Penerbitan Terkini

nurul azlieyanna roslin, nafisah mohammed.  (2021).  impak covid-19 terhadap permintaan perkhidmatan penghantaran makanan di daerah klang..  - 1-17. 

nur farahin bahtiar lotfi, nafisah mohammed.  (2021).  persepsi terhadap penggunaan e-wallet di dalam kalangan mahasiswa di sekitar johor bahru.  - 1-24. 

azmafazilah binti jauhari;nafisah binti mohammed.  (2021).  foreign ownership, trade linkages and firm survival: evidence from malaysian smes.  -

yong li wen, nafisah mohammed.  (2021).  hubungan antara sektor pelancongan dengan pertumbuhan ekonomi di malaysia.  - 1-22. 

azmafazilah binti jauhari; nafisah binti mohammed.  (2021).  does foreign direct investment promote skill upgrading in developing countries? empirical evidence from malaysia.  - journal of asian finance, economics and business.  289-306. 

kee jing jing, nafisah mohammed.  (2021).  faktor-faktor yang menentukan perbelanjaan kesihatan dalam golongan bekerja di daerah larut matang dan selama, perak..  - 1-19. 

hui shu wei, nafisah mohammed.  (2021).  faktor-faktor pengangguran dalam kalangan belia di malaysia.  - 1-14. 

nafisah mohammed, norlida hanim mohd salleh, riayati ahmad, noorshamliza chamhuri.  (2021).  covid-19: impak kepada psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  - 1-13. 

sally ester voo, nafisah mohammed.  (2021).  revolusi industri 4.0: persepsi pelajar ukm terhadap pendidikan digital.  - 1-20. 

nurul izzah syakirah shahirul basir, nafisah mohammed.  (2021).  amalan pengurusan sisa elektronik dalam kalangan penduduk nilai.  - 1-16. 

irene chen ik ling, nafisah mohammed.  (2021).  perilaku penggunaan produk hijau dalam kalangan mahasiswa universiti kebangsaan malaysia.  - 1-22. 

nafisah mohammed.  (2021).  market structure of dual banking system in malaysia.  - 135. 

nafisah mohammed, azmafazilah jauhari, nadzirah mohammed.  (2020).  customer's deposit behavior in dual banking industry: a market structure analysis.  - journal of nusantara studies (jonus).  356-377. 

nor aisah neruddin wee, nafisah mohammed.  (2020).  pengaruh ekonomi keluarga b40 terhadap motivasi dan pencapaian akademik pelajar sarawak.  - 1-20. 

nurul atiqah zulkifli, nafisah mohammed.  (2020).  peranan media sosial dalam mempertingkatkan daya ssaing firma iks1.  - 1-16. 

megalavani rajasegaran, nafisah mohammed.  (2020).  penentu pelaburan langsung asing (pla) dalam sektor perkilangan di malaysia.  - 1-20. 

noor amirah yusof, nafisah mohammed.  (2020).  kesan variasi kadar pertukaran terhadap harga minyak kelapa sawit domestik.  - 1-24. 

parvenumar renganathan, nafisah mohammed.  (2020).  ketersediaan perusahaan kecil dan sederhana dalam menghadapi era ekonomi digital di malaysia.  - 1-18. 

rizki dito subekti, nafisah mohammed.  (2020).  kesan liberalisasi kewangan terhadap penumpuan pasaran sepuluh bank komersial terbesar di indonesia.  - 1-23. 

fathin faizah said, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, zulkefly abd karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid,.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  1-309. 

nurul fathiah aziz, nafisah mohammed.  (2020).  perspektif ibu bapa terhadap suntikan vaksin kanak-kanak di malaysia.  - 1-30. 

fathin faizah said, hawati janor, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, norlida hanim mohd salleh, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, norshamliza.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  1-588. 

fatin nur amirah hamdan, nafisah mohammed.  (2020).  sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi malaysia.  - 1-22. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir m saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 3).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 3).  1-339. 

nafisah binti mohammed;zulkefly bin abdul karim.  (2019).  market structure in malaysian dual banking system.  -

nurul naziera nur rahman, nafisah mohammed.  (2019).  kemasukan bank asing: kesan kepada persaingan.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia.  44-53. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir m saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 1).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 1).  1-442. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 2).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 2).  1-378. 

nafisah mohammaed, junaina muhammad, abdul ghafar ismail & azmafazilah jauhari.  (2019).  does efficiency matter for competition? a case of dual banking industry.  - jurnal ekonomi malaysia.  163-177. 

nafisah mohammed, junaina muhammad, abdul ghafar ismail.  (2018).  the degree of competition in the malaysian dual banking industry.  - jurnal ekonomi malaysia. 

aisyah abdul-rahman, nur aida jusoh, nafisah mohammed, syajarul imna mohd. amin.  (2018).  market competition and liquidity risk: lessons from malaysia.  - international journal of economics & management. 

nafisah mohammed, junaina muhammad.  (2018).  impact of structural changes on bank competition in dual banking industry.  - jurnal pengurusan. 

nafisah binti mohammed.  (2018).  market structure and performance in malaysian dual banking industry.  -

aisyah abdul-rahman, nur aida jusoh, nafisah mohammed & syajarul imna mohd amin.  (2018).  market competition and liquidity risk: lessons from malaysia.  - proceeding of the 9th international management and accounting conference 2018 (imac9). 

nur aqilah abdul rahman, aisyah abdul rahman & nafisah mohammed.  (2017).  the impact of bank competition on liquidity risk: comparison between conventional and islamic banking in malaysia..  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke -12.  1088-1098. 

doris padmini selvaratnam, norshamliza binti chamhuri, nafisah mohammed, mustazar mansur, noor aini khalifah..  (2017).  modul p n p inovasi mikroekonomi..  - 1-7. 

nur aida bt jusoh, aisyah abdul-rahman and nafisah mohammed.  (2016).  market competition and liqudity risk: comparison between conventional and islamic banks.  - proceedings of 7th european business research conference.  2-23. 

nafisah mohammed, abdul ghafar ismail, junaina mohamad.  (2016).  concentration and competition in dual banking industry: a structural approach.  - jurnal ekonomi malaysia.  49-70. 

nafisah mohammed, abdul ghafar ismail, junaina muhammad, suhaila abdul jalil & zaleha mohd noor.  (2015).  market concentration of malaysia`s islamic banking industry.  - jurnal ekonomi malaysia.  3-14. 

nafisah mohammed; abdul ghafar ismail; junaina muhammad.  (2015).  evidence on market concentration in malaysian dual banking system.  - procedia social and behavioral sciences.  169-176. 

nafisah mohamed, abdul ghaffar ismail.  (2013).  ar-rahnu islamic pawnbroking.  - Chapter 10 hlm 184-201. 

nafisah mohamed, abdul ghafar ismail, selamah maamor.  (2013).  ar-rahnu islamic pawnbroking.  - Chapter 9 hlm 163-183. 

nafisah mohamed, abdul ghafar ismail, selamah maamor.  (2013).  ar-rahnu islamic pawnbroking.  - Chapter 12 hlm 217-240. 

nafisah mohammed, raziah md. tahir.  (2013).  ar-rahnu islamic pawnbroking.  - Chapter 6 hlm 105-120. 

fathin faizah said, azmafazilah jauhari dan nafisah mohammed.  (2008).  aliran masuk dan kebolehubahan pelaburan lansung asing: kesan terhadap pertumbuhan ekonomi 5 negara asean.  - pemberdayaan ekonomi dan bisnis di era perdagangan bebas. 

nafisah binti mohammed, abdul ghafar ismail dan selamah maamor.  (2007).  competition and outreach in ar rahnu industry.  - workshop in islamic economics and finance. 

fathin faizah said, azmafazilah jauhari dan nafisah mohammed.  (2005).  aliran masuk dan kebolehubahan pelaburan langsung asing, kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi: kajian empirik terhadap asean-5.  - prosiding pemberdayaan ekonomi dan bisnis di era perdagangan bebas. 

nor aini haji idris, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, nafisah mohamad & md zhahir kechot.  (2004).  peranan kerajaan dalam pembangunan industri pembuatan.  - 221. 

nor aini haji idris, hairunnizam wahid, mohd ali mohd. nor, nafisah mohamed dan md. zahir kechot.  (2004).  peranan kerajaan dalam pembangunan industri pembuatan.  - 221. 

abd. ghafar ismail, mansor jusoh, zyadi md. tahir, mohd azlan shah zaidi, mohd zainudin salleh, nafisah mohamed, noor aini khalifah, zulkefly abdul karim.  (2000).  ekonomi kewangan antarabangsa.  - 1-306.