaan lembaga kemajuan pertanian muda (mada): pendekatan pengeluaran sempadan stokastik.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia perkem ke-15 2020/2021.  202-212. 

nafisah mohammed, norlida hanim mohd salleh, riayati ahmad, noorshamliza chamhuri.  (2021).  covid-19: impak kepada psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  - 1-13. 

tengku kasmini tengku wook, norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, rozita amirudin.  (2021).  analisis hubungan nilai islam dalam pengurusan modal intelek dengan prestasi hotel di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-15 (2020-2021).  74-86. 

norlida hanim binti mohd salleh;siti hajar bt. mohd. idris;hawati binti janor;wye chung khain;lai wei sieng.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalangan golongan muda di sektor kelapa sawit .  -

riayati ahmad, azyulail azra samsuddin, norlida hanim mohd salleh, suhaili alma'amun.  (2021).  kesan persepsi risiko dan motivasi melancong terhadap gelagat pelancong tempatan semasa pandemik covid-19.  - jurnal ekonomi malaysia.  137-148. 

riayati ahmad, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri, nafisah mohamed.  (2021).  perbincangan penyelidikan fep ukm dan tourism malaysia.  - 1-12. 

norma azuli mohd nor, norlida hanim mohd salleh, a faroby falatehan.  (2021).  the effect of tourism expenditure on the economy: a new evidence.  - jurnal ekonomi malaysia.  23-34. 

norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, wye chung khain, lai wai sieng, hawati janor.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalanagan golongan muda di sektor kelapa sawit.  - 1-8. 

norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, basri abdul talib, azrina abdullah al-hadi, roziana baharin,.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidamatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  - 1-10. 

noradiva hamzah, tengku kasmini tengku wook, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli.  (2020).  nilai islam dalam pengurusan modal intelek di sektor pelancongan mesra muslim: model konseptual.  - 1-25. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, hamidah yamat, norlida hanim salleh.  (2020).  empowerment & improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

hawati binti janor;norlida hanim binti mohd salleh;zulkefly bin abdul karim;norlin binti khalid.  (2020).  impak inisiatif ‘belt and road’ terhadap dagangan agrikultur di kalangan negara asia: peranan integrasi kewangan.  -

azima abdul manaf, azlan abas, er ah choy, roslan hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, zaimah ramli, suraiya ishak,.  (2020).  akademika jilid 90 (1).  - akademika jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, mohd sallehuddin, mohd subakir, maslida, chan kim ling geraldine, muzzneena, norlida hanim, er ah choy, norasmah, suhana saad, zaimah ramli, suraiya ishak, yusmilayati, jamiah manap, junaidi awang, ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (2).  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, suraiya, suhana, maslida, yusmilayati, zaimah, norasmah, muzzneena, erah choy, jamiah, ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (3).  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini.  (2020).  intellectual capital management towards muslim friendly.  - manuskrip.  1-22. 

norlida hanim mohd salleh.  (2020).  pemandu pelancong wajar diberikan bantuan.  - berita harian.  1-3. 

norlida hanim mohd salleh.  (2020).  rangka halatuju industri pelancongan pasc covid-19.  - berita harian.  11. 

norlida hanim mohd salleh, mohd shafiin shukor.  (2020).  inisiatif bersama pulihkan sektor pelancongan.  - berita harian.  1-3. 

azima, azlan,er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida, mohd sallehhudin,muzzneena, norasmah othman,norlida, suhana,et.al.  (2020).  akademika jilid 90 special issue.  - akademika; jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

mohd salllehuddin, mohamad subakir, maslida,chan kim, muzzneena,norlida, er ah choy,norasmah, suhana,zaimah, yusmilayati,jamiah,junaidi,ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (3) isu 2.  - akademika jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima,sallehuddin,maslida,geraldine,muzzneena,norlida,er ah choy,norasmah,suhana,zaimah,yusmilayati,jamiah,junaidi,ahmad yunus,helen,azlan,andul rahman, subakir, suraiya.  (2020).  akademika jilid 90 (3) special issue.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, izuli dzulkifli.  (2020).  hubungan budaya islam, pengurusan modal intelek dan prestasi industri pelancongan perhotelan.  - 1-32. 

fathin faizah said, hawati janor, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, norlida hanim mohd salleh, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, norshamliza.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  1-588. 

azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

nor hashimah binti jalaluddin;mohd. bin samsudin;harishon binti radzi;norlida hanim binti mohd salleh;idris bin aman;chong shin;hayati lateh;zuliskandar bin ramli;sharina binti abdul halim;junaini binti kasdan.  (2019).  pelestarian tamadun melayu di langkawi dan satun, thailand.  - 1-8. 

norlida hanim mohd salleh.  (2019).  hutan lipur penjana ekonomi masyarakat setempat.  - berita harian. 

norlida hanim mohd salleh.  (2019).  eko pelancongan, orang asli dan limpahan ekonomi.  -

azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

mohd khairul zainal, rawshan ara begum, khairul nizam abdul maulud, norlida hanim mohd salleh.  (2018).  socio-economic impacts of climate change in the coastal areas of malaysia.  - proceedings of ipi research colloquium 2017. 

siti hajar mohd idris, norlida hanim mohd salleh.  (2018).  indigenous tourism ventures in malaysia: exploring its potentials and limitations.  - prizren social science journal. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh & haslina hassan.  (2018).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  -

norlida hanim mohd salleh.  (2018).  tingkatkan ekonomi melalui agro sawit.  - utusan malaysia. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, hamidah yamat & norlida hanim.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 26. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing.  - 1-61. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  perdagangan antarabangsa.  - 1-26. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  model makroekonomi klasik.  - 1-62. 

mohd khairul zainal, rawshan ara begum, khairul nizam abdul maulud & norlida hanim mohd salleh.  (2018).  socio economic impacts of climate change in the coastal areas of malaysia.  - proceedings of ipi research colloquium 2017.  95-99. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian.  - 1-40. 

norlida hanim mohd salleh, suhaya samad.  (2018).  impak pembangunan homestay dalam kalangan komuniti rancangan kemajuan tanah persekutuan (felda), malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keseimbangan is-lm & keberkesanan dasar.  - 1-37. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran wang dan analisis keluk lm.  - 1-29. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  wang, kadar bunga & pendapatan negara.  - 1-56. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  sistem perbankan & penciptaan wang.  - 1-88. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran barang dan analisis keluk is.  - 1-31. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  penentuan keseimbangan pendapatan negara.  - 1-62. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengukuran keluaran negara.  - 1-46. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengenalan kepada makroekonomi.  - 1-53. 

norlida hanim mohd salleh, shafiin syukor, siti hajar mohd idris.  (2017).  impak pembangunan pelancongan ke atas persekitaran manusia dan fizikal komuniti pulau tioman.  - akademika.  47-60. 

norlida hanim mohd salleh.  (2017).  dunia sudah lama ada cukai pelancongan.  - berita harian.  11. 

md shafiin shukor, norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris.  (2017).  impak pembangunan pelancongan terhadap komuniti pulau: kajian di pulau tioman, malaysia.  - sains humanika.  37-47. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, norlida hanim mohd salleh, hamidah yamat.  (2017).  orang asli temuan kg kachau luar cultutal commercialisation kit.  - 1-14. 

norlida hanim mohd salleh, shamruddin saidin.  (2017).  pendidikan islam boleh dijadikan produk baharu pelancongan..  - berita harian.  11. 

norlida hanim mohd salleh.  (2017).  ekopelancongan jana ekonomi orang asli..  - berita harian.  25. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar.  (2017).  taman-taman laut di malaysia : kualiti persekitaran dan kelestarian kehidupan.  - 142. 

norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah.  (2017).  rebut potensi ekonomi pelancongan islam.  - berita harian.  14. 

mohd khairul zainal, rawshan ara begum, khairul nizam abdul maulud, norlida hanim mohd salleh.  (2017).  climate change, socioeconomic impacts and potential adaptation measures in malaysia.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, norlida hanim & hamidah yamat.  (2017).  program pembangunan komuniti memperkasa sosioekonomi orang asli temuan kg. kachau luar, sg. lalang, semenyih, selangor.  - rampai penyelidikan 7 november 2017.  1. 

haryanto t., talib b.a., salleh n.h.m..  (2016).  technical efficiency and technology gap in indonesian rice farming.  - agris on-line papers in economics and informatics.  29-38. 

tri haryanto, basri abdul talib, norlida hanim mohd salleh.  (2016).  kecekapan teknikal pertanian padi di indonesia: kajian di pulau jawa.  - jurnal ekonomi malaysia.  143-154. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  galakkan industri pelancongan agama.  - utusan malaysia.  22. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  ukm berpotensi jadi destinasi ekopelancongan ilmu.  - berita harian.  23. 

kalsom zakaria, tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh, redzuan othman.  (2016).  kesan perbelanjaan kerajaan terhadap kedatangan pelancong ke malaysia.  - international journal of west asian studies.  28-42. 

t. haryanto, b. a. talib, n. h. m. salleh.  (2016).  technichal efficiency and technology gap in indonesian rice farming.  - agris on-line papers in economics and informatics.  29-38. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  universiti berpotensi jadi destinasi ekopelancongan ilmu..  - berita harian.  25. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  universiti boleh pikat pelancong.  - berita harian.  25. 

norlida hanim mohd salleh.  (2016).  homestay untuk ekonomi komuniti.  - utusan malaysia..  1. 

norlida hanim mohd salleh, mohd shafiin shukor, redzuan othman, mohd samsudin, and siti hajar mohd idris.  (2016).  factors of local community participation in tourism-related business: case of langkawi island.  - international journal of social science and humanity.  565-571. 

shukor m.s., salleh n.h.m., othman r., idris s.h.m..  (2015).  perception of homestay operators towards homestay development in malaysia.  - jurnal pengurusan.  3-17. 

norlida hanim mohd salleh, poo bee tin, nor ain mokhtar, redzuan othman.  (2015).  analisis keperluan tenaga manusia dalam industri pelancongan.  - malaysian journal of mathematical sciences.  161-174. 

mohammad rahmdzey roly, chamhuri siwar, shaharuddin mohamad ismail & norlida hanim mohd salleh.  (2015).  exploring the indicators for environmental protection in the context of green tourism.  - advanced science letters.  1786 - 1790. 

tri haryanto, basri abdul talib, norlida hanim mohd salleh.  (2015).  an analysis of technical efficiency variation in indonesia rice farming.  - journal of agricultural science.  144 -153. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, siti hajar mohd idris, naufal nordin, mohd shafiin shukor.  (2014).  the homestay program in malaysia: motivation for participation and development impact.  - tourism.  407-421. 

noraini mohd idris, norlida hanim mohd salleh, wook endut.  (2014).  downstream activities at the federal land development scheme.  - asian social science.  143-152. 

norlida hanim mohd salleh, zarul azhar, redzuan othman, siti hajar mohd idris.  (2014).  determinant factors and tourists satisfaction index: a case study at the pulau kapas marine park.  - advance in natural and applied sciences.  5-11. 

norma azuli mohd noor, norlida hanim mohd salleh, abdul hamid jaafar.  (2014).  domestics tourist travelling pattern and their impact to malaysian economy.  - journal of hospitality and tourism.  1. 

norlida h.m. salleh, r. othman, s.h. mohd idris & m. samsudin.  (2014).  community participation in tourism development and livelihood sustainability.  - applied hospitality and tourism research.  84-93. 

norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, redzuan othman, saiful nizam musa.  (2014).  homestay in melaka: participation of local community, the impact and potential.  - south asian journal of tourism and heritage.  74-87. 

norlida hanim mohd. salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2014).  pelancongan asia barat: permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, siti hajar mohd idris, sharina abdul halim md shafiin shukor, ishak yussof, mohd samsudin, mustaffa omar.  (2014).  development of tourism industry and its impact on langkawi island community.  - jurnal ekonomi malaysia (malaysian journal of economics).  71-82. 

salleh, n.h.m., idris, s.h., shukor, m.s., othman, r..  (2013).  rangsangan motivasi ketibaan pelancong asing mengikut kawasan ke malaysia.  - jurnal teknologi.  64(1):41-50. 

tamat sarmidi, siong-hook law dan norlida hanim mohd salleh.  (2013).  emerging markets and financial resilience.  - 38-50(3). 

salleh, n.h.m, othman, r., idris, s.h.m., jaafar, a.h., selvaratnam, d.p.  (2013).  the effects of tourism development towards livelihood sustainability of the orang asli at the kg.sg. ruil, cameron highlands.  - tourismos.  8(2)Autum:301-321. 

kalsom binti zakaria, tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh, redzuan othman.  (2013).  kesan dasar makroekonomi kepada pelancongan di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  47(1):53 - 64. 

nurul syaheera abdul razak, poo bee tin dan norlida hanim mohd salleh.  (2012).  faktor penentu komposisi guna tenaga dalam sektor pelancongan.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vii (perkem vii) 2012. 

nurul ain mokhtar, poo bee tin dan norlida hanim mohd salleh.  (2012).  analisis keperluan tenaga manusia dalam industri pelancongan di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vii (perkem vii) 2012. 

doris padmini a/p selvaratnam, norlida hanim mohd salleh, abdul hamid jaafar, redzuan othman, siti hajar mohd idris.  (2012).  transformasi modal insan melalui peningkatan pendidikan: kajian kes komuniti orang asli di cameron highland, pahang.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem vii) 2012. 

norma azuli mohd nor, norlida hanim mohd salleh, poo bee tin, redzuan othman, abdul hamid jaafar, tamat sarmidi.  (2012).  corak perjalanan dan impaknya terhadap ekonomi malaysia daripada pelawat domestik.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem vii) 2012. 

salleh n.h.m, othman r., idris s.h.m..  (2012).  penglibatan komuniti pulau tioman dalam bidang keusahawanan pelancong dan peranan insentif pelancongan.  - journal of tropical marine ecosystem.  2(2):57-71. 

norlida hanim mohd salleh , redzuan othman, siti hajar mohd idris, abdul hamid jaafar and doris padmini selvaratnam.  (2012).  a preliminary study of tourism development impact: perception of the indigenious community in cameron highlands, malaysia.  - 2012 international conference on research challenges in social and human sciences (icrcshs 2012). 

kalsom zakaria, tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh, redzuan othman.  (2012).  kesan dasar makroekonomi kepada pelancongan di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem vii) 2012. 

arawati agus and norlida hanim mohd salleh.  (2012).  the structural effect of socially and technically-oriented tqm on customer and business performance.  - 2012 international conference on research challenges in social and human sciences (icrcshs 2012). 

r. othman, n. h. m. salleh, t. sarmidi.  (2012).  analysis of causal relationship between tourism development, economic growth dan foreign direct investment: an ardl approach.  - journal of applied sciences.  12(12):1245-1254,2012. 

fatimah k., nurulhuda m.s., salleh n.h.m.  (2012).  income risk vulnerability and perception towards conservation: a community level analysis for pulau sibu-tinggi marine park, mersing.  - journal of tropical marine ecosystem.  2(1):54-63. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi, jamal othman, kalsom zakaria.  (2012).  environmental service quality for malaysian marine parks: tourist satisfaction comparative analysis.  - journal of sustainability science and management.  7(1):79-86. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi.  (2012).  pelaburan langsung asing dan perkembangan pelancongan: kointegrasi dan ujian penyebab granger di sepuluh destinasi utama pelancongan.  - international journal of management studies.  19(1):193-210. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

salleh n.h.m., r. othman, t. sarmidi, a. h. jaafar, b.m.n. norghani.  (2012).  tourist satisfaction of the environmental service quality for tioman island marine park.  - indian journal of geo-marine sciences.  41(2):173-179. 

s.shahida, norlaila abu bakar, tamat sarmidi, mariani abdul-majid, norlida hanim mohd salleh, mohd azlan shah zaidi, ishak yussof, noorasiah sulaiman & mohd adib ismail.  (2012).  teaching and learning using case study: possible application at introductory economics courses, ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, mohd safar hasim, abdul hamid jaafar.  (2012).  the pattern and the impact of middle eastern tourist spending on malaysia`s economy.  - jurnal ekonomi malaysia.  46(1): 53-63. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2012).  perlancongan asia barat : permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh, siong hook law.  (2012).  volatility of returns and financial liberalization: new evidence.  - jurnal ekonomi malaysia.  46(1):101-106. 

raimi bt mohd azmi, poo bee tin dan norlida hanim mohd salleh.  (2012).  impak sektor perkhidmatan terhadap ekonomi malaysia : pendekatan input-output.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vii (perkem vii) 2012. 

norlida hanim mohd salleh, doris padmini a/p selvaratnam, abdul hamid jaafar, redzuan othman, siti hajar mohd idris.  (2012).  kesan pembangunan pelancongan terhadap kelestarian kehidupan komuniti orang asli kg. sg. ruil, cameron highlands.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem vii) 2012. 

norlida hanim mohd salleh, tengku kasmini tengku wook, tamat sarmidi, redzuan othman
.  (2011).  penentu faktor ekonomi dan bukan ekonomi terhadap permintaan pelancongan ke malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi (perkem 2011) : ekonomi berpendapatan tinggi: transformasi ke arah peningkatan inovasi, produktiviti dan kualiti hidup. 

zarul azhar nasir, norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, fatimah kari.  (2011).  faktor penentu dan kepuasan pelancong terhadap destinasi pelancongan pulau kapas.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi (perkem 2011) : ekonomi berpendapatan tinggi: transformasi ke arah peningkatan inovasi, produktiviti dan kualiti hidup. 

noor amirah abdullah, redzuan othman, norlida hanim mohd salleh.  (2011).  analisis permintaan pelancongan malaysia dari beberapa pasaran utama asia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi (perkem 2011) : ekonomi berpendapatan tinggi: transformasi ke arah peningkatan inovasi, produktiviti dan kualiti hidup. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi, kalsom zakaria.  (2011).  pengukuran kepuasan pelancong terhadap kualiti perkhidmatan di destinasi pelancongan pulau kapas: pendekatan faktor analisis.  - prosiding seminar antarabangsa ke-4 ekologi, habitat manusia & perubahan persekitaran di alam melayu. bangi: institut alam dan tamadun melayu (atma), ukm.. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi.  (2011).  an analysis of the relationships between tourism development and foreign direct investment: an empirical study in selected major asian countries.  - international journal of business and social science.  2(17):250-257. 

norlida hanim mohd salled, tamat sarmidi, redzuan othman, abdul hamid jaafar, basri abdul talib.  (2011).  hubungan kepuasan dan kesetiaan pelancong: analisis structural equation model (sem).  - proceeding seminar internasional serumpun melayu v 2011, makassar, indonesia, 8-9 jun 2011. 

abdul hamid jaafar, fatimah kari, abul quasem al-amin, norlida hanim mohd salleh.  (2011).  estimating the price impact of 2007-2008 food-fuel price hike on production sectors in malaysia.  - proceeding of annual miora seminar 2011: development challenges in a climate of change, ukm bangi. 

norlida hanim mohd salleh, tamat sarmidi, redzuan othman, abdul hamid jaafar, raudah ramli.  (2011).  tahap kepuasan dan kesetiaan pelancong domestik terhadap destinasi pelancongan pulau kapas.  - proceeding of annual miora seminar 2011: development challenges in a climate of change, ukm bangi. 

tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh.  (2011).  hubungan dinamik antara perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan pelancongan di malaysia.  -

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi, zaimah darawi.  (2011).  livelihood sustainability of local communitiesattwo malaysian marine parks: a comparison.  - journal of asia pacific business innovation & technology management.  v1(Sep11):086-097. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar.  (2011).  impak perbelanjaan pelancong antarabangsa kepada ekonomi malaysia.  - international journal of management studies.  18(1):1-22. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi.  (2011).  analisis sebab penyebab perkembangan industri pelancongan dan pelaburan asing: kajian emperikal di beberapa negara asia.  -

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh, emaliana ramli, mohd safar hasim.  (2011).  perbandingan corak lawatan dan kesan perbelanjaan pelancong kepada ekonomi malaysia.  - international journal of west asian studies.  3(1):29-48. 

mohd salleh n.h., othman r., sarmidi t., darawi z..  (2011).  a comparison of local community sustainability of livelihood: a case study in redang and tioman islands, malaysia.  - 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management, apbitm 2011; dalian. 

tamat sarmidi and norlida hanim mohd salleh.  (2011).  time horizon and uncovered interest parity in emerging economies.  - asian academy of management journal.  16(2):107-129. 

norlida hanim mohd salleh, cheah chee yang, redzuan othman.  (2011).  estimating tourism demand from china market to malaysia.  - 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management, apbitm 2011; dalian. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, tamat sarmidi & zaimah darawi.  (2011).  a comparison of local comunity sustainability of livelihood: a case study in redang and tioman islands, malaysia.  - proceedings 2011 iess international summer conference of asia pacific business inovation and technology management, beijing china. 

norlida hanim mohd salleh, zafir mohd makhbul & rahmah ismail.  (2011).  prosiding bengkel pemantauan dan pembentangan output penyelidikan.  - prosiding bengkel pemantauan dan pembentangan output penyelidikan / fakulti ekonomi dan perniagaan ukm. 

tamat sarmidi, norlida hanim mohd salleh.  (2011).  dynamic inter-relationship between trade, economic growth and tourism in malaysia.  - intrnational journal of economics and management.  5(1):38-52. 

tamat sarmidi, siong hook law, norlida hanim mohd salleh.  (2011).  volatility of returns and financial liberalization: new evidence.  - the 9th asian academy of management international conference 2011. 

mohd. azlan shah zaidi, shahida shahimi, liew chei siang, norlida hanim mohd. salleh.  (2011).  prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi 2011 (jilid ii).  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi 2011 (jilid ii) : ekonomi berpendapatan tinggi: transformasi ke arah peningkatan inovasi, produktiviti dan kualiti hidup. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, ahmad mad zin, tamat sarmidi, kalsom zakaria.  (2011).  persepsi pelancong asing terhadap alam sekitar dan kualiti perkhidmatan ditawarkan di taman laut pulau tioman.  - malaysian journal of consumer and family economics.  14(2011): 155-177. 

norlida hanim mohd salleh, tamat sarmidi, redzuan othman, abdul hamid jaafar dan raudha md. ramli.  (2011).  kepuasan dan kesetiaan pelancongan domestik terhadap destinasi pelancongan pulau kapas.  - journal of tropical marine ecosystem.  1(2011):10-21. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh
& tee pei yee.  (2010).  permintaan insurans hayat: kajian kes di lembah kelang.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, uk. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman,
ahmad mad zin & kalsom zakaria.  (2010).  persepsi pelancong asing terhadap alam sekitar dan kualiti perkhidmatan ditawarkan di taman laut pulau tioman.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, uk. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman &
emaliana ramli.  (2010).  kepuasan melancong dan sumbangan kepada ekonomi malaysia: kajian kes pelancong timur tengah.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, uk. 

md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74. 

redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2010).  analisis hubungan pembangunan industri pelancongan dan pertumbuhan ekonomi: perbandingan pasaran antarabangsa-[an analysis on the relationship of tourism industry development and economic etc...].  - jurnal ekonomi malaysia.  44(1):93-100. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh
and tamat sarmidi.  (2010).  the impact of tourism industry to the island community livelihoods: a case study of redang island, malaysia.  - asian journal of case research (ajcr).  3(2): 103 ? 117. 

abdul hamid jaafar, norlida hanim, basri a talib.  (2010).  economic impacts of biodiesel development program in malaysia.  - pascasidang persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-v 2010 inovasi dan pertumbuhan ekonomi jilid 2 (perkem 2010). 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar and nor ghani mohd noor..  (2010).  importance-satisfaction analysis for tioman island marine park.  -

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman &
tamat sarmidi.  (2010).  analisis sebab penyebab perkembangan industri pelancongan dan pelaburan langsung asing: kajian emperikal bagi beberapa negara asia.  - proceedings of the malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting, (miicema) 2010:regional development in an era of global innovation economy. fakulti fep, ukm. 

md zyadi md tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, mohd adib ismail, norain mod asri, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 1.  - 79-114. 

nor aini idris, aminudin mokhtar, norlida hanim mohd salleh, wook endut, mohd adib ismail, doris padmini a/p selvaratnam, norain mod asri dan norlaila abu bakar.  (2010).  prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh.  (2010).  hubungan pembangunan industri pelancongan dan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama asean.  - ijms.  17(1):171-188. 

shaida shahimi, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, wook endut, mohd adib ismail, noreha halid, md zyadi md tahir.  (2010).  prinsip makroekonomi (edisi kedua).  - 369. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abu hassan shaari mohd noor & mohd safar hasim.  (2010).  malaysian tourism demand from the middle east market: a preliminary analysis.  - international journal of west asian studies.  Vol 2 (1) 37-52. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh, emaliana ramli, mohd safar hasim.  (2010).  perbandingan corak perjalanan dan kesan perbelanjaan kepada ekonomi malaysia.  - international seminar on malaysia-west asian civilization and culture 2010- ikrab, ukm.. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman dan emaliana ramli.  (2010).  kepuasan dan kesetiaan pelancong terhadap destinasi pelancongan malaysia: kajian kes pelancong timur tengah.  - jurnal pengguna malaysia.  14:96-109. 

redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2009).  pembangunan pelancongan eko lestari di taman laut malaysia: kajian kes taman laut pulau tioman.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

norlida hanim mohd salleh dan redzuan othman.  (2009).  comparison of the asean and non-asean demand.  - prosiding kebangsaan ekonomi malaysia ke iv. 

jamal othman, norlida hanim mohd salleh.  (2009).  pembangunan akaun penggunaan-pembekalan bahan makanan (food supply utilization account-sua).  - projek perundingan (ukmp). 

abdul hamid jaafar, ahmad mad zain @ mohd zin, redzuan othman, kalsom binti zakaria, norlida hanim mohd salleh.  (2009).  kesan insentif terhadap industri pelancongan dan kualiti alam sekitar di taman laut pulau tioman.  - skim-xi simposium kebudayaan indonesia-malaysia 10-12 november 2009 universitas padjadjaran, bandung, indonesia. 

tamat sarmidi and norlida hanim mohd salleh.  (2009).  dynamic inter-relationship between trade, economic growth and tourism in malaysia.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh, tamat sarmidi dan jirsah a.bakar kunchu.  (2009).  analisis kelestarian kehidupan penduduk taman laut pulau tioman.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia malaysia (skim) xi. 

doris padmini selvaratnam, nor aini haji idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care: case sstudy from malaysia, new zealand and malaysia.  -

doris padmini selvaratnam, nor aini hj. idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care : case study from malaysia, new zealand and australia.  - siri kertas diskusi bil. 3 fakulti ekonomi dan perniagaan ukm. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman.  (2008).  modelling and forecasting malaysia`s tourism demand.  - proceedings of the 2nd international colloquium on tourism and leisure (ictl) 2008. 

redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2008).  sumbangan pembangunan industri pelancongan dan pertumbuhan ekonomi: perbandingan antaran pasaran pelancongan kukuh dan baru.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii, 2008. daya tahan ekonomi negara: dasar & strategi pengukuhan. 

norlida hanim mohd salleh, law siong-hook, sridar ramachandran, ahmad shuib, zaleha mohd noor.  (2008).  asian tourism demand for malaysia: a bound test approach.  - contemporary management research.  4(4):351-368. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman.  (2008).  factors affecting the arrival of singaporean tourists to malaysia and malaysian tourists to singapore.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-3, 2008. fakulti ekonomi & perniagaan, ukm. 

doris padmini, nor aini haji idris, norlaila abu bakar &.  (2008).  institusi penjagaan orang tua di malaysia, new zealand dan australia: satu analisis perbandingan.  - persidangan 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

norlaila abu bakar, nor aini haji idris, doris padmini & norlida hanim.  (2008).  analisis kesejahteraan ekonomi di kalangan warga emas.  - prosiding seminar 3rd conference on malaysia economy on national economy edurance: consolidation of policy and strategy. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj idris, norlaila abu bakar dan norlida hanim mohd salleh.  (2008).  aged care programmes in malaysia, new zealand and australia.  - international conference on social development and environmental studies 2008. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh.  (2007).  kepentingan beberapa pasaran utama negara asean kepada pembangunan industri pelancongan malaysia.  - international journal of management studies.  14(2):163-183. 

norlida hanim mohd salleh, ahmad shuib, law siong hook, zaleha mohd noor and sridar ramachandran.  (2007).  tourism demand for malaysia from major asian countries: an ardl approach.  - international conference on business and information 2007, tokyo japan. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman and sridar ramachandran.  (2007).  malaysia`s tourism demand form selected countries: the ardl approach to cointegration.  - international journal of economics and management (ijem).  1(3):345-363. 

redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2007).  pembangunan industri pelancongan dan pertumbuhan ekonomi: kajian kes di beberapa negara asean.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia 2007, universiti kebangsaan malaysia. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh, dan abdul hamid jaafar.  (2007).  kepentingan dan sumbangan industri pelancongan kepada pertumbuhan ekonomi malaysia.  - akademika.  11(1):80-93. 

redzuan othman, norlida hanim mohd salleh, dan abdul hamid jaafar.  (2007).  kepentingan dan sumbangan industri pelancongan kepada pertumbuhan ekonomi malaysia.  - akademika.  11(1):82-98. 

nur azura sanusi, norlida hanim mohd salleh.  (2007).  financial development and economic growth in malaysia: an application of ardl approach.  - international conference on business and information 2007, tokyo japan. 

norlida hanim mohd salleh, and redzuan othman.  (2007).  the ardl approch to cointegration: a case study if malaysia`s tourism demand.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia, 2007, universiti kebangsaan malaysia. 

norlida hanim mohd. salleh dan redzuan othman.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 15, 271-293. 

redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 16, 294-317. 

norlidah hanim mohd salleh dan jamal othman.  (2001).  the economic value of nature-based recreation: case of taman negara.  - proceedings of the national seminar on environmental management issues and challenges in malaysia, ukm bangi, 25-26 july 2000.