Penerbitan Terkini

muhammad nazir bin alias;anwar fakhri bin omar;muhammad adib bin samsudin;ahmad irdha bin mokhtar.  (2022).  prinsip interaksi dengan non muslim di malaysia berasaskan maqasid syariah.  -

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;zuliza binti mohd. kusrin;muhammad nazir bin alias.  (2022).  pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah.  -

zaini nasohah, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias, abu suffian abu yaziz.  (2021).  children's evidence in custody disputes cases in the sharia courts.  - international journal of advanced reseach.  467-472. 

wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

mohd izhar ariff bin mohd kashim, wan kamal mujani, latifah amin, sahilah abdul mutalib, nurina anuar, mohamad zaini yahya, muhammad nazir alias, mohd helmy mokhtar, wan maslukma wan zaharudin, nur asmadayana hashim.  (2021).  fatwa sarawak hukum plasma darah dalam makanan di negeri serawak.  - 70. 

mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah.  - 18. 

prof madya dato dr mohd izhar ariff bin mohd kashim, dr mohammad zaini bin yahaya, dr muhammad nazir bin alias, prof. madya dr sahilah binti abd. mutalib, prof madya dr nurina binti anuar, wan maslukma binti wan zaharudin.  (2021).  fatwa negeri pahang : penentuan hukum plasma darah dalam produk makanan menurut perpspektif islam.  - 80. 

muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd sham kamis.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 26. 

mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  aspek penjagaan nyawa (hifz al-nafs) dalam pengelasan hotel mesra muslim.  - international research conference on shariah compliant industries (ircsi).  950-966. 

mohd sham kamis, muhammad nazir alias, maimun aqsha lubis , damien mikeng, syahrul ghani zainal abidin , md.jais ismail, rorlinda yusof.  (2021).  learning arabic using telegram in the laptop: the language learning style of malaysian gifted learners.  - journal of language and linguistic studies.  591-599. 

nurul nadiah zulkarnain, nurina anuar, norliza abd. rahman, siti rozaimah sheikh abdullah, muhammad nazir alias, mashitoh yaacob, zhongren ma, and gongtao ding.  (2021).  cell-based influenza vaccine: current production, halal status assessment, and recommendations towards islamic-compliant manufacturing.  - human vaccines & immunotherapeutics.  2158-2168. 

muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, ahmad irdha mokhtar, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd sham kamis, nursyahidah alias.  (2021).  a review of maslahah mursalahand maqasid shariahas methods of determining islamic legal ruling.  - turkish journal of computer and mathematics education.  2994-3001. 

mohd sham kamis, md jais ismail, muhammad nazir alias, damien mikeng, syahrul ghani zainal abidin, rorlinda yusof.  (2021).  clil approach in encouraging self-efficacy amongst malaysian gifted students for arabic tasks accomplishment.  - journal of language and linguistic studies.  1001-1012. 

wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaidi.  (2021).  pembinaan tamdun malalui industri patuh syariah - ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 1st international research conference on shariah compliant industries.  284-298. 

muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2021).  hukum perkahwinan kanak-kanak dalam islam.  - konsultasi dan dailog bersama pengarah jabatan agama negeri dan ketua hakim syarie mahkamah syariah negeri berkenaan isu perkahwinan kanak-kanak.  1-15. 

mohd izhar ariff mohd kashim, sahilah abd. mutalib, nurina anuar, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias, nik abdul rahim abdul ghani, wan maslukma, wan zaharudin, nor fadzilah abdul kahar.  (2021).  pengharaman penggunaan plasma darah dalam makanan menurut perspektif islam di wilayah persekutuan.  - 14. 

mohd sham kamis, muhammad nazir alias, nik abdul rahim nik abdul ghani, norhayuza mohamad, aini akmar mohd kasim, mohammad firdaus mohammad hatta.  (2020).  readiness of understanding the arabic terms in usul fiqh.  - journal of education and e-learning research.  100-103. 

zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, mumammad nazir alias, aliza alias.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan cadangan kajian di jakim.  1-23. 

mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

muhammad nazir alias, nik abdul rahim nik abdul ghani, muhammad adib samsudin, mohd sham kamis.  (2020).  penghasilan vaksin yang mengandungi unsur najis menurut perspektif maqasid syariah.  - islamiyyat.  39-47. 

nik abdul rahim nik abdul ghani, muhammad nazir alias, mahimun sardi, nur fasihah ahmad.  (2020).  pendidikan syariah islamiyyah tingkatan 5.  - 220. 

mohd sham kamis, muhammad nazir alias, damien mikeng, nik mohd rahimi nik yusoff, rorlinda yusof, noriah mohd ishak.  (2020).  the methods of questioning in the orientation phase: a review of teaching malaysian gifted learners in reading arabic text.  - international journal of innovation, creativity and change.  604-617. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tahap tanggugjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan laporan penyelidikan.  1-31. 

mohd izhar ariff bin mohd kashim, sahilah abd mutalib, nurina anuar, mat noor mat zain, muhammad nazir elias, muhammad zaini yahaya, wan masluqma..  (2020).  penentuan hukum plasma darah dalam makanan menurut islam (fatwa kebangsaan).  - 1-54. 

mohd izhar ariff bin mohd kashim, sahilah abd mutalib, nurina anuar, mohamad zaini yahaya, nazir elias..  (2020).  kertas fatwa/ dasar hukum plasma darah dalam makanan peringkat kebangsaan 2020.  - 42. 

muhammad nazir alias, ahmad muhammad husni, mohd sham kamis, muhammad adib samsudin, anwar fakhri omar, ahmad irdha mokhtar.  (2020).  perbezaan antara maslahah mursalah dengan maqasid syariah.  - journal of education and social sciences.  97-104. 

muhammad nazir alias, mohd izhar ariff mohd kashim, nurina anuar, mashitoh yaacob, mohd sham kamis, nursyahidah alias.  (2020).  mencegah penyakit menggunakan vaksin: kajian terhadap hukum vaksin yang mengandungi najis di malaysia.  - 1st international halal virtual conferences (ihvc) 2020.  1-16. 

zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18. 

zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail,muhammad nazir alias, aliza alias, abdul muhaimin mahmood..  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-60. 

nurul faezah md ahair, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias.  (2020).  pemeliharaan agama islam (hifz al-din) dalam perlembagaan persekutuan malaysia.  - al-qanatir international journal of islamic studies.  10-20. 

mohd izhar ariff bin mohd kashim, sahilah abd mutalib, nurina anuar, muhammad nazir alias, muhammad zaini yahaya, mat noor mat zain, wan maslukma zaharudin.  (2020).  kertas fatwa/ polisi dan dasar hukum penentuan hukum plasma darah menurut perspektif islam peringkat negeri selangor.  - 52. 

muhammad nazir alias.  (2019).  penggunaan vaksin menurut maqasid syariah.  - diskusi isu-isu syariah: vaksin menurut islam.  1-34. 

mohd sham kamis, norhayuza mohamad, aini akmar mohd kasim, muhammad nazir alias, zaini nasohah, noor lizza mohamed said & anwar fakhri omar.  (2019).  a review of teaching grammar translation method (gtm) for malaysian gifted learners when reading arabic text.  - international journal of innovation, creativity and change.  105-119. 

mohd izhar ariff bin mohd kashim; sahilah , nurina, muhammad nazir, mat noor mat zain, zaini yahaya, nik abd rahim.  (2019).  penentuan hukum plasma darah dalam makanan menurut perspektif islam.  - seminar maqasid syariah sebagai kerangka pentadbiran islam di malaysia 2019.  1-35. 

mohd sham kamis muhammad nazir alias noriah mohd ishak md jais ismail.  (2019).  the characteristics of the cognitively gifted learners: guidelines for malaysian teachers in teaching language.  - the international journal of education, psychology and counseling.  46-52. 

mohd sham kamis,norhayuza mohamad,aini akmar mohd kasim,muhammad nazir alias.  (2019).  penggunaan strategi metakognitif (sm) dalam bacaan teks bahasa arab kalangan pelajar smka seremban.  - international research conference on multidisciplinary in social sciences and technology (ircmst 2019).  339-358. 

mohd sham kamis, norhayuza mohamad, aini akmar mohd kasim, muhammad nazir alias.  (2019).  tahap strategi metakognitif(sm) bacaan teks bahasa arab kalangan pelajar smka seremban.  - international journal of humanities, philosophy and language.  132-154. 

mohd sham kamis,muhammad nazir alias,norhayuza mohamad,aini akmar mohd kasim,rorlinda yusof,noriah mohd. ishak.  (2019).  guidelines for teaching twice-exceptional students in learning arabic vocabulary.  - international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis).  57-67. 

muhammad nazir alias, nurina anuar, mashitoh yaacob, mohd izhar ariff mohd kashim, amir fazlim jusoh, nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad irdha mokhtar, mohd sham kamis, sahilah abd mutalib, norliza abd rahman.  (2019).  penghasilan vaksin yang mengandungi unsur najis menurut perspektif maqasid syariah.  - international conference on islamic law, economics and finance (speki) 2019.  1-16. 

ahmad irdha mokhtar, muhammad nazir alias, hasrin hakim sulong.  (2019).  pendidikan syariah islamiah tingkatan 4.  - 210. 

mohd sham kamis & muhammad nazir alias.  (2018).  infusing lesson dam in ihram with differentiated learning: approach for malaysian teachers in teaching gifted learners.  - simposium kesarjanaan pengajaran&pembelajaran dan penilaian alternatif (sotla), ukm. 

mohd sham kamis, muhammad,nazir alias & noriah mohd ishak.  (2018).  the characteristics of the cognitively gifted learners: guidelines for malaysian teachers in teaching language.  - seminar serantau pendidikan tinggi islam ke5 (seipti 2018). 

mohd sham kamis & muhammad nazir alias.  (2018).  teaching gifted learners in reading arabic text: a practical guide for malaysian teachers.  - international conference on social sciences and humanities icosah ii. 

muhammad nazir alias, maimun aqsha lubis, mohd sham kamis, muhammad adib samsudin, anwar fakhri omar, ahmad irdha mokhtar.  (2018).  maqasid syariah sebagai sandaran hukum menurut mazhab syafie.  - asean comparative education research journal on islam and civilization. 

muhammad nazir alias, nurina bt. anuar, mohd izhar ariff bin mohd kashim, amir fazlim jusoh @ yusoff, nik abdul rahim nik abdul ghani, norliza abd. rahman, sahilah abdul mutalib, mashitoh yaacob & mohd sham kamis.  (2018).  bahan-bahan penghasilan vaksin menurut perspektif syariah.  - international halal ecosystem conference (ihec) 2018. 

amir fazlim jusoh, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias, mohd. zamro muda, mohd. al-adib samuri, salmy edawati yaacob & anwar fakhri omar.  (2018).  proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018).  - proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018). 

mohd izhar ariff bin mohd kashim; muhammad nazir alias; diani mardiana mat zin; noor lizza mohamed said; zamzuri zakaria; ahmad dahlan salleh; ezad azraai jamsari.  (2018).  istihalah and its effects on food: an islamic perspective.  - international journal of civil engineering and technology (ijciet).  755-762. 

muhammad nazir alias, mohd sham kamis, anwar fakhri omar, muhammad adib samsudin & ahmad irdha mokhtar.  (2018).  maqasid syariah sebagai sandaran hukum yang ditentukan berasaskan maslahah mursalah.  - 1st international conference on contemporary issues and maqasid al-shariah 2018. 

mazlan mohd ibrahim, muhammad nazir alias & anwar fakhri omar.  (2017).  ketaatan kepada pemimpin dalam negara demokrasi menurut maqasid syariah.  - proceeding international conference on law and islamic jurisprudence (iclij2017). 

najihatulhuda mohd nordin, nur farisha mohd khaizal, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  penerang kegelapan malam.  - 1. 

anwar fakhri omar, muhammad adib samsuddin, muhammad nazir alias, nik abdul rahim nik abdul ghani, nurbazla ismail, nurul ilyana muhd adnan & wafaa yusof.  (2017).  harmonization of civil law and islamic law.  - proceeding international conference on law and islamic jurisprudence (iclij2017). 

zulkifli mohamad, muhammad nazir alias, azizi umar, wan zulkifli wan hassan, aminuddin basir, khalim zainal & jamsari alias.  (2017).  sekatan terhadap hak milik tanah di bawah akta tanah 1960.  - proceeding of international conference on law and islamic jurisprudence 2017. 

nur syazwani abdul halim, nor anis najihah zulkurnain, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  puasa high class.  - 1. 

nur falihah mohd sahaid, naqibah mohd termizi, siti muthi`ah hassan, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  adakah anda seorang musafir.  - 1. 

nurul najiha ahmad shukor, siti fatimah nadirah ishak, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  aurat kontemporari.  - 1. 

muhammad khairil haizad kamal, muhammad hakimy suaib, syahmi abdul sani, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  suamiku suami kontrak.  - 1. 

muhammad faiz mohd nor, syahidrul ashraff zamri, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  bagaimana boleh berlakunya fasakh.  - 1. 

muhammad rabbani mazlan, muhammad asyraaf abd rahman, muhammad afifi helmi mohd azhar, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  apa itu mahar.  - 1. 

puteri khumairah khaidzir, nur adibah jasni, nur hafizah zulkifli, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  aib yang dibolehkan fasakh perkahwinan.  - 1. 

ahmad nabil afif jaafar, mohammad alif asyraf abdul karim, mohamad syafiq doromae, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  solat sunat gerhana.  - 1. 

nur adila mohamad, nur naimah najihah rozali, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  solat jemaah.  - 1. 

noor najibah md kamarulhizam, nurul `amirah mohd hanif, khadijah a rahman, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  puasaku dietku.  - 1. 

nur farrayanna haris, umi nur amirah nor ahmadi, muhammad nazir alias & mohd hafiz safiai.  (2017).  puasa inter religion.  - 1. 

ahmad bin muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, maad bin ahmad & muhammad yosef niteh.  (2016).  isu keganasan rumahtangga dan penyelesaiannya menurut maqasid syariah.  - jurnal pengajian islam kuis.  138-164. 

nursyahidah alias, nurazzah abd rahman, normaly kamal ismail, zulhilmi mohamed nor & muhammad nazir alias.  (2016).  graph-based text representation for malay translated hadith text.  - 2016 third international conference on information retrieval and knowledge management (camp).  60-66. 

muhammad nazir alias, dr. muhammad adib samsuddin, anwar fakhri omar & dr. ahmad irdha mokhtar.  (2016).  mqasid syariah dan penentuan hukum.  - diskusi syariah. 

ahmad muhammad husni, mohd izhar ariff mohd kashim, anwar fakhri omar, muhammad adib samsudin, amir fazlim jusoh @ yusoff, muhammad nazir alias, muhammad zaini yahaya.  (2015).  rights of the accused in the islamic legislation a comparative and analytical study.  - persidangan antarabangsa fiqh semasa & perundangan (pafspi 2015).  530-541. 

nurazzah abd rahman, nursyahidah alias, normaly kamal ismail, zulhilmi bin mohamed nor & muhammad nazir b alias.  (2015).  an identification of authentic narrator`s name features in malay hadith texts.  - 2015 ieee conference on systems.  79-84. 

nursyahidah alias, nurazzah abd rahman, normaly kamal ismail, zulhilmi mohamed nor & muhammad nazir alias.  (2015).  algoritma pencarian sanad yang sahih dalam kitab shahih bukhari.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi) 2015.  527-535. 

ahmad bin muhammad husni, ibnor azli ibrahim, ismail rashed abood almashaqbeh, muhammad nazir alias.  (2015).  peace treaties with the jews from the perspective of islamic jurisprudence and international law.  - 3rd international seminar on syariah & common law iscol 2015. 

ahmad abbood alwan, ahmad bin muahammad husni, anwar fakhri omar dan muahammad nazir alias..  (2015).  dawabit al-ijtihad fi al-mustajaddad-al-nawazil-al-`asriyah dirasah fiqhiyah muqaranah.  - seminar fiqh semasa sefis 2015.  391-400. 

mohd nasran mohamad, zamzuri zakaria, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, md. yazid ahmad.  (2015).  itunes u fiqh bersuci.  -

ahmad bin muhammad husni; anwar fakhri omar; muhammad nazir alias; mohd al-adib samuri.  (2014).  the reality, provisions and conditions of aqilah.  - the social sciences.  9(2):84-90. 

ahmad bin muhammad husni; anwar fakhri omar; muhammad nazir alias; mohd al-adib samuri.  (2014).  role of insurance in place of aqilah in paying blood money resulting from accidents: an analytical study.  - the social siences.  9(1): 58-64. 

ahmad bin muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, mohd. al adib samuri.  (2013).  the status of insurance as an alternative to aqilah for diyat payments pertaining to road accidents.  - jurnal hadari.  5(1):141-160. 

ahmad bin muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias and mohd al-adib samuri.  (2013).  the status of insurance as an alternative to aqilah for diyat payments pertaining to road accidents.  - international business management.  7(1):8-13. 

ahmad bin muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, mohd al-adib samuri, nurhayati binti che omar.  (2013).  determining the rate of diyat through the use of gold and silver: an analytical study.  - advances in natural and applied sciences.  7(1):60-66. 

abnor azli ibrahim, ahmed muhammad husni, hayatullah laluddin, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias.  (2013).  shariah lawyership system and its applications in malaysia.  - journal of applied sciences research.  9(3):1333-1337. 

ahmad bin muhammad husni, amir husin bin mohd nor, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, ibnor azli ibrahim, hayatullah laluddin, muhammad adib samsudin, anwar fakhri omar and muhammad nazir alias.  (2012).  relationship of maqasid al-shariah with qisas and diyah : analytical view.  - the social sciences.  7:5: 725-730. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, amir husin mohd. nor, ahmad muhammad husni, anwar fakhri omar, hayatullah laluddin , ibnor azli ibrahim, muhammad adib samsudin, and muhammad nazir alias.  (2012).  woman`s rights from the perspective of the purposes of shariah.  - the social sciences.  7(6): 807-811. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, amir husin mohd. nor, ahmad muhammad husni, anwar fakhri omar, hayatullah laluddin , ibnor azli ibrahim, muhammad adib samsudin, and muhammad nazir alias.  (2012).  functions of the state in light of the purposes of sharee`ah.  - the social sciences.  7(6): 812-816. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, amir husin mohd. nor, ahmad muhammad husni, anwar fakhri omar, hayatullah laluddin, ibnor azli ibrahim, muhammad adib samsudin, and muhammad nazir alias.  (2012).  purposes of sharee`ah and its relationship with the financial field.  - the social sciences.  7(6): 817-820. 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, mohd. nasran mohamad, amir husin mohd. nor, zaini nasohah, shofian ahmad, muhammad nazir alias and ahmad dahlan salleh.  (2012).  the lives of non-muslims and their rights in the muslim society in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1150-1155, 2012. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, amir husin mohd. nor, ahmad muhammad husni, anwar fakhri omar, hayatullah laluddin , ibnor azli ibrahim, muhammad adib samsudin, and muhammad nazir alias.  (2012).  fiqh of priorities in the light of the purposes of sharee`ah.  - the social sciences.  7(6): 821-826. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, mohd. nasran mohamad, amir husin mohd. nor, zaini nasohah, shofian ahmad, muhammad nazir alias, and ahmad dahlan salleh..  (2012).  sources of funds and invested in malaysian islamic banks.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1130-1135, 2012. 

hayatullah laluddin, amir husin mohd nor, abdel wadoud moustafa, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad adib samsudin, muhammad nazir alias, abdul basir bin mohamad.  (2012).  the relationship between islamic human rights and the maqasidiq approach.  - the social sciences.  7(1):111-116. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, mohd. nasran mohamad, amir husin mohd. nor, zaini nasohah, shofian ahmad , muhammad nazir alias, and ahmad dahlan salleh..  (2012).  marketing of banking services in the malaysian islamic banks.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1104-1108, 2012. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, mohd. nasran mohamad, amir husin mohd. nor, zaini nasohah, shofian ahmad , muhammad nazir alias, and ahmad dahlan salleh..  (2012).  malaysian islamic banks and human resources.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1099-1103, 2012. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, zaini nasohah, mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, shofian ahmad, muhammad nazir alias, and ahmad dahlan salleh.  (2012).  gift of the compensation condition and used in islamic financing instruments.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1075-1079, 2012. 

anwar fakri omar, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, mohd adib samsudin, ibnor azli ibrahim, hayatullah laluddin, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi and ahmad muhammad husni.  (2012).  the importance of the maqasid al-shariah in the governing, policy making and administration of a country.  - advances in natural and applied sciences.  6(6): 823-830. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, mohd adib samsudin, anwar fakri omar, ibnor azli ibrahim, hayatullah laluddin, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, and ahmad muhammad husni, norhoneydaya.  (2012).  application of the principles of sharia in administration of the islamic countries.  - advances in natural and applied sciences.  6(6): 847-851. 

ahmad bin muhammad husni; anwar fakhri omar; muhammad nazir alias; mohd al-adib samuri.  (2012).  kedudukan insurans sebagai pengganti aqilah bagi pembayaran diyat dalam kes kemalangan jalan raya menurut undang-undang islam.  - jurnal antarabangsa kajian asia barat.  4 (1): 1-12. 

amir husin mohd. nor, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, hayatullah laluddin, ahmad muhammad husni, ibnor azli ibrahim, anwar fakhri omar, muhammad adib samsudin& muhammad nazir alias.  (2012).  wa dza`if al-dawlah al-islamiyyah (the duties and function of an islamic state).  - jurnal hadhari.  4(1)(2012): 155-170. 

muhammad nazir alias, mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, zaini nasohah, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi , salmy edawati yaacob & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2012).  instrumen pembiayaan islam " hibah bersyarat".  - persidangan fiqh muamalah dan isu-isu fiqh semasa v,2012. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, mohd. nasran mohamad, amir husin mohd. nor, zaini nasohah, muhammad nazir alias, and nik abdul rahim nik abdul ghani..  (2012).  human resources in the islamic banks.  - journal of economics theory.  Volume 6(2): 66-69. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, mohd. nasran mohamad, amir husin mohd. nor, zaini nasohah, muhammad nazir alias, and nik abdul rahim nik abdul ghani..  (2012).  islamic banking marketing.  - journal of economics theory.  Volume 6(2): 61-65. 

abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, muhammad nazir alias, mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, zaini nasohah, and nik abdul rahim nik abdul ghani..  (2012).  the introduction of conditional hibah as islamic financial instruments.  - journal of economics theory.  Volume 6 (1): 37-41. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi , mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, zaini nasohah, muhammad nazir alias, nik abdul rahim nik abdul ghani & salmy edawati yaacob ..  (2012).  pengenalan hibah bersyarat sebagai instrumen pembiayaan islam.  - shariah law reports journal (shlr) lexisnexis malaysia.  2012(1):ix-xix. 

hayatullah laluddin, amir husin mohd. nor, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad adib samsudin and muhammad nazir alias.  (2012).  the relationship between the purposes of the law and legal reasoning.  - international business management.  6(2):223-227. 

ahmad bin muhammah husni, amir husin bin mohd nor, ibnor azli ibrahim, abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, hayatullah laluddin, muhammad adib samsudin, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias.  (2011).  moderation via maqasid al-shariah: an analytical study.  - international journal of west asian studies.  83-99. 

ahmad bin muhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, mohd al-adib samuri.  (2011).  dur al-ta`amin maqam al-aqilah fi daf al-diyat al-natijah min al-hawadith: dirasah tahlilyyah..  - world -islam2011. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, mohd. nasran bin mohamad, amir husin mohd nor, zaini nasohah, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias,nik abdul rahim nik abdul ghani, salmy edawati binti yaacob.  (2011).  al-hibah wa tatbiqtoha fi al-tamouwil al-masrafi al-moaa`ser.  - persidangan serantau isu-isu semasa iv. 

ahmad bin muhammad husni. muhammad nazir alias, hayatullah laluddin.  (2011).  al-hal al-badil li hal -taswiyah- alniza`at fi al-khidmat al-masrifiyah al-islamiyyah..  - islac2011. 

hayatullah laluddin, amir husin mohd. nor, abdel wadoud moustafa moursi el-seodi, ibnor azli ibrahim, ahmad mhammad husni, anwar fakhri omar, muhammad adib samsudin, muhammad nazir alias.  (2011).  human right from an islamic perspective.  - prosiding persidangan serantau isu-isu semasa iv. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi , muhammad nazir bin alias & nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2011).  talaq thalath bilafaz wahid.  - ijtihad: jurnal ilmu pengetahuan hukum dan isu sosial.  4(2011):153-180. 

amir fazlim yusoff & muhammad nazir alias.  (2010).  isu-isu harta orang islam di malaysia.  - 11: 197-208. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi , muhammad nazir bin alias & nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2010).  al-talaq al-thalath bi lafaz wahid : dirasah fiqhiyah mouqaranah.  - ijtihad: jurnal ilmu pengetahuan hukum dan isu sosial.  XI 2(2010):1-26. 

mohd nasran mohamad, amir husin mohd nor, abdul basir mohamad, ahmad muhammad husni, mohammad zaini yahya, muhammad nazir alias, md yazid bin ahmad, anwar fakhri omar..  (2010).  ijtihad.  - ijtihad: jurnal ilmu pengetahuan hukum dan isu sosial.  XI 1(2010):205. 

ahmad muhammad husni,abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, amir husin mohd.nor,ibnor azli ibrahim,hayatullah laluldin,muhammad nazir alias,anwar fakhri omar,,muhammad adib samsudin,adibah binti bahor.  (2010).  al-mu`amalat al-musfiriyah wa al-maliyah al-islamiah wa athariha fi al-maqasid al-syar`iah bayn al-madhi wa alhadhir.  - international conference on islamic banking and finance: cross border practices and litigations, uiam , maqasid al-syari`ah wa tatbiqatuha fi al-mu`amalat al-masrafiyyat al-mu`asirat ,. 

hayatullah laluddin , amir husin mohd. nor , abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi , ibnor azli ibrahim , anwar fakhri omar , muhammad adib samsudin & muhammad nazir alias.  (2010).  isu syariah dan undang-undang siri 18.  - siri 18.  4 :46-64. 

muhammad adib samsudin ,amir husin mohd.nor,ibnor azli ibrahim,hayatullah laluddin, abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, muhammad nazir alias, anwar fakhri omar,ahmad muhammad husni.  (2010).  dawabit maqasid al-shari'ah.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim yusoff & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 7, hlm 197-230. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, nik abdul rahim bin nik abdul ghani & muhammad nazir bin alias.  (2010).  talak tiga dengan satu lafaz: satu analisa pandangan fuqaha`.  - seminar undang-undang keluarga islam dan isu-isu semasa (sukim `10). 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, amir husin mohd nor, hayatullah laludin, ahmad muhammad husni, ibnor azli ibrahim, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, muhammad adib shamsudin.  (2010).  maratib al-maslah: dzwabitha, wa tabiqatoha al- moua`sirah.  - seminar maqasid syariah: fiqh kenegaraan dan fiqh pemakanan peringkat kebangsaan 2010. 

amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff & muhammad nazir alias.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - 251. 

muhammad nazir alias, amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff, mohd fadhil mohd faudzi, siti arpah jaafar & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 2: 41-66. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim yusoff, muhammad al-adib samuri, hashim mehat, mudasir rosder & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 8: 231-251. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim yusoff & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 6: 171-196. 

amir fazlim yusoff, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 5: 137-170. 

prof. madya dr. amir husin mohd nor, dr. ibnor azli ibrahim, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias, dr. muhammad adib samsudin, dr. hayatullah laluddin, dr. abdel wadoud, dr. ahmad muhammad husni.  (2010).  pembentukan dasar negara berasaskan maqasid syariah.  - prosiding seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam 2010 fakulti pengajian islam, ukm. 

johana mohd taib, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & amir fazlim yusoff.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 4: 91-136. 

prof. madya dr. amir husin, prof. madya dr. hashim mehat, prof. madya dr. mudasir rosder, amir fazlim bin jusoh @ yusoff, muhammad nazir bin alias & mohd al-adib bin samuri.  (2010).  kawalan perundangan terhadap kesalahan jenayah akidah.  - seminar pemantauan penyelidikan & penerbitan fakulti pengajian islam 2010 ukm. 

amir husin mohd nor, muhammad al-adib samuri, muhammad nazir alias, hashim mehat, amir fazlim yusoff & mudasir rosder.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 3: 67-90. 

muhammad nazir alias, amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff, mohd fadhil mohd faudzi, siti arpah jaafar & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 1: 1-40. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, mazlan ibrahim,amir husin mohd.nor,ibnor azli ibrahim,hayatullah laluddin,muhammad nazir alias,anwar fakhri omar,ahmad muhammad husni,muhammad adib samsudin.  (2010).  hokouk al-insan fi dhaw maqasid al-syariah.  - seminar antarabangsa agama dan pembangunan v: agama dan pemikiran wacana tradisi kontemporari malaysia-indonesia. jabatan usuluddin & falsafah, fpi, ukm. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, amir husin mohd.nor,ibnor azli ibrahim,hayatullah laluldin,muhammad nazir alias,anwar fakhri omar,ahmad muhammad husni,muhammad adib samsudin,adibah binti bahori.  (2010).  maqasid al-syari`ah wa tatbiqatuha fi al-mu`amalat al-masrafiyyat al-mu`asirat.  - international conference on islamic banking and finance: cross border practices and litigations, uiam. 

amir husin bin mohd.nor, ibnor azli ibrahim, hayatullah laluldin, abdel wadoud moustafa, muhammad nazir alias,
anwar fakhri omar, ahmad muhammad husni, muhammad adib samsudin, adibah binti bahori.  (2010).  maqasid al-shari`ah dalam menjaga keturunan.  - seminar undang-undang keluarga islam dan isu-isu semasa 2010. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim, muhammad al-adib samuri, hashim mehat, mudasir rosder, zaini nasohah.  (2009).  maqasid syariah sebagai asas dalam pengawalan jenayah akidah di malaysia: satu analisa.  - issues & challenges of contemporary islam and muslims / universiti kebangsaan malaysia.. 

amir husin mohd nor, anwar fakhri omar dan muhammad nazir alias.  (2009).  isu syariah dan undang-undang siri 17.  - 149 - 168. 

amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim, muhammad al-adib samuri, hashim mehat, mudasir rosder & zaini nasohah.  (2009).  islam & contemporary muslims : challenges and issues.  - 93-103. 

prof. madya dr. abdul basir bin mohamad, nik abdul rahim bin nik abdul ghani dan muhammad nazir bin alias.  (2008).  al-istihsan dan aplikasinya dalam ijtihad berkaitan muamalat di malaysia.  -

muhammad nazir bin alias & prof. madya dr. noor naemah abd. rahman.  (2007).  al-maslahah al-mursalah sebagai asas dan sandaran penting al-siyasah al-syar`iyyah.  - seminar antarabangsa ijazah tinggi, akademi pengajian islam, universiti malaya. 

ismail ibrahim, muhammad adib samsudin & muhammad nazir alias.  (2006).  kepentingan dawabit al-maslahah dalam konteks pembicaraan maqasid al-syariah: hubungan antara pemikiran al-buti dan al-shatibi.  - international conference on islamic jurisprudence and the challenges of the 21st century: maqasid al-shari’ah and its realization in contemporary societies, kuala lumpur: international islamic univ.. 

prof. madya dr. noor naemah bt abdul rahman & muhammad nazir bin alias.  (2006).  hubungan maqasid syariah dengan siyasah syar`iyyah.  - international conference on islamic jurisprudence and the challanges of the 21st century: maqasid al-syari`ah and its realization in contemporary societies. 

amir fazlim yusoff & muhammad nazir alias.  (2006).  harta sepencarian: penambahbaikan dan penelitian.  - seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam, 8-9 ogos 2006, kolej islam pahang sultan ahmad shah (kipsas). 

fadlan bin mohd. othman & muhammad nazir alias.  (2005).  mengubah ciptaan allah: antara larangan dan keperluan.  - seminar al-quran & isu-isu semasa peringkat kebangsaan ke-4.