Penerbitan Terkini

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks r ( keluk lorenz ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks q ( cukai harta tempatan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks p ( cukai terpilih terhadap pendapatan modal ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks o ( gerak balas terhadap cukai barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks n ( proses keseimbangan umum ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks m ( insidens dalam keseimbangan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks l ( liputan dan tempoh ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks k (kes pelaksanaan cukai dalam pasaran barang).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks j ( cukai dalam pasaran barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks i (peranan keanjalan permintaan dan penawaran ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukain bab 4 buku teks h (perbandingan kecekapan antara cukai unit dengan cukai ad valorem ii ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks g ( perbandingan kecekapan antara cukai unit dengan cukai ad valorem i ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks f ( penyesuaian kepada cukai ad valorem ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks e ( penyesuaian kepada cukai uni : aliran keluk permintaan..  - 1. 

norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2021).  bumiputera financial behaviour towards investment in education.  -

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks d (analisis keseimbangan separa insidens cukai barang ).  - 1. 

nurhamizah rashid, norain mod asri, maisarah mazlan, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  penyertaan wanita dalam bidang stem: pengaruh persekitaran kerja.  - e-bangi.  158-175. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks c ( prinsip insidens cukai ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks b (insidens mutlak, insidens kebezaan dan insidens belanjawan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks a ( konsep insidens cukai ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks o ( kecekapan ekonomi dan dan kesan cukai terhadap penggunaan kini dan penggunaan masa depan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks n (keseimbangan pelabur).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks m ( keseimbangan pengguna ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks l ( kesan cukai dalam pilihan antara masa lapang dengan barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks k ( kecekapan cukai dalam pilihan antara masa lapang dengan barang ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  beban berlebihan cukai bab 3 buku teks j.  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  cukai eksais terpilih bab 3i.  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks h ( kecekapan pilihan antara barang x dengan barang y ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks g (herotan cukai dalam pilihan isirumah ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks f ( syarat kecekapan umum ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks e ( syarat kecekapan pengeluaran ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  keluk kemungkinan utiliti.  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks c (persamaan syarat kecekapan penggunaan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks b ( syarat kecekapan penggunaan ).  - 1. 

norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 3 buku teks a (takrif dan syarat kecekapan dari segi masyarakat ).  - 1. 

norhafizah abu hasan, nor liza abdullah, lai wei sieng, tee lain tze, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, maizatulakma abdullah, nur atiqah abdullah, wye chung khain, norain mod asri.  (2021).  jk pementoran.  - pementoran connect@fep semester 1 sesi 2021/2022.  1-20. 

nurhamizah rashid, maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem: analisis nvivo.  - jurnal pengurusan.  173-185. 

norain mod asri.  (2020).  kegagalan pasaran dan asas campurtangan kerajaan.  - 1-15. 

norain mod asri.  (2020).  pengenalan teori ekonomi kebajikan.  - 1-18. 

norain mod asri.  (2020).  teori barang awam.  - 1-19. 

norain mod asri.  (2020).  eksternaliti.  - 1-19. 

norain mod asri.  (2020).  monopoli dan dasar awam.  - 1-11. 

norain mod asri.  (2020).  teori agihan optimum.  - 1-9. 

norain mod asri.  (2020).  pilihan awam dan politik fiskal.  - 1-17. 

norain mod asri.  (2020).  prinsip penilaian perbelanjaan awam.  - 1-4. 

norain mod asri.  (2020).  teori pertumbuhan perbelanjaan awam.  - 1-8. 

nur syahirah che lah, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2020).  investment in children's education among the b40 during the ear of pandemic covid19: is it still a priority?.  - the 22nd malaysian finance association conference 2020 malaysian finance association.  43. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2020).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - kolokium penyelidikan kursi kepimpinan wanita 2020.  1-8. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 a.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part b.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part c.  - 1. 

norain mos asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part d.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keseimbangan is-lm dan keberkesan dasar bab 8 part e.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  prosedur the jigsaw classroom.  - 1-11. 

norain mod asri.  (2020).  exploratory factor analysis (efa).  - 1-13. 

norain mod asri.  (2020).  faktor mempengaruhi keseimbangan pendapatan dan kadar bunga.  - 1-5. 

norain mod asri.  (2020).  keberkesanan relatif dasar fiskal dan dasar kewangan.  - 1-6. 

doris padmini selvaratnam, norlaila abu bakar, norain mod asri, mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, ishak abd rahman.  (2020).  laporan program advokasi kepenggunaan di ipta universiti kebangsaan malaysia.  - gern penyelidikan belum dapat didaftarkan sebab macfea belum kongsikan maklumat pembiayaan.  1-13. 

norain mod asri, ahmad mustaqim zahran.  (2020).  persepsi pengguna belia terhadap alat pandu arah di lembah klang.  - jurnal pengguna malaysia.  120-140. 

norain mod asri.  (2020).  laporan wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem di pembentangan laporan kemajuan geran kuri kepimpinan wanita.  - 1-12. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 part a.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 b.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 c.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 d.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 e.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 f.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 g.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian bab 9 h.  - 1. 

norain mod asri.  (2020).  pengenalan pemikiran ekonomi.  - 1-16. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan merkantalisme.  - 1-25. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan fisiokratik.  - 1-18. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan klasik pelopor.  - 1-11. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan marginalis pelopor.  - 1-10. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan neoklasik.  - 1-3. 

norain mod asri.  (2020).  nvivo.  - 1-14. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan institusionalis.  - 1-9. 

norain mod asri, ariff syahreezal ragno sogiman, zulkefly abdul karim.  (2020).  kointegrasi antara perbelanjaan awam, hasil awam dan output bagi sektor terpilih.  - jurnal ekonomi malaysia.  43-67. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan kebajikan.  - 1-3. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan keynesian.  - 1-8. 

norain mod asri.  (2020).  teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.  - 1-4. 

norain mod asri.  (2020).  kumpulan chicago- the new classicism.  - 1-7. 

norlaila binti abu bakar, norain binti mod asri, iman athira binti laili, suhaila binti saad.  (2019).  masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa.  - jurnal personalia pelajar.  113-120. 

norain mod asri, mhd suhaimi ahmad, md daud ismail.  (2019).  kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi di malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  77-91. 

norain mod asri.  (2019).  modul connect@fep tour 2019.  - connect@fep tour 2019.  1-6. 

norain mod asri, wye chung khain, mohd adib ismail, norlaila abu bakar, mohd azlan shah zaidi, mustazar mansur.  (2019).  econ hunt.  - modul econ hunt.  1-7. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran wang dan analisis keluk lm.  - 1-29. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keseimbangan is-lm & keberkesanan dasar.  - 1-37. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  analisis keluk permintaan dan penawaran agregat keynesian.  - 1-40. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  model makroekonomi klasik.  - 1-62. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  perdagangan antarabangsa.  - 1-26. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing.  - 1-61. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, norlaila abu bakar, zafirah husin, muhammad harith hasnan, muhammad idris hamid.  (2018).  pengurusan fiskal pihak berkuasa tempatan yang berstatus majlis bandaraya di zon tengah semenanjung malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia. 

wan nuur wan mansor, norain binti mod asri & norshamliza binti chamhuri.  (2018).  persepsi pelajar fakulti fep terhadap perkhidmatan bas ukm.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengenalan kepada makroekonomi.  - 1-53. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pengukuran keluaran negara.  - 1-46. 

mohd adib ismail, shahida shahimi, norain mod asri, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  penentuan keseimbangan pendapatan negara.  - 1-62. 

norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  pasaran barang dan analisis keluk is.  - 1-31. 

norain mod asri, fatin nur alia hamid.  (2018).  gelagat pembelian secara atas talian dalam kalangan pengguna di kuala lumpur.  - jurnal pengguna malaysia. 

norain mod asri, shahida shahimi, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  sistem perbankan & penciptaan wang.  - 1-88. 

wan nuur wan mansor, norain mod asri, norshamliza chamhuri.  (2018).  persepsi pelajar fep terhadap perkhidmatan bas ukm.  - jurnal personalia pelajar. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir & noreha halid.  (2018).  wang, kadar bunga & pendapatan negara.  - 1-56. 

norlaila abu bakar, norain mod asri, iman athira binti laili & suhaila saad.  (2017).  masalah kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa wanita.  - 21st macfea national seminar 2017. 

norain mod asri, norlaila abu bakar, iman athira laili, suhaila saad.  (2017).  status kewangan dan tekanan dalam kalangan mahasiswa.  - jurnal pengguna malaysia.  61-79. 

norain mod asri, suhaila saad, ain nahuzeera a/p khee king huat, iman nadhirah syahirah sharin selvan, nurul shahiera amiera mohamad isa, nur zud ain mahad azam.  (2017).  status restoran yang mengenakan caj perkhidmatan di lembah klang.  - jurnal pengguna malaysia.  13-34. 

norain mod asri, fariza ahmad, norlaila abu bakar,rozarina izura tukiran dan fadhilah hairol zaman.  (2016).  pola perbelanjaan dan tabungan, serta status pembiayaan dalam kalangan pemiutang kenderaan, peribadi dan kad kredit di selangor.  - jurnal pengguna malaysia.  94-111. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, fariza ahmad, raihana ramli.  (2015).  pengurusan fiskal kerajaan negeri di semenanjung malaysia: analisis autoregressive distributed lag (ardl).  - jurnal ekonomi malaysia.  97-120. 

norain mod asri, zulkefly abd. karim, fariza ahmad & norzuliani zulkifli.  (2015).  adakah komponen perbelanjaan kerajaan mempengaruhi output?: kajian empirikal kerajaan negeri johor dan melaka.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-10 2015 : bangi, penerbit ukm.  1-19. 

norain mod asri, fariza ahmad, wook endut, norlaila abu bakar dan nurulhuda md zahir.  (2015).  permintaan institusi terhadap perkhidmatan katering.  - jurnal pengguna malaysia.  1-17. 

norain mod asri, salwah bulis, atikah azmi, wook endut, md zyadi md tahir.  (2014).  cukai perkhidmatan dan caj perkhidmatan: impak kepada permintaan pengguna terhadap makanan di restoran.  - jurnal pengguna malaysia.  1-26. 

norain mod asri, fariza ahmad, wook endut, norlaila abu bakar, nurulhuda md zain.  (2014).  permintaan terhadap perkhidmatan katering: perspektif pelanggan institusi.  - 18th national macfea seminar 2014.  113-116. 

norain mod asri, wook endut, fariza ahmad, md zyadi md tahir, raihana ramli.  (2014).  kointegrasi hasil dan belanja mengikut komponen: kajian empirikal kerajaan negeri di semenanjung malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm.  49-70. 

norain mod asri, wook endut, salwah bulis & atikah azmi.  (2014).  impak cukai dan caj perkhidmatan terhadap permintaan makanan di restoran.  - jurnal ekonomi malaysia.  99-116. 

norain mod asri, mhd. suhaimi ahmad, wook endut.  (2013).  persepsi pengguna terhadap logo/sijil halal: kajian kes di selangor.  - jurnal pengguna malaysia (malaysian journal of consumer).  20:37-57. 

norain mod asri, wook endut, salwah bulis, atikah azmi.  (2013).  adakah cukai dan caj perkhidmatan mempengaruhi permintaan terhadap makanan di restoran?.  - seminar kebangsaan persatuan ekonomi pengguna dan keluarga malaysia (macfea) ke 17 : 17th national macfea seminar 2013 / universiti putra malaysia. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, md. zyadi md. tahir, wook endut.  (2013).  impak hasil berasaskan petroleum terhadap perbelanjaan awam di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  47(1):13-20. 

norain mod asri, salwah bulis, atikah azmi, wook endut, md. zyadi md. tahir.  (2013).  cukai perkhidmatan dan caj perkhidmatan: impak kepada permintaan pengguna terhadap makanan di restoran.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

mhd. suhaimi ahmad, norain mod asri, wook endut.  (2013).  persepsi pengguna terhadap logo / sijil halal: kajian kes di selangor.  - the international conference on consumerism 2013 (icc 2013): consumer sovereignity in the global era / bangi: ukm. 

norain mod asri, wook endut, md zyadi md tahir.  (2012).  kesan subsidi terhadap output: pendekatan ardl.  - jurnal kemanusiaan.  20:1-16. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, md zyadi md thahir, wook endut.  (2012).  perbelanjaaan awam dan pertumbuhan ekonomi: bukti empirik dari kerajaan negeri di semenanjung malaysia.  - international journal of management studies.  19(2):123-148. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

wook endut, norain mod asri & mhd. suhaimi ahmad.  (2012).  gelagat dan persepsi pengguna terhadap kedai mamak.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-16: kelestarian dan kualiti hidup / universiti putra malaysia. 

wook endut, mhd. suhaimi ahmad, norain mod asri.  (2012).  gelagat dan persepsi pengguna terhadap kedai mamak: kajian kes di selangor.  - jurnal pengguna malaysia.  19:35-56. 

norain mod asri, md zyadi md tahir, wook endut.  (2012).  kedinamikan komponen hasil dan belanja kerajaan negeri: kajian empirikal di perak, selangor, negeri sembilan, melaka dan johor.  - jurnal kemanusiaan.  19:42-56. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, md. zyadi md. tahir, wook endut.  (2012).  impak hasil berasaskan petroleum terhadap dasar fiskal malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-vi 2012 (perkem 2012), bangi. 

wook endut, kamalrudin mohd. salleh, norain mod asri.  (2011).  kepekaan terhadap hak membuat tuntutan gantirugi.  - malaysian journal of consumer and family economics.  14:72-89. 

mansor jusoh, antoni, norain mod asri.  (2010).  integrasi kadar pulangan dan kebolehgantian deposit perbankan islam dengan deposit perbankan konvensional.  - jurnal ekonomi malaysia.  44:11-21. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

norain mod asri, md zyadi md tahir dan wook endut.  (2010).  kedinamikan komponen hasil dan belanja kerajaan negeri: kajian empirikal di perak, selangor, negeri sembilan, melaka, dan johor.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke v 2010 (perkem 2010) : inovasi dan pertumbuhan, jilid 2, fakulti ekonomi dan perniagaan ukm.. 

shaida shahimi, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, wook endut, mohd adib ismail, noreha halid, md zyadi md tahir.  (2010).  prinsip makroekonomi (edisi kedua).  - 369. 

nor aini idris, aminudin mokhtar, norlida hanim mohd salleh, wook endut, mohd adib ismail, doris padmini a/p selvaratnam, norain mod asri dan norlaila abu bakar.  (2010).  prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm. 

md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

norain mod asri, md. zyadi md. tahir, wook endut.  (2010).  kedinamikan hubungan hasil dan perbelanjaan kerajaan negeri di semenanjung malaysia.  - prosiding bengkel pemantauan dan pembentangan output penyelidikan/fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm. 

wook endut, kamalrudin mohamed salleh, norain mod asri.  (2010).  kepekaan pengguna terhadap tuntutan dalam pampasan urusniaga.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-14 : halatuju penyelidikan kepenggunaan : isu dan cabaran, fep ukm. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74. 

md zyadi md tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, mohd adib ismail, norain mod asri, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 1.  - 79-114. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

norain mod asri, md. zyadi md. tahir, wook endut.  (2010).  komposisi perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi: kajian empirikal di malaysia.  - jurnal kemanusiaan.  15:23-45. 

norain mod asri, md. zyadi md. tahir, wook endut.  (2009).  komposisi perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi: kajian empirikal di malaysia.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iv 2009 / pusat pengajian ekonomi, fep, ukm, bangi. 

md zyadi md tahir, azmafazilah jauhari, norain mod asri dan iszan hana kaharudin.  (2009).  sumbangan sektor pembinaan, kewangan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi: kajian kes asean 4.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iv 2009. 

zulkefly abdul karim, mohd azlan shah zaidi, norain mod asri.  (2008).  pembangunan kewangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi: bukti empirikal di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  42(1):65-89. 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, wook endut.  (2008).  kesan kriteria pengguna terhadap pilihan kaedah pembayaran: kajian kes di lembah kelang.  - malaysian journal of consumer and family economics.  10:62-74. 

zulkefly abdul karim, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, antoni, zetty zahureen mohd. yusoff.  (2007).  the relationship between federal government revenue and spending : empirical evidence from asean-5 countries.  - jurnal ekonomi pembangunan.  11(2):91-113. 

fathin faizah said, mustazar mansur & zulkefli abdul karim, norain mod asri & antoni.  (2007).  liberalizing the malaysian stock market.  - jurnal ekonomi pembangunan.  12(2):87-98. 

mustazar mansur, zulkefly abdul karim, antoni, norain mod asri ,fathin faizah said.  (2007).  implikasi pembangunan modal manusia dalam sektor perbankan tempatan : kajian kes di malaysia.  - akademika aptisi.  11(2):429-451. 

wook endut, fariza ahmad, norain mod asri.  (2007).  gelagat permintaan pengguna terhadap makanan luar: kajian kes di ipoh, klang dan seremban.  - malaysian journal of consumer and family economics.  10(1):85-97. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar & norain mod asri.  (2007).  hubungan antara hasil dengan perbelanjaan kerajaan negeri di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  59-93. 

zulkefly abdul karim dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 13, 235-253. 

mustazar mansur, aminudin mokhtar dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 20, 363-384. 

zulkefly abdul karim, norain mod asri, wook endut.  (2006).  hubungan antara penggunaan domestik, indeks harga pengguna dan keluaran dalam negara kasar : bukti empirikal di malaysia.  - malaysian journal of consumer and family economics.  9:94-114. 

azrina abdullah al-hadi, norain mod asri, shahida shahimi, zulkefly abdul karim.  (2005).  ke arah kedah maju : antara perancangan dan keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar, norain mod asri.  (2005).  hipotesis belanjawan: kajian kes di negeri sembilan, selangor, melaka dan johor.  - empirika (jurnal penelitian ekonomi, bisnis & pembangunan).  18(2):147-161. 

zulkefly abdul karim, noraini mod asri dan mohd adib ismail.  (2004).  kesan langsung agregat kewangan terhadap penggunaan dan pelaburan di malaysia.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-9: penggunaan domestik dan perdagangan pemacu pertumbuhan ekonomi negara. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, shahida shahimi
and azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firm`s common stock return.  - the journal of muamalat and islamic finacial research.  1(1):25-38. 

norain mod asri, zulkefly abd karim, shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firms`s common stock return.  - the national seminar in islamic banking and finance 2004: "global challenges & competitiveness of malaysian financial institutions". 

wook endut, zulkefly abdul karim & norain mod asri.  (2004).  faktor yang mempengaruhi motif penggunaan kad kredit di malaysia.  - malaysian journal of consumer and family economics.  7(2004):117-130. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, azrina abdullah al-hadi.  (2004).  the effect of islamic private debt securities rating changes on firm`s common stock return.  - the journal of muamalat and islamic finance research - (jmifr).  1:25-38.