Penerbitan Terkini

nur nadia adila, kadir arifin, mohd hafiidz jaafar.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

norfadillah derahim, kadir arifin.  (2022).  penilaian iklim keselamatan dan prestasi keselamatan pekerja sistem pengangkutan rel bandar.  - 212. 

wan mohammad zaidi wan isa, kadir arifin.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

kadir arifin, mohamad azrin ahamad.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

fazil a. rahman, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio, muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  sustainable safety management: a safety competencies systematic literature review.  - sustainability.  1-17. 

kadir arifin, siti rahimah umar, nur faizah abu bakar, atiah ayunni abdul ghani, hazni falina mohamad, lily khairiah kadaruddin, noor jannah awang, sharifah nurain syed nasir, siti nurul hunadia husin, norlinda omar.  (2022).  sechra: inovasi kawalan risiko keselamatan kimia ukm.  - knovasi 2022.  1. 

mohamad azrin ahamad, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio,muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  systematic literature review on variables impacting organizations zero accident vision in occupational safety and health perspectives.  - sustainability.  1-28. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

kadir arifin, siti hajariah ilani mat lazim.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

kadir arifin, mohamad xazaquan mansor ali.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

noramizah che abdul rashid, kadir arifin.  (2022).  pengurusan keselamatan industri di malaysia.  - 205. 

norfadillah derahim, kadir arifin, wan mohammad zaidi wan isa, muhammad khairil, mahfudz mahfudz, muhammad basir ciyo, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2021).  organizational safety climate factor model in the urban rail transport industry through cfa analysis.  - sustainability.  1-18. 

mohd suhaimi mohamad, roslee rajikan, kadir arifin, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abdul wahab, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor.  (2021).  pelan pengurusan krisis pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - 40. 

mohd suhaimi mohamad, kadir arifin, noor alaudin abdul wahab, shahrul nazmi sannusi, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor, azizi ab rahman, nurul aisyah abas, syahidrul ashraff zamri.  (2021).  prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  1-20. 

siti rahimah umar, mohamad nizam ab rahman, suzana abu bakar, mohd noor faizal mohd nadzir, norlinda omar, mohammad zakie mohd. nor, ain basirah zulkifly, kadir arifin.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) pengajaran dan pembelajaran (pdp) bersemuka.  - 1-10. 

siti rahimah umar, mohd nizam ab rahman, kadir arifin.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) penganjuran majlis di universiti kebangsaan malaysia.  - 1-14. 

kadir arifin, wan mohamad zaidi wan isa, zainor-akramin haji zaini, amirul shazli sahimi.  (2021).  tahap kesedaran kakitangan awam terhadap aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - e bangi - journal of social sciences & humanities.  229-242. 

kadir arifin, wan mohamad zaidi wan isa, zainor-akramin haji zaini, amirul shazli sahimi.  (2021).  persepsi terhadap perlaksanaan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan oleh kakitangan awam di putrajaya, malaysia.  - e-bangi journal of social sciences & humanities.  198-212. 

kadir arifin, mohammad lui juhari, muhammad khairil, mahfudz, muhamad ahsan samad.  (2021).  faktor organisasi dalam menyumbang kepada kemalangan pekerjaan industri pembinaan rel mass rapid transit (mrt) di malaysia.  - akademika.  17-32. 

kadir arifin.  (2021).  penularan covid 19 di tempat kerja: bertugas dengan selamat.  - harian metro.  14. 

kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

siti rahimah umar, mohd nizam ab rahman, walid osman, suhaida abd rahman, zaimi makhtar, muhammad redzuan zainol abidin, kadir arifin.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) peperiksaan secara bersemuka di universiti kebangsaan malaysia.  - 1-12. 

mohd noor faizal mohd nadzir, kadir arifin, suzana abu bakar, siti rahimah umar, atiqah sulaiman.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) am pelaksanaan norma baharu majlis konvokesyen ke-48 universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - 1-10. 

mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

kadir arifin, noordeyana tambi.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 328. 

kadir arifin, norfadillah derahim.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 24. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 19. 

mohd noor faizal mohd nadzir, kadir arifin, mohd nizam ab rahman, suzana abu bakar, siti rahimah umar, encik mohammad zakie mohd noor.  (2021).  prosedur am operasi standard (sop) pelaksanaan majlis konvokesyen ke-49 universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - 1-15. 

norfadillah derahim, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 57. 

mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 47. 

kadir arifin, zitty sarah ismail.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 20. 

kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 382. 

kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2020).  pembentukan model faktor pekerja yang menyumbang kepada kemalangan pekerjaan dalam industri pembinaan rel mass rapid transit (mrt) di malaysia.  - skim xvi - e simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2020.  23-30. 

hafizi zakaria, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2020).  pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - 225. 

mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2020).  penglibatan awam sebagai pembuat keputusan dalam rancangan tempatan pihak berkuasa tempatan.  - akademika.  151-163. 

kadir arifin, norfadillah derahim, kadaruddin aiyub.  (2020).  analisis penilaian iklim keselamatan pekerja di bahagian operasi sistem pengangkutan rel bandar malaysia.  - akademika.  103-113. 

mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  validating measurement structure of materials and equipment factors model in the mrt construction industry using confirmatory factor analysis.  - safety science.  1-8. 

mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  pembentukan model faktor bahan dan peralatan sebagai penyebab kemalangan dalam industri pembinaan mass rapid transit.  - geografia.  124-138. 

kadir arifin, norfadillah derahim.  (2020).  dimensi iklim keselamatan rakan sekerja bagi sistem pengangkutan rel bandar.  - geografia.  53-65. 

abd. thalib , sharifah zarina syed zakaria , kadir arifin, muhammad rizal razman.  (2020).  an analysis study on the intellectual property regulation in indonesia: focusing on the record of the intellectual property licensing agreements.  - journal of engineering and applied sciences.  273-278. 

leni armayati , ahmad gimmy siswandi , zainal abidin , t.b. zulriska iskandar , sharifah zarina syed zakaria , kadir arifin and muhammad rizal razman.  (2020).  analysis of the phenomenon on motorcycle gang among students in pekanbaru city as urban juvenile delinquency.  - journal of engineering and applied sciences.  299-302. 

sri maulidiah, monalisa, zaini ali, sharifah zarina syed zakaria, nuriah abd. majid, kadir arifin, zuliskandar ramli, emrizal, muhammad rizal razman.  (2020).  environmental management: a study on the precautionary principle in siak regency of indonesia towards sustainable development.  - ecology, environment and conservation.  131-135. 

mohammad lui juhari, kadir arifin, amirul shazli sahimi, zitty sarah ismail.  (2020).  development of an organization factor model affecting occupational accidents in the mrt construction industry in malaysia.  - proceeding of academic world international conference.  1-8. 

hamdi agustin, sri indrastuti, amris rusli tanjung, syahdanur, pipin kurnia, sharifah zarina syed zakaria, nuriah abd. majid, kadir arifin, zuliskandar ramli, emrizal, muhammad rizal razman.  (2020).  analysis of islamic performance index on sharia business unit in indonesia towards sustainable development.  - ecology, environment and conservation.  172-183. 

bustang baco, kadir arifin, azahan awang.  (2020).  komitmen dalam pengurusan kualiti di sekolah: konsep dan kerelevanannya.  - akademika.  71-83. 

amirul shazli sahimi, kadir arifin, kadaruddin aiyub, nik raihan nik mansor, muhammad lui juhari, norfadillah derahim.  (2019).  sustainability of financial management in occupational safety and health management at small and medium enterprise (sme) in food and beverage sector.  - asian journal of environment, history and heritage.  121-133. 

mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2019).  factors contributing to the success and weakness of public participation in local plans at local authority malaysia: a review.  - asian journal of environment, history and heritage.  29-35. 

norfadillah derahim, kadir arifin, kadaruddin aiyub, amirul shazli sahimi, nik raihan nik mansor, masdila johari.  (2019).  assessment of employee safety climate on organization: malaysia city rail transport system management.  - asian journal of environment, history and heritage.  103-112. 

nik raihan nik mansor, kadir arifin, azahan awang, razman jarmin, zainah mohamed, amirul shazli sahimi, norfadillah derahim.  (2019).  biological risk and occupational safety: health among nurses.  - asian journal of environment, history and heritage.  11-18. 

kadir arifin, roziah abudin, muhammad rizal razman.  (2019).  penilaian iklim keselamatan persekitaran kerja terhadap komuniti kakitangan kerajaan di putrajaya.  - geografia malaysia journal of society & space.  304-320. 

dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub, kadir ariffin.  (2019).  nilai pulangan sosial pelaburan.  - 108. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad, mohammad lui juhari.  (2019).  analisis keberkesanan komunikasi dalam meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di universiti penyelidikan di malaysia.  - akademika.  183-194. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembinaan perumahan.  - 191. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  budaya keselamatan pekerjaan universiti penyelidikan di malaysia.  - 153. 

rahyunir rauf, yusri munaf, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin, muhammad rizal razman.  (2019).  analysis of the development on deconcentration in indonesia.  - journal of engineering and applied sciences.  7179-7186. 

sytty mazian mazlan, muhammad rizal razman, kadir arifin.  (2019).  idea peneraju dalam pelaksanaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam aspek kualiti udara dalaman di malaysia.  - asian journal of environment, history and heritage.  183-187. 

yusri munaf , rahyunir rauf , ellydar chaidir , zakir has , sharifah zarina syed zakaria , kadir arifin, muhammad rizal razman.  (2019).  social engineering model of the relationship between state institutions and federal government of the republic of indonesia: from the perspectives of the indonesian 1945 constitution.  - journal of engineering and applied sciences.  9573-9577. 

bustang baco, kadir arifin, azahan awang.  (2019).  principals and commitment to quality management in schools.  - asian journal of environment, history and heritage.  59-69. 

mohd azhar mohamed ali, kadir arifin, muhammad rizal razman and zitty sarah ismail.  (2018).  factors contributing to the success and weakness of public participation in local plans at local authority selangor: a review.  - information. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman & mohamad anuar kamaruddin.  (2018).  human element as the contributing factor towards construction accidents from the perspective of malaysian residential construction industry.  - advances in safety management and human factors - proceedings of the ahfe 2017 international conference on safety management and human factors, 2017. 

nurman, sytty mazian mazlan, emrizal, kadir arifin, muhammad rizal razman.  (2018).  occupational safety and health on the aspect of indoor air quality in malaysia towards environmental sustainability.  - information. 

muhammad khairil, cheryl stephen jeganathan, muhammad rizal razman, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin.  (2018).  the communication on enforcement of open burning cases in malaysia.  - information. 

sytty mazian mazlan, muhammad rizal razman, kadir arifin.  (2018).  governance in occupational safety and health in the aspect of indoor air quality in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

kadir arifin.  (2018).  sistem pegurusan keselamatan, kesihatan dan persekitaran pekerjaan di malaysia.  - 255. 

mahfudz, adam malik, muhammad basir-cyio, alam anshary, ramlan, muhammad nur ali, golar,rustam abdul rauf, rahmat bakri, betty, sytty mazian mazlan, muhammad rizal razman and kadir arifin.  (2018).  the land recovery for the flood-impacted clove-plantation in the community economic and psychosocial perspectives in tolitoli, indonesia.  - journal of food, agriculture & environment. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, muhammad izzuddin syakir ishak, mohamad shaharudin samsurijan.  (2018).  occupational safety and health management in the construction industry: a review.  - international journal of occupational safety and ergonomics. 

siti zaharah, mohd nasir selamat, khadijah alavi, kadir arifin.  (2018).  industry 4.0: a systematic review in technical and vocational education and training.  - jurnal psikologi malaysia. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, zitty sarah ismail, masdila johari, amirul shazli sahimi, nik raihan nik mansor and mohd hafiidz jaafar.  (2017).  perception of safety culture among workers in research universities in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  110-114. 

muhammad rizal razman, arifin bur dan kadir arifin.  (2017).  governans kelestarian dan prinsip pencemar membayar dalam kerangka undang-undang antarabangsa.  - malaysian journal of environmental management: incorporating the asia-pacific region.  39-44. 

zuliskandar ramli, junaini kasdan, muhammad rizal razman, kadir arifin, deni efizon & syafri harto.  (2017).  ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran - prosiding seminar antarabangsa ke-10 ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran di alam melayu.  - seminar antarabangsa ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran (ke-10: 2017 : melaka).  1-757. 

muhammad khairil, muhammad nur ali, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin and muhammad rizal razman.  (2017).  mass media coverage on terrorism in order to achieve peace and justice according to the world agenda of sustainable development goals (sdgs).  - information.  4935-4940. 

kadir arifin, roziah abudin, muhammad rizal razman and zitty sarah ismail.  (2017).  safety of climate levels related to the safety management on empowerment dimension aspects.  - information.  4921-4926. 

muhammad khairil, emrizal, muhammad rizal razman, zuliskandar ramli & kadir arifin.  (2017).  understanding terrorism based on radicalism idea in order to avoid instability for achieving environmental peace and justice the sustainable development goals (sdgs).  - journal of food, agriculture & environment.  48-51. 

muhammad nur ali, emrizal, muhammad rizal razman, zuliskandar ramli & kadir arifin.  (2017).  understanding aggressive behaviour to avoid damages through the precautionary principle towards the sustainable development goals (sdgs).  - journal of food, agriculture & environment.  52-55. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, norfadillah derahim & nurul nabihah abbas.  (2017).  assessing of safety culture in the research university in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  102-106. 

aziz ujang & kadir arifin.  (2017).  kesedaran generasi muda terhadap patriotisme dan perpaduan.  - 111. 

mohamad shaharudin samsurijan, azahan awang, kadaruddin aiyub, mohd yusof hussain, kadir arifin, kumarashwaran vedevelu.  (2017).  a review of the urban village concept: an operational definition in malaysia.  - geografi. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, muhammad izudin syakir ishak & mohamad samsudin samsurijan.  (2017).  occupational safety and health management in the construction industry a review.  - international journal of occupational safety and ergonomics.  1-14. 

azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 19. 

mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2016).  from ex-landfill to public park: impact on local community`s quality of life and living environmen.  - procedia - social and behavioral sciences.  763-771. 

azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

sarmila md sum & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 11. 

yusri munaf, ellydar chaidir, sharifah zarina syed zakaria & kadir arifin.  (2016).  implementation of direct election: regional head against legitimacy of the people`s sovereignty.  - information.  1737-1743. 

dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub dan kadir arifin.  (2016).  social return on investment (sroi) framework for measuring the real value of sungai muda flood mitigation program.  - geografi.  92-99. 

dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  analisis nilai pulangan sosial terhadap pelaburan: kepentingan dalam mengukur nilai sosial program tebatan banjir sungai muda.  - prosiding seminar serantau pengurusan persekitaran 2016.  185-191. 

zitty sarah ismail, kadir arifin dan kadaruddin aiyub.  (2016).  study on basic elements of safety culture in research university.  - advanced science letters.  3995-3998. 

muhammad rizal razman, kadir arifin, nor azam ramli, sharifah zarina syed zakaria, zuliskandar ramli & emrizal.  (2016).  pengurusan persekitaran serantau.  - prosiding seminar serantau pengurusan persekitaran 2016, penerbit lestari, ukm, bangi..  1-203. 

kadir arifin, roziah abudin, muhammad rizal razman, zitty sarah ismail & maisarah ahmad.  (2016).  safety climate assessment on priority, commitment and the efficiency of safety management.  - journal of food, agriculture & environment.  142-146. 

kadir arifin, zitty sarah ismail, muhammad lui juhari, muhammad rizal razman & maisarah ahmad.  (2016).  implementation of iso14001 in controlling environmental issues and its effect towards increasing costs amongst organisations in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  147-151. 

muhammad rizal razman, emrizal, syarifah zarina syed zakaria, zuliskandar ramli & kadir arifin.  (2016).  pengurusan persekitaran melalui siasatan jenayah persekitaran ke arah pembangunan mampan berdasarkan kerangka governans kelestarian.  - prosiding seminar serantau pengurusan persekitaran 2016, penerbit lestari, ukm, bangi..  55-60. 

abd thalib, fithriatus shalihah, muhammad rizal razman & kadir arifin.  (2016).  shortcomings technology transfer in indonesia: a critical appraisal.  - information.  1719-1727. 

husnu abadi, efendi ibususilo, kadir arifin & muhammad rizal razman.  (2016).  government authority in religious affairs: study on the implementation at the district level in indonesia.  - information.  1745-1752. 

rahyunir rauf, nurman, sharifah zarina syed zakaria & kadir arifin.  (2016).  trend analysis of operation: local governance perspectives in indonesia.  - information.  1729-1736. 

norul hajar nordin, muhammad rizal razman, kadir arifin & azrina azlan.  (2016).  governans kelestarian kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 20. 

yusri munaf, emrizal, muhammad rizal razman, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin & zuliskandar ramli.  (2016).  sustainability and democracy towards sustainable development through interest approach: focusing on the precautionary principle.  - information.  4811-4817. 

muhammad rizal razman, mazlin mokhtar & kadir arifin.  (2016).  governans kelestarian : kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 176. 

zul akrial, muhammad rizal razman, kadir arifin and sharifah zarina syed zakaria.  (2016).  state and community responsibilities on compensation for victims of crime.  - information.  2571-2576. 

zulkifli rusby, kadir arifin, sharifah zarina syed zakaria & muhammad rizal razman.  (2016).  competency relationship of islamic economics graduate with the working world: experiences from universitas islam riau, indonesia.  - information.  1753-1759. 

mohamad shaharudin samsurijan, azhan awang, kadarudin aiyub, kadir arifin, mohd yusof hussain.  (2015).  hubungan etnik di malaysia: warisan, watan dan wawasan.  - 125-134. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman & maisarah ahmad.  (2015).  a review of occupational safety and health (osh) accidents and contributing factors in construction industry.  - journal of food, agriculture & environment.  238-244. 

muhammad rizal razman, norul hajar nordin, mazlin bin mokhtar, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin & zuliskandar ramli.  (2015).  a study on packaged food safety in kajang municipal council towards food and environmental sustainability.  - information.  521-535. 

kadir arifin & muhammad rizal razman.  (2015).  organisations` perceptions towards the effectiveness of integrated management systen in malaysia.  - information.  2283-2292. 

muhammad rizal razman, rabiatul jannah mohamad, sharifah zarina syed zakaria, mohd. asran amisah, kadir arifin, mohd. hafiidz jaafar and zuliskandar ramli.  (2015).  experiences of malaysia in the montreal protocol through financial and technical incentives: focusing on ideas and values in the environmental governance towards sustainable development.  - journal of food, agriculture and environment.  125-130. 

mohamad shaharudin samsurijan, azahan awang, kadir arifin, kadarudin aiyub, mohd. yusof hussain.  (2015).  the accessability level of urban village inhabitants in the northern region of malaysia.  - international journal of education and social science.  75-82. 

muhammad rizal razman, mazlin bin mokhtar, sharifah zarina syed zakaria, norul hajar nordin, kadir arifin & zuliskandar ramli.  (2014).  the law of tort focusing on private nuisance in food hygiene safety towards environmental sustainability.  - journal of food, agriculture & environment.  12(2): 160-164. 

shaharuddin ahmad, khaidzir, i., azizan, a., kadir, a, zainul ariffin, a.a. khairil anwar & wan mazlina, w.m.  (2014).  the social and academic skills and the marketability of ukm`s graduates.  - procedia social and behavioral sciences.  118-123. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir ariffin & mohd yusof husain.  (2014).  do the "apples" bad? an exploratory study on students` moral cognitive ability.  - international journal for innovation education and research.  2(03):115-125. 

mazifah simis, azahan awang dan kadir arifin.  (2014).  pembangunan bekas tapak pelupusan dan kecukupan penyediaan kawasan lapang: satu pendekatan menang-menang dalam pembangunan bandar di malaysia..  - geografia: malaysian journal of society and space.  90-100. 

muhammad rizal razman, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin & zuliskandar ramli.  (2014).  multilateral environmental agreements (meas) within the international governance and legal system towards sustainable development: a case study of the montreal protocol with reference on power approac.  - journal of food, agriculture & environment.  12(2):926-931. 

mazifah simis, azahan awang, kadir arifin and nor zalina h.  (2014).  urban public park from ex-landfill: impact to community health.  - health and environment journal.  28-40. 

kadir arifin, fauzana mustaffa, sharifah zarina syed zakaria , muhammad rizal razman, kadaruddin aiyub & mohd hafiidz jaafar.  (2014).  implementation of the fire safety programme: a case study on the oil and gas industry in terengganu.  - journal of food, agriculture & environment.  12(2):861-866. 

mohamad shaharudin samsurijan, azahan awang, kadir arifin, kadaruddin aiyub, sharifah zarina syed zakaria and muhammad rizal razman.  (2014).  the conceptual framework for the quality of life urban village inhabitants` assessment.  - journal of food, agriculture & environment.  12(2): 910-915. 

adi-irfan che-ani, khaidzir ismail, azizan ahmad, kadir ariffin & mohd zulhanif abd razak.  (2014).  a new framework for universiti kebangsaaan malaysia soft skills course: implementation and challenges.  - international education studies.  7(8):1-10. 

noor faizah aziz, jamaluddin md jahi, kadir ariffin & aziz ujang.  (2014).  pengaruh adat resam, kepercayaan dan kebudayaan terhadap pembinaan rumah melayu tradisional.  - jurnal antarabangsa alam & tamadun melayu.  105-111. 

aziz ujang, jamaluddin md. jahi, kadir ariffin & kadaruddin aiyub.  (2014).  kesedaran generasi muda terhadap patriotisme dan perpaduan nasional di malaysia.  - jurnal antarabangsa alam & tamadun melayu.  2(2):31-39. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir arifin & mohd yusof hussain.  (2014).  etika & pembangunan.  - 81. 

muhammad rizal razman, kamal roslan mohamed, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin, rd. puteri khairani, mohamad mahathir, wan daraputri razali, nik mohd. noor faizul & ku adriani ku ayob.  (2014).  menyokong pembangunan negara berlandaskan penyelidikan lestari.  - prosiding seminar penyelidikan kelestarian : menyokong pembangunan negara berlandaskan penyelidikan lestari / institut alam sekitar dan pembangunan (lestari).  265. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir ariffin, mohd yusof hussain.  (2014).  pandangan pelajar tentang penggunaan kes dalam pembelajaran subjek etika.  - geografia online malaysian journal of society and space.  10(1):60-69. 

muhammad rizal razman, mazlin bin mokhtar, sharifah zarina syed zakaria, kadir arifin & nor fairuz abu bakar.  (2014).  the process of negotiations towards acceptance of the montreal protocol in malaysia: focusing on environmental management.  - information.  17(4):1255-1262. 

azahan awang, mohamad shaharudin samsurijan, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2013).  kerangka konseptual penilaian status kualiti hidup penduduk "kampung bandar"..  - prosiding seminar serantau ke 2: pengurusan persekitaran di alam melayu, pekan baru, riau indonesia..  274-288. 

mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2013).  kepentingan, cabaran dan strategi penyediaan kawasan lapang yang mencukupi dalam perancangan pembangunan bandar di malaysia..  - prosiding seminar serantau ke 2: pengurusan persekitaran di alam melayu. pekan baru, riau, indonesia..  262-273. 

mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2013).  urban ex-landfill as built environment: community perception..  - international conference on architecture & built environment. putrajaya..  458-466. 

mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2013).  urban planning: the urgent needs to redevelop ex- landfill sites as public parks in malaysia.  - emur 2013. 

mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2013).  pembangunan semula kawasan tanah tercemar: mitigasi atau adaptasi?: kajian kes bekas tapak pelupusan di bandaraya kuala lumpur.  - prosiding seminar antarabangsa ke 6.ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran di alam melayu.. 

mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2013).  urban ex-landfill as built environment: community perception..  - journal of architecture, planning and construction management..  17-31. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, mazlin bin mokhtar, kadir arifin, zuliskandar ramli, kadaruddin aiyub, sharifah zarina syed zakaria and azahan awang.  (2013).  the law of tort focusing on negligence towards environmental sustainability in malaysia within the scope of interest approach.  - research journal of applied sciences.  398-403. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, abdul samad hadi, zuliskandar ramli, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2013).  protokol montreal ke arah pembangunan mapan di malaysia: suatu kajian pengurusan persekitaran melalui undang-undang antarabangsa.  - prosiding seminar serantau ke-2 pengurusan persekitaran di alam melayu / institut alam dan tamadun melayu (atma). 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, kadir arifin, zuliskandar ramli, abdullah sulaiman, emrizal & anuar ahmad mohd taqi.  (2013).  prosiding seminar serantau ke-2 pengurusan persekitaran di alam melayu.  - prosiding seminar serantau ke-2 pengurusan persekitaran di alam melayu / institut alam dan tamadun melayu (atma). 

lukman z.m, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - Bab 13: 279-299. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, mazlin mokhtar, kadir arifin, abdul samad hadi, zuliskandar ramli, kadaruddin aiyub, sharifah zarina syed zakaria, shaharuddin idrus & ahmad fariz mohamed.  (2013).  a study on the interest approach towards sustainable development through the law of tort focusing on private nuisance.  - the social sciences.  8(4):327-334. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, mazlin bin mokhtar, kadir arifin, zuliskandar ramli, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2013).  study on the idea of interest approach within the principle of transboundary liability towards sustainable development: focusing on transboundary water pollution from international environmental law.  - journal of food, agriculture & environment.  11(2):1101-1104. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub & nik mohd farhan nik daud.  (2013).  letakan dan pengezonan industri : kajian di kuala lipis, pahang.  - prosiding seminar serantau ke-2 pengurusan persekitaran di alam melayu / institut alam dan tamadun melayu (atma). 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, azahan awang and shawal sahid hamid hussain.  (2013).  occupational safety management in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  11(2):995-998. 

kadir arifin, jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, kadaruddin aiyub, azahan awang & muhamad suhaily yusri che ngah.  (2013).  intergrated management system: new approach for environmental management in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  11(2):1400-1406. 

kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - Bab 14: 301-320. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, mazlin mokhtar, kadir arifin, abdul samad hadi, zuliskandar ramli, kadaruddin aiyub, sharifah zarina syed zakaria, shaharuddin idrus and ahmad fariz mohamed.  (2013).  a study on statutory implied terms on malaysian sale of goods act, 1957: focusing on interest approach towards sustainable development.  - international business management.  7(3):135-139. 

azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - BAB 8: 173-196. 

shaharuddin ahmad, khaidzir ismail, jumali selamat, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang, mohd fuad mat jali, z.m. lukman and a khairul.  (2012).  entrepreneurship and shyness attitudes of first year students at universiti kebangsaan malaysia (ukm): a path analysis model.  - the social sciences.  7(3):424-430. 

pm dr. kadaruddin aiyub, pm dr. lukman z. mohamad, pm dr. kadir arifin, dr. azahan awang.  (2012).  garis panduan pengurusan & pembangunan kemudahan kolej kediaman ipta.  - 139. 

kadir arifin, shaharuddin ahmad, jamaluddin md. jahi, muhamad rizal razman, kadaruddin aiyub, azahan awang and azhar jaludin.  (2012).  perceptions towards occupational safety and health aspects at institute of public higher learning(ipta): a case at the faculty of social sciences and humanities, universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - the social science.  7(3):361-368. 

hafizi zakaria, kadir arifin, shaharuddin ahmad, kadaruddin aiyub.  (2012).  financial factor affecting maintenance management in safety and health practices.  - international journal of modern engineering research.  2(5):3061-3067. 

sharifah osman @ liew shyuan yei, ismail bahari, kadir arifin, wan mohd nor ibrahim & chen teck foong.  (2012).  accident risk indices of malaysia`s firefighters working in 12 and 24 hours shift works.  - journal of occupational safety and health.  9(2):25-30. 

jumali selamat, khaidzir ismail, kadaruddin aiyub, z.m lukman, kadir arifin, roslee rajikan, azahan awang, mohd. helmi abd rahim and norfadilah derahim.  (2012).  learning contract: new approach in assesing and evaluating students co-curicullar activities.  - the social sciences.  Volume 7 (4): 522-529. 

deni efizon, jamaluddin md. jahi, ali yusri, yoserizal, hesti asriwandari, ismandianto, kadaruddin aiyub, kadir ariffin & azahan awang.  (2012).  ekologi, habitat manusia dan perubahan lingkungan di alam melayu.  - prosiding seminar antarabangsa ke-5. 

jumali hj selamat, khaidzir hj ismail, kadaruddin aiyub, kadir arifin, lukman z. mohamad, roslee rajikan, azahan awang, mohd. helmi abd rahim, farhana abdullah & nur ain kamal.  (2012).  tahap kefahaman dan penerimaan pelajar tahun 2 universiti kebangsaan malaysia terhadap kontrak pembelajaran.  - jurnal personalia pelajar.  15:35-44. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, sharifah zarina syed zakaria, abdul samad hadi, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2012).  the law of negligence towards environmental awareness and sustainability in malaysia.  - the social sciences.  7(5):653-658. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, sharifah zarina syed zakaria, abdul samad hadi, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2012).  law of private nuisance as a tool of environmental awareness in malaysia towards sustainable development.  - international business management.  6(2):270-276. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2012).  human habitat and environmental transformation.  - proceedings 3rd. international conference on human habitat and environment in the malay world. bangi: institute of the malay world and civilisation (atma), universiti kebangsaan malaysia. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, mazlin bin mokhtar, nor azam ramli, kadir arifin, azrina azlan, mohamad suhaily yusri che ngah, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2012).  the application of the law in malaysia towards safety on drinking water: study on law of tort focusing on private nuisance.  - journal of food, agriculture & environment.  10(2):1072-1075. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, sharifah zarina syed zakaria, abdul samad hadi, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2012).  environmental awareness towards sustainable development through the principle of tranboundary liability: international environmental law perspectives.  - research journal of applied sciences.  7(3):194-198. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, mazlin bin mokhtar, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2012).  regulatory framework for municipal management on inland water resources toward sustainable development.  - journal of food, agriculture & environment.  10(2): 1069-1071. 

sharifah zarina syed zakaria, abdul samad hadi, muhammad rizal razman, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2012).  interest approach in environmental awareness and sustainability: a study on the precautionary principle.  - research journal of applied sciences.  7(2):132-137. 

jumali hj selamat, khaidzir hj. ismail, kadir arifin, kadaruddin aiyub, lukman z, azahan awang, roslee rajikan, mohd helmi abd rahim, farhana abdullah & nur ain kamal.  (2012).  tahap kefahaman pelajar ukm terhadap kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2012. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md.jahi, mazlin bin mokhtar, kadir arifin, kadaruddin aiyub dan azahan awang.  (2012).  kerangka sains kelestarian ke arah kesejahteraan persekitaran melalui pembangunan mapan: kajian prinsip pencemar membayar dari sudut undang-undang.  - prosiding seminar antarabangsa ke 5: ekologi, habitat manusia dan perubahan lingkungan di alam melayu / universiti riau & institut alam dan tamadun melayu. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md.jahi, mazlin bin mokhtar, kadir arifin, kadaruddin aiyub dan azahan awang.  (2012).  undang-undang tort dalam kerangka sains kelestarian ke arah pembangunan mapan: kajian perundangan malaysia menyusuri aspek kecuaian.  - prosiding seminar antarabangsa ke 5: ekologi, habitat manusia dan perubahan lingkungan di alam melayu / universiti riau & institut alam dan tamadun melayu. 

sharifah hapsah syed hasan shahabudin, hassan basri, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, roslee rajikan, kadir arifin & salina ibrahim.  (2011).  garis panduan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran hhhc9118 pembangunan insaniah.  - 82. 

kadaruddin aiyub, mohamad suhaily yusri che ngah, kadir arifin, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  assessment on hydrology aspects of industrial town: case of bandar baru nilai, negeri sembilan, malaysia.  - research journal of applied sciences.  6(7-12):494-500. 

kadir a, kadaruddin a, shaharuddin a, azahan a, muhammad rizal r, lukman zm, azmi a, anuar i & nur baiti mo.  (2011).  kajian audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan terhadap aspek fizikal di kolej kediaman dato` onn, ukm.  - malaysian journal of community health.  17(1):9-17. 

kadaruddin aiyub, kadir arifin, shaharudin ahmad, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  mitigasi perubahan iklim melalui program kecekapan tenaga dan perubahan tingkahlaku.  - prosiding persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke3. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, latiffah pawanteh, azhar jaludin, nur baiti mohd othman.  (2011).  persepsi terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ipta: kajian kes di fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  - persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke-3. 

arifin kadir, muhammad rizal razman, aiyub kadaruddin, md. jahi jamaluddin, awang azahan and z. m. lukman.  (2011).  integrated management system: readiness business organizations in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  9(1):745-750. 

kadir arifin, hafizi zakaria, shaharuddin ahmad, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman and azahan awang.  (2011).  facilities management in malaysia: building maintenance perspective in health and safety aspect.  - journal of food, agriculture and environment.  9(3-4):858-863. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, shaharuddin ahmad, z. m. lukman, azahan awang, azmi aziz, muhammad rizal razman and samsu adabi mamat.  (2011).  occupational safety management practice in the university residential college: a study of its physical aspects through audit programme.  - international business management.  5(1):13-18. 

mohammad syuhaimi ab-rahman, kasmiran jumari, shahrom md zain et al....  (2011).  introduction to research, sub-breaking and ethics: the first knowledge before starting the research empire.  - the social sciences.  6(5):386-390. 

muhammad rizal razman, azrina azlan, jamaluddin md jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2011).  urban sustainability on security of bottled drinking water and application of the law of negligence in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  9(1):136-139. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman & kadir arifin.  (2011).  persekitaran dan kesihatan masyarakat.  - 12: 221-229. 

sharifah hapsah syed hasan shahabudin, noor azlan ghazali, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, kadir arifin, kadaruddin aiyub, lukman@zawawi mohamad, azhan awang.  (2011).  panduan penyeliaan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran.  - 34. 

muhammad rizal razman, azrina azlan, jamaluddin md jahi, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, ahmad fariz mohamed, shaharudin idrus, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2011).  interest approach and principle of trans boundary liability in the basel convention: focusing on the international environmental law and governance.  - journal of food, agriculture & environment.  9(1):479-482. 

muhammad rizal razman, norsham abdul latip, jamaluddin md jahi, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang, shaharudin idrus and ahmad fariz mohamed.  (2011).  law of tort on private nuisance in urban sustainability: legal perspectives.  - social sciences.  6(4):318-322. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang, ahmad fariz mohamed & shaharudin idrus.  (2011).  kelestarian melalui pendekatan kuasa ke arah pembangunan mapan: pengalaman protokol montreal dan malaysia.  - prosiding seminar antarabangsa ke-4 ekologi, habitat manusia & perubahan persekitaran di alam melayu. bangi: institut alam & tamadun melayu (atma), ukm.. 

kadaruddin aiyub, kadir arifin, mohamad suhaily yusri che ngah, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  penilaian terhadap aspek hidrologi bandar baru perindustrian nilai.  - prosiding seminar antarabangsa ke-4 ekologi, habitat manusia & perubahan persekitaran di alam melayu. bangi: institut alam & tamadun melayu (atma), ukm. 

jumali hj selamat, khaidzir hj ismail, kadaruddin aiyub, kadir arifin, lukman z. mohamad, roslee rajikan, azahan awang, mohd. helmi abd rahim & norfadillah derahim.  (2011).  penilaian aktiviti kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran di ukm.  - jurnal personalia pelajar.  14:101-116. 

jumali hj selamat, khaidzir hj ismail, kadaruddin aiyub, kadir arifin, lukman z. mohamad, roslee rajikan, azahan awang, mohd. helmi abd rahim & norfadillah derahim.  (2011).  kontrak pembelajaran : pendekatan baru dalam penilaian aktiviti kukurikulum berkredit.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm2011. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin, abdul samad hadi, kadaruddin aiyub, abdul hadi harman shah, ahmad fariz mohamed, shaharudin idrus, azahan awang and nor fairuz abu bakar.  (2011).  sustainability for better living environment of the environmental consumer: study on international law and governance by focusing the interest approach in the montreal protocol through harmonising.....  - research journal of applied sciences.  6(7):532-539. 

sharifah hapsah syed hasan shahabudin, hassan basri, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, roslee rajikan, kadir arifin & salina ibrahim..  (2011).  guidelines for the implementataion of credited co-curiculum programmes based on learning contract..  - 82. 

muhammad rizal razman, azrina azlan, jamaluddin md. jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang and z.m. lukman.  (2010).  consumer protection on food and environmental safety based on statutory implied terms in malaysian sale of goods law: focusing on urban sustainability.  - international business management.  4(3):134-138. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2010).  keberdayahunian bandar dan undang-undang tort: tumpuan kepada undang-undang kecuaian.  - prosiding persidangan kebangsaan ke-3 pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran. bangi: ukm.. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, azahan awang, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2010).  human habitat transformation and environmental change.  - 2nd international conference on human habitat & environment. bangi: institute of the malay world and civilisation (atma), universiti kebangsaan malaysia.. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2010).  role of precautionary principle in urban sustainability: international legal perspectives.  - 2nd international conference on human habitat and environment. bangi: institute of the malay world and civilisation (atma), universiti kebangsaan malaysia.. 

anuar i., zahedi f., kadir a., mokhtar a.b..  (2010).  perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perubatan: faktor dorongan dan halangan utama.  - journal of community health.  16(1):10-20. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, shaharuddin ahmad, azahan awang & azmi aziz.  (2010).  audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan terhadap kemudahan di kolej ungku omar, ukm: satu kajian awal.  - prosiding persidangan kebangsaan ke 3, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran, 20-21 julai 2010. 

muhammad rizal razman, azrina azlan, jamaluddin md jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang and z.m. lukman.  (2010).  urban sustainability and malaysian laws on environmental management of chemical substances.  - research journal of applied sciences.  5(3):172-176. 

azahan awang, fitriah zaidin, siti nazirah abidin, kadir arifin, kadaruddin aiyub, jamaluddin md. jahi, lukman z. muhamad, muhammad rizal razman.  (2010).  aksesibiliti, tempat tinggal dan kemudahan kualiti hidup masyarakat di bandar nilai, negeri sembilan.  - prosiding persidangan kebangsaan ke 3, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran, 20-21 julai 2010. 

hafizi zakaria, kadir arifin, shaharuddin ahmad, kadaruddin aiyub & zahedi fisal.  (2010).  pengurusan fasiliti dalam penyelenggaraan bangunan: amalan kualiti, keselamatan dan kesihatan.  - journal of techno-social.  2(1):23-36. 

hafizi zakaria, kadir arifin, shaharuddin ahmad, kadaruddin aiyub & zahedi fisal.  (2010).  kajian awal ke arah pembentukan indeks amalan keselamatan.  - prosiding persidangan kebangsaan ke 3, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran, 20-21 julai 2010. 

kadaruddin aiyub, muhamad nahar mohd sidek, kadir arifin, shaharuddin ahmad, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhammad rizal razman.  (2010).  mitigasi perubahan iklim melalui program kecekapan tenaga.  - prosiding persidangan kebangsaan ke 3, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran, 20-21 julai 2010. 

kadir arifin, shaharuddin ahmad, kadaruddin aiyub, azahan awang, lukman z. mohamad, azmi aziz, samsu adabi mamat and muhammad rizal razman.  (2010).  health and safety management in university`s student residential college: an overview of students` perception and awareness.  - research journal of applied sciences.  5(3):165-171. 

kadir arifin,aziz ujang,kadaruddin aiyub,azima abdul manaf,marsitah mohd radzi,mohamad fauzi sukimi,azahan awang,mimi hanida abdul mutalib,azmi aziz,rosniza,mokhtar jaafar dan abd hair awang.  (2010).  pembangunan,sosial dan persekitaran: ke arah kesejahteraan hidup masyarakat malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ke-3, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, shaharuddin ahmad, azahan awang, lukman @ zawawi mohamad, azmi aziz & samsu adabi mamat.  (2010).  audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kolej-kolej kediaman ukm: kajian pembentukan penunjuk kolej selamat.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2008. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, latiffah pawanteh and azhar jaludin.  (2010).  an audit of occupational safety and health at the workplace: a case study at the faculty of social science and humanity (fssk), university kebangsaan malaysia.  - research journal of applied sciences.  5(6):404-411. 

kadir ariffin, shaharuddin ahmad, kadaruddin aiyub, azhan awang, azmi aziz, lukman z. mohamad, samsu adabi mamat.  (2010).  study of occupational safety and health audit on facilities at ungku omar college, universiti kebangsaan malaysia (ukm): a preliminary analysis.  - college student journal.  44(3):737-761. 

kadir arifin.  (2009).  sistem pengurusan kualiti : proses dan perlaksanaan di malaysia.  - 185. 

muhammad rizal razman, mazalisah matsah, jamaluddin md. jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2009).  pemakaian undang-undang kecuaian dalam pengurusan ekologi dan habitat manusia di melaka, malaysia.  - malaysian journal of environmental management.  10(2):135-155. 

anuar, i., zahedi f., kadir a., mokhtar a. b..  (2009).  occupational safety and health risk perception among medical laboratory workers in klang valley.  - malaysian journal of community health (jurnal kesihatan masyarakat malaysia).  15(2):77-82. 

muhammad rizal razman, abdul samad hadi, jamaluddin md. jahi, a. hadi harman shah, ahmad fariz mohamed, shaharuddin idrus, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2009).  the international law mechanisms to protect human habitat and environment: focusing on the principle of transboundary liability.  - international business management.  3(3):43-46. 

muhammad rizal razman, abdul samad hadi, jamaluddin md. jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang, a. hadi harman shah, ahmad fariz mohamed and shaharuddin idrus.  (2009).  the legal approach on occupational safety, health and environmental management: focusing on the law of private nuisance and international labour organisation (ilo) decent work agenda.  - international business management.  3(3):47-53. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2009).  perlindungan ekologi dan habitat manusia dari perspektif undang-undang tort: tumpuan kepada undang-undang kecuaian.  - prosiding seminar antarabangsa ke 2 ekologi, habitat manusia & perubahan persekitaran. bangi: institut alam & tamadun melayu (atma), ukm.. 

anuar i, zahedi f, kadir a, mokhtar a b..  (2009).  tahap pengetahuan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan pekerja di makmal perubatan di lembah klang.  - journal of community health.  15(2):35-42. 

kadir arifin, syarif h mawhib & jamaluddin md. jahi.  (2009).  keselamatan insan nasional dan serantau: aspirasi dan realiti.  - 27:513-528. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, azahan awang.  (2009).  human habitat and environmental change: from cave dwellings to megacities.  - european journal of scientific research.  32(3):381-390. 

jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin & azahan awang.  (2009).  development, environmental degradation and environmental management in malaysia.  - european journal of social sciences.  9(2):257-264. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang & muhammad rizal razman.  (2009).  sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (ohsas 18001) : analisis kepada penerimaan faedah perlaksanaanya kepada organisasi di malaysia.  - journal of techno-social.  1(1):17-32. 

jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, deni efizon, kadaruddin aiyub, kadir arifin & bustari hasan.  (2009).  prosiding seminar antarabangsa ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran.  - prosiding seminar antarabangsa ke 2 ekologi, habitat manusia dan perubahan persekitaran, institut alam dan tamadun melayu (atma), universiti kebangsaan malaysia. 

kadaruddin aiyub, kadir arifin, azahan awang, jamaluddin md. jahi, shaharuddin ahmad, mohd talib latif & ahmad fariz mohamed.  (2009).  climate change and carbon reduction initiatives for sustainable campus.  - european journal of social sciences.  9(2):292-299. 

azahan a, jamaluddin j, lukman z,m, kadaruddin a, kadir a..  (2009).  the quality of life in malaysias intermediate city: urban dwellers perspective.  - european journal of social sciences.  9(1):161-167. 

kadaruddin aiyub, kadir arifin, azahan awang and jamaluddin md. jahi.  (2009).  environmental performance in small and medium sized enterprises (smes) certified to iso 14001 in the united kingdom.  - international business management.  3(1):7-14. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang and masdila binti johari tohari.  (2009).  environmental management system (iso 14001) implementation and its impacts on waste management in the electronic sector.  - international business management.  3(1):1-6. 

muhammad rizal razman, ja,aluddin md jahi, emrizal, kadir ariffin kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2009).  peranan undang-undang jenayah dalam melindungi ekologi dan habitat manusia: suatu tinjauan perundangan.  - prosiding seminar antarabangsa ke 2 ekologi, habitat manusia & perubahan persekitaran. bangi: institut alam & tamadun melayu (atma), ukm.. 

jamaluddin md. jahi, kadir arifin, deni efizon & bustari hasan.  (2009).  habitat dan alam sekitar.  - prosiding seminar antarabangsa habitat manusia dan lingkungan hidup ukm-unri. 

kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang, jamaluddin md. jahi, rosman iteng.  (2009).  implementation of integrated management system in malaysia: the level of organization`s understanding and awareness.  - european journal of scientific research.  31(2):188-195. 

kadir arifin, jamaluddin m. jahi, muhammad rizal razman, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2009).  ohsas 18001 vs. implementation cost: risks that will be faced by the organisation management in malaysia.  - the social sciences.  4(4):332-339. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, kadir arifin, azahan awang.  (2008).  human habitat and environmental change..  - proceedings of the international conference on human habitat and environmental change, bangi, 3-4 december 2008. 

kadir arifin, muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi and rozaimah zainon.  (2008).  exploring the malaysian occupational safety and health act 1994 as a tool to control industrial accidents at workplace.  - environmental research journal.  2(4):159-166. 

kadaruddin aiyub, jamaluddin md. jahi, shaharuddin ahmad, ahmad fariz mohamed, mohd talib latif, azahan awang & kadir arifin.  (2008).  assessing carbon reduction initiatives for ecosystem risk managment in malaysia.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan gup 2007. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134. 

kadaruddin aiyub, jamaluddin md. jahi, kadir arifin & azahan awang.  (2008).  climate change and carbon reduction initiatives.  - human habitat and environmental change. 

azahan awang & kadir arifin.  (2008).  dinamika sosial, pembangunan & persekitaran di malaysia.  - Bab 2 hlm. 67-89. 

azahan awang, kadir arifin.  (2008).  dinamika sosial, pembangunan & persekitaran di malaysia.  - Bab 4:67-89. 

dessy yoswati, jamaluddin md. jahi, sulong mohamad & kadir arifin.  (2008).  ecotourism management in malaysia and indonesia: tourist`s responsibility.  - proceedings international conference on human habitat and environmental change. bangi. 

zahedi fisal & kadir arifin.  (2008).  keselamatan industri: mencari kemalangan sifar dalam bandar perindustrian di malaysia.  - ekosistem bandar perindustrian: prosiding bengkel ekosistem bandar perindutrian. 

jamaluddin md. jahi, kadir arifin, kadaruddin aiyub, azahan awang & muhammad rizal razman.  (2008).  atmosfera bandar dalam rangka pengurusan ekosistem bandar perindustrian.  - ekosistem bandar perindustrian: prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian. 

kadaruddin aiyub, kadir arifin, azahan awang, jamaluddin md jahi, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din & muhammad rizal razman.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian: membentuk kerangka konseptual penyelidikan.  - ekosistem bandar perindustrian. prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian. 

dessy yoswati, jamaluddin md. jahi & kadir arifin.  (2008).  involving local communities in ecotourism management: a case study in malaysia and indonesia.  - proceedings international conference on social, development and environmental studies.. 

i anuar, f zahedi, a kadir, a.b. mokhtar.  (2008).  occupational safety and health management system (oshms) guideline compliance among medical laboratories in klang valley.  - journal of community health.  14(1):39-44. 

i anuar, f zahedi, a kadir, a.b. mokhtar.  (2008).  laboratory-acquired injuries in medical laboratory: a survey of three referral medical laboratories from year 2001 to 2005.  - journal of community health.  14(1):32-38. 

kadir arifin, rosman iteng, kadaruddin aiyub & jamaluddin md. jahi.  (2008).  persepsi organisasi terhadap tahap keberkesanan perlaksanaan sistem pengurusan bersepadu di malaysia.  - malaysian journal of environmental management.  9:111-130. 

m. rizal razman, kadir arifin, norsham a. latip and jamaluddin m. jahi.  (2007).  sustainable development in malaysia: focusing on environmental management through legal approaches towards the private nuisance.  - the social sciences.  2(3):370-375. 

kadir arifin.  (2007).  pelaksanaan dan pembentukan sistem pengurusan bersepadu di malaysia.  - 63. 

kadir arifin, syarif h mawhib & jamaluddin md. jahi.  (2007).  persepsi penduduk terhadap pengurusan sampah sarap di kawasan bandar cukai, kemaman, terengganu.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-10 (skim x): keselamatan insan nasional dan serantau: aspirasi dan realiti. 

m.rizal razman, kadir arifin, norsham a. latip & jamaluddin m. jahi.  (2007).  sustainable development in malaysia: focusing on environmental management through legal towards the private nuisance.  - the social sciences.  2(3):370-375. 

kadir arifin.  (2007).  perlaksanaan dan pembentukan sistem pengurusan bersepadu di malaysia.  - 63. 

jamaluddin md. jahi, kadir arifin, azahan awang & muhammad rizal razman.  (2006).  managing changes: proceeding 3th bangi world conference on environmental management.  - 487. 

muhammad rizal razman, mazalisah matsah, jamaluddin md jahi & kadir arifin.  (2006).  geografi alam sekitar: dalam pendidikan negara.  - Bab 19: 249-256. 

kadir arifin & sharifah shahidah syed ahmad.  (2006).  the impact of iso 14001 implementation at pasir gudang local authority.  - proceedings 3rd bangi world conference on environmental management, 5-6 september 2006, bangi, selangor.. 

kadir arifin, muhammad rizal razman & rozaimah zainon.  (2006).  legislation control on industrial accident in malaysia: study on the occupational health and safety act 1994 (act 514).  - proceedings 3rd bangi world conference on environmental management, 5-6 september 2006, bangi, selangor.. 

kadir arifin & masdila jojari @ tohari.  (2006).  the impact of iso 14001 implementation on waste management in the electronic industry.  - proceedings 3rd bangi world conference on environmental management, 5-6 september 2006, bangi, selangor.. 

jamaluddin md jahi, kadir arifin, azahan awang, kadaruddin aiyub & muhammad rizal razman.  (2005).  pengurusan persekitaran 2005.  - 645. 

jamaluddin md. jahi, kadir arifin, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2005).  peranan wanita dalam pengurusan alam sekitar.  - sebumi, ukm. 

kadir arifin, jamaluddin md. jahi, ismail bahari, abd. rahim md. nor & abu bakar che man.  (2005).  sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan.  - malaysian journal of environmental management.  6:3-22. 

kadir arifin, juliza aziz, junaineeh samir, jamaluddin md jahi, azahan awang, muhammad rizal razman & kadaruddin aiyub.  (2005).  penggunaan dan pengurusan zon pinggir pantai di sekitar kemaman, terengganu.  - pengurusan persekitaran 2005: bangi. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin & azahan awang.  (2005).  the role of precautionary principlein sustainable development international legal perspectives.  - pengurusan persekitaran 2005: bangi. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin, azahan awang, norsham abdul latip, kadaruddin aiyub & nor azam ramli.  (2005).  pemakaian undang-undang kacauganggu persendirian di dalam tuntutan pencemaran bunyi di malaysia.  - pengurusan persekitaran 2005: bangi. 

kadir arifin, mohamad reza, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub, azahan awang & muhammad rizal razman.  (2005).  status kualiti air pantai peranginan melaka dan pengurusannya.  - pengurusan persekitaran 2005: bangi. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, mazalisah matsah, kadir arifin & azahan awang.  (2005).  the low of negligence and inland water polution control in malaysia.  - pengurusan persekitaraan 2005: bangi. 

sharifah liew shyuan yei, chen teck foong & kadir arifin.  (2004).  beyond command and control.  - facing changing condutions, proceeding 2nd bangi world conference on environmental management, pusat pengajian siswazah, ukm. 

azahan awang, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin & muhammad rizal razman.  (2004).  pembandaran dan peningkatan kualiti hidup masyarakat bandar kuala lumpur: satu realiti atau fantasi.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004. 

jamaluddin md jahi, mohd jailani mohd nor, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat malaysia..  - 261. 

kadir arifin, jamaluddin md jahi, muhammad rizal razman, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2004).  punca pencemaran bunyi di malaysia dan pengurusannya.  - 3rd annual seminar on sustainability science & management 2004. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi & kadir arifin.  (2004).  occupational safety, health and environmental management and the law of negligence in malaysia.  - malaysian journal of environmental management.  5:123-136. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  the role of precautionary principle in environmental protection: international legal perspectives.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004. 

muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  the role of precautionary principle in environmental protection: international legal perspectives.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004, kuala terengganu. 

kadir arifin, jamaluddin md jahi, muhammad rizal razman, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2004).  punca pencemaran bunyi di malaysia dan pengurusannya.  - proceedings of 3rd annual seminar on sustainability science and management. kustem kuala terengganu..