Penerbitan Terkini

suhaila zailani @ hj ahmad, izzatul liyana abdullah.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

suhaila binti zailani @ ahmad;hakim bin zainal;zurina binti muda.  (2023).  pendigitilan papan permainan morfologi arab dengan mengadaptasi pendekatan gamifikasi.  -

wan azman wan mohammad, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2023).  the need analysis of quranic-arabic module for value educations on juvenile offenders rehabilitation.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023 (kaspi 2023).  1-14. 

wan azman wan mohammad, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2023).  the need analysis of quranic-arbic module for value educations on juvenile offenders rehabilitation.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023 (pengajian arab dan tamadun islam).  90-97. 

raudzah sheikh salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2023).  penterjemahan komik melayu ke bahasa arab: satu kajian literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023 (pengajian arab dan tamadun islam).  80-89. 

nurul asmira mohamma yusuff, suhaila zailani @ ahmad.  (2023).  penterjemahan identiti budaya material masyarakat melayu dalam komik budak kampung ke bahasa.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  84-98. 

nurain nabilah amirudin, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  permainan board e-tasrif menggunakan medium wordwall.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (kospati 5.0).  1-13. 

ku nursyafia ku abdul halim, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  tinjauan literatur pembelajaran berasaskan perkhemahan dan pengetahuan silang budaya.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (kospati 5.0).  1-15. 

nurul izzatie ahmad yusri, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  permainan bahasa arab qurani dalam surah al-alaq.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (kospati 5.0).  1-18. 

nor amalin mohd bukhari, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  keberkesanan mukhayyam arabi komunikasi dalam meningkatkan kemahiran komunikasi.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (kospati 5.0).  1-9. 

mauizhah munirah hashim, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  pembelajaran bahasa arab menerusi bahasa arab qurani dan permainan digital.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (kospati 5.0).  1-12. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  isu-isu bahasa dan kebudayaan arab.  - 12. 

wan azman wan mohammad, kaseh abu bakar, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  need analysis for the development of an integrated psychospiritual-quranic arabic module (inpaq) for juvenile rehabilitation..  - persidangan kependudukan kebangsaan 2023.  1-19. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarizan asbulah.  (2023).  elevating arabic vocabulary kearning: a dive into digital gaming applications.  - international jounal of academic research in progressive education and development.  701-713. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2023).  aplikasi papan permainan morfologi arab.  - 135. 

raudzah sheikh salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2023).  glosari digital penterjemahan elemen budaya melayu ke bahasa arab.  - 1-9. 

amin al-hadi ab hadi, iqbal hamdan, suhaila zailani.  (2023).  methods of mass media terminology creation from english to arabic.  - international journal of advanced research (ijar).  510-521. 

nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  penterjemahan hadis dan istilah keagamaan.  - 119. 

nadzirah norudin, suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar.  (2023).  el-dawam: modul latihan pendakwah muda negara dalam mendepani era rujukan muktabar arab digital.  - 1-12. 

amani hakim, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2023).  pendigitalan simpanan kosa kata bahasa arab melalui aplikasi e-tasjeel berteraskan pembelajaran kendiri.  - 1-7. 

nur afifah fadzil, maryam md rofiee, nur iylia mohd noor be, suhaila zailani @ ahmad.  (2023).  dorongan berkomunikasi bahasa arab dalam kalangan pelajar kolej universiti islam perlis.  - jurnal ulwan.  362-372. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  pemantapan kosa kata bahasa arab melalui aplikasi wordwall.  - 1-17. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  sorotan literature pembelajaran kosa kata bahasa arab melalui aplikasi permainan.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023 (pengajian arab dan tamadun islam).  14-27. 

suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar.  (2023).  reka bentuk perkemahan bahasa arab dalam talian berpandukan model eec.  - impak.  12-13. 

siti aisah zailani, adi yasran abdul aziz, suhaila zailani.  (2023).  pengguguran konsonan obstruen-homorganik dalam bahasa semai hulu selangor.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  31-43. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, wan azman wan mohammad.  (2023).  model pengajaran modul integrasi psikospiritual bahasa arab qurani untuk pendidikan sahsiah pesalah juvana.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2023.  1-18. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, wan azman wan mohammad.  (2023).  modul inpaq: reka bentuk pembangunan modul bahasa arab khusus untuk pendidikan sahsiah pesalah juvana.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2023.  1-20. 

raudzah sheikh salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2023).  penterjemahan komik melayu ke bahasa arab satu kajian literatur.  - kolokium antarabangsa siswazah fakulti pengajian islam 2023.  1-7. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2023).  ksorotan literature pembelajaran kosa kata bahasa arab melalui aplikasi permainan.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023.  1-13. 

suhaila binti zailani @ ahmad;maheram bt. ahmad.  (2022).  terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  -

suhaila binti zailani @ ahmad;md. nor bin abdullah.  (2022).  lafaz al-ma` (air) dalam al-quran.  -

nurul asma mazlan, nik mahfuzah nik mat, nur aqilah norwahi, zamri arifin, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  students' emotional exhaustion during open and distance learning (odl) due to covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in progressive education, development (ij-arped).  518-525. 

nurul asma mazlan, zamri arifin, suhaila zailani, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad, mohd norazmi nordin, mohd arafat jaafar.  (2022).  indicators for arabic language lectures' competencies in universiti teknologi mara on teaching effectiveness: a hybrid pls-sem modelling approach.  - central asia and the caucasus.  1603-1617. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  analisis topik-topik pembelajaran kosa kata bahasa arab dalam aplikasi wordwall.  - international conference on arabic language and culture (i-arabic 2022).  1-12. 

nadzirah norudin, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  fun facts sudut pandang pascasiswazah berkaitan modul e-debat.  - international conference on arabic language and culture (i-arabic 2022).  1-14. 

nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  analisa tematik dan deskriptif ke atas istilah arab dan melayu berkaitan wabak covid-19 yang digunakan kementerian kesihatan malaysia (kkm) dan pertubuhan kesihatan sedunia (who).  - the malaysian journal of islamic sciences (ulum islamiyyah).  1-17. 

wan siti fatimatul akmal wan hassan, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  strategi terjemahan aspek kesantunan bahasa.  - 136. 

kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -

wan azman wan mohammad, suhaila zailani hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  a literature review on quranic linguistics as a psychospiritual therapy medium.  - international journal of advanced research (ijar).  232-241. 

noor syafiqah ahamadi palah, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  gambaran sikap masyarakat dalam peribahasa.  - 125. 

raudzah sheikh salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad, fatin nabilah wahid.  (2022).  glosari digital penterjemahan istilah budaya melayu-arab.  - 3rd international shariah compliant idea, invention, innovation & design expo 2021: leading innovation.  54-56. 

wan azman wan mohammad, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  pembangunan spiritual melalui pembelajaran bahasa arab al-quran.  - international conference on malay, arabic and english literature 2022 (icmael).  1-10. 

suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  i-pkb: keterlibatan industri dalam penilaian projek kamus bergambar.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022.  1-26. 

salsabila sulaiman, suhaila zailani @ ahmad.  (2022).  gamifikasi aplikasi kahoot! dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab: satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian aran dan tamadun islam (e-kospati 4.0) 2022.  191-197. 

siti hajar roslan, suhaila zailani @ ahmad.  (2022).  tinjauan literatur aspek risiko kebergantungan terhadap penggunaan google translate dalam memahami material pengajian islam.  - prosiding kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati 4.0) 2022.  254-258. 

muhammad anas azhar, suhaila zailani @ ahmad.  (2022).  kaedah penggunaan matan al-jurumiyah dalam pembelajaran bahasa arab di malaysia.  - prodising kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati 4.0) 2022.  224-229. 

munirah filzah omar, suhaila zailani @ ahmad.  (2022).  tahap kebimbangan pelajar dalam pembelajaran bahasa arab melalui aplikasi permainan.  - prosiding kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati 4.0) 2022.  259-266. 

suhaila zailani @ hj ahmad, nurul iman mohd anuar kamal.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 213. 

raihana mohd yusuf, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 11. 

nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 12. 

nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 10. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 13. 

suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 11. 

suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 141. 

ninie amira drahim, farid mat zain, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2021).  peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan malaysia.  - 17. 

raudzah salleh, suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad & fatin nabilah wahid.  (2021).  glosari digital istilah budaya terjemahan melayu-arab.  - the 3rd international shariah compliant idea, invention, innovation & design expo 2021.  1. 

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, firuz akhtar, hakim, izziah suryani, kaseh , lily hanefarezan, maheram, md nor, mohamad zulfazdlee, napisah karimah, roziah, suhaila, wan kamal, zamri, zulkarnain mohamed.  (2021).  prosiding nadwah ulama nusantara (nun) ix: naskhah ulama melayu dalam akal budi nusantara.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) ix: naskhah ulama melayu dalam akal budi nusantara.  1-644. 

murul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  penterjemahan hadis sahihayn dalam umdat al-muhtajin.  - jurnal filologi melayu.  100-122. 

mohd taufik ariffin, suhaila zailani @ ahmad.  (2021).  pembelajaran bahasa arab dalam kalangan pesalah juvana di sekolah agama (jaim) henry gurney, telok mas, melaka.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari (jimk).  36-52. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  simulasi eksplorasi pengukuhan pdpr bahasa arab secara virtual.  - 1-20. 

nuratiqah md yusof, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  keberkesanan aplikasi atas talian dalam pembelajaran nahu sarf.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati) 2021.  1-13. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  simulasi eksplorasi menuju kejayaan misi 24434 secara virtual.  - 1-16. 

muhamad khairul anuar zulkepli, suhaila zailani @ hj ahmad, md nor abdullah.  (2021).  lafaz al-ma' (air) dalam al-quran.  - 142. 

nurul asma mazlan, suhaila zailani @ ahmad, zamri arifin, nur aqilah norwahi, kaseh abu bakar.  (2021).  the influence of arabic lecturers teaching strategies on student understanding in universiti teknologi mara.  - international journal of academic research in progressive education and development.  94-99. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2021).  panduan kecekapan pengendalian kem bahasa arab secara virtual berasaskan 6 p.  - 1-23. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  kesantunan berbahasa menerusi al-quran.  - 1-28. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2021).  panduan 6p kecekapan pengendalian kem bahasa arab secara virtual.  - 1-42. 

nurul asma mazlan, suhaila zailani @ ahmad, zamri arifin, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  arabic language acquisition in open and distance learning: the relationship between lecturers' teaching strategies and student understanding.  - review of international geographical education.  127-134. 

mohamad azwan kamarudin, suhaila zailani @ ahmad, muhammad nazri rostam.  (2021).  tinjauan perbandingan respon penerimaan pelajar pascasiswazah terhadap aktiviti debat bahasa arab secara bersemuka dan secara maya.  - 1-38. 

nurul asma mazlan, suhaila zailani @ ahmad, zamri arifin, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  the influence of work-related stress in determining work performance among language lecturers' in public universities.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1161-1168. 

nabilah halim, suhaila zailani hj ahmad.  (2020).  penterjemahan isti'arah kepada metafora dalam kajian-kajian lepas.  - jurnal sains insani.  118-125. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad & hakim zainal.  (2020).  impak pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  10-21. 

suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  fiqh wudhu' dan solat wanita.  - 1-29. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maheram ahmad, zamri arifin, farid mat zain, ermy azziaty rozali, rabitah mohamad ghazali, nik farhan mustapha, nurazan mohmad rouyan.  (2020).  pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - 1-28. 

ijlal saja @ mearaj, suhaila zailani @ hj. ahmad, maheram ahmad, nurshaza farah md sharif.  (2020).  terjemahan ideogram tumbuh-tumbuhan dalam antologi puisi 'ayn ke bahasa arab.  - international journal of west asian studies (ijwas).  104-117. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

nurfathihah tahar, nurul nadiah mohd aris, nur ainaa fitriah md noor, nadzirah norudin, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  pekerjaan masyarakat pedalaman di sarawak.  - 1-23. 

amelina halim, nur ain mohammad, siti nurhazwani md. shah, ruhil syamilah rusmizi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  homestay.  - 1-17. 

muhammad iman mmohd zaini, safwan shafie, umi kalsum salleh, ahmad syauqi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  perkamusan arab al-ma'kulat al-taqlidiah fi al-qaryah.  - (masakan tradisional kampung).  1-14. 

shafikah kamarudin, nur mazzareynna abdul rahman, siti aishah yasri, norhayati mohamad zabhi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  perkamusan arab al-amakin al-rai'ah lil-ziyarah fi qaryah boyan.  - (tempat-tempat menarik untuk dilawati di kampung boyan).  1. 

safwan shafie, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  sejarah tatabahasa arab wad'u hadith al-nabiy ka dalil nahwiy.  - wad'u hadith al-nabiy ka dalil nahwiy.  1. 

nadzirah norudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  sejarah tatabahasa arab tatawwurat 'alamat al-i'rab.  - tatawwurat 'alamat al-i'rab.  1. 

nur firdaus fitri abdul hamid, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa tabaqat al-nuhat al-basariyyin.  - tabaqat al-nuhat al-basariyyin.  1. 

siti nurhazwani md shah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa qadaya 'ilm al-nahw 'ind al-kufiyyin wa al-basariyyin.  - qadaya 'ilm al-nahw 'ind al-kufiyyin wa al-basariyyin.  1. 

nurain shahidah samsudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa masadir 'ilm al-nahw.  - masadir 'ilm al-nahw.  1. 

nurfarzana huda mohd noor , hakim zainal, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa marahil tatawwur al-dars al-nahwi.  - marahil tatawwur al-dars al-nahwi.  1. 

nur aimi salma mohd rafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa khilaf al-ulama' al-nahwi 'an al-qiraat.  - khilaf al-ulama' al-nahwi 'an al-qiraat.  1. 

nurfathihah tahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa fikrah al-madrasah al-nahwiah al-kufiah.  - fikrah al-madrasah al-nahwiah al-kufiah.  1. 

ahmad shauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  - asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  1. 

nihal hannani izahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-nahwu al-qur'ani.  - al-nahwu al-qur'ani.  1. 

muhammad iqbal hanafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-misriah.  - al-madrasah al-misriah.  1. 

muhammad iman mohd zaini, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-kufiah.  - al-madrasah al-kufiah.  1. 

nurhafizah abdul sambah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-basariah 69h-286h.  - al-madrasah al-basariah 69h-286h.  1. 

ruhil syamilah rusmizi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-baghdadiah.  - al-madrasah al-baghdadiah.  1. 

nur najihah mokhtar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-andalusiah.  - al-madrasah al-andalusiah.  1. 

murshidah hilmi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa ahmiah al-shahid al-nahwi.  - ahmiah al-shahid al-nahwi.  1. 

suhaila zailani @ hj ahmad, khazri osman.  (2020).  citra dakwah.  - 13. 

tuan nur afifah tuan omar, suhaila zailani @ ahmad.  (2020).  penguasaan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama (smka) dalam memahami fungsi pola imbuhan bahasa arab.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  63-70. 

zafirah hanisah abdul karim, hakim zainal, suhaila zailani @ ahmad.  (2020).  kajian literatur maf'ul mutlaq.  - bitara: international journal of civilizational studies and human sciences.  97-106. 

nurul nadiah mohammad aris, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab ibnu jinni.  - ibnu jinni.  1. 

nurul izzah atirah mohd rasyid, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab al-kisa'i.  - tokoh penahu arab al-kisa'i.  1. 

nurhafizah abdul sambah, ruhil syamilah rusmizi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab tha'lab.  - tha'lab.  1. 

muhammad iqbal hanafi, safwan shafi`e, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  tokoh penahu arab al-zujaji.  - al-zujaji.  1. 

muhammad iman mohd zaini, ahmad syauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab ibn 'aqil.  - ibn 'aqil.  1. 

siti nurhazwani md shah, murshidah hilmi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab rihlah ilmiah al-zamakhshari.  - rihlah ilmiah al-zamakhshari.  1. 

nurul nadiah mohammad aris, nurfathihah tahar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-farra'.  - tokoh penahu arab al-farra'.  1. 

nadzirah norudin, nor firdaus fitri abd hamid, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainall.  (2020).  tokoh penahu arab al- akhafish.  - tokoh penahu arab al- akhafish.  1. 

kaseh abu bakar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  model eec: panduan merekabentuk perkhemahan bahasa dalam talian.  - karnival arabic international e-innovation teaching & learning 2020 (aiitel2020).  1-28. 

nur syahirah azariah azaman, nurain shahidah samsudin, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-khalil ibn ahmad al-farahidi.  - al-khalil ibn ahmad al-farahidi.  1. 

nihal hannani izahar, nur najihah mokhtar, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  hayat al- mubarrad (kehidupan al-mubarrad).  - 1. 

nur aimi salma mohd rafi, nurfarzana huda mohd noor, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster tokoh penahu arab.  - abu al-aswad al-du'ali.  1. 

nurul izzah atirah mohd rasyid, shafikah kamarudin, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  tokoh penahu arab al-ashmuni.  - tokoh penahu arab al-ashmuni.  1. 

muhammad arif yahya, suhaila zailani ahmad.  (2020).  the covid 19 pandemic and challenges faced when implementing online learning by lecturers at the faculty of islamic studies in universiti kebangsaan malaysia.  - 6th international conference on lifelong education and leadership for all iclel 2020.  147. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  analisis simbol terhadap terjemahan sajak "di hadapan al-quran" karya kemala ke dalam bahasa arab.  - jurnal al-anwar.  1-23. 

muhamad khairul anuar zulkepli, md nor abdullah, suhaila zailani @ ahmad.  (2019).  unsur al-ta'rif lafaz al-yamm dan keserasian perkataan dalam al-qur'an.  - e-jurnal penyelidikan dan inovasi (e-jpi).  126-136. 

suhaila zailani, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi & ezad azraai jamsari.  (2019).  improvement in sarf (morphology) competency through gamification at miri national religious secondary shchool (smkami).  - international journal of academic research in business & social sciences. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad & hakim zainal.  (2019).  poster k-novasi p&p ukm 2019.  - pendekatan kolaboratif-aktif dalam mu'askar lughawi. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, siti rohani jasni.  (2019).  poster k-novasi 2019.  - gamifikasi untuk pengukuhan kemahiran morfologi arab. 

nor asyikin hassan adali, suhaila zailani ahmad, kaseh abu bakar.  (2019).  amalan interaksi dalam kelas pembelajaran bahasa arab lisan di ukm.  - bitara : international journal of civilizational studies and human sciences.  124-137. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal.  (2019).  pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  54-70. 

wan siti fatimatul akmal w. hassan, suhaila zailani @ ahmad.  (2019).  strategi dan panduan kesantunan bahasa menurut perspektif islam.  - islamiyyat - the international journal of islamic studies.  117-124. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, muhammad rabbani mazlan.  (2019).  pembelajaran bahasa arab untuk generasi y dan z di malaysia.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  1-16. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2019).  analisis simbol terhadap terjemahan sajak di hadapan al-quran karya kemala ke dalam bahasa arab.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pdp bahasa arab di malaysia 2019.  105-119. 

hazrati yahaya, janudin sardi, mohammad radzi, ibrahim youssef abdelhamid, kaseh abu bakar, suhaila zailani hj ahmad.  (2019).  analysis of m-learning requirements in arabic language learning.  - journal of education and practice.  18-23. 

nabilah halim, suhaila zailani @ ahmad.  (2019).  pengekalan gaya bahasa melayu dalam terjemahan isti'arah.  - asian journal of civilizational studies.  1-12. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal, faizah jusoh, siti rohani jasni, nor asyikin hasan adali & nurul wardah nazifah razali.  (2018).  mahir kosa kata arab melalui permainan sullam al-najah.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, raja muhammad imran raja abdul aziz, syahidrul ashraff zamri.  (2018).  gamifikasi 1 minit, apa kata pelajar?.  - pertandingan k-novasi pengajaran dan pembelajaran 2018.  1. 

nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, maheram ahmad.  (2018).  kombinasi pentafsiran dan penterjemahan dalam tarjuman al-mustafid.  - international journal of west asian studies. 

suhaila zailani @ hj ahmad, salmah ahmad, hakim zainal, kaseh abu bakar.  (2018).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa arab.  - journal of sultan alauddin sulaiman shah. 

noor syafiqah ahamadi palah, suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  gambaran sikap positif masyarakat melayu dan arab melalui peribahasa.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences. 

muhamad khairul anuar zulkepli, md. nor abdullah, suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  analisis al-ma` dalam al-qur`an dari aspek bahasa arab.  - e-jurnal penyelidikan dan inovasi.  107-124. 

ijlal saja, maheram ahmad, suhaila zailani.  (2018).  tinjauan literatur penterjemahan karya sastera arab dan melayu.  - bitara journal.  21-32. 

nor asyikin hasan adali, suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  ilmu bahasa arab menurut perspektif ibn khaldun.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2018).  pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran bahasa arab hari bahasa arab sedunia 2018.  - mu'askar lughawi vi kolaborasi strategik ukm, ilmi dan lmns. 

ibrahim youssef abdelhamid, kaseh abu bakar, suhaila zailani @ hj. ahmad, hazrati yahaya.  (2018).  keberkesanan implementasi gamifikasi dalam pendekatan berpusatkan pelajar terhadap pengajaran bahasa arab bagi penutur bukan jati: satu sorotan literatur.  - asean comparative education research journal on islam and civilization.  18-38. 

azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, izziah suryani mat ressad @ arshad, suhaila zailani @ ahmad, md nor abdullah & zamri ab rahman.  (2018).  prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0. 

nur afiza mazuki & suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  pengajaran dan pembelajaran bahasa arab untuk masyarakat awam di malaysia melalui kaedah pusar.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0. 

nurul iman hussin & suhaila zailani @ hj ahmad.  (2018).  pendekatan mudah pengajaran bahasa arab bagi masyarakat awam.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0. 

wan siti fatimatul akmal w. hassan & suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  kesantunan bahasa dalam masyarakat arab.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0. 

muhamad khairul anuar zulkepli, siti nadiah ismail, md. nor abdullah & suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  al-ma' dalam al-qur'an: kajian leksikografi dan wacana bahasa arab.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0. 

ibrahim youssef abdelhamid, kaseh abu bakar, suhaila zailani @ hj. ahmad, hazrati yahaya, bashasunnahar puasa.  (2018).  pembangunan aplikasi android pembelajaran asas bahasa arab.  - asean comparative education research journal on islam and civilization.  39-59. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi & siti rohani jasni.  (2018).  gamifikasi untuk pengukuhan nahu dan sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  ujian diagnostik morfologi arab (udma) untuk mengesan kelemahan pelajar smka dalam ilmu sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, firuz akhtar mohamad bohari, hakim zainal, izziah suryani mat resad, kaseh abu bakar, maheram ahmad, md nor abdullah, napisah karimah ismail, roziah sidik, salmah ahmad.  (2018).  sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad, suhaila zailani @ ahmad.  (2018).  penyebaran islam melalui kitab-kitab terjemahan dalam aplikasi mudah alih.  - prosiding nadwah ulama nusantara viii. 

nor asyikin hasan adali, suhaila zailani @ ahmad & kaseh abu bakar.  (2018).  amalan interaksi lisan guru dan pelajar dalam pembelajaran bahasa arab lisan di ukm.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii 2018. 

nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ ahmad & salmah ahmad.  (2018).  kaedah terjemahan syeikh abdul rauf al-singkili dalam umdat al-muhtajin.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii 2018. 

dr. suhaila zailani @ ahmad dan encik zulkifli nawawi.  (2018).  mahir bahasa arab melalui permainan papan tasrif.  - impak sekolah @ ukm. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal.  (2018).  perkembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab di universiti malaysia sabah.  - prosiding nadwah ulama nusantaraviii. 

suhaila zailani @ ahmad & zulkifli nawawi.  (2018).  mahir bahasa arab melalui permainan papan pasrif.  - impak sekolah @ ukm. 

suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  peningkatan kecekapan sarf melalui kaedah gamifikasi di smk agama miri (smkami).  - prosiding nadwah ulama nusantara viii. 

tuan nur afifah tuan omar, suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, zulkifli nawawi & nik farhan mustapha.  (2018).  mengesan kelemahan morfologi arab melalui ujian diagnostik morfologi arab (udma) di smk agama miri.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

siti rohani jasni, suhaila zailani, hakim zainal.  (2018).  pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran bahasa arab.  - journal of fatwa management and research. 

raja muhammad imran raja abdul aziz, syahidrul ashraff zamri, noorhaidatul najiha idris, nur kamariah ahmad, nurul syafina rosman, nur diyana azman, najla farahanim zamri, shafiqah abdul kader zailani & suhai.  (2017).  gamifikasi dan promosi kitab tajarub al-umam.  - gamefikasi nusus.  0. 

suhaila zailani @ hj ahmad & salmah ahmad.  (2017).  kajian teks arab = dirasah al-nusus al-arabiah.  - 65. 

faizah jusoh & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  permainan cari kata bahasa arab.  - 83. 

muhamad khairul anuar zulkepli, md nor abdullah & suhaila zailani @ ahmad.  (2017).  al-ma` dalam al-qur`an dari sudut estetika bahasa: satu tinjauan literatur.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah (jsass).  1-12. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  sistem tahkik dalam kajian manuskrip melayu.  - berita harian.  34. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  hikayat 1001 malam perngaruhi sastera melayu, filem malaysia.  - berita harian.  36. 

wan siti fatimatul akmal w. hassan & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  panduan dan strategi kesantunan berbahasa menurut islam.  - international conference on muslim society and thought. ic-must 2017 abstract proceedings. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar & nurul iman mohamad anuar kamal.  (2017).  penerimaan hikayat alf laylah wa laylah dalam kesusasteraan dan kebudayaan melayu.  - prosiding seminar antarabangsa penyelidikan alam melayu.  252-269. 

maheram ahmad, rahmah abd al-wahid abdullah kassim & suhaila ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-saudiah wa maliziya.  - 14. 

kaseh abu bakar, hakim zainal & suhaila zailani.  (2017).  mep: learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  - mep:learner-centered approach for enhancing arabic language skill.  1. 

salmah ahmad & suhaila zailani @ ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 9. 

suhaila ahmad, salmah ahmad, hakim zainal, ezad azraai jamsari.  (2017).  effectiveness of arabic lexicography course through poster presentation.  - international journal of civil engineering & technology (ijciet).  824-833. 

suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

nurul wardah nazifah razali & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  penterjemahan arab-melayu di dalam manuskrip jawi `umdat al-muhtajin`.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vii 2017. 

siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj. ahmad, hakim zainal & nor asyikin hasan adali.  (2017).  permainan sullam al-najah untuk meningkatkan kemahiran kosa kata.  - pertandingan inovasi pnp bahasa arab sempena hari bahasa arab sedunia 2017.  1. 

mohd nur naqiuddin zaid,nor azam mohd sukor, zulfikha senin & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  al-madrasah al-basriah.  - poster kursus pppj 1233 sejarah tatabahasa arab.  1. 

rabitah mohamad ghazali, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  penghasilan peta interaktif dalam pengajaran kursus sejarah dan tamadun islam (sti).  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

nur atikah mazlan, nurul iffah abdol rahim & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  usul al-nahw al-`arabi.  - poster kursus pppj 1233 sejarah tatabahasa arab.  1. 

suhaila zailani @ hj. ahmad & nurul iman mohd anuar kamal.  (2016).  islam di negeri sembilan.  - 13. 

salmah ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad, maheram ahmad.  (2016).  aplikasi tahqiq timur tengah dalam kajian manuskrip alam melayu.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

nur pratiwi, suhaila zailani @ ahmad & salamiah ab. ghani.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 17. 

aini ziyana azri, nur fitriah anis mohd nasri & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta tatawwur al-tafkir al-nahwi.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

nurul abidah yusoff, siti nur fatin farhana yusof & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta al-madrasah al-misriah.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, hakim zainal.  (2016).  aplikasi papan permainan al-mushtaqqat.  - poster k-novasi p&p ukm 2016. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

salmah ahmad, suhaila ahmad.  (2016).  al-lughah al-arabiah lisan al-hadarah fi arkhabil al-malayu.  - international journal of west asian studies (ijwas).  96-106. 

suhaila zailani @ ahmad, rabitah mohamad ghazali & md. nor abdullah.  (2016).  penyelidikan terpimpin siswazah cemerlang.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam.  645. 

khazri osman, suhaila zailani dan ahmad, zulkifli nawawi.  (2016).  istikhdam al-mutarjim al-iliktruni fi dirasat maharat al-kitabah al-arabiyyah lada talabah kulliyyah al-dirasat al-islamiyyah bi al-jamiah al-wataniah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  1-6. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

nus shaidatul akma mat salleh, nur fatihah mohamad `aasri & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta al-madrasah al-kufiah.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

norayah edip, siti attiyah marzuki & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  poster sta al-madrasah al-andalusiah.  - poster sejarah tatabahasa arab.  1. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2016).  tanmiah al-maharat al-sarfiah min khilal al-lu`ab al-ta`limiah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  370-379. 

khazri osman, suhaila zailani @ hj. ahmad & zulkifli nawawi.  (2016).  istikhdam al-mutarjim al-iliktruni fi dirasah maharat al-kitabah al-`arabiah lada talabah kuliah al-dirasat al-islamiah bi al-jami`ah al-wataniah al-maliziah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  88-93. 

suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

nor asyikin hasan adali & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  ilmu bahasa arab menurut perspektif ibn khaldun dalam kitab muqaddimah.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun & warisan islam (tawis) 2016.  151-162. 

salmah ahmad, suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  dawr al-mu`allimin fi ta`ziz al-lughah al-`arabiah li tulab qism al-dirasat al-`arabiah wa al-hadarah al-islamiah.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  409-414. 

suhaila zailani @ ahmad, salmah ahmad, hakim zainal & kaseh abu bakar.  (2016).  istikhdam al-al`ab al-ta`limiah fi tanmiah al-maharat al-sarfiah (aplikasi permainan bahasa dalam memperkasa kemahiran sorof).  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  301-306. 

tuan nur afifah tuan omar & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  aplikasi papan permainan al-mushtaqqat dalam kursus pppj1143 perkamusan arab.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  237-241. 

raihana mohd yusof & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  perbandingan hasil terjemahan berbantukan mesin antara google translate dengan ginger.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi.  183-188. 

nurul wardah nazifah razali & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  analisis kaedah terjemahan dalam karya tafsir melayu pertama: tarjuman al-mustafid.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi.  175-182. 

nurul farhana muhamad sabri & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  kajian penterjemahan peribahasa melayu ke bahasa arab: satu analisis.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  171-174. 

nur afifah fadzil & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dalam kalangan orang awam di malaysia.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  150-153. 

noor syafiqah ahamadi palah & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  peranan kamus dwibahasa arab-melayu dalam penterjemahan frasa idiomatik.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  127-133. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penterjemahan karya sastera: satu tinjauan literatur.  - prosiding icontall 2016 seminar antarabangsa pengajaran bahasa dan sastera arab kepada penutur bukan arab.  50-59. 

noor syafiqah ahamadi palah & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2016).  sorotan literatur padanan terjemahan peribahasa arab dengan peribahasa melayu.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam.  522-534. 

nurul wardah nazifah razali & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  sorotan literatur kaedah terjemahan arab-melayu dalam manuskrip ulama melayu nusantara.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm.  508-521. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  kajian literatur terjemahan arab-melayu di malaysia dan puisi `ayn karya kemala.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam,.  491-507. 

nur adibah alias & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  tahap penggunaan perkamusan arab dalam latihan terjemahan pppj1213 terjemahan arab-melayu-arab 1.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm.  468-490. 

raihana mohd yusof & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  perbandingan hasil terjemahan berbantukan mesin antara google translate dengan ginger.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm.  356-368. 

ahmad fathi ridza mat nor & suhaila zailani & ahmad.  (2016).  ketepatan padanan makna dalam puisi pujian dan penghargaan kepada sultan terengganu.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam.  78-88. 

salamiah ab. ghani, izziah suryani mat resad arshad & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 10. 

nur nabeela ilias, nurul asmak liana bakar, siti aishah ali, nabihah ismail @ ghazali, wan maherah wan muhammad, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-asma` al-mushtaqqat : ma akhadh min ghayruh wadl `ala shay`u mawsuf bi-sifat.  -

saifullah mohd nasri, abdul rahim mohd ali, abu dzar ahmad, ahmad zawawi md yusof, muhammad izzuan zulkifly, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-mushtaqqat.  -

normawiyah suparman, munirah abd ghani, wan afifah megat idrus saiddi, nasibah ismail, nurul shuhada ismail @ musah, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-mushtaqqat.  -

siti nurul izah musa, nurul athirah mohd bakri, sharifah noorhidayah syed aziz, syahidatul aisyah sidek khalid, siti hajar basiron.  (2015).  `ilm al-ishtiqaq.  -

siti fatma mansor, nor arifah mohamed zemudin, juliah mahmod, siti hafizah mohamad nazeer, nurul izzah mohamed, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-asma` al-mushtaqqat.  -

suhaya deraman, fazlina fadzil, jazilah ramly, norsyuhada ashaari, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-ishtiqaq.  -

syaqiq ibrahim, zafrullah mohd sabri, lissailin baharudin, hilmi saparudin, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-asma` al-mushtaqqat.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad, hajah salmah ahmad, hakim zainal dan kaseh abu bakar.  (2015).  kem bahasa arab sebagai medium pemantapan kemahiran bahasa.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

nur adibah alias dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  perbandingan pilihan padanan perkataan antara kamus al-wasit dengan kamus idris al-marbawi.  - seminar antarabangsa kurikulum b.arab: uin syarif hidayatullah jakarta dan fpi. 

mohd nazry zulkifli , suhaila zailani @ ahmad.  (2015).  al-kisa`i.  -

ku nursyarieza ku harith, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2015).  sibawayh.  -

azlia cahyani ngalawi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-madrasah al-misriyyah.  -

nurhidayah hassan, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2015).  abu `ali al-farisi.  -

nur pratiwi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  keresahan pelajar ketika mempelajari bahasa arab.  - al-hikmah.  80-95. 

nur sariyah suhaimi, suahila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-akhfash al-awsat.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

nor azima mohd rodzi, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-madrasah al-andalusiah.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

wardah al-jannah nazri, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  madrasah al-basariah.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

ku syarieza ku harith, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  sibawayh.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

siti nazihah yusof, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-farra`.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

syatirah mohd yusri, suhaila zailani @ hj. amad.  (2015).  ibn malik.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

suhaila zailani @ ahmad, nurul wardah nazifah razali.  (2015).  kegiatan terjemahan ulama melayu nusantara abad ke 16-19 masihi menurut perspektif sarjana melayu semasa.  - international journal of west asian studies (ijwas).  12-23. 

tuan nurafifah tuan omar, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-khalil ibn ahmad.  - poster sejarah tatabahasa arab. 

suhaila zailani @ ahmad, nurul wardah nazifah razali.  (2015).  kegiatan terjemahan ulama melayu nusantara abad ke 16-19 masihi menurut perspektif sarjana melayu semasa.  - international journal of west asian studies (ijwas).  12-23. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  konsep 3k dalam peta minda al-mushtaqqat.  - k-novasi ukm. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  dokumentari tokoh tatabahasa arab.  - inovasi pengajaran dan pembelajaran k-novasi (karnival & kongres pengajaran dan pembelajaran ukm). 

nur afifah fadzil & suhaila zailani @ hj ahmad.  (2015).  faktor pembelajaran bahasa arab dalam kalangan orang awam di malaysia.  - pengajaran & pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  123-131. 

nurul iman mohamad anuar kamal, zamri ariffin & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  pengalaman pembelajaran sastera arab di jabatan pengajian arab dan tamadun islam (jpati): satu sorotan.  - pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  132-145. 

salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj. ahmad & zainuddin ismail.  (2015).  aktiviti al-hiwar al-hur dalam kalangan pelajar fakulti pengajian islam: satu pengalaman.  - pengajaran & pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  146-158. 

suhaila zailani @ hj. ahmad & hajah salmah ahmad.  (2015).  pengetahuan awal tentang ilmu ishtiqaq dalam kalangan pelajar siswazah fakulti pengajian islam, ukm.  - pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  195-212. 

nur pratiwi dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  keresahan pelajar dalam pertuturan bahasa arab.  - pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  107-122. 

raihana mohd yusof & suhaila zailani @ ahmad.  (2015).  perbandingan terhadap terjemahan berbantukan mesin antara perisian (software) dengan atas talian (online).  - prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan.  189-202. 

salmah ahmad & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  al-lughah al-arabiah lisan al-hadarah fi arkhabil al-malayu.  - prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan.  516-523. 

nurul iman mohamad anuar kamal, zamri arifin & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  latar belakang sejarah hikayat kalilah wa dimnah.  - prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan.  154-160. 

nur pratiwi & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2015).  keresahan pelajar dalam mempelajari bahasa arab.  - prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan & kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan.  276-290. 

suhaila zailani @ hj. ahmad & salmah ahmad.  (2015).  konsep 3t dalam peta minda al-mushtaqqat.  - prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan.  26-40. 

maheram ahmad, zulkarnain mohamed, suhaila zailani @ hj. ahmad & hajah salmah ahmad.  (2015).  prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan.  - prosiding seminar pengajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab di institusi pengajian tinggi malaysia peringkat kebangsaan, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, bangi.  579. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2015).  pembinaan bahan audio untuk pembelajaran kendiri kursus maharat al-istima` wa al-fahm di fakulti pengajian islam ukm.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, ukm.  25-39. 

kaseh abu bakar, khadijah halilah abdul rasyid, suhaila zailani and maheram ahmad.  (2015).  essays on the arabian nights.  - 41-50. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  hadis tentang perumpamaan mukmin yang membaca al-quran.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  hassan bin thabit.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  al-sirah al-nabawiyah li ibn hisham.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  risalah abd al-hamid al-katib.  -

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  intro pppj2312 kajian teks arab dan tamadun islam.  -

mohammad fahmi mustafa, siti norhamisah md desa, hasyimah ibrahim dan suhaila zailani.  (2014).  ibnu jinni.  -

nur azura roslan, siti fatimah mohd jais, syolehah agus dan suhaila zailani.  (2014).  ibnu hisham.  -

kahiruzaman kadir, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hj. hashim, khazri osman dan nur syazwina mustapa.  (2014).  keberkesanan kem bahasa arab dalam meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  179-188. 

salamiah ab. ghani, zainuddin ismail dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  aktiviti penceritaan bentuk biografi dalam kalangan pelajar program berterusan jarak jauh (pbjj) : permasalahan dan penyelesaian.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  376-380. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  penilaian kursus perkamusan arab melalui pembentangan poster.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  212-223. 

nur afifah fadzil dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  tinjauan literatur modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab untuk orang awam.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  56-64. 

nur pratiwi, suhaila zailani @ hj. ahmad dan salamiah ab. ghani.  (2014).  kajian terhadap faktor keresahan pelajar dalam kelas maharat al-muhadathah wa al-khatabah.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  19-28. 

zamri arifin, maheram ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad, lazim omar, mohamad zaidin mat @ mohamad, khazri osman, al muslim mustapa & mohd shahrizal nasir.  (2014).  prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, bangi.  522. 

suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & salamiah ab. ghani.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 27-43. 

suhaila zailani @ ahmad, md. nor abdullah dan zamri arifin.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan arab.  - Bab 1:1-6. 

suhaila zailani @ hj ahmad, nur afifah fadzil.  (2014).  penggunaan modul dan buku bahasa arab untuk orang awam.  - jurnal al-hikmah.  65-77. 

suhail zailani@ ahmad, md. nor abdullah dan zamri arifin.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan arab.  - 132. 

suhaila zailani @ ahmad.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan islam.  - 10/105-114. 

nur adibah alias dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab kitab al-ain.  -

nor asyikin hasan adali dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab jamharah al-lughah.  -

nurul syuhada ahmad dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab maqayis al-lughah.  -

mohammad fahmi mustafa dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab lisan al-arab.  -

mohd noor aiman mansor dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab asas al-balaghah.  -

mohd noor aiman mansor.  (2014).  poster perkamusan arab asas al-balaghah.  -

muhammad asyraf zainal dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab al-sihah.  -

ramadanti idrus dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab al-munjid fi al-lughah wa al-a`lam.  -

nor amirah tarmidzi dan suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2014).  poster perkamusan arab muhit al-muhit.  -

farhana nuratiqah redzuan, nur shakilah atiqah, marzieta azman & suhaila zailani.  (2014).  al-imam al-suyuti.  -

suhaila zailani, hakim zainal, salamiah ab. ghani, khazri osman, zainuddin ismail, ummu hani hashim.  (2014).  public need for an arabic language teaching and learning module: using al-qur`an approach.  - mediterranean journal of social sciences.  54-61. 

nurul syuhada ahmad, nur adibah alias, nurul wardah nazifah razali, dan suhaila zailani.  (2014).  sibawayh.  -

salamiah binti ab. ghani, izziah suryani binti arshad & suhaila binti zailani @ ahmad.  (2013).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 213-220(Bab 23). 

suhaila zailani @ ahmad & muhammad bukhari lubis.  (2013).  ali audah : raja terjemahan arab-indonesia.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) v: ulama dan cabaran idealisme semasa / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm. 

suhaila zailani @ hj,ahmad, zainuddin ismail, ummu hani hj. hashim, khazri osman.  (2013).  bahasa arab menerusi al-qur`an (buku 1).  - 126. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2012).  kajian meningkatkan kemahiran asas membaca teks arab melalui kemahiran membaca al-quran dan kaedah latih tubi.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

ummu hani hj. hashim, suhaila zailani @ hj ahmad, salamiah ab. ghani, khazri osman, zainuddin ismail, hakim zainal.  (2012).  rumusan kajian persepsi orang awam terhadap pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran di malaysia.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

khairuzaman kadir, suhaila zailani @ hj. ahmad, khazri osman, ummu hani hashim, nur syazwina mustapa..  (2012).  keberkesanan kem bahasa arab dalam meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

mohd shukari hamzah, khazri osman, moktar hussain, suhaila zailani @ ahmad, salamiah ab. ghani, hakim zainal & zainuddin ismail.  (2012).  persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12): isu-isu pengajaran bahasa arab peringkat tinggi dan menengah.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

suhaila zailani @ ahmad, salamiah ab ghani, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & hakim zainal.  (2012).  modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

suhaila zailani @ hj ahmad, ummu hani hj. hashim, salamiah ab. ghani, khazri osman,4 zainuddin ismail & hakim zainal.  (2012).  modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab menerusi al-quran untuk orang awam di malaysia.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, mohd al-adib samuri, mohd zamro muda, ahmad munawar ismail, muhamad razak idris, hakim zainal, roziah sidik, muhamad faisal asha`ari, salasiah hanin hamjah, fadlan.  (2012).  prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

suhaila zailani @ ahmad, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, ummu hani hashim & zuraida shaadon.  (2012).  teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan /strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012, diterbitkan di ukm bangi, selangor. 

khazri osman, suhaila zailani.  (2012).  tahap penggunaan e-translate dalam penulisan bahasa arab pelajar fakulti pengajian islam.  - language & education conference. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, moktar hussain, faizol azham mohamed, khazri osman, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, ummu hani hashim.  (2012).  penggunaan perisian lecturemaker dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pppy1142 maharat al-istima` wa al-fahm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

salamiah ab. ghani, nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ ahmad, ummu hani hashim dan zuraida shaadon.  (2012).  pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan al-zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

salamiah ab. ghani, suhaila ahmad, ummu hani hashim & maheram ahmad.  (2011).  al-tajribah fi ta`lim maharat al-qiraah fi kuliyat al-dirasat al-islamiyah..  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba`11): wawasan dan cabaran malaysia-china. 

maheram ahmad, mohd shukari hamzah, moktar hussain, zhang hong @ ammar, xue qing guo @ bassam, hakim zainal & suhaila zailani.  (2011).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba11): wawasan dan cabaran malaysia-china.  -

salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj ahmad, ummu hani hj hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa..  (2011).  penerapan kemahiran asas membaca teks arab dalam pengajaran dan pembelajaran maharat al-qiraah di fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

suhaila hj ahmad, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2011).  ahmiyat niqniyat sq3r fi ta`lim maharat al-qiraah al-fahmiyat.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba `11). 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa..  (2011).  tujuan membaca teks arab serta masalah yang dihadapi: satu tinjauan awal di fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

salamiah ab. ghani, izziah suryani binti mat resad @ arshad, suhaila zailani @ ahmad.  (2011).  jasa dan sumbangan tuan guru haji ghazali dalam pengasasan madrasah al-nahdat al-islahiyah, kampung mundok, sungai golok sebagai institusi pendidikan islam di selatan thailand.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

suhaila zailani @ hj ahmad dan nurhasma muhammad saad.  (2009).  padanan kata gantinama dan kata gelaran bahasa melayu dalam teks terjemahan hikayat 1001 malam.  - international conference on languages (upals icl 2009). 

nurhasma muhammad saad dan suhaila zailani @ hj ahmad.  (2009).  penggunaan kata pinjaman bahasa arab dalam enakmen undang-undang keluarga islam di malaysia..  - international conference on languages (upals icl 2009). 

salamiah abd. ghani, moktar hussain, ahmad abd. rahman, muammar ghaddafi hanafiah, mohd shukari hamzah,suhaila hj. ahmad@zailani.  (2008).  maharat al-istima' wa al-fahm.  - 1-182. 

layth su`ud jasim, eeman muhammad `abbas & suhaila zailani.  (2007).  pencapaian muluk al-tawa`if dalam aspek politik dan tamadun di andalus: satu analisis.  - prosiding simposium tamadun islam abad pertengahan ii : politik, ekonomi, sosial dan intelektual era andalusi. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2006).  penterjemahan alf laylah wa laylah.  - 105.