Penerbitan Terkini

nur riza bt. mohd. suradi;wan rosmanira ismail;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  ekosistem pemikiran kreatif dan budaya inovatif dan implikasi ke atas prestasi sektor perkhidmatan awam.  -

wan mohd saufi bin wan ghazali, zalina binti mohd ali & zamira hasanah binti zamzuri.  (2023).  faktor-faktor demografi yang mempengaruhi status kerja di kalangan tenaga kerja warga tua di malaysia.  - 1-7. 

wan rosmanira ismail;nur riza bt. mohd. suradi;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  halangan dan kekangan usahawan wanita dalam mendapatkan geran peruntukan dalam bidang peniagaan.  -

khayell balamurali, zalina mohd ali.  (2023).  jawi river water quality index modeling through new standardization approach and pca interelations.  - the 3rd international conference on sustainable development goals (icsdg2023).  96. 

khayell balamurali, zalina mohd ali.  (2023).  new standardization approach and pca interrelations for buloh river water quality index modelling.  - 11th international symposium on applied engineering and sciences (saes2023).  350-351. 

nur huda nabihan md shahri, zalina mohd ali.  (2023).  a bibliometric analysis of river water quality development.  - 11th international symposium on applied engineering and sciences 2023 (saes2023).  79-80. 

azmin sham rambely, zalina mohd. ali, muhammad fahmi mike abdullah, nur fadzilla yusoff, muhammad nasuha jaafar, muhammad zaid gazalli.  (2023).  laporan pelaksanaan ukmproktor di ukm.  - 1-30. 

izzah husna binti hazrin & zalina mohd ali.  (2022).  analisis peratusan status pencemaran sungai di malaysia mengikut tahun terpilih..  - 1-36. 

izzah husna binti hazrin & zalina mohd ali.  (2022).  analisis statistik keseluruhan ke atas data sungai-sungai terpilih di malaysia untuk tempoh 2015-2022..  - 1-99. 

zamira hasanah zamzuri, zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, muhamad noh abdullah, noor azlin muhammad sapr.  (2022).  laporan interim: integrasi faktor penentu secara langsung dan tidak langsung dalam pemantapan indeks kesejahteraan keluarga.  - 1-24. 

wan mohd saufi bin wan ghazali, zalina binti mohd ali dan zamira hasanah binti zamzuri.  (2022).  senario tenaga kerja warga tua di malaysia mengikut faktor demografi dan sosioekonomi.  - 1-10. 

wan mohd saufi wan ghazali dan zalina mohd ali.  (2022).  a recent analysis of ageing workforce in malaysia.  - the 14th putrajaya international conference on children, women, elderly and persons with disabilities 2022.  1-16. 

norhafizah ghazali, zalina mohd ali.  (2022).  principal component analysis approach in klang river water quality index modelling.  - simposium kebangsaan sains matematik ke-29.  1-15. 

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

zulisa saripuddin; zalina mohd ali.  (2021).  analisis tahap kepuasan pelajar terhadap pengajaran pensyarah.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  126-132. 

muhammad shahir johari; zalina mohd ali.  (2021).  sorotan terhadap analisis pengkelasan indeks kualiti air sungai menggunakan analisis kelompok.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  171-178. 

roslinda mohd nazar, eddie shahril ismail, noriszura ismail, saiful hafizah jaaman, wan rosmanira ismail, zalina mohd ali.  (2021).  undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  1-256. 

farah wahidah mohd rufendy; zalina mohd ali.  (2021).  sorotan terhadap pengukuran indeks kesejahteraan keluarga.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  186-192. 

ainur jalalia abd rahim, zalina mohd ali, munira ismail.  (2021).  logistic regression model on the inclusion of foreign workers in malaysia based on selected demographic factors.  - journal of advanced research in business, marketing, and supply chain management.  1-9. 

noor azian mohd radzi & zalina mohd ali.  (2021).  perbandingan kaedah pengagregatan dalam penentuan status kualiti air sungai.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  246-250. 

nur adlin munirah misrol; zalina mohd ali.  (2021).  analisis pendapatan-perbelanjaan isi rumah negeri-negeri di semenanjung malaysia.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  179-185. 

zalina mohd ali, nurul nabihah ismail, nur riza suradi, zainol mustafa, munira ismail.  (2021).  faktor penentu kesejahteraan kewangan dalam kalangan belia melayu menggunakan pemodelan kuasa dua terkecil separa.  - journal of quality measurement and analysis.  51-64. 

zulisa saripuddin, zalina mohd ali.  (2020).  analisis sorotan kualiti penyampaian pengajaran pensyarah.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  118-124. 

ruhaidi amin, nasihah ashar ahamed, zalina mohd ali, nur riza mohd suradi.  (2020).  kebolehpercayaan dan kesahan instrumen inovasi organisasi: suatu pendekatan model rasch.  - journal of quality measurement and analysis.  251-267. 

noor azian mohd radzi, zalina mohd ali, nur aqilah haqimah mohd nizam, nur shazwiena hani habil.  (2020).  analisis sorotan penentuan indeks kualiti air sungai menggunakan kaedah penjelmaan dan pengagregatan terpilih.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  107-117. 

nur riza mohd suradi, shuhada manap, norhafizah ghazali, zalina mohd ali, wan rosmanira ismail.  (2020).  pengaruh kepimpinan terhadap budaya, pengurusan perubahan dan produktiviti serta kesannya terhadap prestasi institusi pengajian tinggi.  - journal of quality measurement and analysis.  69-77. 

muhammaf faez zulcefli muhammad, zalina mohd ali, zainol mustafa.  (2020).  analisis statistik air sisa kilang minyak kelapa sawit.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data sciences.  94-106. 

nur adlin munirah misrol, zalina mohd ali, rofizah mohammad.  (2020).  analisis perbandingan pendapatan isi rumah penduduk di semenanjung malaysia menggunakan plot kotak.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  81-93. 

siti zulaikha ibrahim, zalina mohd ali.  (2020).  penentu demografi hipertensi warga tua berdasarkan model regresi logistik binari.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  73-80. 

roslinda mohd nazar, rokiah @ rozita ahmad, saiful hafizah jaaman, wan rosmanira ismail, zalina mohd ali.  (2020).  undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  1-131. 

nurul syahirah ali, zalina mohd ali, munira ismail.  (2020).  the statistical modelling of malay votes' support support for barisan nasional during the malaysian general election.  - 27th national symposium on mathematical sciences (sksm27).  1-7. 

zalina mohd ali, nurul nabihah ismail, nur riza suradi, munira ismail.  (2019).  determinants of financial well-being among malay youth in the central zone of peninsular malaysia using partial least square (pls-sem) model.  - proceedings of the 1st international conference on universal wellbeing (icuw 2019).  207-209. 

nurul syahirah ali, zalina mohd ali, munira ismail.  (2019).  the statistical modelling of malay voters support for barisan nasional during the malaysian general election.  - simposium kebangsaan sains matematik ke-27.  1. 

ainur jalalia abd rahim, zalina mohd ali, munira ismail.  (2019).  logistic regression model on the inclusion of foreign workers in malaysia based on selected demographic factors.  - icibmah 2019 (the international conference on business management & accounting, engineering, and humanities).  1. 

nazzatul dasyeema bahar, nurshuhadah mohd sharif, nur riza mohd suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali & norkisme zainal abidin.  (2019).  pengukuran prestasi universiti menggunakan model kecemerlangan prestasi menyeluruh berasaskan nilai.  - journal of quality measurement and analysis.  9-23. 

zalina mohd ali,nurul nabihah ismail, nur riza suradi,munira ismail.  (2019).  determinants of financial well-being among malay youth in the central zone of peninsular malaysia using partial least square (pls-sem) model.  - international conference on universal wellbeing.  1-3. 

nur shazwiena hani habil, zalina mohd ali.  (2019).  perbandingan nilai pemberat bagi pemboleh ubah kualiti air sungai berdasarkan kaedah penjelmaan.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  288-295. 

roslinda mohd nazar, eddie shahril ismail, maslina darus, nora muda, noriszura ismail, saiful hafizah jaaman, zalina mohd ali.  (2019).  undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  1-346. 

siti hamizah zulkapli norddin, zalina mohd ali.  (2019).  analisis literasi dan tingkah laku kewangan pelajar.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  315-322. 

nur aqilah haqimah mohd nizam & zalina mohd ali.  (2019).  perbandingan kaedah pengagregatan dalam penilaian indeks kualiti air sungai.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  280-287. 

siti zulaikha ibrahim, zalina mohd ali.  (2018).  siri penyelidikan sains matematik 2018.  - 4. 

rusli m. n., mamat n. j. z., mohd suradi n. r., mustafa z., zalina m. a..  (2018).  political influences and investors' perceived risk : a preliminary study.  - journal of quality measurement and analysis. 

nur qamarisha arvina tajuddin, zalina mohd ali.  (2018).  siri penyelidikan sains matematik 2018.  - 4. 

ainur jalalia abd rahim,zalina mohd. ali & munira ismail.  (2018).  the relationship between demographic factors and the participation of foreign workers.  - international conference on mathematics ,engineering and industrial applications. 

nurizzati mohd ridzuan, zalina mohd ali.  (2018).  siri penyelidikan sains matematik 2018.  - 5. 

ainur jalalia abd rahim, zalina mohd ali.  (2018).  siri penyelidikan sains matematik 2018.  - 4. 

nurizzati mohd ridzuan & zalina mohd ali.  (2018).  penilaian tahap kepuasan pelajar terhadap pengajaran pensyarah menggunakan ujian tidak berparameter.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science. 

ainur jalalia abd rahim & zalina mohd ali.  (2018).  penentu penyertaan tenaga buruh dalam kalangan warga asing di malaysia.  - undergraduate research journal for mathematical science and data science. 

ainur jalalia abd rahim, zalina mohd. ali & munira ismail.  (2018).  the relationship between demographic factors and the participation of foreign workers.  - proceeding of the international conference on mathematics, engineering and industrial applications 2018 (icomeia 2018), aip conference proceeding. 

munira ismail, nurul zafirah jubley & zalina mohd ali.  (2018).  forecasting malaysian foreign exchange rate using artificial neural network and arima time series.  - proceeding of the international conference on mathematics, engineering and industrial applications 2018 (icomeia 2018), aip conference proceeding. 

munira ismail, nurul zafirah jubley & zalina mohd. ali.  (2018).  forecasting malaysian foreign exchange rate using artificial neural network and arima time series.  - international conference on mathematics, engineering and industrial application. 

nor arifah habli, zalina mohd ali & zainol mustafa.  (2017).  kesan faktor kepuasan dan kesetiaan terhadap produktiviti pekerja.  - journal of quality measurement and analysis.  59-68. 

mohamad azizull haqqim mohamad azmi dan zalina mohd ali.  (2017).  pola perubahan sokongan pengundi dalam pilihan raya umum di semenanjung malaysia.  - undergraduate research journal for mathematical sciences and data science.  139-146. 

mohamad azizull haqqim & zalina mohd ali.  (2017).  siri penyelidikan sains matematik 2017.  - 4. 

noorlyana azmy & zalina mohd ali.  (2017).  siri penyelidikan sains matematik 2017.  - 4. 

nur riza mohd suradi, nur atiqah alias, zalina mohd ali & norkisme zainal abidin.  (2015).  tanggapan dan faktor penentu pemilihan makanan halal dalam kalangan ibu bapa muslim.  - journal of quality measurement and analysis.  75-88. 

nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, wan zawiah wan zin, marina zahari, zalina mohd ali, najib mahmood rafee, rokiah@rozita ahmad, azmin sham rambely, noriza majid, nora muda...et.al..  (2012).  transformation of english language as the language of knowledge in ukm teaching and learning : highlights of students` perspectives.  - procedia social and behavior sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

nora muda, wan rosmanira ismail, faridatulazna ahmad shahabudin, humaida banu samsudin, nur riza mohd suradi, noriza majid, rokiah @ rozita ahmad, azmin sham rambely, nur jumaadzan zaleha mamat et. al.  (2012).  teaching science and mathematics in english steering mastery in english language amongst sciences students in ukm.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

zainol mustafa, norbayani basri, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, zalina mohd ali, faridatul azna ahmad shahabudin and mohd rashid ab hamid.  (2012).  modeling of engineering student satisfaction.  - journal of mathematics and statistics.  8(1):64-71. 

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, rokiah@rozita ahmad, nora muda, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, ummul khair salma din, wan rosmanira...et.al..  (2012).  transformation of teaching and learning mathematics in english: are the lecturers ready?.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

wan rosmanira ismail, zainol mustafa, nora muda, norkisme zainal abidin, zaidi isa, abdul malek zakaria, nur riza mohd suradi, nur jumaadzan zaleha mamat, roslinda mohd nazar, zalina mohd ali.  (2011).  students inclination towards english language as medium of instruction in the teaching of science and mathematics.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

ali z.m., shahabuddin f.a., abidin n.z., suradi n.r.m., mustafa z..  (2011).  teamwork culture in improving the quality of learning basic statistics course.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, rokiah@rozita ahmad, ummul khair salma din, ... et at..  (2011).  the readiness of mathematics and science lecturers to teach in english from students` perspective.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

rokiah @ rozita ahmad, nur riza mohd suradi, noriza majid, faridatulazna ahmad shahabuddin, azmin sham rambely, ummul khair salma din & zalina mohd ali.  (2011).  the role of final year project in the school of mathematical sciences in human capital development.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

ali z.m., mustafa z., ying y.s., suradi n.r.m., abidin n.z., shahabuddin f.a., embi m.a., ahmad s..  (2011).  e-learning service in the school of mathematical sciences.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

zalina mohd. ali, nur jumaadzan zaleha mamat, mohammad ashraf bin amir abdullah, nur riza mohd. suradi, norkisme zainal abidin, zainol mustafa, faridatul azna ahmad shahabuddin.  (2010).  perkhidmatan bank islam malaysia berhad: kajian persepsi pelanggan.  - prosiding seminar kebangsaan aplikasi sains dan matematik 2010 (skasm 2010), sempena sksm 18 simposium kebangsaan sains matematik ke-18, penerbit uthm. 

nur riza mohd suradi, hafizah zainita mohammad alwi, zalina mohd ali, faridatulazna ahmad shahabuddin, wan rosmanira ismail & zainol mustafa.  (2010).  menguji kesan pemboleh ubah pengantara dan penyederhana dalam analisis hubungan.  - seminar ukm-unri ke-6, 2010, (penyelidikan terkehadapan sains dan teknologi ukm-unri ). 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, faridatulazna ahmad shahabuddin, zainol mustafa dan norkisma zainal abidin.  (2010).  budaya kerja berkumpulan dalam peningkatan kualiti pembelajaran kursus statistik asas.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

zalina mohd ali, yap siew tung, faridatulazna ahmad shahabuddin, nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, zainol mustafa & noriza majid.  (2010).  isu-isu pelaburan: persepsi dan pengetahuan pelajar.  - proceedings of the 2nd international conference on mathematical sciences (icms2 2010), 30 nov. 3 dec 2010, pwtc kuala lumpur. 

zalina mohd ali, zainol mustafa, yip shao ying, norkisme zainal abidin, faridatulazna ahmad shahabuddin & nur riza mohd suradi.  (2010).  tanggapan pelajar terhadap perkhidmatan e-pembelajaran bagi kursus-kursus pusat pengajian sains matematik.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sainsdan teknologi maklumat (stem). 

z. mustafa, n. s. ahmad, n. m. suradi, f. a. a. sahabudin, z. m. ali, w. r. ismail, n. zainal abidin & m. r. abd hamid.  (2010).  shifting of career from engineering to management.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

m.r. ab hamid, z. mustafa, n.r. mohd suradi, m. abdullah, f. idris, w.r. ismail, z. mohd ali & n. zainal abidin.  (2010).  an instrument for measuring university leadership values based on value-based total performance excellence model: preliminary findings.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

rokiah @ rozita ahmad, nur riza mohd suradi, noriza majid, faridatulazna ahmad shahabuddin, azmin sham rambely, ummul khair salma din & zalina mohd ali.  (2010).  peranan projek tahun akhir dalam pembangunan modal insan di pusat pengajian sains matematik, ukm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010. 

zalina mohd ali, yip shao ying, zainol mustafa, wan rosmanira ismail, nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, nur jumaadzan zaleha mamat dan faridatulazna ahmad shahabuddin.  (2010).  analisis kepentingan-prestasi terhadap penggunaan sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran interaktif (spin) di ppsm, fst, ukm.  - seminar ukm-unri ke-6, 2010, (penyelidikan terkehadapan sains dan teknologi ukm-unri ). 

ummul khair salma din, faridatulazna ahmad shahabuddin, azmin sham rambely, nur riza mohd. suradi, rokiah @ rozita ahmad, noriza majid, zalina mohd. ali & nur jumaadzan zaleha mamat.  (2010).  students` perceptions on the implementation of the final year research project: a case study.  - procedia social and behavioral sciences. 

mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nur riza mohd suradi, mokhtar abdullah, fazli idris, wan rosmanira ismail, zalina mohd ali and norkisme zainal abidin.  (2010).  measuring leadership values based on value-based total performance excellence model (vbtpem).  - business & management quarterly review - (bmqr).  1(3)64-79. 

mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nur riza mohd. suradi, mokhtar abdullah, wan rosmanira ismail, zalina mohd ali, fazli idris, siti roslindar yaziz & zulkhibri mustofa @ ismail.  (2010).  value based total performance excellence model: an overview.  - jurnal teknologi.  52:95-104. 

zalina mohd ali, yip shao ying, wan rosmanira ismail, nur riza mohd suradi, faridatulazna ahmad shahabuddin, zainol mustafa, nur jumaadzan zaleha mamat dan norkisme zainal abidin.  (2010).  kepuasan pelajar prasiswazah terhadap penggunaan sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran interaktif (spin).  - seminar ukm-unri ke-6, 2010, (penyelidikan terkehadapan sains dan teknologi ukm-unri ). 

zalina mohd ali, nurul shuhada jusoh, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi & zainol mustafa.  (2010).  persepsi pelajar terhadap perkhidmatan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional.  - proceedings of the 2nd international conference on mathematical sciences (icms2 2010), 30 nov. 3 dec 2010, pwtc kuala lumpur. 

hamizun ismail, abdul malek zakaria, rokiah@rozita ahmad, saiful hafizah jaaman, zalina mohd ali, zamira hasanah zamzuri, munira ismail, siti norafidah mohd. ramli, syazwani saadon.  (2009).  proceeding seminar on quantitative islamic finance 2009.  - proceeding seminar on quantitative islamic finance 2009. 

azmin sham rambely, zalina mohd ali,nur riza mohd suradi, ummul khair salma din,zamira hasanah zamzuri,noratiqah mohd ariff, faridatulazna ahmad shahabuddin, rokiah@rozita ahmad, mohd salmi md noorani.  (2009).  pencapaian muet dan matematik serta kecenderungan bahasa dalam peperiksaan matematik.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2009 - seminar pendidikan sains & teknologi maklumat (stem`09), 14-16 disember 2009, awana porto malai, langkawi. 

zamira hasanah zamzuri, noratiqah mohd. ariff, faridatulazna ahmad shahabuddin, rokiah @ rozita ahmad, azmin sham rambely, zalina mohd ali, nur riza mohd suradi & ummul khair salma din.  (2009).  pengetahuan asas matematik pelajar tahun 1 di pusat pengajian sains matematik, ukm: suatu penilaian.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2009 - seminar pendidikan sains & teknologi maklumat (stem`09), 14-16 disember 2009, awana porto malai, langkawi. 

zalina mohd ali, faridatulazna ahmad shahabuddin, shee yu shen, nur jumaadzan zaleha mamat.  (2009).  water quality study at skudai river, 2002 - 2006.  - proceedings of the world congress on nature and biologically inspired computing (nabic09). 

zalina mohd ali dan lau boon tee.  (2009).  penggantian cerapan tidak lengkap terhadap data indeks kualiti air sungai langat untuk tempoh 1998 - 2002 menggunakan kaedah hot deck.  - prosiding simposium kebangsaan sains matematik ke-17. 

zalina mohd ali, mohd aftar abu bakar, zamira hasanah zamzuri, nora muda, nur jumaadzan zaleha mamat, petir papilo & nur riza m suradi.  (2009).  sikap dan keinginan tingkah laku pengguna dalam pemilihan telefon bimbit : kajian kes di bandar baru bangi, selangor.  - jurnal pengukuran kualiti dan analisis.  5(1):75-84. 

nur riza mohd suradi, zalina mohd ali, zainol mustafa, faridatul azna ahmad shahabuddin, wan rosmanira ismail & rofizah mohammad.  (2009).  model persamaan struktur kesetiaan pelanggan perkhidmatan jalur lebar hsdpa.  - journal of quality measurement and analysis.  5(1):9-15. 

zalina mohd. ali, munira ismail, nur riza mohd. suradi, aida shafawati ismail.  (2009).  importance performance analysis and customer satisfaction index for express bus services.  - proceedings of the world congress on nature and biologically inspired computing (nabic09). 

rokiah@rozita ahmad, azmin sham rambely, zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, ummul khair salma din, zamira hasanah zamzuri, noratiqah mohd ariff & faridatulazna ahmad shahabuddin.  (2009).  kesilapan lazim dalam penyelesaian masalah matematik.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2009 - seminar pendidikan sains & teknologi maklumat (stem`09), 14-16 disember 2009, awana porto malai, langkawi. 

nur riza mohd suradi, nora muda, zalina mohd ali, zainol mustafa, wan rosmanira ismail, faridatulazna ahmad shahabuddin.  (2009).  measuring customer perceived performance of the wireless broadband service across different charge rates.  - proceedings of the 5th asian mathematical conference, malaysia 2009. 

nur riza mohd suradi, zalina mohd ali , rokiah ahmad, azmin sham rambely, faridatulazna ahmad shahabuddin, ummul khair salma din, zamira hasanah zamzuri & noratiqah mohd ariff.  (2009).  persepsi pelajar terhadap kewajaran perlaksanaan ppsmi bagi kursus asas statistik tahun satu.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2009 - seminar pendidikan sains & teknologi maklumat (stem`09), 14-16 disember 2009, awana porto malai, langkawi. 

nur riza mohd suradi*, zalina mohd ali, hafizah zainita mohamad alwi & siti norafidah mohd ramli.  (2009).  testing for mediating variable in a regression model.  - international conference on quality, productivity and performance measurement (icqppm 09). 

zalina mohd ali, zainol mustafa dan nurkisme zainal abidin.  (2009).  persepsi terhadap kualiti pendidikan kejuruteraan : satu tinjauan di institut pengajian tinggi.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina (peka `09) - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2009. 

z. mustafa, n. r. m. suradi, w. r. ismail, k. a. m. ali, z. m. ali, m. abdullah, f. idris, m. r. ab hamid..  (2009).  value-based total performance measurement : a preliminary review.  - proceedings imt-gt 5th international conference on mathematics, statistics and applications. 

zalina mohd ali*, nur syazwani binti ahamad azahari & norkisme zainal abidin.  (2009).  customer satisfaction index for ktm commuter services.  - international conference on quality, productivity and performance measurement (icqppm`09). 

ng ying peng, wan rosmanira ismail, nur riza suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali, rofizah mohammad, faridatulazna ahmad.  (2008).  customer satisfaction of light rail transit (lrt).  - wseas international conference on urban planning and transportation (upt'08), heraklion, crete island, greece. 

n.r.m. suradi, n. zainal abidin, w.r. ismail, z.m. ali, z. mustafa, & f.a. shahabuddin.  (2008).  measuring broadband service quality : engineering students perspective.  - prosiding seminar pendidikan dan alam bina (peka 2008), universiti kebangsaan malaysia. 

n. r. m. suradi, z. mustafa, w. r. ismail, f.a.a shahabuddin, z. m. ali and z. a. norkisme.  (2008).  usage pattern of broadband services among engineering students in higher institution.  - prosiding seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina (peka 2008). ukm. 

nur riza mohd suradi, zalina mohd ali dan hairunnisa mohamad ibrahim.  (2008).  kajian kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan klinik swasta di bandar baru bangi.  - simposium kebangsaan sains matematik ke-16. 

n.r.m. suradi, a.s. yee, f.a. shahabuddin, z.m. ali, z. mustafa, w.r. ismail &, m. darus.  (2008).  the impact of network performance and perceived value on hsdpa broadband customer satisfaction and loyalty.  - proceedings of the 13th wseas international conference on applied mathematics (math`08), spain. 

z. mustafa, a. abu bakar, n. r. suradi, w. r. ismail, f. a. a. shahabuddin, z. m. ali.  (2008).  pengukuran tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh lrt menggunakan kaedah csi, ipa dan analisis q.  - prosiding seminar unri - ukm ke - 5, fakutas matematika dan ilmu pengetahuan alam, universitas riau pekanbaru, indonesia. 

nur riza mohd. suradi, sik chin hoong, zalina mohd ali, faridatulazna ahmad shahabudin, zainol mustafa dan wan rosmanira ismail.  (2008).  kajian tentang status kesihatan berdasarkan persepsi sendiri di kalangan penduduk malaysia yang bekerja di negeri selangor.  - prosiding seminar unri - ukm ke - 5, fakutas matematika dan ilmu pengetahuan alam, universitas riau pekanbaru, indonesia. 

z. mustafa, z.a. norkisme, n.r.m. suradi, w.r. ismail, f.a.a. shahabuddin, z.m. ali and a. zaharim.  (2008).  engineering education, profession and employer: perception of engineers in electronic sector.  - 5th wseas/iasme international conference on engineering education (ee`08), heraklion, greece. 

zainol mustafa, nur riza mohd suradi, wan norsiah mohamed, zalina mohd ali, faridatulazna ahmad shahabuddin, chai chun fatt & juwairiyah mohd ali.  (2008).  kehendak dan kepuasan pelanggan ipta terhadap perkhidmatan telekomunikasi maxis.  - journal of quality measurement and analysis.  4(1):59-69. 

nur riza m suradi, petir papilo & zalina mohd ali.  (2007).  sikap dan tingkah laku pengguna terhadap keinginan memilih jenama telefon bimbit : kajian kes di kawasan bandar baru bangi, selangor..  - proceedings of icms`07, integrating mathematical sciences within society, ukm. 

zainol mustafa, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail, wan norsiah mohamed, faridatulazna ahmad shahabuddin, zalina mohd ali, rofizah mohamad.  (2007).  permodelan kualiti pendidikan kejuruteraan menggunakan analisis lintasan kajian awal.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina 2007 (peka07). 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, zainol mustafa dan qurnulla tri yoanasari.  (2007).  pendekatan pembangunan fungsi kualiti dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan perpustakaan.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina (peka07). 

zalina mohd ali, wan zawiah wan zin and look hui mung.  (2006).  the application of spatial autocorrelation measure to malaysian general elections results in peninsular malaysia.  - prosiding seminar ukm-unri ke-4, 1-2 ogos 2006, ukm bangi, selangor. 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, chee ming hwei, rofizah mohammad dan nora muda..  (2005).  kajian kewajaran pelaksanaan penggunaan bahasa inggeris bagi kursus statistik i.  - seminar sehari: isu pengajaran dan pembelajaran sains matematik[cd]. port dickson, negeri sembilan.. 

nur zakiah mohd saat, wan norsiah mohamed, zalina mohd ali.  (2002).  keluarga, gender dan cabaran sosial di malaysia.  - 2:23-37. 

nur zakiah mohd saat, wan norsiah mohamed dan zalina mohd ali.  (2002).  keluarga, gender dan cabaran sosial di malaysia.  - 23-37.