Penerbitan Terkini

anis farhana mohammad zaied, aminudin mokhtar.  (2023).  pengurusan kewangan semasa perintah kawalan pergerakan dalam kalangan pelajar universiti kebangsaan malaysia..  - kolokium penyelidikan prasiswazah ekonomi dan pengurusan ke-2 2021/2022 (koppep@ukm).  74-87. 

aminudin bin mokhtar;ruzita binti abdul rahim.  (2023).  covid–19’s impact on stock prices across different sectors: a study based on the malaysian stock market..  -

nur natasha rosdi, aminudin mokhtar.  (2023).  mata wang kripto: hubungan antara harga aset digital di malaysia dan peringkat global.  - kolokium penyelidikan prasiswazah ekonomi dan pengurusan ke-2 2021/2022 (koppep@ukm).  17-39. 

nur izzaty mohamad, seyhan ozdemir, aminudin mokhtar, haslin hasan.  (2023).  training environment and tacit knowledge transfer: the mediating role of training motivation.  - management research and practice.  18-33. 

merduwati mamod, aminudin mokhtar.  (2023).  industri sawit pemacu kemakmuran ekonomi keluarga malaysia.  - 191. 

azman ismail, aminudin mokhtar, mustafa zihni tunca, mehmet genturk, zalina ibrahim.  (2023).  mentoring relationships as an enhancer of mentees' success.  - international journal of evaluation and research in education.  1233-1243. 

aminudin bin mokhtar;siti hajar bt. mohd. idris;azrina abdullah al-hadi;norlin binti khalid;hazrul izuan bin shahiri.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  -

aminudin mokhtar, azrina abdullah al-hadi, siti hajar mohd idris, hazrul izuan shahiri, norlin khalid.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  - 265. 

ruzita abdul rahim, nafisah mohammed, hafizah omar zaki, darmawati muchtar, aminudin mokhtar, suzana muhamad said, roziana baharin, muhammad jasmi, kew si roei, mohd heikal, marbawi, muhammad asri abd ghani, mohammad hanafi talib, nur nur syazwani yahya,.  (2022).  prosiding kolokium penyelidikan prasiswazah ekonomi dan pengurusan ke-1 2021/2022.  - prosiding kolokium penyelidikan prasiswazah ekonomi dan pengurusan ke-1 2021/2022.  1-546. 

nur izzaty mohamad, azman ismail, aminudin mokhtar, haslin hasan, seyhan zdemir.  (2022).  examining the mediating role of motivation to transfer in the relationship between supervisor support and employee`s extra-role behavior.  - journal of southwest jiaotong university.  428-442. 

fadhilah nur ismail; aminudin mokhtar.  (2021).  penyelidikan empirikal mengenai penerimaan pembayaran kod qr dalam kalangan pengguna telefon pintar malaysia.  - jurnal wacana sarjana.  1-22. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran serakan | bahagian 1 | julat - varians - sishan piawai.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran kecenderungan memusat | bahagian 4 | penggunaan ukuran memusat.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran kecenderungan memusat | bahagian 3 | median & mod.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran kecenderungan memusat | bahagian 2 | min geometri.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran kecenderungan memusat | bahagian 1 | min aritmetik.  - 1. 

ruzita abdul rahim, aminudin mokhtar, ling pick soon, eli weir.  (2021).  digital securities: the future of malaysian capital markets.  - 16. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian pengiraan menggunakan jadual kontigensi, bahagian 1.  - 1. 

fadhilah nur ismail, aminudin mokhtar.  (2021).  analisis faktor yang mempengaruhi keinginan penggunaan kaedah pembayaran mudah alih kod qr dalam kalangan pengguna di malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2021).  536-561. 

azman ismail, mohd helmi ali, aminudin mokhtar, nurhidayati, fanny mardiantye.  (2021).  relationship between e-reward communication, procedural fairness and work-related attitudes.  - journal of southwest jiaotong university.  1-9. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian | pengiraan menggunakan jadual kontigensi | bahagian 3.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian pengiraan menggunakan jadual kontigensi | bahagian 2.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian | penentuan peristiwa bebas dan tidak tak bebas.  - 1. 

eli weir, ruzita abdul rahim, muhammad airil syafiq mohd khalid and aminudin mokhtar.  (2021).  digital securities: the future of malaysian capital markets.  - 11. 

kamal azri husin, hazrul shahiri, azrina abdullah al-hadi, aminudin mokhtar.  (2021).  pengaruh pusingan kerja terhadap perkembangan kerjaya.  - jurnal ekonomi malaysia.  113-124. 

aminudin mokhtar.  (2021).  bengkel tips & tricks pengajaran-fep siri 3.  - 1-13. 

aminudin mokhtar.  (2021).  topik 1: pengenalan kepada penyelidikan kendalian.  - 1-24. 

aminudin mokhtar.  (2021).  topik 2: penyelesaian secara graf.  - 1-14. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian | konsep asas & istilah penting | bahagian 1.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  pekali variasi.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  peraturan empirikal.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  teorem chebyshev.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  ukuran serakan | bahagian 2 | contoh data sebenar.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kaedah penyelidkan kendalian topik 3: model pengaturcaraan linear: kaedah simpleks bahagian 1.  - 1-8. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kaedah penyelidkan kendalian topik 3: model pengaturcaraan linear: kaedah simpleks bahagian 2.  - 1-10. 

aminudin mokhtar.  (2021).  eppe2323 kaedah penyelidkan kendalian topik 4: model pengaturcaraan linear: kes- kes khas bahagian 1 masalah tidak tersaur dan tidak terbatas.  - 1-6. 

aminudin mokhtar.  (2021).  eppe2323 kaedah penyelidkan kendalian topik 4: model pengaturcaraan linear: kes- kes khas bahagian 2 penyelesaian optimum alternatif dan kemerosotan.  - 1-5. 

aminudin mokhtar.  (2021).  garis panduan jawapan bertulis.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2021).  kebarangkalian, konsep asas dan istilah penting bahagian 2.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  penyelesaian fungsi eksponen dengan menggunakan kalkulator.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan-013 | fungsi log | bahagian 2.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  bunga-003 | bunga kompaun.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  panduan mengira statistik deskriptif dengan menggunakan kalkulator.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  statekoniaga | kuliah topik 1-03 (sambungan).  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  bunga 004 | bunga berkesan.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan-012 | fungsi log | bahagian 1.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  statekoniaga | kuliah topik 1-02 (sambungan).  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  anuiti v003 | pelunasan pinjaman.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  taburan kebarangkalian v003 | taburan normal piawai.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  taburan kebarangkalian v002 | taburan kebarangkalian selanjar.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  taburan kebarangkalian v001 | pengenalan taburan kebarangkalian.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  anuiti v002 | nilai kini anuiti.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  anuiti v001 | nilai hadapan anuiti.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan-011 | kaedah prinsip pertama.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  langkah-langkah untuk mengeksport soalan mcq ke ukmfolio..  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  statekoniaga | kuliah topik 1-01.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  pembezaan 014 | ulangkaji titik maksimum dan minimum.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  had 004 | penyelesaian kes-kes khas.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2020).  ulangkaji pengamiran | mengira lebihan pengguna.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  ol | activation code di open learning.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  fungsi v001 | fungsi linear.  - 1. 

siew lian lee, aminudin mokhtar.  (2019).  cukai barang dan perkhidmatan (gst) dan perkembangan ekonomi di malaysia.  - jurnal wacana sarjana.  1-11. 

suzana binti muhamad said;ros zam zam bt. sapian;aini binti aman;mariani binti abd majid;aminudin bin mokhtar;fathin faizah binti said;khairul naziya binti kasim;ruzita binti abdul rahim;yusasniza binti mohd yunus;roziana binti baharin.  (2019).  the impact and challenges of digital currency in malaysia.  -

aminudin mokhtar.  (2019).  pengamiran-008 | pengamiran cara gantian.  - 1. 

aminudin bin mokhtar.  (2019).  bunga-002 | bunga kompaun.  - 1. 

aminudin bin mokhtar.  (2019).  bunga-001 | bunga biasa.  - 1. 

aminudin bin mokhtar.  (2019).  desmos-001 | melukis fungsi dengan menggunakan apps.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  eviews v001 | memindahkan data ke eviews.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  eviews v003 | histogram dan keluk normal.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2019).  eviews v002 | graf garisan, scatter plot dan statistik deskriptif.  - 1. 

aminudin mokhtar.  (2018).  pengamiran-005 | penyelesaian pengamiran.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pengamiran-006 | luas antara keluk.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pengamiran-007 | lebihan pengguna dan pengeluar.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-004 | penyelesaian pembezaan.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-005 | ekstrim relatif.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-007 | garis tangen.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-008 | garis tangen.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  taburan normal-001 | penyelesaian taburan normal.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-009 | aplikasi pembezaan.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  keselanjaran-002 | penyelesaian keselanjaran.  -

aminudin mokhtar.  (2018).  pembezaan-010 | terbitan peringkat lebih tinggi.  -

aminudin mokhtar.  (2017).  fungsi kuadratik - rumus kuadratik.  - https://www.youtube.com/watch?v=fotd-qmta0m.  1. 

aminudin mokhtar.  (2017).  fungsi kuadratik - graf fungsi kuadratik.  - https://www.youtube.com/watch?v=q3liv1u5f9w.  1. 

aminudin mokhtar.  (2017).  set nombor nyata.  - https://www.youtube.com/watch?v=roubybatu84.  1. 

aminudin mokhtar.  (2017).  permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasaran..  - https://www.youtube.com/watch?v=rxla5rvw1e8.  1. 

aminudin mokhtar.  (2016).  fungsi - part 1.  - 1. 

anuar mohd amin, basri abdul talib, aminuddin mokhtar..  (2010).  analisis kenaikan harga beras dan kesannya kepada pengguna.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke 14: halatuju penyelidikan kepenggunaan: isu dan cabaran, ukm bangi. 

nor aini idris, aminudin mokhtar, norlida hanim mohd salleh, wook endut, mohd adib ismail, doris padmini a/p selvaratnam, norain mod asri dan norlaila abu bakar.  (2010).  prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm. 

basri talib,mohd anuar mohd amin,aminuddin mokhtar.  (2009).  analisis kecekapan teknikal dan potensi pengeluaran padi di malaysia.  - kajian keberkesanan pemas. 

basri talib,mohd anuar md.amin dan aminuddin mokhtar.  (2009).  analisis kecekapan teknikal dan potensi pengeluaran padi di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iv 2009. 

sanep ahmad, siti hajar mohd jani & aminudin mokhtar.  (2008).  penyatuan matawang untuk penyelesaian masalah ekonomi: kes negara islam terpilih.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iii, 2008. 

aminudin mokhtar & usha a/p thamotharan.  (2008).  pekerja asing di malaysia: faktor-faktor yang mendorong majikan mengambil pekerja asing.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iii, 2008. 

prof. madya dr. mohd anuar md. amin, prof. madya dr. basri abdul talib, en. aminudin mokhtar.  (2008).  kajian keberkesanan pemasaran beras di malaysia.  - laporan teknik. 

mohd anuar mohd amin, basri abdul talib, aminudin mokhtar.  (2008).  keberkesanan pemasaran beras di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii, 2008. 

basri abdul talib, mohd anuar bin md amin, aminuddin mokhtar.  (2008).  kajian terhadap kecekapan teknikal pengeluaran padi di kawasan barat laut selangor.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia 2008. 

sanep ahmad, siti hajar mohd jani & aminuddin mokhtar.  (2008).  penyatuan matawang untuk penyelesaian masalah ekonomi: kes negara islam terpilih.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii, 2008. 

aminudin mokhtar & usha a/p thamotharan.  (2008).  pekerja asing di malaysia: faktor-faktor yang mendorong majikan mengambil pekerja asing.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii, 2008. 

mohd anuar md. amin, aminudin mokhtar, basri abdul talib.  (2008).  keberkesanan pemasaran beras di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii, 2008. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar & norain mod asri.  (2007).  hubungan antara hasil dengan perbelanjaan kerajaan negeri di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  59-93. 

mohd anuar md. amin, aminudin mokhtar, basri abdul talib & zainal abidin hashim.  (2007).  permasalahan di dalam pemasaran padi: kajian kes di barat laut selangor.  - persidangan kebangssan ppe fep. 

mohd. anuar md. amin, aminudin mokhtar, basri abdul talib , zainal abidin hashim.  (2007).  permasalahan di dalam pemasaran padi: kajian kes di barat laut selangor.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia 2007: dasar ekonomi negara pasca 50 tahun kemerdekaan: cabaran dan halatuju. 

aminudin mokhtar.  (2006).  hubungan tabungan-pelaburan di negara asean: bukti ujian kointegrasi dengan faktor perubahan struktur.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia: pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari perspektif rancangan malaysia kesembilan.. 

mustazar mansur, aminudin mokhtar dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 20, 363-384. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar, norain mod asri.  (2005).  hipotesis belanjawan: kajian kes di negeri sembilan, selangor, melaka dan johor.  - empirika (jurnal penelitian ekonomi, bisnis & pembangunan).  18(2):147-161. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar dan mohd azlan shah zaidi.  (2004).  hubungan antara kadar pulangan nominal dengan permintaan deposit sistem perbankan islam di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  38:3-27. 

mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim dan aminudin mokhtar.  (2003).  pelaburan langsung asing (pla) dan pertumbuhan ekonomi: bukti empirikal.  - jurnal analisis.  10(2):223-249. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar dan mohd azlan shah zaidi.  (2001).  dasar kewangan, sasaran matlamat pertengahan dan matlamat ekonomi.  - jurnal ekonomi malaysia.  35:13-35.