Penerbitan Terkini

nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

shahida shahimi, hasnah toran, azrina abdullah al-hadi, noor hasni juhdi, zainal rasyid mahayuddin, mohd azlis sani md. jalil, chessda uttraphan a/l eh kan, nur fatin adilah rohaizan.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 16. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

aminudin bin mokhtar;siti hajar bt. mohd. idris;azrina abdullah al-hadi;norlin binti khalid;hazrul izuan bin shahiri.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  -

md shafiin shukor, norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, azrina abdullah al-hadi.  (2022).  perkhidmatan industri pelancongan di malaysia: daya saing dan analisis kecekapan teknikal.  - 156. 

maisarah mazlan, nurhamizah rashid, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2022).  persekitaran kerja dan peneraju wanita dalam stem.  - sarjana.  1-14. 

norlida hanim binti mohd salleh;basri bin abdul talib;azrina abdullah al-hadi;roziana binti baharin.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidmatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  -

norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, basri abdul talib, azrina abdullah al-hadi, roziana baharin,.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidamatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  - 1-10. 

shahida shahimi, abd ghafar ismail, azrina abdullah al-hadi.  (2021).  the role of islamic microfinancing in promoting financial inclusion in malaysia.  - 1-4. 

norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2021).  bumiputera financial behaviour towards investment in education.  -

shahida binti shahimi, chessda uttraphan a/l eh kan, mohd azlis sani bin md jalil, azrina abdullah al-hadi, zainal rasyid mahayuddin, hasnah toran, noor hasni juhdi.  (2021).  self-employment and economic empowerment program through social entrepreneurship for youth with autism.  - 1-7. 

kamal azri husin, hazrul shahiri, azrina abdullah al-hadi, aminudin mokhtar.  (2021).  pengaruh pusingan kerja terhadap perkembangan kerjaya.  - jurnal ekonomi malaysia.  113-124. 

nurhamizah rashid, maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem: analisis nvivo.  - jurnal pengurusan.  173-185. 

hazrul shahiri,zhiming cheng,azrina abdullah al-hadi.  (2021).  why do low-skilled foreign workers have a wage advantage? evidence from the palm oil plantation sector in malaysia.  - population,space and place.  1-8. 

nurhamizah rashid, norain mod asri, maisarah mazlan, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  penyertaan wanita dalam bidang stem: pengaruh persekitaran kerja.  - e-bangi.  158-175. 

shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi, abd ghafar ismail, nurul wafa mohd boharid.  (2020).  financial inclusion in the organization of islamic cooperation countries.  - 3rd uum international islamic business management conference 2020 (ibmc 2020).  238-251. 

shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi, abd ghafar ismail, nurul wafa mohd bohari.  (2020).  financial inclusion in the organization of islamic cooperation countries.  - 3rd uum international islamic business and management conference (ibmc 2020).  1-49. 

abdul latiff ahmad, tanot unjah, suhaili alma'amun, azrina abdullah al-hadi, juliana senawi, yanti rosli, raja m zuha raja kamal bashah, zanisah man, roziah sidik, mimi hani abu bakar, zarina othman, salvinder singh karam singh.  (2020).  ukm international summer programme.  - 1-34. 

shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi, abd ghafar ismail, nurul wafa mohd bohari.  (2020).  measuring the financial inclusion: evidence from oic countries.  - 3rd international business and management conference 2020 (ibmc 2020).  20. 

nur syahirah che lah, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2020).  investment in children's education among the b40 during the ear of pandemic covid19: is it still a priority?.  - the 22nd malaysian finance association conference 2020 malaysian finance association.  43. 

fathin faizah said, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, zulkefly abd karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid,.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  1-309. 

fathin faizah said, hawati janor, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, norlida hanim mohd salleh, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, norshamliza.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  1-588. 

mohammed a a alsattari, lai wei sieng, azrina abdullah al-hadi.  (2020).  the estimation of trade flows among brics countries: an empirical analysis using gravity model.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 (volume 1).  69-80. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2020).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - kolokium penyelidikan kursi kepimpinan wanita 2020.  1-8. 

azrina abdullah al-hadi; john bitzan, james peoples.  (2019).  input allocation efficiency in the united states railroad industry: changing work rules and managerial flexibility.  - transportation research part a: policy and practice.  281-296. 

azrina abdullah al-hadi; james peoples.  (2019).  u.s. freight rail economics and policy: are we on the right track?.  - 300. 

amal sulaiman, roziana baharin, azrina abdullah al-hadi.  (2019).  impact of import and export on gdp of egypt: application of ardl mode.  - international journal of asian social science.  1-10. 

kok wooi yap, doris padmini selvaratnam & azrina abdullah al-hadi.  (2018).  analisis empirikal faktor-faktor yang mempengaruhi perbelanjaan kesihatan awam di malaysia.  - proceedings of the national conference on the sciences and social sciences (nacoss) 2018. 

liew chei siang;rahmah bt. ismail;azrina bt. abdullah al-hadi.  (2018).  a panel data approach to the measurement of technical efficiency and its determinants in malaysian manufacturing small and medium enterprises.  -

ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia : satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

mohd shawal sidek, mariani abdul majid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  the effect of islamic and conventional banking efficiency on economic growth.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  776-787. 

ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  analisis kecekapan kutipan dan agihan oleh institusi zakat: satu kajian semula terhadap majlis agama islam negeri.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  142-152. 

azrina abdullah al-hadi dan james peoples.  (2016).  input price effect on productivity gains in the united states railroad industry.  - jurnal ekonomi malaysia.  3-14. 

intan sahara ghadzali,azrina abdullah al-hadi.  (2016).  penilaian terhadap kecekapan perkhidmatan bas sekolah selepas deregulasi tambang: kajian kes di seremban.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-11, 2016.  505-515. 

fathin faizah said, norshamliza chamhuri, liew chei siang, azrina abdullah al-hadi.  (2016).  kelestarian dasar awam, daya tahan ekonomi dan kesejahteraan sejagat.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-11, 2016.  1-753. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, wook endut.  (2008).  kesan kriteria pengguna terhadap pilihan kaedah pembayaran: kajian kes di lembah kelang.  - malaysian journal of consumer and family economics.  10:62-74. 

zulkefly abdul karim, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, antoni, zetty zahureen mohd. yusoff.  (2007).  the relationship between federal government revenue and spending : empirical evidence from asean-5 countries.  - jurnal ekonomi pembangunan.  11(2):91-113. 

azrina abdullah al-hadi, zaini mahbar.  (2007).  penggunaan biofuel sebagai tenaga boleh diperbaharu : suatu realiti atau mitos?.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia 2007, fakulti ekonomi dan perniagaan, universiti kebangsaan malaysia. 

ahmad mohd yusof, zaini mahbar, azmafazilah jauhari, azrina a.al-hadi.  (2005).  ke arah subsidi sifar harga runcit bahan siap petroleum- satu kerangka kerja strategi.  - persidangan antarabangsa malaysia indonesia empowering business and economics activities in the area of free trade, universiti mohamadiah surakarta, (14 ? 15 december 2005). 

azrina abdullah al-hadi, norain mod asri, shahida shahimi, zulkefly abdul karim.  (2005).  ke arah kedah maju : antara perancangan dan keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149. 

norain mod asri, zulkefly abd karim, shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firms`s common stock return.  - the national seminar in islamic banking and finance 2004: "global challenges & competitiveness of malaysian financial institutions". 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firm`s common stock return.  - the journal of muamalat and islamic finance research - (jmifr).  1:25-38. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, shahida shahimi
and azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firm`s common stock return.  - the journal of muamalat and islamic finacial research.  1(1):25-38.