Penerbitan Terkini

ahmad raflis che omar; suraiya ishak; azima abdul manaf.  (2023).  quality income: what is in the mind of the palm oil smallholders?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1234-1259. 

suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, zainudin awang, fatin umaira muhamad azian, noviatin syarifuddin.  (2023).  sustainable affordable structural model in home ownership.  - planning malaysia.  380-398. 

zaimah ramli, sarmila md sum, azima abdul manaf, rosmiza mohd zainol.  (2023).  entrepreneurial capability of young agropreneurs.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1732-1748. 

nur shafiqah mohd sabri, suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf.  (2023).  peranan kebolehan organisasi kepada prestasi perniagaan perusahaan kecil dan sederhana.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-18. 

azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad.  (2023).  faktor yang mempengaruhi komitmen pekebun kecil kelapa sawit ke arah memperoleh persijilan mspo.  - akademika.  139-156. 

sarmila md sum; mohd yusran omar; zaimah ramli; azima abdul manaf; rosmiza mohd zainol.  (2023).  hubungan modal sosial terhadap aktiviti ekonomi pekebun kecil sawit.  - geografia-malaysian journal of society and space.  207-223. 

khairul fahmy mohd ruslly, azima abdul manaf, nurul amira abdul wahab.  (2023).  tahap kesedaran penjawat awam terhadap pengurusan aset fasiliti kerajaan.  - e-bangi.  101-115. 

azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli;novel anak lyndon.  (2023).  mspo dan keperluan komitmen pekebun kecil : kajian kes di sarawak.  -

novel anak lyndon;suhana binti saad;azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;rosniza aznie binti che rose;mohd nor shahizan bin ali;noordeyana binti tambi;zurinah binti tahir.  (2023).  pembangunan model produktiviti buruh pekebun kecil kelapa sawit di sarawak.  -

suraiya binti ishak;azhar bin ahmad;azima bt. abdul manaf;ahmad raflis bin che omar.  (2023).  model faktor mempengaruhi kualiti dan cabaran pendapatan hasil sawit pekebun kecil sawit (pks).  -

nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, zaimah ramli, suraiya ishak, zanisah man.  (2023).  factors determining the element of communal land for orang asli communities: the fuzzy delphi method.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1287-1311. 

sarmila md sum, zaimah ramli, azima abd manaf dan rozmiza mohd zainol.  (2023).  pembangunan modal sosial terhadap produktiviti perladangan pekebun kecil sawit (pks).  - 1-29. 

mohamad as syaqim mohamad idris, azima abdul manaf, ahmad dahlan salleh, abdul jalil omar, zaimah ramli, suraiya ishak.  (2023).  kerelevanan wakaf dalam mengurus tanah terbiar di malaysia.  - akademika.  1-23. 

nur anira alfitri, suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf.  (2023).  hubungan kompetensi keusahawanan, orientasi keusahawanan individu dan prestasi perniagaan belia.  - e-bangi.  115-126. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, suraiya ishak, zaimah ramli, zanisah man.  (2022).  pemilikan tanah dalam kalangan masyarakat orang asli: suatu tinjauan literatur.  - geografia.  147-161. 

nurul amira abdul wahab; azima abdul manaf.  (2022).  tanah komunal alternatif memiliki tanah dalam komuniti orang asli.  - malaysian journal of social sciences.  1-20. 

suraiya ishak; ahmad raflis che omar; azima abdul manaf.  (2022).  faktor mempengaruhi pendapatan sawit: perspektif pekebun kecil.  - e-bangi.  1-14. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri.  (2022).  modal intelektual dan prestasi perniagaan mikro dan kecil (pmk): sebuah sorotan karya naratif.  - akademika journal of southeast asia social sciences and humanities.  159-174. 

suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, zainudin awang, fatin umaira muhamad azian, noviatin syarifuddin.  (2022).  affordable structural models in housing ownership.  - international real estate research symposium (irers) 2022.  131. 

irweeda naim; azima abdul manaf.  (2022).  perspektif rumah mampu milik: kajian kes penjawat awam di putrajaya.  - e-bangi.  126-138. 

suhana saad, zaimah r, novel lyndon, azima am.  (2022).  penglibatan dan produkviti buruh tempatan dalam industri kelapa sawit.  - journal of social sciences & humanities.  113-125. 

kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  land tenure security for low- income residents' urban livelihoods, a human development approach review of temporary occupation licence.  - land use policy.  106-223. 

ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri, lokhman hakim osman.  (2022).  incubators and micro and small enterprise growth: a narrative literature review.  - international journal of asian social science.  69-83. 

kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  pemakaian lesen pendudukan sementara dalam memperuntukkan keselamatan pegangan tanah: satu keperluan terhadap pendekatan pembangunan manusia.  - malaysian journal of society and space.  90-102. 

suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, rohayu ab majid, fatin umaira muhamad azian.  (2022).  housing affordability factor as a mediator in the relationship between sustainability factors on home ownership.  - 3rd international conference on the built environment and engineering 2022.  1-9. 

suhana ismail, azima abdul manaf, rohayu ab majid, siti hasniza rosman, fatin umaira muhamad azian, noraliza basrah.  (2022).  sustainable affordable structural model in home ownership.  - 11th international real estate research symposium (irers) revitalising real estate: the next normal.  1. 

azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, novel lyndon.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 15. 

azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

zaimah binti ramli;azima bt. abdul manaf;sarmila binti md sum;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan agropreneur muda mada.  -

suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 4. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abd manaf.  (2021).  entrepreneurial leadership in the micro and small enterprises (mses) research context: a literature review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  397-404. 

ah choy er, habibah ahmad, azima abdul manaf.  (2021).  comparative cost benefit analysis of conventional farming and agroecological farming for rice cultivation in bachok, kelantan.  - international journal of environment and development.  181-187. 

azima am, zaimah ramli, suhana saad, sarmila md. sum, faathirah jamaluddin.  (2021).  issues and factors causing native customary rights land dispute in sabah.  - jati-journal of southeast asian studies.  132-155. 

azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 216. 

azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli.  (2021).  menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi.  -

nurul huda musa, azima abdul manaf.  (2021).  pengaruh faktor personliti pengurus projek dalam projek pembangunan.  - akademika.  181-194. 

mohd raiz radzuan, zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf.  (2021).  entrepreneurship quality and rural entrepreneur development in malaysia.  - internationational journal of academic research in business and social sciences.  346-363. 

zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan usahawan agropreneur muda mada.  - 1-56. 

suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, noraliza basrah, fatin umaira muhamad azian.  (2021).  housing preferences: an analysis of malaysian youths.  - planning malaysia.  134-145. 

ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 13. 

siti aishah suhana mohd niza, azima abdul manaf.  (2021).  tahap penerimaan masyarakat orang asli terhadap pemilikan tanah berstatus geran.  - e-bangi.  152-170. 

nazaitulsyima mohammad zaki, azima abdul manaf.  (2021).  kepuasan penghuni terhadap pengurusan fasiliti perumahan berstrata.  - e-bangi.  64-82. 

zaimah, r., sarmila, m.s., azima, a.m., rosmiza, m.z..  (2021).  level of financial management among young agro-entrepreneur.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1042-1057. 

azima abdul manaf, mohd shafiq akmal kasimon.  (2021).  pemberimilikan tanah: sebab pendorong kepada pertikaian dalam pembangunan tanah (land alienation: causes that lead to dispute on land development).  - geografia malaysian journal of society and space.  153-166. 

zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd. manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 20. 

azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 23. 

nor azman shah abd rahman, azima abdul manaf.  (2020).  pandangan penduduk terhadap program penempatan semula penduduk di perumahan awam seri melaka, kuala lumpur.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  272-287. 

sarmila md sum, mohammad reevany bustami, suhana saad, azima abdul manaf, rosniza aznie che rose.  (2020).  corporate social responsibility initiatives for the community.  - international journal advanced and applied science.  36-43. 

kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, hair awang.  (2020).  keselamatan pemilikan tanah dan isu kesejahteraan.  - pogres 2020 postgraduate research seminar.  224-231. 

zaimah ramli, noor amarina mohd farid, sarmila md sum, azima abd manaf.  (2020).  strategi pengurusan kewangan mahasiswa berkahwin: kajian perbandingan malaysia dan indonesia.  - journal of social science and humanities (ebangi).  90-104. 

azima abdul manaf, nur akmalia azhar.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 15. 

suhana ismail, azima manaf, mohd yusoff hussain.  (2020).  kerangka konseptual perspektif mampu milik dalam kalangan pembeli rumah.  - pogres 2020 (postgraduate research seminar).  215-220. 

azima abdul manaf, zaimah ramli & sarmila md sum.  (2020).  ekologi dan corak pemilikan tanah adat etnik bidayuh (bidayuh ethnic ecological and customary land ownership).  - e-bangi : journal of social sciences and humanities.  37-51. 

iskandar zainuddin rela, abd hair awang, zaimah ramli, mohd. nor shahizan ali, azima abdul manaf.  (2020).  corporate social responsibility practice and its effects on community wellbeing in southeast sulawesi, indonesia.  - international journal of advanced and applied sciences.  54-61. 

azima,sallehuddin,maslida,geraldine,muzzneena,norlida,er ah choy,norasmah,suhana,zaimah,yusmilayati,jamiah,junaidi,ahmad yunus,helen,azlan,andul rahman, subakir, suraiya.  (2020).  akademika jilid 90 (3) special issue.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

mohd salllehuddin, mohamad subakir, maslida,chan kim, muzzneena,norlida, er ah choy,norasmah, suhana,zaimah, yusmilayati,jamiah,junaidi,ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (3) isu 2.  - akademika jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, azlan,er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida, mohd sallehhudin,muzzneena, norasmah othman,norlida, suhana,et.al.  (2020).  akademika jilid 90 special issue.  - akademika; jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, suraiya, suhana, maslida, yusmilayati, zaimah, norasmah, muzzneena, erah choy, jamiah, ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (3).  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima, mohd sallehuddin, mohd subakir, maslida, chan kim ling geraldine, muzzneena, norlida hanim, er ah choy, norasmah, suhana saad, zaimah ramli, suraiya ishak, yusmilayati, jamiah manap, junaidi awang, ahmad yunus, et. al.  (2020).  akademika jilid 90 (2).  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

azima abdul manaf, azlan abas, er ah choy, roslan hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, zaimah ramli, suraiya ishak,.  (2020).  akademika jilid 90 (1).  - akademika jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf.  (2020).  faktor yang mendorong pertikaian terhadap boleh guna tanah milik orang asli.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  288-361. 

azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

alia shafiqah zainol, zaimah, r., sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pengurusan kewangan usahawan mada: kajian kes di kubang pasu, kedah.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2019).  1-8. 

intan nasuha abdullah, jalaluddin abdul malek, azima abdul manaf.  (2019).  formulating strategic management in social capital within gated and guarded community to achieve social well-being.  - academy of strategic management journal.  380-887. 

azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, adli baco.  (2019).  isu dan pertikaian pemberimilikan tanah kaum bumiputra di sabah.  - international conference on indigenous peoples, icip2019, 3rd -5th september 2019 at kuala tahan, national park, pahang malaysia.  1-10. 

zaimah, r., sarmila, m. s., azima, a. m., rosmiza, m. z..  (2019).  financial management skills among entrepreneur.  - rssi 2nd international conference on business, management and interdisciplinary research in social sciences (bmis 2019).  7-13. 

azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

zaimah, r., sarmila, m. s., azima, a. m., rosmiza, m. z..  (2019).  kemahiran pengurusan kewangan agropreneur muda: hasil tinjauan awal.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia 2019.  173-181. 

azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, ismail omar.  (2019).  native customary land and ownership dispute among owners.  - international journal of advanced and applied sciences.  81-91. 

azima abdul manaf.  (2019).  kenali kampung baru.  - astro awani. 

azima abdul manaf.  (2019).  kelestarian pembangunan tanah rizab melayu melalui kaedah pemetaan berpenglibatan.  - buletin cemerlang.  8-11. 

sivapalan a/l v. selvadurai ,mohd. yusof hussain ,azima abdul manaf , mohd. helmi abd. rahim,rosniza aznie che ros.  (2019).  pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit.  - 1-11. 

azima abdul manaf, goh ie zheng.  (2019).  faktor-faktor penentu harga rumah dari perspektif pemaju perumahan.  - geografia malaysiajjournal of society and space.  246-260. 

azima a.m, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2019).  pekebun kecil sawit dan kedinamika intergrasi sosial.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-14.  1-16. 

azima abdul manaf, er ah choy, novel lyndon.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 14. 

azima abdul manaf.  (2018).  pemberdayaan wanita di tanah adat minang.  - humanisma: journal of gender studies. 

lee hou zei, vivien w.c. yew, azima, a.m., mal kong sia, geraldine, k.l. chan.  (2018).  perubahan sosioekonomi komuniti orang asli jakun akibat rancangan penempatan semula: satu kajian kes di rps runchang, pahang.  - geografia online malaysian journal of society and space.  127-141. 

zaimah, r., jariah masud, sharifah azizah haron, abdul hair awang, sarmila, m.s., azima, a.m., suhana saad.  (2018).  financial well-being of married workers in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

zaimah, r., abd hair awang, sarmila, m.s., suraiya ishak, azima, a.m., suhana saad & mohd yusof hussain.  (2018).  consumer's perception and behaviours towards halal food products in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

azima abdul manaf.  (2018).  pemberdayaan wanita dan tanah adat minang.  - humanisma: journal of gender studies. 

azima a.m, suhana saad, zaimah r.,sarmila m.s, novel lyndon.  (2018).  asset ownership pattern of the coastal fishermen: apoverty polemic.  - international journal of academic research in business and sosial sciences. 

suhana saad, ali salman, mohd yusof abdullah, novel lyndon, azima abdul manaf.  (2018).  personal characteristics of opinion leader in influencing youth involvement in oil palm industry.  - international journal of academic research in business & social sciences. 

azima a.m, er ah choy dan novel lyndon.  (2018).  oil palm smallholders in sabah: the institution contrains of innovation.  - information. 

azima a.m, ah choy er, novel lyndon,vivien w.c.yew.  (2018).  mendepani kekangan inovasi dan teknologi dalam kalangan pekebun kecil sawit di sabah.  - geografia malaysian journal of society and space.  56-67. 

azima a.m, er ah choy dan novel lyndon.  (2018).  organizational crisis and the oil palm smallholders institution.  - information: an interdisciplinary journal. 

sarmila md sum, zaimah ramli, abd hair awang, suraiya ishak, azima abdul manaf, suhana saad, mohd yusof hussain.  (2018).  innovation efforts of halal food and beverages small and medium enterprise in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

sarmila md sum, zaimah ramli, azima abdul manaf, suraiya ishak, suhana saad.  (2018).  corporate social responsibility initiatives and community development approaches.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

suhana saad, novel lyndon, abd. hair awang, azima abdul manaf.  (2018).  relationship between knowledge, practice, attitude and support for government policy towards climate change.  - information: an interdisciplinary journal. 

azima a.m, hair awang, suraiya ishak, zaimah r..  (2018).  innovatin and enterpreneur in malaysia.  - information. 

azima abdul manaf, er ah choy, novel lyndon & vivien w.c.yew.  (2017).  pekebun kecil sawit:mendepani kekangan teknologi dan inovasi.  - 1st seeds 2017 international conference. 

azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

hazita azman, ravichandran vengadasamy, abd hair abdullah, azima abdul manat, jamilah mustafa. abdul latiff ahmad, maimon abdullah, khatijah hussin, hasrul hashim, mohd nor shahizan ali, suhana saad, siti hamin stapa, moh helmi abd rahim, mohd yusof abdul.  (2017).  green rose.  - fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  46-47. 

azima abdul manaf, novel lyndon, zaimah ramli, hair awang, suhana saad, sarmila md sum, sivapalan selvadurai, mohd yusoff hussain, fuad mat jali dan mokhtar jaafar.  (2017).  ncr land in sarawak:issue and challenges.  - faseh (fssk research highlights).  102-103. 

suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

azima abdul manaf.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 7. 

azima abdul manaf, suhana saad & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 231. 

azima abdul manaf.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 19. 

hazita azman, azima abdul manaf, abd. hair awang & suhana saad.  (2016).  siri sayang bumi folio hijau.  - 53. 

azima a.m, zaimah ramli, suhana saad, sarmila md sum, mohd yusoff hussain, shafiq ak, novel lyndon, sivapalan selvadurai, mohd fuad mat jali, mokhtar jaaafar.  (2016).  cabaran dalam mempertahankan tanah adat:kajian kes tanah ncr suku kaum bidayuh di sarawak.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  84-93. 

zaimah ramli, azima abdul manaf, sarmila md sum, novel lyndon, sivapalan selvadurai.  (2016).  nilai tanah adat di malaysia: kajian perspektif komuniti bidayuh.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  171-178. 

junaidi awang besar, vivien w.c. yew, novel lyndon, azima abdul manaf & zaimah ramli.  (2016).  the empowerment of indigenous youth in oil palm industry.  - international journal of economic perspectives.  1-5. 

vivien w.c. yew; junaidi besar awang; azima abd. manaf; zaimah ramli; balu nambiappan.  (2016).  the sustainability of oil palm industry in malaysia: a comprehensive review.  - international journal of economic perspectives.  1-7. 

suhana saad, sivapalan selvadurai, novel lyndon, azima abdul manaf, vivien w.c yew.  (2016).  youth involvement in the oil palm industry: types of intervention by stakeholders.  - international journal of economic perspectives.  1-8. 

azima a.m, er ah choy, vivien w.c yew, novel lydon and shakir alid.  (2016).  landownership issue and its implication on the productivity of smallholding planters.  - international journal of economic perspective.  1-14. 

azima a.m er ah choy, vivien w.c yew, novel lyndon dan shakir alid.  (2016).  how land owneship contribute to the smallholder productivity.  - international journal of economic perspective.  1-16. 

suraiya ishak, abd. hair awang. mohd yusof hussain, zaimah ramli,sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2016).  a study on the mediating role of halal perception: determinants and consequence reflections.  - journal of islamic marketing.  289-302. 

suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, ahmad raflis che omar, sarmila md sum,suhana saad, zaimah ramli, azima abdul manaf.  (2015).  penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di malaysia: satu analisis tentatif.  - geografia onlinetm malaysian journal of society and space.  64-76. 

a.hazita, a.buang, s.a. sharifah mastura, m.jamilah, a. maimon, a. abdul hair, m.mahmud, s.siti hamin, r.vengadasamy, h.khatijah, a. mohd yusof, s.suhana, a.m.azima, a.r. mohd helmi [and (six) others].  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 9 :210-218. 

zaimah ramli, suhana saad, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, mohd samsudin, mustafa omar, ishak yussof.  (2015).  kesejahteraan subjektif: kajian kes nelayan di sedili, kota tinggi, johor..  - geografia: malaysia journal of society and space.  87-94. 

novel lyndon, hasni zakaria, azima a.m, rosniza aznie c.r, sarmila m.s.  (2015).  cultural and language identity of the thesaban takbai malay ethnic, southern thailand: a phenomenological analysis.  - mediterranean journal of social sciences.  1-11. 

novel lyndon, nurmahfuzah razak, azima a.m, junaidi a.b, sivapalan s.  (2015).  empowerment of the bidayuh rural community oil palm smallholders:a case study in serian district, sarawak, malaysia.  - mediterranean journal of social sciences.  55-63. 

azima a.m, novel lyndon, sharifah mastura s.a, suhana saad, abdul hair awang.  (2015).  orang asli semelai: conflict of defending land ownership rights.  - mediterranean journal of social sciences.  63-70. 

azima a,m, sivapalan s, zaimah r, suhana s and mohd yusof h..  (2015).  boundry and customary land ownership dispute in sarawak.  - mediterranean journal of social sciences.  17-25. 

syafik a.k, azima a.m, abd hair a., sarmila m.s., mohd fuad mat jali.  (2015).  customary land ownership rights need: land change model aplication.  - mediterranean journal of social sciences.  94-101. 

azima am, syafiq akmal k, sarmila ms, novel lyndon, zaimah r, suhana saad, selvadurai s, abd hair awang, mohd yusof hussain, mokhtar jaafar, mohd fuad mat jali.  (2015).  sempadan dan pertikaian pemilikan tanah adat di sarawak.  - geografia:malaysian journal of society and space.  92-103. 

a.hazita , a.buang, s.a.sharifah mastura, m.jamilah, a.maimon, a. abdul hair, m.mastura, s.siti hamin, r.vengadasamy, h.khatijah, a.mohd yusof, s.suhana, a.m. azima, a.r. mohd helmi, a.abdul latiff, h.hasrul, a.mohd nor shahizan, p.latiffah &[two others.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience : the malaysian experience.  - 17. 

azima a.m, novel lyndon, mohd shafiq akmal.  (2015).  understanding of the meaning of native customary land (ncl) boundaries and ownership by the bidayuh community in sarawak, malaysia.  - mediterranean journal of social sciences.  342-348. 

zaimah ramli, azima abdul manaf, sarmila md sum, novel lyndon, sivapalan selvadurai.  (2015).  cultural construct of customary land from the perspective of bidayuh community.  - mediterranean journal of social sciences.  1-6. 

lyndon n., razak n., azima a.m., junaidi a.b., sivapalan s..  (2015).  empowerment of the bidayuh rural community oil palm smallholders: a case study in serian district, sarawak, malaysia.  - mediterranean journal of social sciences.  55-62. 

muhammad sjakir, abd hair awang, azima abdul manaf, mohd yusuf hussain, zaimah ramli.  (2015).  learning and technology adoption impacts on farmer`s productivity.  - mediterranean journal of social sciences.  1-10. 

zaimah ramli, sarmila md sum, azima abdul manaf, suhana saad, rosniza aznie che rose, novel lyndon.  (2015).  pembuatan keputusan kewangan pasangan melayu: hubungan antara kuasa dan sumber.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  160-171. 

sarmila md sum, zaimah ramli, novel lyndon, azima abd manaf, suhana saad , rosniza aznie che rose.  (2015).  tanggungjawab sosial korporat (csr) dan pembangunan modal sosial komuniti: kajian kes projek csr perladangan cili kontrak.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  104-115. 

azima abdul manaf, novel lyndon, sivapalan selvedurau, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md. sum, suhana saad, mokhtar jaafar, mohd fuad mat jali.  (2015).  faktor penghalang pembagunan tanah rizab melayu.  - geografia.  100-109. 

azima abdul manaf dan er ah choy.  (2015).  isu pemilikan tanah dan implikasinya terhadap produktiviti pekebun kecil:kajian kes pekebun kecil di lahad datu.  - geografia online: malaysia journal of society and space.  112-124. 

sarmila md sum, zaimah ramli, novel lyndon, azima abd manaf, suhana saad, rosniza aznie che rose, sivapalan selvadurai.  (2014).  pembangunan usahawan tani melalui inisiatif tanggungjawab sosial korporat (csr): satu kajian kes.  - geografia: malaysian journal of society and space.  134-147. 

sarmila md sum, zaimah ramli, azima abd manaf, suhana saad, novel lyndon, rosniza aznie che rose, sivapalan selvadurai.  (2014).  sumbangan inisiatif tanggungjawab sosial terhadap pembangunan modal sosial komuniti: kajian kes penglibatan komuniti dalam projek csr perladangan cili kontrak di pasir puteh kelantan.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm.  485-496. 

azima abd manaf, novel lyndon, zaimah ramli, suhana saad, sarmila md sum, mohd yusof hussain, abd hair awang, mohd fuad mat jali, mokhtar jaafar.  (2014).  memahami makna persempadanan dan pemilikan tanah ncr oleh komuniti bidayuh di sarawak.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm.  704-711. 

azima abdul manaf, mohd. samsudin.  (2014).  maritim mersing warisan dan sosio ekonomi.  - 154-168. 

azima abdul manaf, mohd yusof hussain, zaimah ramli.  (2014).  maritim mersing.  - Bab 13: 177-189. 

zaimah, r., abd hair awang, sarmila, m.s., suraiya ishak, azima, a. m., suhana saad, mohd yusof hussain.  (2014).  malaysia sebagai pusat halal global: satu penemuan awal mengenai persepsi halal dalam kalangan pengguna di malaysia.  - geografia: malaysian journal of society and space.  48-56. 

azima abdul manaf,novel lyndon,sivapalan selvadurai, mohd yusof hussain,zaimah ramli,sarmila md sum,suhana saad,mokhtar jaafar fuad mat jali.  (2014).  menangani cabaran transformasi tanah ncr: satu keperluan terhadap pendekatan pemetaan berpenglibatan.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  10(1):110-117. 

lyndon n, suhana,s, sivapalan s, azima a.m, mohd yusof hussain, abdul hair awang, zaimah r, sarmila m.s and lim jie wei.  (2014).  pemerkasaan dengan media sosial: aplikasi facebook dan pembelajaran bahasa inggeris dalam kalangan mahasiswa antropologi dan sosiologi, universiti kebangsaan malaysia.  - malaysian journal of society and space.  10 (1): 78-86. 

hazita bt. azman, maimon @ maimoon binti abdullah, samiah bt. kadri, anizan bt. isahak, mohd. helmi bin abd. rahim, mohd. yusof bin abdullah, hasrul hashim, sharifah mastura bt. syed abdullah, et. al..  (2014).  projek sekolah hijau green rose ukm-pintar.  -

n. lyndon, s. selvadurai, m.j. mohd fuad, c.r. rosniza aznie, m.s. sarmila, r. zaimah, a.b. junaidi, s. suhana and a.m. azimah.  (2013).  the world-view of native on empowerment in poverty development programmes (pdp).  - the social sciences.  8(3):247-255. 

sivapalan selvadurai, a. c. er, n. lyndon, a. buang, m. j. mohd. fuad, a. habibah, j. hamzah, a. m. azima, a. b. junaidi & mohd yusof hussein.  (2013).  small-scale retailers in an island town.  - asian social science.  9(14):86-97. 

sivapalan selvadurai, er ah choy, novel lyndon, sarmila md sum, suhana saad1, azima abd manaf, zaimah ramli.  (2013).  penan natives` discourse for and against development.  - asian social science.  9(8):72-78. 

azima abdul manaf, a. c. er, ismail o., n. lyndon, s. sivapalan, mohd yusof hussain, suhana saad, r. zaimah, m. s. sarmila & m. j. fuad.  (2013).  property market efficiency: developed or vacant property.  - asian social science.  9(14):63-69. 

azima abd manaf & suraiya ishak.  (2013).  sistem bina dan jual- sejauhmana kesediaan pemaju?.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

sarmila md sum, zaimah ramli, n.ovel lyndon, azima abd manaf, suhana saad , sivapalan selvadurai.  (2013).  the roles of government agency in assisting csr project for community development: analysis from the recipients perspectives.  - asian social science.  17-22. 

suhana saad, lyndon n., s. selvadurai, m. s. sarmila, r. zaimah & a. m. azima.  (2013).  malay politics and nation state in malaysia.  - asian social science.  9(8):96-100. 

n. lyndon, a. c. er, s. selvadurai, m. s. sarmila, m. j. fuad, r. zaimah, azima a. m, suhana s., a. mohd nor shahizan, ali salman & rose amnah abd rauf.  (2013).  revisiting community bidayuh empowerment using abductive research strategy.  - asian social science.  9(8):64-71. 

azima a.m, er ah choy, suhana saad, sivapalan selvadurai, novel lyndon, mohd yusoff husain, mohd fuad mat jali, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2013).  keterlibatan penduduk lokal dalam pembangunan pertanian: kajian kes di daerah kuala pilah, negeri sembilan.  - geografia online malaysia journal of society and space.  9(1):21-29. 

azima a.m, muhammad afif hamka, suhana saad, sivapalan selvadurai, novel lyndon, mohd yusoff husain, mohd fuad mat jali, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2013).  sistem pemilikan tanah di indonesia: isu dan implikasi pendekatan institusi ekonomi.  - geografia online malaysia journal of society and space.  9(1):10-20. 

azima a.m., mohd yusof hussain, suhana saad, lyndon n., sivapalan selvadurai, ramli z., sarmila md sum.  (2013).  the minangkabau`s customary land: the role of "orang semenda" in malaysia dan indonesia.  - asian social sciences.  9(8):58-63. 

azima abdul manaf dan ismail omar.  (2013).  tanah pertanian terbiar ekonomi institusi.  - 119. 

zaimah r., sarmila m. s., n. lyndon, azima a. m., s. selvadurai, suhana saad, er a. c..  (2013).  financial behaviors of female teachers in malaysia.  - asian social science.  9(8):34-41. 

novel lyndon, a. c. er, sivapalan s., hasnah ali, rosniza a. c. r., azima a. m., junaidi a. b., fuad m.j., mohd yusoff hussein dan a. r. mohd helmi.  (2013).  the world-view of penan community on quality of life.  - asian social science.  9(14):98-105. 

azima abdul manaf, mohd samsudin, suhana saad, kamariah mokhtaroji.  (2012).  konflik nelayan pantai di pulau-pulau di sekitar mersing.  - journal of tropical marine ecosystem.  1:31-43. 

azima manaf, suhana saad, mohd yusof hussain dan mohd samsuddin.  (2012).  isu keselamatan di perairan mersing dan kepulauan sekitarnya.  - manusia dan masyarakat.  22:89-102. 

zaimah r, sarmila md, abd hair awang, n lyndon, selvadurai s, suhana saad, azima am, rosniza aznie cr.  (2012).  pembuatan keputusan kewangan: kajian kes keluarga dwi-kerjaya di malaysia.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(9):53-59. 

mohd yusoff hussain, suraiya ishak, abd. hair awang, mohd adib akmal as, novel lyndon, rosniza aznie cr, mohd fuad mj, azima abd manaf, mohd azlan abdullah.  (2012).  taburan semasa pusat membeli-belah di lembah klang: satu tinjauan awal.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(8):130-137. 

suhana saad, ali salman, novel lyndon, selvadurai s., zaimah r., azima a. m., mohd yusof hussain.  (2012).  krisis politik melayu dan pembinaan negara bangsa.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(9):39-45. 

zaimah r, sarmila ms, azima am, suhana saad, mohd yusof hussain, lyndon n.  (2012).  kualiti hidup dan kesejahteraan belia: kajian ke atas pekerja sektor awam malaysia.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(6):150-156. 

hazita azman. sh. mastura syed abdullah, mastura mahmud, maimon abdullah, abd. hair awang, khatijah hussin, siti hamin stapa, jamilah mustafa, latiffah pawanteh, azima abd manaf, suhana saad...et. al..  (2012).  program sekolah hijau-green rose : panduan manual latihan.  - 92. 

zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, suhana saad, novel lyndon, mohd yusoff hussain, sivapalan selvadurai.  (2012).  tingkah laku kewangan guru di bandar baru bangi, selangor, malaysia.  - malaysian journal of society and space (geografia).  8(6):42-48. 

azima manaf, suhana saad, mohd yusof hussain.  (2012).  isu keterancamanan keselamatan perairan mersing dan pulau-pulau di sekitarnya.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(6):49-58. 

zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon, azima abdul manaf, sivapalan selvadurai & suhana saad.  (2012).  financial behavior: a case study on female teachers in bandar baru bangi, selangor.  - proceedings of the 2nd annual international conference on political science, sociology and international relations (pssir 2012). 

azima abdul manaf, mohd yusoff hussain, suhana saad, nurul kamariah mokhtarroji.  (2012).  aplikasi pendekatan institusi ekonomi ke atas tanah pertanian terbiar di pulau-pulau sekitar mersing, johor.  - geografia malaysian journal of society and space.  8(5):14-25. 

azima abdul manaf, mohd samsudin, suhana saad, kamariah mokhtaroji.  (2012).  konflik nelayan pantai di pulau-pulau disekitar mersing (challenges of small-scale coastal fishermen in the island around mersing).  - journal of tropical marine ecosytem.  1:31-43. 

muhammad afif hamka, azima a.m, suhana saad.  (2012).  ethics issues on land services reformation in indonesia.  - asian social science.  8(6):175-183. 

j. hamzah, a. habibah, a. buang, k. jusoff, m.e. toriman, m.j. mohd fuad, a.c. er & a.m. azima.  (2012).  flood disaster, impacts and the tourism providers` responses: the kota tinggi experience.  - advances in natural and applied sciences.  6(1):26-32. 

a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, m.e toriman, a. buang, k. jusoff, m.j. mohd fuad, a.c. er, a.m. azima, a. habibah.  (2012).  assessing natural capitals for sustainable ecotourism in tasik chini biosphere reserve.  - advances in natural and applied sciences.  6(1):1-9. 

m.j. mohd fuad, a.b. junaidi, a. habibah, j. hamzah, m.e. toriman, n. lyndon, a.c.er, s. selvadurai and a.m. azima.  (2012).  the impact of pesticides on paddy farmers and ecosystem.  - advances in natural and applied sciences.  6(1): 65-70. 

a.m. azima, s. suhana, a. habibah,mohd yusoff hussain, j. hamzah, er ah choy, m.e. toriman and m.j. mohd fuad..  (2012).  the prospects of highland ecotourism in malaysia..  - advances in natural and applied sciences.  6(1): 79-84. 

ong puay liu & azima abdul manaf.  (2012).  warisan wacana pembangunan kumpulan esei kenang-kenangan h.m dahlan.  - 125. 

sarmila ms, zaimah r, n. lyndon, azima am, suhana saad, selvadurai s.  (2012).  tanggungjawab sosial korporat dan pembangunan ekonomi komuniti: kajian kes perspektif komuniti penerima.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(9):1-12. 

mustaffa omar, marsitah mohd radzi, mohd nasir selamat, azima abdul manaf, mohd. shamsudin & nor jana saim.  (2011).  faktor penentu dan implikasi fenomena depopulasi komuniti pulau kecil di sekitar mersing.  - journal of tropical marine ecosystem.  1:22-34. 

azima abdul manaf.  (2011).  tanah oh tanah.  - 53-66. 

azima abdul manaf, ismail omar.  (2011).  tanah pertanian terbiar analisis ekonomi institusi.  - 159. 

suhana saad, azima abdul manaf, mohd yusof hussain & kamariah mokhtarroji.  (2011).  keterancaman komuniti pulau aur, mersing: kesan daripada penghirahan keluar penduduk.  - persidangan kebangsaan masyarakat, ruang dan alam sekitar (matra 2011). 

azima abdul manaf, mohd samsuddin & mustaffa omar.  (2011).  kesan pewartaan taman laut ke atas penduduk pulau tinggi, mersing, johor.  - journal of tropical marine ecosystem.  1:35-43. 

mohd samsudin,azima abd manaf dan shahizan shaharudin.  (2011).  perkembangan pengangkutan marin sekitar pantai timur tanah melayu zaman tradisional dan zaman pentadbiran british: the development of marine transport around the east coast of malaya from thye eraly.  - journal of tropical marine ecosystem.  1(2011):30-42. 

azima abdul manaf, abd hair awang, suhana saad dan khirunnisa mazelan.  (2011).  mari selamatkan bumi kita.  - 44. 

azima abdul manaf.  (2011).  peranan dan fungsi orang semenda dalam usaha pemerkasaan tanah adat:satu tinjauan awal malaysia-indonesia.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

azima abdul manaf, mohd yusoff husain, suhana saad dan nurul kamariah.  (2011).  aplikasi pendekatan institusi ekonomi ke atas tanah pertanian terbiar di pulau-pulau sekitar mersing, johor.  - persidangan kebangsaan masyarakat, ruang dan alam sekitar (matra 2011). 

mohd yusoff hussain, azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad.  (2011).  kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: kajian kes di kg sri bahagia, mersing, johor..  - geografia : malaysian journal of society and space.  80-90. 

muhammad afif hamka, azima abdul manaf, suhana saad.  (2011).  etika kakitangan kerajaan terhadap reformasi perkhidmatan awam di indonesia: suatu telaah kritis.  - seminar internasional serumpun melayu v diterbitkan universitas hasanudin, makassar & universiti kebangsaan malaysia, bangi. 

azima a.m dan ismail,o.  (2011).  idle agriculture land resources management and development an institutional causes:a case study in malaysia.  - interdisciplinary journal of research in business.  1(8):21-27. 

che abd rahim mohamed, fathul karim sahrani, azima abdul manaf, mustaffa omar, zaidi che cob & lee jen nie.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor : mersing warisan terpelihara = the studies of johor east coast : preserve mersing heritage.  - 50. 

er ah choy, azima abdul manaf, suhana saad,khalijah rejab, nurul assyikeen md jaffary, nadiah abd halim, shahidah hamzah.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - Bahagian 4 203-214. 

che abd rahim mohamed, fathul karim sahrani, azima abdul manaf, mustaffa omar, zaidi che cob & lee jen nie(penyunting).  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara. siri penyelidikan & maklumat perairan malaysia, siri ke-3.  - 256. 

azima abdul manaf, er ah choy, rosniza aznie che rose,
suhana saad & noordeyana tambi.  (2010).  bio-kejuruteraan ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 4 (191-202). 

kadir arifin,aziz ujang,kadaruddin aiyub,azima abdul manaf,marsitah mohd radzi,mohamad fauzi sukimi,azahan awang,mimi hanida abdul mutalib,azmi aziz,rosniza,mokhtar jaafar dan abd hair awang.  (2010).  pembangunan,sosial dan persekitaran: ke arah kesejahteraan hidup masyarakat malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ke-3, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran. 

rosniza aznie hj. che rose, noordeyana tambi, suhana saad & azima abd. manaf.  (2010).  bio-kejuruteraan ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 215-230. 

thara wong woharn, mohd yusof hussain, azima abdul manaf.  (2010).  faktor penentu pemilihan lokasi industri pembuatan: kajian kes kawasan perindustriaan nilai.  - geografia online malaysian journal of society and space.  6(2):20-36. 

azima abdul manaf, mohd samsudin dan mustaffa omar.  (2010).  taman laut dan gunatanah pulau, sejauhmana relevannya.  - conferences on marine ecosystem of malaysia (comem 2010) / marine ecosystem research centre (ekomar), fst, ukm. 

mohd samsudin, marsitah mohd radzi, azima abdul manaf & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor mersing warisan terpelihara.  - 57-70. 

marsitah mohd radzi, suhana saad & azima abdul manaf.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - 1-13. 

azima abdul manaf,suhana saad,mohd samsudin dan hamzah jusoh.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor:mersing warisan terpelihara.  - 79-88. 

azima abdul manaf,mohd samsudin dan mustaffa omar.  (2010).  penyeldikan pantai timur johor:mersing warisan terpelihara.  - 71-78. 

azima abdul manaf dan nurul kamariah mokhtarroji.  (2010).  mpa:suatu perbandingan dalam pemakaian konsep diantara negara.  - conference on marine ecosystem of malaysia (comem 2010). 

azima abdul manaf, suhana saad & mohd samsudin.  (2010).  isu pemilikan hartanah oleh orang-orang pulau di kawasan darat mersing: kajian kes di kampung sri bahagia, mersing johor.  - e-bangi.  1(1):1-9. 

rosniza aznie che rose, noordeyana tambi, suhana saad, azima abd. manaf.  (2009).  kajian kepuasan pelancong di bukit fraser.  - prosiding seminar bio-kejuruteraan penilaian ekosistem & spesies 2009 (sbesa 2009), universiti kebangsaan malaysia. 

azima abdul manaf,mohd samsuddin dan mustaffa omar.  (2009).  pewartaan taman laut : peluang atau kesusahan penduduk.  - seminar penyelidikan di pantai timur johor 2009 : mersing warisan terpelihara. 

azima abdul manaf, mohd samsuddin, suhana saad dan hamzah jusoh.  (2009).  pola dan proses pemilikan tanah oleh orang-orang pulau di kawasan darat mersing: kajian kes di kampung sri bahagia.  - seminar penyelidikan pantai timur johor 2009: mersing warisan terpelihara. pusat penyelidikan ekosistem marin,ukm. 

azima, a. m, ismail, o.  (2009).  challenges on idle agriculture land management - an institutional perspective in malaysia.  - european journal of social sciences.  9(1):39-47. 

azima abdul manaf, er ah choy, suhana saad, aznie rosniza dan noordeyana.  (2009).  prospek dan kemajuan bukit fraser sebagai destinasi ekopelancongan.  - seminar biokejuruteraan, penilaian ekosistem dan spesies 2009. 

azima abdul manaf.  (2009).  dunia melayu : tanah adat minang malaysia ?indonesia, masalah dan cabaran.  - seminar unhas-ukm (serumpun iv): penelitian dunia melayu malaysia- indonesia. 

azima abdul manaf.  (2009).  geografia.  - masalah dan cabaran tanah adat minang di dunia melayu malaysia dan indonesia.  5(1):69-78. 

azima abdul manaf.  (2009).  peranan, hak dan penyesuaian hidup wanita di malaysia.  - 49-61. 

azima binti abdul manaf.  (2009).  keselamatan insan nasional dan serantau:aspirasi dan realiti.  - 449-472. 

azima binti abdul manaf.  (2008).  aspek sosial dalam proses pembangunan tanah:analisis keperluan pendekatan institusi ekonomi.  - seminar sebumi internationalisasi rumpun melayu menuju kegemilangan bersama. 

ong puay liu, azima abd manaf dan suhana saad.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - Bab 11, 137 - 159. 

azima binti abdul manaf.  (2008).  dinamika sosial,pembangunan dan persekitaran di malaysia.  - 124-144. 

azima abdul manaf.  (2008).  keefiesienan dan hartanah bandar.  - international conference on social,development and environmental studies 2008. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, azima abdul manaf & anisah samingan.  (2008).  pembentukan indeks keefisienan bandaraya di semenanjung malaysia : perspektif awam.  - the proceedings of the international conference on social development and environmental studies 2008. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, jalalulddin abdul malek, sivapalan selvadurai, azima abdul manaf, masri ayob & marsitah mohd radzi.  (2008).  kajian pembentukan indeks keefisienan bandaraya utama semenanjung malaysia (poster penyelidikan fakulti sains sosial dan kemanusiaan 2008).  -

azima abdul manaf.  (2007).  halatuju dan cabaran pembangunan sektoral dan sumber manusia dalam rancangan malaysia kesembilan.  - 100-125. 

azima abdul manaf.  (2007).  keselamatan makanan dan isu tanah sawah terbiar,kajian kes di daerah kuala pilah, negeri sembilan.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-10 (skim x): keselamatan insan nasional dan serantau: aspirasi dan realiti. 

azima abdul manaf.  (2007).  keupayaan pendekatan institusi dalam menghurai punca-punca tanah pertanian terbiar di daerah kuala pilah, negeri sembilan.  - jurnal e-bangi.  2(2):1-25. 

azima abd manaf.  (2005).  masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 174-193(9). 

nik hairi omar, arena che kassim, azima manaf & suhana saad.  (2002).  pembangunan abad ke-21 : beberapa perbincangan falsafah dan peradaban.  - 218.