Penerbitan Terkini

tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;siti hamin bt. stapa;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;suziana bt. mat saad;azianura hani binti shaari.  (2020).  exploring motivation, language attitude and anxiety amongst male malay youth at risks in malaysia.  -

suziana mat saad, qurratu'aina muhammad ridhwan.  (2020).  wacana dan pengaruh hallyu dalam iklan produk kecantikan wanita berbahasa melayu : satu analisis wacana kritis.  - jurnal wacana sarjana.  1-21. 

shanthini pillai, suziana mat saad, ng lay shi, anne vanessa vincent.  (2020).  french texts and contexts of community life in colonial malaya.  - 0. 

farzana adnan, suziana mat saad.  (2020).  analisis wacana kritis bahasa dan kuasa: kepimpinan dan permuafakatan.  - jurnal wacana sarjana.  1-18. 

mohd. zaki bin nuawi;suziana bt. mat saad;ab. samad bin kechot.  (2019).  metodologi pembangunan pengkalan data akustik alat muzik tradisional melayu.  -

nor hashimah binti jalaluddin;kalthum binti ibrahim;suziana bt. mat saad;sri yanti binti mahadzir;suhaini binti md noor;mohd faizal bin musa;junaini binti kasdan.  (2019).  air tangan bonda: juadah johor.  -

nor zihan hussin, suziana mat saad.  (2019).  anomali bunyi bahasa asing.  - 22. 

suziana mad saad.  (2018).  semantik dan interpretasi.  - 34. 

suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin, imran-ho abdullah.  (2018).  metafora konseptual dan manifestasi linguistik dalam bahasa melayu dan perancis: satu analisis kognitif.  - gema online journal of language studies. 

nurilmiyah binti ahmad & suziana mat saad.  (2018).  isu bahasa dalam kes victoria jayaseele martin lwn majlis and anor: kajian semantik-korpus.  - persidangan antarabangsa linguistik (paling@ukm 2018). 

abdul rahim bahari, aminatuzzaharah musa, mohd zaki nuawi, zairi ismael rizman, suziana mat saad.  (2017).  novel statistical clustering method for accurate characterization of word pronunciation.  - international journal on advance science, engineering and information technology.  1172-1177. 

azlina abdullah, chin kok fay, ravichandran moorthy, emma mirza wati mohamad, hoo chiew ping, suziana mat saad, vivien yew wong chin, rahilah omar, mohd nasir selamat, saadiah maalip, abdul muein abadi, clarence ngui yew kit, muhammad shafie jamaan & fara.  (2017).  regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  - regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  1-1194. 

dr nor zihan hussein, dr suziana mat saad, ho lai wan, morgane buffin, nus asmaniza, seri wangi mokhtar, norazian hassan, mohd syukor abdullah, cheng chee hong, yip pei yian, mardiana ahmad sebly, gan geok choo, jelani marjono, nur fauziah hanim, sukeri.  (2017).  bahasa perancis dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tingkatan 1..  - 1-46. 

suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin, imran ho abdullah.  (2017).  kehidupan adalah perjalanan: analisis metafora konseptual dalam salina dan la vie devant soi.  - akademika.  189-205. 

suziana mat saad.  (2017).  kajian pemetaforaan emosi marah dalam novel salina.  - the 6th international conference on social sciences and humanities. 

m.a.f. ahmad, m.z. nuawi, a.r. bahari, a.s. kechot and s.m. saad.  (2017).  correlation and clusterisation of traditional malay musical instrument sound using the i-kaztm statistical signal analysis.  - journal of mechanical engineering and sciences.  2552-2566. 

suziana mat saad.  (2017).  perdebatan ialah peperangan dalam bahasa melayu dan bahasa perancis: satu perspektif dari sisi linguistik kognitif.  - jurnal bahasa.  84-109. 

khazriyati salehuddin, norizan abdul razak, intan safinaz zainudin, suziana mat saad & hasnoor shima.  (2016).  modul 6 sukarelawan sukan sea: penampilan diri.  - 1-10. 

khazriyati salehuddin, norizan abdul razak, intan safinaz zainudin, suziana mat saad & hasnoor shima.  (2016).  video modul 6 sukarelawan sukan sea: penampilan diri.  - 1-10. 

suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin & imran ho-abdullah.  (2015).  perdebatan adalah peperangan: satu penelitian dari sisi linguistik kognitif.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik2015), kuala lumpur.  382-391. 

abdul rahim bahari, mohd zaki nuawi, ab samad kechot, firdaus mohd hamzah & suziana mat saad.  (2013).  pemetaan dan pengelompokan isyarat akustik alat muzik tradisional melayu menggunakan kaedah analisis isyarat statistik.  - jurnal kejuruteraan.  33-38. 

suziana mat saad, maserah shabudin dan hayati lateh.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: masalah dan cabaran.  - 193-212. 

kalthum ibrahim, nor zakiah abdul hamid, maserah shabudin, suziana mat saad.  (2007).  dunia dalam wacana interpretasi dan realiti.  - 127. 

intan safinaz zainudin dan suziana mat saad.  (2007).  dunia dalam wacana: interpretasi dan realiti.  - 112-127.