Penerbitan Terkini

ummi sumaiya samsuddin @ yasin, khadijah abdul razak.  (2024).  tahap motivasi guru pendidikan islam pasca pandemik: tinjauan di daerah klang, selangor.  - qalam international journal of islamic and humanities research.  14-35. 

nor alniza azman, mohd isa hamzah, khadijah abd razak.  (2024).  exploring the impact of digital technology transformation in islamic education: the islamic education teachers perspective.  - e-bangi journal of social sciences & humanities.  202-212. 

rabiatul adawiah muhamad, khadijah abdul razak.  (2024).  penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang pendidikan islam sekolah menengah.  - qalam international journal of islamic and humanities research.  40-52. 

norshidah mohamad salleh, khadijah abdul razak, manisah mohd ali, harun baharudin, mohd. khairi haji hussin, siti muhibah hj. nor.  (2023).  penerbitan penyelidikan (siri 1).  - 22. 

muhammad khairi khairul anuar, khadijah abdul razak.  (2023).  cabaran pengintegrasian pendidikan digital dalam pendidikan islam mendepani era ri 4.0.  - jurnal marbawi.  24-34. 

mohd kaziman ab wahab, hafizhah zulkifli, khadijah abdul razak.  (2023).  kelestarian pendidikan rabbani.  - 10. 

noor hafzam kamarudin, khadijah abdul razak.  (2023).  pengajaran tarannum dalam kalangan guru pendidikan islam di sekolah rendah.  - idealogy journal.  1-12. 

shafiah abdul rashid, zanaton h. iksan, khadijah abdul razak.  (2023).  examining secondary school pupils understanding of the nature of science and its implication.  - international journal of academic research in progressive education & development.  1554-1566. 

hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

nor zaitulakmar muda @ a ghani, khadijah abdul razak.  (2023).  kemahiran guru pendidikan islam sekolah rendah terhadap amalan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah (pbd).  - advanced research in islamic studies and education (arise).  92-108. 

nashitah abd kadir, khadijah abdul razak.  (2023).  kesediaan guru pendidikan islam sekolah rendah zon sungai siput, perak melaksanakan pentaksiran bilik darjah (pbd).  - jurnal teknikal dan sains sosial.  85-99. 

nor aida mamat, khadijah abdul razak.  (2023).  kreativiti dalam pembelajaran dan pemudahcaraan abad ke-21 guru pendidikan islam sekolah di daerah belura.  - international journal of education and pedagogy (ijeap).  87-94. 

siti fatimah wahidah zamri, khadijah abdul razak.  (2023).  amalan pengajaran guru pendidikan syariah islamiah.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  1-11. 

nabilah rumainor, khadijah abdul razak.  (2023).  hubungan pengetahuan dan amalan pedagogi terbeza guru pendidikan islam.  - jurnal penyelidikan pendidikan dan teknologi malaysia (jpptm).  64-72. 

nur amirah adibah khairon anuar, khadijah abdul razak.  (2023).  factors of teachers creativity practice in the 21st century learning.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1225-1235. 

ayu amirosemini yusoff, khadijah abdul razak.  (2023).  amalan pengajaran guru bagi pembelajaran murid tercicir dalam mata pelajaran pendidikan islam.  - al-makrifah: journal of knowledge and learning in islamic tradition and culture.  36-52. 

nur hafizah mohd kamaruzzaman, khadijah abdul razak.  (2023).  pengetahuan pentaksiran bilik darjah guru pendidikan islam.  - proceedings international conference on global education x 2023.  169-181. 

zuraida che pa, khadijah abdul razak.  (2023).  the needs of strategic planning in education: a proceeding paper.  - advanced research in islamic studies and education (arise).  71-78. 

muhammad aizat anwar apandi; khadijah abdul razak.  (2023).  creativity and innovation of primary school islamic education teachers based on gender differences.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1646-1658. 

siti eshah binti basri, khadijah abdul razak.  (2023).  amalan pengajaran tajwid guru pendidikan islam.  - qalam international journal of islamic and humanities research.  1-15. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2023).  penerokaan terhadap pengetahuan yang digunakan oleh guru inovatif pendidikan islam untuk menghasilkan inovasi pengajaran.  - akademika.  89-101. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2023).  defining teaching innovation according to the perspective of innovative teachers of islamic education.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1410-1420. 

shaipulnizam othman, khadijah abdul razak.  (2023).  pengetahuan pendidikan dalam kalangan guru-guru sekolah agama daerah johor bahru.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  43-53. 

noor ain bakhtiar, khadijah abdul razak.  (2023).  penggunaan carta traffic light huruf bagi meningkatkan kemahiran menyambung huruf jawi dalam kalangan murid.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  26-42. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2023).  motivasi penghasilan inovasi pengajaran oleh guru inovatif pendidikan islam.  - journal of quran sunnah education and special needs.  1-15. 

nor azlinda abdul aziz, khadijah abdul razak.  (2022).  penggunaan saluran youtube untuk pdpc dalam kalangan guru pendidikan islam.  - prosiding seminar penyelidikan pendidikan kebangsaan zon sabah 2022 (sepzon22).  114-124. 

muhamad aufa mohammed sanusi, khadijah abdul razak.  (2022).  telefon pintar sebagai medium pembelajaran dalam kalangan guru pelatih pendidikan islam.  - jurnal wacana ilmu.  139-148. 

siti nurfitri moyang. khadijah abdul razak.  (2022).  kompetensi guru pendidikan islam menggunakan google meet untuk pengajaran al-quran.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  2-17. 

ros arniza zakaria, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2022).  analysis of self-hisbah factors on moral appreciation among muslim secondary school students in malaysia fuzzy delphi method application.  - e-bangi : journal of social sciences and humanities.  16-34. 

nor zaitulakmar muda @ a ghani, khadijah abdul razak, ab. halim tamuri.  (2022).  menegur dan menasihati dalam konteks pendidikan.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12 2022.  418-429. 

norfarahi zulkifli , zuraidah ramdzan, wan ali akbar wan abdullah, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2022).  moral values application in islamic education teaching and learning through the 21ce activities.  - mdpi proceedings for international academic symposium of social science 2022.  1-7. 

mohd kaziman ab wahab, hafizhah zulkifli, khadijah abdul razak.  (2022).  impact of philosophy for children and its challenges: a systematic review.  - children.  1-14. 

muhammad aizat anwar apandi, khadijah abdul razak.  (2022).  kreativiti & inovasi guru pendidikan islam sekolah rendah: satu analisis literatur.  - qalam international journal of islamic and humanities research.  78-96. 

muhammad talhah jima'ain, nurul asyikin ab rahman, khadijah abdul razak, ahmad marzuki mohamad, aminudin hehsan.  (2022).  pilot study and data examination for the teaching composition of higher order thinking skills (hots) in the field of sirah on islamic education teachers.  - jurnal ilmiah peuradeun.  613-627. 

muhammad aizat anwar apandi, khadijah abd razak.  (2022).  aplikasi google meet dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  749-759. 

ahmad asfahani bashiron, khadijah abdul razak.  (2022).  kajian rintis pelaksanaan pentaksiran bilik darjah (pbd) dalam kalangan guru pendidikan islam (gpi): pengetahuan, amalan dan kekangan.  - e-prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-7 (pasak 7 2022).  902-917. 

nur aida muhammad, khadijah abdul razak, ab. halim tamuri.  (2022).  hubungan iklim sekolah dengan pelaksanaan pengajaran berpandukan pedagogi produktif guru pendidikan islam sekolah menengah kebangsaan di malaysia.  - e-bangi journal of social sciences & humanities.  81-97. 

siti khadijah hamzah, khadijah abdul razak.  (2022).  tahap efikasi kendiri dan amalan pembelajaran abad ke-21 guru pendidikan islam sekolah rendah.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  82-98. 

nur atiqah md yusof, khadijah abdul razak.  (2022).  pandemik covid 19: cabaran pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  477-484. 

nurfadilah mohamad, khadijah abdul razak, harun baharudin.  (2022).  amalan pengajaran taranum dalam kelas khas kemahiran membaca & menghafaz al-quran (kkq).  - journal tamu.  98-110. 

noraziah mhd yusop, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2022).  differentiated learning practices in teaching sirah: a study in selangor and negeri sembilan trust schools.  - international journal of academic research in business & social sciences.  2078-2091. 

che afidah che hanifar, khadijah abdul razak.  (2022).  hubungan personaliti dan kualiti pengajaran guru pendidikan islam.  - jurnal teknikal dan sains sosial (jtss).  1-11. 

khamisah isa, khadijah abdul razak.  (2022).  pengetahuan teknologi pedagogi kandungan guru pendidikan islam dalam pengajaran sirah dan tamadun islam.  - jurnal teknikal dan sains sosial (jtss).  21-33. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2022).  fuzzy delphi techniques: creative teaching model design for polytechnic islamic education lecturers.  - international journal of academic research in progressive education and development (ijarped).  1163-1180. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2022).  creative teaching practice among islamic education lecturers; the influence of gender, age and teaching experience.  - cakrawala pendidikan jurnal ilmiah pendidikan.  416-424. 

norzi mohd yusoff, khadijah abdul razak, adnan derahman.  (2022).  kompetensi guru muslim berdasarkan surah ar-rahman ayat 1 hingga 4.  - the journal of quran sunnah education and special needs.  65-78. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2022).  proses jana idea untuk menghasilkan inovasi pengajaran: gaya guru inovatif pendidikan islam.  - jurnal pendidikan malaysia.  53-64. 

ani raihana rosli, khadijah abdul razak.  (2022).  cabaran dan impak dalam pengajaran guru pendidikan islam dan pembelajaran murid di fasa pandemik covid-19.  - jurnal teknikal dan sains sosial (jtss).  61-68. 

zunah nur syafiqah zaihan, khadijah abdul razak.  (2022).  pelaksanaan ibadah dalam pembentukan jati diri murid.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  68-79. 

muhamad fazizul benah, khadijah abdul razak.  (2022).  penguasaan jawi bagi kata serapan bahasa arab dalam kalangan guru pendidikan islam..  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  192-202. 

farah alyaa zulkipli, khadijah abdul razak.  (2022).  kesediaan guru agama terhadap pelaksanaan pengajaran fardhu ain bagi golongan oku.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  344-359. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2022).  the exploration of innovation forms and suitable topics for da'wah application through teaching innovation.  - international journal of academic research in progressive education and development.  74-83. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2022).  innovation material for islamic teaching education and its relationship to basic concepts of education.  - journal of positive school psychology.  1536-1547. 

amirah syafiqah anuar, khadijah abdul razak.  (2022).  penggunaan augmented reality di dalam pengajaran sirah.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  56-67. 

hafizhah zulkifli, wan muna ruzanna wan mohammad, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd isa hamzah, aliza alias, khadijah abdul razak, harun baharudin, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan, nurul asiah fasehah muhamad.  (2022).  eprosiding wacana pendidikan islam siri ke 12.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke 12.  1-979. 

surayya kamarul anowa, khadijah abdul razak.  (2022).  program kelas berasaskan subjek dalam penerapan akhlak murid.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  945-955. 

rofidah abdul wahab, khadijah abdul razak.  (2022).  pengetahuan dan kemahiran guru pendidikan islam terhadap penggunaan kaedah gallery walk.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  33-43. 

ithar hanani mohd zaki, khadijah abdul razak.  (2022).  amalan pedagogi terbeza guru pendidikan islam pasca pandemik.  - 5th international seminar on education issues (ispen2022).  9-17. 

felza zurrasyiiq abd hamid, khadijah abdul razak.  (2022).  amalan pengajaran dan pembelajaran model khatam al-quran guru pendidikan islam.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  180-191. 

zurain zaini, khadijah abdul razak.  (2022).  minat dan motivasi murid terhadap penggunaan aplikasi interaktif dalam pendidikan islam.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-11. 

surianiwati sharifudin, khadijah abdul razak.  (2022).  penggunaan kalis jawi dan traveling file dalam meningkatkan kemahiran menyambung huruf jawi di sekolah jenis kebangsaan cina (sjkc).  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  115-128. 

fatin izati mohd taher, khadijah abdul razak.  (2021).  penguasaan kemahiran komunikasi pelajar melalui pembelajaran berasaskan projek berorientasikan animasi.  - international conference on business, education, social sciences, economics and technology 2022 (icbeset2022).  112-126. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  generating teaching innovation among teachers: what is the role of school administrators?.  - journal of contemporary issues in business and government.  74-81. 

fathi abdullah, khadijah abdul razak.  (2021).  tahap minat dan penerimaan pelajar terhadap gamifikasi dalam bidang sirah.  - journal of quran sunnah education & special needs.  27-38. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah , khadijah abdul razak.  (2021).  creative teaching practices among islamic education lecturers in polytechnic.  - e-bangi journal of social science and humanities.  32-41. 

mohd jamalil ismail, khadijah abdul razak, harun baharudin.  (2021).  mentoring at maahad tahfiz al-quran negeri (mtqn) in pahang, malaysia.  - turkish journal of computer and mathematics education.  3383-3388. 

mohd nasrun ahmad, khadijah abdul razak, maizatul suraya muhammad nor.  (2021).  pelaksanaan inovasi dalam pengajaran hafazan guru kelas kemahiran quran (kkq) di sekolah menengah harian.  - prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  327-340. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  tugasan transkrib dalam kalangan pelajar universiti pada musim pandemik covid-19: persepsi transcriber.  - journal of personalized learning.  15-22. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2021).  skills acquisition in implementing creative teaching: lecturers' perspectives.  - turkish journal of physiotherapy and rehabilitation.  4889-4900. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  formation of teaching innovation production cycle model based on the practice of innovative teachers of islamic education.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1366-1378. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2021).  konsep inovasi dalam islam menurut pandangan asatizah inovatif.  - journal of quranic sciences and research.  8-16. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  kolaborasi dalam penghasilan inovasi pengajaran.  - manu jurnal pusat penataran ilmu & bahasa.  1-17. 

siti nur aziemah rosli, khadijah abdul razak.  (2021).  cabaran dan cadangan penyelesaian tasmik atas talian.  - jurnal ilmi.  137-145. 

siti aisyah ibrahim, nurul sakinah aziz, hafizhah zulkifli, khadijah abdul razak.  (2021).  perkembangan islamisasi ilmu sains dan usaha pengaplikasiannya di malaysia.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  14-25. 

wan izyan izzati w jaafar, khadijah abdul razak.  (2021).  pengetahuan dan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi guru pendidikan islam sekolah rendah.  - journal of educational research and indigenous studies.  185-195. 

nursafra mohd zhaffar, wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  pengajaran maya guru inovatif pendidikan islam dalam era pandemik covid-19.  - journal of islamic educational research (jier).  31-43. 

siti aisyah ibrahim, khadijah abdul razak.  (2021).  pandemik covid-19: cabaran dan impak dalam pendidikan islam dan pembelajaran murid.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  89-94. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak , mohd isa hamzah , nursafra mohd zhaffar.  (2021).  kerangka karakter inovator menurut perspektif islam.  - international journal of islamic and civilizational studies (umran).  1-11. 

wan ali akbar wan abdullah, nursafra mohd zhaffar, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  konsep lima mim: persepsi pelajar terhadap guru inovatif pendidikan islam.  - international journal of humanities technology and civilization (ijhtc).  59-71. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2021).  kemahiran pensyarah pendidikan islam dalam proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  1-15. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  inovasi i-think menurut perspektif guru inovatif pendidikan islam.  - journal of contemporary islamic studies.  116-129. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2021).  model guru pendidikan islam komprehensif.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  63-74. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2021).  inovasi "hajj pop-up tour": kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangunkannya.  - innovative teaching and learning journal.  23-30. 

muhamad zaki zainuddin, khadijah abdul razak.  (2021).  pengetahuan akidah dan amalan ibadah pelajar sekolah menengah di kuala pilah, negeri sembilan.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  80-95. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak.  (2021).  risalah al-mubdi: dari talk ke tech.  - 154. 

firdaus abdul fatah, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2021).  exploring methodology for sharia subject in accordance with dini integrated curriculum.  - psychology and education.  2456-2463. 

yusliwati adnah, khadijah abdul razak.  (2020).  pengetahuan pentadbir sekolah dalam pengurusan pendidikan agama murid oku.  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  390-396. 

norzehan zakaria, khadijah abdul razak.  (2020).  kemahiran dan sikap guru terhadap pelaksanaan kelas (kafa untuk murid oku di negeri selangor..  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  384-389. 

sumyati mohamed yunos, khadijah abdul razak.  (2020).  kesediaan pendidikan agama untuk orang kurang upaya (oku) di sekolah rendah agama.  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  521-526. 

farah ilyani zakaria, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2020).  pengajaran tarannum al-quran kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz al-quran (kkq) di smka: penilaian komponen proses perkembangan pengajaran berdasarkan model cipp.  - proceedings of 7th international conference on islamic education 2020 (icied 2020).  746-759. 

zaidatul akmar zahari, khadijah abdul razak.  (2020).  pendekatan kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam di sekolah rendah.  - e-prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-5 (pasak5 2020).  1257-1269. 

farah ilyani zakaria, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2020).  kualiti bakal guru dalam pengajaran tilawah al -quran melalui pengalaman pembelajaran terdahulu (ppt).  - proceedings of 7th international conference on islamic education 2020 (icied 2020).  730-745. 

hafizhah zulkifli, nor alniza azman, khadijah abdul razak.  (2020).  understanding the leadership of khulafa arrashidin and the practice of noble values.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  3570-3582. 

ismail jaafar, khadijah abdul razak.  (2020).  strategi penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam kalangan guru tasawwur islam di sekolah menengah.  - international conference on global education viii ( icge ).  489-498. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2020).  pengurusan masa guru inovatif pendidikan islam.  - online journal of islamic education (o-jie).  33-39. 

elmi hidayah abdul rahman, khadijah abdul razak.  (2020).  tahap motivasi dan persepsi murid islam di sjk(c) terhadap guru pendidkan islam.  - proceedings of the international conference of future education and advances (icofea) 2020.  153-160. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2020).  isu dan cabaran penggunaan mooc dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  - journal of research, policy & practice of teachers & teacher education.  77-94. 

norfarahi zulkifli, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2020).  faktor pendorong kreativiti dalam kalangan pelajar politeknik.  - asian people journal.  77-85. 

ros arniza zakaria, mohd isa hamzah, khadijah abd razak.  (2020).  the influence of self-appreciation, self- supervision and social supervision on the appreciation of akhlaq among muslim student.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  8682-8692. 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 74. 

zamri mahamod, khadijah abdul razak, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 60. 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 58. 

zamri mahamod, khadijah abdul razak, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 29. 

mohd yusoff mohd nor, zamri mahamod, khadijah abdul razak.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 41. 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 50. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2020).  pengetahuan untuk menghasilkan inovasi pengajaran dalam kalangan guru inovatif pendidikan islam.  - asian people journal (apj).  192-201. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2020).  integrasi konsep dalam pendidikan islam.  - 94. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2020).  peranan pentadbir sebagai pencetus penghasilan inovasi dalam kalangan guru inovatif pendidikan islam.  - jqss - journal of quran sunnah education and special needs.  11-18. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2020).  konsep inovasi menurut pandangan guru inovatif pendidikan islam.  - attarbawiy: malaysian online journal of education.  13-21. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2020).  allah sebagai al-badi: inspirasi untuk menjadi guru inovatif.  - journal of educational research & indigenous studies.  1-12. 

n. hashimah a. shukri, m. khalid m. nasir, khadijah abdul razak.  (2020).  educational strategies on memorizing the quran: a review of literature.  - international journal of academic research in progressive education & development.  632-648. 

abd wahab abd hamid, khadijah abdul razak.  (2020).  amalan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru pendidikan islam di sekolah rendah pedalaman sabah.  - jurnal kurikulum bahagian pembangunan kurikulum.  10-24. 

nor hashimah ahmad shukri, khadijah abdul razak.  (2020).  faktor motivasi pelajar dalam pengukuhan hafazan al-quran di kota bharu.  - jurnal dunia pendidikan.  32-40. 

norhalimaton saadiah ayub, mohd isa hamza, khadijah abdul razak.  (2020).  the practice of tadib leadership among islamic education teachers.  - international journal of academic research in business and social sciences.  931-943. 

muhamad huzairin mokhtar, khadijah abdul razak.  (2020).  amalan komunikasi bukan lisan guru al-quran dalam pengajaran tuisyen al-quran di rumah.  - proceeding- malaysia international convention on education research & management (micer2020).  1-10. 

muhammad talhah ajmain @ jimaain, khadijah abdul razak, siti fatihah osman, ahmad marzuki mohamad, ahmad kilani mohamed, aminudin hehsan.  (2020).  21st century islamic education teachers' strategy to nurture higher order thinking skill (hots) students.  - test engineering and management.  1384-1391. 

muhammad talhah ajmain jimaain, fatin nabilah abu hassan, khadijah abdul razak, aminudin hehsan, juhazren junaidi.  (2020).  the emerging challenges of industrial revolution 4.0: a students perspective.  - international journal of advanced science and technology.  1215-1225. 

muhammad talhah ajmain@jimaain, khadijah abdul razak, wan abdul rahman wan ibrisam fikry, mohamad anas mohamad yaakub, ahmad syafiq yusof, muhammad aiman abdull rahim.  (2020).  islamic education of the 21th century and its implications in the building of civilization.  - international journal of advanced science and technology.  2019-2028. 

hafizhah zulkifli, mohd reduan mahmood, rosnani hashim, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh.  (2020).  hikmah (wisdom) pedagogy of philosophical inquiry: a review.  - international journal of advanced science and technology.  3492-3506. 

zalmiza zakariya, khadijah abdul razak, ahmad munawar ismail.  (2020).  mentoring process of prayers among teachers in islamic education: a case study.  - international journal of academic research in business & social sciences.  589-598. 

mohd zahid zulkefly, khadijah abdul razak.  (2020).  permainan teka silangkata dalam meningkatkan pencapaian, motivasi dan minat pelajar terhadap pembelajaran bidang sirah.  - national teaching & learning conference : from teacher to teacher.  110-114. 

muhamad huzairin mokhtar, khadijah abdul razak.  (2020).  komunikasi bukan lisan dalam pengajaran guru pendidikan islam.  - proceedings of the sixth international social sciences postgraduates conference (6th ispc 2019).  13-25. 

noor azimah surip, khadijah abdul razak & ab. halim tamuri.  (2019).  tahap amalan kerjasama guru pendidikan islam (gpi) melalui syura dalam pengurusan pendidikan dakwah di sekolah.  - tinta artikulasi membina ummah.  19-29. 

norhananni nordin, khadijah abdul razak.  (2019).  pelaksanaan penerapan nilai dan cabarannya terhadap pembentukan akhlak murid di sekolah.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) 2019.  2504-2514. 

nazatul azreen abdul hayi, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis.  (2019).  peradaban islam dan kesejahteraan dunia.  - 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  133-143. 

mohd haziman mad zaid, khadijah abdul razak.  (2019).  strategi pembelajaran mnemonik dalam menguasai bab ulum al-quran pendidikan al-quran dan al-sunnah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019..  2351-2362. 

ahmad shafie mohamad, khadijah abdul razak..  (2019).  gamifikasi berasaskan quizizz dalam pembelajaran bidang sirah dan tamadun islam menengah rendah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke -6 2019..  711-729. 

maizatul suraya binti muhammad nor, mohd isa bin hamzah, khadijah binti abdul razak, fatahiyah binti elias.  (2019).  generic skills: concept and importance of students mastery.  - international journal of academic research in progressive education and development.  516-524. 

maizatul suraya muhammad nor, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2019).  cluster schools of excellence: concept and implementation.  - international journal of academic research in progressive education and development.  118-125. 

noor azimah surip, khadijah abdul razak, ab halim tamuri, firdaus abdul fatah.  (2019).  the practice of tolerance among islamic education teachers (iets) through shura in the management of dakwah activities in schools.  - creative education.  2606-2614. 

fatahiyah elias, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2019).  elements of thinking in teaching student-centered learning on faith: a case study.  - international journal of academic research in progressive education and development.  127-133. 

nazura sairan, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis, nor mahanom ahmad subaili.  (2019).  pengaruh islam terhadap tamadun melayu dari pelbagai aspek perkembangan masyarakat melayu.  - proceeding of the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology.  144-149. 

yusni mohamad yusak, khadijah abdul razak, mohd. aderi che noh, sri andayani mahdi yusuf, norsaadah din @ mohamed nasirudin.  (2019).  strategic approach of tahfiz programs for malaysian polytechnics.  - creative education.  2711-2717. 

norhayati zakaria, khadijah abdul razak.  (2019).  kaedah demonstrasi dalam pengajaran ibadah di sekolah rendah.  - 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  526-533. 

firdaus abdul fatah, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis, noor azimah surip.  (2019).  al-quran wal-hifzs heterogeneity of teaching methods among dini integrated curriculum sharia teachers.  - creative education.  2584-2592. 

noor azimah surip, khadijah abdul razak, ab halim tamuri.  (2019).  determining content validity instruments shura elements among islamic teachers in primary schools.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1120-1131. 

wan ali akbar wan abdullah, nursafra mohd zhaffar khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2019).  salman al-farisi sebagai model inovator unggul.  - journal of hadith studies.  13-20. 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2019).  karakter guru inovatif berdasarkan surah al kahfi.  - journal of quran sunnah education and special needs.  13-22. 

nur ashikin zakaria, khadijah abdul razak.  (2019).  amalan kerohanian dan pengimarahan masjid dalam kalangan pelajar di sebuah kolej mara.  - prosiding seminar wacana pendidikan 2019 (swapen 2.0). 

noor azimah surip, khadijah abdul razak & ab. halim tamuri.  (2019).  kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengurusan pendidikan dakwah di sekolah.  - journal of islamic, social, economics and development.  108-118. 

norrulhuda mohamed ali, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh, wan azuadi.  (2019).  kaedah pembelajaran berasaskan projek dalam pendidikan islam dalam kalangan pelajar sekolah rendah.  - proceeding of the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences, and educational technology 2019.  506-513. 

muhammad adeeb fitri darus , khadijah abdul razak.  (2019).  penggunaan carta bintang dalam meningkatkan motivasi pembelajaran pendidikan islam.  - prosiding seminar penyelidikan kebangsaan 2019.  175-181. 

jumisara binti chamili, khadijah abdul razak.  (2019).  menangani kekeliruan konsep penulisan jawi dari kanan ke kiri menggunakan hijaaq.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcara (pdpc) & inovasi.  13-20. 

badariah sidek, khadijah abdul razak.  (2019).  gaya pengajaran guru pendidikan islam di sekolah sukan malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcara (pdpc) & inovasi.  390-398. 

firdaus bt abdul fatah, khadijah abdul razak and maimun aqsha lubis.  (2019).  syariah subject using integrated dini curriculum: a renewal in government aided educational religious school.  - international journal of academic research in business & social science.  1068-1077. 

firdaus bt abdul fatah, khadijah abdul razak and maimun aqsha lubis.  (2019).  pengetahuan pedagogi mata pelajaran syariah kurikulum bersepadu dini di sekolah agama bantuan kerajaan.  - international journal of education, psychology and counseling.  1-11. 

khairi jalalluddin, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis.  (2019).  pendidikan akidah asas pembinaan tamadun islam di malaysia.  - proceeding of the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences, and educational technology 2019.  113-124. 

asiah binti bro @ yusop, khadijah binti abdul razak.  (2019).  meneladani gpi sebagai qudwah hasanah.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) & inovasi.  1094-1104. 

mohd khairul sahrie abdul rashid, khadijah abdul razak, wan muhammad najib wan abdullah.  (2019).  penggunaan kaedah nasyid dalam pdpc pendidikan islam di daerah cameron highlands.  - proceeding of the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences, and educational technology 2019.  472-478. 

sharifah hani bahjan wan yusof, khadijah abdul razak, afidah azman.  (2019).  tahap pengetahuan dan sikap terhadap pendidikan nilai islam dalam kalangan mahasiswa ukm.  - the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences and educational technology 2019.  62-70. 

nik mohd anuar, khadijah abdul razak.  (2019).  pengetahuan dan kesediaan murid terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran pendidikan islam rendah di wilayah persekutuan kuala lumpur.  - proceeding of international conference on global education (icge) vii.  558-268. 

zalmiza zakariya, khadijah abdul razak, ahmad munawar ismail.  (2019).  the approach of teaching prayer by islamic education teachers: a case study.  - international journal of academic research in business & social sciences.  851-860. 

sri andayani mahdi yusuf, mohd. aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2019).  tahfiz teachers ability in teaching of the subject hifz quran in implementing integrated curriculum tahfiz (kbt) secondary schools.  - international journal of academic research in business & social sciences.  836-850. 

abd wahab abd hamid, khadijah abdul razak.  (2019).  pengintegrasian kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam pendidikan islam.  - proceeding of the 12th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education, linguistics, social sciences, and educational technology 2019.  438-447. 

norhalimaton saadiah ayub, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2018).  ethics of islamic teachers education and the challenges of the current era.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2302-2314. 

nor sakinah mat arif, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh & maimun aqsha lubis.  (2018).  pembelajaran multimedia interaktif dalam pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc) pendidikan islam pemangkin kemahiran berfikir aras tinggi.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

abdul aziz ismail,khadijah abdul razak,mohd aderi che noh & maimun aqsha lubis.  (2018).  falsafah pendidikan islam mendepani hedonisme dalam kalangan remaja.  - the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

nursafra mohd zhaffar, wan ali akbar bin wan abdullah, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis.  (2018).  strategi penyoalan guru pendidikan islam dalam pengajaran berfikir kritis.  - asean comparative education research journal on islam and civilization. 

nor alniza azman, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis.  (2018).  falsafah islam menghadapi cabaran kemodenan globalisasi.  - proceeding of the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

sharmini siva vikaraman, azlin norhaini mansor, mohd izham mohd hamzah, khadijah abdul razak.  (2018).  influence of ethical leadership practices on teacher work engagement at high performing secondary schools: a case study.  - journal of advanced research in dynamical & control systems (special issue). 

hafizhah zulkifli, khadijah abdul razak, mohd reduan mahmood.  (2018).  the usage of addie model in the development of a philosophical inquiry approach in moral education module for secondary school students.  - creative education. 

mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar, khadijah abdul razak.  (2018).  barriers in teaching critical thinking in islamic education.  - creative education. 

firdaus abdul fatah, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis abdin lubis.  (2018).  kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan siswa guru dalam kursus pendidikan islam.  - proceedings 6th international conference on islamic education: rabbani education 2018 (icied 2018). 

khadijah abdul razak & nor sakinah mat arif.  (2018).  modal insan rabbani: analisis metafizik islam.  - proceedings 6th international conference on islamic education: rabbani education 2018 (icied 2018). 

mohd syahir hassim, maimun aqsa lubis & khadijah abdul razak.  (2018).  penggunaan ict dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab di sekolah rendah.  - proceeding of the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli, mohd aderi che noh.  (2018).  exploring students learning styles in relation to academic achievement in islamic education.  - journal of advances research in dynamical & control systems. 

farah ilyani zakaria, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2018).  amalan pembelajaran pelajar hahfiz di institusi tahfiz swasta.  - jurnal pendidikan malaysia.  141-148. 

aliyu yunus, mohd. isa hamzah, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis bin abdin lubis.  (2018).  students perceptions on parental background and their academic performance in islamic studies in nigeria.  - ebangi : journal of social science and humanities. 

farah ilyani zakaria, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2018).  penilaian produk program kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz al-quran dalam penguasaan tarannum.  - jurnal penyelidikan ipg kampus pendidikan islam.  31-41. 

aliyu yunus, mohd. isa hamzah & khadijah abdul razak.  (2018).  parental background and students academic performance; a comparative study in north-central nigeria.  - international journal of academic research in progressive education and development. 

fatahiyah elias, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak & maizatul suraya muhammad nor.  (2018).  elemen kemahiran insaniah dalam pendekatan berpusatkan pelajar pengajaran akidah sekolah rendah.  - jurnal sultan alaudin sulaiman shah.  113-122. 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2018).  amalan akhlak bakal guru.  - 115. 

mohd shahidan ilyas & khadijah abdul razak.  (2018).  pembelajaran berasaskan simulasi (pbs) sebagai kaedah pengajaran pendidikan islam abad ke-21.  - proceeding of the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

nor syahirah abu bakar, khadijah abdul razak & maimon aqsha lubis.  (2018).  kaedah perbincangan dalam pengajaran pendidikan islam di sekolah rendah.  - proceeding of the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

alina alias & khadijah abdul razak.  (2018).  kaedah pengajaran adab dan akhlak di sekolah tamil.  - proceeding of the 11th international workshop and conference of asean studies in linguistics, islamic and arabic education, social sciences and educational technology 2018. 

mohamad faisal ahmad, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak, maria mohammad.  (2017).  the teaching of islamic science, technology and engineering: the effects on the polytechnic students of architecture in malaysia.  - international journal of social sciences and education research.  1155-1163. 

mohd aderi che noh, khadijah abdul razak & ahmad yunus kasim.  (2017).  komuniti pendidikan & kepelbagaian budaya.  - 27. 

ishak abdul manaf, ridzuan ahmad, ab halim tamuri & khadijah abdul razak.  (2017).  the concept of tadabbur and the impacts of the 5 minutes program with al-quran: a case study among student teachers in ipg ksah.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  100-114. 

nursafra mohd zhaffar, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2017).  elemen pemikiran kritis dalam konteks kemahiran berfikir aras tinggi.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  92-101. 

norhayati abd ghani @ rani, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis.  (2017).  integrasi ilmu keunggulan pendidikan islam.  - 11. 

mohd ramli omar & khadijah abdul razak.  (2017).  persepsi guru terhadap penularan budaya hedonisme.  - prosiding persidangan kerja sosial kebangsaan 2017 (pesan 2017).  321-331. 

muhammad ihsan fauzi & khadijah abdul razak.  (2017).  program bijak solat : ke arah pemantapan penghayatan solat.  - proceeding international conference on global education v.  2866-2878. 

adibah hasanah binti abd halim, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis.  (2017).  pengaruh tamadun abbasiyyah terhadap pembangunan sains dan teknologi barat.  - 10th international workshop and conference 2017 of asean studies in islamic and arabic education and educational science and technology. 

shah rulbani zakaria, mohd isa hamzah, & khadijah abdul razak.  (2017).  penggunaan ict dalam pengajaran dan pembelajaran pensyarah pendidikan islam di politeknik zon selatan.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  29-41. 

nor khayati basir , mohd isa hamzah, & khadijah abdul razak.  (2017).  sikap dalam pembelajaran berasaskan projek terhadap pencapaian pelajar di politeknik perak.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  1-14. 

sabehah hasan, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh.  (2016).  penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  353-361. 

mohammad zulasyraf zulkafli, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh.  (2016).  pembelajaran kooperatif dalam pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  531-542. 

nurul husna mat saari, mohd aderi che noh &khadijah abdul razak.  (2016).  kaedah didik hibur dalam pengajaran pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11.  833-842. 

syairah etin, mohd aderi che noh & khadijah abdul razak.  (2016).  aplikasi e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam..  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11.  203-212. 

wan hanisah meor abd aziz suhaimi, khadijah abdul razak & mohd aderi che noh.  (2016).  penggunaan kaedah mnemonik berbantukan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran tajwid..  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11..  229-234. 

noakma mohamad, khadijah abdul razak.  (2016).  konsep ta`dibb sebagai teras falsafah pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  43-50. 

nursafra mohd zhaffar, mohd isa hamzah, khadijah abd razak and wan ali akbar wan abdullah.  (2016).  the concept of critical thinking from the perspective of islamic education teachers.  - australian journal of basic and applied sciences.  281-286. 

ahmad khairudin ab aziz, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2016).  kaedah penyoalan dalam pembelajaran dan pengajaran (pdp) pendidikan islam abad ke 21.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  793-810. 

wan muna ruzanna, khadijah abdul razak, mohd mahzan awang, zamri mahamod, salleh amat, hamidah yamat, mohd aderi che noh, mohd isa hamzah,harun baharudin, shahlan surat, norshidah mohd salleh, aliza alias, fariza khalid, mansor ab. samad.  (2016).  pendidikan islam membangunkan ummah wasatiyyah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  1-1387. 

norasmahani hj nor, khadijah abdul razak, zulkefli aini.  (2016).  de-sekularisasi dalam pendidikan.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  353-362. 

nor khayati basir, khadijah abdul razak, nur afifah saharudin.  (2016).  impak sekularisme terhadap matlamat falsafah pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  25-34. 

norrashidah abd hadi, khadijah abdul razak.  (2016).  pengetahuan guru pendidikan islam dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan masalah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  1317-1324. 

syed nor hafiz tengku syed nasarudin, khadijah abdul razak.  (2016).  kemahiran berfikir aras tinggi: pelaksanaan pengajaran ibadah dalam pendidikan islam.  - prosiding kebangsaan isu-isu pendidikan islam 2016 (ispen-i 2016).  453-460. 

nursafra mohd zhaffar, mohd isa hamzah khadijah abdul razak.  (2016).  elemen pengumpulan maklumat dalam pengajaran berfikir kritis guru pendidikan islam.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah.  237-250. 

ishak abd manaf, ab halim tamuri, khadijah abdul razak.  (2016).  pendekatan bimbingan pensyarah penyelia dalam praktikum guru pelatih pismp pendidikan islam rendah.  - prosiding persidangan antarabangsa pendidikan islam 2016 (icied2016).  126-139. 

rosnah zakaria, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2016).  aplikasi peta pemikiran i-think dalam pendidikan al-quran dan as-sunnah di kelas aliran agama di sabah.  - prosiding persidangan antarabangsa pendidikan islam 2016 (icied2016).  834-844. 

naimah ghazali, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis abdin lubis.  (2016).  falsafah dan pedagogi pendidikan islam: isu dan cabaran.  - 12. 

mardhiah mamat, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis abdin lubis & junaidah mat isa.  (2016).  falsafah dan pedagogi pendidikan islam: isu dan cabaran.  - 12. 

salina mat sehor,khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis abdin lubis.  (2016).  falsafah dan pedagogi pendidikan islam: isu dan cabaran.  - 13. 

mohamad hakim hashim, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah.  (2016).  memperkasa kurikulumkelas khas kemahiran membaca dan menghafaz al-quran (kkq) di kelas aliran agama (kaa) negeri sabah.  - prosiding persidangan antarabangsa pendidikan islam 2016 (icied2016).  763-775. 

jamalul lai abdul wahab, norazah mohd nordin. zamri mahamod, norasmah othman, salleh amat, khadijah abd razak, md yusoff daud. mohamad yusof mohd nor.  (2016).  isu-isu pendidikan melalui mooc ukm.  -

khadjah abdul razak, mohd aderi che noh.  (2016).  gaya pembelajaran pendidikan islam.  - prosiding persidangan antarabangsa pendidikan islam 2016 (icied2016).  818-825. 

norhayati binti ab. ghani @ rani, khadijah abdul razak & mohd aderi che noh.  (2016).  solat dan hubungannya dengan pendidikan.  - technical and social science journal.  16-24. 

ima rahayu abd. rahman, khadijah abdul razak, liyana ibrahim, marzuki sepiaail, mohd zuhir abd rahman, ahmad razimi mat lazim, narizan abdullah, halimah che hassan, syamilah mohd shah, zainab hanina abdul samad.  (2016).  sidang editor.  - jurnal teknikal dan sains sosial (technical and sosial science journal).  1-138. 

nurul eeffah awang & khadijah abdul razak.  (2016).  pembentukan akhlak menurut al ghazali dalam sistem pendidikan kini..  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11..  613-626. 

mohd aripen darahman, mohd aderi che noh & khadijah abdul razak.  (2016).  kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11.  757-767. 

ishak bin abd manaf, ab. halim tamuri, khadijah abdul razak.  (2016).  pendekatan bimbingan pensyarah penyelia dalam praktikum program ijazah sarjana muda perguruan (pismp) pendidikan islam rendah.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  98-113. 

farah ilyani zakaria, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak, salbiah mohamed salleh.  (2016).  pengalaman pembelajaran terdahulu (ppt) siswa guru dalam pengajaran tilawah al-quran.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan 2016 siri ke-11.  1325-1338. 

asmawati suhid, mohd. aderi che noh, abd. muhsin ahmad, khadijah abdul razak.  (2016).  ke arah kecemerlangan menerusi pembudayaan inovasi.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  126-135. 

nursafra mohd zhaffar, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2016).  matlamat pengajaran berfikir kritis menurut guru pendidikan islam.  - jurnal teknikal dan sains sosial.  1-19. 

nursafra mohd zhaffar, mohd isa hamzah, khadijah abd razak, wan ali akbar wan abdullah.  (2016).  ke arah guru pendidikan islam sebagai pemikir kritis.  - sains humanika.  9-15. 

zulaikha ab rahman, maimun aqsha lubis, khadijah abdul razak, siti harliza daim.  (2016).  sejarah dan perkembangan budaya ilmu dalam tamadun alam melayu.  - the 9th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational technology (polmed- ukm- umsu).  177-184. 

siti harliza daim, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis.  (2016).  pengurusan institusi baitulmal pada zaman khalifah umar al-khattab dan pelaksanaannya di malaysia masa kini.  - the 9th international workshop and conference of asean studies in islamic and arabic education and educational technology (polmed-ukm-umsu) 2016.  154-160. 

farah ilyani zakaria, mohd aderi che noh, khadijah abd razak, salbiah mohamed salleh.  (2016).  pengalaman pembelajaran terdahulu (ppt) siswa pendidik dalam pengajaran tilawah al-quran.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  1325-1334. 

noraziah mhd yusop, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2016).  penggunaan peta konsep dalam pengajaran dan pembelajaran topik khulafa` ar-rasyidin.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  999-1016. 

munirah zulkifli & khadijah abdul razak.  (2016).  pelaksanaan program kerohanian dalam pembentukan sahsiah pelajar kolej kemahiran tinggi mara.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  885-894. 

noridayu yusof, khadijah abdul razak & mohd aderi che noh.  (2016).  penerapan pembelajaran berasaskan masalah (pbm) dalam kursus amal islami.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  843-856. 

hasmiza harun, mohd aderi che noh & khadijah abdul razak.  (2016).  kaedah pengajaran sokratik dalam pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  779-786. 

shah rulbani zakaria, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2016).  aplikasi teknologi ict dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam ke arah meningkatkan kbat dalam pengajaran abad 21.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  281-296. 

saiful rizal taasim, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2016).  kaedah demontrasi sebagai metodologi berkesan pengajaran dan pembelajaran ibadah abad ke-21.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  745-756. 

norma binti jusof, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh.  (2016).  pelaksanaan kem bestari solat (kbs) di sekolah rendah daerah sepang, selangor.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-11 (wpi11).  657-666. 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abd razak.  (2016).  pembangunan elemen amalan akhlak diri guru pelatih muslim menggunakan kaedah fuzzy delphi.  - jurnal sultan alauddin sulaiman syah.  1-14. 

farah ilyani zakaria, mahat afifi mohamed salleh, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2015).  penelitian elemen kemahiran pengajaran tilawah al-quran dalam memperkasa profesionalisme guru pendidikan islam.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara siri 5 (skepen) 2015.  359-368. 

norasmahani nor, nur sofiah suhaimi nur syamira abdul wahab, mohd khushairi che ismail mohd aderi che noh khadijah abdul razak.  (2015).  pelaksanaan kbat dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam sekolah menengah satu tinjauan di putrajaya.  - proceeding 7th international seminar on regional education. 

farah ilyani zakaria, mahat afifi mohamed salleh, mohd aderi che noh dan khadijah abdul razak.  (2015).  kompetensi guru pendidikan islam dalam pengajaran tilawah al-quran: cabaran dalam pembangunan modal insan.  - international conference on dakwah (icod)..  376-395. 

mohd anizan bin saidin, maimun aqsha lubis, khadijah abd. razak, mohd zaid khamis.  (2015).  sejarah kematian khalifah umar al-khatab.  - the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  150-159. 

mohd zaid khamis, maimun aqsha lubis, khadijah abd. razak, mohd anizan saidin.  (2015).  kepimpinan khalid al-walid.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  129-138. 

mohd aderi che noh, khadijah abdul razak, ahmad yunus kasim.  (2015).  islamic education based on quran and sunna during prophet muhammad`s era and its relatioship with teenegers` moral formation.  - tinta artukulasi membina ummah (tamu).  93-101. 

nursafra mohd zhaffar, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak & wan ali akbar wan abdullah.  (2015).  elemen pemikiran kritis dalam konteks kemahiran berfikir aras tinggi.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5. 

nor azlinda bt muda, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis, nur syamira bt abdul wahab, nur sofiah bt suhaimi.  (2015).  kaedah permainan digital dalam pendidikan bahasa arab ke arah pembelajaran berkesan.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  420-427. 

zulkefli aini, norasmahani hj nor, khadijah abdul razak.  (2015).  generating higher-order thinking skills in islamic education through information communication technology (ict).  - the turkish online journal of educational technology.  215-222. 

mohd anizan bin saidin maimun aqsha lubis khadijah abd. razak mohd zaid khamis.  (2015).  sejarah kematian khalifah umar al khattab.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  150-159. 

mohd zaid khamis maimun aqsha lubis khadijah abd. razak mohd anizan saidin.  (2015).  kepimpinan khalid al-walid.  - proceeding the 8th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and civilization (polmed - ukm - stai al-hikmah).  129-138. 

khadijah abdul razak & mohamad zaid dzakaria.  (2015).  pemerkasaan pendidikan islam pemerkasaan pendidikan islam dalam cabaran zaman.  - Bab 5 : 71-92. 

mohd aderi che noh, khadijah abdul razak dan ahmad yunus kasim.  (2015).  kompetensi guru muslim berasaskan kemahiran abad ke 21.  - jurnal pendidikan islam.  13-29. 

farah ilyani zakaria, mahat afifi mohamed salleh, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2015).  kompetensi guru pendidikan islam (gpi) dalam pengajaran tilawah al-quran: cabaran dalam pembangunan modal insan.  - seminar international conference on dakwah 2015 (icod 2015).  376-395. 

farah ilyani zakaria, zetty nurzuliana rashed, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak.  (2015).  pengajaran tarannum al-quran program kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz al-quran (kkq) di smka.  - seminar antarabangsa isu-isu pendidikan (i s p e n 2 0 1 5).  67-85. 

mohd aderi che noh, khadijah abdul razak dan ahmad yunus kasim.  (2015).  teenagers moral formation based on al-quran and prophet muhamads era.  - procedia computer science.  8. 

mohd firdaus mamat junoh & khadijah abdul razak.  (2015).  komponen asas kesediaan pensyarah pendidikan islam (ppi) dalam merealisasi transformasi politeknik.  - technical and social science journal.  25-35. 

khadijah abdul razak, mohd aderi che noh & norhaslina sulaiman.  (2015).  amalan ibadah dan akhlak dalam kalangan pelajar bermasalah pendengaran di politeknik malaysia.  - technical and social science journal.  119-130. 

khadijah abdul razak, pauziah othman & mohd aderi che noh.  (2015).  penerapan elemen keusahawanan dalam pendidikan islam kssr.  - proceedings international conference on islamic education and social entrepreneurship 2015 (iciese2015).  955-964. 

mohd aderi che noh, khadijah abdul razak & noraini omar.  (2015).  impact of lecturer teaching towards self formation of students.  - proceedings international conference on islamic education and social entrepreneurship 2015 (iciese2015).  861-874. 

ishak abd manaf, ab. halim tamuri & khadijah abd razak.  (2015).  penyeliaan guru pembimbing dalam praktikum dan hubungannya dalam meningkatkan kualiti guru pelatih pismp pendidikan islam rendah.  - proceedings international conference on islamic education and social entrepreneurship 2015 (iciese2015), bandar baru bangi.  889-901. 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak, salpiah suradi, mohd muhsinul nidzam abdullah.  (2015).  keperluan membangunkan model amalan akhlak guru pelatih muslim.  - proceedings international conference on islamic education and social entrepreneurship 2015 (iciese2015).  251-258. 

azlin norhaini mansor, shahizan shaharudin, jamalulail abd wahab, mohamad yusoff mohd noor, noraishah buang, zaida nor bt zainuddin & ali ahmad bin seman.  (2015).  modul kemahiran insaniah.  -

azlin norhaini mansor, shahizan shaharudin, jamalulail abd wahab, mohamad yusoff mohd noor, noraishah buang, zaida nor bt zainuddin & ali ahmad bin seman.  (2015).  life skills modul.  -

norazati kifli, maimun aqsha lubis, khadijah abdul razak, siti nurul hidayu hussin.  (2015).  abdul rahman ad-dakhil : kepimpinannya di andalusia.  - the 7th international workshop and conference of asean studies on islamic and arabic education and world civilization.  173-181. 

zulkefli aini, norasmahani hj nor, khadijah abdul razak.  (2015).  developing higher-order thinking skills in islamic education through information communication technology (ict).  - international conference on new horizons in education. 

norasmahani hj nor , zulkefli aini & khadijah abdul razak.  (2015).  impak teknologi maklumat dan komunikasi (tmk) dalam menjana kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan islam.  - international seminar on tarbiyah (isot 2015). 

farah ilyani zakaria, mohd aderi che noh & khadijah abdul razak.  (2014).  model tartil: kurikulum bersepadu tilawah al-quran.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 (wpi10) / fakulti pendidikan ukm.  147-161. 

mohd firdaus mamat junoh, khadijah abdul razak.  (2014).  metafizik islam dalam menangani penularan fahaman sekularisme.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 (wpi10) / fakulti pendidikan ukm.  628-640. 

khadijah abdul razak, sabarina yusof.  (2014).  hubungan didikan agama ibu bapa dan amalan beragama murid sekolah menengah di pantai timur sabah.  - 867-879. 

sri andayani mahdi yusuf, nur aida muhammad, khadijah abdul razak, mohd aderi che noh.  (2014).  pendekatan konsep metafizik islam dalam pendidikan moden.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 (wpi10) / fakulti pendidikan ukm.  236-250. 

mardhiah mamat, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis & junaidah mat isa.  (2014).  globalisasi cabarannya terhadap sumber pendidikan islam.  - proceeding the sixth international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology, fakulti pendidikan ukm.  136-149. 

mardhiah mamat, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis, junaidah mat isa.  (2014).  globalisasi: cabarannya terhadap sumber pendidikan islam.  - proceeding the 6th international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology (umn aw-ukm) / fakulti pendidikan ukm.  136-149. 

nor azlinda muda, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis, nur syamira abd wahab, nur sofiah suhaimi.  (2014).  ancaman dualisme dalam ketamadunan pendidikan islam.  - proceeding the 6th international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology (umn aw-ukm) / fakulti pendidikan ukm.  113-123. 

salina sadon, khadijah abdul razak, rohayu mustafa.  (2014).  perkembangan islam di alam melayu dan kesannya terhadap peradaban islam di malaysia.  - proceeding the 6th international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology (umn aw-ukm) / fakulti pendidikan ukm.  237-243. 

salina mat sehor, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis.  (2014).  metafizik islam membentuk pandangan semesta muslim: penghapusan unsur sekularisme dalam pendidikan moden masa kini.  - proceeding the 6th international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology (umn aw-ukm) / fakulti pendidikan ukm.  90-99. 

naimah ghazali , khadijah abdul razak , maimun aqsha lubis.  (2014).  metode didikan ibu bapa dalam pembentukan akhlak anak.  - proceeding the 6th international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology (umn aw-ukm) / fakulti pendidikan ukm.  35-47. 

norasmahani nor, khadijah abdul razak & shahlan surat.  (2014).  m-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - proceedings the 4th international conference on learner diversity (iceld 2014) : education for diverse learners / fakulti pendidikan ukm.  360-368. 

mohd isa hamzah, salina mat sehor, khadijah abdul razak & maimun aqsha lubis.  (2014).  islam liberal dan penolakan terhadap shariah islam.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 (wpi10) / fakulti pendidikan ukm.  843-855. 

khadijah abdul razak & siti rohani bangi.  (2014).  latihan, kompetensi dan efikasi guru pendidikan islam pendidikan khas bermasalah pembelajaran di daerah hulu langat.  - proceedings the 4th international conference on learner diversity (iceld 2014) : education for diverse learners / fakulti pendidikan ukm.  727-737. 

mohamad faizal bin ismail, khadijah bt. abdul razak & maimun aqsha lubis.  (2014).  peranan konsep metafizik islam melalui pendidikan islam bagi menghapuskan sekularisme di malaysia.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 (wpi10) / fakulti pendidikan ukm.  505-512. 

mohd aderi che noh, ab. halim tamuri, khadijah abd razak dan asmawati suhid.  (2014).  the study of quranic teaching and learning: united kingdom experience..  - mediterranean journal of social sciences.  313-317. 

norasmahani hj. nor, maimun aqsha lubis, khadijah abdul razak, zulkefli aini, mohd khushairi che ismail.  (2014).  budaya ilmu di andalusia pencetus kegemilangan pendidikan umat islam masa kini.  - proceeding the 6th international conference and workshop on asean studies in islamic culture and educational technology (umn aw-ukm) / fakulti pendidikan ukm.  480-489. 

azlin norhaini mansor ummi salamah samadi mohamad sattar rasul khadijah abdul razak mohamad yusoff mohd nor norhayati mohd nor.  (2014).  meneroka keperluan kehidupan pelajar berisiko tercicir.  - proceedings the 4th international conference on learner diversity (iceld 2014) : education for diverse learners / fakulti pendidikan ukm.  383 395. 

fairuzzah h. , mohd isa h., khadijah a. r., norhapizah m. b..  (2014).  teacher of noble characters indicators from the islamic perspective.  - 2nd world conference on islamic thought & civilization : rise and fall of civilization contemporary states of muslim affairs / kolej universiti islam sultan azlan shah, kuala kangsar.  469-476. 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak, norhapizah mohd burhan.  (2014).  pemantapan akhlak guru pelatih muslim isu dan faktor yang mempengaruhinya.  - prosiding wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-10 / fakulti pendidikan ukm. 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak & norhapizah mohd burhan.  (2014).  the internalization of islamic moral values: role of teachers training institution.  - global curriculum & instruction network (gcin) conference 2014. 

khadijah abdul razak, tengku norhayati tengku othman, mohd. isa hamzah & hafizhah zulkifli.  (2014).  information and communication technology among excellent islamic education teachers in selangor malaysia.  - international education studies.  146-156. 

mohd isa hamzah, rinaldi & khadijah abdul razak.  (2014).  multimedia usage among islamic education lecturers at higher education institution.  - international education studies.  157-165. 

norhaslina sulaiman, khadijah abdul razak, maimun aqsha lubis & nur afifah saharudin.  (2013).  pembukaan andalus : teladan kepimpinan islam.  - 4th international conference of asean studies on integrated education and islamic civilization (ukm-unimed) / fakulti pendidikan ukm. 

khadijah abdul razak, habsah ismail.  (2013).  the internalization of akhlaq among selangor secondary school students.  - asian social science.  9(16):133-141. 

norhayati ab ghani @ rani , khadijah abd razak & maimun aqsha lubis.  (2013).  pembudayaan ilmu dalam masyarakat.  - 4th international conference of asean studies on integrated education and islamic civilization (ukm-unimed) / fakulti pendidikan ukm. 

norliza hussin dan khadijah abd. razak.  (2013).  pembentukan akhlak muslim menurut perspektif islam.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

norliza hussin, fahimah ali hassan & khadijah abdul razak.  (2013).  isu dan cabaran terhadap pelaksanaan program j-qaf di sekolah.  - seminar kebangsaan penyelidikan j-qaf (skp j-qaf 2013) / institut islam hadhari, ukm. 

nadiratul fathi binti othman, ab halim tamuri & khadijah abdul razak.  (2013).  pelaksanaan pendekatan berkumpulan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam di prasekolah.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

nurul atiqah norrulhisam & khadijah abdul razak.  (2013).  impak pelaksanaan kaedah pengajaran sirah berasaskan multimedia terhadap minat pelajar.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

siti rohani binti bangi & khadijah binti abdul razak.  (2013).  aplikasi kaedah lawatan dalam pengajaran pendidikan islam sekolah rendah.  - 3rd international conference on islamic education 2013 (icied 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

mohd aderi che noh, khadijah abdul razak, abdul halim tamuri, asmawati suhid, ahmad yunus kasim.  (2012).  kompetensi guru tilawah al-quran malaysia : satu tinjauan awal.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau / fakulti pendidikan ukm dan kolej universiti perguruan ugama seri begawan (kupu-sb). 

zulhazmi mohd nasir, zawawi temyati, mohd asri abdullah & khadijah abdul razak.  (2012).  falsafah pendidikan islam dan pembangunan modal insan.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau / fakulti pendidikan ukm dan kolej universiti perguruan ugama seri begawan (kupu-sb). 

mohd. aderi che noh, mohd. isa hamzah, kamarulzaman abdul ghani, fariza khalid, nik mohd rahimi nik yusof.  (2012).  wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau / fakulti pendidikan ukm dan kolej universiti perguruan ugama seri begawan (kupu-sb). 

nilhusna binti abd kadir jelani, noraisa binti isa & khadijah abd razak.  (2012).  integriti guru pendidikan islam sebagai model qudwah hasanah.  - proceeding of international seminar on educational comparative in competency based curriculum between indonesia and malaysia, bandung. 

ab. halim bin tamuri, salleh bin amat, khadijah abdul razak.  (2012).  isu-isu pembangunan guru dalam memperkasakan sistem pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau / fakulti pendidikan ukm dan kolej universiti perguruan ugama seri begawan (kupu-sb). 

norma jusof, khadijah abdul razak dan wan abdul fattah wan ismail.  (2012).  impak globalisasi kepada pengajian islam : satu tinjauan umum.  - prosiding seminar serantau institusi pengajian tinggi islam 2012 (seipti 2012) / universiti sains malaysia (usim). 

khadijah abdul razak & tengku norhayati tengku othman.  (2011).  profesionalisme guru pendidikan islam: konsep dan amalan.  - proceedings international conference and exhibition on research in islamic and islamic language education 2011 (iceriale 2011) - association of malaysian muslim intellectuals, bangi selangor. 

khadijah abdul razak & habsah ismail.  (2011).  the internalization of akhlaq through islamic education among malaysian secondary school students.  - proceeding international conference on islamic education (wacana pendidikan islam ke-8). 

mohd izham mohd hamzah, ab halim tamuri, mohd aderi che noh, khadijah abdul razak & siti muhibah haji nor.  (2011).  profesionalisme guru-guru pendidikan islam: kajian persepsi pelajar sekolah-sekolah menengah malaysia.  - 15th international conference on education (ice2010), univerisiti brunei darussalam. 

rohani binti ismail & khadijah abd razak.  (2011).  pendidikan islam zaman khulafa ar-rasyidin dan hubungannya dengan peranan guru pendidikan islam masa kini.  - 2nd international conference on islamic education (icied 2011). 

zawawi temyati, khadijah abdul razak & s.salahudin suyurno.  (2011).  falsafah pendidikan islam melahirkan insan berakhlak.  - 2nd international conference on islamic education (icied 2011). 

zawawi temyati, khadijah abdul razak & s.salahudin suyurno.  (2011).  metafizik islam membentuk pandangan semesta muslim : penghapusan unsur sekularisme dalam pendidikan kini.  - 2nd international conference on islamic education (icied 2011). 

khadijah abdul razak dan norshidah mohamnad salleh.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - 4: 252-266. 

samsiah said, khadijah abdul razak dan ab halim tamuri.  (2010).  perkara asas fardu ain: satu penilaian semula.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

ab. halim tamuri, khadijah abdul razak dan shahrin awaluddin.  (2010).  kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - Bab 2, 38 - 70. 

noraziah ahmad nadzim dan khadijah abdul razak.  (2010).  cabaran guru pendidikan islam dalam membentuk generasi rabbani.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

noor zaly moktar kasim, zulhazmi mohd nasir, jasmi mohd amin, khadijah abdul razak.  (2010).  penggunaan ict dalam p&p pendidikan islam di era globalisasi: impak dan cabarannya.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

farah farhana rosli, khadijah abdul razak.  (2010).  realiti pendidikan seks mendepani akhlak ummah.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

mohd ariffin salleh, zulkifli ismail, noor zaly mokhtar kasim, khadijah abdul razak.  (2010).  tahap penguasaan tarannum bayati dalam kalangan guru pelatih di institut pendidikan guru.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

zuriana zuakafli, khadijah abdul razak dan manis ismawati mohd isman.  (2010).  masalah sosial di sekolah: apa penyelesaiannya?.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

tengku norhayati tengku othman dan khadijah abdul razak.  (2010).  konsep guru cemerlang menurut perspektif islam.  - proceeding international conference on islamic education 2010 (icied2010). 

mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd aderi che noh & khadijah abdul razak.  (2010).  profesionalisme guru-guru pendidikan islam: kajian persepsi pelajar di sekolah-sekolah menengah malaysia.  - 15th international conference on education (university brunei darussalam). 

khadijah abdul razak, norshidah mohamad salleh.  (2009).  kemahiran membaca al-quran dalam kalangan murid bermasalah penglihatan.  - persidangan serantau pendidikan inklusif dan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. 

khadijah abdul razak.  (2009).  pembentukan insan berakhlak dari perspektif falsafah pendidikan islam.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 7 (peringkat nusantara), fakulti pendidikan ukm. 

khadijah abd razak, kamarulzaman a. ghani, mohd amin embi.  (2005).  kualiti pengurusan suasana bilik darjah di kalangan guru-guru pendidikan islam dan bahasa arab: satu tuntutan era globalisasi.  - jurnal pendidikan islam.  11(2):30-45. 

ab. halim tamuri, zarin ismail, kamarulzaman abdul ghani, sharin awaluddin & khadijah abdul razak.  (2005).  isu-isu dalam amalan pengajaran guru pendidikan islam di sekolah rendah dan menengah.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 4 ) : pendidikan islam ke arah kemanusiaan sejagat / fakulti pendidikan ukm. 

norasmah hj othman, ab. halim tamuri & khadijah abdul razak.  (2004).  pendidikan keusahawanan dari perspektif islam.  - jurnal pendidikan islam.  11(1):29-42. 

khadijah abdul razak, norshidah mohd. salleh, mohd. aderi che noh.  (2003).  pendidikan al-quran kepada kanak-kanak bermasalah penglihatan.  - prosiding wacana pendidikan islam (siri 3): perkaedahan pengajaran pendidikan islam; antara tradisi dan inovasi, fakulti pendidikan ukm. 

ab halim tamuri & khadijah abdul razak.  (2003).  pengajaran akhlak di sekolah menengah: persepsi pelajar.  - perkaedahan pengajaran pendidikan islam: antara tradisi dan inovasi. 

faridah karim, khadijah abdul razak, hamidah yamat @ ahmad.  (2002).  ketokohan wanita islam dalam pendidikan dan sumbangannya terhadap pembangunan masyarakat.  - ketokohan wanita islam, kuala lumpur. 

kamarulzaman abdul ghani, khadijah abdul razak & mohamed amin embi.  (2002).  tahap profesionalisme guru pendidikan islam & bahasa arab di sekolah menengah agama negeri (sman) di kelantan.  - prosiding seminar kebangsaan profesion perguruan 2002, hotel residence, uniten, 3-4 jun 2002.