Penerbitan Terkini

suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin, imran-ho abdullah.  (2018).  metafora konseptual dan manifestasi linguistik dalam bahasa melayu dan perancis: satu analisis kognitif.  - gema online journal of language studies. 

suziana mad saad.  (2018).  semantik dan interpretasi.  - 34. 

azlina abdullah, chin kok fay, ravichandran moorthy, emma mirza wati mohamad, hoo chiew ping, suziana mat saad, vivien yew wong chin, rahilah omar, mohd nasir selamat, saadiah maalip, abdul muein abadi, clarence ngui yew kit, muhammad shafie jamaan & fara.  (2017).  regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  - regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  1-1194. 

suziana mat saad.  (2017).  perdebatan ialah peperangan dalam bahasa melayu dan bahasa perancis: satu perspektif dari sisi linguistik kognitif.  - jurnal bahasa.  84-109. 

m.a.f. ahmad, m.z. nuawi, a.r. bahari, a.s. kechot and s.m. saad.  (2017).  correlation and clusterisation of traditional malay musical instrument sound using the i-kaztm statistical signal analysis.  - journal of mechanical engineering and sciences.  2552-2566. 

suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin, imran ho abdullah.  (2017).  kehidupan adalah perjalanan: analisis metafora konseptual dalam salina dan la vie devant soi.  - akademika.  189-205. 

suziana mat saad.  (2017).  kajian pemetaforaan emosi marah dalam novel salina.  - the 6th international conference on social sciences and humanities. 

abdul rahim bahari, aminatuzzaharah musa, mohd zaki nuawi, zairi ismael rizman, suziana mat saad.  (2017).  novel statistical clustering method for accurate characterization of word pronunciation.  - international journal on advance science, engineering and information technology.  1172-1177. 

dr nor zihan hussein, dr suziana mat saad, ho lai wan, morgane buffin, nus asmaniza, seri wangi mokhtar, norazian hassan, mohd syukor abdullah, cheng chee hong, yip pei yian, mardiana ahmad sebly, gan geok choo, jelani marjono, nur fauziah hanim, sukeri.  (2017).  bahasa perancis dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tingkatan 1..  - 1-46. 

khazriyati salehuddin, norizan abdul razak, intan safinaz zainudin, suziana mat saad & hasnoor shima.  (2016).  video modul 6 sukarelawan sukan sea: penampilan diri.  - 1-10. 

khazriyati salehuddin, norizan abdul razak, intan safinaz zainudin, suziana mat saad & hasnoor shima.  (2016).  modul 6 sukarelawan sukan sea: penampilan diri.  - 1-10. 

suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin & imran ho-abdullah.  (2015).  perdebatan adalah peperangan: satu penelitian dari sisi linguistik kognitif.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik2015), kuala lumpur.  382-391. 

abdul rahim bahari, mohd zaki nuawi, ab samad kechot, firdaus mohd hamzah & suziana mat saad.  (2013).  pemetaan dan pengelompokan isyarat akustik alat muzik tradisional melayu menggunakan kaedah analisis isyarat statistik.  - jurnal kejuruteraan.  33-38. 

suziana mat saad, maserah shabudin dan hayati lateh.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: masalah dan cabaran.  - 193-212. 

kalthum ibrahim, nor zakiah abdul hamid, maserah shabudin, suziana mat saad.  (2007).  dunia dalam wacana interpretasi dan realiti.  - 127. 

intan safinaz zainudin dan suziana mat saad.  (2007).  dunia dalam wacana: interpretasi dan realiti.  - 112-127.