Penerbitan Terkini

mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  the influences of attitude, religiosity, and subjective norm on muslim's donation intention during covid-19 lockdown in malaysia.  - international journal of sustainable development and planning.  915-923. 

hairunnizam wahid, nik mohd azim nik ab malik, mohamad syahmi mat daud, mohd ali mohd noor, wan ahmad fadhli shah wan mohd zain.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

khairul anwar mohd noor, mohd adib ismail, muhammad hakimi shafiai, khairunnisa habullah, mohd noor mohd ali.  (2022).  islamic philantropy adaptation towards financial social exclusion among independent oil palm smallholder.  - etikonomi.  396-382. 

nur ahmad ehsanuddin jamaluddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

hairunnizam wahid, mohd azlan shah zaidi, mohd ali mohd noor.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

syahmi haziq osmera, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  sustainable zakat distribution through wakalah contract.  - international journal of zakat.  49-70. 

siti zulaikha nasir, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pembayaran zakat pendapatan melebihi kadar kewajipan zakat: kajian dalam kalangan kakitangan kerajaan di malaysia.  - islamiyyat.  135-150. 

shahhedan jaafar, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2021).  pemikiran semula tamadun insani dari sudut ekonomi islam kes standard halal di malaysia pasca moden.  - 32. 

harisah osman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan (gst), kadar gst dan hubungannya dengan prinsip maqasid syariah.  - prosiding kolokium siswazah fep 2021 (volume 2).  225-243. 

anida norlena salim, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  kesedaran mengeluarkan zakat pendapatan dalam kalangan peneroka: kajian di felda wilayah johor bahru.  - prosiding kolokium siswazah fep 2021 (volume 1).  146-160. 

harisah osman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

intan nadira zulkafli, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

noraini atsari, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

nur naim norazman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

hairunnizam wahid, mohd azlan shah zaidi, mohd ali mohd noor.  (2021).  kesan pandemik covid-19 terhadap kesenjangan pendapatan dalam kalangan asnaf b40 di malaysia.  - proceedings 2nd kedah international zakat conference 2021 (i-keizac 2021).  524-536. 

hairunnizam wahid, mohd azlan shah zaidi, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

harisah osman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  prinsip maqasid syariah, kadar zakat dan cadangan kadar baharu gst: kajian di malaysia.  - proceedings 2nd kedah international zakat conference 2021 (i-keizac 2021).  102-119. 

hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

mohd suffian mohamed esa, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  kodifikasi akta zakat nasional: strategi pemerkasaan kutipan zakat bagi mendepani pasca pandemik covid-19.  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan (e-skik 2020).  226-238. 

shamsul idlan muhammad ghozali, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2020).  pengaruh imej korporat melalui pembayaran zakat perniagaan oleh syarikat muslim terhadap kempen buy muslim first.  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan (e-skik 2020).  353-364. 

muhammad ammar firhan nasharudin, hairunnizam wahid, asharaf mohd ramli, mohd ali mohd noor.  (2020).  model wakaf berkaitan nelayan muslim: kajian di majlis agama islam dan 'adat melayu perak (maipk).  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan 2020.  302-312. 

amir zakri abdul rani, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, mohamad imran md yussof.  (2020).  cadangan melokalisasikan kutipan zakat di institusi masjid dalam menangani cabaran pandemik covid-19.  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan (e-skik 2020).  42-58. 

muhammad ubaidillah, mohd adib ismail, mohd ali mohd noor.  (2020).  the waqf integrated financial instrument of pension model in malaysian social security: a conceptual proposition.  - journal of muamalat and islamic finance research.  33-55. 

amir zakri abdul rani, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, mohamad imran md yussof.  (2020).  cadangan melokalisasikan kutipan zakat di institusi masjid dalam menangani cabaran pandemik covid-19.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  247-280. 

muhammad sahrim, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2020).  cadangan penggunaan e-tunai asnaf dalam kutipan dan agihan zakat fitrah pasca-pandemik covid 19.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  218-246. 

mohd faizal mohammad alwi, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2020).  peranan majlis agama islam negeri dan institusi zakat negeri dalam menangani impak pandemik covid-19 di malaysia.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  186-217. 

muhammad khairul ammar ramli, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  kesan ketidakstabilan wang fiat ke atas pembiayaan perumahan perbankan islam.  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan (e-skik 2020).  471-489. 

nur fatin adillah rohaizan, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  peningkatan kemiskinan: peranan had kifayah dalam bantuan zakat.  - jurnal ekonomi malaysia.  41-58. 

fathin faizah said, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, zulkefly abd karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid,.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  1-309. 

muhammad adib mohd zaki, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid, muhammad syafiq muhamad sham.  (2020).  kesukaran permohonan zakat dalam kalangan penduduk flat kos rendah di kawasan parlimen batu, lembah pantai dan setiawangsa.  - labuan e-journal of muamalat and society.  56-68. 

muhammad ashraf ibrahim, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

amir zakri abdul rani, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, mohamad imran md yussof.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

osman yusop, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

mohd suffian mohamed esa, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

mohammad firdaus ahmad, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  gelagat kepatuhan zakat perniagaan bagi firma perusahaan mikro di daerah sabak bernam selangor.  - prosiding kolokium siswazah fep (2020) volume 1.  53-68. 

nur fatin adilah rohaizan, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  kebercukupan jumlah bantuan zakat terhadap had kifayah asnaf fakir dan miskin di negeri selangor.  - prosiding kolokium siswazah fep (2020) volume 1.  167-189. 

fathin faizah said, hawati janor, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, norlida hanim mohd salleh, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, norshamliza.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  1-588. 

nor hanani kadimon, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  kecekapan pengurusan kutipan dan agihan zakat pusat zakat ukm.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  146-159. 

nadiah hanim mokhtarudin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  persepsi pelajar terhadap pengurusan zakat : kajian di usim.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  160-174. 

muhammad ridwan darnisal, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 12. 

mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

nurul alyaa izzati abdul khalid, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 24. 

muhammad norshah rosle, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 14. 

sayidah nafisah abdul rahman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  faktor-faktor pembayaran zakat fitrah ikut harga beras yang dimakan: satu kajian di daerah hulu langat, selangor.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  194-214. 

muhammad adib mohd zaki, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid, muhammad syafiq sham.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 15. 

suhaidi amin, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 27. 

mohd nasaruddin shah abdullah, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 22. 

nurul alyaa izzati abdul khalid, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  persepsi masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat atas talian dalam urusan pembayaran zakat: kajian di pusat zakat negeri sembilan (pzns).  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  175-193. 

muhammad ridwan darnisal, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  zakat pendapatan dan cukai pendapatan : satu kajian melibatkan kakitangan awam di putrajaya.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  233-243. 

mohd nasaruddin shah abdullah, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan program institusi pendidikan melalui model agihan zakat secara tidak langsung: kajian di majlis agama islam wilayah persekutuan (maiwp).  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  244-265. 

nur-lainun nodion, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  peranan waqaf terhadap pendidikan: kajian di kompleks tarbiyyah raudhatul jannah (kotaraja), perak.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  297-310. 

nadiah hanim mokhtarudin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 18. 

nurul azwana ibrahim, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat remaja terhadap penggunaan produk halal.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  311-322. 

mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan pengguna berkaitan integrasi halal dan kewangan islam.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  336-352. 

hairunnizam bin wahid;sanep bin ahmad;mohd ali bin mohd noor.  (2019).  pengukuran prestasi menggunakan nisbah aliran tunai dan nisbah tradisi : perbandingan diantara majlis agama islam negeri di malaysia .  -

amran ahmad @ mat, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan barangan halal dalam kalangan guru sekolah.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  323-335. 

muhammad norshah rosle, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  cadangan penyetaraan ukuran nisab zakat emas perhiasan di malaysia.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  309-332. 

shahhedan jaafar, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  daya saing dan potensi pasaran industri farmaseutikal halal di malaysia.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  261-280. 

suhaidi amin, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  keberkesanan program pembasmian kemiskinan menggunakan dana kerajaan dan dana zakat di malaysia.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  400-418. 

nor saleha anuar, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  tahap kefahaman akidah dalam kalangan mualaf dan peranan unit zakat universiti kebangsaan malaysia.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  59-78. 

nadzirah samsuddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 22. 

nadzirah samsuddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  faktor mempengaruhi tahap kepuasan agihan zakat oleh institusi zakat di institusi pengajian tinggi: kajian di universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  79-98. 

noorazlin mohd azizi, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  perlaksanaan skim kafalah muzakki terhadap pembayar zakat, kajian di pusat pungutan zakat, majlis agama islam wilayah persekutuan (ppz, maiwp): satu sorotan awal.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  114-120. 

nor hanani kadimon, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 17. 

hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 419. 

muhammad adib mohd zaki, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid, muhammad syafiq sham.  (2019).  kesukaran membuat permohonan zakat dalam kalangan penduduk flat kos rendah di kawasan dun batu, lembah pantai dan setiawangsa.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  1-11. 

nursyafiqah liyana mohd shafiq ong, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  persepsi warga emas terhadap pembiayaan instrumen kewangan ke atas penjagaan kesihatan mental dan fizikal: kajian di pusat jagaan dan pendidikan warga emas darul insyirah.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  34-58. 

muhammad norshah rosle, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  pengiraan kadar zakat emas perhiasan di malaysia.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  23-33. 

nur amirah jaafar, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  persepsi dan tahap pengetahuan peserta dan agen takaful terhadap pelaksanaan zakat takaful: kajian di shah alam, selangor.  - international journal of islamic and civilizational studies.  35-54. 

siti zulaikha nasir, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 28. 

nasrul shafiq ashraf jaafar, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 16. 

ahmad syakir rurol mukhan, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 432. 

nur najihah zilani, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 20. 

nor jannatul farhana mohd zambri, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 18. 

nur amirah jaafar, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  persepsi dan tahap pengetahuan peserta dan agen takaful terhadap pelaksanaan zakat takaful: kajian di shah alam, selangor.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

nor ayuni mohamad zulkifli, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  persepsi golongan miskin terhadap kemiskinan dan implikasinya dalam merealisasi pembangunan nilai islam: kajian terhadap penduduk miskin bandar kota bharu, kelantan.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

che wan maisarah che wan ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pola perbelanjaan dan cadangan penentuan haddul kifayah mahasiswa institusi pengajian tinggi: kajian di kuala terengganu, terengganu.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

nur farahanis abas, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  persepsi asnaf terhadap tadbir urus zakat serta peranan masjid : kajian terhadap lembaga zakat selangor (lzs) cyberjaya.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

nor jannatul farhana mohd zamri, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2018).  faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan projek taman desa asnaf fakir miskin di perlis.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

norhapizah ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  persepsi asnaf orang asli terhadap agihan bantuan zakat oleh lembaga zakat selangor (lzs): kajian di perkampungan orang asli daerah sepang, selangor.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

mohamed hanif mohamed nor, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  kesan kefahaman fatwa zakat pendapatan terhadap gelagat membayar zakat pendapatan: kajian di politeknik ungku omar ipoh, perak..  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

kamarul azlan mustaffa, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  peranan pelaksana pembantu tadbir kewangan dalam peningkatan kutipan zakat pendapatan melalui mekanisme potongan gaji.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

nur najihah zilani, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  kefahaman dan kesedaran membayar zakat perniagaan: kajian terhadap peniaga kecil di bandar tun razak, kuala lumpur.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

che wan maisarah che wan ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 22. 

nur farahana sarifudin, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  persepsi pesakit terhadap peranan dana zakat membiayai kos rawatan perubatan asnaf: kajian di pusat perubatan universiti kebangsaan malaysia (ppukm).  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

nur shahida samsudin, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 14. 

nasrul shafiq ashraf jaafar, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  isu pemilikan dalam amalan pembayaran zakat perniagaan: kajian terhadap institusi koperasi di wilayah persekutuan kuala lumpur.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

nur shahida samsudin, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2018).  pengaruh kualiti hidup terhadap pendapatan fakir miskin: kajian kes di raub, pahang.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018. 

ahmad syakir rurol mukhan, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2018).  jangkaan kepatuhan membayar zakat perniagaan di kalangan usahawan di selangor: cadangan menggunakan peranti bizzakat.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

siti zulaikha nasir, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pembayaran zakat melebihi kadar kewajipan zakat: kajian dalam kalangan kakitangan kerajaan di jabatan agama islam melaka, melaka.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 432. 

mohd suffian mohamed esa, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2018).  cadangan kodifikasi akta zakat nasional dan penubuhan majlis zakat negara.  - jurnal ekonomi malaysia. 

mohd fisul ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  prestasi kutipan serta pematuhan standard prosedur kutipan zakat: kajian di malaysia.  - jurnal muamalat.  105-123. 

nur farahana sarifudin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2018).  persepsi pesakit terhadap peranan dana zakat membiayai kos rawatan perubatan asnaf: kajian di pusat perubatan universiti kebangsaan malaysia (ppukm).  - jurnal pengurusan jawhar. 

nur amirah jaafar, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 8. 

che wan maisarah che wan ismail, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2018).  pola perbelanjaan dan cadangan penentuan haddul kifayah mahasiswa institusi pengajian tinggi: kajian di kuala terengganu, terengganu.  - jurnal personalia pelajar. 

muhammad ubaidillah mustaghfirin, mohd adib ismail & mohd ali mohd noor.  (2018).  waqf based pension model: a conceptual proposition.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-13 2018. 

widya sartika hasibuan, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  efficiency of zakat fund management : a study on national zakat board (baznas) in north sumatera.  - the 1st international conference of world academy of islamic management 2018. 

nor ayuni mohamad zulkifli, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 34. 

noor azizah beddu, mohd ali mohd noor.  (2018).  sumbangan zakat terhadap pendapatan negara malaysia.  - jurnal of islamic, social, economics and development. 

nur farahana saripudin, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 16. 

norhapizah ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran kontemporari.  - 20. 

siti fatin atirah rosli, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  cadangan pembiayaan kos rawatan pesakit kanser melalui dana sadaqah crowdfunding: kajian kes di terengganu.  - jurnal pengurusan jawhar.  60-88. 

pg mohd faezul fikri ag omar, hairunnizam wahid & mohd ali mohd nor.  (2017).  kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat: kajian di majlis ugama islam sabah (muis).  - jurnal syariah.  415-432. 

siti umairah kamaruddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, abdul halim abu bakar.  (2017).  keberkesanan ceramah zakat dan kesannya terhadap tingkat kefahaman dan amalan pembayaran zakat perniagaan: kajian di daerah sepang, selangor.  - journals of islamic, social, economics & development.  1-20. 

ahmad fathi aminuddin, hairunnizam wahid & mohd ali mohd nor.  (2017).  kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian terhadap majlis agama islam johor.  - umran - international journal of islamic and civilizational studies.  52-66. 

hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, adibah abdul wahab & muhammad tajuddin abdul rahim.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

nazhatul lzzati khairuddin, hairunnizam wahid & mohd ali mohd nor.  (2017).  hubungan antara pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian terhadap majlis agama islam negeri kedah dan lembaga zakat negeri kedah.  - prosiding seminar pengajian lslam (sepis) 2017.  122-132. 

mohd suffian mohamed esa, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 25. 

sri hartati, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor & febri arahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 18. 

siti umairah kamaruddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor & abdul halim abu bakar.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 23. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad, mohd ali mohd noor & maryam abd rashid.  (2017).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat: perbandingan antara majlis agama islam negeri di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  39-54. 

sharifah nor nadiah syed aluwi, hairunnizam wahid & mohd ali mohd nor.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 17. 

siti nur fatin atirah rosli, hairunnizam wahid & mohd ali mohd nor.  (2017).  pembiayaan kos rawatan pesakit kanser melalui dana sadaqah crowdfunding: kajian kes di terengganu.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  1124-1138. 

muhammad shukri ab ghani, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

mohd fisul ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 17. 

mohd suffian mohamed esa, mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2017).  kodifikasi akta zakat nasional : persepsi dan implikasi.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  1-13. 

sri hartati, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  kecekapan pengurusan agihan zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah (lazsu): satu kajian di pekanbaru riau, indonesia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  153-163. 

siti umairah kamaruddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor & abdul halim abu bakar.  (2017).  keberkesanan pelaksanaan ceramah zakat terhadap kefahaman serta amalan membayar zakat perniagaan: kajian di sepang, selangor.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  176-189. 

muhammad shukri ab ghani, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  kesedaran masyarakat islam terhadap penggunaan e-fidyah dalam urusan pembayaran fidyah di mainj: kajian di muar, johor.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  1159-1171. 

sharifah nor nadiah syed aluwi, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  pembayaran zakat pendapatan dan tekanan kos sara hidup: kajian dalam kalangan pensyarah di kolej poly-tech mara (kptm).  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  74-83. 

mohamad nurul azwan mohamad taib, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  hubungan antara uruf, amalan adat perpatih terhadap pembayaran zakat harta : kajian di negeri sembilan.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  29-38. 

huzaifah sulong, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  hubungan antara latarbelakang pentadbir masjid, pengurusan kewangan dan keaktifan aktiviti masjid : kajian di hulu terengganu, terengganu.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12. 2017.  979-990. 

mohd fisul ismail, hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2017).  prestasi kutipan serta pematuhan standard prosedur kutipan zakat: kajian di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  164-175. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad, mohd ali mohd nor, maryam abd rashid.  (2016).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: perbandingan antara majlis agama islam negeri.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 11 2016. bangi: pusat pengajian ekonomi.  753-765. 

abdul ghafar ismail, mohd ali mohd noor.  (2016).  halal finance and halal food: are they falling apart?.  - acta universitatis danubius economica.  113-126. 

mohammed rizki moi, mohd ali mohd noor, mohd adib ismail.  (2016).  competitiveness of halal industry in maghreb countries.  - global jurnal al thaqofah.  61-67. 

mohd ali mohd noor, mohammed rizki moi, radiah abdul kader.  (2016).  the efficiency of halal processed food industry in malaysia.  - global jurnal al thaqafah.  37-46. 

mohd ali mohd noor, samsu alam beddu lamin.  (2016).  kesesuaian aktiviti dan rantaian nilai hab makanan halal di malaysia.  - prosiding kebangsaan ekonomi malaysia ke-11, 2016. pusat pengajian ekonomi fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  741-752. 

mohammad fadzli ngatmi, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian di majlis agama islam dan adat melayu terengganu (maidam).  - prosiding sepis seminar pengajian islam 2016. kota warisan: usuli faqih research centre.  257-265. 

ismail ibrahim, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian dimajlis agama islam negeri pulau pinang.  - prosiding sepis seminar pengajian islam 2016. kota warisan: usuli faqih research centre.  214-223. 

mohd najib ambong, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian di majlis agama islam selangor.  - prosiding sepis seminar pengajian islam 2016. kota warisan: usuli faqih research centre.  161-171. 

pengiran mohd faezul fikri awang omar, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  kesan penubuhan pusat zakat sabah terhadap prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian di majlis ugama islam sabah.  - prosiding sepis seminar pengajian islam 2016. kota warisan: usuli faqih research centre.  106-119. 

ahmad fathi aminuddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  analisis prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian terhadap majlis agama islam negeri johor.  - prosiding persidangan ekonomi dan kewangan islam malaysia ke-3 2016. bangi: pusat penyelidikan ekonomi dan kewangan islam (ekonis-ukm).  141-157. 

noor afiqah che soh, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  localization model for education zakat distribution among university students: a theoretical proposal to islamic religious councils in malaysia (irc) with cooperation of selangor zakat board (lzs).  - prosiding persidangan ekonomi dan kewangan islam malaysia ke-3 2016. bangi: pusat penyelidikan ekonomi dan kewangan islam (ekonis-ukm).  167-180. 

ramizah begam abd aziz, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  lokalisasi dan sosialisasi antara amil dan asnaf: kajian di malaysia.  - prosiding persidangan ekonomi dan kewangan islam malaysia ke-3 2016. bangi: pusat penyelidikan ekonomi dan kewangan islam (ekonis-ukm).  191-199. 

samsiah jumati, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan agihan zakat: kajian di majlis agama islam wilayah persekutuan.  - prosiding persidangan ekonomi dan kewangan islam malaysia ke-3 2016. bangi: pusat penyelidikan ekonomi dan kewangan islam (ekonis-ukm).  200-212. 

rabiatul aiisyah muhammad, mohd ali mohd noor, hairunnizam bin wahid.  (2016).  faktor-faktor mempengaruhi pemilihan produk halal farmaseutikal.  - prosiding persidangan ekonomi dan kewangan islam malaysia ke-3 2016. bangi: pusat penyelidikan ekonomi dan kewangan islam (ekonis-ukm).  394-404. 

dicky wiwittan toto ngadiman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  sumber pengetahuan tentang zakat: kajian di politeknik kota kinabalu, sabah.  - international seminar on empowering islamic education (madrasah 2016).  175-183. 

dicky wiwittan toto ngadiman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  kajian kepuasan agihan zakat di institusi pengajian tinggi: kajian di politeknik kota kinabalu, sabah.  - prosiding national conferences on sustainable cities 2016. ipoh: politeknik ungku omar.  119-128. 

sharifah shazwani syed mohamed, ibnor azli ibrahim, mohd hafiz safiai, mohd ali mohd noor & ros maimunah haji yahya zikri.  (2016).  balai cerap astrofiqh dan prospek pulangan ekonomi di malaysia.  - prosiding persidangan antarabangsa falak di dunia islam.  179-185. 

dicky wiwittan toto ngadiman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  cadangan melokalisasikan agihan zakat di institusi pengajian tinggi: kajian di politeknik kota kinabalu, sabah.  - prosiding seminar kebangsaan emas dalam institusi kewangan di malaysia.  1-16. 

dicky wiwittan toto ngadiman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor.  (2016).  faktor penentu penerimaan konsep lokalisasi agihan zakat di institusi pengajian tinggi awam: kajian di politeknik kota kinabalu, sabah.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 11 2016. bangi: pusat pengajian ekonomi.  658-666. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad, tamat sarmidi, mohd ali mohd noor, mohd adib ismail dan muhd hakimi muhd shafiai.  (2015).  kajian penetapan kadar had al-kifayah negeri selangor.  -

hairunnizam wahid, sanep ahmad, mohd ali mohd nor & maryam abd rashid.  (2015).  isu kontemporari pengurusan dan pembayaran zakat di malaysia.  - 21-35. 

mohd ali mohd noor & hairunnizam wahid.  (2015).  daya saing industri peneraju hab makanan halal malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia perkem ke-10 2015. bangi : penerbit ukm..  130-141. 

mohd ali mohd noor, mohammed rizki moi.  (2015).  potential of halal industry for maghreb countries.  - journal of islamic banking and finance.  82-93. 

nur aisyatul radiah alidiniah, sanep ahmad, mohd ali mohd noor, mohammed rizki moi.  (2015).  gelagat hutang isi rumah mengikut kaum di bandar baru bangi, selangor.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  110-119. 

sanep ahmad, mohd ali mohd noor, lidia fitri.  (2014).  ketekalan gelagat pengguna muslim terhadap produk halal: ke arah strategi berkesan mempromosi produk halal.  - jurnal pengguna malaysia.  51-68. 

sanep ahmad, mohd ali mohd noor,lidia fitri.  (2014).  ketekalan gelagat pengguna muslim terhadap status halal: kearah strategi berkesan promosi produk halal.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm.  736-746. 

sanep ahmad, mohd ali mohd noor & lidia fitri.  (2014).  ketekalan gelagat pengguna muslim terhadap produk halal: kearah strategi berkesan mempromosi produk halal.  - jurnal pengguna malaysia/ malaysian journal of consumer.  51-68. 

mohd ali mohd noor & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  the axiomatic approach of tawhid in solving issues in halal economy.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mashitoh yaacob, azami zaharim. jaffary awang. khairul anwar mastor, latifah amin, mohamad firdaus pozi, mohd adib ismail, mohd ali mohd noor.  (2014).  the proceedings of 5th international symposium on islam, civilation and science : islam as a basis for civilizational thought and development (isicas).  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari. 

mohd ali mohd noor, nor aini hj idris.  (2013).  faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcekapan pelbagai industri pemprosesan makanan halal malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

nor aini hj idris, mohd ali mohd noor.  (2013).  analisis keprihatinan pengguna muslim terhadap isu halal dan haram produk melalui pembentukan indeks.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

mohd ali mohd noor, nor aini haji idris.  (2012).  pembangunan keusahawanan perusahaan kecil dan sederhana (pks) di malaysia.  - Bab 6, 83-103. 

nor aini haji idris, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor.  (2012).  business network in halal food processing industries in malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem vii) 2012. 

mohd ali mohd noor & nor aini haji idris.  (2010).  isu dan faktor pilihan pengguna muslim terhadap produk makanan dan barangan halal di malaysia.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke 14: halatuju penyelidikan kepenggunaan: isu dan cabaran. 

nor aini haji idris & mohd ali mohd noor.  (2010).  analisis keprihatinan terhadap penjagaan kesihatan di kalangan golongan bekerja.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14: halatuju penyelidikan dan kepenggunaan: isu dan cabaran. 

nor aini haji idris & mohd ali mohd noor.  (2009).  daya saing usahawan wanita dalam syarikat makanan halal: satu analisis perbandingan.  - seminar kebangsaan pembangunan keusahawanan 2009: keusahawanan pemangkin kecemerlangan negara dan kelestarian hidup. 

nor aini haji idris & mohd ali mohd noor.  (2008).  usahawan industri makanan halal: analisis persepsi dan sikap.  - prosiding seminar keusahawan islam ii: menjana keutuhan keusahawanan dan kepenggunaan islam. 

nor aini haji idris & mohd ali mohd noor.  (2008).  usahawan industri makanan halal: analisis persepsi dan sikap.  - seminar keusahawan islam ii: menjana keutuhan keushawanan dan kepenggunaan islam. 

nor aini haji idris dan mohd ali mohd noor.  (2007).  cabaran usahawan wanita dalam era globalisasi: kajian kes wanita dalam industri makanan halal di malaysia.  - somposium indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan lakoalisasi: mewujudkan kemakumuran bersama. 

nor aini haji idris, faridah shahadan, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor & ab. razak dan.  (2007).  malaysia ke arah hab makanan halal dunia..  - 234. 

abd. razak dan dan mohd ali mohd noor.  (2007).  industri kecil dan sederhana (iks) makanan halal di malaysia: prospek dan cabaran.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-10 (skim x): keselamatan insan nasional dan serantau: aspirasi dan realiti. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad & mohd ali mohd noor.  (2007).  kesedaran membayar zakat pendapatan di malaysia.  - jurnal islamiyyat.  29(2007):53-70. 

faridah shahadan, abd razak dan dan mohd ali mohd noor.  (2006).  daya saing iks makanan halal dalam menghadapi afta.  - jurnal citu- centre for islamic thought and understanding.  2(2):27-48. 

mohd ali mohd nor, hairunnizam wahid.  (2006).  zakat : pensyariatan, perekonomian dan perundangan.  - Bab 8. 123-129. 

mohd ali mohd nor, hairunnizam wahid & norghani md nor.  (2005).  kesedaran membayar zakat pendapatan di kalangan kakitangan profesional universiti kebangsaan malaysia.  - islamiyyat.  26(2):59-67. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad & mohd ali mohd nor.  (2005).  kesedaran membayar zakat pendapatan di malaysia.  - pascasidang seminar ekonomi & kewangan islam. kuala lumpur: univision press sdn bhd. 

hairunnizam wahid, mohd ali mohd nor & sanep ahmad..  (2005).  kesedaran membayar zakat: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  12(2):171-189. 

nor aini haji idris, hairunnizam wahid, mohd ali mohd. nor, nafisah mohamed dan md. zahir kechot.  (2004).  peranan kerajaan dalam pembangunan industri pembuatan.  - 221. 

nor aini haji idris, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, nafisah mohamad & md zhahir kechot.  (2004).  peranan kerajaan dalam pembangunan industri pembuatan.  - 221. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad dan mohd ali mohd nor.  (2004).  kesan bantuan zakat terhadap kualiti hidup: asnaf fakir dan miskin.  - the journal of muamalat and islamic finance research.  1(1):151-165. 

mohd ali mohd nor, hairunnizam wahid & nor ghani md. nor.  (2003).  kesedaran membayar zakat pendapatan kakitangan profesional: kajian kes di ukm.  - prosiding seminar kebangsaan. dasar awam dalam era globalisasi: penilaian semula ke arah pemantapan strategi. 

mohd ali mohd nor, hairunnizam wahid & abd razak dan.  (2003).  strategi ke arah peningkatan daya saing produk makanan halal di malaysia..  - pascasidang seminar liberalisasi perdagangan dan sektor pertanian malaysia.kuala lumpur: univision press. 

nor zakiah ahmad, mohd ali mohd nor, hairunnizam wahid, zulkefly abdul karim.  (2002).  modul perkembangan pemikiran ekonomi (ex3033).  - 1-526.