Penerbitan Terkini

hadi affendy dahlan, tengku siti mariam tengku wook, syahanim mohd salleh, masura rahmat, nurhidayah bahar.  (2022).  perlaksanaan program vic menggunakan kaedah gamifikasi-mentoran sepanjang pandemik.  - kongres dan pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022 - menginsankan pendidikan digital.  1-12. 

intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & masura rahmat.  (2022).  teknologi pengajaran dan pembelajaran ketika covid-19: inklusif, imersif dan integratif.  - 13. 

hadi affendy dahlan, tengku siti mariam tengku wook, syahanim mohd salleh, masura rahmat, nurhidayah bahar.  (2022).  perlaksanaan program vic menggunakan kaedah gamifikasi-mentoran sepanjang pandemik.  - kongres dan pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022 - menginsankan pendidikan digital.  94-97. 

syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

rosnizam eusoff, abdullah mohd zin, syahanim mohd salleh.  (2022).  learning of programming, flipped classroom, active learning, collaborative learning.  - international journal on advanced science, engineering and information technology.  539-549. 

masura rahmat, nurhidayah bahar, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan, tengku siti meriam tengku wook..  (2022).  elemen inovasi dan kreativiti dalam memupuk kelestarian alam.  - advancing knowledge for success.  72-73. 

tengku siti meriam bt tengku wook, masura rahmat dan syahanim mohd salleh.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 142. 

masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

tengku siti meriam tengku wook, fasihah jamaludin, syahanim mohd salleh, masura rahmat & hadi affendy.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

marini bt. abu bakar;syahanim bt. mohd salleh;nor azan binti mat zin;rodziah binti latih;noorazean binti mohd ali.  (2021).  kerangka enjin permainan sebagai alat pengajaran kursus asas pengaturcaraan.  -

hadi affendy bin dahlan, masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh.  (2021).  kolaborasi vic dengan miasa (pembentangan perbincangan awal).  - 1-17. 

rosnizam eusoff, syahanim mohd salleh, abdullah mohd zin.  (2021).  implementing flipped classroom strategy in learning programming.  - (ijacsa) international journal of advanced computer science and applications.  602-607. 

tengku siti meriam tengku wook, intan yusrina zairon, masura rahmat hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh.  (2021).  gamification strategy of active learning in mentoring among milineal students.  - asia pacific journal of information technology and multimedia (apjitm).  141-155. 

masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh.  (2021).  pemindahan pengetahuan : penghasilan videografi secara sistematik.  - akses (advancing knowledge for success).  26-27. 

intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan, masura rahmat.  (2021).  gamifikasi mempengaruhi gaya pembelajaran dan motivasi pelajar dalam pembelajaran imersif maya.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021 evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: langkah kehadapan.  40-43. 

syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan.  (2021).  vic, gamifikasi, kemahiran insaniah.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021.  1-28. 

syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan.  (2021).  sistem pengurusan pemarkahan sig-vic dengan pendekatan gamifikasi.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021.  104-108. 

elly johana johan, syahanim mohd salleh, zalilah abd aziz.  (2021).  pendekatan teknologi persuasif memicu peningkatan motivasi pelajar menangani permasalahan mati akal dalam penyelesaian tugasan makmal pengaturcaraan berorientasi objek.  - jurnal dunia pendidikan (jdpd).  189-209. 

elly johana johan, syahanim mohd salleh, zalilah abd aziz.  (2021).  the action research journey of designing persuasive object-oriented programming lab assignments framework using persuasive technology.  - international journal of advanced research in education and society.  146-155. 

masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh.  (2021).  membina halatuju melalui jaringan dan kolaborasi pintar..  - buletin akses (advancing knowledge for success).  56-57. 

rosnizam eusoff, syahanim mohd salleh, abdullah mohd zin.  (2021).  pembelajaran aktif melalui pendekatan flip.  - fakulti teknologi & sains maklumat, ukm.  24. 

intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan and masura rahmat.  (2021).  analysis of behaviour and learning style on education 4.0 in virtual mentoring using gamification.  - 2021 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  1-5. 

masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan.  (2021).  memupuk kesedaran pengurusan maklumat covid-19 melalui pertandingan..  - buletin akses (advancing knowledge for success).  13. 

elly johana johan, syahanim mohd salleh, zalilah abd aziz.  (2021).  the action research journey of designing persuasive object-oriented programming lab assignments framework using persuasive technology.  - 2nd international multidisciplinary conference on education, engineering and social sciences 2021 (imcees2021).  81-91. 

abdul hadi abd rahman, amelia natasya abdul wahab, mohd shanudin zakaria, afzan adam, mohd yusri mohamed yusof, lokman hakim abdul razak, amirah ismail, syahanim mohd salleh, lailatul qadri zakria, umi asma mokhtar, esther tan siok yee.  (2020).  titian.  - the bridge: reconnect & reengage.  1-3. 

rosnizam eusoff, abdullah mohd zin, syahanim mohd salleh.  (2020).  kerangka pendekatan flip dalam pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan.  - 1-30. 

afzan binti adam;syahanim bt. mohd salleh;suhaila binti zainudin.  (2020).  predicting changes in image using cluster co-occurrency features.  -

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2020).  pemancar: model pengajaran pengaturcaraan berasaskan teori beban kognitif.  - 128. 

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2019).  teknologi komputeran generasi-z.  - 12. 

tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan.  (2019).  strategi gamifikasi gaya mentoran mempengaruhi pembelajaran berkesan.  - k novasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2019.  1. 

masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan.  (2019).  cabaran produksi 48 jam vic : platform membina kemahiran generik.  - k novasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2019.  1. 

masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook & syahanim mohd salleh.  (2018).  cabaran produksi 48 jam.  -

syahanim mohd salleh.  (2018).  tk2053: lab materials for imperative programming using c language.  - 1-7. 

marini abu bakar, mohd isrul esa, muriati mukhtar, rodziah latih, norleyza jailani, noorazean mohd. ali, syahanim mohd. salleh, abdullah mohd. zin.  (2018).  kerangka bagi persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar untuk latihan pengaturcaraan kendiri.  - asean journal of teaching & learning in higher education. 

tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & syahanim mohd salleh.  (2018).  strategi gamifikasi gaya mentoran berkesan.  - kolokium penyelidikan softam 3/2018. 

syahanim mohd salleh, zarina shukur, hairulliza mohamad judi.  (2018).  scaffolding model for efficient programming learning based on cognitive load theory.  - international journal of pure and applied mathematics.  77-83. 

syahanim mohd salleh & zarina shukur.  (2018).  model pengajaran berkesan bagi penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan berasaskan teori beban kognitif.  - 1. 

rodziah latih, marini abu bakar, norleyza jailani, noorazean mohd ali, syahanim mohd salleh, abdullah mohd zin.  (2018).  challenge-based programming learning design.  - international journal on advanced science, engineering and information technology. 

zarina shukur, salimah mat husin@mohamed, syahanim mohd salleh.  (2018).  kes dalam kitar hayat pembangunan perisian.  - 9. 

tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & syahanim mohd salleh.  (2018).  gamifikasi gaya mentoran vic.  -

rodziah latih, marini abu bakar, norleyza jailani, noorazean mohd. ali, syahanim mohd salleh and abdullah mohd. zin.  (2017).  pc2 to support instant feedback and good programming practice.  - international conference on electrical engineering and informatics (iceei2017). 

syahanim mohd salleh.  (2017).  model pengajaran bagi penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan(pemancar).  - 1. 

rodziah latih, marini abu bakar, norleyza jailani, noorazean mohd. ali, syahanim mohd salleh and abdullah mohd zin.  (2017).  pc2 to support instant feedback and good programming practice.  - international conference on electrical engineering and informatics (iceei2017). 

syahanim mohd salleh & zarina shukur.  (2017).  isu dalam penyelesaian masalah pengaturcaraan.  - isu dalam penyelesaian masalah pengaturcaraan. 

marini abu bakar, abdullah mohd zin, muriati mukhtar, rodziah latih, norleyza jailani, noorazean mohd ali, syahanim mohd salleh.  (2017).  programming education and approaches research lab (pearl).  - research at ftsm. 

marini abu bakar, zarina shukur, rodziah latih, norleyza jailani, syahanim mohd salleh, noorazean mohd ali, nazatul aini abd majid, rossilawati sulaiman & fadhilah rosdi.  (2017).  pccomp 2017 problem booklet.  - 1-18. 

abdullah mohd zin, marini abu bakar, muriati mukhtar, noorazean mohd ali, norleyza jailani, rodziah latih, syahanim mohd salleh.  (2017).  pendidikan dan pendekatan pengaturcaraan bagi 4ir.  - research at ftsm. 

abdullah mohd zin, marini abu bakar, muriati mukhtar, noorazean mohd ali, norleyza jailani, rodziah latih & syahanim mohd salleh.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 8. 

theresah a/p iruthaynathan & syahanim mohd salleh.  (2017).  alatan perancah bagi penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan.  - laporan teknikal softam-atur-2017-35. 

rodziah latih, marini abu bakar, norleyza jailani, noorazean mohd. ali, syahanim mohd. salleh & abdullah mohd. zin.  (2017).  pc2 to support instant feedback and good programming practice.  - the 2017 6th international conference on electrical engineering and informatics (iceei). 

syahanim mohd salleh & zarina shukur.  (2017).  model perancah bagi penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan (pmdp).  - 1. 

nurul izzati sikar & syahanim mohd salleh.  (2017).  sistem sokongan soalan tutorial berasaskan pengaturcaraan.  - laporan teknikal softam-atur-2017-48. 

syahanim mohd salleh & zarina shukur.  (2016).  isu dalam penyelesaian masalah berasaskan pengaturcaraan.  - isu dalam penyelesaian masalah berasaskan pengaturcaraan. 

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2016).  perancah, penyelesaian masalah, pengaturcaraan.  - model perancah bagi penyelesaian masalah berasaskan pengaturcaraan. 

zarina shukur, syahanim mohd salleh.  (2015).  graph data structure.  -

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2015).  binary search tree data structure: text concordance revisited using worked-example approach..  -

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2015).  model perancah bagi penyelesaian masalah pengaturcaraan berasaskan teori beban kognitif: kaedah contoh-kerja.  - postgraduate seminar (softam 2015). 

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2015).  list data structure in text concordance problem using worked-example approach..  -

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2015).  queue data structure: service simulation problems using worked-example approach..  -

syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2015).  stack data structure: an arithmetic calculator problem using worked-example approach..  -

syahanim mohd salleh , zarina shukur, hairulliza mohamad judi.  (2013).  analysis of research in programming teaching tools: an initial review.  - procedia social and behavioral sciences -13th international educational technology conference. 

syahanim mohd salleh, zarina shukur, hairulliza mohamad judi.  (2013).  analysis of research in programming teaching tools: an initial review.  - 13th international educational technology conference. 

hairulliza mohamad judi, syahanim mohd salleh, norijah hussin dan sufian idris.  (2012).  pengawasan aktiviti untuk mencegah plagiat pengaturcaraan.  - asia-pacific journal of information technology and multimedia.  1(1):48-57. 

syahanim mohd salleh, zarina shukur, rodziah latih & rossilawati sulaiman.  (2012).  implementasi konsep perancah dalam soalan pengaturcaraan.  - kongress pengajaran & pembelajaran ukm 2012. 

rosilah hassan, norul huda yusof dan syahanim mohd salleh.  (2012).  easy electronic software for digital logic design.  - procedia social dan behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

zaihsonita hood, syahanim mohd salleh.  (2011).  himpunan kes untuk pengajaran komputeran.  - 7 : 82-89. 

syahanim m. salleh, hairulliza mohamad judi, zaihosnita hood, zarina shukur & marini abu bakar.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 18:252-262. 

h. mohamad judi, s. mohd. salleh, n. hussin and s. idris.  (2010).  the use of assignment programming activity log to study novice programmers? behavior between non-plagiarized and plagiarized groups.  - information technology journal.  9(1):98-106. 

zarina shukur, syahanim mohd salleh dan zaihosnita hood.  (2010).  triz dalam projek berasaskan perisian: mengubah mentaliti ciplak kepada pencetus inovasi.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

hairulliza mohamad judi, syahanim mohd salleh, norijah hussin and sufian idris.  (2010).  activity surveillance and hawthorne effect to prevent programming plagiarism.  - journal of computer science.  6(11):1341-1346. 

syahanim mohd salleh, zaihosnita hood, hairulliza mohd judi, marini abu bakar.  (2009).  file format of flow chart simulation.  - world academy of science, engineering and technology 53 2009. 

syahanim m. salleh, hairulliza mohamad judi, zaihosnita hood, zarina shukur, marini abu bakar.  (2009).  perisian cflow sebagai pemangkin dalam pembelajaran pengaturcaraan.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2009 - seminar pendidikan sains & teknologi maklumat (stem`09), 14-16 disember 2009, awana porto malai, langkawi.