Penerbitan Terkini

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

muhammad hasan said iderus, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat.  (2022).  kedudukan hadis mursal menurut maulana muhammad zakariyya al-kandahlawiyy (1315-1402h/1898-1982) dalam kitab awjaz al-masalik ila muwatta' malik.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  37-47. 

shumsudin yabi, fadlan mohd othman, nur afifi alit.  (2022).  tawzif hai'at tatwir al-shu'un al-islamiyyah bi malizia al-taqanah al-dhakiyyah fi khidmat al-hadith: my hadith namudhajan.  - e-prosiding sais 2022 seminar antarabangsa islam dan sains 2022.  701-712. 

fadlan othman.  (2022).  asas takhrij hadis: persiapan untuk mendepani hadis-hadis yang viral.  - 53. 

fadlan mohd othman, latifah abdul majid, muhammad al firdaus awang kesah, aminudin basir @ ahmad, shumsudin yabi.  (2022).  takhrij al-hadith in the book of anak kunci syurga by al-mandili.  - international journal of academic research in business and social sciences.  355-364. 

muhammad hasan said iderus, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat.  (2022).  metode syarh hadis mursal dalam kitab awjaz al masalik ila muwaththa malik karya syekh muhammad zakariyya al kandahlawiyy.  - jurnal ilmiah ilmu ushuluddin.  22-44. 

muhammad hasan said iderus, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat.  (2022).  metode syarh hadis mursal dalam kitab awjaz al-masalik ila muwaththa malik karya syekh muhammad zakariyya al-kandahlawiyy.  - jurnal ilmiah ilmu ushuluddin.  22-44. 

haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, najah nadiah amran, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, mohd yakub @ zulkifli mohd yusoff.  (2021).  pembukuan tafsir tuan guru dato seri haji abdul hadi awang.  - 1-68. 

idris sulaiman, aminudin basir, mohamad sabri haron, zakaria stapa, fadlan mohd othman, mohd roesfan sazzerin mohamad sufi.  (2021).  konsep tasfiah akidah, fiqah dan hadis dalam islam: asas, keutamaan dan kepentingannya.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  25-32. 

ahmad suleiman ali al-atrash, fadlan mohd othman, sabri mohamad dan muhd najib abd kadir.  (2021).  tadabbur al-quran untuk islah realiti umat manusia berdasarkan ayat 31 surah al-a'raf (terjemahan).  - darul quran.  270-285. 

nurul mukminah zainan nazri, wan nasyrudin wan abdullah, latifah abdul majid, fadlan mohd othman.  (2021).  the significance of chronological order of surahs on antioxidants in madaniyyah context.  - al-turath: journal of al-quran and al-sunnah.  69-79. 

muhammad hasan said iderus,latifah abdul majid, fadlan mohd othman.  (2021).  kedudukan hadis mursal menurut al shaikh muhammad al kandahlawiyy dalam kitab awjaz al masalik ila muwatta malik.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-9. 

shumsudin yabi, amran abdul halim, syed najihuddin syed hasan, aminudin basir, fadlan mohd othman, akila mamat.  (2021).  people with special needs and their care: a quranic view.  - quranica international journal on quranic research.  236-257. 

fadlan othman.  (2021).  kemelut hadis palsu : punca, kesan & penyelesaian.  - 60. 

fadlan othman.  (2021).  panduan tadabbur al-quran bagi mereka yang tidak faham bahasa arab.  - 60. 

fadlan othman.  (2021).  rahmat tuhan terserlah dalam jihad islam.  - 41. 

fadlan othman.  (2021).  petunjuk sunnah dalam mengamalkan ajaran islam.  - 84. 

latifah abdul majid, fadlan mohd othman, hamdi ishak.  (2020).  approach of non-governmental organisations (ngos) in addressing liberal islam issues in malaysia.  - tamu - tinta artikulasi membina ummah.  41-46. 

latifah abdul majid, nurul mukminah zainan nazri, wan nasyrudin wan abdullah, aminah abdullah, fadlan mohd othman.  (2020).  attributes of antioxidants as inferred from makki and madani verses of the quran.  - al-burhan : journal of quran and sunnah studies.  31-42. 

latifah abdul majid, nurul mukminah zainan nazri, wan nasyrudin wan abdullah, aminah abdullah, fadlan mohd othman.  (2020).  attributes of anti oxidants as inferred in mekka and madani verses of the quran.  - al-burhan: journal of quran and sunnah studies.  31-42. 

fadlan mohd othman, mohd riduan khairi.  (2020).  raja dan rakyat berpisah tiada.  - 15. 

fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

mohd ridhuwan remly, muhd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, siti azimah sabaruddin.  (2020).  prinsip sosial dalam pengimarahan institusi masjid : kajian di masjid bertaraf cemerlang.  - jurnal hadhari.  1-15. 

mohd khairul ni'mat doll kawaid, ahamad asmadi sakat, fadlan mohd othman, a. irwan santeri doll kawaid.  (2019).  polemik tuduhan al-hafiz abu abdu al-rahman al-sulami al-sufi al-sufi sebagai seorang pemalsu hadis.  - at-tahkim.  16-22. 

shumsudin yabi, aminudin basir@ahmad, fadlan mohd othman, ali samoh, akila mamat, norhasnira ibrahim.  (2019).  turuq talaqqi al-hadith 'inda al-sahabah ra ba'd mamatih saw.  - jurnal al-turath.  48-54. 

mustafa mahmud ali, fadlan mohd othman.  (2019).  al-sahabah alladhina infarada bi al-riwayah 'anhum al-imam ibn majah dun al-kutub al-khamsah.  - multi-knowledge electronic comprehensive journal for education and science publications.  1-18. 

muhammad al firdaus bin awang kesah, fadlan bin mohd othman & latifah binti abdul majid.  (2019).  ketokohan sheikh abdul qadir al-mandili dalam bidang hadis.  - journal al turath.  19-27. 

mohd arif bin nazri;ahamad asmadi bin sakat;latifah binti abdul majid;najah nadiah binti amran;fadlan bin mohd othman.  (2019).  pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah.  -

nur adilah amiruddin, fadlan mohd othman.  (2019).  habib dan kaedah bertawassul.  - 114. 

ahmed saeed hamad alwahshi, fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  al-ahadith al-mawqufah allati laha hukm al-raf' wa hujjiyyatuha 'inda al-'ulama.  - the journal of islamic sciences.  18-32. 

ahmed saeed hamad alwahshi, fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  shurut al-shaykh al-albani fi al-hukm 'ala al-ahadith al-mawqufah bi al-raf'.  - the journal of sharia fundamentals for specialized researches.  144-162. 

rodaina m.a. odeh, fadlan mohd othman, faizul amri saad.  (2018).  al-istishfa' bi al-qur'an al-karim wa al-sunnah al-nabawiyyah bi al-madinah al-munawwarah.  - journal of sharia fundamentals for specialized research (jfssr). 

fadlan mohd othman.  (2018).  jika kau membaca... terhindar makhluk memudaratkan!.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd otman.  (2018).  manusia munafik seperti batang kayu yang tersandar.  - majalah al-islam. 

khairil annas jusoh, fathul bari mat jahya & sabri mohammad sharif.  (2018).  politik dan pilihan raya di malaysia - 25 isu lazim : persoalan hukum hakam.  - 280. 

nurul shuhaida mohd rodzi, nur syahirah fadzil, nasibah che parwawila & fadlan mohd othman.  (2018).  tokoh-tokoh syiah dan pendirian mereka terhadap hadith.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

idris sulaiman, fadlan mohd othman & fathul bari mat jahya.  (2018).  pilihan raya malaysia antara demokrasi dan tuntutan agama.  - 252. 

nurul najwa mohamad saleh, siti amalina az-zahra azhar, syahidatul juairiah ahmad tarmizi, nurul syuhada mohamad sofi & fadlan mohd othman.  (2018).  pengenalan dan metodologi fahaman syiah.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil al-hadith. 

fadlan mohd othman, dr.  (2018).  zaman semakin rapat: banyak berlaku pembunuhan.  - majalah al islam.  64-67. 

fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  wacana al-turath: kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith.  - wacana al-turath: kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

fadlan mohd othman.  (2018).  ihsan dalam semua perkara hatta membunuh.  - majalah al-islam.  70-72. 

fadlan mohd othman.  (2018).  praktikal takhrij hadis via it teknik asas langkah demi langkah semakan sumber dan status hadis.  - 128. 

fadlan mohd othman.  (2018).  hadis tanda krisis arab saudi..  - majalah al islam.  22-25. 

mohd arif nazri, muhammad faiz fathi asmori, latifah abd. majid fadlan mohd othman, najah nadiah amran, ahamad asmadi sakat, mohammad ikram mohd nor.  (2018).  hadith mawdu' dalam buku-buku motivasi islamik.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3. 

ahmaed saeed al-wahshi, fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  qawaid al-syeikh al-albani fi al-hukm 'ala al-ahadith al-mawqufah bi al-raf'i.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath siri ke-3. 

fadlan mohd othman, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi & nor syamimi mohd.  (2018).  prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3. 

fadlan mohd othman.  (2018).  istiwa atau bersemayam... mana betul?.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2018).  bersama dentingan loceng ada siapa?.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2018).  rasuah permulaan bagi sebuah kehancuran.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2018).  kurniaan allah terhadap hambanya.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2018).  gelombang fitnah.  - majalah al-islam. 

jannatulmakwa abdul halim, nur aishah solihen, nur asyiqin ramli & fadlan mohd othman.  (2018).  karya-karya ajaran menyeleweng yang bertentangan dengan ajaran islam.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

mohammad asyiq azwar mohammad idris, abdul hadi abdul rahman, muhammad syahmi akmal yaccob, muhammad haziq mustafar & fadlan mohd othman.  (2018).  kesan dan ancaman fahaman batiniyyah kepada umat islam.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

nurul amirah johari, siti nurul nadwa jailani, hani shahida aziz, nuramaliya mohammad rosman & fadlan mohd othman.  (2018).  tokoh-tokoh batiniyyah dan pendirian mereka terhadap hadith.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

nurul aisyah afiqah mohd yusak, noor haziqah abd rahman, faqihah ismail, nur amalina wahida mohd mazly & fadlan mohd othman.  (2018).  pengenalan dan metodologi fahaman batiniyyah.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

awatif iffah ismail, qurratu 'aini sururi, fazreen irdayu rofli, siti fatimah maiyurid & fadlan mohd othman.  (2018).  kesan dan ancaman fahaman mu'tazilah kepada umat islam.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

zahirah mohammad sayuti, nurul 'afaf idrus saedi, marziana othman, anis zafirah ahmad rushdi & fadlan mohd othman.  (2018).  tokoh-tokoh mu'tazilah dan pendirian mereka terhadap hadith.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

zulkifli suaibunaha, amirul fahim amir, muhammad hidayatullah mazlan, nizamuddin rahim & fadlan mohd othman.  (2018).  pengenalan dan metodologi fahaman mu'tazilah.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

mohd nasrun mohd talib, syed muhammad naqib al-habshi syed abd motalib, aiman rafienyi & fadlan mohd othman.  (2018).  kesan dan ancaman fahaman syiah kepada umat islam.  - wacana al-turath kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

asmaa mohsen ali sofwat & fadlan mohd othman.  (2017).  manhaj al-shaykh al-albani fi al-taraju`at al-hadithiyyah min al-tashih ila al-tad`if.  - madaris al-sunnah al-nabawiyyah al-ittijahat wa al-manahij. 

mohamed hussein weheliye & fadlan mohd othman.  (2017).  ahammiyyat ma`rifat gharib al-hadith.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2017.  175-192. 

jamielatun nur raihan jamani, fadlan mohd othman.  (2017).  kajian takhrij hadith pascasiswazah di fakulti pengajian islam universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal al-turath.  1-11. 

asma` muhsin ali sofwat & fadlan mohd othman.  (2017).  taraju`at al-muhaddithin fi mizan al-islam.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2017.  161-174. 

aminuddin mohamed, fadlan mohd othman.  (2017).  penyelesaian perbezaan penilaian pengkritik hadith ke atas kredibiliti perawi: kajian ke atas perawi bagi hadith-hadith di dalam kitab mastika hadith jilid 3.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  65-73. 

dheyaa sallal hatem, fadlan mohd othman, samir basyir sya`lul, imad hamd abdullah, muhammad sabbar taha, dheyaa alawi ahmad, abdul hamid salibi.  (2017).  awjuh al-tashabuh wa al-ikhtilaf bayn manhaj al-mufassirin wa manhaj al-muhaddithin.  - jurnal al-turath.  80-85. 

fadlan mohd othman.  (2017).  hitunglah saat pintu langit dibuka..  - majalah al-islam..  14-17. 

haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

fadlan mohd othman..  (2017).  ad-daabbah haiwan membezakan mukmin dan kafir..  - majalah al-islam..  74-77. 

fadlan mohd othman.  (2017).  tabadul al-khibrat bayna al-duwal al-islamiyyah fi iqamat al-dawrat al-`ilmiyyah wa al-tatbiqiyyah li manasik al-haj wa al-`umrah.  - labbayk (special hajj number issued by the general directorate of public relations and ontromation ministry of islamic affairs, da`wah and guidance, kingdom of saudi arabia).  49. 

fadlan mohd othman..  (2017).  rahsia tidur selepas subuh dan asar..  - majalah al-islam.  78-80. 

fadlan mohd othman.  (2017).  semua nabi membawa islam.  - majalah al-islam..  66-68. 

fadlan mohd othman.  (2017).  tidak ada doa khusus pendinding angin ahmar.  - majalah al-islam.  64-67. 

fadlan mohd othman..  (2017).  fitnah bani israel wanita dan wangian..  - majalah al-islam..  56-59. 

fadlan mohd othman.  (2017).  iblis di lautan menyebar fitnah.  - majalah al-islam..  46-49. 

fadlan mohd othman.  (2017).  tunaikan enam hak dijanjikan syurga.  - majalah al-islam.  14-17. 

fadlan mohd othman.  (2017).  zalim tanah dibalas bebanan 7 petala bumi..  - majalah al-islam.  38-42. 

fadlan mohd othman.  (2017).  titipan selawat dan salam keatas rasulullah.  - majalah al-islam..  10-13. 

fadlan mohd othman.  (2017).  memetik buah syurga saat ziarah orang sakit.  - majalah al-islam..  44-47. 

fadlan mohd othman.  (2017).  kita makhluk palaing ajaib yang di rindui rasulullah..  - majalah al-islam..  43-45. 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2016).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 38 no 1 2016.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

syamsuddin yabi, aminudin bin basir @ ahmad, fadlan othman.  (2016).  al-wasatiyyah mafhumuha wa maaniha fi al-sunnah al-nabawiyah.  - maalim al-quran wa al-sunnah.  39-58. 

fadlan mohd othman.  (2016).  rasuah : cari nikmat atau tempoh laknat?.  - astro oasis. 

haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, mohd nazri ahmad.  (2016).  pemuliharaan peradaban islam melalui transliterasi tteks melayu kawi.  - international research management & innovation conference 2017.  1. 

fadlan mohd othman.  (2016).  soal jawab tv3 aplikasi permainan pokemon go.  - tv3. 

fadlan mohd othman.  (2016).  keajaiban masa akulah masa.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2016).  kiamat amanah dan nyanyian.  - majalah al- islam. 

fadlan mohd othman.  (2016).  pokok krismas di rumahku.  - majalah al-islam.. 

nur adilah amiruddin, fadlan mohd othman.  (2016).  status golongan habib sebagai keturunan nabi saw.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  15-24. 

fadlan mohd othman..  (2016).  the power of hauqalah.  - majalah al islam. 

fadlan mohd othman.  (2016).  tatkala jantung nabi dibelah..  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2016).  jantung rasulullah dibelah lagi dan lagi..  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2016).  membiaknya pemikiran sufiyyah dalam dunia islam..  - majalah al islam. 

fadlan mohd othman.  (2016).  wajah sebenar sufiyyah.  - majalah al-islam.. 

ahmad nasaruddin abdul rahman, fadlan mohd othman.  (2016).  panahan ain getaran gelombang kehancuran.  - majalah iman. 

ahmad nasiruddin, fadlan mohd othman.  (2016).  kenapa perlu tidur mengiring kanan..  - majalah iman. 

ahmad nasaruddin abdul rahman, fadlan mohd othman..  (2016).  zikir semudah a, b, c.  - majalah iman. 

rosma shafira mohamad, najah nadiah amran & fadlan mohd othman.  (2016).  sorotan kajian perkembangan guru al-quran di kalangan wanita di luar negara.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016. 

suhaibah adenan, fadlan mohd othman.  (2016).  tanggungjawab antara suami isteri asas dalam kesejahteraan keluarga islam.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016 kaspi2016.  831-844. 

nur adilah amiruddin, fadlan mohd othman.  (2016).  sejarah latarbelakang golongan habib.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian isalm 2016 (kaspi2016).  554-563. 

ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, mohd fauzi mohd amin, muhamad rozaimi ramle.  (2016).  the fabricated hadith: a review on its implication to society.  - ponte international scientific researches journal.  414-422. 

haziyah hussin, ridzwana sirajuddin & fadlan mohd othman.  (2016).  maqasid al-quran peranan dan pembudayaan.  - 14. 

fadlan bin mohd. othman, mohd arif bin nazri & mohammad ikram bin mohd nor.  (2015).  peranan al-qira`at sebagai taysir dan unsur perpaduan umat islam menurut al-quran dan al-sunnah.  - seminar serantau pengajian qira`at (sispeq) 2015. 

usman a.h., fattah m., amin m.f.m., abdullah w.n.w., othman f.m., kadir m.n.a..  (2015).  the rules of interpretation: how do al-'?m and al-kh?? applied in shihab's exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

abur hamdi usman, mohammad fattah, mohd fauzi mohd amin, wan nasyrudin wan abdullah, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir.  (2015).  the ules of interpretation: how do al-`am and al-khas applied in shihab`s exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

shafiza shafie, fadlan mohd othman.  (2015).  garis panduan bagi pendakwah wanita di televisyen dalam aspek penampilan berdasarkan al-quran.  - islamiyyat. 

suriani ismail, khadijah shamsuddin, khalib a. latiff, hazizi a. saad, latifah a. majid, fadlan m. othman.  (2015).  voluntary fasting to control post-ramadan weight gain among overweight and obese women.  - sultan qaboos university medical journal.  98-104. 

ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, wan nasyrudin wan abdullah, fadlan mohd othman, mohd akil muhamed ali & mazlan ibrahim.  (2015).  al wasatiyyah in the eye of prophetic tradition.  - mediterranean journal of social sciences.  448-455. 

mohd arif nazri, lutpi mustafa, fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman & mohd fauzi mohd amin.  (2015).  the intellectuality of al-dihlawi : a review on his contribution in science of prophetic tradition.  - mediterranean journal of social sciences.  302-308. 

fadlan mohd othman, lutpi mustafa, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, muhamad rozaimi ramle..  (2015).  hujjat allah al-balighah: the uniqueness of shah wali allah al-dihlawi`s work.  - mediterranean journal of social sciences.  403-. 

abur hamdi usman, mohammad fattah, mohd fauzi mohd amin, wan nasyrudin wan abdullah, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir.  (2015).  the rules of interpretation: how do al-`am and al-khas applied in shihab`s exegesis.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

fadlan mohd othman.  (2014).  perit bagai menggigit akar pokok.  - majalah al-islam. 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

fadlan mohd othman.  (2014).  yang mudah itu fitrah manusia.  - majalah al-islam. 

dr fadlan mohd othman.  (2014).  hendak niat atau tidak?.  - majalah al-islam. 

brahmi abbes, ahamad asmadi sakat & fadlan mohd othman.  (2014).  al-i`ajaz fi tafsir al-tahrir wa al-tanwir.  - jihar.  237-246. 

fadlan mohd othman.  (2014).  wukuf hari jumaat! tahun ini haji akbar.  - majalah al-islam. 

dr. fadlan mohd othman, ustaz mohd dasuqhi mohd. sirajudin, ade irma suryani che leh, ahman nasaruddin abdul rahman.  (2014).  al-fatihah surah terulung, surah yang membuat iblis menangis, al-fatihah interaksi hamba & pencipta.  - majalah iman. 

fadlan mohd othman.  (2014).  khas buat wanita ayuh bersedekah agar neraka menjauh.  - majalah islam. 

fadlan mohd othman.  (2014).  memilih kunci syurga yang bergigi.  - majalah al-islam. 

mahmud amir naief, mohd arif nazri, fadlan mohd othman.  (2014).  mazahir i`jaz al-sunnah al-khabariyy al-mu`asir li al-nabiyy saw.  - journal of islamic and human advanced research- jihar.  4(5):01-13. 

brahmi abbes, ahmad asmadi sakat, fadlan mohd othman.  (2014).  al-manhaj al-lughawiyy li al-shaykh al-tahir ibn ashur rahimahullah fi tafsirih al-tahrir wa al-tanwir.  - journal of islamic and human advanced research- jihar.  4(1):21-29. 

fadlan mohd othman.  (2014).  silaturahim magnet rezeki.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2013).  5 kunci pintu ghaib milik allah.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2013).  sepohon pokok di syurga untuk orang asing.  - majalah al-islam. 

fadlan mohd othman.  (2013).  rahmat allah satu untuk bumi 99 lagi di akhirat.  - majalah al-islam. 

suriani ismail, khadijah shamsuddin, khalib abdul latiff, hazizi abu saad, latifah abd majid, fadlan mohd. othman.  (2013).  effect of faith-based intervention on dietary behaviour change.  - perintis e-journal.  3(2):16-30. 

fadlan mohd othman.  (2013).  eh! betul ke umrah tujuh kali dapat pahala haji?.  - majalah al-islam. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid, jaffary awang, muhd najib abdul kadir, fadlan mohd othman.  (2013).  pengajian islam di ipt malaysia dalam menangani islam liberal.  - jurnal hadhari.  5(1):37-53. 

azhan yusoff & fadlan othman.  (2013).  metodologi shaykh muhammad said bin umar dalam penggunaan hadis: kajian analisis dan kritis terhadap tafsir nur al-ihsan.  - islamiyyat.  35(1):39-47. 

fadlan mohd othman.  (2013).  doa buat sahabat biarlah rahsia.  - majalah al-islam. 

faisal ahmad shah, haziyah hussin, latifah abdul majid, sabri mohamad, fadlan mohd othman.  (2013).  interfaith dialogue: approaches, ethics and issues.  - international journal of asian social science.  3(12):2455-2468. 

mazlan ibrahim. latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 59-75. 

jaffary awang, mazlan ibrahim, aemy elyani mat zain, latifah abdul majid, muhd najib abdul kadir and fadlan mohd othman.  (2012).  the major themes of islam liberal in selangor.  - journal of applied sciences research.  8(11):5285-5289. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid dan fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 286. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd arif nazri & muhd najib abdul kadir.  (2012).  the professional women`s perception of polygamy and `aurat (female genitalia) in malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(8):4335-4342. 

latifah abdul majid, mazlan ibrahim,muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan othman.  (2012).  islam liberal:isu dan reaksi.  - 17-34. 

sabri mohamad, mohd faizulamri, haziyah hussin, latifah abd majid, mohd arif nazri, fadlan mohd othman, faisal ahmad shah.  (2012).  application of qira`at mudrajah in the issuance and practice of islamic fiqh rulings.  - journal of applied sciences research.  8(8):4350-4358. 

haziyah hussin, ridzwana sirajuddin, fadlan mohd othman.  (2012).  sumbangan program jawi, al-quran, arab dan fardhu ain (j-qaf) terhadap pendidikan literasi al-quran di malaysia.  - prosiding seminar serantau maqasid al-quran / jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia. 

mohd faizulamri bin mohd saad, sabri bin mohamad, latifah abd majid, haziyah hussin, mohd fadlan mohd othman and mohd arif nazri.  (2012).  abu hayyan al-andalusi: a qira`at figure of 8th century.  - journal of applied sciences research.  8(8):4181-4186. 

haziyah hussin, mazlan ibrahim, latifah abdul majid, kharuddin mohd amin, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd arif nazri, faisal ahmad shah.  (2012).  the trend of malay quranic commentary writing in malaysia in the 20th century.  - journal of applied sciences research.  8(8):4343-4349. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, zakaria stapa, mohd arif nazri, sabri mohamad, fadlan mohd othman & faisal ahmad shah.  (2012).  the contribution of islamic education in strengthening malay identity.  - journal of applied sciences research.  8(8):4322-4327, 2012. 

fadlan mohd othman, ahmad munawar ismail, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, haziyah hussin, sabri mohamad, nur farhah zainan nazri and hazman hassan.  (2012).  application of takhrij al-hadith in academic writing in malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(8):4316-4321, 2012. 

fadlan mohd othman, ahmad munawar ismail, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, haziyah hussin, sabri mohamad, nur farhah zainan nazri, hazman hassan.  (2012).  the significance and application of takhrij al-hadith sciences in acadamic research.  - education research journal.  2(10):338-348. 

ezad azraai jamsari, zamri arifin, mohd al-adib samuri, mohd zamro muda, ahmad munawar ismail, muhamad razak idris, hakim zainal, roziah sidik, muhamad faisal asha`ari, salasiah hanin hamjah, fadlan.  (2012).  prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

jaffary awang, mazlan ibrahim, latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 124-131. 

muhd najib abd kadir, latifah abdul majid, jaafary awang, fadlan mohd othman, mazlan ibrahim, azalina tatar.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 107-123. 

fadlan moth othman, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, muhd najib abd kadir, jaafary awang, yuhanaza hasbullah.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 80-89. 

latifah abdul majid, muhd najib abdul kadir, jaffary awang, fadlan mohd othman,mazlan ibrahim,ismail yusoff, azalina tatar, aizuddin hakim mohd yusof.  (2011).  pendekatan pertubuhan bukan kerajaan (ngo) dalam menangani isu-isu islam liberal di malaysia.  - international conference on humanities 2011. 

muhd najib abdul kadir, mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan
mohd nor, mohd arip kasmo, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, jaffary awang, mazlan ibrahim.  (2011).  methodology of al-marbawi in the interpretation of al quran: a study on tafsir al-marbawi juzuk alif lam mim.  - advances in natural and applied sciences.  5(5): 446-451. 

mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan mohd nor, mohd arip kasmo, norakyairee mohd raus, mohd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, mazlan
ibrahim, jaffary awang,latifah abdul maj.  (2011).  perspective on fundamentals of fardhu ain among muslim convert.  - advances in natural and applies sciences.  5(5):456-461. 

jaffary awang, mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan mohd nor,
mohd arip kasmo, mohd najib abdul kadir, fadlan mohd othman and latifah abdul
majid.  (2011).  islamic studies in malaysia in confronting liberal islam.  - advances in natural and applied sciences.  5(5): 432-439. 

fadlan mohd othman, mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan mohd nor, mohd arip kasmo, mohd najib abdul kadir, jaffary awang, latifah abdul majid.  (2011).  interpretation methodology of al shaykh `abd al-rahman al sa`di in his taysir al-karim al rahman fi tafsir kalam al-mannan.  - advances in natural and applied sciences.  5(5):422-431. 

mohd arip bin kasmo, mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, sabri haron,
muhd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, jaffary awang, latifah abdul majid.  (2011).  mapping the mind of people toward science to improve the teaching and learning of science in malaysian schools.  - advances in natural and applied sciences.  5(5): 418-421. 

ahamad asmadi sakat, mohamad zaid mohd zin, mohd arip kasmo, mazlan ibrahim, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, jaffary awang, latifah abdul majid,
mohd roslan mohd nor.  (2011).  implementation of hadith methodology in translated literature of sheikh aaud al-fatani.  - advances in natural and applied sciences.  5(5):462-466. 

latifah abdul majid, mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan mohd nor, mohd arip kasmo, mohd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, jaffary awang, mazlan ibrahim.  (2011).  response of muslim community concerning liberal islam in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  5(5):440-445. 

latifah abdul majid, mazlan ibrahim, jaafary awang, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, azalina tatar & aizudin hakim mohd yusof.  (2011).  pengajian islam di malaysia dalam menangani islam liberal.  - prosiding seminar serantau pengajian usuluddin di institusi pengajian tinggi abad 21 :cabaran dan prospek; brunei darussalam. 

fadlan mohd othman, mohd arif nazri, latifah abdul majid,
mazlan ibrahim & ahmad munawar ismail.  (2011).  aplikasi takhrij hadith pasca siswazah fakulti pengajian islam universiti kebangsaan malaysia.  - seminar musnad sunnah nabi : realiti dan cabaran semasa. 

latifah abdul majid, mazlan ibrahim, jaafary awang, muhd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, aizudin hakim mohd yusuff, siti yuhanza hasbullah.  (2011).  persepsi dan penghujahan islam liberal terhadap kedudukan al-hadith.  - prosiding seminar musnad sunnah nabi : realiti dan cabaran semasa. 

mohd arip bin kasmo, mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, sabri haron, muhd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, jaffary awang, latifah abdul majid.  (2011).  mapping the mind of people toward science to improve the teaching and learning of science in malaysian schools.  - advances in natural and applied sciences.  418-421. 

latifah abdul majid, jaafary awang, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim &fadlan mohd othman.  (2011).  isu-isu islam liberal dan hubungannya dengan identiti melayu masa kini.  - proceeding of international conference on islamic civilization and malay identity 2011 (icicmi 2011). 

mohamad zaid mohd zin, ahamad asmadi sakat, mohd roslan mohd nor, mohd arip kasmo, norakyairee mohd raus, mohd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, mazlan ibrahim, jaffary awang, latifah abdul majid.  (2011).  perspective on fundamentals of fardhu ain among muslim convert.  - advances in natural and applied sciences.  456-461. 

latifah abdul majid, jaafary awang, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim, fadlan othman & ismail yusuf.  (2011).  response of islamic community in educating the public concerning liberal islam in malaysia.  - proceeding international conference on islamic education (wacana pendidikan islam ke-8). 

dr. latifah abdul majid, fadlan mohd othman, noor atiqah abd rahman, dr. azwira abd aziz, mohd arif
nazri, mohd akil mohamed ali &ahamad asmadi sakat.  (2010).  pengalaman pembelajaran hadith di ukm.  - persidangan serantau pendidikan islam 2010. tema: pendidikan islam holistik menangani cabaran global. 

fadlan mohd othman, latifah abul majid, azwira abdul aziz dan mazlan ibrahim.  (2010).  takhrij hadith realiti dan keperluan masyarakat islam nusantara.  - 21-37. 

fadlan mohd othman, nurimanah seman.  (2010).  dajal bermata satu sudah lahir.  - majalah al-islam. 

latifah abdul majid, jaffary awang, muhd najib abdul kadir, ismail yusoff, fadlan mohd othman.  (2010).  respon masyarakat islam malaysia terhadap aliran islam liberal.  - persidangan antarabangsa islam dalam masyarakat malaysia. 

fadlan mohd othman, mohd fadhil mohd faudzi, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2010).  khazanah intelektual islam.  - Bab 8:311-330. 

fadlan mohd othman dan dr muhd najib abdul kadir.  (2009).  isu-isu permasalahan hadith dan al-kutub al-sittah.  - 67-81. 

latifah abdul majid, ahmad asmadi sakat dan fadlan mohd othman.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 199 - 206. 

fadlan mohd othman.  (2008).  istiwa atau bersemayam mana betul?.  - majalah al-islam. 

mohd izhar ariff mohd kashim/ fadlan mohd othman.  (2008).  metod dakwah kepada golongan sufiyyah pelampau menurut perspektif syariat.  - prosiding seminar dakwah . fpi, ukm.. 

fadlan bin mohd. othman & muhammad nazir alias.  (2005).  mengubah ciptaan allah: antara larangan dan keperluan.  - seminar al-quran & isu-isu semasa peringkat kebangsaan ke-4.