Penerbitan Terkini

rozita binti ibrahim;zalifah binti mohd kasim;rosniza aznie binti che rose;norngainy binti mohd tawil;nasrudin bin subhi;mohamad azwani shah bin mat lazim;mohd suhaimi bin mohamad;mohd shazrul fazry bin sa`ariwijaya.  (2022).  equality in education: community empowerment for orang asli at tasik chini.  -

rozita ibrahim, nasrudin yunos, nasrudin subhi, mohd. suhaimi mohamad.  (2022).  aplikasi 'model assure' dalam mereka bentuk pengajaran dalam talian bagi kursus citra untuk pelajar antarabangsa.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022.  1. 

nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti.  (2022).  penyisihan sosial kumpulan marginal.  - 18. 

muhammad azlan mohamad azhar, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, azlinda azman, fauziah ibrahim, aizan sofia amin,siti marziah zakaria.  (2022).  a review on community empowerment in disaster management: social work perspective.  - conference book abstracts, world islamic social science congress ( wissc 2021 ).  1-94. 

mohamad, m. s., subhi, n., chong, s. t., kamaluddin, m. r..  (2022).  levels of stress, anxiety, depression and thoughts of nonsuicidal self-injury behavior among university students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1429-1438. 

muhammad azlan mohamad azhar, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad.  (2022).  community empowerment in disaster management: a systematic review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1401-1418. 

noremy md.akhir, fauziah ibrahim, aizan sofia amin, siti marziah zakaria, mohd suhaimi mohamad, azlinda azman.  (2022).  penerokaan sumber dalaman dan luaran mangsa banjir bagi pemerkasaan komuniti dalampengurusan bencana banjir di malaysia.  - persidangan kependudukan kebangsaaan 2022.  1-20. 

nor jana saim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohammad, nor hashimah jalaludin, ali abbas, afifah idris, norulhuda sarnon.  (2022).  delving into the story of an unwed mother in malaysia by longitudinal photovoice methodology.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1823-1833. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 215. 

noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, azlinda azman, fauziah ibrahim, aizan sofia amin, siti marziah zakaria, noorus sarah aqilah mohd yusof.  (2022).  the challenges of community leaders in managing flood disasters during covid-19 pandemic.  - 5th usim international health conference (ihec2022).  139. 

danish yusrie mohd khairul, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey tsuey, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, manisah mohd ali, marhani midin, fairuz nazri abdul rahman.  (2022).  prevalens dan tekanan psikologikal dalam kalangan pelajar sekolah menengah yang mencederakan diri tanpa niat membunuh diri di negeri selangor.  - akademika.  35-46. 

khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44. 

rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd. suhaimi mohamad, azmah mohti, nur amelia abas, nurafiqa najihah kamarulzaman.  (2021).  aktiviti penangkapan ikan di tasik chini.  - 1. 

muhammad izzat ebrahim, norinsan kamil othman, zurina ahmad saidi, mohd suhaimi mohamad, koh kuan wei,.  (2021).  kit pemantauan kendiri covid-19: implikasinya sepanjang tempoh isolasi fasa 1 - fasa 3 pelajar kolej tun hussein onn, universiti kebangsaan malaysia.  - prosiding kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021.  67-70. 

manisah mohd. ali, mohd. suhaimi mohamad, nasrudin subhi.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 11. 

mohd suhaimi mohamad; nazirah hassan; nasrudin subhi; muzamir wan nazri.  (2021).  hubungan antara tekanan psikologikal dan kemarahan dengan tingkah laku buli dalam kalangan pelajar universiti.  - jurnal psikologi malaysia.  14-24. 

khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2021).  evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual ( k-novasi 2021 ).  48-51. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, khadijah alavi, wan shahrazad wan sulaiman.  (2021).  the level of family social support among parolees in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  453-464. 

mohd suhaimi mohamad.  (2021).  e-psikososial: kaedah pembelajaran berasaskan perkhidmatan kerja sosial komuniti dalam talian.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021.  8-10. 

sheau tsuey chong, hatta sidi, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  aplikasi teknik ketara sedar bagi pemeriksaan kesihatan mental semasa pandemik covid-19.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  17-27. 

zaizul bin ab rahman;khaidzir bin haji ismail;jaffary bin awang;mahadir bin ahmad;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad;mohamad nurman bin yaman.  (2021).  pengaplikasian modul pemerkasaan para pekerja mpob di lapangan dari aspek fiqh ta’amul, big five personaliti dan kualiti kehidupan.  -

noor aziah mohd awal, bariah mohd ali, emma mirza wati mohamad, bahiyah dato haji abdul hamid, rohayu abdul ghani, mohd suhami mohamad, haniff ahamat, normah mustaffa, hanita othman, nasrudin yunos, muhammad walid osman, abdul aziz abu bakar dan lain-lain.  (2021).  dasar universiti kebangsaan malaysia terhadap gangguan seksual & kod amalan pengendalian aduan dan pencegahan gangguan seksual ukm (pindaan 2021).  - 1-28. 

mohd suhaimi mohamad, roslee rajikan, kadir arifin, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abdul wahab, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor.  (2021).  pelan pengurusan krisis pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - 40. 

mohd suhaimi mohamad, kadir arifin, noor alaudin abdul wahab, shahrul nazmi sannusi, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor, azizi ab rahman, nurul aisyah abas, syahidrul ashraff zamri.  (2021).  prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  1-20. 

hairuzzaki mohd yusof, mohd suhaimi mohamad, mohd azlan shah zaidi, zainol mustafa, farizal mohd razalli, muhamad walid osman, mokshin hj. tumin, mursidi ahamad, rohana tan, mohd zulkefele mohd zain, muniroh abdul razak, suzana abu bakar, (12)..  (2021).  pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025 (pelan anti rasuah ukm).  - pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025.  1-58. 

mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, divaghar voothayakumar.  (2021).  penerapan pembelajaran berasaskan keadilan restoratif untuk bidang penumpuan perkhidmatan sosial.  - proceedings icitra international virtual conference on liberal studies 2021.  197-200. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, khadijah alavi, suzana mohd hoesni.  (2021).  the influence of peer pressure on male prisoners involvement in street crime.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1076-1086. 

sharifa ezat wan puteh, wan marina wan ismail, idayu badilla idris, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  exploring and developing items measuring treatment beliefs construct among heart failure patients: a case of malaysia.  - malaysian journal of medicine and health sciences.  98-102. 

nasrudin subhi, fatin nabihah omar, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  stress and coping strategies of trainee counsellors during covid-19 movement control order.  - international journal of academic research in business & social sciences.  958-968. 

rozita ibrahim, harlina halizah haji siraj, mohd suhaimi mohamad, abu yazid abu bakar.  (2021).  doublextra @ citra #1: sugar-coated relationship(s)?.  - 1. 

rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti, nur amelia abas, nurafiqa najihah kamarulzaman.  (2021).  kelestarian sumber perikanan tasik chini: langkah ke hadapan.  - 1. 

rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd. suhaimi mohamad, azmah mohti, nur amelia abas, nurafiqa najihah kamarulzaman.  (2021).  peranan pelbagai pihak dalam pemeliharaan dan pemuliharaan sumber perikanan tasik chini.  - 1. 

nuur asyikin binti mohd shukor, marhani midin, tuti iryani mohd daud , mohd suhaimi mohamad.  (2021).  exploring the unmet need of primary caregiver of patients with schizophrenia: a qualitative study using photovoice.  - 20th world psychiatry association conference.  1. 

nazirah hassan, syahrezahelmy mohd razali, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  cabaran polis dan tentera mendepani pandemik covid-19.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  241-252. 

n.k. tharshini, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2021).  pengaruh faktor konsep kendiri, kesedaran komuniti dan sokongan sosial terhadap pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - kajian malaysia.  117-140. 

mohd suhaimi mohamad, manisah mohd ali, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey.  (2021).  relationship between cognitive distortion and life event with nssi thought on secondary school students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  723-733. 

norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2021).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of relationship of social worker and client.  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

sopian brahim, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  pengurusan kes kanak-kanak di malaysia.  - 294. 

kausalya devi sathoo, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  social support for optimal reintegration of malaysian parolees into community.  - international journal of academic research in business and social sciences.  431-443. 

norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2020).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of "relationship of social worker-client".  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  dalam radar-bernama radio..  - kesan pandemik covid-19: perubahan tingkah laku. 

tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -

abdulhadi sharhan alotaibi, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  conflict and conflict management in social work in the kingdom of saudi arabia.  - international journal of scientific and research publications.  126-132. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  students anxious but ready to see it through.  - the star.  1. 

mohd suhaimi bin mohamad.  (2020).  slot bernama radio.  - impak psikososial bekerja dari rumah. 

mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi.  (2020).  pembelajaran reflektif profesional melalui praktis kerja sosial komuniti.  - knovasi 2020.  1-3. 

mohd suhaimi bin mohamad.  (2020).  slot campus life.  - suara mahasiswa tidak diabaikan. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  program malam ini..  - kecelaruan personaliti. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  temu bual radio.  - persediaan mental sepanjang pkp. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

afifah idris, noremy md. akhir, norulhuda sarnon, mohd suhaimi mohamad.  (2020).  the recovery of depressive patients: a review on the roles of social worker.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4350-4358. 

salina nen, naseeha najwa abdullah, mohd. suhaimi mohamad.  (2020).  sexuality and reproductive health education to primary school children: perceived barriers by malaysian parents.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4476-4488. 

fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon, khadijah alavi, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad.  (2020).  drug abuse and the involvement of prisoners in street crimes.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4508-4506. 

wan marina wan ismail, mohd suhaimi mohamad, sharifa ezat wan puteh.  (2020).  exploratory factor analysis of self-care among malaysian heart failure patients.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4489-4498. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, daniella m. mokhtar.  (2020).  hubungan penghargaan kendiri, resilien, sikap asertif dan kepimpinan dalam kalangan "mat rempit" di lembah klang.  - jurnal psikologi malaysia.  206-216. 

nor jana saim, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi.  (2020).  approaching the hard to reach population: the experience of data collection among unwed mothers in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4371-4378. 

dr mohd suhaimi bin mohamad.  (2020).  slot bernama radio.  - impak psikososial bekerja dari rumah. 

sarin johani, khadijah alavi, mohd suhami mohamad.  (2020).  service quality in community based day care (pawe) for older people in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4526-4541. 

chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

sumaiya sadeka, mohd suhaimi mohamad, md. sujahangir kabir sarkar.  (2020).  disaster experiences and preparedness of the orang asli families in tasik chini of malaysia: a conceptual framework towards building disaster resilient community.  - progress in disaster science.  1-8. 

sumaiya sadeka, mohd suhaimi mohamad, md. sujahangir kabir sarkar, abul quasem al-amin.  (2020).  conceptual framework and linkage between social capital and disaster preparedness: a case of orang asli families in malaysia.  - social indicators research.  479-499. 

afifah idris, noremy md. akhir, norulhuda sarnon & mohd suhaimi mohamad.  (2020).  overcoming stigma and getting social support: what can we learn from people with lived experience of mdd?.  - the second international conference of social work.  1. 

suzieyana idris, mohd suhaimi mohamad, nor bayah abdul kadir.  (2020).  hubungan di antara aset luaran dan tingkah laku antisosial belia yang menetap di projek perumahan rakyat kuala lumpur.  - jurnal psikologi malaysia.  1-13. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  derita dalam senyap.  - program malam ini. 

pavithra sukumaran, noremy md. akhir, mohd. suhaimi mohammad.  (2020).  satu kajian kes di pusat bimbingan alternatif, kajang: keperluan dari aspek perlindungan dan sokongan sosial bagi kanak-kanak pelarian rohingya.  - prosiding seminar penyelidikan siswazah (pogres 2020).  309-312. 

nor jana saim, mohd suhaimi, nasrudin, nor hashimah, idayu badillah.  (2020).  family reaction and coping behaviour among unwed mothers in malaysia.  - seminar kebudayaan malaysia - indonesia (skimxvi) 2020.  1. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

pavithra a/p sukumaran, noremy md. akhir, suhaimi mohamad.  (2020).  keperluan dari aspek perlindungan dan sokongan sosial bagi kanak-kanak pelarian rohingnya di malaysia.  - 1-5. 

mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi..  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran..  - 15. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  program malam ini.  - kenali psikosis.. 

dr noremy md. akhir; dr jamiah manap; dr aizan sofia amin; dr norulhuda sarnon@kusenin; dr arena che kasim; dr mohd nasir selamat; dr mohd suhaimi mohamad; dr nasrudin subhi; en muhammad ajib abd razak..  (2020).  program insan budiman: modul 4 (kesukarelawan dan tanggungjawab sosial korporat- sukarelawan bencana pandemik covid-19).  - 1-6. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 9. 

abdulhadi sharhan alotaibi, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  the practice of school social workers in the kingdom of saudi arabia.  - european journal of molecular & clinical medicine.  607-620. 

n.k. tharshini, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2020).  hubungan di antara konsep kendiri dan kesedaran komuniti dengan sokongan sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika.  39-48. 

mohd suhaimi mohamad.  (2020).  program malam ini:.  - jangan ambil mudah kebimbangan melampau.. 

mohd suhaimi mohamad, mr. udhia kumar, ah young song, mary angeline santhosam, adi fahrudin, sakroni..  (2020).  covid-19 social distancing: social work perspective..  - international webinar.  1. 

mohd suhaimi mohamad, mohd haazik mohamed.  (2020).  jenis personaliti dan tahap kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi.  - jurnal personalia pelajar.  7-17. 

abdulhadi sharhan alotaibi, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  challenges facing school social workers in saudi arabia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  101-115. 

samir muhazza amina, mohd. suhaimi mohammad, muhd. dhamir audi azizul.  (2020).  analisa perspektif kepentingan akta profesionkerja sosial di malaysia.  - journal of islamic social sciences and humanities.  196-212. 

khadijah binti alavi;zahara binti abdul manaf;mohd rizal bin abdul manaf;mohd hasni bin ja`afar;rosnah binti sutan;mohd suhaimi bin mohamad.  (2019).  keberkesanan pemerkasaan pelajar gerontologi ukm sebagai sahabat warga emas.  -

mohd suhaimi bin mohamad;manisah bt. mohd. ali;fairuz nazri binti abdul rahman;marhani binti midin;chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;mohammad rahim bin kamaluddin.  (2019).  development of mental health framework to prevent non-suicidal self-injury among students in malaysia.  - 1-162. 

yazrina yahya, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  malam ini.  - kebebasan bersuara. 

rozita ibrahim, azmah mohti, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi.  (2019).  tanggungjawab sosial korporat (csr) untuk pembangunan komuniti: pengkongsian pengalaman ukm-celcom-orang asli tasik chini.  - 1-19. 

mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, daniella m. mokhtar, nasrudin subhi.  (2019).  youth-to-youth engagement.  - international journal of recent technology and engineering.  38-42. 

fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

chong sheau tsuey, samsudin a. rahim, er ah choy, denise koh choon lian, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, abdul latif ahmad, emma mirza wati mohamad , sabariah mohamed salleh.  (2019).  developing a standard measurement for researching social capital among adolescents' social networks.  - 1-50. 

mohd suhaimi mohamad, manisah mohd. ali.  (2019).  non-suicidal self injuries (nssi) among students in malaysia: needs and potential roles for a school-based social worker.  - international social work symposium 2019.  289-297. 

samir muhazzab amin, mohd suhaimi mohamad, tunku latifah tunku ahmad.  (2019).  the development of social work undergraduate programs in malaysia public universities: issues, challenges and opportunities.  - pertanika journal of social science and humanities.  45-59. 

danish yusrie mohd khairul, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  prevalens dan faktor psikologikal tingkah laku mencederakan diri tanpa niat membunuh diri: satu tinjauan literatur.  - malaysian journal of youth studies.  89-113. 

mohd suhaimi mohamad.  (2019).  program: malam ini.  - neurosis: ancaman masyarakat moden. 

rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, mushrifah idris.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

mohd suhaimi mohamad.  (2019).  program: malam ini..  - mental: penyakit kedua tertinggi di malaysia.. 

nor jana saim, ali abbas, fatimah abdullah, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohammad, nor hashimah jalaludin, idayu badillah idris.  (2019).  care management of pregnancy out of wedlock: the comparison between the institutions.  - international social work symposium 2019.  305-314. 

norulhuda sarnon, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohammad, zaizul abdul rahman, azianura hani shaari, shahrul nazmi sanusi.  (2019).  memahami hubungan kekeluargaan, kesihatan seksual dan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja di kawasan perumahan rakyat.  - empowering people anda ensuring inclusiveness and equality.  365-374. 

nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

norulhuda sarnon, nor jana saim, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, chong sheau tsuey, khadijah alavi.  (2018).  meneroka peranan remaja tidak terkawal ke atas isu keluarga: ke arah memahami self discovery remaja keluarga disfungsi.  - jurnal psikologi malaysia. 

mohd suhaimi mohamad, marhani midin, manisah mohd ali, fairuz nazri abdul rahman, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin & chong sheau tsuey.  (2018).  pembinaan kerangka kesihatan mental dalam pencegahan tingkah laku mencederakan diri tanpa niat membunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah menengah di malaysia.  -

sumaiya sadeka, mohd suhaimi mohamad, md. sujahangir kabir sarkar.  (2018).  comparative analysis of sustainable development indicators in southeast asian countries: current status and policy implications.  - international journal of development and sustainability. 

mohd suhaimi mohamad, fatimah abdullah, farid mat zain.  (2018).  mengupayakan penjagaan tidak formal merentas gender : empowering informal care givers across gender.  - humanisma: journal of gender studies. 

mohd suhaimi mohamad, nur natasha amelia rosdi.  (2018).  hubungan antara tingkah laku keibubapaan, tekanan psikologikal dengan tahap kesihatan mental dalam kalangan penjaga kanak-kanak autisme.  - jurnal psikologi malaysia. 

nor jana saim, nasrudin subhi & mohd suhaimi mohammad.  (2018).  delving into the story of an unwed mother by photovoice methodology.  -

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, aizan sofia amin & norulhuda sarnon.  (2018).  engaging mat rempit with interactive camp intervention to promote self empowerment.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled.  112-118. 

aizan sofia amin, mohd. suhaimi mohamad, jamiah manap & mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  the road to self-empowerment: malaysian disabled women experiences in negotiating self within family.  - 4th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities.  313-323. 

mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim.  (2018).  perbezaan gender, tekanan psikologikal dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar prasiswazah.  - jurnal personalia pelajar. 

aizan sofia amin, mohd. suhaimi mohamad, jamiah manap & mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  the road to self-empowerment: malaysian disabled women experiences in negotiating self within family.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled.  213-221. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & manisah ali.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 20. 

aizan sofia amin, mohd. suhaimi mohamad, jamiah manap & mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  the road to self-empowerment: malaysian disabled women experiences in negotiating self within family.  - 4th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities.  313-323. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, aizan sofia amin & norulhuda sarnon.  (2018).  engaging mat rempit with interactive camp intervention to promote self empowerment.  - 4th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities (piccwed 4). 

nasrudin subhi, norulhuda sarnon, mohd suhaimi mohamad, norazman amat, norazlina maarof, zana ruslinda ujang, che som omar & mohd hasni zulkifli.  (2018).  keberkesanan perkhidmatan pusat kaunseling mains: dua dekat menabur bakti demi kesejahteraan ummah.  - prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam 2018. 

noor azlan ghazali, roslee rajikan, mohd suzeren md jamil, shahrul nazmi sannusi, zurina muda, wan amizah wan mahmud, amelia natasha abdul wahab, noor faridatul ainun zainal, masura rahmat, azura ishak, amirah ismail, syed kamarudin sadak & asyraf radzwan.  (2018).  varsiti.  - varsiti. 

tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

mohd suhaimi mohamad, salina nen, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, soraya mohd taufik.  (2018).  perkaitan tekanan psikologikal, tingkah laku hoarding dan kesihatan mental dalam kalangan wanita bekerjaya.  - jurnal psikologi malaysia. 

mohd suhaimi mohamad.  (2018).  kesan negatif terhadap kehidupan individu.  - kosmo online. 

mohd suhaimi mohamad.  (2018).  pesakit mental bak bom jangka.  - kosmo online. 

tharshini a/p sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad and ezarina zakaria.  (2018).  challenges in re-entry among former inmates: a review.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

mohd suhaimi mohamad, muhammad ajib abdul razak, norulhuda sarnon, chong sheautsuey, mohd norahim mohamed sani.  (2017).  pendekatan kem intervensi dalam pemerkasaan psikologi remaja berisiko di lembah klang.  - the 6th international conference on social sciences and humanities (icosh).  429-436. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, manisah mohd. ali, junaenah sulehan, noor rahamah abu bakar.  (2017).  development of marginal community through advocacy literacy module based on community asset mapping approach.  - faculty of social sciences and humanities research highlights (faseh).  88-89. 

manisah mohd. ali, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, marhani midin, chong sheau tsuey, fairuz nazri abd rahman, mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  memahami tingkah laku mencederakan diri tanpa niat membunuh diri (nssi) dalam kalangan murid berisiko.  - konvensyen kebangsaan sekolah kluster kecemerlangan 2017. 

khadijah alavi & mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 20. 

rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd. suhaimi mohamad & mushrifah idris.  (2017).  gaya hidup orang asli jakun di tasik chini, pahang.  - prosiding persidangan pemantapan citra kenegaraan (cosna 5), 2017.  136-156. 

mohd suhaimi bin mohamad.  (2017).  impak jendela negeri @ ukm.  - memperkasa komuniti orang asli di tasik banding, perak.  69. 

mohd suhaimi mohamad.  (2017).  ambil peduli kesihatan mental pekerja.  - kosmo.  24. 

mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kesihatan mental remaja perlu diatasi.  - kosmo!.  24. 

mohd suhaimi mohamad.  (2017).  tangani sikap agresif anak muda.  - kosmo!.  24. 

mohd suhaimi mohamad.  (2017).  laporan kempen kesihatan mental.  - measuring social capital:. 

mohd suhaimi bin mohamad, fatimah abdullah & farid mat zain.  (2017).  gender dan penjagaan tidak formal.  - the international conference on islam, development and social harmony in southeast asia 2017.  42-50. 

norulhuda sarnon, ezarina zakaria, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, nor jana saim, mohd suhaimi mohammad & khadijah alavi.  (2017).  membina konteks profesional dan efikasi kendiri pelajar kerja sosial: cabaran hubungan pekerja sosial-klien semasa kerja lapangan.  - prosiding persidangan kerja sosial kebangsaan 2017. 

emma mohamad, arina anis azlan, chang peng kee, abdul latiff ahmad, shahrul nazmi sannusi, ahmad sauffiyan abu hassan, suhaimi mohamad, chong sheau tsuey..  (2017).  modul komunikasi dalam situasi mencabar..  - 1-10. 

mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 13. 

kausalya dewi sathoo, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman & mohd suhaimi mohamad.  (2017).  social support and reintegration of parolees into the community.  - the 6th international conference social sciences and humanities (icosh).  373-383. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2017).  pengalaman sokongan sosial intergenerasi dalam kalangan warga emas di institusi kebajikan awam.  - akademika.  65-74. 

n. z. abidin, n. subhi, m.s. mohamad & n. sarnon.  (2017).  hubungan di antara stigma dan kesihatan mental dalam kalangan orang yang hidup dengan hiv/aids (odha).  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-15. 

mohd. suhaimi mohamad, manisah mohd. ali.  (2017).  inequality in education: experience of critical pedagogy and community engagement with orang sungai in paitan, sabah.  - asean journal of community engagement.  1-11. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun, muhammad saleem.  (2017).  do personal strengths and weaknesses impact subjective well-being of elderly?.  - american journal of applied sciences.  98-103. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, salina nen.  (2017).  sexual health among at-risk youths.  - faseh buletin penyelidikan fssk.  76-77. 

fauziah ibrahim, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad.  (2017).  street crimes in malaysia: a phenomenological approach.  - faseh- fssk research highlights.  92-93. 

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

mohd suhaimi mohamad, junaenah solehan, nasrudin subhi, manisah mohd. ali.  (2017).  marginalised community-based adult learning through advocacy literacy programme.  - the 6th international conference on social sciences and humanities (icosh).  384-390. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, salina nen.  (2016).  memperkasa komuniti orang asli di tasik banding, perak.  - impak: masyarakat orang asli dan peribumi @ ukm.  32-33. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, manisah mohd ali, junaenah sulehan, noor rahamah hj. abu bakar.  (2016).  inovasi pembelajaran kerja sosial komuniti melalui kaedah pemetaan aset dalam agen literasi.  - 354-355. 

manisah mohd ali, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, noor rahamah hj. abu bakar.  (2016).  reka bentuk modul advokasi literasi dalam mentrasformasi komuniti marginal.  - 350-351. 

nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, mushrifah idris.  (2016).  menjaga kesejahteraan komuniti orang asli tasik chini ketika banjir.  - impak: masyarakat orang asli dan peribumi @ ukm.  36. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim & mushrifah idris.  (2016).  kemelut hidup komuniti jakun tasik chini.  - impak: masyarakat orang asli dan peribumi @ ukm.  14-15. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad & muhamad saleem.  (2016).  effect of intergenerational social support and loneliness subjective wellbeing of institutionalized malaysian elders.  - iier international conference auckland new zealand 19th april 2016.  5-9. 

mohd hafis mohamad, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, nasrudin baidi & nor hazlin nor asshidin.  (2016).  the relationship between stress and univesity students mental health.  - international symposium & exhibition on business and accounting 2016 (iseba 2016).  1-6. 

mohd suhaimi mohamad, junaenah sulehan, nasrudin subhi, manisah mohamad ali & noor rahamah hj. abu bakar.  (2016).  pemerkasaan komuniti orang sungai di paitan sabah.  - measuring social capital:. 

fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, wan shahrazad wan sulaiman & ezarina zakaria.  (2016).  ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan banduan parol: ke arah penyediaan modul kemahiran pengurusan keusahawanan di jabatan penjara malaysia.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  91-105. 

n. s. tharshini, f. ibrahim, m. s. mohamad, and e. zakaria.  (2016).  socio-demographic and perpetrators experience in committing crime: a descriptive study on male young offenders undergoing community service order.  - journal of advanced research in social and behavioural sciences.  7-18. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad, muhammad saleem.  (2016).  effect of intergenerational social support and loneliness on subjective wellbeing of institutionalized malaysian elders.  - international journal of management and applied science.  128-133. 

manisah mohd ali, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, noor rahamah abu bakar.  (2016).  transformasi pendidikan komuniti marginal melalui advokasi literasi.  - impak: masyarakat orang asli dan peribumi @ ukm. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2016).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly: a short review in malaysian context.  - procedia - social and behavioral sciences.  513-519. 

mohd suhaimi mohamad.  (2016).  kesihatan mental pelajar malaysia semakin teruk, membimbangkan?.  - semboyanrakyat.com.  1. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, junaenah sulehan, manisah ali, noor rahamah abu bakar.  (2016).  kepentingan motivasi pendidikan dalam memperkasa komuniti pribumi.  - jurnal psikologi malaysia.  153-161. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, manisah ali, junaenah sulehan, noor rahamah abu bakar.  (2016).  kelestarian komuniti marginal: kajian kes gabungan experiential learning dan service learning.  -

mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, nik hairi omar.  (2016).  hubungan di antara kesihatan mental dengan minat kerjaya dalam kalangan gelandangan di kem desa bina diri malaysia.  - akademika.  11-19. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, nasrudin subhi dan mohd suhaimi mohamad.  (2016).  meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti.  - nilai sosial, esteem kend. 

norzihan ayub, rohany nasir, nor bayah abdul kadir, mohd suhaimi mohamad.  (2016).  cognitive behavioural group counselling in reducing anger and aggression among male prison inmates in malaysia.  - asian social science.  11. 

sopian brahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria & norulhuda sarnon.  (2016).  kompetensi praktis berasaskan pengetahuan dan cabaran pengurusan kes kanak-kanak : kajian di jabatan kebajikan masyarakat.  - jurnal pembangunan sosial.  91-116. 

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, mohamad suhaimi mohd, salina nen, norulhuda sarnon & khadijah alavi.  (2016).  rehabilitation through parole system in malaysia : the role of optimism as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience.  - jurnal psikologi malaysia.  141-152. 

zaizul ab rahman, mohd. nasir omar, ahmad sunawary long, kamaruddin salleh, khaidzir ismail, salina nen, nasruddin subhi & mohd suhaimi mohamad.  (2016).  profil penjenayah rogol di penjara seksual di malaysia.  - measuring social capital:. 

norhayati ibrahim, hui chien 0ng, suzaily abd wahab, normah che din, mahadir ahmad, noh amit, mohd suhaimi mohamad.  (2016).  psychological wellbeing among caregivers of schizophrenia patients in malaysia.  - international journal of psychology.  678-679. 

manisah mohd ali, mohd suhaimi muhamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & noor rahamah hj abu bakar.  (2016).  empowering inclusion of marginalised community through literacy advocacy module.  - hari inovasi 2016.  1. 

norzihan ayub, rohany nasir, mohd suhaimi mohamad & nor ba`yah abdul kadir.  (2016).  keberkesanan kaunseling kelompok tingkah laku kognitif terhadap kemarahan dan agresif dalam kalangan banduan penjara lelaki.  - jurnal psikologi malaysia.  40-51. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey, nor ba`yah abdul kadir & samsudin a rahim.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

khadijah alavi, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon & salina nen.  (2015).  peranan kesejahteraan keluarga dan daya tahan dalam pengukuhan keluarga sandwich.  - akademika.  25-32. 

s. brahim, m.s. mohamad, e. zakaria, n. sarnon@kusenin.  (2015).  competency-based social work practice and challenges in child case management: studies in the districts social welfare services, malaysia.  - international journal of social, behavioral, educational, economic and management engineering.  2655-2661. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

sumaiya sadeka, mohd suhaimi mohamad, mohammad imam hasan reza, jamiah manap & md. sujahangir kabir sarkar.  (2015).  social capital and disaster preparedness: conceptual framework and linkage.  - international conference on social science research, icssr 2015.  178-188. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2015).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly - a short review in malaysian context.  - proceedings of 3rd global conference on business and social science, kuala lumpur. 

mazlina che mustapa, khidzir hj ismail, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim.  (2015).  knowledge on sexuality and reproductive health of malaysian adolescents- a short review.  - procedia social and behavioral sciences.  221-225. 

nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad & mushrifah idris.  (2015).  sustainability of the aboriginal communities of tasik chini in times of flooding.  - symposium on culture and cooperation between indonesia-malaysia 2015 (skim xiv 2015).  203-216. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, wan sharazad wan sulaiman.  (2015).  sokongan keluarga terhadap banduan parol di malaysia: ke arah kejayaan pemulihan banduan.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia-malaysia skimxiv.  971-980. 

norzihan ayub, rohany nasir, nor ba`yah abdul kadir and mohd suhaimi mohamad.  (2015).  the effectiveness of cognitive behavior therapy group counseling on anger and aggression among prisoners in malaysia.  - asian conference on psychology and the behavioral sciences 2015.  317-330. 

fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamed, wan shahrazad wan sulaiman, khadijah alavi, norulhuda sarnon dan ezarina zakaria.  (2015).  factors contributing to aggressive behavior among parole convicts: empirical evidence from malaysia.  - proceedings simposium on culture and cooperation indonesia malaysia 2015.  377-394. 

nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2015).  sokongan sosial intergenerasi dalam kalangan warga emas di institusi penjagaan.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia - malaysia 2015 (skim xiv 215).  1600. 

sumaiya sadeka, mohammad imam hasan reza, joy jacqueline pereira, mohd suhaimi mohamad and md. sujahangir kabir sarkar.  (2015).  promoting community for disaster risk reduction: case of a malaysian university community.  - international journal of applied environmental sciences.  1181-1194. 

mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

mohd suhaimi mohamad , nasrudin subhi , fauziah ibrahim , khadijah alavi.  (2015).  pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di perak dan kedah.  - geografia - malaysian journal of society and space.  23-31. 

sopian brahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria & norul huda sarnon.  (2014).  meneroka praktis kerja sosial dalam pengurusan kes kanak-kanak.  - international social development conference proceeding / universiti utara malaysia.  248-259. 

mohd suhaimi mohamad, rahmah mohd amin, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, khadijah alavi, norulhuda sarnon & chong sheau tsuey.  (2014).  social science : directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). phase 2011.  - 58-65. 

khadijah alavi, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon dan salina nen.  (2014).  adakah generasi sandwich mengubah struktur demografi keluarga di malaysia.  - the 9th international malaysian studies conference (msc9). 

khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni.  (2014).  understanding the factors of children missing/running away from home in malaysia.  - jurnal teknologi (social sciences).  66(1):1-6. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey, nor ba`yah abdul kadir, samsudin a rahim.  (2014).  kesihatan seksual dalam kalangan remaja berisiko.  - the 5th international conference on social sciences and humanities. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, khadijah alavi, chong sheau tsuey, rahmah mohd amin, ezarina zakaria.  (2014).  meneroka pengalaman penjaga dewasa generasi sandwich terhadap aspek sosio-ekonomi keluarga.  - jurnal pembangunan sosial.  53-69. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, ezarina zakaria and nur saadah mohamad aun.  (2014).  cultural influences in mental health help-seeking among malaysian family caregivers.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  113-124. 

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, mohamad suhaimi mohd, salina nen, norulhuda sarnon & khadijah alavi.  (2014).  rehabilitation through parole system in malaysia: the role of social support as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience.  - international congressof applied psychology. 

ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon@kusenin, mohd. suhaimi mohamad.  (2013).  pengalaman keluarga menjaga anak yatim aids : kajian kes di perkampungan nelayan perlis malaysia.  - prosiding seminar hasil penyelidikan sektor pengajian tinggi ke 3: sains sosial dan kemanusiaan / kementerian pengajian tinggi. 

mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, nasrudin subhi, salina nen, chong sheau tsuey, khadijah alavi, rahmah mohd amin, ezarina zakaria.  (2013).  penjaga generasi sandwich: inovasi dalam keterbatasan ekonomi.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2013 (skim xiii) / universiti padjajaran, bandung, indonesia.. 

mohd suhaimi mohamad.  (2013).  ethnicity and cultural influences in mental health help-seeking among malaysian family caregivers.  - 5th south and southeast asian association for the study of culture and religion conference / manila, philippines. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, mohd haazik mohamed.  (2013).  penyaringan tahap kesihatan mental dan personaliti dalam kalangan pelajar ukm.  - prosiding seminar hasil penyelidikan sektor pengajian tinggi ke 3: sains sosial dan kemanusiaan / kementerian pengajian tinggi. 

fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon khadijah alavi, wan shahrazad wan sulaiman & ezarina zakaria.  (2013).  kesejahteraan diri banduan parol di malaysia : cabaran ke arah kejayaan pemulihan dan pembentukan modal insan berinovasi.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2013 (skim xiii) / universiti padjajaran, bandung, indonesia.. 

sarnon, n., alavi, k., hoesni, s. m., mohamad, m. s., nen, s.,.  (2013).  exploring the family factors in infuencing problems of runaway children.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(S):113-124. 

fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad dan khadijah alavi.  (2013).  pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk banduan parol malaysia.  - nilai sosial, esteem kend. 

khadijah alavi, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, wan shahrazad wan sulaiman, salina nen dan norulhuda sarnon.  (2013).  tahap pengetahuan agama dalam kalangan banduan parol: ke arah pembentukan akhlak sejahtera.  - e-bangi, journal of social sciences and humanities.  8(2):001-010. 

fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, khadijah alavi, norulhuda sarnon & wan shahrazad wan sulaiman.  (2013).  ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan banduan parol di malaysia : ke arah memperkasakan kesejahteraan diri banduan.  - prosiding seminar hasil penyelidikan sektor pengajian tinggi ke 3: sains sosial dan kemanusiaan. 

mohamad, m. s., hoesni, s. m., subhi, n., sheau tsuey chong, sarnon, n. and nen, s..  (2013).  family experiences of caring among caregivers of schizophrenia patients.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  21(2):393-406. 

nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, lokman hamid.  (2013).  potensi konflik di antara pegangan islam dan identiti seksual: simptom psikologikal dalam kalangan mak nyah.  - journal of psychology and human development.  1(1):44-48. 

sheau tsuey chong, m.s. mohamad, a.c. er.  (2013).  the mental health development in malaysia: history, current issue and future development.  - asian social science.  1-8. 

fatimah abdullah, nur saadah mohamad aun, mohd. suhaimi mohamad, nor jana saim.  (2013).  fungsi keluarga dalam penjagaan pesakit mental: kajian kes di klinik kesihatan kg. simee ipoh, perak.  - journal of psychology and human development.  1(1):57-72. 

sheau tsuey chong, juliana rosmidah jaafar, denise koh, subhi, n., m.s. mohammad, sarnon, n., ah choy er, peng kee chang.  (2013).  safe neighbourhood promotes trust in business organisations via neighbourhood social capital.  - the first annual international scholars conference in taiwan, "fostering growth in knowledge-based economy through technopreneurship: building a platform for a smooth transformation of innovative tech. 

mohd. suhaimi mohamad.  (2013).  membentuk personaliti positif remaja.  - ism minda: membongkar perkembangan positif remaja. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim & suzana mohd hoesni..  (2013).  meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukkan strategi intervensi dan perlindungan.  - nilai sosial, esteem kend. 

sumaiya sadeka, mohammad imam hasan reza, mohd suhaimi mohamad, and md. sujahangir kabir sarkar.  (2013).  livelihood vulnerability due to disaster: strategies for building disaster resilient livelihood.  - 2nd international conference on agricultural, environment and biological sciences (icaebs`2013). 

sheau tsuey chong, chang peng kee, er ah choy, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, mohd suhaimi mohamad.  (2013).  measuring social capital: a standard measurement for researching social networks in family and community life.  - kemudahterancaman dan ada. 

sheau tsuey chong, chang peng kee, er ah choy, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, mohd suhaimi mohamad.  (2013).  measuring social capital: a standard measurement for researching social networks in the family and community life.  - integrating cca,drr and l. 

fauziah ibrahim, salina nen, ezarina zakaria, azmi abdul manaf, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey.  (2013).  measuring self-esteem, resilience, aggressive behavior and religious knowledge among women drug inmates in malaysia.  - pertanika journal social sciences and humanities.  22(S):31-48. 

mohamad m. s., zabidah p., fauziah i., & sarnon n..  (2012).  mental health literacy among family caregivers of schizophrenia patients.  - asian social science.  8(9):74-82. 

fauziah i., mohamad m.s., chong s.t. & azmi abd manaf.  (2012).  substance abuse and aggressive behavior among adolescents.  - asian social science.  8(9):92-97. 

mohd suhaimi mohamad, sheau tsuey chong, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, khadijah alavi, noremy md akil.  (2012).  manifestasi penjagaan keluarga: tekanan psikologikal dalam menjaga pesakit mental.  - e-bangi.  7(1):059-075. 

nasrudin subhi, radhiah abu bakar, norazura ahmad, suzana mohd hoesni, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2012).  hubungan seksual remaja: antara cinta dan nafsu.  - e-bangi.  7(1):15-25. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, noremy md akhir & salina nen.  (2012).  memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera.  - e-bangi, journal of social sciences and humanities.  7(8):84-93. 

nazirah hassan, mostafa kamal mokhtar, norshaffika izzaty zaeidy, salina nen, nasruddin subhi, mohd suhaimi mohamad.  (2012).  kolaborasi agama dan sains: paradigma ke arah pendidikan mapan.  - seminar internasional serumpun melayu v : pembangunan, psikologi dan masalah sosial, universitas hasanuddin, makassar, indonesia. 

i. fauziah, a. khadijah, m.a. noremy, n. sarnon, z.m. lukman, s.m. mohamad, n. subhi, s. nen and m.h. suzana.  (2012).  the role of family towards current adolescence challenges: drug prevention and living without drugs.  - the social sciences.  7(2):341-345. 

noremy md akhir, khadijah alavi, salina nen, fauziah ibrahim, m. suhaimi mohamad, nazirah hassan.  (2012).  hubungan faktor dalaman penderaan fizikal terhadap kanak-kanak oleh ibubapa.  - journal of social sciences and humanities (e-bangi).  7(1):1-14. 

sheau tsuey chong, pei shan teh, juliana rosmidah jaafar, samsudin a. rahim, subhi, n., nor ba`yah abdul kadir, hoesni, suzana mohamad, mohamad, s. m., nen, s., sarnon, n., er, a.c..  (2012).  pemantauan ibu bapa kepada pembentukan emosi negatif dan motivasi pencapaian remaja.  - persidangan icosh ukm 2012, fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nurulhuda sarnon, salina nen, fauziah ibrahim dan suzana mohd hoesni.  (2012).  profil kanak-kanak hilang/lari daripada rumah di malaysia: satu pendekatan fenomenologi.  - seminar hasil penyelidikan kpt bil.1/2012 / universiti kebangsaan malaysia. 

khadijah alavi, aizan sofia amin, subhi, n., mohamad, m. s. & sarnon, n..  (2012).  kerja sosial di sekolah: memahami dan menangani penderaan kanak-kanak.  - jurnal e-bangi.  7, (1), 17-37. 

sarnon, n., mohamad, m. s, fauziah, i, alavi., k., nen, s., hoesni, s.m, zaizul, r., wan azreena, j..  (2012).  hamil luar nikah: memahami remaja sebagai asas intervensi keluarga.  - e-bangi.  Vol.7, no 11, 121-130. 

khadijah alavi, salina nen, fauziah ibrahim, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, noorhasliza mohd nordin.  (2012).  hamil luar nikah dalam kalangan remaja.  - e-bangi.  Vol.7, no 12, 131-140. 

fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon.  (2012).  mengukur tahap sahsiah dan jatidiri penghuni dadah wanita di malaysia: ke arah pemantapan program pemulihan dadah di institusi.  - prosiding seminar pembangunan modal insan 2012. 

suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohamad, sarah waheeda mohd hafidz, sheau tsuey chong, nasrudin subhi.  (2012).  meneroka konsep cinta dalam perkahwinan dalam kalangan melayu bandar yang akan berkahwin.  - e-bangi.  7(1):76-83. 

sheau tsuey chong, m.s. mohamad, ah choy er.  (2012).  the mental health development in malaysia: from independence till now.  - the 5th thai-malaysian international conference on southeast asian studies. 

mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, khadijah alavi, nasrudin subhi, rahmah mohd amin.  (2012).  pengalaman penjagaan dalam kalangan generasi sandwich di lembah klang, malaysia.  - international conference on social sciences & humanities. 

i. fauziah, a.s. bahaman, n. subhi, kamaruzaman jusoff, s.m. mohamad, n. sarnon, sheau tsuey chong and z.m. lukman.  (2011).  the effectiveness of narcotics rehabilitation program in malaysia.  - world applies sciences journal.  12:74-79. 

mohamad, m. s., sheau tsuey chong, hoesni, s. m., subhi, n., sarnon, n. & nen, s..  (2011).  family caregivers experiences using community mental health services in malaysia.  - e-bangi.  6:142-154. 

fatimah abdullah, mohd. suhaimi mohamad dan siti hajar abu bakar.  (2011).  cabaran penjagaan tak formal di malaysia: satu tinjauan.  - seminar internasional serumpun melayu 2011: pembangunan, psikologi dan masalah sosial; fakultas ilmu budaya universitas hasanuddin, makassar. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, wan azreena wan jaafar, salina nen, zaizul abd rahman, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, chong sheau tseuy.  (2011).  motivasi meninggalkan tingkah laku berisiko dalam kalangan pengguna dadah secara suntikan.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon dan mohd suhaimi mohamad.  (2011).  penyalahgunaan dadah dan tingkahlaku agresif: ke arah memperkasa sahsiah dan jati diri remaja berisiko.  - seminar internasional serumpun melayu 2011 (politik dan ekonomi), fakultas ilmu budaya (fib) universitas hasanuddin (unhas), makassar, sulawesi selatan, indonesia. 

mohd suhaimi mohamad, nornabilla johari, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, sheau tsuey chong.  (2011).  peranan gender dalam menangi isu-isu penjagaan generasi sandwich.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

subhi, n., lokman, h., taib, m. a., mohamad, m. s..  (2011).  simptom psikologikal yang dialami golongan mak nyah akibat konflik di antara kepercayaan islam dan identiti seksual.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke 12 (skim xii), ukm bangi. 

nen, s., astbury, j., subhi, n., alavi, k., lukman, z. m., sarnon, n., fauziah, i., hoesni, s. m., mohamad, m. s..  (2011).  the impact of vicarious trauma on professionals involved in child sexual abuse cases (csa).  - pertanika journal of social science and humanities.  19(S):147-155. 

n. subhi, d. geelan, s. nen, i. fauziah, m.s. mohamad, z.m. lukman, k. alavi, s.m. hoesni and h.m. rusyda.  (2011).  sexual identity and sexual fluidity among gay men and lesbians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  19(S):163-172. 

k. alavi, rahim md. sail, m. s. mohamad, m. omar, n. subhi, sheau tsuey chong, n. sarnon, i. fauziah & z. m. lukman.  (2011).  exploring the meaning of ageing and quality of life for the sub-urban older people.  - pertanika journal of social science and humanities.  19(S):41-48. 

s.m. hoesni, i.h.m. hashim, sheau tsuey chong, m.s. mohamad, kamaruzaman jusoff, n. subhi, n. sarnon, s. nen and z.m. lukman.  (2011).  subjective meanings and expressions of marital love among soon-to-be-married urban malays.  - world applied sciences journal.  12(12):25-28. 

n. subhi, d. geelan, m. mcmahon, kamaruzaman jusoff, s. m. mohamad, n. sarnon, s. nen, s. m. hoesni, sheau tsuey chong, i. fauziah & khadijah alavi.  (2011).  a better understanding of the potential conflict between christianity and homosexuality.  - world applied sciences journal.  12(SE):;13-19. 

subhi, n., mohamad, s. m., sarnon, n., nen, s., hoesni, s. m., khadijah alavi & sheau tsuey chong.  (2011).  intrapersonal conflict between christianity and homosexuality: the personal effects faced by gay men and lesbians.  - e-bangi.  5(2):177-190. 

mohamad, s. m., subhi, n., kamaruzaman jusoff, w.j. wan azreena, sheau tsuey chong, fauziah, i., sarnon, n., salina, n., lukman, z. m., hoesni, s. m., alavi, k..  (2011).  psychological outcomes of family caregivers of mental illness patients.  - world applied sciences journal.  12 (01-06): 1-6. 

lukman, z.m., rohany nasir, fauziah, i., sarnon, n., sheau tsuey, c., mostafa kamal, m., mohamad, m.s., zainah, a.z., subhi, n., fatimah, o., nen, s., hoesni, s.m., khairudin, r. and rusyda, h.m..  (2011).  the relationship between dysfunctional family and the involvement of children in prostitution.  - world applied sciences journal.  12:7-12. 

sheau tsuey chong, er, a. c., juliana rosmidah jaafar, subhi, n., sarnon, n., mohamad, m.s., peng kee chang.  (2011).  neighbourhood cohesion and perceived neighbourhood safety in the promotion of social capital amongst neighbours.  - local economic and social development in cities of the asian and pacific region. 

salina nen, nasrudin subhi, mohd. suhaimi mohamad, kamaruzaman jusoff, chong sheau tsuey, norulhuda sarnon, suzana mohd. hoesni, wan azreena wan jaafar.  (2011).  malaysian professionals` beliefs in child sexual abuse disclosure.  - world applied sciences journal.  12:40-45. 

sheau tsuey chong,mohamad, m.s.hoesni, s.m.lukman, z.m fauziah, i. sarnon, n. nen, s.subhi, n. alavi, k. aeslina abdul kadir.  (2011).  generalized trust and organized group membership among young australians.  - world applied sciences journal.  12:58-62. 

n.sarnon, i.baba, kamaruzaman jusoff,sheau tsuey chong, w.j.azreena,n.salina, s.m.hoesni, n.subhi, s.m.mohamad, i.fauziah, z.m.lukman and k.alavi.  (2011).  psychosocial reactions of injecting drug users`(idu) towards needle syringe exchange program in malaysia.  - world applied sciences journal.  12:80-84. 

fatimah abdullah, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah muhamad aun.  (2009).  family and community care: the case of informal care for mental health clients.  - the hawaii international conference on social sciences, honolulu, hawaii. 

fatimah abdullah, nor jana saim, nur saadah muhamad aun, mohd. suhaimi mohamad.  (2009).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti : kajian kes di ipoh perak.  - seminar pengurusan psikososial pesakit mental dalam komuniti,. 

fatimah abdullah, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjaga tidak formal dan penjagaan dalam komuniti di malaysia.  - the 6th international malaysian studies conference (msc6). 

fatimah abdullah, mohamad suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti: kajian kes di ipoh perak.  - seminar sebumi 08. 

mohd suhaimi mohamad.  (2007).  tahap pengetahuan dan pola penggunaan perkhidmatan kerja sosial di kalangan pesakit: kajian kes di hospital ukm.  - e-bangi.  2 (2): 1-13.