Penerbitan Terkini

chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

nur asyikin yakub, nor ba'yah abdul kadir, suzana mohd. hoesni.  (2020).  prevalance and associated factors of depression among parents with low socio-economic status in the community in kuala lumpur, malaysia.  - journal of health and translational medicine.  238-244. 

suzana mohd hoesni, jamiah manap, siti marziah zakaria.  (2020).  kebimbangan berkomunikasi dengan pasangan dan kepuasan perkahwinan dalam kalangan individu melayu yang berkahwin di lembah klang, malaysia.  - jurnal psikologi malaysia.  218-226. 

siti marziah zakaria, daniella maryam mohamed mokhtar, juliana rosmidah jaafar, suzana mohd hoesni.  (2020).  testing reliability and validity of work - family conflict instrument.  - apprentice innovation & research exhibition.  1. 

suzana mohd hoesni, siti marziah zakaria, jamiah manap.  (2020).  satu kajian tinjauan: kesejahteraan spiritual dan kepuasan perkahwinan dalam kalangan melayu bandar di malaysia.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi).  615-620. 

siti marziah, zakaria, suzana mohd hoesni,n orulhuda sarnon @ kusenin.  (2019).  kesihatan mental wanita dwi peranan di kuala lumpur: pengaruh konflik peranan, sokongan sosial dan gaya pengurusan tekanan.  - 1-7. 

syazwana aziz, salina nen, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2019).  tingkah laku devian dalam kalangan remaja di semenanjung malaysia berdasarkan faktor pemantauan ibu bapa, komunikasi ibu bapa dan religiositi.  - jurnal sains sosial.  93-101. 

siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2019).  cabaran hidup ibu tunggal: kesan terhadap kesejahteraan emosi.  - international journal of education, psychology and counseling.  69-84. 

suzana mohd hoesni & jamiah manap.  (2019).  pandangan positif terhadap kematian.  - isejahtera.  11-13. 

suzana mohd hoesni.  (2019).  menyemarakkan cinta ke arah kesejahteraan perkahwinan.  - isejahtera.  37-38. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohamed.  (2019).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal di lembah klang: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd.nor.  (2019).  pengurusan stress.  - 160. 

suzana mohd hoesni.  (2019).  ingat mati -perkongsian ilmu (bahagian 2).  - you tube. 

jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd. nor, nuraimirah zainun.  (2019).  pengurusan stress.  - 10. 

suzana mohd hoesni.  (2019).  pengurusan stress.  - 8. 

muhamad ariff ibrahim, normahwati mohamad, mohd ahsani a. malek, suzana mohd hoesni, wan shahrazad wan sulaiman.  (2019).  narcissistic personality, love styles and love satisfaction as predictors to infidelity.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-9. 

suzana mohd hoesni, siti marziah zakaria.  (2019).  marital satisfaction and general happiness among urban malays in klang valley.  - international journal of recent technology and engineering.  97-101. 

siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim, suzana mohd. hoesni.  (2019).  life challenges and mental health issues of single mothers: a systematic examination.  - international journal of recent technology and engineering.  48-52. 

uma devi nagalingam, nor ba`yah abdul kadir, suzana mohd. hoesni.  (2019).  the mediating role of work engagement in the relationship between emotional intelligence and organisational commitment among higher education institution lecturers.  - international journal of learning, teaching and educational research.  31-53. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  kepentingan perkahwinan yang bahagia.  - isejahtera. 

norulhuda sarnon, nor jana saim, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, chong sheau tsuey, khadijah alavi.  (2018).  meneroka peranan remaja tidak terkawal ke atas isu keluarga: ke arah memahami self discovery remaja keluarga disfungsi.  - jurnal psikologi malaysia. 

nor bayah abdul kadir, suzana mohd. hoesni, siti marziah zakaria, hilwa abdullah,noordeyana tambi, mimi hanida abdul mutalib.  (2018).  the correlates of conflict and behavioural difficulties on the negative affect in at-risk youth in malaysia.  - jurnal psikologi malaysia. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  meningkatkan cinta dalam perkahwinan.  - i-sejahtera. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  sikap suka ikut trend undang padah.  - kosmo. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  curang di tempat kerja perlu dibendung.  - kosmo. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  sifat ego punca banyak kes cerai.  - kosmo. 

jamiah manap, suzana mohd hoesni, mohd rezal hamzah.  (2018).  family communication amongst conventional malay man.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  238-252. 

suzana mohd hoesni, nor ba`yah abdul kadir, sarah waheeda muhammad hafidz.  (2018).  kecerdasan emosi dan kepuasan perkahwinan dalam kalangan melayu bandar.  - jurnal psikologi malaysia. 

nurain nadia azmi, nor ba`yah abdul kadir, suzana mohd. hoesni.  (2018).  gender dan pencapaian akademik: literatur bersistematik.  - jurnal psikologi dan kesihatan sosial. 

siti marziah zakaria, norulhuda sarnon, faradillah iqmar omar, suzana mohd hoesni & nurul shafini shafurdin.  (2018).  hubungan antara konflik peranan, sokongan sosial dan kesejahteraan emosi wanita dwi-peranan di lembah klang.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-7. 

siti marziah zakaria, norulhuda sarnon, faradillah iqmar omar, suzana mohd hoesni, nurul shafini shafurdin.  (2018).  hubungan antara konflik peranan, sokongan sosial dan kesejahteraan emosi wanita dwi-peranan di lembah klang.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah. 

suzana mohd hoesni & intan hashimah mohd hashim.  (2018).  kepuasan perkahwinan dan kebahagiaan umum dalam kalangan melayu bandar di lembah klang.  - the 7th international conference on social sciences and humanities (icosh ukm 2018). 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni & jamiah manap.  (2018).  laporan interim kesejahteraan psikologi ibu tunggal di selangor: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

siti marziah zakaria, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohammad.  (2018).  kesejahteraan emosi golongan ibu tunggal: cabaran hidup sebagai ibu tunggal.  - the 9th asian association of indigenous and cultural psychology conference (aaicp 2018). 

nor azzatunnisak mohd khatib, roseliza murni ab. rahman, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2018).  kesahan dan kebolehpercayaan instrumen skala belas kasihan kendiri (sbkk) versi bahasa melayu.  - jurnal psikologi malaysia. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  aktiviti melancong membantu bina aura positif.  - kosmo! horizon. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  psychologist raises alarm on individualistic attitudes.  - malay mail online.  1-6. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  jangan tersalah pilih makanan tambahan.  - kosmo! online. 

khaidzir hj ismail, fatimah wati halim & suzana mohd hoesni.  (2018).  islam dan psikologi.  - 14. 

suzana mohd hoesni.  (2018).  puas miliki nombor pendaftaran unik.  - kosmo!. 

siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohammad.  (2018).  kesejahteraan emosi golongan ibu tunggal: cabaran hidup sebagai ibu tunggal.  - asian association of indigenous and cultural psychology (aaicp) international conference. 

mohdkhatib nor azzatunnisak, abrahman roseliza-murni, jamiah manap dan suzana mohd hoesni.  (2017).  selecting appropriate happiness measures and malleability: a review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1082-1099. 

ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, norulhuda sarnon, suzana mohd. hoesni & mohd norahim mohamed sani.  (2017).  pengintegrasian semula dalam komuniti bagi bekas penagih dadah menjalani pemulihan 12-24 bulan dengan bekas penagih mengikuti penyingkatan tempoh pemulihan 6-11 bulan6.  - prosiding persidangan kerja sosial kebangsaan 2017.  171-181. 

suzana mohd hoesni, jamiah manap dan ezarina zakaria.  (2017).  komunikasi positif dalam perkahwinan orang melayu bandar di lembah klang.  - international conference of social sciences and humanities 2017 (icosh-ukm 2017).  354-363. 

suzana mohd hoesni.  (2017).  bakal guru perlu jalani pemeriksaan mental.  - kosmo - rencana utama.  1. 

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

fatin nabilah abu hassan, syaidatun nazirah abu zahrin, suzana mohd hoesni,.  (2017).  faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku prososial dan impaknya terhadap sebuah ketamadunan: satu kajian tinjauan.  - sains insani.  55-62. 

suzana mohd hoesni, jamiah manap, ezarina zakaria nor ba yah abdul kadir, wan shahrazad wan sulaiman dan sarah waheeda muhammad hafidz.  (2017).  love and marriage.  - faseh.  90-91. 

suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

suzana mohd hoesni.  (2017).  narcisism.  - malaysian digest.  1. 

fauziah ibrahim, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad.  (2017).  street crimes in malaysia: a phenomenological approach.  - faseh- fssk research highlights.  92-93. 

suzana mohd hoesni.  (2017).  post cny holiday blues? here`s how to beat them.  - malaysian digest.  1. 

suzana mohd hoesni.  (2017).  love is in the air.  - new straits times.  6-7. 

suzana binti mohd hoesni, jamiah manap dan ezarina zakaria.  (2017).  komunikasi positif dalam perkahwinan orang melayu bandar di lembah klang.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-13. 

suzana mohd hoesni, jamiah manap, ezarina zakaria, nor ba yah abdul kadir, wan shahrazad wan sulaiman & sarah waheeda muhammad hafidz.  (2017).  membina skala cinta dalam kalangan orang melayu yang berkahwin dan menentukan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu bandar yang berkahwin.  - a model of adolescents` r. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, indriaty ismail, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, suzana mohd hoesni & norulhuda sarnon @ kusenin.  (2016).  pembangunan modul tasawuf islam dalam menangani krisis mental di kalangan pesakit mental di hospital tanjung rambutan ulu kinta perak dan keberkesanannya.  - kesedaran dan persepsi pe. 

fatin nabilah abu hassan, syaidatun nazirah abu zahrin, suzana mohd hoesni.  (2016).  faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku prososial dan impaknya terhadap sebuah ketamadunan: satu kajian tinjauan.  - seminar tamadun, etnik dan turath islami (i-stet) 2016.  1-9. 

siti nurraihan firdaus binti abdul razak, suzana mohd hoesni, ezarina zakaria dan rozmi ismail.  (2016).  hubungan antara konflik kerja keluarga dengan daya tindak diadik suatu kajian rintis.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis)2016.  1049-1055. 

zaizul ab rahman, mohd. nasir omar, ahmad sunawari long, jaffary awang, roslee rajikan, suzana mohd hoesni , mohd. al adib samuri.  (2016).  pemindahan modul psikologi agama di jabatan usuluddin dan falsafah universiti kebangsaan malaysia ke pusat pemulihan dalam komuniti (rumah impianku) sepang.  - teras tiga golongan renta. 

suzana mohd hoesni, nor ba`yah abdul kadir, wan shahrazad wan sulaiman & sarah waheeda muhammad hafidz.  (2016).  love and marital satisfaction among urban malays: comparing three groups length of marriage.  - jurnal psikologi malaysia.  32-41. 

suwaibah zakaria, suzana mohd hoesni, roseliza murni ab rahman dan zainah ahmad zamani.  (2016).  exploratory factorial analysis (efa) bagi parental sleep attitude scale (psas) versi bahasa melayu.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  173-184. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, nasrudin subhi dan mohd suhaimi mohamad.  (2016).  meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti.  - nilai sosial, esteem kend. 

ezarina zakaria, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, muhammad saleem, suzana mohd. hoesni, jamiah manap.  (2015).  drug law enforcement dilemmas in practicing discretion of the needle and syringe exchange program (nsep).  - science international (lahore).  6335-6340. 

uma devi nagalingam, fatimah omar, nor ba`yah abdul kadir and suzana mohd.hoesni.  (2015).  the reliability and factor analysis of utrecht work engagement scale (uwes-17).  - proceedings of usm international conferences on social sciences 2015.  633. 

siti nurraihan firdaus abdul razak, suzana mohd hoesni, ezarina zakaria, rozmi ismail.  (2015).  the role of dyadic coping to marital quality - the conceptual paper.  - procedia social and behavioral sciences.  911-916. 

suzana mohd hoesni, ezarina zakaria, nasrudin subhi, khadijah alavi & wan azreena wan jaafar.  (2015).  mengenalpasti perkaitan di antara cinta dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu.  -

ezarina zakaria, norulhuda sarnon@kusenin, fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2015).  kontroversi program pertukaran jarum suntikan dan picagari : jarum halal tapi dadah haram..  - impak kongres 2015@ukm. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

sarah muhammad hafidz, fatimah omar, wan shahrazad wan sulaiman, suzana mohd hoesni.  (2014).  exploring dimensionality of counterproductive work behaviour (cwb) in malaysia.  - 28th international congress of applied psychology (icap). 

khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni.  (2014).  understanding the factors of children missing/running away from home in malaysia.  - jurnal teknologi (social sciences).  66(1):1-6. 

suzana binti mohd hoesni, wan azreena binti wan jaafar, nasrudin bin subhi, ezarina binti zakaria, khadijah binti alavi.  (2014).  meneroka konsep cinta di kalangan orang melayu daripada tiga generasi perkahwinan: kajian eksplorasi.  -

sarnon, n., alavi, k., hoesni, s. m., mohamad, m. s., nen, s.,.  (2013).  exploring the family factors in infuencing problems of runaway children.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(S):113-124. 

mohamad, m. s., hoesni, s. m., subhi, n., sheau tsuey chong, sarnon, n. and nen, s..  (2013).  family experiences of caring among caregivers of schizophrenia patients.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(2):393-406. 

s. m. hoesni, i. h. m. hashim & w. m. h. sarah.  (2013).  exploring expressions of marital love prototype among married urban malays.  - asian social science.  9(2):245-256. 

rabiah abdul latiff, wan shahrazad wan sulaiman, suzana hoesni.  (2013).  pengaruh tekanan keibubapaan terhadap kemurungan postpartum dalam kalangan wanita baru bersalin.  - journal of psychology and human development.  1:12-21. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim & suzana mohd hoesni..  (2013).  meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukkan strategi intervensi dan perlindungan.  - nilai sosial, esteem kend. 

salina nen, khadijah alavi, fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni, norulhuda sarnon.  (2013).  missing children and parental struggle: from chaos to coping.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(S):17-30. 

hoesni, s. m., subhi, n., alavi, k. and wan azreena, w.j..  (2013).  exploring love and marital satisfaction among married malay males.  - pertanika journal of social science and humanities.  59-68. 

jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nurulhuda sarnon, salina nen, fauziah ibrahim dan suzana mohd hoesni.  (2012).  profil kanak-kanak hilang/lari daripada rumah di malaysia: satu pendekatan fenomenologi.  - seminar hasil penyelidikan kpt bil.1/2012 / universiti kebangsaan malaysia. 

suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohamad, sarah waheeda mohd hafidz, sheau tsuey chong, nasrudin subhi.  (2012).  meneroka konsep cinta dalam perkahwinan dalam kalangan melayu bandar yang akan berkahwin.  - e-bangi.  7(1):76-83. 

hafidz, s.w.m., hoesni, s.m. & fatimah, o.  (2012).  the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior.  - asian social science.  8(9):32-37. 

wan shahrazad, w. s., suzana mohd hoesni & chong, s. t..  (2012).  investigating the factor structure of the love attitude scale (las) with malaysian samples.  - asian social science.  8(9):66-73. 

salina nen, fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni, zaizul abdul rahman.  (2012).  kajian kes inses bapa-anak perempuan: memahami pengalaman dari perspektif mangsa.  - jurnal e-bangi.  7(1):46-58. 

nasrudin subhi, radhiah abu bakar, norazura ahmad, suzana mohd hoesni, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2012).  hubungan seksual remaja: antara cinta dan nafsu.  - e-bangi.  7(1):15-25. 

i. fauziah, a. khadijah, m.a. noremy, n. sarnon, z.m. lukman, s.m. mohamad, n. subhi, s. nen and m.h. suzana.  (2012).  the role of family towards current adolescence challenges: drug prevention and living without drugs.  - the social sciences.  7(2):341-345. 

jamiah manap, arena che kasim, suzana mohd hoesni, salina nen, fazilah idris, fatihah ghazali.  (2012).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - world conference on psychology and sociology 2012. 

khadijah alavi, sara aziz abdul ghani aziz, suzana mohd hoesni, salina nen, fauziah ibrahim, n. subhi dan mohamad s.m..  (2012).  kesedaran bencana berasaskan pendidikan komuniti: persediaan memperkasa kesejahteraan individu dan masyarakat.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

sarnon, n., mohamad, m. s, fauziah, i, alavi., k., nen, s., hoesni, s.m, zaizul, r., wan azreena, j..  (2012).  hamil luar nikah: memahami remaja sebagai asas intervensi keluarga.  - e-bangi.  Vol.7, no 11, 121-130. 

suzana mohd hoesni.  (2012).  cinta: pengukuh ikatan kekeluargaan.  - minda. 

sheau tsuey chong, pei shan teh, juliana rosmidah jaafar, samsudin a. rahim, subhi, n., nor ba`yah abdul kadir, hoesni, suzana mohamad, mohamad, s. m., nen, s., sarnon, n., er, a.c..  (2012).  pemantauan ibu bapa kepada pembentukan emosi negatif dan motivasi pencapaian remaja.  - persidangan icosh ukm 2012, fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm. 

hoesni, s. m., hashim, i. h. m., ab rahman, z..  (2012).  a preliminary study: what is love in a marriage?.  - asian social science.  8(9):57-65. 

zaizul ab. rahman, ahmad sunawary long, faudzi naim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni, ab. aziz mohd zain, fakhrul adabi abdu.  (2012).  the attributions of academic and co-curricular success of malay and chinese students in universiti kebangsaan malaysia.  - international journal of business and social science.  257-267. 

lukman, z.m., rohany nasir, fauziah, i., sarnon, n., sheau tsuey, c., mostafa kamal, m., mohamad, m.s., zainah, a.z., subhi, n., fatimah, o., nen, s., hoesni, s.m., khairudin, r. and rusyda, h.m..  (2011).  the relationship between dysfunctional family and the involvement of children in prostitution.  - world applied sciences journal.  12:7-12. 

salina nen, nasrudin subhi, mohd. suhaimi mohamad, kamaruzaman jusoff, chong sheau tsuey, norulhuda sarnon, suzana mohd. hoesni, wan azreena wan jaafar.  (2011).  malaysian professionals` beliefs in child sexual abuse disclosure.  - world applied sciences journal.  12:40-45. 

sheau tsuey chong,mohamad, m.s.hoesni, s.m.lukman, z.m fauziah, i. sarnon, n. nen, s.subhi, n. alavi, k. aeslina abdul kadir.  (2011).  generalized trust and organized group membership among young australians.  - world applied sciences journal.  12:58-62. 

n.sarnon, i.baba, kamaruzaman jusoff,sheau tsuey chong, w.j.azreena,n.salina, s.m.hoesni, n.subhi, s.m.mohamad, i.fauziah, z.m.lukman and k.alavi.  (2011).  psychosocial reactions of injecting drug users`(idu) towards needle syringe exchange program in malaysia.  - world applied sciences journal.  12:80-84. 

mohamad, m. s., sheau tsuey chong, hoesni, s. m., subhi, n., sarnon, n. & nen, s..  (2011).  family caregivers experiences using community mental health services in malaysia.  - e-bangi.  6:142-154. 

s.m. hoesni, i.h.m. hashim, sheau tsuey chong, m.s. mohamad, kamaruzaman jusoff, n. subhi, n. sarnon, s. nen and z.m. lukman.  (2011).  subjective meanings and expressions of marital love among soon-to-be-married urban malays.  - world applied sciences journal.  12(12):25-28. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, wan azreena wan jaafar, salina nen, zaizul abd rahman, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, chong sheau tseuy.  (2011).  motivasi meninggalkan tingkah laku berisiko dalam kalangan pengguna dadah secara suntikan.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

nen, s., astbury, j., subhi, n., alavi, k., lukman, z. m., sarnon, n., fauziah, i., hoesni, s. m., mohamad, m. s..  (2011).  the impact of vicarious trauma on professionals involved in child sexual abuse cases (csa).  - pertanika journal of social science and humanities.  19(S):147-155. 

n. subhi, d. geelan, s. nen, i. fauziah, m.s. mohamad, z.m. lukman, k. alavi, s.m. hoesni and h.m. rusyda.  (2011).  sexual identity and sexual fluidity among gay men and lesbians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  19(S):163-172. 

n. subhi, d. geelan, m. mcmahon, kamaruzaman jusoff, s. m. mohamad, n. sarnon, s. nen, s. m. hoesni, sheau tsuey chong, i. fauziah & khadijah alavi.  (2011).  a better understanding of the potential conflict between christianity and homosexuality.  - world applied sciences journal.  12(SE):;13-19. 

subhi, n., mohamad, s. m., sarnon, n., nen, s., hoesni, s. m., khadijah alavi & sheau tsuey chong.  (2011).  intrapersonal conflict between christianity and homosexuality: the personal effects faced by gay men and lesbians.  - e-bangi.  5(2):177-190. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, faudzi naim badaruddin, jaffary awang, ahmad sunawary long, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni, ab. aziz mohd zain, fakh.  (2011).  faktor dorongan jenayah rogol di malaysia dan program pemulihannya: kajian di penjara sungai udang, melaka.  - proceeding of international conference on islamic civilization and malay identity 2011 (icicmi 2011). 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, mohd nasir omar, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni...et.al..  (2011).  faktor-faktor dalaman penyebab berlakunya jenayah rogol menurut ulama islam di malaysia.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, mohd nasir omar, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni...et.al..  (2011).  fenomena rogol menurut pandangan ulama islam.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, samsudin abdul rahim, nurhana zainal, subhi, n., nen, s., hoesni, suzana mohamad, mohamad, s.m., sarnon, n., denise koh.  (2011).  motivasi diri dan dorongan ibu bapa terhadap minat akademik remaja: kajian kes di perumahan rakyat pantai dalam, kuala lumpur.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

mohamad, s. m., subhi, n., kamaruzaman jusoff, w.j. wan azreena, sheau tsuey chong, fauziah, i., sarnon, n., salina, n., lukman, z. m., hoesni, s. m., alavi, k..  (2011).  psychological outcomes of family caregivers of mental illness patients.  - world applied sciences journal.  12 (01-06): 1-6. 

sarnon n., baba i., mohamad m.s., wan azreena w.j., lukman z.m., subhi n., hoesni s.m., fauziah i., nen s., rusyda h.m., nur saadah m.a..  (2011).  characteristics of injecting drug users in needle syringe exchange program (nsep).  - pertanika journal of social science and humanities.  19:129-138. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, faudzi naim badaruddin, ahmad sunawary long, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni, ab. aziz mohd zain, fakh.  (2011).  kes rogol dalam kalangan peribumi di penjara sungai udang, melaka: satu analisis profail.  - seminar kebangsaan isu-isu orang asli dan peribumi 2011. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, faudzi naim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni, ab. aziz mohd zain, fakhrul adabi abdul kadi.  (2011).  stres, kesihatan mental, kepuasan kehidupan dan daya tindak : satu kajian dalam kalangan keluarga dalam isu pembahagian harta pusaka.  - prosiding persidangan serantau isu-isu semasa iv. 

zaizul ab. rahman, zakaria stapa, faudzi naim badaruddin, jaffary awang, mazlan ibrahim, indriaty ismail, norul huda sarnon @ kusenin, suzana mohd hoesni, ab. aziz mohd zain, fakhrul adabi abdul kadi.  (2011).  a study of personality profile of rape perpetrators among prisoners in kajang prison with specific emphasis on aggression, psychopathy and empathy.  - prosiding persidangan serantau isu-isu semasa iv. 

wan azreena wan jaafar, suzana mohd. hoesni, arena che kasim, norulhuda sarnon.  (2010).  persepsi ibu bapa terhadap pusat penjagaan kanak-kanak yang berkualiti.  - jurnal psikologi malaysia.  24:123-136. 

fatimah abdullah, sarnon, n, hoesni s.m., wan azreena, w.j..  (2008).  dari halaman rumah ke hadapan layar: pola bermain dan fungsinya kepada perkembangan kanak-kanak.  - e-bangi.  3(1):1-14. 

fatimah abdullah, norulhuda sarnon@kusenin, suzana mohd hoesni, wan azreena wan jaafar.  (2008).  dari halaman rumah ke hadapan layar: pola bermain dan fungsinya kepada perkembangan kanak-kanak.  - jurnal e-bangi: jurnal elektronik fakulti sains sosial dan kemanusiaan.  3(1):1-14. 

noralina omar, khaidzir hj ismail, hanina halimatussadiah hamsan & suzana mohd hoesni.  (2006).  kesejahteraan manusia: perspektif psikologi.  - 42-50(4). 

aminudin mohd yusof, arifin hj zainal, khaidzir hj ismail, fatimah wati halim, suzana mohd hoesni & mastura mohamad.  (2005).  prasangka antara etnik di malaysia.  - prosiding seminar irpa rmk-8 kategori ear2005. 

aminuddin mohd yusof, arifin hj zainal, khaidzir hj ismail, fatimah wati halim, suzana mohd hoesni dan mastura mohamad..  (2005).  prasangka antara kaum di kalangan wanita: perbezaannya dengan lelaki.  - jurnal psikologi malaysia.  19(2005):13-24. 

khaidzir hj ismail, hanina halimatusaadiah hamsan, suzana m hoesni & rumayah juhari.  (2003).  remaja resilen dalam keluarga berisiko.  - jurnal kerja sosial malaysia.  2(1):63-83. 

suzana binti mohd. hoesni.  (2003).  profil cara gaya cinta perempuan melayu bujang.  - jurnal psikologi dan pembangunan manusia.  19:125-140.