Penerbitan Terkini

jamaluddin, faisal, manfarisyah, fatimah yusro hashim dan muhamad helmi md said.  (2021).  proposed improvement for divorce resolution in aceh and malaysia: a comparative study.  - academic journal of interdisciplinary studies.  193-203. 

muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 5. 

muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu lekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 191. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  teori had sempadan angkasa lepas.  - 1-9. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies.  - 1-19. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  rescue agreement : perjanjian penyelamatan & pemulangan angkasawan serta pemulangan objek yang dilancarkan ke angkasa lepas.  - 1-15. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  convention on international liability for damage caused by spaced objects.  - 1-27. 

asma hakimah ab halim, siti naaishah hambali, nazura abdul manap, fatimah yusro hashim.  (2020).  mediation in islamic family law disputes: an overview & experience of the ukm legal aid and mediation centre.  - current legal issues.  14-20. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, tuan hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  modul sejarah pewarisan islam dan pengenalan faraid.  - 1-54. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perseorangan.  - 1-73. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67. 

hasani mohd. ali, ruzian markom. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, . nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  prosedur pentadbiran harta pusaka.  - 1-92. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48. 

asma hakimah binti ab halim, siti naaishah binti hambali, fatimah yusro hashim, nazura abdul manap.  (2020).  mediation in islamic family law disputes: an overview & experience of the ukm legal aid and mediation centre.  - webinar persidangan serantau asiaengage ke 5.  1. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  convention on registration of objects launched into outer space.  - 1-16. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, azizah mat rashid, fatimah yusro hashim.  (2020).  pengemukaan dokumen elektronik sebagai keterangan dalam perbicaraan mahkamah syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat, fakulti undang-undang, ukm.  55-63. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohammad azhan yahya.  (2020).  legal aid and literation awareness: bridging the university and community.  - 5th asiaengage regional conference: how community engagement can drive innovative sustainability in the 4ir era?.  10. 

muhammad muhaimin mohd subki, fatimah yusro hashim.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 24. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (1).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (2).  - 1-27. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  resolution adopted by the united nations general assembly.  - 1-27. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 2.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, mohammad helmi md said, ramalinggam rajamanickam, rahmah ismail.  (2020).  modul sangkutan klinik literasi dan bantuan guaman.  - 1-5. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 1.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  konsep dan hikmah perkahwinan dalam islam.  - 1-23. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perkahwinan dalam islam : nilah, rukun dan syaat nikah, mahar dan hantaran, halangan dalam perkahwinan, prosedur di malaysia.  - 1-25. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  hak dan tanggungjawab suami isteri dalam perkahwinan.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  hak berpoligami dalam islam.  - 1-24. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pembubaran perkahwinan dalam islam dan kesan daripadanya.  - 1-18. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perkara-perkara lain yang membubarkan ikatan perkahwinan.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  kesan pembubaran perkahwinan kepada pasangan.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  hak kanak-kanak dalam islam.  - 1-9. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengantar perundangan islam uk1113.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada syariah.  - 1-23. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  sejarah awal perkembangan islam.  - 1-19. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengantar kepada perundangan islam: sumber perundangan islam pada zaman rasulullah, al-quran, sunnah & ijtihad.  - 1-22. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  undang-undang islam pada zaman sahabat @khilafa' ar-rasyidin.  - 1-40. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perundangan islam pada zaman tabiín.  - 1-18. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  perundangan islam pada zaman tadwin.  - 1-34. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  sumber perundangan selepas zaman rasulullah dan sahabat.  - 1-39. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  sejarah perundangan islam di malaysia.  - 1-37. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada sistem undang-undang di malaysia.  - 1-16. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  arahan tugasan dan pembentangan problem based learning.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  qawaid fiqhiyah: untuk bahasa arab.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  sumber istinbat hukum yang kedua dalam islam-sunnah.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  undang-undang angkasa lepas: definisi dan teori.  - 1-9. 

fatimah yusro hashim.  (2020).  united nations office for outer space affair (unoosa).  - 1-7. 

nik ammar wan mohd fauzi & fatimah yusro hashim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 16. 

asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom, tengku noor azira tengku zainudin.  (2018).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - international journal of asian social science. 

fatimah yusro hashim, nik ammar wan mohd fauzi.  (2018).  pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang islam di malaysia: satu tinjauan.  - international conference on governance and wealth management 2018 : issues on shariah compliance. 

asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom.  (2017).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goal.  361-366. 

aminurasyed mahpop, asma hakimah ab halim, ruzian markom, ahmad azam mohd shariff, jasri jamal, fatimah yusro hashim, mohd rizal abd rahman.  (2016).  kaedah pendrafan dokumen kontrak sekuriti islam: satu tinjauan.  - clj legal network series.  1. 

ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, asma hakimah ab halim, fatimah yusro hashim, ramalinggam rajamanickam, mohamad rizal abd rahman, mazliza mohamad & mohd azhan yahya.  (2016).  the syariah courses of islamic law of securities and islamic family law: revamping the teaching and learning techniques in ensuring marketability of ukm`s law graduates.  - mediterranean journal of social sciences. 

ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, tengku noor azira tengku zainudin, safinaz mohd hussein, nazura abdul manap, mazliza mohamad, asma hakimah ab halim & fatimah yusro hashim.  (2016).  mock trial simulation in teaching syariah law of evidence at faculty of law, ukm: blend of traditional and new methods.  - mediterranean journal of social sciences. 

ahmad azam mohd shariff, safinaz mohd hussein, tengku noor azira tengku zainudin, asma hakimah ab halim, nazura abdul manap, ramalinggam rajamanickam, mohd azhan yahya & fatimah yusro hashim.  (2016).  evolution of syariah law curriculum at faculty of law, ukm: a way forward.  - mediterranean journal of social sciences. 

fatimah yusro hashim, jasri jamal, anisah che ngah.  (2014).  memelihara nasab keturunan (maqasid al-rabi`ah) dalam islam..  - jurnal hukum islam dan ekonomi.  35-51. 

dr. ahmad azam mohd shariff, puan fatimah yusro hashim, dr. mohamad rizal abdul rahman, puan asma hakimah ab halim.  (2013).  adducing forensic evidence in malaysian syariah courts: setting the right course.  - the 11th indo pacific association of law, medicine and science congress 2013 (inpalms 2013),7-10 october 2013,kuala lumpur.. 

fatimah yusro hashim.  (2012).  entrepreneurial property and islamic law of successions.  - 2012 tuanku jaafar law conference and workshop academic entrepreneurship and university start-ups. 

fatimah yusro hashim, shamsuddin suhor, tengku noor azira tengku zainuddin.  (2009).  isu - isu perundangan di malaysia : satu anjakan paradigma.  - 285-304 (bab 11). 

nor inayah yaakub, fatimah yusro hashim, jasri jamal.  (2008).  undang-undang dalam era teknologi.  - 240-271.