Penerbitan Terkini

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2019).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-140. 

mustafa kamal amat misra, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2019).  analisis persoalan sifat allah menurut amuhammad bin yusuf atfaiysh.  - 5th international seminar on islamiyyat studies (irsyad 2019.  372-379. 

abdull rahman mahmood, wan haslan khairuddin.  (2019).  pendekatan syeikh daud al-fatani dalam menganalisis permasalahan sifat dua puluh.  - islamiyyat.  99-108. 

mustafa kamal bin amat misra, nurhanisah binte senin, mohd manawi bin mohd akib, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2019).  appraisal of human acts discourse among ashairah scholars.  - humanities & social sciences reviews journal.  359-363. 

mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, wan haslan khairuddin.  (2019).  kesinambungan fahaman akidah salaf al-salih dalam pemikiran al-ash'ari terhadap persoalan manhaj dan isu sifat.  - prosiding antarabangsa siswa usludin, falsafah dan pengajian islam.  96-117. 

ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

mazlan ibrahim, zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, faudzinaim badaruddin, abdull rahman mahmood.  (2019).  the levels of knowledge and understanding of muslim undergraduates of the faculty of engineering and architecture universiti kebangsaan malaysia (ukm) on the concept of smart campus in 4ir.  - religacion. journal of social sciences and humanities.  213-223. 

khairul anwar @ johari bin mastor;fazilah binti idris;abdull rahman bin mahmood;jamiah binti manap;wan zulkifli bin wan hassan;syaidatun nazirah binti abu zahrin;dr. nik yusri musa.  (2018).  kesan puasa terhadap perubahan emosi dan keadaan personaliti ke atas orang yang berpuasa ramadan.  -

muhamad faisal bin asha`ari;siti rugayah binti tibek;abdull rahman bin mahmood;razaleigh bin muhamat @ kawangit;rosmawati binti mohamad rasit.  (2018).  membangunkan modul online dakwah bagi mengekang dakyah syiah terhadap islam di alam maya.  -

zaizul ab rahman, abdull rahman mahmood ahmad sunawary long, mohd haidhar kamarzaman, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, jaffary awang, siti norul huda sheikh abdullah, wan hamidon wan badaruzzaman,.  (2018).  family environment and confidence consumption at the center of recovery.  - international journal of business and social science. 

mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, mohd faizul azmi.  (2018).  kitab al-luma' fi radd 'ala ahl al-zaygh wa al-bida' karangan imam abu hasan al-ash'ari: terjemahan perbahasan al-qadr.  - afkar : jurnal akidah & pemikiran islam. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli.  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-137. 

mohd haidar kamarzaman , abdull rahman mahmood.  (2018).  modul akidah islam bahagian 2 siri 1.  - 1-64. 

zaizul ab rahman, jaffary awang, abdull rahman mahmood, faudzinaim badaruddin, mazlan ibrahim, muhamad razak idris, tengku rohana tengku musa.  (2018).  homeless balanced model approach based on the theory of social change by ibn khaldun in islamic perspective.  - international journal of business and social science. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman & yusri mohamad ramli..  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-161. 

abdull rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman & abdul qudus hashim.  (2018).  akidah ahli sunnah waljamaah (aswj) dan polemik isu akidah di malaysia.  - prosiding konvensyen ahli sunnah waljamaah peringkat negeri selangor 2018: ahli sunnah waljamaah: mendepani isu-isu khilafiah. 

mustafa kamal bin amat misra, abdull rahman mahmood & jaffary awang.  (2018).  perbahasan kalam ibadhiyah tinjauan terhadap karya-karya akidah ibadhiyah terpilih.  - 3rd international seminar on islamic thought (isoit3) proceedings. 

zaizul ab rahman, jaffary awang, abdull rahman mahmood ahmad sunawari long, indriaty ismail, tengku rohana tengku musa.  (2018).  the factor of religiousness in the spirit of unity among adolescents living in malaysia community.  - international journal of business and social science. 

zaizul ab rahman, jaffary awang, abdull rahman mahmood, ahmad sunawari long, kamaruddin salleh, mazlan ibrahim.  (2018).  an overview of rape phenomenon in malaysia by muslims scholars.  - international journal of business and social science. 

zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, azianura hani shaari, norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, mohd nasir selamat, shahrul nazmi sannusi, abdull rahman mahmood.  (2018).  elementary fardhu ain education that forms a behaviorul index for adolescents living in community housing (ppr) areas in klang valley malaysia.  - international journal of business and social science. 

mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood.  (2018).  modul akidah islam siri 1 bahagian 1.  - 1-85. 

zaizul ab rahman, jaffary awang, abdull rahman mahmood, ahmad sunawari long, kamarudin salleh, faudzinaim badaruddin.  (2018).  leadership style of the residential college principal in national university of malaysia and the staff working satisfaction: towards the professional development of residential college principal.  - international journal of business and social science. 

zaizul ab rahman, abdull rahman mahmood, ahmad sunawary long, mohd haidhar kamarzaman mazlan ibrahim, jaffary awang siti norul huda, sheikh abdullah wan hamidon wan badaruzzaman.  (2018).  stress, mental health, life practice and action activities: one study on the family confidence.  - international journal of business and social science. 

che sulaila che harun, khairul anwar mastor, fazilah idris, wan zulkifli wan hassan, abdul rahman mahmood, nik yusri musa, syaidatun nazirah abu zahrin, jamiah manap.  (2017).  kesan kualiti puasa ke atas ketakwaan dan keperibadian positif dalam 3 fasa berpuasa ramadan: aplikasi pemodelan hlm.  - prosiding simposium peradaban islam 2.0. 

abdull rahman mahmood. wan haslan khairuddin & mohd haidhar kamarzaman.  (2017).  prosiding seminar kebangsaan asyairah ahli sunah waljamaah menjernihkan pemikiran masyarakat ke arah pegangan majoriti umat.  - prosiding seminar kebangsaan asyairah ahli sunah waljamaah menjernihkan pemikiran masyarakat ke arah pegangan majoriti umat. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli.  (2017).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought. 

mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood.  (2017).  sumbangan dan peranan shaykh shams al-din al-sumaterai terhadap perkembangan islam di nusantara.  - jurnal hadhari.  207-221. 

zakaria stapa, indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, abdul rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mohd faizul azmi.  (2017).  sejarah al-ash`ari dan al-asha`irah di nusantara.  - 208. 

emad hmad abdallah, abdull rahman mahmood, mohammed sabbar taha, shafi jumaah hammadi, ahmed khalid rashid alani, mohammed abdulhameed sleibi, ahmed qasim najm, jaffary awang, mazlan ibrahim, muhamad razak idris, ahmad yunus mohd noor.  (2017).  genetics and the holy quran.  - international journal of social science and economic research.  3514-3529. 

mohammed `abdulhameed sleibi, abdull rahman mahmood, indriaty ismail & zul`azmi yaakob.  (2017).  contemporary salafi method in aqidah.  - jurnal hadhari: an international journal.  367-393. 

mustafa kamal amat misra, abdull rahman mahmood & jaffary awang.  (2017).  amuhammad bin yusuf atfaiysh dan keterbukaan pemikiran kalam ibadhiyah: satu pengenalan.  - prosiding kolokium siswazah jabatan usuluddin dan falsafah. 

emad hmad abdallah, abdull rahman mahmood, mohammed sabbar taha, shafi jumaah hammadi, ahmed khalid rashid alani, mohammed abdulhameed sleibi, ahmed qasim najm, jaffary awang, mazlan ibrahim, muhamad razak idris, ahmad yunus mohd noor.  (2017).  genetics and evidences of the existence of the creator.  - international journal of social science and economic research.  3498-3513. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli, zaizul ab rahman.  (2017).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-64. 

muhammad sabbar taha, abdull rahman mahmood, jaffary awang, ahmad munawwar ismail.  (2016).  al-ahkam al-muta`aliqah bi al-kanais fi al-bilad al-islamiyah dirasah fiqiyah.  - journal al-madinah international university.  269-302. 

mohammed sabbar taha, abdull rahman mahmood, jaffary awang, ahmad munawar ismail & mohammed abdulhameed sleibi.  (2016).  islamic dealings with non-muslims in their religious occasions.  - modern applied science journal.  55-61. 

mohammed sabbar taha, abdull rahman mahmood & jaffary awang.  (2016).  qadhayaa al-kanaais wa al ma`aabid fi al-a`sri al-hadithi :.  - jurnal hadhari.  65-83. 

mohammed sabbar taha, abdull rahman mahmood, jaffary awang, ahmad munawar ismail & mohammed abdulhameed sleibi.  (2016).  extremism in the islamic country and its relationship with the international policy.  - modern applied science.  124-130. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli, zaizul ab rahman.  (2016).  international journal of islamic thought vol. 9 june 2016.  - international journal of islamic thought.  1-96. 

mohammed sabbar taha, abdull rahman mahmood & jaffary awang.  (2016).  the issues of churches and temples in the modern era.  - jurnal hadhari.  65-83. 

ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli, zaizul ab rahman.  (2016).  international journal of islamic thought vol 10 dec 2016.  - international journal of islamic thought.  1-88. 

emad hmad abdallah almahlawi, dr. abdull rahman mahmood, dr. ahmed munawar ismail, ahmed qasim najm almashhadani, dheyaa sallal hatem, mohammed sabbar taha.  (2016).  alaqah `ilm al-jihat al-wirathiyyah bi al-`aqidah al-islamiyyah.  - journal of islamic studies and thought for specializes researches (jistsr).  1-24. 

abdull rahman mahmood, mohamad sabbar taha.  (2016).  dirasah ulum usulul al-din wa `alaqatuha fi ta`alum al-lugah al-arabiyyah.  - international conference on arabic language teaching 2016.  184-192. 

khairul azwad ibrahim, faudzinaim bin hj. badaruddin, zakaria stapa, abdul rahman mahmood, muhammad khairy mahyudin, nozira salleh.  (2016).  konsep yaqazah dalam tarekat ahmadiyyah idrisiyyah dan kedudukannya dalam tasawuf islam.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 (kaspi).  180-187. 

khairul azwad ibrahim, faudzinaim badaruddin, zakaria stapa, abdul rahman mahmood, muhammad khairi mahyudin & norzira salleh.  (2016).  konsep yaqazah tarekat ahmadiyyah idrisiyyah dan kedudukannya dalam tasawuf islam.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi2016).  180-187. 

hassan basri awang mat daha, arif karkhi a. k. m, wan kamal mujani, mohd. nasran mohamad, adel m. abdulaziz algeriani, anwar zainal abidin, ab. halim mohamad, abdul basir mohamad, muhd najib abdul kadir, zamri arifin, razaleigh muhamad@ kawangit dlln.  (2016).  al-anwar.  - al-anwar.  1-187. 

zakaria stapa, rosmawati mohamad rasit, roziah sidik @ mat sidek, jaffary awang, abdull rahman mahmood, indriaty ismail, siti aisyah shamsudin, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, mujahid abu.  (2016).  kefahaman dan penghayatan akidah golongan menengah melayu di malaysia masa kini..  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan (saap 2016).  223-228. 

mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood.  (2016).  analisis kecenderungan manhaj akidah shaykh shams al-din al-sumatera`i.  - international journal of islamic thought.  27-37. 

mohd haidhar kamarzaman, zakaria stapa, abdull rahman mahmood, indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, mohd faizul azmi.  (2016).  pengaruh aliran ahli sunnah wal-jamaah al-asha`irah di nusantara, analisis abad ketujuh hingga dua puluh masihi.  - jurnal penyelidikan islam.  89-111. 

faudzinaim badaruddin, zakaria stapa, abdull rahman mahmood, nozira salleh & muhammad khairi mahyuddin.  (2016).  tarekat ahmadiyyah idrisiyyah: kajian perkembangan dan amalannya di malaysia.  - kesedaran dan persepsi pe. 

muhammad sabbar taha, abdull rahman mahmood, jaffary awang, ahmad munawwar ismail.  (2016).  al-ahkam al-muta`aliqah bi al-kanais wa al-ma`abid fi al-bilad al-islamiyah dirasah fiqiyah.  - journal al-madinah international university.  269-302. 

zakaria stapa, rosmawati mohamad rasit, roziah sidik@mat sidek, jaffary awang, abdull rahman mahmood, indriaty ismail, siti aisyah shamsudin, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar, mujahid abu bakar, ma.  (2016).  kefahaman dan penghayatan akidah golongan menengah melayu di malaysia masa kini.  -

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, wan haslan, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2015).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-115. 

jaffary awang & abdull rahman mahmood.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 5 : 63-73. 

abdull rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder @ vudah mohsin.  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 1, 1-16. 

abdull rahman mahmood, jaffary awang & zakaria stapa.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - 158. 

ubaydullaev imomukhamadkhon, ahmad yunus mohd noor, abdull rahman mahmood.  (2015).  almulla ali alqari and his ideological views.  - journal of islamic and human advanced research jihar.  69-86. 

ahmad mahmud al-qadiri, abdull rahman mahmood, haidar kamaruzaman.  (2015).  terjemah al-qadi abi bakar ibn al-arabi.  - jihar.  50-70. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, wan haslan, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2015).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-72. 

abdull rahman mahmood, jaffary awang & mohd suhail ab. majid.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 4 : 52-62. 

ubaydullaev imomukhamadkhon, ahmad yunus mohd noor, abdull rahman mahmood.  (2015).  methodology of mulla ali alqari in his exegesis on the theological issues.  - journal of islamic and human advanced research.  119-136. 

mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood,kamarudin salleh & udah mohsin..  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 17-30. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2014).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-104. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, hayatullah, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2014).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-104. 

kamarudin salleh dan abdull rahman mahmood.  (2014).  seminar ahli sunnah wal jamaah hakiki.  -

abdull rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman.  (2014).  the theory of the human act according to muktazilites.  - international journal of islamic thought.  87-102. 

ibrahim abu bakar, abdull rahman mahmood, ahmad mahmud qadiri.  (2013).  sunnis (ahl al-sunna wa`l-jama`ah) position of what occurred among the companions (may allah be well pleased with them all).  - jurnal of islamic and human advanced research (jihar).  951-978. 

ahmad sunawari, abdull rahman, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, hayatullah, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2013).  international journal of islamic thought vol.4 (dec 2013).  - international journal of islamic thought.  3:1-89. 

ahmad sunawari, abdull rahman mahmood, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza alyati, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2013).  international journal of islamic thought vol3 june 2013.  - international journal of islamic thought.  3:1-120. 

yousif mousa ali abdalla abuulaiqah, mohd nasir omar, abdull rahman mahmood.  (2013).  westernization of islamic thought : muhammad yasin uraybi`s criticism against orientalists.  - the social sciences.  8(5): 473-482. 

yusuf musa ali abdullah abu aliqah, abdull rahman mahmood, mohd nasir omar, idris zakaria.  (2012).  al-hadaf al-dini li`l-istishraq min dirasat al-turath al-islami min wajhi nazari muhammad al-bahi wa muhammad yasin `uraybi.  - international journal of islamic thought.  1:87-96. 

mohd haidhar kamarzaman, indriaty ismail, zakaria stapa, abdull rahman mahmood, wan fariza alyati wan zakaria, mohd faizul azmi.  (2012).  ahli sunah wal jamaah dan al-ashairah sebagai aliran islam terawal di nusantara: suatu analisis.  - seminar akidah peringkat kebangsaan. 

faudzinaim badaruddin, ahmad sunawari long, indriaty ismail, abdull rahman mahmood,wan fariza alyati wan zakaria, zaizul ab rahman, faizatul najihah mohd azaman.  (2012).  the globalisation of spirituality. the case of spiritual intelligence.  - international seminar on islamic culture and thought sri lanka-malaysia at the south eastern university of sri lanka (seusl). 

ahmad sunawari, abdull rahman mahmood, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza alyati, yusri mohamad ramli, zul`azmi yaakob.  (2012).  international journal of islamic thought vol.2 (dec 2012).  - international journal of islamic thought.  2:1-112. 

ahmad sunawari, abdull rahman mahmood, ahmad munawar, faudzinaim badaruddin, indriaty ismail, kamaruddin salleh, moktar husain, siddig ahmad, wan fariza alyati wan, yusri mohamad ramli,zul`azmi yaakob.  (2012).  international journal of islamic thought vol.1 (june 2012).  - international journal of islamic thought.  1:1-96. 

nur syazwani ismail, zakaria stapa, & abdull rahman mahmood.  (2012).  peranan maik dalam penerapan akidah masyarakat islam kelantan.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv: ulama pemacu transformasi negara. 

engku ibrahim engku wok zin, abdull rahman mahmood & syed hadzrullathfi syed omar.  (2011).  syeikh muhammad bin abd al-wahhab dan kaitannya dengan isu takfir.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  4 : 61-73. 

zakaria stapa, jaffary awang, abdull rahman mahmood.  (2011).  hala tuju politik muslim di malaysia.  - 117. 

yusuf musa ali abdullah, mohd. nasir omar dan abdul rahman mahmud.  (2011).  asolat al-fakr al-islami fi dirasat muhammad al-bahi and muhammad yasir `urabi (the authenticity of islamic ideology according to the studies of muhammad al-bahi and muhammad yasir `urabi).  - jurnal hadhari.  Vol. 3 (1) (2011): 78-92). 

yusuf musa ali abdullah, mohd nasir omar, idris zakaria, abdul rahman mahmood.  (2011).  asalib al-istisraq waqyalah min dirasah al-fikr al-islami min wajh nazar al-bahi wa mohammad yasin uraibi.  - jihar.  1 (130-150). 

yusuf musa, mohd. nasir omar dan abdul rahman mahmood.  (2011).  the authenticity of islamic ideology acoording to the studies of muhammad al-bahi & yasin `urabi.  - jurnal hadhari.  Jilid 3(1): 78-92. 

jaffary awang, abdull rahman mahmood, ibrahim abu bakar, zakaria stapa & ismail bakar.  (2011).  persepsi masyarakat cina terhaadap kepimpinan melayu: kajian kes di lembah kelang.  - international conference on humanities incoh2011. 

muhammad rashidi wahab, muhammad faizul azmi & abdul rahman mahmood.  (2011).  pemikiran ashairah: pengenalan terhadap persoalan kepimpinan.  - prosiding seminar kebangsaan peradaban & pemikiran islam 2011 24 november 2011 auditorium akademi islam kuis. 

abdul muhaimin mahmood, abdull rahman mahmood & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2010).  fiqh al-muwazanat: pertembungan antara maslahat dan penyelesaiannya menurut perspektif syariah.  - jurnal penyelidikan islam.  23, 2010. 

abdull rahman mahmood, kamaruddin hj salleh, ahmad sunawari long & faudzinaim badaruddin.  (2010).  tahap kefahaman dan penerimaan islam hadhari di kalangan non-muslim di lembah klang : ke arah penyediaan modul islam hadhari untuk non-muslim.  - prosiding seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam. 

mudasir rosder, zakaria stapa, mazlan ibrahim, abdull rahman mahmood, abdul halim tamuri, zamri ariffin , shofian ahmad.  (2010).  penilaian kurikulum pendidikan islam sekolah menengah agama negeri dan rakyat.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

abdull rahman mahmood, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin & kamaruddin salleh.  (2010).  kefahaman dan penerimaan masyarakat bukan islam terhadap konsep islam hadhari: satu tinjauan di lembah klang.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

abdull rahman mahmood, abdul muhaimin mahmood & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2010).  kebebasan bersuara dalam hukum dan fatwa: satu analisis.  - jurnal penyelidikan islam.  23,. 

kamarudin salleh, abdull rahman mahmood, mudasir rosder, faudzinaim badaruddin, jawiah dakir dan indriaty ismail.  (2010).  tahap kefahaman dan penyebaran aliran salafiyyah / wahabiyyah di malaysia.  - prosiding seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam. 

abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, ahmad sunawari long dan faudzinaim badaruddin.  (2009).  penerimaan bukan islam terhadap proses islamisasi di malaysia.  - jurnal hadhari.  1(2):33-51. 

abdull rahman mahamood, jaffary awang dan zakaria stapa.  (2009).  survival politik muslim malaysia.  - 170. 

abdull rahman mahmood dan mohd suhail ab. majid.  (2009).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 5 ; 67-78. 

abdull rahman mahmood, kamaruddin salleh, ahmad sunawari long & faudzinaim hj. badaruddin.  (2009).  penerimaan non-muslim terhadap proses islamisasi di malaysia (the acceptance of non-muslim towards islamization process in malaysia).  - jurnal hadhari.  1(2):33-51. 

abdull rahman mahmood dan muhamad rifai muhamad amin.  (2009).  nazariyyah al-kasb fi al-mazhab al-ash`ariyyah.  - islamiyyat.  31 (88-123). 

abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, ahmad sunawari lond dan faudzinaim badaruddin.  (2009).  penerimaan non-muslim terhadap proses islamisasi di malaysia.  - jurnal hadhari.  (2) 2009 33-43. 

ahmad sunawari long, siddig ahmad, abdull rahman mahmood, nur farhana abd. rahman & wan fariza alyati wan zakaria.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 819. 

siddig ahmad, wan fariza alyati wan zakaria, yusri mohamad ramli, nur farhana abd. rahman, & abdull rahman mahmood.  (2009).  islam & contemporary muslims : challenges and issues.  - 456. 

kamarudin salleh, jawiah dakir, mudasir rosder, faudzinaim badaruddin, abdull rahman mahmood, indriaty ismail dan abdul hadi harun.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 595 - 615. 

abdull rahman mahmood, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin dan kamaruddin hj salleh.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 21 - 29. 

mohd syukri yeoh abdullah & abdull rahman mahmood.  (2008).  islam pasca kemerdekaan.  - HLM. 175-184. 

abdull rahman mahmood, ahmad sunawari long, faudzinaim hj. badaruddin & kamaruddin salleh.  (2008).  penerimaan non-muslim terhadap proses islamisasi dan hubungannya dengan kefahaman mereka mengenai ajaran islam.  - prosiding seminar antarabangsa budaya & pemikiran malaysia-indonesia. 

abdull rahman mahmood, ahmad munawwar ismail, ahmad yunus mohd nor, zul` azmi yaacob, nozira salleh, nor farhana abdul rahman & wan fariza alyati wan zakaria.  (2008).  dinamika pemikiran & budaya islam malaysia-indonesia.  - prosiding seminar antarabangsa budaya & pemikiran malaysia-indonesia. 

abdull rahman mahmood, wan fariza alyati wan zakaria & zul`azmi yaakob.  (2007).  prosiding seminar antarabangsa agama dan pembangunan iii.  - prosiding seminar antarabangsa agama dan pembangunan iii, jabatan usuludin, fakulti pengajian islam ukm. 

abdul rahman mahmood.  (2007).  penghayatan akidah dalam pelaksanaan ibadat haji.  - sinar rohani. 

indriaty ismail, abdull rahman mahmood, zul`azmi yaakob, ahmad sunawari long.  (2007).  issues of culture and thought malaysia-jordan perspectives.  - 637.