Penerbitan Terkini

ros mahwati binti ahmad zakaria;mohd syukri yeoh bin abdullah;zuliskandar bin ramli.  (2021).  pelestarian rekaaan mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka sebagai seni islam tempatan.  -

chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

saba hikmat abbood alnajjar, amani ali el metwally elmetwally, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, zahrom ridzwan, syed zulkarnain syed idrus.  (2020).  exploring the resisting factor of ict in education among teachers : a case study in uae.  - international journal of advanced science and technology.  2043-2051. 

asma hakimah binti ab. halim;ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;mohd syukri yeoh bin abdullah;ahmad bazri bin mokhtar;nur khalidah binti dahlan.  (2020).  pendanaan projek wakaf melalui instrumen sukuk di malaysia dan layanan undang-undang percukaian.  -

alyasak berhan, mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  pengaruh kitab minhaj al-talibin, karya al-imam al-nawawi dalam bab munakahat, kitab mir'at al-tullab, karya syeikh abdul rauf al-singkili.  - jurnal antarabangsa alam & tamadun melayu.  3-10. 

ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2020).  an integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success: hypothesis testing.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-6. 

ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain bin syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar and ahmed khred.  (2020).  towards development a novel framework of web-based systems quality engineering by the integration between information systems and software engineering theories: context of higher education.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-21. 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli.  (2020).  wacana estetika rasa dan makna dalam ruba'i hamzah fansuri.  - jurnal arkeologi malaysia.  17-26. 

ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni oma, ahmed khred.  (2020).  a new perspective of web-based systems quality engineering measure by using software engineering theory (iso 25010): an initial study.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-14. 

ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain bin syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar and alaan ghazi.  (2020).  an integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success: results of the pilot test.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-4. 

mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, muammar ghaddafi hanafiah, shahrul hilmi bin othman, ahmad nurilakmal norbit, hana duerama.  (2020).  shafi'i scholars in malay manuscript.  - addaiyan journal of arts, humanities and social sciences.  17-25. 

md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, muhammad afiq azizan, amani ali.  (2020).  the discussion between muslim scholars in the malay archipelago regarding the light of muhammad.  - journal of critical reviews.  1734-1737. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2020).  corroboration of marriages chapter mirat al-tullab: guide in malay world.  - international journal of academic research in business and social sciences.  128-136. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  manuskrips : pembinaan semula pengajian islam dalam era kerancuan (zaman).  - 1-10. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  panduan umum penulisan ilmiah.  - 1-9. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  manuskrip alam melayu dan penafsirannya.  - 1-22. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, rohaimi rastam.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 22. 

mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly, md. zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 14. 

md. zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 38. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 13. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd syukri yeoh abdullah, md. zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 16. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraimi mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 20. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 17. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, amani ali el metwally.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 165. 

mohd syukri yeoh abdullah, rohaimi rastam, zuraini mashrom.  (2020).  manuskrips : pembinaan semula pengajian islam dalam era (zaman) kerancuan (fitnah).  - the 1st dirundeng internasioanal conference on islamic studies 2020.  1-12. 

shahrul hilmi bin othman, mohd syukri yeoh bin abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, muammar ghaddafi bin hanafiah..  (2019).  aspek muamalat dalam kitab mirat al-thullab karya shaykh abdul rauf ali alsingkili.  - jurnal ulwan.  1-13. 

shamsuddin ahmad, kamarul afizi kosman, syukri yeoh abdullah & mohd nazim abdul gaman.  (2019).  teras adat perpatih negeri sembilan sebagai satu keunikan identiti warisan bangsa.  - asian journal of environment, history and heritage.  271-278. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

damanhuri basyir, md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 27. 

wan alauddin wan yusof, wan nasyrudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 19. 

mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, yusri mohamad ramli.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 32. 

mohd syukri yeoh abdullah, chong sin, mohd faizal musa.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 9. 

amani ali el metwally, zahrom ridzwan, mohd syukri yeoh abdullah, azizi abu bakar and saba hikmat abbood al najjar.  (2019).  an assessment of the islamization of human sciences using communication and new media.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  179-184. 

abeer mohammed ghamdhan, amani ali el metwally, mohd syukri yeoh abdullah, azizi abu bakar and abdullah abdul elah ali sallam.  (2019).  attitude and volunteering intention among undergraduate malaysian students.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  59-67. 

ahmad safwan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  tafsir alkhazin dalam tarjuman al-mustafid (surah al-baqarah) karya shaykh abdul rauf ali al-fansuri al-singkili.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  197-233. 

ahmad safwan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  tafsir alkhazin dalam tarjuman almustafid (surah al-baqarah) karya shaykh abdul rauf ali alfansuri alsingkili.  - proceedings internationl conference on islam, modernity, and civilization.  197-233. 

ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah.  (2019).  lataif quraniyah sebagai tren pengajian tafsir dalam era revolusi industri 4.0.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  41-60. 

amani ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  the impact of the social environment and the method of islamic call in social construction.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  403-422. 

amani ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  financing scientific research and its impact on human development malaysia as a model.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  389-401. 

rabiatul adawiyah mohd kamal, mohd syukri yeoh abdullah,ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  penilaian jihad isis menurut ahli sunnah wal jamaah.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  335-371. 

ahmad azlan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  hukum pengamalan ilmu harimau jadian (jin) di kalangan masyarakat alam melayu.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  313-333. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, amani ali.  (2019).  pengalaman sejarah ilmu tarekat rohani alam melayu.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  235-266. 

shahrul hilmi othman, mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  pengaruh ibn hajar al-haitami dalam muamalat kitab mirat al-thullab.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  151-165. 

razif mohamed salleh, mohd syukri yeoh abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2019).  pengaruh ulama mazhab syafii dalam bab jenayah karya mirat al-tullab.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  125-150. 

alyasak berhan,mohd syukri yeoh abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2019).  pengaruh kitab minhaj altalibin karya imam alnawawi dalam bab munakahat kitab mira altullb karya shaykh abdul rauf alsingkili.  - proceedings international conference on islam, modernity, and civilization.  167-195. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohd faizal musa, chong shin.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 132. 

zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghadaffi hanafiah.  (2019).  bayan shurut al-shaykh wa al-murid karya shaykh abdul rauf al-singkili: pengenalan intisari dan analisis kandungan.  - international conference on islam, modernity, and civilization.  97-123. 

nurfarahhana ismail, ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli & syukri yeoh abdullah.  (2019).  pemetaan lokasi mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2019).  nias-mukalla web based systems success measurement and students satisfaction evaluation based on security factor of systems quality engineering theory (iso 25010) and other factors.  - independent journal of management & production (ijm&p).  2102-2123. 

mohd syukri yeoh abdullah, rohaimi rastam, md zuraini mashrom.  (2019).  pengalaman sejarah ilmu tarekat rohani alam melayu.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-26. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohd arieff rosman, md zuraini mashrom.  (2019).  panduan perjalanan (suluk) ahlillah alam melayu dalam umdat al-muhtajin, shaykh abdul rauf singkel.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-16. 

md zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh bin abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah.  (2019).  bayan shurut al-shaykh wa al-murid karya shaykh abdul rauf al-singkili: pengenalan intisari dan analisis kandungan.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-28. 

shahrul hilmi bin othman, mohd syukri yeoh bin abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah,ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  pengaruh ibn hajar al-haitami dalam muamalat kitab mirat al-thullab.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-12. 

ahmad safwan bin raihan, mohd syukri yeoh bin abdullah, ros mahwati binti ahmad zakaria.  (2019).  tafsir al-khazin dalam tarjuman al-mustafid (surah albaqarah) karya shaykh abdul rauf ali alfansuri alsingkili.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-26. 

razif mohamed salleh, mohd syukri yeoh abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2019).  pengaruh ulama mazhab syafii dalam bab jenayah karya mir'at al-tullab.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-21. 

rabiatul adawiyah binti mohd kamal, mohd syukri yeoh bin abdullah, rosmahwati binti ahmad zakaria.  (2019).  penilaian jihad isis menurut ahli sunnah wal jamaah.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-28. 

ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  lataif quraniyah sebagai tren pengajian tafsir dalam era revolusi industri 4.0.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-12. 

amani ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  financing scientific research and its impact on human development malaysia as a model.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-16. 

amani ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  the impact of the social environment and the method of islamic call in social construction.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-22. 

ahmad azlan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, rosmahwati ahmad zakaria.  (2019).  hukum pengamalan ilmu harimau jadian (jin) di kalangan masyarakat alam melayu.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-20. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah binti ab. halim zaharom bin ridzwan.  (2019).  pengaruh kitab minhaj al talibin karya imam alnawawi dalam bab munakahat kitab mirat al-tullab karya shaykh abdul rauf alsingkili.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-24. 

ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2019).  systems success measurement: instrument & framework a new perspective.  - independent journal of management & production (ijm&p).  1572-1606. 

shahrul hilmi othman, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, razif mohamed salleh, alyasak berhan, ros mahwati ahmad zakaria, muammar ghaddafi hanafiah, rabiatul adawiyah mohd kamal, amani ali..  (2019).  muamalat in mirat al-thullab: one introduction.  - journal of advanced research in dynamical and control systems.  245-250. 

razif mohamed salleh, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, alyasak berhan, shahrul hilmi othman, zaharom ridzwan, asma hakimah ab. halim, rabiatul adawiyah mohd kamal, amani ali.  (2019).  crimes from the perspective of shaykh abdul rauf bin ali al-fansuri al-singkili in manuskrip mirat al-tullab: a perfect introduction.  - journal of advance research in dynamical & control systems.  233-239. 

alyasak berhan, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, shahrul hilmi othman, razif mohamed salleh, zaharom ridzwan, asma hakimah ab. halim, rabiatul adawiyah mohd kamal, amani ali.  (2019).  munakahat (marriage) from the perspective shaykh abdul rauf bin ali al fansuri al-singkili in mushrip mirat al tipullab: one introduction.  - journal of advance research in dynamical & control system.  240-244. 

shamsuddin ahmad, kamarul afizi kosman, syukri yeoh abdullah & mohd nazim abdul gaman.  (2019).  teras adat perpatih negeri sembilan sebagai satu keunikan identiti warisan bangsa.  - prosiding seminar antarabangsa ke-8 arkeologi, sejarah, bahasa dan budaya di alam melayu.  427-434. 

ros mahwati ahmad zakaria, norfarahhana ismail, zuliskandar ramli, muhammad shafiq mohd ali, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  mapping the endangered islamic art heritage in malacca (mahkota masjid) or the decorative roof finial design of traditional mosques.  - lisbon-malacca port cities twin conferences 2019/2020: abstracts, 9th aice-bs2019lisbon, faculty of architecture, university of lisbon (ulisboa), portugal, 03-04 july 2019.  67-68. 

supyan hussin, abdul latif samian, mohd juzaiddin ab aziz, zuliskandar ramli, asyaari muhamad, mohd syukri yeoh abdullah, chong shin, nor zalina harun, mohd faizal musa, junaini kasdan, mohamad nasrin mohamad nasir, ros mahwati ahmad zakaria, ahmad rizal.  (2019).  transformasi portal malaycivilization.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 20. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 12. 

abdul manam mohamad, mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 33. 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  suatu penerokaan awal mengenai pendekatan tasawuf terhadap agama-agama lain.  - international journal of islamic thought.  130-143. 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  tinjauan kajian-kajian terawal mengenai wahdat al-adyan.  - islamiyyat. 

yusri mohamad ramli & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  wahdat al-aydan menurut hamzah fansuri.  - kolokium siswazah atma siri 1/2018. 

yusri mohamad ramli & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  wahdat al-adyan menurut hamzah fansuri.  - kolokium siswazah atma siri 1/2018. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, nur khallidah mohd dahlan, mohd syukri yeaoh, ruzian markom, hasani mohd ali, ahmad bazri mokhtar, nur azlin ismail dan raziff salleh.  (2018).  amalan waqaf dalam sistem perundangan di pattani: satu tinjauan awal.  - prosiding seminar antarabangsa: sejarah & budaya kelantan-patani. 

chong shin, james t. collins, karim harun & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  menerokai konsep baru ``masuk melayu`` melalui etnolinguistik suku penan muslim dan melayu-melanau sarawak.  -

arieff salleh rosman, zulkiflee haron, juhazren junaidi, farahwahida mohd yusuf, mohd syukri yeoh abdullah, zuraini mashrom.  (2018).  tawassul dan istighathah dengan nabi muhammad dalam amalan mawlid berzanji.  - al-qanatir international journal of islamic studies. 

arieff salleh rosman, abdul basit darawi, mohd nasir ripin, aminudin hehsan, adibah abdul latif, mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  polemik sambutan mawlid nabi muhammad.  - al-qanatir international journal of islamic studies. 

arieff salleh rosman, mohd syukri yeoh abdullah, zuraini mashrom, zulkiflee haron, mohd. nasir bin ripin.  (2018).  pertautan amalan yasin dan tahlil di negeri johor dengan amalan di madinah al-rasul abad ke-17 masihi: kajian menurut shaykh abdul rauf al-singkili.  - jurnal penyelidikan jabatan agama islam johor. 

rohaimi rastam, mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  dua manuskrip sufi alam melayu: koleksi anonymous marsden.  - perspektif : jurnal sains sosial dan kemanusiaan. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut shaykkuala.  - seminar tareqat tasawuf. 

shahrul hilmi bin othman, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. muammar ghaddafi hanafiah, dr. ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  muamalat dalam mirat althullab satu pengenalan intisari.  - jejak melayu lintas nusantara. 

yusri mohamad ramli & mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  interaksi para sufi dengan agama-agama lain.  - proceeding 3rd international seminar on islamic thought: islam rahmatan lil alamin (mercy to the world). 

razif mohamed salleh,dr mohd syukri yeoh abdullah,dr asma hakimah ab. halim, dr zaharom ridzwan.  (2018).  jenayah menurut shaykh abdul rauf bin ali alfansuri alsingkili dalam manuskrip mirat altullab satu pengenalan awal.  - jejak melayu lintas nusantara. 

siti salina masdey, zuliskandar ramli, mohd syukri yeoh abdullah, nuratikah abu bakar, nurul noorain ahkemal ismail, nursarahah mohd supian, wan noor shamimi wan azhar, muhammad mu'man mohd nasir, muhammad rizal razman.  (2018).  the potential of heritage tourism in bandar hilir melaka based on swot analysis.  - journal of food, agriculture and environment. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini bin mashrom, dr. amani ali elmetwaly, yusri mohamad ramli, dr. asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut karya-karya shaykh abdul rauf singkel.  - jejak melayu lintas nusantara. 

alyasak bin berhan, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. asma hakimah binti ab. halim, dr. zaharom bin ridzwan.  (2018).  munakahat menurut shaykh abdul rauf bin ali alfansuri alsingkili dalam manuskrip miraat altullab: satu pengenalan intisari.  - jejak melayu lintas nusantara. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, mohamad syukri yeoh, ab halim muhammad.  (2018).  harta waqaf menurut kitab miratu tullab dan perundangan di malaysia.  - jejak melayu lintas nusantara. 

shahrul hilmi bin othman, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. muammar ghaddafi hanafiah, dr. ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  pengenalan awal muamalat dalam mirat al-thullab fi tashil al-marifah al-ahkam al-shariyyati lil maliki al-wahhabi.  - tadarus islam nusantara. 

razif mohamed salleh, dr mohd syukri yeoh abdullah, dr asma hakimah ab. halim, dr zaharom ridzwan.  (2018).  jenayah dalam manuskrip mirat al-tullab: satu pengenalan intisari.  - tadarus islam nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini bin mashrom, dr. amani ali elmetwaly, yusri mohamad ramli, dr. asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut shaykhkuala.  - tadarus islam nusantara. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, mohamad syukri yeoh & ab halim muhammad.  (2018).  harta waqaf menurut kitab miratu tullab dan piawai shariah accounting and auditing of islamic financial institution (aoifi).  - tadarus islam nusantara. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah binti ab. halim, zaharom bin ridzwan.  (2018).  munakahat dalam manuskrip miratul tullab: satu pengenalan awal.  - tadarus islam nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman, mohammad hannan mia.  (2018).  science and theology through sufism among malay drug addicts.  - european journal of science and theology. 

amani ali, suraiya ahmad yazid, mohd syukri yeoh.  (2018).  zaman firaun antara teknologi dan penyembunyian tamadun.  - e-prosiding seminar falsafah dan tamadun 2018 (sefata 2018). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  institusi kesultanan dan zawiyah.  - muzakarah sultan nazrin muizzuddin shah. 

muhammad afiq omar, zuliskandar ramli, mohd syukri yeoh abdullah, muhamad shafiq mohd ali, nur sarahah mohd supian, nuratikah abu bakar, mohd samsuddin, adnan jusoh, yunus sauman, muhammad rizal razman.  (2018).  prehistoric tok sik cave and baling cave, baling, kedah, malaysia: archaeological and environmental perspectives.  - journal of food, agriculture & environment.  85-90. 

md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, syabuddin gade.  (2018).  permata berharga untuk para pengunjung madinah al munawarah.  - 351. 

muammar ghaddafi hanafiah mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  dasar ajaran tarekat shattariyyah alam melayu analisis manuskrip lataif ghaibiyyah karya shaykh abdullah al-shattari.  - prosiding seminar antarabangsa penyelidikan alam melayu.  3-23. 

rohimuddin nawawi al-banteni & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  menyingkap rahsia jiwa (sirr al-asrar analisis manuskrip shaykh yussuf al-makassari.  - wacana siri 4.2017 manuskrip ahlillah alam melayu peringkat antarabangsa. 

mohd syukri yeoh abdullah chong shin.  (2017).  suku penan muslim di tanjung belipat: aspek identiti dan penghayatan agama.  - prosiding seminar antarabangsa penyelidikan alam melayu.  203-211. 

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & mohammad hannan mia.  (2017).  sufism reintegrates the divine reality a treasure in malay archipelago.  - prosiding seminar antarabangsa penyelidikan alam melayu.  30-45. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman & zuraini mashrom.  (2017).  amalan masjid malaysia (asalusul sejarah, sumber (sanad), kaifiat dan hujahnya.  - pembentangan proposal penyelidikan.  1-9. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  konvensyen kedaulatan islam dalam institusi kesultanan alam melayu.  - muzakarah dymm sultan nazrin mu`izzuddin shah.  1-12. 

zuliskandar ramli, zaharah sulaiman, mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  penutur austronesian dan cara penyebaran: pendekatan arkeologi, genetik dan linguistik.  - prosiding seminar antarabangsa penyelidikan alam melayu.  229-251. 

mohd syukri yeoh abdullah & arieff salleh bin rosman.  (2017).  usul dakwah mufti (shaykh al-islam) kerajaan aceh darussalam abad ke 17 masihi: shaykh abdul rauf singkel..  - tokoh dakwah nusantara peringkat negeri melaka. 

arieff salleh rosman mohd, syukri yeoh abdullah abdul & manam mohamad.  (2017).  yaqazah menurut imam jalal aldin al-suyuti dalam manuskrip tanwir al-halak fi ruyat al-nabi wa al-malak.  - wacana bersiri 2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

muhammad syukri yeoh abdullah & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  pemetaan sanad tarekat (jalan) rohani alam melayu.  - wacana bersiri 2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

md. zuraini mashrom mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  prinsip jalan tasawuf al-junaydiyyah.  - majlis rukyah ramadan 1438h. 

damanhuri arieff salleh bin rosman mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  scientific charisma of sufism to see god: economical & theological remarks among ibm (indonesia, bangladesh, malaysia).  - international journal of applied business and economic research.  415-424. 

shuhadak mahmud al-jaafari & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  tarekat jaafariyyah ahmadiyyah muhammadiyyah: tokoh dan manhaj.  - wacana siri 3/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, arieff salleh rosman & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  manhaj tarekat rohani shaykhkuala.  - seminar internasional fakulti usuluddin dan filsafat. 

muhammad syukri yeoh abdullah & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  pemetaan sanad tarekat rohani shaykh abd al-rauf al-singkli alam melayu.  - seminar antarabangsa fakulti usuluddin dan filsafat. 

arieff salleh rosman, mohd syukri yeoh abdullah & zuraini mashrom.  (2017).  amalan yasin dan tahlil di madinah al-rasul menurut shaykh abdul rauf al-singkili.  - seminar anatarabangsa fakulti usuluddin dan filsafat. 

rohaimi rastam, yusri mohamad ramli, & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  penilaian terhadap pengajaran syariat islam oleh al-hallaj hamzah al-fansuri dan shamsuddin al-sumatera`i.  - international journal of islamic thought.  59-71. 

damanhuri basyir, md zuraini mashrom & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  adab ahlillah dalam tarekat rohani alam melayu.  - wacana siri 3/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

muammar ghaddafi hanafiah wan nasyruddinwan abdullah mohdsyukriyeohabdullah.  (2017).  pengenalan kepada kaedah penyelidikan sastera kitab.  - bengkel pengenalan penyelidikan manuskrip alam melayu. 

wan nasyrudin wan abdullah muammar ghaddafi hanafiah mohd. syukri yeoh abdullah.  (2017).  tarjuman mustafid pengalaman kendiri.  - bengkel pengenalan penyelidikan manuskrip alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah,zuliskandar ramli & chong shin.  (2017).  pemyelidikan alam melayu.  - prosiding seminar antarabangsa penyelidikan alam melayu.  1-340. 

sayyid buhar musal kassim mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  manuskrip azkar al-abrar shaykh mohd ghawts khatiruddin.  - wacana siri 1/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

abdul manam mohamad ,arieff salleh rosman & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  yaqazah menurut ulama ahlillah alam melayu.  - wacana siri 1/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, abdul manam mohamad al-merbawi, mohammad hannan mia.  (2017).  shaping workfield of the addict enhancing the economy through sufism (saess)- a secret treasure for malay word.  - international journal of applied busines and economic research.  61-70. 

zainab roslan, zuliskandar ramli, mohd syukri yeoh abdullah, er ah choy, muhammad rizal razman.  (2017).  community valuation through their willingness to pay for heritage tourism and sustainable development in jugra selangor, malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  116-120. 

ali m. abdillah mohd syukri yeoh abdullah md zuraini mashrom.  (2017).  ontologi dan kosmologi analisis manuskrip shaykh abdul muhyi pamijahan..  - wacana siri 2/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

md zuraini mashrom & mohd syukri yeoh abdullah.  (2017).  usul tarekat al-junaydiyyah.  - wacana siri 2/2017 manuskrip ahlillah alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah & mohammad hannan mia.  (2017).  a new technique of sufi for malay- a study between bangladesh and malaysia.  - journal of engineering technology.  359-374. 

mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah, mohammad hannan mia.  (2017).  islamic treatment (it) as herbal treatment (ht) and panacea for drug addiction problem a study from malaysia.  - life science journal.  23-27. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom & abdul manam mohammad.  (2017).  manuskrip usul tarekat shadhaliyyah shaykh ahmad zarruq.  - wacana siri 4.2017 manuskrip ahlillah alam melayu peringkat antarabangsa. 

mohd syukri yeoh abdullah md zuraini mashrom.  (2016).  taraqqi al-abd menurut ulama melayu.  - wacana siri 4.2016 manuskrip alam melayu tema manuskrip ahlillah. 

chong shin, mohd syukri yeoh bin abdullah.  (2016).  agama sebagai penentu pemilihan bahasa ibunda dan identiti penan muslim di sarawak (malaysia timur).  - kongres internasional masyarakat linguistik indonesia (kimli 2016), denpasar.  117-121. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraini mashrom.  (2016).  awrad al-qushasiyyah : satu kajian analisis.  - pembentangan dan diskusi kitab awrad al-qushasiyyah. 

arieff salleh bin rosman & mohd syukri yeoh abdullah..  (2016).  al-jawahir al-khamsah kitab panduan amalan rohani ulama alam melayu.  - wacana siri 5/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa. 

mohd syukri yeoh abdullah & arieff salleh bin rosman..  (2016).  zawiyah tanoh abee dalam kenangan.  - wacana siri5/2016 manuskrip alam melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah,arieff salleh bin rosman,rohaimi rastam.  (2016).  peranan tarekat shattariyyah dan tantangannya dalam sejarah menuju kejayaan masa depan umat negara dan bangsa.  - pasumuan agung mursyid thoriqoh shathoriyyah nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff kosman, zuraimi mashrom.  (2016).  tarekat shattariyyah dan dasar ajarannya.  - forum dan majlis zikir perdana johor 2016. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  tarekat rohani di malaysia.  - first international conference on sufism (ics) building love and peace for indonesian society(rahmatan lilalamin). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  tarekat rohani dan displin ilmunya.  - wacana tarekat rohani dan displin ilmunya. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  tarekat rohani di malaysia satu refleksi sejarah.  - wacana tarekat rohani dan displin ilmunya. 

mohd syukri yeoh abdullah,rohaimi rastam,md zuraini mashrom.  (2016).  refleksi sejarah ilmu tarekat rohani alam melayu.  - wacana siri 1/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa manuskrip ahlillah. 

md zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh abdullah dan arieff salleh bin rosman.  (2016).  manhaj tarekat rohani alam melayu.  - wacana siri 1/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa manuskrip ahlillah. 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah & rohaimi rastam.  (2016).  ma`rifatullah menurut shaykh hamzah fansuri.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu (iman).  41-47. 

muhammad khairi mahyuddin mohd syukri yeoh abdullah yusri mohamad ramli.  (2016).  tanazullat al-rabb menurut ulama melayu.  - wacana siri 4.2016 manuskrip alam melayu tema manuskrip ahlillah. 

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 228. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  manhaj, tarekat rohani, manuskrip, alam melayu.  -

rohimuddin nawawi mohd syukri yeoh abdullah yusri mohamad ramli.  (2016).  nur muhammad dalam perdebatan ulama melayu.  - wacana siri 2 2016 manuskrip alam melayu peringkat antrabangsa manuskrip ahlillah. 

abdul manam mohamad, mohd syukri yeoh abdullah, yusri mohamad ramli and ahmad zamani nawi.  (2016).  wahdat al-wujud dalam perdebatan ulama melayu analisis maarij al-lahfan tok ku paloh.  - wacana siri 2. 2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa manuskrip ahlillah. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  refleksi sejarah tarekat rohani alam melayu.  -

damanhuri basyir, md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  akhlak ahlillah dalam tarekat rohani alam melayu: analisis manuskrip bayan shurut al-shaykh wa al-murid dan dukhkhan al- lulu wa al jawahir.  - wacana siri 2/2016 manuskrip alam melayu peringkat antarabangsa, tema manuskrip ahlillah. 

al sama dalam tarbiyah al-ruhiyyah alam melayu.  (2016).  al sama dalam tarbiyah al-ruhiyyah alam melayu.  - wacana siri3/2016 manuskrip alam melayu peringkat antrabangsa. 

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab 1: 1-2. 

zulkifli al-bakri, mohd syukri yeoh abdullah & muammar ghaddafi hanafiah.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab II : 3-31. 

arieff salleh rosman, mohd syukri yeoh abdullah & abdul manam mohamad.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab III : 32-61. 

muammar ghaddafi hanafiah & mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab IV : 62-76. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman & abdul manam mohamad.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab V : 77-105. 

abdul manam mohamad al-merbawi, mohd syukri yeoh abdullah & arieff salleh rosman.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab VI : 106-131. 

mohd yusof ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 217-219. 

mohd syukri yeoh bin abdullah, arieff salleh bin rosman, rohaimi rastam, yusri muhammad ramli.  (2016).  peleraian konflik ontologi (wujudiyyah) aceh abad ke 17 masehi: analisis al-insan al-kamil abdul karim al-jili oleh shaykh abdul rauf singkel..  - program pembukaan pengajian kitab al-insan al-kamil al-jili. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2016).  zawiyah dalam lipatan sejarah dan kebudayaan alam melayu.  - wacana tarekat rohani dan displin ilmunya. 

abdul manam bin mohamad al-merbawi, mohd syukri yeoh abdullah,arieff salleh bin rosman.  (2015).  sumbangan pemikiran rohani shaykh wan sulaiman bin wan siddiq, shaykh al-islam (mufti) negeri kedah..  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun melayu. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman, abdul manam bin mohamad.  (2015).  usul shaykh abdul rauf singkel, mufti kerajaan aceh darussalam abad ke 17.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan alam melayu. 

prof. madya dr. mohd syukri yeoh abdullah, mohd kamal mahdi, yusri mohamad ramli.  (2015).  syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri mursyid tarekat qadiriyyah.  - wacana atma: syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri murshid tarekat qadariyyah. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar gaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohammad fadzeli jaafar, syamsul andy galigo.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 242-250. 

fairuzah hj. basri, mohd syukri yeoh abdullah, salmah h.ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 11 : 229-241. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashroom, abdul manam mohmamad.  (2015).  umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 8 : 188-204. 

arieff salleh bin rosman, mohd syukri yeoh abdullah, abdul manam bin mohamad.  (2015).  kod etika kefatwaan dan mufti menurut imam muhyiddin al-nawawi.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

fairuzah hj. basri, mohd. syukri yeoh abdullah, salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 5 : 143-156. 

rohaimi rastam, mohd syuri yeoh abdullah & yusri mohamad ramli.  (2015).  analisis salasilah tarekat shaykh shams al-din al-sumatrai.  - international journal of islamic thought.  61-79. 

fairuzah hj. basri, mohd. syukri yeoh abdullah, salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 3 : 108-118. 

fairuzah hj. basri, mohd syukri yeoh abdullah. salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 2 : 83-107. 

mohd. syukri yeoh abdullah.  (2015).  umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 1 : 11-82. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Pendahuluan: 11-22. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

mohd syukri yeoh abdullah, abdul manam mohammad, zuraini mashrom.  (2015).  tarekat shahdaliyyah, tahqiq, shaykh ahmad zarruq.  - persidangan anggota jilsah al-turuq al-sufiyyah bil.1/1436h. 

md. zuraini mashrom & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2015).  pesan shaykh ahmad al-qushashi dalam al-durrah al-thaminah fi ma li za`iri al-nabi ila al-madinah al-munawarah.  - 1-177. 

maman abdul majid binfas & mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  sejarah dan budaya di alam melayu.  - 223-244 (13). 

maman abdul majid binfas & mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  sejarah & budaya di alam melayu.  - 223-244 (13). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  ensiklopedia kejuruteraan alam melayu.  - 25-36 (3). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  ensiklopedia kejuruteraan alam melayu.  - 19-24 (2). 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  wahdat al-adyan dalam pemikiran al-hallaj dan hamzah fansuri.  - kolokium siswazah atma semester 2 2014/2015. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman & abdul manam mohamad.  (2015).  baldatun tayyibah model kesultanan melayu nusantara.  - 49-64. 

mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman, abdul manam bin mohamad.  (2015).  model kesultanan alam melayu `sultan iskandar muda meukuta alam, kerajaan aceh darussalam, abad ke 17 masihi.  - semiar baldatun toyibbah (ii) model kesultanan melayu nusantara. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd syukri yeoh abdullah.  (2015).  hierarki jawatan dan disiplin fatwa kadi dan mufti di alam melayu.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

zulkifli al-bakri, mohd syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah.  (2015).  peranan dan sumbangan shaykh al-islam/ qadi al-malik al-adil/ mufti dalam pembinaan kegemilangan tamadun kesultanan di alam melayu.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

maman abdul majid binfas, mohd syukri yeoh abdullah, ahmad munawar ismail.  (2014).  tapak perbezaan asal usul gerakan muhammadiyah dan nahdlatul ulama (nu) di indonesia.  - jurnal melayu.  14-31. 

prof. dr. mohd nasir omar, prof. dr. abdul latif samian, prof. madya dr. mohd shukri yeoh abdullah & encik yusri mohammad ramli.  (2014).  gerakan pluralisme agama di alam melayu.  - kursus perbandingan agama. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd. syukri yeoh abdullah, othman talib, salmah binti ahmad, wan nasyrudin wan abdullah & hanafi dollah.  (2014).  al-simt al-majid dalam masyarakat alam melayu.  - Bab 6 dan 114-130. 

maman abdul majid binfas, mohd syukri yeoh abdullah & ahmad munawar ismail.  (2014).  asal usul gerakan pendidikan muhammadiyah di indonesia.  - jurnal antarabangsa alam & tamadun melayu.  2(2):65-80. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2014).  al-simt al-majid dalam masyarakat alam melayu.  - 138. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 101-107 (10). 

wan nasyarudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah & achyar zein.  (2014).  intertekstualiti dalam tarjuman al-mustafid.  - 199. 

md zuraimi mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, othman talib.  (2014).  al-simt al-majid dalam masyarakat alam melayu.  - Bab 1 & 17-67. 

maman abdul majid binfas, mohd syukri yeoh abdullah & ahmad munawar ismail.  (2014).  tapak perbezaan asal usul gerakan muhammadiyah dan nahdatul ulama (nu) di indonesia.  - jurnal melayu.  14-31. 

salmah ahmad, mohd syukri yeoh abdullah, sulaiman ibrahim & wan nasyrudin wan abdullah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan arab.  - 106-110 (11). 

maman abdul majid binfas, mohd syukri yeoh abdullah & ahmad munawar ismail.  (2013).  budaya pengelolaan pendidikan tinggi muhammadiyah; berasaskan tanggungjawab dan transparansi.  - seminar antarabangsa ke-2 arkeologi, sejarah dan budaya di alam melayu / institut alam dan tamadun melayu, bangi. 

fairuzah basri, salmah hj. ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2013).  manuskrip `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufradin: sumbangan karya abad 17 masihi dalam pembinaan masyarakat melayu masa kini.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu.  1(2):31-43. 

abdul manam bin mohamad, mohd syukri yeoh abdullah dan md zuraini b. mashrom.  (2013).  tarekat naqshabandiyyah khalidiyyah malaysia siri 1: sejarah dan organisasi.  - 195. 

syabuddin gade, mohd syukri yeoh abdullah, salmah haji ahmad.  (2013).  pemikiran dakwah ali hasjmy.  - 197. 

osman chuah abdullah, mohd syukri yeoh abdullah & abdul manam mohammad al-merbawi.  (2013).  ageing population in developed countries: a study of process and phenomena.  - middle-east journal of scientific research.  17(2): 219-225. 

mohd syukri yeoh abdullah , salmah ahmad, wan nasir wan abdullah, mahram ahmad & muammar ghadafi hanafi.  (2013).  al-simt al majid = zikir, bay`at, pemakaiah, pengijazahan dan salasilah ahli tauhid dalam manuskrip alsimt-almajid.  - 1-168. 

sayyid buhar musal kassim, mohd syukri yeoh, zawiyah baba.  (2013).  a survey of problems faced by converts to islam in malaysia.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  8(1):85-97. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2013).  the education rohani journey ahlillah shaykh kuala.  - seminar abdul rauf singkel. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2013).  zawiyah tanoh abe dalam kenangan.  - seminar abdul rauf singkel. 

fauruzah ahmad, salmah ahmad dan mohd syukri yeoh abdullah.  (2013).  manuskrip umdat al muhtajin ila suluk maslak al mufradin : sumbaga karya abad 17 masihi dalam pembinaan masyarakat melayu masa kini.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu (iman).  31-43. 

sayyid buhar musal kassim, mohd syukri yeoh abdullah & zawiyah baba.  (2013).  a study of islamic conversion in malaysia.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu.  1(2):93-105. 

sayyid buhar musal kasim, mohd syukri yeoh abdullah & zawiyah baba.  (2012).  result of interviews and observations invisible feelings of new muslim convert.  - prosiding kolokium siswazah institut alam & tamadu melayu(atma). 

sayyid buhar musal kasim, mohamad syukri yeoh abdullah & zawiyah baba.  (2012).  invisible feelings of new muslim convert.  - prosiding kolokium siswazah. 

sayyid buhar musal kassim, mohd syukri yeoh abdullah dan zawiyah.  (2012).  inner conflicts of muslim converts.  - prosiding seminar antarabangsa arkeologi, sejarah dan budaya di alam melayu / institut alam dan tamadun melayu. 

fairuzah basri, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2012).  penerapan budaya beragama di kalangan masyarakat melayu pada abad ke-17m : kajian berasas manuskrip `umdat al-muhtajin.  - prosiding seminar antarabangsa arkeologi, sejarah dan budaya di alam melayu / institut alam dan tamadun melayu. 

maman abdul majid binfas & mohd syukri yeoh abdulllah.  (2012).  budaya pendidikan nahdlatul ulama (nu): antara semangat juang dan agresif kreativiti.  - prosiding seminar antarabangsa,universiti kebangsaan malaysia. 

fairuzah basri, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2012).  suluk dalam manuskrip `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin.  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu (atma). 

fairuzah basri, roslee jumaat, salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2012).  gaya penulisan manuskrip kitab: kaedah memahami teks.  - prosiding seminar penyelidikan jawi & manuskrip melayu: mengenali jati diri bangsa melalui tulisan jawi / uitm shah alam. 

mohd syukri yeoh abdullah, yusri mohamad ramli, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - Bab 5, hlm. 69-78. 

muammar ghaddafi hanafiah, abdul latif samian, mohd. syukri yeoh abdullah, zawiyah baba, zulkifley hamid & wan nasyruddin wan abdullah.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - 79-89. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohd nasir omar, amani ali almetwally, sayyid buhar musa & fairuzah basri.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - 59-68. 

maman abdul majid binfas & mohd syukri yeoh abdullah.  (2012).  budaya pengelolaan pendidikan muhammadiyah dan nahdlatul ulama (nu) indonesia.  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu (atma). 

abdul manam bin mohamad al-merbawi, mohd syukri yeoh abdullah, wan nasyrudin bin wan abdullah, salmah ahmad, osman chuah abdullah.  (2012).  tareqat naqshabandiyyah khalidiyyah in malaysia: a study on the leadership of haji ishaq bin muhammad arif.  - miqot: jurnal ilmu-ilmu keislaman.  36(2):299-319. 

abdul rahman bin ismail, mohd syukri yeoh abdullah.  (2012).  sifat taat setia pendekar melayu.  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu (atma). 

sayyid buhar musal kassim, mohd syukri yeoh abdullah & zawiyah baba.  (2012).  results of interviews and observations invisible feelings of new muslim convert.  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu (atma). 

abd. rahman ismail & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  ilmu kebatinan kependekaran melayu.  - kolokium siswazah atma, puri pujangga. 

maskur & mohd syukri yeoh.  (2011).  the social movement of the acehnese jamaat tabligh.  - jurnal ar-raniry.  87:165-180. 

maskur & syukri yeoh.  (2011).  the social movement of the acehnese jama`at tabligh.  - jurnal ar-raniry.  87(1):165-180. 

mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  dakwah zawiyah cot kala abad ke-10 masihi : suatu refleksi sejarah.  - seminar antarabangsa tasawuf program mukhayyam tarbawi. 

mohd kamal mahdi & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri.  - 173. 

fairuzah basri, salmah ahmad, mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  manuskrip umdat al-muhtajin: sumber biografi abdul rauf ali- al-fansuri al-singkili.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

mohd syukri yeoh abdullah, ahmad redzuwan mohd yunus.  (2011).  tasawwuf: an impetus to islamic revivalism in the malay world.  - tawarikh: international journal for historical studies.  2(2):175-190. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad, fairuzah basri, sayyid buhar musal kassim, mohd faisal mohd top & rosle jumat.  (2011).  sumperan zawiyah cot kala dalam islamisasi alam melayu.  - syarahan awam, universiti islam negeri (uin) syarif hidayatullah. 

rosli jumat, mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad, fairuzah basri, sayyid buhar musal kassim.  (2011).  daqa`iq al-huruf : satu kajian tekstologi (karya murshid shaykh abdul muyhi pamijahan, iaitu shaykh abdul rauf ali al-fansuri al-singkili).  - seminar internasional "sharia values in sufi order perspective" (comparative study between shattariyah in malaysia and naqsabandiyah in indonesia). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  gerakan tarekat shattariyyah malaysia: satu refleksi pengalaman.  - seminar internasional "sharia values in sufi order perspective" (comparative study between shattariyah in malaysia and naqsabandiyah in indonesia). 

osman abdullah chuah, abdul salam m. shukri and mohd syukri yeoh.  (2011).  indian muslims in malaysia: a sociological analysis of a minority ethnic group.  - journal of muslim minority affairs.  31(2):217-230. 

muhammad syukri yeoh abdullah, ahmad redzuan mohamad yunus.  (2011).  tasawuf an impetus to islamic revivalism in the malay world.  - hamdard islamicus.  23-40. 

mohammad syukri yeoh abdullah, ahmad redzuwan mohammad yunus.  (2011).  tasawwuf an impetus to islamic revivalism in the malay world.  - hamdard islamicus.  34(1):23-40. 

mohd. syukri yeoh abdullah & abdul latif samian.  (2011).  the economic impact of zawiyah in the malay world. (tajuk slide :zawiyah and its economic dimension).  - simposium antarabangsa islam dan tamadun bil 1/2011. 

sayyid buhar musal kassim & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  invisible feelings of new muslim converts.  - kolokium siswazah atma, puri pujangga. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  zawiyah dalam lipatan sejarah & kebudayaan alam melayu.  - 138. 

yusri mohamad ramli,mohd syukri yeoh abdullah, faudzinaim badarudin, nasrun alias, suhainimd noor & anuar ahmad mohd taqi.  (2011).  shaykh sayf al-rijal al-azhari: penyelamat konflik wujudiyyah di atjeh.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  zawiyah; institusi ilmu pertama di alam melayu.  - majlis silaturrahim pondok dan sambutan maulidur rasul 1431h. 

fairuzah basri, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  naskhah `umdat al-muhtajin`: inventori dan diskripsi.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad, faizurah basri, rosle jumat, syabuddin gade, maskur samir & achyar zein.  (2011).  zawiyah tanoh abee: sejarah dan perkembangannya.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

rosle jumat, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  daqa`iq al-huruf, karya shaykh abdul rauf ali al-fansuri al-singkili: suatu pengenalan intisari.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  pengaruh ciri-ciri manuskrip arab dalam penulisan manuskrip alam melayu.  - international seminar on restorasi naskah: revitalisasi masnukrip aceh: pemeliharaan dan pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya masa lalu. 

mohd kamal bin mahdi, mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  semiotika dakwah: syair sidang fakir shaykh hamzah al-fansuri.  - 237. 

fairuzah basri, mohd syukri yeoh abdullah & salmah ahmad.  (2011).  pernaskahan manuskrip `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin.  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu (atma) 2011, ukm. 

rosle jumat, mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad.  (2011).  daqa`iq al-huruf: satu refleksi konten.  - prosiding kolokium siswazah institut alam dan tamadun melayu (atma) 2011, ukm. 

yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah, faudzinaim badarudin, nasrun alias, suhaini md noor, anuar ahmad mohd taqi.  (2011).  hamzah fansuri revisited: rejuvenating malay muslim perception of other religions.  - proceeding of international conference on islamic civilization and malay identity 2011 (icicmi). 

osman abdullah chuah, abdul salam m.syukri, mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  india muslim in malaysia: a sociological analysis of a minority etcnic group.  - journal of muslim minority affairs.  217-230. 

mohd syukri yeoh abdullah & md zuraini mashrom.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'ri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik.  - 525. 

salmah ahmad, mohd syukri yeoh abdullah, sulaiman ibrahim & wan nasyrudin wan abdullah.  (2010).  miftah al-wird (terjemahan dan pentahkikan).  - 200. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, mohd. nasir omar & mohammad fadzeli jaafar.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'iri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shaykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  - permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  525. 

mohd. nasir omar, wan mohtar wan yusoff, wan nasyarudin wan abdullah & mohd syukri yeoh abdullah.  (2010).  zawiyah dalam lipatan sejarah dan kebudayaan alam melayu.  - 138. 

fairuzah basri, mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad.  (2009).  pegangan akidah shaykh abdul rauf singkel berdasarkan naskhah `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin.  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm. 

salmah ahmad, dr. mohd syukri yeoh abdullah, maheram ahmad, wan nasyruddin wan abdullah, hanafi dollah, othman talib, muammar ghaddafi hanafiah.  (2009).  jatidiri melayu dalam karya-karya shaykh ahmad al-qushashi (ukm-gup-tks-08-07-293).  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007. 

ahmad redzuwan mohd yunus dan mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  kajian budaya etnik malaysia.  -

md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah dan othman talib.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 1-41. 

mohd. syukri yeoh abdullah.  (2009).  zawiyah shaykhkuala sebagai pusat penyebaran islam abad ke 17 masihi.  - sari (jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu).  27(2): 87-118. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  award al-ayyam wa layali.  - jurnal terjemahan alam dan tamadun melayu.  1(1):89-115. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad dan mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 261. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohamad fadzeli jaafar dan syamsul andy galigo.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 241-252. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  awrad al-ayyam wa layali.  -

faizurah basri, mohd syukri yeoh abdullah dan salmah ahmad.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin : panduan individu menuju ke jalan allah.  - 221-239. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd. syukri yeoh abdullah, othman talib, salmah ahmad, wan nasyrudin wan abdullah dan hanafi dollah.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 115-136. 

hajah salmah ahmad dan mohd. syukri yeoh abdullah.  (2009).  islam di era globalisasi.  - Bab 4 : 54-65. 

hajah salmah ahmad & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2009).  islam di era globalisasi.  - Bab 4 : 54-65. 

ahmad redzuwan mohd yunus & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  kajian budaya etnik malaysia.  - 170. 

abdul ghafar don, ideris endot & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  book reviews : challenging times by j.s solomon (ed.).  - al-hikmah.  1: 143-145. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  dakwah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan kehidupan lingkungan.  - al-hikmah.  1: 115-124. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  mesej `umdat al- muhtajin ila suluk maslak al-mufridin : panduan individu menuju ke jalan allah.  - 15-100. 

md zuraini mashrom dan mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  al-durrah al-thaminah fi ma li za`iri al-nabi ila al-madinah al- munawwarah (permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah): mesej dakwah shaykh ahmad al-qushashi.  - 171. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 139. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2008).  pemikiran dakwah shaykh abdul.  -

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad , mohammad fadzeli jaafar & syamsul andy galigo.  (2008).  pengaruh al-simt al-majid dalam teks umdat al-muhtajin.  - persidangan antarabangsa budaya dan pemikaran malaysia-indonesia.  420-427. 

mohd. syukri yeoh abdullah.  (2008).  dinamika pemikiran dan budaya islam malaysia-indonesia.  - 32 : 271-283. 

mohd shukri yeoh abdullah & ahmad redzuwan mohd yunus.  (2008).  isu-isu dalam dakwah, tarekat tasawuf & ajaran sesat di malaysia.  - 7-20. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd syukri yeoh abdullah, maheram ahmad, othman talib, salmah ahmad, wan nasyruddin wan abdullah, hanafi dollah.  (2008).  kepentingan nilai sanad dalam al-simtu al-majid, shaykh ahmad qushashi rhm.  - seminar antarabangsa budaya & pemikiran malaysia -indonesia. jabatan usuluddin & falsafah,fakulti pengajian islam. 

mohd syukri yeoh abdullah & ahmad redzuan mohd yunus.  (2008).  isu-isu dalam dakwah, tareqat tasawuf ajaran sesat di malaysia.  - Bab 2 : 7-20. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2008).  pesan dakwah zawiyah shaykhkuala: gagasan panduan perubahan lain ke universitas.  - prosiding seminar antarabangsa budaya & pemikiran malaysia-indonesia. 

mohd syukri yeoh abdullah & abdull rahman mahmood.  (2008).  islam pasca kemerdekaan.  - HLM. 175-184. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd syukri yeoh abdullah maheram ahmad, othman talib, salmah ahmad, wan nasyrudin wan abdullah dan hanafi dollah.  (2008).  kepentingan dan nilai sanad dalam al-simt al-majid, shaykh ahmad al-qushashi rhm.  - prosiding seminar antarabangsa budaya & pemikiran malaysia-indonesia. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2007).  beberapa penemuan baru tentang ketokohan shaykh abdul rauf ali al-fansuri al-singkili.  - seminar penyelidikan dalam pengajian islam ke-4.  217-226. 

mohd syukri yeoh abdullah & abdul ghafar don.  (2007).  penyebaran islam di andalus menurut perspektif dakwah.  - prosiding simposium tamadun islam abad pertengahan ii : politik, ekonomi, sosial dan intelektual era andalusi. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2007).  miftah al-wird : terjemahan dan tahkik.  - seminar penyelidikan dalam pengajian islam ke-4.  687-692. 

salmah hj. ahmad, mohd syukri yeoh abdullah & othman talib.  (2006).  budaya dan pemikiran islam (mesir-malaysia).  - 543-550. 

othman talib, mohd. syukri yeoh abdullah dan salmah ahmad.  (2006).  seni burdah di kampung tal tujuh pasir mas kelantan: satu kajian historiografi.  - seminar serantau dakwah dan kesenian, jabatan pengajian dakwah dan kepimpinan fpi. 

zulkifle abdul ghani & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2005).  dakwah dan etika politik di malaysia.  - 1-323. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2005).  dakwah dan etika politik di malaysia.  - 220-228. 

salmah ahmad & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2003).  kejayaan kesarjanaan dan kepenyairan shaykh abdul rahman al-siddiq al-banjari di rantauan.  - prosiding nadwah ulama nusantara ii: sumbangan ulama dan tokoh agama borneo. 

anwar fakhri bin omar, mohd syukri yeoh abdullah dan salmah ahmad.  (2000).  risalah mukjizat al-quran.  -