Penerbitan Terkini

rosniza aznie che rose, mazrin rohizaq che rose, rosmiza mohd zainol, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2020).  rural community transformation and fertility transition in malaysia.  - international journal of advanced and applied sciences.  28-35. 

sadiq mukhtar, rosniza aznie che rose, lam kuok choy.  (2020).  profiling internal forced migrants in northeastern nigeria :a geographical analysis.  - social and management research journal.  289-309. 

rosniza aznie binti che rose;mohd. fuad bin mat jali;mokhtar bin jaafar;lam kuok choy;novel anak lyndon.  (2020).  pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga.  -

lam kuok choy, mokhtar jaafar, layal abdul rahim halime, nur hakimah asnawi, rosniza aznie che rose.  (2020).  analysis of land use and land cover change of sidon city, lebanon.  - geografia-malaysian journal of society and space.  108-120. 

daramola japheth, lam kuok choy, mohd. ekhwan toriman, mokhtar jaafar.  (2020).  relationships between basin area and sediment yield upstream shiroro reservoir, north-central nigeria..  - geografia-malaysian journal of society and space.  26-44. 

aisyah sabirah basharuddin, rosniza aznie che rose, kadaruddin aiyub, novel lyndon, lam kuok choy, mohd yusof hussain.  (2020).  proses pembandaran dan kesannya terhadap kesejahteraan sosial warga tua di pinggiran kuala lumpur.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skim xvi 2020).  353-356. 

abdul aziz marzuki, rosniza aznie che rose, kadaruddin aiyub, novel lyndon, lam kuok choy, mohd yusof hussain.  (2020).  pengaruh penuaan penduduk bandar terhadap keperluan kemudahan awam mesra wargatua.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skim vxi 2020).  349-352. 

rosniza aznie che rose, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad mat jali.  (2020).  kesejahteraan keluarga dalam landskap sosial pekebun kecil kelapa sawit.  - majalah impak, ukm.  13-14. 

khairul nizam abdul maulud;mohd. ekhwan bin toriman;mokhtar bin jaafar;che abd. rahim bin mohamed;zaidi bin che cob;wan mohd. lotfi bin wan muda;wan juliana bt. wan ahmad;norhayati bt. ahmad;firdaus bin mohamad hamzah;lam kuok choy;mohammad khairul faizi.  (2020).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan di sekitar batuan tengah dan tubir selatan.  -

khairul nizam abdul maulud, sharifah mastura bt. syed abdullah, wan juliana bt. wan ahmad, lam kuok choy, syarina binti md sah, mohd zulfahmie bin mohamat zawawi, nur khairun ayuni binti jusoh sukri.  (2019).  identifying the impacted area of the central forest spine by using temporal satellite image.  - 1-6. 

mastura binti mahmud;mohd. yusof bin abdullah;musa zainal abidin bin othman;ruzy suliza hashim;mohd. ekhwan bin toriman;mohd azlan shah bin zaidi;suhana binti saad;haslina binti arshad;mustazar bin mansur;lam kuok choy;mohd adib bin ismail;nurul safaniza.  (2019).  kajian smart mamak.  - 1-7. 

khairul nizam abdul maulud, wan shafrina wan mohd jaafar, sharifah mastura syed abdullah, syarina md sah,wan juliana wan ahmad, kuok choy lam, mohd zulfahmie mohamat zawawi, nur khairun ayuni jusoh sukri.  (2019).  identification of degradation areas in the central forest spine of perak and kedah through geospatial imagery database.  - proceedings of ipi research colloquium 2018.  97-100. 

rosniza aznie che rose, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar.  (2019).  happiness matters. family wellbeing among mpob oilpalm smallholders.  - mpob november 2019.  3. 

rosniza aznie che rose, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar.  (2019).  family planning practices among oil palm smallholders community.  - mpob november 2019.  10. 

japheth daramola, toriman m. ekhwan, ekundayo joseph adepehin, j. mokhtar, kuok choy lam, ah choy er.  (2019).  seasonal quality variation and environmental risks associated with the consumption of surface water: implication from the landzun stream, bida, nigeria.  - heliyon.  1-11. 

j. daramola, t.m. ekhwan, j. mokhtar, k.c. lam, g.a. adeogun.  (2019).  estimating sediment yield at kaduna watershed, nigeria using soil and water assessment tool (swat) model.  - heliyon.  1-8. 

rosmiza m. z., mimi halida ghazali, christina andin, lam kuok choy.  (2019).  pengaruh sistem sokongan terhadap kelangsungan program transisi kerjaya keusahawanan agro tanaman cendawan kepada murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran.  - international journal of modern trends in social sciences.  83-98. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  reliability of geographic information system-spatial thinking skills (gis-sts) module.  - international journal of recent technology and engineering.  512-518. 

noorazuan md hashim, zaini sakawi, lam kuok choy, mokhtar jaafar, rosniza aznie che rose, nor hisyifa ahmad.  (2019).  penentuan model adaptasi terhadap kemudahterancaman kenaikan aras laut di selangor, malaysia.  - e-bangi: journal of social science and humanities.  1-15. 

noorazuan md hashim, zaini sakawi, lam kouk choy, mokhtar jaafar, rosniza aznie che rose, nor hasyifa ahmad.  (2019).  tahap kesedaran komuniti pinggir pantai terhadap kenaikan aras laut.  - geografia online malaysian journal of society and space.  69-83. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  keberkesanan geographic information system (gis) terhadap kemahiran berfikir secara ruang (kbr) dalam kalangan pelajar geografi.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6.  1352-1366. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  keberkesanan geographic information system (gis) dalam mencungkil minat pelajar terhadap mata pelajaran geografi di sekolah menengah.  - malaysian journal of society and space.  64-79. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  the effectiveness of google earth pro (gep) application as a teaching tools (it) for geography subject in high school.  - religacion.  542-551. 

abubakar magaji jibrillah, mokhtar jaafar, lam kuok choy.  (2019).  monitoring vegetation change in the dryland ecosystem of sokoto, northwestern nigeria using geoinformatics.  - indonesian journal of geography.  9-16. 

sharifah mastura, khairul nizam,ahmad abas, mohd shahrul,mohd marzuki,mohd talib,rakmi,norghani,kamisah,lilia,zaini,rosniza,lam,mokhtar,novel,syarina,aslinda,ahmad tarmizi,azizah,khirunisa.  (2019).  loading analysis and carrying capacity study in pasir gudang.  - 1-384. 

azmaliza kamis, lam kuok choy.  (2019).  analisis trend kes denggi mengikut daerah di semenanjung malaysia tahun 2012-2016.  - buletin gis dan geomatik.  1-17. 

mokhtar jaafar,kadaruddin aiyub, lam kuok choy, mohd azlan abdullah.  (2019).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  1-128. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, mastura mahmud, noorazuan md. hashim, rosmiza mohd zainol, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, azahan awang, junaidi awang besar, mohd azlan abdullah.  (2019).  dokumen konsolidasi kurikulum prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  -

rawshan ara begum, khairul nizam abdul maulud, sofia ehsan, lam kuok choy, nor aslinda awang.  (2018).  senario perubahan aras laut di kawasan rendah.  - 13. 

lam kuok choy, layal abdul rahim halime & mokhtar jaafar.  (2018).  monitoring the land-use/land-cover changes and modelling the urban expansion in sidon city of lebanon.  - proceedings acrs 2018 39th asian conference on remote sensing. 

lam kuok choy, ekhwan toriman & mastura mahmud.  (2018).  laporan penyelidikan kra-2017-001: pemetaan lokasi kedai dan pembangunan pangkalan data gis projek smart mamak.  -

lam kuok choy.  (2018).  rainfall variability and remote sensing analysis for monitoring and modelling vegetation anpp in semiarid environment.  - proceedings acrs 2018 39th asian conference on remote sensing. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy.  (2018).  validity of module geographic information system-spatial thinking skills (gis-sts).  - international journal of engineering and technology.  427-430. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, mokhtar jaafar, lam kuok choy & azmi awang.  (2018).  aplikasi pemetaan gis dalam sistem pengesan geopolitik di kawasan parlimen sri gading, johor.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-15 (skim xv). 

sadiq mukhtar, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, amina ummulkhair ibrahim bibi-farouk.  (2018).  boko haram and the geopolitics of forced migration in nigeria.  - journal of international studies.  51-63. 

lam kuok choy, nik nurul hidayah mohd noor.  (2018).  kajian perubahan guna tanah menerusi aplikasi penderiaan jauh.  - geografia malaysian journal of society and space.  108-124. 

azmaliza kamis, lam kuok choy.  (2018).  aplikasi gis dalam penilaian kawasan berisiko tinggi wabak denggi di semenanjung malaysia tahun 2016.  - geografia: malaysian journal of society and space.  41-56. 

a. alnaimat, m. jaafar, k. c. lam.  (2018).  the susceptibility of landslide hazard management & mitigation measures via malaysian pwd operational capabilities & nsmp 2009-2022.  - revista produção e desenvolvimento. 

nur hakimah asnawi, puziah ahmad, lam kuok choy, mohammad syahir aiman abd khair.  (2018).  land use and land cover change in kuala lumpur using remote sensing and geographic information system approach.  - journal of built environment, technology and engineering,. 

lam kuok choy, zanisah man, mastura mahmud & abubakar magaji jibrillah.  (2018).  the remote sensing of land cover dynamics in the tasek bera wetland ramsar site of malaysia: implications for sustainability.  - proceedings the eleventh international malaysian studies conference (msc11). 

abubakar magaji jibrillah, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2018).  climate change manifestations and impacts in the sokoto close-settled zone, northwestern nigeria.  - akademika. 

lam kuok choy, noorazuan md hashim, mokhtar jaafar.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 143. 

lam kuok choy, noorazuan md hashim, mokhtar jaafar.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 4. 

nur hakimah asnawi, lam kuok choy, rosniza aznie che rose, mohd azlan abdullah @ alit merang.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 15. 

amirah audadi madzen, lam kuok choy, nur hakimah asnawi, rosmiza mohd zainol.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 12. 

lam kuok choy, mokhtar jaafar, sharifah mastura syed abdullah.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 21. 

noorazuan md hashim, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 2. 

khairul nizam abdul maulud, sharifah mastura syed abdullah, wan juliana bt. wan ahmad, wan shafrina wan mohd jaafar, lam kuok choy, syarina binti md sah & nur khairun ayuni binti jusoh sukri.  (2018).  identifying the impacted area of the central forest spine by using temporal satellite image.  - seminar pembentangan kemajuan dan hasil penyelidikan geran kursi perubahan iklim ukm ysd. 

mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, lam kuok choy & mohd azlan abdullah.  (2018).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi. 

abubakar, m.j., mokhtar, j. & lam. k.c..  (2018).  monitoring the health of dryland ecosystem across north-western nigeria using multi-temporal modis-ndvi remote sensing data.  - fudma journal of science. 

khairul nizam abdul maulud, wan hanna melini wan mohtar, rawshan ara begum, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2018).  senario perubahan aras laut di kawasan rendah.  - 14. 

sadiq mukhtar, rosniza aznie, c.r., lam, k.c., mokhtar, j., kadaruddin aiyub, toriman, m.e..  (2018).  spatio-temporal analysis of internal forced migration in northeastern nigeria.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

ab samad kechot, novel lyndon, mohd nor shahizan ali, rahim aman, shahidi abdul hamid, ahmad azmi ariffin, lam kuok choy dan khazri osman.  (2018).  kajian dasar kebudayaan kebangsaan.  - 100. 

lam kuok choy, nor ahya shahirah mohd ramly, amirah audadi madzen, nur hakimah asnawi.  (2018).  perbandingan pemetaan spatial kepadatan penduduk pulau pinang menggunakan kaedah koroplet dan dasimetrik.  - geografi. 

lam kuok choy & nor ahya shahirah mohd ramly.  (2017).  perbandingan pemetaan spatial kepadatan penduduk pulau pinang menggunakan kaedah koroplet dan dasimetrik.  - 1st seeds international conference. 

lam kuok choy & amirah audadi madzen.  (2017).  detecting inter-annual variations in the phenology of oil palm to rainfall variability using modis vegetation index.  - 1st seeds 2017 international conference. 

anas alnaimat, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2017).  an assessment of current practices on landslides risk management: a case of kuala lumpur territory.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  1-12. 

amirah audadi madzen & lam kuok choy.  (2017).  respons fenologi tumbuhan terhadap taburan hujan di johor menggunakan data indeks tumbuhan satelit modis-aqua.  - sains malaysiana.  421-428. 

othman jaafar, md pauzi ahmad, khairul nizam abd maulud, firdaus hamzah, rozaimi, zaidi che cob, wan juliana, zaini sakawi, rosniza aznie, yusof, lam kuok choy, syarina, azizah, norhayati ahmad, wan lotfi,khirunnisa mazelan,.  (2017).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batuan tengah dan tubir selatan (interim 3).  - pintar - ukm sustainabili. 

lam kuok choy.  (2017).  the analysis of rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index..  - faseh.  104-105. 

abubakar magaji jibrillah, mokhtar jaafar & lam kuok choy.  (2017).  monitoring the health of dryland ecosystem across northwestern nigeria using geo-informatics.  - 1st seeds 2017 international conference. 

rosniza aznie che rose, zaimah ramli, sarmila md sum, lam kuok choy & rosmiza mohd zainol.  (2017).  proceeding book 1st seeds 2017 international conference.  - proceeding book 1st seeds 2017 international conference.  1-362. 

sadiq mukhtar, rosniza aznie c.r. & lam kuok choy.  (2017).  spatio-temporal analysis of internal forced migration in northeastern nigeria.  - 1st seeds 2017 international conference.  187-197. 

lam kuok choy, hay ah na.  (2017).  mengesan perubahan guna tanah dan litupan bumi menggunakan kaedah penderiaan jauhperubahan guna tanah dan litupan bumi menggunakan kaedah penderiaan jauh di daerah miri, sarawak.  - geografi.  84-93. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, mokhtar jaafar, lam kuok choy & azmi awang.  (2017).  aplikasi pemetaan gis dalam sistem pengesan geopolitik di kawasan parlimen sri gading, johor, malaysia.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-15 (skim xv). 

abubakar magaji jibrillah, mokhtar jaafar & lam kuok choy.  (2016).  assessing vegetation change in the semi-arid environment of sokoto, northwest nigeria using gis and remote sensing techniques.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2016.  81-89. 

lam kuok choy.  (2016).  the analysis of rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index..  - geospatial world forum 2016. 

nur hakimah asnawi & lam kuok choy.  (2016).  analisis perubahan guna tanah dan litupan bumi di gombak, selangor menggunakan data penderiaan jauh.  - sains malaysiana.  1869-1877. 

rosniza aznie cr, novel lyndon, mokhtar j, lam kc.  (2016).  oil palm industry as a catalyst in improving quality 4f family wellbeing.  - international journal of economic perspectives.  1-8. 

othman jaafar, pauzi abdullah, zaidi che cob, zaini sakawi, lam kuok choy, rosniza aznie, khairul nizam abdul maulud, wan juliana wan ahmad & firdaus hamzah.  (2016).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batuan tengah dan tubir selatan (interim 2).  - environmental impact asse. 

lam kuok choy.  (2016).  the analysis of rainfall variability and response of oil palm phenology in tropical climate using modis vegetation index..  - 1. 

junaidi awang besar, m. fuad m. jali, novel lyndon, a. rizal m. yusof, lam k. c., amer saifude ghazali, rosmadi fauzi, mazlan ali, siti noranizahhafizah boyman, m. faidz m. zain & m. hazim abd ghani.  (2015).  pengaruh geopolitik popular terhadap gelagat politik pengundi muda universiti awam di lembah klang.  - geografi.  37-44. 

mohd asyraf zulkifley, mohd. marzuki mustafa, aini hussain, muzzneena ahmad mustapha, lam kuok choy, anuar mikdad muad, wan mimi diyana zaki & syarina md sah.  (2015).  kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di batu pahat (impak kepada komuniti setempat).  - Bab 3 : 19-27. 

k.c. lam, r.g. bryant, j. wainright.  (2015).  application of spatial interpolation method for estimating the spatial variability of rainfall in semiarid new mexico, usa..  - mediterranean journal of social sciences.  102-109. 

junaidi awang besar, m. fuad mat jali, novel lyndon, a. rizal m. yusof, lam kuok choy, amer saifude ghazali, rosmadi fauzi, mazlan ali, siti noranizahhafizah boyman, m. faidz m. zain, m hazim a ghani.  (2015).  pengaruh geopolitik popular terhadap gelagat politik pengundi muda.  - international conference on human sciences (ichs 2015), faculty of human sciences, universiti pendidikan sultan idris (upsi).  1-8. 

othman jaafar, md pauzi ahmad, khairul nizam abd maulud, firdaus hamzah, rozaimi, zaidi che cob, wan juliana, zaini sakawi, rosniza aznie, yusof, lam kuok choi, syarina, azizah, norhayati ahmad, wan lotfi,khirunnisa mazelan,.  (2015).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan di sekitar batuan tengah & tubir selatan (laporan awal/inception).  - environmental impact asse. 

vivien w.c. yew, mal-kong sia, k.c. lam, sarmila, m.s., sivapalan selvadurai.  (2015).  education and awareness of modern health care amongst aboriginal people: the case of the jakuns of peninsular malaysia.  - geografia: malaysian journal of society and space.  79-85. 

khairul nizam abdul maulud, wan hanna melini wan mohtar, zaini sakawi, roshana mat rafar, siti fatin mohd razali, rawshan ara begum, lubna alam, lam kuok choy, mokhtar jaafar [and (three) others].  (2015).  kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di batu pahat (impak kepada komuniti setempat).  - Bab 2 : 7-18. 

mokhtar jaafar, sharifah mastura syed abdullah, lam kuok choy, hafizi mat salleh.  (2015).  aktiviti radionuklid 7be dalam air hujan dan potensinya sebagai perunut hakisan tanih.  - impak: kongres 2015@ukm. 

lam kuok choy, amirah audadi madzen, mokhtar jaafar, nur hakimah asnawi..  (2015).  respon fenologi kelapa sawit terhadap hujan.  - impak kongres 2015 @ ukm. 

othman jaafar, pauzi ahmad, firdaus hamzah, khairul nizam abd maulud, zaini sakawi,lam kuok choy, zaidi che cob, wan juliana, rosniza aznie.  (2015).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batauan tengah dan tubir selatan (laporan interim 1).  - environmental impact asse. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, andi wibowo, maisarah, mohd atif, khairil azhar, ibrahim riyayh, mohammad saifudin, siti norsakira, amriah buang, mastura, yew wong chin, hazita azman, mohd fuad, lam k.c.  (2014).  gelagat melancong pelajar asean di malaysia: kajian kes di universiti kebangsaan malaysia.  - geografia:malaysian journal of society and space.  124 - 137. 

lam kuok choy, amirah audadi madzen, mokhtar jaafar & nur hakimah asnawi..  (2014).  response fenologi kelapa sawit terhadap hujan..  - impak kongres 2015 @ ukm. 

lam kuok choy.  (2001).  the use of geographic information systems for soil erosion modelling and assessment.  - proceedings of the national seminar on environmental management issues and challenges in malaysia, ukm bangi, 25-26 july 2000.