Penerbitan Terkini

normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 1.  - 175. 

mohd nur najmi nuji, mohd azul mohamad salleh, mohd nor shahizan ali.  (2021).  peranan komunikasi strategik melalui perhubungan awam dalam talian dan tren penggunaannya di malaysia.  - asian people journal.  45-62. 

haslina mohamed hassan, mohd azul mohamad salleh, abdul latiff ahmad.  (2021).  keibubapaan digital dan mediasi ibu bapa terhadap penggunaan internet remaja di malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  121-132. 

zulimran ahmad, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  new level unlocked! current problematic gaming preventive measures and future approach in asia: a systematic review.  - 17th bennial international conference on media and communication 2021 (mention 2021 ).  1-6. 

mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 2.  - 140. 

normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 1.  - 175. 

dayangku egawaty awang yusof, chang peng kee, mohd azul mohamad salleh, rachel chan suet kay.  (2021).  mediasi aktif dalam pengasuhan digital ke atas perkembangan kanak-kanak.  - insaniah: online journal of language, communication, and humanities.  107-123. 

mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 2.  - 140. 

liyana mohd ramly, mohd azul mohamed salleh, mohd nur shahizan ali.  (2021).  selebriti dan pemasaran digital: kepentingan penglibatan selebriti di laman media sosial instagram.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  51-65. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  eksplorasi memobilia, aset digital dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - malaysian journal of youth studies.  37-49. 

hasrul hashim; mohd azul mohamad salleh.  (2021).  analisis strategi komunikasi penerbitan pesanan khidmat awam (pka) pandemik covid19.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  88-103. 

mohd azul mohamad salleh.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 2.  - 140. 

dayangku egawaty awang yusof, chang peng kee, mohd azul mohamad salleh, rachel chan suet kay.  (2020).  kajian rintis pengaruh mediasi pengasuhan dan gaya keibubapaan terhadap pengasuhan digital ke atas perkembangan kanak-kanak.  - the 4th postgraduate research seminar (pogres 2020).  196-199. 

faradillah iqmar omar, mohd azul mohamad salleh, norazirawati ahmad.  (2020).  keusahawanan digital: penggunaan dan impak ict.  - 138. 

mohamad taha bin ijab;seri manja bte abdul wahab;azlina binti abu bakar;mohd azul mohamad salleh;mohd firdaus bin yahaya;siti nor safura binti azmin;nur fazliana binti ramli;norshita binti mat nayan;rabiah binti abdul kadir;ely salwana binti mat surin.  (2020).  pembangunan indeks kesedaran dan pengetahuan serta kebersediaan terhadap konsep analitik data raya di kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan profesional dan akademik di universiti kebangsaan ma.  -

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2020).  memobilia dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - jurnal komunikasi:malaysian journal of communication.  71-91. 

ali salman, suhana saad, mohd yusof abdullah, mohd azul mohamad salleh, m. s. sarmila.  (2020).  diffusion of oil palm farming innovation amongst smallholders.  - international journal of advanced and applied sciences.  45-54. 

nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2020).  impak media baharu terhadap patriotisme belia di malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  1-6. 

ali salman, mohd azul mohamad salleh.  (2020).  examining relationship between political agenda on social media and political support among university students.  - jurnal komunikasi.  281-295. 

basir bahir, mohd azul mohamad salleh, ali salman, mohd yusof abdullah, muhammad adnan pitchan, baharuzaini baharin, firli amin ismail, aizam abu bakar, mohamad adli baco.  (2020).  e-warga@ukm: sejauh mana penerimaannya dalam kalangan kakitangan ukm?.  - majalah impak.  27. 

nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2020).  media baharu: medium penyuburan nilai patriotisme dalam kalangan belia.  - international journal of law, government and communication.  167-174. 

rusyda, h.m, daniella, m.m, mohd azul mohamad salleh, noremy, m.a, manap, j.h, asmuni abd ghani, nur saadah m.a.  (2020).  predicting proactive safety behavior of the young malaysian workers: an- ethnomethodological analysis.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4561-4578. 

nurshamimi abd razak, mohd azul mohamad salleh.  (2020).  keusahawanan digital: penggunaan dan impak ict.  - 19. 

nur ajeerah othman, mohd azul mohamad salleh.  (2020).  keusahawanan digital: penggunaan dan impak ict.  - 15. 

mohamad taha ijab, seri manja abdul wahab, mohd azul mohamad salleh, azlina abu bakar, rabiah abdul kadir, norshita mat nayan, ely salwana mat surin, siti nor safura azmin, mohd firdaus yahaya, nur fazliana ramli, siti nur husna abd. rahman.  (2020).  pembangunan indeks kesedaran dan pengetahuan serta kebersediaan terhadap konsep analitik data raya di kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan profesional dan akademik di ukm.  - 1-54. 

mohd azul mohamad salleh;mohd. yusof bin abdullah;basir bin bahir;aizam bin abu bakar;baharuzaini bin baharin;firli amin bin ismail;muhammad adnan bin pitchan.  (2019).  penggunaan dan penerimaan portal ewarga dalam kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan professional serta akademik di universiti kebangsaan malaysia..  - 1-9. 

ahmad sunawari bin long;mohd azul mohamad salleh;asyraf bin radzwan.  (2019).  kajian kepuasan pengguna terhadap kemudahan kolej kediaman universiti kebangsaan malaysia: kajian kes kolej pendeta zaba.  -

mohd azul mohamad salleh;hukil bin sino;jamalul lail bin abdul wahab;rusyda helma binti mohd;mohamad taha bin ijab.  (2019).  pembangunan instrumen dalam talian dan penilaian kendiri terhadap 7 domain utama minggu mesra mahasiswa dalam kalangan pelajar b40 kolej kediaman ukm..  - 1-6. 

ahmad sunawari long, mohd azul mohamad salleh, asyraf radzwan, mohamad adli baco.  (2019).  kajian kepuasan pengguna terhadap kemudahan & pengurusan pentadbiran kolej kediaman ukm: kajian kes di kolej pendeta za'ba..  -

mohamad taha ijab, seri manja abdul wahab, mohd azul mohamad salleh, azlina abu bakar.  (2019).  investigating big data analytics readiness in higher education using the technology-organisation-environment (toe) framework.  - 6th international conference on research and innovation in information systems (icriis2019).  1-7. 

mohd azul mohamad salleh, za-idah ekhwan, ali salman.  (2019).  mudah guna dan manfaat aplikasi whatsapp terhadap hubungan antara peribadi masyarakat dan polis.  - jurnal komunikasi : malaysian journal of communication.  135-154. 

arya dharma shinta, mohd azul mohamad salleh, mohd. nor shahizan ali.  (2019).  analysis of the moderating effect of media literacy on cervical cancer preventive behaviours.  - jurnal komunikasi.  156-170. 

mohd azul mohamad salleh, mohd taha ijab, hukil sino, jamalul lail abdul wahab, rusyda helma mohd & diana johan.  (2019).  pembangunan instrumen dalam talian dan penilaian kendiri terhadap 7 domain utama minggu mesra mahasiswa dalam kalangan pelajar b40 kolej kediaman ukm.  -

nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2019).  peranan media terhadap isu patriotisme bagi menyuburkan kesedaran dalam kalangan belia di malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  565-576. 

dayangku egawaty awang yusof, chang peng kee, mohd azul mohamad salleh, chan suet kay.  (2019).  pengaruh mediasi aktif terhadap pengasuhan digital ke atas perkembangan kanak-kanak.  - international conference on media and communication (mention 2019).  275-290. 

haslina mohd hassan, mohd azul mohamad salleh, abdul latiff ahmad.  (2019).  underpinning parental digital literacy towards mediating adolescents online safety in digital environment.  - international conference on media and communication (mention 2019).  178-195. 

anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2019).  memobilia, aset digital dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  254-274. 

husna ahmad dimyati, mohd azul mohamad salleh.  (2019).  media sosial dan pemilihan parti politik dalam kalangan belia.  - malaysian journal of youth studies.  130-150. 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof abdullah, ali salman, muhammad adnan pitchan, basir bahir, aizam abu bakar, baharuzaini baharin, firli amin ismail & mohamad adli baco.  (2019).  penggunaan dan penerimaan portal e-warga dalam kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan & profesional serta akademik di universiti kebangsaan malaysia.  -

roslee rajikan, suzeren md jamil, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abd wahab, rozainee khairudin, norinsan kamil othman, jalaluddin abdul malek, zahara abdul manaf, azman ismail, fauziah ibrahim, nasrun alias, mohd azul mohamad salleh & norhayati ibrah.  (2018).  jurnal personalia pelajar.  -

anuar ali, mohd azul mohamad salleh & normah mustaffa.  (2018).  dia : digtal inheritance application, a future digital legacy plan/digital after death.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani dan mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

ali salman, mohammad agus yusoff, mohd azul mohamad salleh & mohd yusof hj abdullah.  (2018).  pengunaan media sosial untuk sokongan politik di malaysia.  - journal of nusantara studies. 

ali salman, mohd azul mohamad salleh, mohammad agus yusoff & mohd yusof hj abdullah.  (2018).  political engagement on social media as antecedent for political support among voters in malaysia.  - jurnal komunikasi. 

mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir, ali salman & nik hairi omar.  (2018).  media sosial dalam transformasi sistem penyampaian dan kualiti maklumat kolej kediaman.  - konvensyen kepengetuaan & felo penghuni kolek kediaman peringkat kebangsaan. 

mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir, basir bahir & norizan ismail.  (2018).  penggunaan dan cabaran media sosial sebagai medium sistem penyampaian maklumat di kolej kediaman.  - prosiding konvensyen kepengetuaan dan felo penghuni kolej kediaman universiti awam kebangsaan 2018.. 

mohd nor shahizan bin ali;rozainee khairudin;normah bt. mustaffa;mohd azul mohamad salleh;asmuni bin ab ghani.  (2018).  konteks literasi visual praktis ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

faradillah iqmar omar, nur ajeerah othman, mohd azul mohamad salleh, nor hafizah abdullah.  (2018).  affective need of ict in improving business performance among malay women entrepreneur.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 18. 

mohd azul mohamad salleh & mohd nor shahizan ali.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 14. 

mohd nor shahizan ali & mohd azul mohamad salleh.  (2018).  media di era konvergens.  - 19. 

mohd azul mohamad salleh & muhammad adnan pitchan.  (2018).  selamat pagi malaysia-rtm 1.  - journey of asean. 

rusyda helma mohd & mohd azul mohamad salleh.  (2018).  enhancing student learning engagement in the industrial revolution (ir) 4.0.  - simposium kesarjanaan pengajaran & pembelajaran dan penilaian alternatif (sotla) 2018. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  interim 1 laporan alumni ukm.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2018).  konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairuddin & asmuni ab ghani.  (2017).  video penyelidikan ukm universiti penyelidikan 1.  - 1-2. 

chang peng kee, ali salman, mohd azul mohamad salleh, tham jen sern.  (2017).  media usage patterns among chinese voters.  - faseh.  28-29. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairuddin & asmuni ab ghani.  (2017).  video penyelidikan ukm universiti penyelidikan 2.  - 3-4. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairudin, asmuni ab ghani & mohamad adli baco.  (2017).  diaspora video ukm universiti penyelidikan 3.  - 1-16. 

mohd nor shahizan ali, normah mustaffa, rozainee khairudin, mohd azul mohamad salleh, asmuni ab. ghani & mohamad adli baco.  (2017).  laporan teknik konteks literasi visual: ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan.  -

nor arinah mohamed zemudin, mohd azul mohamad salleh.  (2017).  mudah guna dan kebergunaan laman web universiti dalam kalangan pelajar antarabangsa.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  1-12. 

mohd azul mohamad salleh, ali salman & nik hairi omar.  (2017).  publisiti dan sistem penyampaian maklumat kolej kediaman ukm dalam penjanaan kewangan melalui media sosial.  - 1. 

mohd azul mohamad salleh.  (2017).  fiqh tabayyun: mendepani cabaran dan fitnah media sosial.  - 7. 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof hj abdullah, ali salman & ahmad sauffiyan abu hasan.  (2017).  kesedaran belia di malaysia terhadap privasi dan keselamatan dalam penggunaan media sosial.  - seminar penyelidikan belia kebangsaan. 

mohd azul mohamad salleh, ali salman, nik hairi omar, siti khadijah hussin.  (2017).  publisiti, penyampaian maklumat dan penjanaan kewangan melalui media sosial.  - majalah impak.  15-16. 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof abdullah, ali salman & ahmad sauffiyan abu hasan.  (2017).  pengetahuan dan kesedaran keselamatan serta privasi maklumat golongan belia dalam kehidupan digital masa kini dan 2050.  - aplikasi web lawatan maya. 

mohd azul mohamad salleh & kamaliah basir.  (2017).  penglibatan pengguna melalui platform media sosial dengan agensi kerajaan.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  35-45. 

nur ajeerah othman, faradillah iqmar omar & mohd azul mohamad salleh.  (2017).  keperluan afektif penggunaan ict dalam perniagaan: kajian terhadap usahawan wanita melayu.  - 4th international research management & innovation conference (irmic 2017). 

nur ajeerah othman, faradillah iqmar omar, norazirawati ahmad & mohd azul mohamad salleh.  (2017).  peranan ict yang menyumbang kepada penyertaan digital dalam kalangan usahawan wanita.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  57-67. 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof hj abdullah, ali salman, ahmad sauffiyan abu hasan.  (2017).  kesedaran dan pengetahuan terhadap keselamatan dan privasi melalui media sosial dalam kalangan belia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-15. 

ali salman, mohammad agus yusoff, mohd azul mohamad salleh & mohd yusof abdullah.  (2017).  penggunaan media sosial terhadap sokongan politik di malaysia.  - international conference on media and communication 2017. 

noor azian binti abdul talib, mohd yusof abdullah, mohd azul mohamed salleh.  (2017).  cabaran dakwah islam di alam siber.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-8. 

delaila binti abdullah, mohd yusof abdullah, mohd azul mohamed salleh.  (2017).  a review of the concept of fourth industrial revolution and the government`s initiatives to promote it among youths in malaysia..  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-8. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, azhar jaludinshahrul nazmi sanusi, emma mirza wati, azul mohamad salleh, wan amizah , nasarudin yunos , mohammad rahim kamaluddin , rozainee khairuddin, tengku nor rizan, ravichandran vengadasamy, zubir idris, y.  (2017).  modul 4 program latihan sukan sea 2017 komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan..  - 1-22. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, azhar jaludinshahrul nazmi sanusi, emma mirza wati, azul mohamad salleh, wan amizah , nasarudin yunos , mohammad rahim kamaluddin , rozainee khairuddin, tengku nor rizan, ravichandran vengadasamy, zubir idris, y.  (2017).  slaid modul 4 program latihan sukarelawan sukan sea 2017 komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan..  - 1-10. 

mohd azul mohamad salleh.  (2017).  assalamualaikum.  - tv al-hijrah. 

mohd azul mohamad salleh, nurul madiha mohd ilham.  (2017).  pengalaman dan kesedaran pengguna dewasa terhadap isu pengawasan di media sosial.  - jurnal komunikasi.  502-514. 

mohd azul mohamad salleh, nurul madiha mohd ilham.  (2017).  social surveillance in using social media applications.  - faseh - faculty of social sciences and humanities (fssk) research highlight (isbn 9789839391671).  38-39. 

syed arabi idid, ali salman, chang peng kee, mohd azul mohamad salleh, fauziah ahmad, badrul redzuan abu hassan.  (2017).  news diffusion studies: malaysina cases in a global context.  - faseh.  30-31. 

norhawanirwana habidin, mohd yusof abdullah, mohd azul mohamed salleh.  (2016).  online pornography on smartphones amongst the teenage juveline.  - humanities and social sciences review.  355-366. 

mohd azul mohamad salleh.  (2016).  telefon pintar awasi anda.  - utusan malaysia (mega).  4-5. 

mohd azul mohamad salleh.  (2016).  media sosial dan isu pengawasan dalam kalangan pengguna.  - seminar antrabangsa wasatiyyah. 

noorshahira mohd fadzil, mohd yusof abdullah, mohd azul mohamed salleh.  (2016).  the level of tolerance sanctioning children using gadgets by parents lead to nomophobia: early age gadgets exposure..  - international journal of arts and sciences.  615-622. 

nurul madiha mohd ilham, mohd azul mohamad salleh.  (2016).  privasi dan keselamatan maklumat dalam kalangan pengguna instagram ketika membeli produk secara dalam talian.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  32-44. 

ali salman, normah mustaffa, mohd azul mohd salleh, mohd nor shahizan ali.  (2016).  social media and agenda setting: implications on political agenda.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  607-623. 

mohd azul mohamad salleh, ali salman, mohd nor shahizan ali, hasrul hashim.  (2016).  the importance of usability features in enhancing online communication satisfaction.  - malaysian journal of communication.  519-531. 

mohd azul mohamad salleh.  (2016).  pandu secara berhemah tanpa aplikasi media sosial.  - berita harian.  1. 

chang peng kee,ali salman,mohd azul mohamad salleh,tham jen sern.  (2016).  persepsi pengundi cina tentang isu semasa,penggunaan media dan penglibatan aktiviti sivik: setu kajian di semenanjung malaysia.  - measuring social capital:. 

mohd. nor shahizan ali, mohd. azul mohammad salleh & normah mustaffa.  (2015).  realiti transformasi teknologi mengkonstruk literasi visual gen y ke atas interpretasi dokumentari sejarah.  - international conference on media and communication. 

mohd azul moahamad salleh, hasrul hashim, ali salman and mohd nor shahizan ali.  (2015).  the importance of usability features in enhancing online communication satisfaction.  - international conference on media and communication. 

mohd azul mohamad salleh.  (2015).  komunikasi di malaysia.  - Bab 14 : 274-292. 

ali salman, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa, mohd nor shahizan ali.  (2015).  new media usage and youth participation.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  72-80. 

ali salman, mohd azul mohammed salleh & shahrul nazmi sannusi.  (2015).  emerging issues in the new media landscape.  - 11. 

hasrul hashim, mohd azul mohamad salleh & emma mohamad.  (2015).  analisis penggunaan kesan khas visual digital (dvfx) terhadap genre dan naratologi filem pendek.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  -. 

mohd. nor shahizan ali, mat pauzi abd. rahman, ali salman, mohd. azul mohamad salleh.  (2015).  the transformational reading of gen y on british greatness through historical documentary.  - journal of asian pacific communication.  267-278. 

abdul latiff bin ahmad (k013794) mohd azul mohamad salleh (k013163).  (2015).  research strategy towards the development of banking info portal a focus group study.  -

mohd azul mohamad salleh, ali salman, nurul madiha mohd ilham.  (2015).  kesedaran terhadap isu pengawasan sewaktu mengguna aplikasi media sosial.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  217-229. 

mohd azul mohamad salleh.  (2015).  lindungi maklumat peribadi di media sosial.  - berita harian.  1-2. 

nurul madiha mohd ilham, mohd azul mohamad salleh.  (2015).  isu privasi dan keselamatan dalam kalangan pengguna aplikasi media sosial.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  203-216. 

mohamad deraman,roslee rajikan,chang peng kee,mohd suzeren md.jamil,mohd azul mohamad salleh,jalaluddin abdul malek,rozainee khairudin,norinsan kamil othman,norhayati ibrahim,zahara abdul manaf,mohd mustamam abdul karim,wan mazlina wan mashhor,nur dalila,.  (2015).  jurnal personalia pelajar.  - 1-123. 

mohd azul mohamad salleh.  (2015).  kamera bergerak mengawasi kita melalui aplikasi media sosial.  - impak kongres 2015 @ ukm. 

mohamad deraman, roslee rajikan, chang peng kee, mohd suzeren md jamil, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairudin, norinsan kamil othman, norhayati ibrahim, zahara abdul manaf, mohd mustamam abdul karim, wan mazlina wan mashhor, shamsul ridzuan.  (2015).  jurnal personalia pelajar.  - 1-115. 

mohd. nor shahizan ali, mohd. azul mohammad salleh, mat pauzi abd rahman, mus chairil samani & zairul anuar md. dawam.  (2014).  moral penapisan kendiri filem dokumentari sejarah.  - e-bangi.  9 (1): 24-33. 

mohd azul mohamad salleh.  (2014).  online communication satisfaction towards the use of internet-based information management systems: a study at four research universities in malaysia.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  29-42. 

ali salman, mohd azul mohamed salleh, mohd yusof hj. abdullah, normah mustaffa, abdul latiff ahmad, chang peng kee, suhana saad.  (2014).  ict acceptance among malaysian urbanites: a study on additional variables in user acceptance of the new media.  - geografia: malaysian journal of society and space.  86-96. 

mohd azul mohamad salleh.  (2013).  e-government success around the world : cases, empirical studies and practical recommendations.  - 198-214 (10). 

mohd. nor shahizan ali, mat pauzi abd. rahman, ali salman, mohd. azul mohammad salleh, hasrul hashim.  (2013).  understanding visual metaphor the importance of documentary historiography in audience reading.  - journal of asian pacific communication.  23(2):252-261. 

mohd azul mohamad salleh.  (2012).  the impact of interactivity features in enhancing online communication satisfaction.  - malaysian journal of communication.  28(2): 21-36. 

marlynda ahmad, natasya ahmad tarib, mohd azul mohamad salleh.  (2010).  what dental students think about fixed prosthodontics e-learning (fpel).  - malaysian dental journal.  31(1):20-24. 

marlynda ahmad, natasya ahmad tarib, mohd azul mohamad salleh.  (2008).  what dental students think about fixed prosthodontics e-learning.  - malaysian dental journal. 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof hj abdullah, mohd safar hasim, fuziah kartini hassan basri & mat pauzi abd. rahman.  (2007).  ke arah pembangunan e-malaysia: isu dan cabaran.  - 17 : 173 - 186. 

mohd yusof hj. abdullah, mohd safar hasim, fuziah kartini hassan basri, mohamed azul mohamad salleh dan ali salman.  (2007).  respons generasi muda terhadap aplikasi e-kerajaan dan e-dagang.  - e-bangi.  2(2):1-16. 

mohd azul mohamad salleh dan norizan abdul razak.  (2007).  memacu kerjasama pintar ke arah e-pembelajaran: isu dan cabaran ukm & unpad.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia. 

nik hairi omar, mohd azul mohamad salleh, norizan abdul razak.  (2006).  penilaian kecekapan teknologi komunikasi maklumat (tkm) dalam kalangan pelajar sains sosial.  - jurnal pendidikan.  26:63-77. 

mohd azul mohamad salleh, norizan abdul razak.  (2006).  online teaching and learning in elt.  - 148-158(13). 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof hj abdullah, mohd safar hasim, fuziah kartini hassan basri, mat pauzi abd rahman.  (2005).  isu dan cabaran dalam pembentukan masyarakat jaringan.  - prosiding seminar kebangsaan e-komuniti. 

mohd azul mohamad salleh, mohd yusof hj abdullah, mohd safar hasim dan fuziah kartini hassan basri.  (2005).  creating ict agenda in the media: a malaysian experience.  - prosiding seminar kebangsaan e-komuniti 2005, ukm 6-7 disember 2005, putrajaya. 

norizan razak, mohd azul salleh, nik hairi omar.  (2005).  skim-ix 2005 unpad-ukm: kumpulan abstrak- indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan glokalisasi- mewujudkan kemakmuran bersamak.  - memacu kerjasama e-pembelajaran : isu dan cabaran ukm-unpad. 

norizan razak, nik hairi omar & mohd azul salleh.  (2005).  ujian kecekapan teknologi maklumat untuk pelajar.  - abstrak ekspo penyelidikan dan inovasi ukm 2005.