Penerbitan Terkini

ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia : satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

mohd shawal sidek, mariani abdul majid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  the effect of islamic and conventional banking efficiency on economic growth.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  776-787. 

ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  analisis kecekapan kutipan dan agihan oleh institusi zakat: satu kajian semula terhadap majlis agama islam negeri.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  142-152. 

intan sahara ghadzali,azrina abdullah al-hadi.  (2016).  penilaian terhadap kecekapan perkhidmatan bas sekolah selepas deregulasi tambang: kajian kes di seremban.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-11, 2016.  505-515. 

azrina abdullah al-hadi dan james peoples.  (2016).  input price effect on productivity gains in the united states railroad industry.  - jurnal ekonomi malaysia.  3-14. 

fathin faizah said, norshamliza chamhuri, liew chei siang, azrina abdullah al-hadi.  (2016).  kelestarian dasar awam, daya tahan ekonomi dan kesejahteraan sejagat.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-11, 2016.  1-753. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, wook endut.  (2008).  kesan kriteria pengguna terhadap pilihan kaedah pembayaran: kajian kes di lembah kelang.  - malaysian journal of consumer and family economics.  10:62-74. 

zulkefly abdul karim, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, antoni, zetty zahureen mohd. yusoff.  (2007).  the relationship between federal government revenue and spending : empirical evidence from asean-5 countries.  - jurnal ekonomi pembangunan.  11(2):91-113. 

azrina abdullah al-hadi, zaini mahbar.  (2007).  penggunaan biofuel sebagai tenaga boleh diperbaharu : suatu realiti atau mitos?.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia 2007, fakulti ekonomi dan perniagaan, universiti kebangsaan malaysia. 

azrina abdullah al-hadi, norain mod asri, shahida shahimi, zulkefly abdul karim.  (2005).  ke arah kedah maju : antara perancangan dan keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149. 

ahmad mohd yusof, zaini mahbar, azmafazilah jauhari, azrina a.al-hadi.  (2005).  ke arah subsidi sifar harga runcit bahan siap petroleum- satu kerangka kerja strategi.  - persidangan antarabangsa malaysia indonesia empowering business and economics activities in the area of free trade, universiti mohamadiah surakarta, (14 ? 15 december 2005). 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, shahida shahimi
and azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firm`s common stock return.  - the journal of muamalat and islamic finacial research.  1(1):25-38. 

norain mod asri, zulkefly abd karim, shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firms`s common stock return.  - the national seminar in islamic banking and finance 2004: "global challenges & competitiveness of malaysian financial institutions". 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firm`s common stock return.  - the journal of muamalat and islamic finance research - (jmifr).  1:25-38.