Penerbitan Terkini

mohd yusrizal mohd yunus, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali.  (2021).  pembaharuan ketenteraan uthmaniyyah era selim iii.  - 147. 

norlizah samat @ nasir, ermy azziaty rozali.  (2021).  penubuhan dan pembangunan kolej pengajian islam johor (marsah).  - 139. 

muhammad iqbal haq ibrahim, ermy azziaty rozali.  (2021).  sumbangan dato undang musa al haj kepada masyarakat majmuk di jelebu negeri sembilan.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  98-118. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  kerajaan-kerajaan islam di asia tenggara.  - 1-75. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  gerakan nasionalisme di dunia islam.  - 1-20. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  gerakan kemerdekaan di asia tenggara.  - 1-50. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  code of practice for programme acreditation.  - 1-26. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  dunia islam abad ke-19.  - 1-20. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maheram ahmad, zamri arifin, farid mat zain, ermy azziaty rozali, rabitah mohamad ghazali, nik farhan mustapha, nurazan mohmad rouyan.  (2020).  pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - 1-28. 

roziah sidik @ mat sidek, mohd jailani abdullah, nor azlina sidek, nurliyana mohd talib, ammalina dalillah mohd isa, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, napisah karimah ismail, izziah suryani mat resad @ arshad, farid mat z.  (2020).  impak interaksi antara tamadun terhadap penggalian semula khazanah lama sains dalam tamadun islam.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  119-129. 

ermy azziaty rozali, lukman ibrahim, md yazid ahmad, izziah suryani mat resad, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari.  (2020).  rasulullah`s (pbuh) administration: model of good governance.  - international journal of advanced research.  1195-1202. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  taklimat pelaksanaan apel c di ukm.  - 1-37. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  strategi penulisan latihan ilmiah.  - 1-8. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penjajaran konstruktif prinsip dan pelaksanaan.  - 1-20. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pengukuran hasil pembelajaran dan sistem ihpp.  - 1-32. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pengenalan tamadun islam.  - 1-13. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  permurnian semakan major dokumentasi spk ppps.  - 1-10. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pembangunan program sijil pengajian islam keperluan dan proses.  - 1-45. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  jerayawara kerangka pendidikan ukm 4.0 dan program sijil profesional.  - 1-24. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  kepimpinan pengetua dalam pengurusan akademk pemberi pengajian tinggi.  - 1-36. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  kemerosotan kerajaan umayyah.  - 1-12. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  bahagian perancangan dan peningkatan kualiti.  - 1-17. 

ermy azziaty rozali, mohd hafiz othman, napisah karimah ismail.  (2020).  pengaruh kerajaan uthmaniyyah dalam pentadbiran islam di negeri johor pada abad ke 19 oleh sultan abu bakar (1862 1895) dan sultan ibrahim (1895 1959).  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  65-82. 

mohd hafiz othman, ermy azziaty rozali.  (2020).  implementasi majallah al ahkam al adliyyah dalam perundangan di negeri johor: satu kajian preliminari.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  87-103. 

md yazid ahmad, ermy azziaty rozali, nurul ilyana muhd adnan, zamzuri zakaria, anwar fakhri omar, ezad azraai jamsari, nor adila mohd noor.  (2020).  inheritance management by baitulmal in malaysia: role and challenges.  - international journal of advanced research.  1113-1120. 

ezad azraai jamsari, raja muhammad imran raja abdul aziz, ermy azziaty rozali, badlihisham mohd nasir, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, adibah sulaiman, noorsafuan che noh.  (2020).  analisis naratif perang çanakkale 1915 menurut cerminan sumber primer terpilih.  - international journal of law, government and communication.  83-110. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  survival kerajaan uthmaniyah di timur tengah dan afrika utara.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  semakan program pengajian.  - 1-11. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  sejarah dan tamadun islam zaman abbasi era kedua.  - 1-41. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  sejarah tamadun islam zaman abbasi era pertama.  - 1-46. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  sejarah dan pentadbiran rasulullah saw.  - 1-20. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  perkembangan tamaduh islam pendidikan islam di asia tenggara.  - 1-72. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  perang dunia pertama dan penglibatan uthmaniyah.  - 1-31. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penyelesaian perang dunia pertama.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penyebaran islam di asia tenggara.  - 1-65. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penubuhan republik turki moden.  - 1-15. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  penjajahan barat ke atas asia tenggara.  - 1-65. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pemgukuran hasil pembelajaran dan sistem ihpp.  - 1-13. 

nur ainul basyirah alias, shamsul azhar yahya, ermy azziaty rozali.  (2020).  islamic civilization through waqf institutions in ottoman empire between 15th until 17th century.  - jurnal hadhari.  191-203. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  ketenteraan zaman sultan selim iii.  - 1-23. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  asia tenggara sebelum kedatangan islam.  - 1-50. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pembaharuan era tanzimat pembaharuan atau pembaratan.  - 1-22. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  pelaksanaan obe di ukm.  - 1-14. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  latar belakang dunia islam abad ke-20.  - 1-30. 

ermy azziaty rozali.  (2020).  konflik-uthmaniyah eropah di balkan.  - 1-22. 

muhammad fauzan rosli, ermy azziaty rozali.  (2019).  fasa dasar luar turki: satu kajian di timur laut afrika sejak 1523m.  - islamiyyat.  25-36. 

kamal faezi mahzir, ermy azziaty rozali.  (2019).  agihan kekayaan berteraskan pengurusan ekonomi rasulullah s.a.w.  - prosiding simposium antarabangsa falsafah islam falsafah islam dan kesejahteraan tamadun.  75-88. 

nur ainul basyirah, ermy azziaty rozali, shamsul azhar yahya.  (2019).  konsep imperial waqf kerajaan uthmaniyyah dan isu hukum fiqh berkaitannya.  - proceedins international conference on islam, development and social harmony in southeasr asia.  231-240. 

nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali, shamsul azhar yahya.  (2019).  toleransi agama dan keadilan sosial di bosnia & herzegovina era penguasaan uthmaniyyah abad ke-15 hingga abad ke-17m.  - jurnal al-tamaddun.  89-98. 

ermy azziaty rozali, nur ainul basyirah alias.  (2019).  pentadbiran dana wakaf hospital fatih, istanbul 1470m-1824m.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  112-130. 

zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mazlan ibrahim, hanif md lateh, mohd izhar ariff mohd kashim, ermy azziaty rozali.  (2019).  implementing the element of islamic perspective view in mental health problems.  - international journal of civil engineering and technology.  24-33. 

mohd zamri mohamed noor, ermy azziaty rozali.  (2019).  seni ukiran tradisi masyarakat melayu dan seni ukiran islam : adaptasi atau ciplak.  - prosiding simposium antarabangsa falsafah islam falsafah islam dan kesejahteraan tamadun.  187-191. 

mahayudin hj. yahaya, mohd. zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, ayadurai letchumanan.  (2019).  sejarah islam (500-1918) -teks spm semester 2.  - 360. 

ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

ermy azziaty rozali, azyati azhani mohd marzuki.  (2019).  wasatiyyah dalam kesepaduan sosial di malaysia.  - 19. 

ermy azziaty rozali.  (2019).  ottoman currency system: aspects of creation, value and transactions in the 16th century.  - proceedings 2nd international seminar on islamic civilization (isic 2019).  169-179. 

wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;mohd. nasran bin mohamad;maheram bt. ahmad;roziah bt. sidik @ mat sidek;azmi bin aziz;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid;prof. mad.  (2018).  persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara.  -

ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;siti rugayah binti tibek;roziah bt. sidik @ mat sidek;noor inayah bt. yaa`kub;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid.  (2018).  persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia.  -

azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, izziah suryani mat ressad @ arshad, suhaila zailani @ ahmad, md nor abdullah & zamri ab rahman.  (2018).  prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab dan tamadun islam kospati 2.0. 

ermy azziaty rozali.  (2018).  islam dan masyarakat melayu di malaysia: sejarah dan perkembangan.  - 45. 

nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali.  (2018).  wakaf kesihatan di istanbul.  - 81. 

nurul abrar md. isa, ermy azziaty rozali.  (2018).  konflik politik semasa pemerintahan ali ibn abi talib.  - international journal of west asian studies. 

mashitoh yaacob, muhammad hilmi jalil, ermy azziaty rozali, norshariani abd rahman & siti asuha said.  (2018).  proceedings 1st international seminar on islamic civilization (isic 2018).  - proceedings 1st international seminar on islamic civilization (isic 2018). 

ermy azziaty rozali, shahrir abdullah.  (2018).  garis panduan pembangunan program akademik universiti awam.  -

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, firuz akhtar mohamad bohari, hakim zainal, izziah suryani mat resad, kaseh abu bakar, maheram ahmad, md nor abdullah, napisah karimah ismail, roziah sidik, salmah ahmad.  (2018).  sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

afaf md din & ermy azziaty rozali.  (2018).  revolusi perindustrian ke-4 dari perspektif sejarah dan tamadun islam.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam 2.0 2018. 

nur ainul basyirah alias & ermy azziaty rozali.  (2018).  sumbangan hospital fatih dalam bidang ilmu dan kemanusiaan.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

mohd zamri mohamed noor & ermy azziaty rozali.  (2018).  seni ukiran islam dan pengaruhnya dalam masyarakat islam di semenanjung malaysia.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

muhammad fauzan rosli & ermy azziaty rozali.  (2018).  hubungan uthmaniyyah dengan komuniti muslim timur laut afrika.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari. 

wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, mohd nasran mohamad, roziah sidik@mat sidek, shofian ahmad, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib khalid & haziyah hussin.  (2017).  pelan pelaksanaan 2016-2018 indeks syariah malaysia.  - 92. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib@khalid.  (2017).  perkembangan wakaf pendidikan tinggi di malaysia.  - international journal of west asian studies.  82-92. 

ermy azziaty rozali, zamri ab rahman.  (2017).  kecemerlangan futuhat islamiyyah era khulafa al rashidin.  - jurnal al-tamaddun. 

wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15. 

ermy azziaty rozali, wan kamal mujani, mohammad zaidin mat@mohamad.  (2017).  majalah pengasuh dan persoalan khilafah.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  18-31. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib, roziah sidik, khairul izwan ripin, ezad azraai jamsari, noorsafuan che noh, ahmad faathin mohd fadzil, kamal faezi mahzir & raja muhammad imran raja abdul aziz.  (2017).  wakaf pendidikan tinggi: universiti al-azhar sebagai model.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vii: ulama dan pemikiran wasatiyyah nusantara.  180-188. 

zulhelman roslan, ermy azziaty rozali.  (2017).  polisi pan-islamisme semasa pemerintahan sultan abd al-hamid ii (1876-1909m).  - islamiyyat. 

fariza md sham,dato noor aziah mohd awal, datin paduka jawiah dakir, siti rugayah tibek, roziah sidik@mat sidek, ermy azziaty rozali,, adawiyah ismail, muhammad hilmi jalil, mohd al adib samuri, siti maheran ismail@ibrahim,.  (2017).  pembinaan modul pemantapan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka.  - mesyuarat majlis agama islam melaka (maim) dan institut islam hadhari. 

wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, muhammad zahir ismail.  (2017).  moderat dan wasatiyyah: suatu perbandingan.  - prosiding seminar wasatiyyah dalam pembangunan malaysia. 

mohd samsuddin harun, ermy azziaty rozali.  (2017).  ketokohan serta sumbangan haji daud che man dalam pengajian al-quran di terengganu.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vii: ulama dan pemikiran wasatiyyah nusantara. 

muhammad anas, ermy azziaty rozali.  (2017).  analisis strategi peperangan nabi muhammad s.a.w dan sultan muhammad al-fatih.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vii: ulama dan pemikiran wasatiyyah nusantara. 

muhammad iqbal haq ibrahim, ermy azziaty rozali.  (2017).  kebehenaan bilal ismail pada era pemerintahan dato undang syed ali al-jufri di jajahan bergajah tunggal.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) vii: ulama dan pemikiran wasatiyyah nusantara. 

mahayudin yahaya, mohd. zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali & ayadurai letchumanan.  (2017).  sejarah islam (500-1918) penggal 2.  - 315. 

lukman ibrahim, ermy azziaty rozali.  (2017).  kecekapan tadbir urus ketenteraan dan pertahanan era pentadbiran nabi muhammad s.a.w.  - international journal of middle east studies.  39-56. 

ermy azziaty rozali.  (2017).  cabaran membina kemajuan bangsa dalam karya abdullah abdul rahman: matahari memancar tarikh kerajaan jepun.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun dan warisan islam (tawis) 2017. 

zulhelman roslan & ermy azziaty rozali.  (2016).  manifestasi polisi pan-islamisme melalui projek kereta api hijaz: satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium siswazah pengajian arab & tamadun islam 2016.  161-175. 

nur ainul basyirah alias & ermy azziaty rozali.  (2016).  pengurusan dana wakaf hospital fatih, istanbul pada abad ke-15m.  - kolokium siswazah jabatan pengajian arab & tamadun islam 2016.  176-186. 

mohamad zaidin mat@mohamad, wan kamal mujani & ermy azziaty rozali.  (2016).  dialog peradaban dan pertembungan peradaban: kajian perbandingan.  - 160. 

mahayudin yahaya, mohd zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali & ayadurai letchumanan.  (2016).  sejarah islam (500-1918) penggal 2.  - 286. 

izziah suryani mat resad @arshad, shuhadak mahmud, ermy azziaty rozali & farid mat zain.  (2016).  islam di negeri sembilan.  - 176. 

ermy azziaty rozali, shahrir fahmi mohamad & wan kamal mujani.  (2016).  isu-isu dalam wakaf pendidikan tinggi.  - 7. 

ermy azziaty rozali, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman.  (2016).  relation between the ottoman empire and the johor sultanate: perception and influence.  - mediterranean journal of social sciences.  405-408. 

nur ainul basyirah alias & ermy azziaty rozali.  (2016).  pentadbiran dana wakaf hospital fatih, istanbul.  - prosiding seminar kebangsaan tamadun & warisan islam (tawis) 2016.  45-55. 

adawiyah ismail, najah nadiah amran, ermy azziaty rozali.  (2016).  malam anugerah gemilang 2016 iktiraf kecemerlangan pelajar.  - buletin fpi (futuristik).  24. 

farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali.  (2016).  perkembangan institusi wakaf kesihatan (darussifa) dalam kerajaan uthmaniyyah.  - jurnal sains insani.  55-60. 

adawiyah ismail, najah nadiah amran, ermy azziaty rozali.  (2016).  kecemerlangan pelajar dalam akademi pendakwah muslimat..  - buletin fpi (futuristik).  7. 

ermy azziaty rozali.  (2016).  manuskrip hikayat perang setambul dan hikayat peperangan al maulana sultan istanbul yang bernama abdul hamid khan1 : sejarah peperangan daulah turki uthmaniyah dan rusia.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  23-50. 

ermy azziaty rozali, lukman ibrahim & wan kamal mujani.  (2016).  pentadbiran rasulullah s.a.w : model tadbir urus yang cemerlang.  - international conference of international jurisprudence.  510-529. 

ermy azziaty rozali.  (2016).  turki uthmaniyah persepsi dan pengaruh dalam masyarakat melayu.  - 360. 

nur ainul basyirah alias & ermy azziaty rozali.  (2016).  pembinaan institusi wakaf kesihatan di istanbul pada tahun 1470m (hospital fatih).  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016.  564-580. 

zulhelman roslan & ermy azziaty rozali.  (2016).  polisi pan-islamisme semasa pemerintahan sultan `abd al-hamid ii (1876-1909m).  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016.  915-934. 

shamsul amri bin baharuddin, ahmad rizal bin mohd yusof, nazri bin muslim, chong sheau tsuey, ermy azziaty binti rozali, denise koh choon lian, nurhafilah binti musa, sharipah nor puteh, et. al..  (2015).  kesepaduan sosial negara.  -

latifah abdul majid, ermy azziaty rozali.  (2015).  graduan berkompeten pendaulat amanah negara.  - buletin futuristik. 

wan kamal mujani, ermy azziaty, nor jamaniah zakaria.  (2015).  the wasatiyyah (moderation) concept: its implementation in malaysia.  - mediterranean journal of social sciences.  66-72. 

mohd syakir mohd taib, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali.  (2015).  universiti islam malaysia (uim) wakaf pendidikan tinggi pertama di malaysia.  - prosiding persidangan antarabangsa fiqh semasa dan perundangan islam.  369-378. 

ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari dan farid mat zin.  (2015).  bulletin futuristik.  - penerbitan dokumentari tv3 moa fpi & primeworks studio. 

kartini aboo talib @ khalid, nidzam sulaiman, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali.  (2015).  membiayai pendidikan tinggi menerusi endowmen: kewibawaan model hibrid harvard.  - geografia: malaysia journal of society and space.  121-131. 

ermy azziaty rozali.  (2015).  sheikh wan ahmad al-fatani and the malay publications in the middle east.  - asian social science.  90-94. 

wan kamal mujani, siti nurulizah musa & ermy azziaty rozali.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 3 : 20-33. 

noor aziera mohamad rohana, ermy azziaty rozali, abdul qayyum abdul razak, ahmad faiz ahmad ubaidah dan nurul izza ahad.  (2015).  persepsi terhadap zaaba sebagai tokoh agama masyarakat melayu abad ke 19.  - prosididing nadwah ulama nusantara (nun) v, fakulti pengajian islam ukm.  179- 185. 

aiza mazlan @ baharuddin, ermy azziaty rozali.  (2015).  hubungan di antara tanah melayu dan hijaz : peranan jemaah haji dan penuntut melayu di hijaz.  - prosiding nadwah ulama nusantara vi: the 6th symposium of ulama in malay aechipelago. negeri sembilan.  323-327. 

ermy azziaty rozali.  (2014).  the role of sheikh wan ahmad al-fatani in the malay publications and printing in the middle east.  - jurnal al-hikmah.  144-153. 

ermy azziaty rozali.  (2014).  aceh-ottoman relation in bustan al-salatin.  - mediterranean journal of social sciences.  93-100. 

ermy azziaty rozali.  (2014).  warisan kecendekiaan islam sejarah dan tokoh.  - Bab 4:34-43. 

wan kamal mujani, azyati azhani mohd mazuki, azmi aziz, ermy azziaty rozali.  (2014).  society knowledge of wasatiyyah (moderation) concept.  - 2nd international conference in humanities, social science and global business management..  140-143. 

ermy azziaty rozali.  (2014).  pemerihalan dawlah uthmaniyah dalam pensejarahan melayu.  - prosiding seminar pensejarahan islam / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi ukm.  133-153. 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

ermy azziaty rozali, shahrir fahmi mohamad & wan kamal mujani.  (2014).  wakaf sebagai faktor kegemilangan kerajaan uthmaniyyah.  - prosiding pelestarian institusi wakaf : memperkasa pendidikan tinggi negara / fakulti pengajian islam ukm.  561-567. 

ermy azziaty rozali, wan kamal mujani.  (2014).  the response of the malay society towards the abolition of the ottoman caliphate.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari.  267-280. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - Bab 8: 83-98. 

ermy azziaty rozali.  (2014).  mengingati sejarah penubuhan malaysia.  - berita harian. 

wan kamal mujani, azmi aziz, ermy azziaty rozali, kartini aboo talib @ khalid, ahmad nidzamuddin sulaiman, siti rugayah hj. tibek, mohd nasran mohamad mohamad zaidin mat @ mohamad.  (2014).  laporan akhir sub projek wasatiyyah dalam kesepaduan sosial.  - reforming the grey areas. 

kartini aboo talib @ khalid, nidzam sulaiman, wan kamal mujani & ermy azziaty rozali.  (2014).  praktis endowment di institusi pengajian tinggi luar negara pengalaman dan cabaran.  - prosiding pelestarian institusi wakaf: memperkasa pendidikan tinggi negara / fakulti pengajian islam ukm.  102-107. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - Bab 7:69-82. 

mohamad zaidin mohamad, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, syed hadzrulathfi syed omar, mohd shahril othman, syed mohd azmi syed ab rahman, mohd safri ali, engku muhammad tajuddin engku ali et.al.  (2014).  the negative impact of religious pluralism on the islamic society in malaysia.  - the social sciences.  153-156. 

muhammad zahir ismail, ermy azziaty rozali, wan kamal mujani.  (2014).  wasatiyyah, moderat.  - conference of international association of historian asia 2014 (iaha). 

muhammad zahir ismail, ermy azziaty rozali, wan kamal mujani.  (2014).  konsep wasatiyyah dalam al-quran.  - prosiding seminar tamadun islam & tamadun asia dan hubungan etnik (seth) 2014 / universiti sains islam malaysia (usim), nilai.  227-223. 

muhammad zahir ismail, ermy azziaty rozali, wan kamal mujani.  (2014).  perbahasan konsep dan wacana wasatiyyah di malaysia.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi 2014).  373-381. 

izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, farid mat zain & roziah sidik.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 129-141 (12). 

azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, wan kamal mujani, izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & rabitah mohamad ghazali.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 120-128 (11). 

roziah sidik, nurliyana mohd talib, ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman, adibah sulaiman, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani, mohd roslan, napisah, rabitah, wan kamal mujani.  (2014).  the concept of interaction between islamic and other civilizations.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari.  281-295. 

mahayudin yahaya, mohd zaki ahmad, mohamad sultan faujdar, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali & ayadurai letchumanan.  (2013).  sejarah islam (500-1918).  - 268. 

norshahidah zakaria, roziah sidik @ mat sidek and ermy azziaty rozali.  (2013).  translation activity and its impact on the intellectual development of the ottoman sovereignty.  - australian journal of basic and applied sciences.  396-400. 

norshahidah zakaria, roziah sidik@mat sidek, ermy azziaty rozali.  (2013).  kegiatan penterjemahan dan kesannya terhadap perkembangan intelektual daulah uthmaniyyah.  - kegiatan penterjemahan dan kesannya terhadap perkembangan intelektual daulah uthmaniyyah. 

siti nurul izza hashim, ermy azziaty rozali.  (2013).  perjuangan rashid rida dalam gagasan pan-islamisme.  - international journal of west asian studies.  5(1):27-40. 

ermy azziaty.  (2013).  the islamic educations development among the malays society in the early of 20th century and the contribution of kaum muda.  - international conference on the modern development of humanities and social science (mdhss 2013). 

azyati azhani mohd mazuki, wan kamal mujani, azmi aziz & ermy azziaty rozali.  (2013).  aplikasi konsep wasatiyyah dalam pembentukan piagam madinah.  - international journal of west asian studies (ijwas).  1-15. 

azyati azhani mohd mazuki, wan kamal mujani, azmi aziz, ermy azziaty rozali.  (2013).  nilai wasatiyyah dalam islam.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) v: ulama dan cabaran idealisme semasa / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm. 

wan naim wan mansor, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali.  (2013).  political ideologies in malaysia : wasatiyyah as a moderate solution.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia 2013 (skim xiii). 

azyati azhani mohd mazuki, wan kamal mujani, azmi aziz, ermy azziaty rozali.  (2013).  pelaksanaan konsep wasatiyyah di malaysia.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2013 (skim xiii) / universiti padjajaran, bandung, indonesia.. 

wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, azyati azhani mohd mazuki.  (2013).  cabaran politik dan agama dalam kesepaduan sosial.  - seminar program kesepaduan sosial negara ii. 

azyati azhani mohd mazuki, wan kamal mujani, azmi aziz, ermy azziaty rozali.  (2013).  konsep kesederhanaan dalam konteks kepimpinan di malaysia.  - prosiding seminar kebangsaan isu ketamadunan dan cabaran semasa (sikcas). 

ermy azziaty rozali, izziah suryani mat resad@arshad.  (2013).  gagasan pan-islamisme dalam dawlah uthmaniyah dan perkembangannya di asia tenggara.  - 140. 

indriaty ismail, muhammad adib samsudin, anwar fakhri omar, ermy azziaty rozali, zul azmi yaakob, salasiah hanin hamjah, nurbazla ismail, mohd aniq mustah muhamed, khairulnisa amri, muhammad akmal muk.  (2013).  prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2013.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi 2013) - fakulti pengajian islam (ukm). 

siti nurul izza hashim, ermy azziaty rozali.  (2013).  mohammad hatta (1902m 1980m) : perkembangan politik di indonesia dan reaksi terhadap pembaharuan di turki.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) v: ulama dan cabaran idealisme semasa / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm. 

norazlan hadi yaacob, aiza maslan@baharuddin, ermy azziaty rozali.  (2013).  malaysia-indonesia romantika hubungan bangsa serumpun.  - 249-268. 

ermy azziaty rozali, wan kamal mujani, mohd nasran mohammad.  (2013).  the wasatiyyah (moderation) concept : its implementation in malaysia.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

wan kamal mujani, ermy azziaty rozali, noor inayah yaakub.  (2013).  the role of the indian muslims in economic development in malaysia.  - 3rd international conference on applied social science (icass 2013) / united state, usa  . 

muhammad adib samsudin, ahmad munawwar ismail, jaffary awang, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, zamri arifin, ahma.  (2013).  isu pengajaran subjek kaedah penyelidikan (pppy6283) fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia menurut perspektif penysarah pengajar.  - abstract international conference on social education and community. 

kartini aboo talib @ khalid, nidzam sulaiman, wan kamal mujani, siti rogayah tibek, ermy azziaty rozali, a. rasyid ali.  (2013).  power sharing in malaysia: beyond unity and political duplicity.  - asian social science.  274-282. 

naser mohammed sulaiman saad, wan kamal mujani, roziah sidik & eeman muhammad abbas.  (2012).  al-ta`thirat al-hadariyyah bayn mantiqatayy janub qharb asiya wa shimal sharq ifriqiyya athna al-asr al-hajari al-qadim al-awsat min khilal tatba` marahil tatawwur al-thaqafah al-madiyyah.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

siti nurul izza hashim & ermy azziaty rozali.  (2012).  hubungan dawlah uthmaniyah dan alam melayu dari aspek politik.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

ali a. abdussalam jamaa, eeman muhammad abbas, wan kamal mujani & ermy azziaty rozali.  (2012).  dawr al-yahud fi al-harakah al-tijariyyah fi wilayat tarabulus al-gharb khilal al-ahd al-uthmani al-thani.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, izziah suryani mat resad & wan kamal mujani.  (2012).  keunggulan ketenteraan uthmaniyyah: penerapan dan pemantapan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) bidang sejarah dan tamadun islam di fakulti pengajian islam, ukm.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

wan kamal mujani, wan mohd hirwani wan hussain, noor inayah ya`akub, allawati kasri, ermy azziaty rozali.  (2012).  the political and economic contributions of the muslim middle class in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(3):285-295. 

azyati azhani mohd mazuki, wan kamal mujani, ermy azziaty rozali.  (2012).  konsep wasatiyyah menurut pandangan islam dan barat.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012 / fakulti pengajian islam ukm. 

wan kamal mujani ermy azziati rozali.  (2012).  the world stability within cosmology as inspired by risale-i nur.  - advances in natural and applied sciences.  6(6): 980-984. 

ermy azziaty rozali.  (2012).  sayid muhammad al-sagoff in johore- ottoman sovereign relations.  - advances in natural and applied sciences.  6(6):893-897. 

salasiah hanin hamjah, ermy azziaty rozali, rosmawati mohamad rasit, zainab ismail.  (2012).  perkaitan amalan spiritual dengan pencapaian akademik pelajar.  - asean journal of teaching and learning in higher education.  4(2):51-60. 

wan kamal mujani, mohd irman mohd abd nasir, azmi aziz, ahmad munawar ismail, abdul qayyum abdul razak, allawati kasri, noor inayah yaakub, ermy azziaty rozali.  (2012).  the importance of the indian muslim community to the economic development of the malay society in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(8):1354-1360. 

roziah sidik @ mat sidek, ezad azraai jamsari, maheram ahmad, ermy azziaty rozali, zamri arifin, amir husin mohd nor, mohd nasran mohamad and moktar hussain.  (2012).  student perception of program learning outcome: case study at faculty of islamic studies, universiti kebangsaan malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(7):3241-3248. 

ermy azziaty rozali.  (2011).  konflik uthmaniyah-eropah dan reaksi masyarakat melayu.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

noor aziera mohammad rohana, ermy azziaty rozali & aiza maslan@ baharudin.  (2011).  penglibatan za`ba dalam bidang pendidikan dan perguruan.  - prosiding nadwah ulama nusantara iv ulama pemacu transformasi negara. 

nur zakirah mohd sutan, ermy azziaty rozali.  (2011).  sejarah kerajaan demak (1478-1549m) : perkembangan dan kejatuhan.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011). 

mohd khairul nizam mat yusoff, ermy azziaty rozali & izziah suryani mat resad @ arshad.  (2011).  sejarah masjid kampung laut dan peranannya terhadap masyarakat melayu.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011). 

mohamad zaidin mohamad, wan kamal mujani & ermy azziaty rozali.  (2011).  islah pemikiran ke arah penyatuan ummah menurut pandangan badiuzzaman said nursi.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011). 

muhammad bukhari amiruddin, ermy azziaty rozali & roziah sidik @ mat sidek.  (2011).  muhammad natsir: sumbangan dalam perkembangan dakwah dan politik indonesia.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011). 

mohammad redzuan othman, ermy azziaty rozali, roziah sidek @ mat sidek & ezad azraai jamsari.  (2011).  cabaran membina kemajuan bangsa melayu dalam matahari memancar tarikh kerajaan jepun.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  38(2):83-95. 

izziah suryani binti mat resad @ arshad, ermy azziaty binti rozali, azmul fahimi kamaruzaman.  (2011).  kepentingan bidang sejarah dan tamadun islam di malaysia dalam pembinaan modal insan dan jati diri masyarakat islam di malaysia.  - prosiding kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, farid mat zain, hakim zainal, izziah suryani mat resad, maheram ahmad, md nor abdullah, napisah karimah ismail & zamri arifin.  (2011).  prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv: ulama pemacu transformasi negara.  -

ezad azraai jamsari, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, ermy azziaty rozali & mohd yusrizal mohd yunus.  (2011).  sejarah ketenteraan `uthmaniyyah dalam kitab hadiqat al-azhar wa al-rayyahin karya shaykh wan ahmad al-fatani.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman.  (2011).  perang dunia pertama, deklarasi balfour dan kesannya terhadap palestin.  - jurnal antarabangsa kajian asia barat.  3(2) : 19-39. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2011).  methods of increasing learning motivation among students.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

mohd khuzaifah adzhari, roziah sidik @ mat sidek dan ermy azziaty rozali.  (2011).  tokoh kejuruteraan mekanikal dalam tamadun islam.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), jabatan pengajian arab dan tamadun islam, ukm. 

ermy azziaty rozali.  (2011).  hubungan dawlah uthmaniyah-kerajaan johor : satu sorotan terhadap persepsi pengaruh.  - prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti) 2011. 

azmin pullong, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari & zamri arifin.  (2011).  sumbangan sheikh idris al-marbawi dalam gerakan islah dan kemajuan orang melayu.  - prosiding isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), diterbitkan di ukm bangi (jabatan pengajian arab dan tamadun islam). 

mohd yusrizal mohd yunus, ermy azziaty rozali & ezad azraai jamsari.  (2011).  sultan selim iii: pembaharuan ketenteraan dawlah uthmaniyyah.  - prosiding isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), diterbitkan di ukm bangi (jabatan pengajian arab dan tamadun islam). 

ezad azraai jamsari, mohd zaini noh & ermy azziaty rozali.  (2011).  peranan dan sumbangan imam mujadid sulayman hilmi dalam kerajaan uthmaniyyah pada abad ke-20m.  - prosiding isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), diterbitkan di ukm bangi (jabatan pengajian arab dan tamadun islam). 

ermy azziaty rozali.  (2011).  sayyid muhammad al-sagoff dalam hubungan johor-dawlah uthmaniyah.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) iv 2011: ulama pemacu transformasi negara (bangi). 

azura karim, ezad azraai jamsari & ermy azziaty rozali.  (2011).  minoriti muslim di selatan thai dari aspek pendidikan dan ekonomi.  - prosiding isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011), diterbitkan di ukm bangi (jabatan pengajian arab dan tamadun islam). 

ermy azziaty rozali.  (2011).  sumbangan sheikh abdullah al-ghamadamisi bidang pendidikan dan gerakan islah.  - buletin ikrab. 

ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari (penyunting).  (2011).  prosiding simposium isu-isu sejarah dan tamadun islam (sisti 2011): kelas menengah muslim; gerakan islah di dunia islam; sejarah islam abad pertengahan; sejarah ketenteraan islam;.  - islam di asia tenggara; sejarah uthmaniyyah-johor; pendidikan islam dan bahasa arab di singapura; pemeribumian sains dalam tamadun islam. 

ermy azziaty rozali.  (2010).  abdullah abdul rahman dalam "matahari memancar tarikh kerajaan jepun" : cabaran membina kemajuan bangsa.  - persidangan antarabangsa islam dalam masyarakat malaysia. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit dan ermy azziaty rozali..  (2010).  kaedah meningkatkan motivasi belajar dalam kalangan pelajar fakulti pengajian islam, ukm.  - seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam. fakulti pengajian islam, ukm. 

ermy azziaty rozali, azmul fahimi kamaruzaman.  (2010).  peranan sheikh wan ahmad al-fatani dalam penerbitan dan percetakan melayu di timur tengah.  - international seminar on malaysia-west asian civilization and culture 2010- ikrab, ukm kuala lumpur malaysia. 

aiza maslan @ baharudin, norazlan hadi yaacob & ermy azziaty rozali.  (2010).  pengaruh pemikiran hamka (1908-1981) terhadap perkembangan wacana sosio keagamaan di malaysia.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

ermy azziaty rozali, mohammad redzuan othman.  (2010).  `jalan keselamatan bagi orang-orang melayu`: pemikiran za`ba bagi memajukan pendidikan dan ekonomi pada tahun 1920-an.  - sejarah.  18:19-34. 

ermy azziaty rozali.  (2010).  hubungan aceh-dawlah uthmaniyah dalam bustan al-salatin.  - kajian islam.  20(2):127-148. 

salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2009).  faktor peningkatan motivasi belajar dalam kalangan pelajar universiti.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm. 

azmul fahimi kamaruzzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, hakim zainal, izziah suryani arshad @ mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah.  (2009).  proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization.  - 1338. 

mohammad redzuan othman, ermy azziaty rozali.  (2009).  peperangan di antara dawlah turki uthmaniyah dengan rusia : penelitian dari aspek hikayat dan pengaruhnya ke atas masyarakat melayu.  - prosiding persidangan antarabangsa manuskrip melayu 2009, kuala lumpur. 

ermy azziaty rozali.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 124 - 134. 

ermy azziaty rozali.  (2009).  sistem matawang dawlah uthmaniyah : aspek pembuatan, nilai dan transaksi pada abad ke-16m.  - prosiding seminar antarabangsa penjanaan ekonomi melalui wang transaksi wang dinar. 

mohammad zaidin mat @ mohamad, wan kamal mujani dan ermy azziaty rozali.  (2009).  al-nursi : tokoh islam di era transformasi `uthmani-turki.  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm. 

ermy azziaty rozali.  (2009).  perbincangan mengenai gagasan pan-islamisme dan dawlah uthmaniyah dalam majalah al-imam.  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm. 

azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, hakim zainal, izziah suryani mat resad @ arshad, maheram ahmad & md nor abdullah.  (2009).  proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic).  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm. 

kaseh abu bakar, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, hakim zainal, izziah suryani arshad@mat resad, maheram ahmad, md. nor abdullah, salmah ahmad, zamri arifin dan zulkarnain mohamed.  (2009).  peradaban arab-islam dan masyarakat melayu.  - 1-406. 

ermy azziaty rozali.  (2009).  daulah uthmaniyah dan alam melayu detik kejatuhan khilafah islamiyah di turki 1924 dan reaksi masyarakat melayu.  - 23-42. 

kamaruzaman yusof, ideris endot, saidatul ermy azti razali.  (2008).  sheikh abdullah al-maghribi al-ghadamishi dan akhbar saudara : satu pengenalan.  - nadwah ilmiah thaniyah haul sheikh abdullah al-ghadamishi (al-maghribi) durah fi al-da;wah wa ala`lam fi bilad al-malaya.