Penerbitan Terkini

khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, nor liza abdullah.  (2021).  kesan integrasi kelakuan kumpulan pengurusan atasan ke atas ketangkasan organisasi di malaysia: kapasiti penyerapan sebagai pemboleh ubah pengantara.  - international journal of management studies.  141-186. 

intan zuraini zulkifli, khairul naziya binti kasim.  (2021).  pengurusan kewangan dalam kalangan mahasiswa universiti kebangsaan malaysia.  - 1-36. 

muhammad asyraffudin samsul, khairul naziya kasim.  (2021).  impak pandemik covid-19 terhadap perusahaan mikro, kecil & sederhana.  - 1-26. 

khairul naziya kasim.  (2021).  isu-isu tingkahlaku dalam belanjawan.  - 1-32. 

khairul naziya kasim.  (2020).  strategic management accounting (sma).  - 1-42. 

khairul naziya kasim; sofiah md auzair; amizawati mohd amir; nor liza abdullah.  (2020).  hubungan antara sistem pengukuran prestasi strategik, kapasiti penyerapan dan ketangkasan organisasi berdasarkan perspektif keupayaan dinamik.  - asian journal of accounting and governance.  1-19. 

khairul naziya kasim.  (2020).  background of strategic management accounting.  - 1-25. 

khairul naziya kasim.  (2020).  peranan kumpulan pengurusan atasan, sistem pengukuran prestasi strategik dan keupayaan dinamik ke atas prestasi firma.  - 1-228. 

aws younus hasani, khairul naziya kasim, norida basnan.  (2019).  comprehensive performance measurement system and work performance: the moderating role of organisational culture.  - international journal of management in education.  234-255. 

suzana binti muhamad said;ros zam zam bt. sapian;aini binti aman;mariani binti abd majid;aminudin bin mokhtar;fathin faizah binti said;khairul naziya binti kasim;ruzita binti abdul rahim;yusasniza binti mohd yunus;roziana binti baharin.  (2019).  the impact and challenges of digital currency in malaysia.  -

khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir & nor liza abdullah.  (2018).  hubungan antara sistem pengukuran prestasi strategik dan ketangkasan organisasi: kapasiti penyerapan sebagai faktor pengantara.  - 9th international management and accounting conference (imac9). 

khairul naziya binti kasim.  (2018).  pengekosan berasaskan aktiviti (abc).  - 1-34. 

rozita amiruddin, ainun abd majid dan khairul naziya kasim.  (2018).  kes snek lazat sedap.  -

ainun abd majid, rozita amiruddin, khairul naziya kasim.  (2018).  kes kek kukus marbelous.  -

khairul naziya binti kasim.  (2017).  modul eppa2033 bab 3 pengurusan inventori bahan.  - 1-12. 

khairul naziya binti kasim.  (2017).  belanjawan fleksibel.  - 1-34. 

khairul naziya kasim, rozita amiruddin, sofiah md auzair.  (2012).  management control systems design of malaysian research and development units.  - asian journal of accounting and governance.  3:49-60. 

khairul naziya kasim, rozita amiruddin, sofiah md auzair.  (2008).  the effects of task uncertainty and characteristics of management control systems on research and development (r&d) unit performance.  - global accounting and organisational change conference, la trobe university, australia.. 

wan madznah wan ibrahim, kumar bijoy, khairul naziya kasim.  (2008).  fundamentals of business accounting.  - 394. 

khairul naziya kasim, rozita amiruddin, sofiah md. auzair.  (2008).  the effects of task uncertainty and characteristics of management control systems on research and development (r&d) unit performance.  - global accounting and organizational change conference 2008.