Penerbitan Terkini

khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, nor liza abdullah.  (2021).  kesan integrasi kelakuan kumpulan pengurusan atasan ke atas ketangkasan organisasi di malaysia: kapasiti penyerapan sebagai pemboleh ubah pengantara.  - international journal of management studies.  141-186. 

nik farah elina noor nasran, khairul naziya kasim.  (2021).  tahap penggunaan teknologi maklumat (it) di kalangan perusahaan kecil dan sederhana (pks).  - 1-32. 

intan zuraini zulkifli, khairul naziya binti kasim.  (2021).  pengurusan kewangan dalam kalangan mahasiswa universiti kebangsaan malaysia.  - 1-36. 

muhammad asyraffudin samsul, khairul naziya kasim.  (2021).  impak pandemik covid-19 terhadap perusahaan mikro, kecil & sederhana.  - 1-26. 

khairul naziya kasim.  (2021).  isu-isu tingkahlaku dalam belanjawan.  - 1-32. 

khairul naziya kasim; sofiah md auzair; amizawati mohd amir; nor liza abdullah.  (2020).  hubungan antara sistem pengukuran prestasi strategik, kapasiti penyerapan dan ketangkasan organisasi berdasarkan perspektif keupayaan dinamik.  - asian journal of accounting and governance.  1-19. 

khairul naziya kasim.  (2020).  background of strategic management accounting.  - 1-25. 

khairul naziya kasim.  (2020).  peranan kumpulan pengurusan atasan, sistem pengukuran prestasi strategik dan keupayaan dinamik ke atas prestasi firma.  - 1-228. 

khairul naziya kasim.  (2020).  strategic management accounting (sma).  - 1-42. 

aws younus hasani, khairul naziya kasim, norida basnan.  (2019).  comprehensive performance measurement system and work performance: the moderating role of organisational culture.  - international journal of management in education.  234-255. 

suzana binti muhamad said;ros zam zam bt. sapian;aini binti aman;mariani binti abd majid;aminudin bin mokhtar;fathin faizah binti said;khairul naziya binti kasim;ruzita binti abdul rahim;yusasniza binti mohd yunus;roziana binti baharin.  (2019).  the impact and challenges of digital currency in malaysia.  -

khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir & nor liza abdullah.  (2018).  hubungan antara sistem pengukuran prestasi strategik dan ketangkasan organisasi: kapasiti penyerapan sebagai faktor pengantara.  - 9th international management and accounting conference (imac9). 

khairul naziya binti kasim.  (2018).  pengekosan berasaskan aktiviti (abc).  - 1-34. 

rozita amiruddin, ainun abd majid dan khairul naziya kasim.  (2018).  kes snek lazat sedap.  -

ainun abd majid, rozita amiruddin, khairul naziya kasim.  (2018).  kes kek kukus marbelous.  -

khairul naziya binti kasim.  (2017).  modul eppa2033 bab 3 pengurusan inventori bahan.  - 1-12. 

khairul naziya binti kasim.  (2017).  belanjawan fleksibel.  - 1-34. 

khairul naziya kasim, rozita amiruddin, sofiah md auzair.  (2012).  management control systems design of malaysian research and development units.  - asian journal of accounting and governance.  3:49-60. 

khairul naziya kasim, rozita amiruddin, sofiah md auzair.  (2008).  the effects of task uncertainty and characteristics of management control systems on research and development (r&d) unit performance.  - global accounting and organisational change conference, la trobe university, australia.. 

khairul naziya kasim, rozita amiruddin, sofiah md. auzair.  (2008).  the effects of task uncertainty and characteristics of management control systems on research and development (r&d) unit performance.  - global accounting and organizational change conference 2008. 

wan madznah wan ibrahim, kumar bijoy, khairul naziya kasim.  (2008).  fundamentals of business accounting.  - 394.