Penerbitan Terkini

mustazar mansur.  (2023).  mekanisme masih tidak jelas.  - sinar harian.  3. 

lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

jaswan mulop, hazrul izuan shahiri, mustazar mansur.  (2022).  kesan perlanjutan pendidikan ke atas perkembangan kerjaya.  - jurnal ekonomi malaysia.  17-27. 

hairunnizam bin wahid;mohd azlan shah bin zaidi;mustazar bin mansur;shahida binti shahimi;abu hanifah bin ayob.  (2022).  pembangunan model modal kerohanian: kajian ke atas isi rumah mudah terjejas .  -

mohd ikram bin mohamad @ yusof, lai wei sieng, mustazar mansur.  (2022).  analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian produk hiliran kelapa sawit di malaysia.  - jurnal pengguna malaysia.  75-95. 

mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam,fathin faizah said,lai wei sieng,norshamliza chamhuri,nafisah mohammed,riayati ahmad,azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, mohd adib ismail, hazrul izuan shahiri.  (2022).  mikroekonomi.  - 182. 

lee boon chang; mustazar mansur.  (2022).  persepsi mahasiswa terhadap isu pengangguran sebelum dan selepas pandemik covid-19.  - jurnal personalia pelajar.  23-38. 

maslina mansor, mohamad fazli sabri, mustazar mansur, muslimah ithnin, amirah shazana magli, husniyah abd rahim, nurul shahnaz mahdzan, mohd amim othman, roza hazli zakaria, nurulhuda mohd satar, hawati janor.  (2022).  analysing the predictors of financial stress and financial well-being among the bottom 40 percent (b40) households in malaysia.  - international journal of environmental research and public health.  1-23. 

mustazar mansur.  (2021).  bajet 2022: ke arah pemulihan ekonomi negara.  - 1. 

mustazar mansur.  (2021).  road to success stpm.  - didik tv kementerian pendidikan malaysia. 

mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam, fathin faizah said, lai wei sieang, nrshamliza chamhuri, nafizah mohammed, riayati ahmad, azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  mikroekonomi.  - 1-198. 

nor fadzilah salamon, lai wei sieng, mustazar mansur.  (2021).  persepsi impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di lembah klang.  - kolokium siswazah fep ukm (volume 2).  103-117. 

mustazar mansur.  (2021).  bersediakah ekonomi malaysia hadapi pkp semula?.  - 1. 

mustazar mansur.  (2021).  road to successstpm (slot 2).  - didik tv kementerian pendidikan malaysia. 

mustazar mansur.  (2020).  eppd1013 slaid pengajaran bersuara.  - 1-9. 

siti aznor ahmad, shamzaeffa samsudin, siti halijjah shariff, zarina denan, norimah rameli, norasibah abdul jalil, wan azman wan ngah, mohd. naseem niaz ahmad, roza hazli zakaria, norman mohd salleh, mustazar mansur, hazrul izuan shahiri.  (2020).  kebolehpasaran graduan dan kesesuaian kurikulum program ekonomi di universiti tempatan.  - kebolehpasaran graduan dan kesesuaian kurikulum program ekonomi di universiti tempatan.  1-101. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, zulkefly abdul karim, mohd azlan shah zaidi, mustazar mansur, hazrul izuan shahiri, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, rospidah ghazali, aainaa harun.  (2020).  laporan program advokasi kepenggunaan komuniti pangsapuri enggang.  - geran penyelidikan belum dapat didaftarkan sebab belum dapat resit bayaran rasmi dari macfae.  1-20. 

nur ain darol baha, mustazar bin mansur, mohd adib ismail.  (2020).  potensi kebolehpasaran bakal graduan fakulti ekonomi dan pengurusan.  - jurnal pendidikan malaysia.  13-23. 

mustazar mansur.  (2020).  syarat baharu pengeluaran wang kwsp.  - berita tv al hijrah. 

mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, mustazar mansur, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, hazrul izuan shahiri.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 20. 

rozmi ismail, norizan hassan, mustazar mansor, siti jamiaah abdul jalil.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 18. 

mastura binti mahmud;mohd. yusof bin abdullah;musa zainal abidin bin othman;ruzy suliza hashim;mohd. ekhwan bin toriman;mohd azlan shah bin zaidi;suhana binti saad;haslina binti arshad;mustazar bin mansur;lam kuok choy;mohd adib bin ismail;nurul safaniza.  (2019).  kajian smart mamak.  - 1-7. 

mohd azlan shah zaidi, rospidah ghazali, hairunnizam wahid, mustazar mansur, zulkefly abdul karim, mohd adib ismail, doris padmini s. selvaratnam, hazrul izuan shahiri.  (2019).  kesan program bantuan kerajaan terhadap kebajikan isi rumah b40: kajian kes komuniti bandar di puchong, selangor.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-14, 2019 (perkem 2019).  1-19. 

mustazar bin mansur;mohd azlan shah bin zaidi.  (2018).  kesan pelaburan dan perbelanjaan kerajaan ke atas indeks daya saiang kakitangan bukan akademik ipta di malaysia.  -

mohd aqmin abdul wahab, hazrul izuan shahiri, mustazar mansur, mohd azlan shah zaidi.  (2018).  kos sara hidup tinggi di malaysia: pertumbuhan pendapatan isi rumah yang perlahan atau taraf hidup yang meningkat?.  - jurnal ekonomi malaysia. 

mustazar mansur.  (2018).  tv1: lensa ipta "susah ke dapat kerja".  - tv 1 & pkk ukm. 

nur ain darol baha, mustazar mansur & mohd adib ismail.  (2018).  potensi kebolehpasaran bakal siswazah fakulti ekonomi dan pengurusan (fep), ukm.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-13 2018. 

mustazar mansur.  (2018).  berita al hijrah: sinar 2019.  - tv al hijrah. 

mustazar mansur.  (2018).  assalamualaikum.  - tv al hijrah. 

mustazar mansur.  (2018).  berita al hijrah: brim vs bantuan sara hidup.  - tv al hijrah. 

mustaza mansur.  (2018).  analisis tv al hijrah: gst vs sst.  - tv al hijrah. 

mustazar mansur.  (2018).  berita al hijrah: tabung harapan.  - tv al hijrah. 

mustazar mansur, mohd azlan shah zaidi, hazrul izuan shahiri, mohd adib ismail, doris padmini selvaratnam, zaleha yazid, noor azuddin yakob, norngainy mohd tawil & shamsubaridah.  (2017).  johor strategic growth plan.  - pejabat upen & pejabat daerah. 

mustazar mansur, mohd azlan shah zaidi, doris padmini selvaratnam, hazrul izuan shahiri & mohd adib ismail.  (2017).  kajian tahap kepuasan pengguna di myfarm outlet putrajaya.  - lembaga pemasaran pertanian persekutuan (fama). 

zanareyah salim, hazrul izuan shahiri & mustazar mansur.  (2017).  ketaksamaan pencapaian dalam firma bola sepak: analisis keseimbangan bersaing liga super malaysia dengan kehadiran buruh berkemahiran tinggi.  - prosiding persidangan kebangsaan malaysia 2017 (perkem 2017). 

doris padmini selvaratnam, norshamliza binti chamhuri, nafisah mohammed, mustazar mansur, noor aini khalifah..  (2017).  modul p n p inovasi mikroekonomi..  - 1-7. 

nisaparma anestya, mustazar mansur & hazrul shahiri.  (2017).  performance of malaysian general insurance industry from the firms perspective.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12, 2017.(perkem 12). 

mohd aqmin abdul wahab, hazrul izuan shahiri & mustazar mansur.  (2017).  kos sara hidup: pendapatan rendah atau taraf hidup meningkat.  - prosiding persidangan kebangsaan malaysia 2017 (perkem 2017). 

mustazar mansur, alias radam dan yuslindal yaakub.  (2017).  struktur pasaran, gelagat firma dan produktiviti: kajian empirik firma insurans am di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  133-144. 

mustazar mansur & ng suat thing.  (2017).  the impact of goods and services tax (gst) on middle income earners in malaysia.  - malaysia indonesia international conference on economics management and accounting (miicema) 2017. 

nisaparma anestya, mustazar mansur & hazrul izuan shahiri.  (2017).  performance of malaysia general insurance industry: from the firm`s perspective.  - prosiding persidangan kebangsaan malaysia 2017 (perkem 2017). 

mustazar mansur.  (2016).  garis miskin bandar.  - assamualaikum tv alhijrah. 

mustazar mansur, alias radam & mohd zukime mat junoh.  (2015).  permintaan insurans am syarikat insurans am di malaysia.  - international journal of business and technopreneurship.  1-15. 

mustazar mansur, alias radam, nor ghani mohd nor, rizaudin sahlan & yuslindal yaakub.  (2015).  struktur pasaran, gelagat firma dan prestasi keuntungan firma insurans am di malaysia pada tahun 1970 hingga tahun 2012.  - jurnal pengurusan.  1-19. 

mustazar mansur, alias radam, zulkefly abdul karim & yuslindal yaakub.  (2015).  struktur pasaran, gelagat firma dan prestasi produktiviti: kajian empirik firma insurans am di malaysia.  - prosiding simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia malaysia (skim) ke 14 2015. bangi : fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm..  583-612. 

mustazar mansur, helmi hidthiir.  (2015).  analisis faktor luaran yang mempengaruhi kecekapan dan keuntungan syarikat insurans am di malaysia.  - management research journal.  68-76. 

mustazar bin mansur & mohd. azlan shah zaidi.  (2008).  kadar pertukaran dan harga : kajian fenomena putaran ganas di 3 negara asean.  - prosiding seminar internasional fakultas ekonomi universitas muhammadiyah surakarta. 

mustazar mansur dan leong mei jin.  (2008).  faktor-faktor yang menyebabkan pengguna cenderung mengunjungi pasar raya besar : satu kajian kes di kajang, selangor.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 3 2008. 

fathin faizah said, mustazar mansur & zulkefli abdul karim, norain mod asri & antoni.  (2007).  liberalizing the malaysian stock market.  - jurnal ekonomi pembangunan.  12(2):87-98. 

mustazar mansur dan mohd azlan shah zaidi.  (2007).  permintaan pengguna & penawaran firma dalam industri pelancongan di malaysia.  - malaysian journal of consumer and family economics.  10:48-61. 

mustazar mansur, zulkefly abdul karim, antoni, norain mod asri ,fathin faizah said.  (2007).  implikasi pembangunan modal manusia dalam sektor perbankan tempatan : kajian kes di malaysia.  - akademika aptisi.  11(2):429-451. 

mustazar mansur, aminudin mokhtar dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 20, 363-384.