Penerbitan Terkini

doris padmini selvaratnam, aini aman, zaini embong, kamarul baraini keliwon, khairul azman aziz, norngainy binti mohd tawil, zaini binti embong.  (2022).  laporan projek aplikasi latihan industri ep-2020-067.  - 1-24. 

khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, zaini embong, kamarul baraini keliwon, ruzian markom.  (2022).  connecting the dots between social care and healthcare for the sustainability development of older adult in asia: a scoping review.  - sustainability.  1-17. 

zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2022).  rumah syurgaku: penjagaan warga emas jangka masa panjang di malaysia.  - 47. 

zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, amizawati mohd amir.  (2022).  malaysian delicacy: the story of patin.  - international journal of teaching and case studies.  15-32. 

khadijah alavi, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, ruzian markom, zaini embong, kamarul baharani kalewon.  (2021).  kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka masa panjang (ltc) yang bersepadu dan mampan di malaysia pada tahun 2030.  - laporan perundingan kpwkm.  1-488. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  property, plant and equiipment: amendment to ias 16.  - 1-16. 

azman ismail, nurshahira ibrahim, kamarul baraini keliwon.  (2021).  mentor mentee interaction and mentees` psychosocial development: the mediating effect of mentees` self efficacy.  - eurasian journal of educational research.  79-100. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  ifrs16: from the lessee's viewpoint.  - 1-18. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  fixed asset (ias 16/psak 16).  - 1-45. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  intangible asset (ias 38/psak 19).  - 1-20. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  status sosioekonomi & kesejahteraan masyarakat.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  nota belum bayar.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  liabiliti luar jangka.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  liabiliti semasa.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  liabiliti.  - 1. 

kamarul baraini keliwon, zaini embong.  (2021).  determinants of online learning readiness among university students.  - 21st malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting.  187. 

kamarul baraini keliwon.  (2020).  kos barang dijual.  - 1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, suzana muhamad said, mohd rashan shah robuan, suhana johar, noraini hamzah, norngainy tawil, adi irfan che ani, suraya sharil, mohd. khairul azhar mat sulaiman mazlan.  (2020).  indigenous community education and entrepreneurship training centre.  - u4s international conference: how community engagement can drive innovative sustainability in 4ir era.  1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2020).  socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  - socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  1-77. 

kamarul baraini keliwon.  (2020).  pembarangan.  - 1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2019).  are the orang asli ready for the digital economy?.  - malaysian journal of consumer and family economics.  152-166. 

yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon, aini aman.  (2019).  the role of business leaders in information technology innovation in the new era of disruptive technology.  - asian journal of accounting and governance.  1-11. 

yusasniza mohd yunus, aini aman, kamarul baraini keliwon.  (2019).  the role of business leaders in information technology innovation in the new era of disruptive technology.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

mohammad khairul anuar ab ghani, kamarul baraini keliwon.  (2019).  pelaporan maklumat alam sekitar melalui atas talian dan nilai firma.  - asian journal of accounting and governance.  13-24. 

yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon & aini aman.  (2018).  the role of business leaders in the era of disruptive technology.  - the 9th international management & accounting conference (imac9). 

zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor & mohamat sabri hassan.  (2018).  internet financial reporting (ifr) disclosure position and firm value.  - asian journal of accounting and governance. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon & yusasniza mohd yunus.  (2018).  projek pemerkasaan sosio-ekonomi orang asli temuan kampung kachau luar melalui pembangunan eco-home village resort kertas kerja bagi mewujudkan platform crowdfunding di ukm.  - kertas kerja bagi mewujudkan platform crowdfunding di ukm. 

khalijah ahmad, amizawati mohd amir, kamarulbaraini keliwon, yusasniza mohd yunus & zaini embong.  (2018).  oh my patin!.  - 3rd international case study conference 2018. 

romlah binti jaffar;zaleha binti abdul shukor;kamarul baraini binti keliwon.  (2018).  value creation of companies in oil palm industry: the role of environmental performance and corporate governance.  -

kamarul baraini binti keliwon;khalijah binti ahmad;amizawati bt. mohd amir;yusasniza binti mohd yunus;zaini binti embong.  (2018).  kawalan dan pengurusan kewangan untuk projek penternak ikan patin di pulau manis.  -

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor & mohamat sabri hassan.  (2017).  measuring internet financial reporing (ifr) disclosure strategy.  - asian journal of accounting and governance.  1-18. 

kamarul baraini keliwon.  (2017).  penjurnalan.  - 1. 

kamarul baraini keliwon.  (2017).  pengenalan kepada perakaunan.  - 1. 

kamarul baraini keliwon, amizawati mohd amir, khalijah ahmad, yusasniza mohd yunus & zaini embong.  (2017).  kawalan dan pengurusan kewangan perniagaan milik-b40.  - 1. 

kamarul baraini keliwon & zaleha abdul shukor.  (2017).  managing internet financial reporting (ifr) disclosure position.  - the 16th malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema). 

kamarul baraini keliwon & zaini embong.  (2017).  poster hari inovasi fakulti pendidikan 2017 pada 11 oktober 2017.  - pengajaran perakaunan berasaskan projek.  1. 

zaini embong, yusasniza mohd munos, kamarulbaraini keliwon, doris padmini a/p selvaratnam, fathin faizah said, nur atiqah abdullah, noor hasni juhdi & nurul ain nafhah abd rahman.  (2017).  buku panduan latihan industri fep.  - 1-34. 

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor, zakiah muhammaddun mohamed, mohamat sabri hassan.  (2016).  does governance matters when strategizing for ifr disclosure?.  - proceedings of international conference on accounting management and economics.  285-296. 

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor, zakiah muhammadun mohamed, mohamat sabri hassan.  (2014).  exploring internet financial reporting (ifr) strategies of firms in malaysia.  - malaysian accounting review.  1-21. 

zaleha abdul shukor, hamezah md nor, kamarulbaraini keliwon.  (2011).  financial analysts perception of the importance of accounting information: malaysian evidence.  - proceedings of business and social science research conference 2011. 

zaleha abdul shukor, hamezah md nor, kamarulbaraini keliwon.  (2011).  financial analysts` perception of the importance of accounting information: malaysian evidence.  - journal of business and policy research.  6(1):156-172. 

norsiah ahmad, kamarulbaraini keliwon, azizah mohd harun.  (2008).  pembangunan modal insan : isu dan cabaran.  - 94-100. 

norsiah ahmad, kamarulbaraini keliwon, zakiah muhammadun muhamed.  (2008).  the need for mandatory audit of smes in malaysia: stakeholder`s perspectives.  - international conference on finance, accounting and global investments, at international management institute, new delhi.