Penerbitan Terkini

nurul syaida md zuki, fariza khalid, aidah abdul karim.  (2022).  secondary school students online activities and their experience in cyber risks.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1-12. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2022).  the design of game-based learning and learning analytics.  - cypriot journal of educational sciences.  1742-1759. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2022).  sustainable mathematics learning using digital gamebased learning the impact on students self efficacy and mathematics achievement.  - international journal of academic research in progressive education and development.  199-213. 

nurul ain hasan, nik mohd rahimi nik yusoff, fariza khalid.  (2022).  kaedah pentaksiran bagi kemahiran lisan dalam bahasa arab sekolah rendah.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  85-105. 

nurul syaida md zuki, fariza khalid, aidah abdul karim.  (2022).  factors and effects of internet usage among secondary school students in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1632-1640. 

norafizah samawi, fariza khalid.  (2022).  penggunaan bahan augmented reality dalam meningkatkan tahap pemahaman pelajar bagi subjek reka bentuk dan teknologi.  - international conference on global education ix (icge ix).  538-545. 

ahmad khairulanam mohamad, fariza khalid, nurul aina jamil.  (2022).  co-curriculum activities during the covid-19 pandemic and their implications towards soft skills.  - international journal of academic research in business and social sciences.  39-51. 

siti zubaidah nor, fariza khalid.  (2022).  penggunaan modul berasaskan pemikiran komputasional dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah pengaturcaraan dalam kalangan pelajar asas sains komputer.  - international conference on global education ix (icge ix).  546-553. 

mohd razali abd samad, zanaton hj iksan, fariza khalid.  (2022).  analisis keperluan: pembangunan aplikasi mudah alih sains tahun lima sekolah kebangsaan luar bandar di malaysia.  - jurnal pendidikan sains dan matematik malaysia.  1-15. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2022).  aplikasi permainan dalam pembelajaran matematik.  - 174. 

izzat s. mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2022).  digital game based learning and learning analytics in mathematics.  - pegem journal of education and instruction.  168-176. 

yap sze mian, fariza khalid, alex wong chiew qun, siti sarah ismail.  (2022).  learning analytics in education, advantages and issues a systematic literature review.  - creative education.  2913-2920. 

siti aisyah mohd akahsah, fariza khalid.  (2021).  pendekatan teknologi terkini dalam mendepani era ri 4.0.  - 29. 

nur hafizah razali, fariza khalid.  (2021).  penggunaan aplikasi pembelajaran mudah alih dalam pembelajaran matematik bagi pelajar sekolah menengah.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  73-85. 

nor shahila ishak, fariza khalid.  (2021).  penggunaan video youtube bagi meningkatkan minat dan pencapaian murid dalam pembelajaran geografi fizikal di sekolah menengah.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  228-240. 

nithiya raju retnam, fariza khalid.  (2021).  improving malay vocabulary among year 5 national type school pupils through gape activity.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  117-130. 

letchumanan shanmugam, fariza khalid, wan nur wahidah hashim, norfida erwani mohd shafie.  (2021).  improving students achievement on computational thinking skills via mobile application development module.  - international journal of academic research in progressive education and development.  607-619. 

fariza khalid, md yusoff daud, mohd jasmy abd rahman.  (2021).  pendekatan teknologi terkini dalam mendepani era ri 4.0.  - 229. 

noor desiro saidin, fariza khalid, rohanilah martin, yogeswary kuppusamy, nalini a/p munusamy.  (2021).  benefits and challenges of applying computational thinking in education.  - international journal of information and education technology.  248-254. 

mohd razali abd samad, zanaton hj ihsan, fariza khalid.  (2021).  the use of mobile learning in teaching and learning session during the covid-19 pandemic in malaysia.  - journal of contemporary social science and educational studies.  46-65. 

mohd razali abd samad, zanaton haji iksan, fariza khalid.  (2021).  design and development of android science application apps std 5: an alternative for mastering the energy concept of science year five in primary schools of malaysia.  - global journal of educational research and management.  1-15. 

zanaton h iksan, md yusof daud, roslinda rosli, fariza khalid.  (2021).  komuniti pembelajaran melalui kajian pembelajaran.  - 12. 

intan farahana kamsin, fariza khalid, norzaini azman.  (2021).  program literasi ict (plict) bagi pelajar orang asli: kajian awal.  - pembangunan penydliikan dalam pendidikan dan sains sosial.  243-250. 

hairul faiezi lokman, jainudin ngah, fariza khalid, nurfaradilla mohd nasri.  (2021).  moral values practices of students based on the use of facebook application.  - technical & social science journal.  19-30. 

siti musfirah mustafar, fariza khalid.  (2021).  pendekatan teknologi terkini dalam mendepani era ri 4.0.  - 16. 

muhammad irfan ibrahim, fariza khalid.  (2021).  pendekatan teknologi terkini dalam mendepani era ri 4.0.  - 24. 

nurun najwa mohammad mustafa, fariza khalid, mohd jasmy abd rahman.  (2021).  pendekatan teknologi terkini dalam mendepani era ri 4.0.  - 14. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima, fariza khalid.  (2020).  pembelajaran berasaskan permainan aplikasi jangkaan matematik (p-jmat) darab dan bahagi.  - koleksi inovasi nicetech 2020.  163-169. 

mohd jasmy abd rahman, fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir, siti nur diyana mahmud.  (2020).  lensa bio akademik vol 3.  - 238. 

mazalah bt. ahmad;siti fatimah bt. mohd. yassin;aidah binti abdul karim;fariza binti khalid.  (2020).  pentaksiran pelajar pintar dan berbakat dalam bidang ict.  -

hafizhah suzana hussien, fariza khalid, supyan hussin, dini farhana baharuddin, zaizul ab rahman.  (2020).  critical review of design and development of one-stop e-learning plagiarism module for an academic writing course: an application of the iccee model.  - journal of critical reviews.  1039-1048. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  game based learning in mathematics a systematic review.  - international journal of advanced science and technology.  7223-7229. 

marini abu bakar, muriati mukhtar, fariza khalid.  (2020).  the effect of turtle graphics approach on students' motivation to learn programming: a case study in a malaysian university.  - international journal of information and education technology (ijiet).  290-297. 

che suriani kiflee, siti aishah hassan, fariza khalid, noorlin maaulot, rorlinda yusof.  (2020).  analisis keberkesanan kaedah multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar pintar dan berbakat.  - jurnal personalia pelajar.  129-136. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  the role of learning analytics in mathematics teaching and learning.  - international journal of advanced science and technology.  2031-2039. 

mohd razali abd samad, zanaton haji iksan, fariza khalid.  (2020).  a systematic review:the integration of mobile applications in science education. are you ready?.  - international journal of advanced science and technology.  846-862. 

nurul amirah abdul rahman, nurul akma m. zizi, izzah hanis sairi, fariza khalid.  (2020).  the importance of cybersecurity education in school.  - international journal of information and education technology (ijiet).  378-382. 

fariza khalid, tewfiq el-maliki.  (2020).  teachers experiences in the development of digital storytelling for cyber risks awareness.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  1-7. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  the impacts of learning analytics on primary level mathematics curriculum.  - universal journal of educational research.  95-99. 

wahieda aziz, fariza khalid.  (2020).  the usage of augmented reality vc among remedial students at sk dato raja melana.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  76-82. 

azlin mohd rosdi, fariza khalid, mohammad sattar rasul.  (2020).  factors influencing the formation of teacher professional identity in technology integration.  - journal of educational and social research.  1-12. 

wan rafik wan ismail, fariza khalid.  (2020).  pembangunan modul (kusedar) untuk meningkatkan kesedaran keselamatan siber dalam kalangan pelajar sekolah.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  70-81. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  enhancing student self efication in mathematics by using game based learning.  - international journal of academic progressive education and development.  456-461. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  game based learning and student motivation in mathematics.  - international journal of academic research in progressive education and development.  449-455. 

intan farahana kamsin, fariza khalid, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, siti zuraida abdul manaf.  (2020).  the impact of orang asli students learning styles on their achievement of meaningful learning.  - international journal of engineering and advanced technology (ijeat).  285-292. 

khuraisah mohd nasir, fariza khalid, hazrati husnin.  (2020).  preparing graduates with digital literacy skills toward fulfilling employability need in 4ir era a review.  - (ijacsa) international journal of advanced computer science and applications.  307-316. 

fariza khalid, mohd jasmy abd rahman, md yusoff daud.  (2020).  pendidikan digital era ri 4.0.  - 149. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  game-based learning in mathematics a systematic review.  - international journal of advanced science and technology.  7223-7229. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  game-based learning permainan jangkaan matematik (p-jmat) application.  - eduinnovation 2020: international competition for educational innovation and research.  58-61. 

marini abu bakar, muriati mukhtar, fariza khalid.  (2019).  the development of a visual output approach for programming via the application of cognitive load theory and constructivism.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  305-312. 

syahiza zaharuddin, fariza khalid.  (2019).  penerimaan pelajar tingkatan 1 terhadap penggunaan aplikasi web 2.0 untuk pembelajaran.  - graduate research in education seminar 2019.  92-98. 

siti hajar ali, fariza khalid.  (2019).  assessing interactivity and engagement in learning economics subject using a mobile application among preuniversity students.  - international conference of future education and advances (icofea) 2019.  662-668. 

mohamad ikram zakaria, siti mistima maat, fariza khalid.  (2019).  a systematic review of m learning in formal education.  - international journal of innovation, creativity and change.  1-24. 

mohamad ikram zakaria, siti mistima maat, fariza khalid.  (2019).  a systematic review of problem based learning in education.  - creative education.  2671-2688. 

izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2019).  learning analytics in mathematics a systematic review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  436-449. 

mohd razali abd samad, zanaton haji iksan, fariza khalid.  (2019).  acceptance and readiness to use m-learning among primary school science teachers.  - creative education.  3003-3011. 

mohd jasmy abd rahman, fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir, siti nur diyana mahmud.  (2019).  lensa bio akademik.  - 905. 

hairul faiezi lokman, fariza khalid, nurfaradilla mohamad nasri.  (2019).  meta synthesis effectiveness of social media use in strategic management of organizations.  - academy of strategic management journal.  1-6. 

fariza khalid, farhana nor shuhada muhammad pozi.  (2019).  from text-based to ar-based an investigation of students motivation in learning history topics for secondary school.  - religacion-revista de ciencias sociales y humanidades.  303-311. 

hafizhah suzana hussien, fariza khalid, supyan hussin, dini farhana baharuddin.  (2019).  academic writing for higher learning institution students: implications from user needs analysis for a specific plagiarism module in e-learning platform.  - lecture notes in computer science - 6th international visual informatics conference, ivic 2019.  694-703. 

letchumanan shanmugam, siti fatimah yassin, fariza khalid.  (2019).  enhancing students motivation to learn computational thinking through mobile application development module (m-ct).  - international journal of engineering and advanced technology.  1293-1303. 

fariza khalid, mohd jasmy abd rahman, md yusoff daud.  (2019).  revolusi industri 4.0 dari perspektif pendidikan.  - 82. 

letchumanan shanmugam, siti fatimah yassin, fariza khalid.  (2019).  incorporating the elements of computational thinking into the mobile application development life cycle (madlc) model.  - international journal of engineering and advanced technology.  815-824. 

jannah talib, fariza khalid, mohd jasmy abd rahman, azimah mansor, adilah abdullah, siti farahin ahmad nawawi.  (2019).  tahap pengetahuan dan kesediaan guru dalam era revolusi industri 4.0.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  958-970. 

jamayah bujang, fariza khalid.  (2019).  penguasaan morfologi bahasa melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan murid melayu sarawak.  - international conference on global education vii humanising technology for ir 4.0.  756-766. 

nor najwa arifah binti sapri, fariza khalid.  (2019).  keberkesanan teknik augmented reality (ar) dalam meningkatkan kefahaman konsep asas matematik.  - national conference on best teaching practice & innovation persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) & inovasi.  1039-1050. 

hairul faiezi bin lokman, nurfaradilla binti mohamad nasri & fariza binti khalid.  (2019).  the effectiveness of using twitter application in teaching pedagogy a meta-synthesis study.  - international journal of academic research in progressive education & development.  205-212. 

asni nor rizwan abdul rani, mohd jasmy abd rahman, fariza khalid.  (2019).  revolusi industri 4.0 dari perspektif pendidikan.  - 16. 

'adilah abdullah, fariza khalid.  (2019).  revolusi industri 4.0 dari perspektif pendidikan.  - 11. 

fairus hamdan, norazah nordin, fariza khalid.  (2019).  understanding the employees acceptance on online training for basic managerial finance.  - creative education.  1305-1316. 

fariza khalid, hazrati husnin.  (2019).  challenges and support for the development of novice teachers professional identities..  - 6th international conference on educational technologies 2019 (icedutech 2019). 

fariza khalid.  (2019).  students identities and its relationships with their engagement in an online learning community.  - international journal of emerging technologies in learning.  4-19. 

aidah abdul karim; parilah m. shah; fariza khalid; mazalah ahmad; mohd yusoff daud.  (2018).  information search and use in higher learning.  - journal of advance research in dynamical & control systems. 

fairus hamdan, norazah nordin, fariza khalid, mohamad siri muslimin, & helmi norman.  (2018).  technology acceptance of online managerial finance training via massive open online courses for lifelong learning.  - advanced science letters. 

mohamad sattar rasul.  (2018).  national conference on the 4th industrial revolution skills development.  - sustainability in educati. 

mohamad sattar rasul.  (2018).  rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti.  - rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti. 

hairul faiezi lokman, nik mohd rahimi nik yusoff, fariza khalid, nurfaradilla mohamad nasri.  (2018).  the feedback of using edmodo application in teaching and learning of moral education in secondary school.  - international journal of academic research in progressive education and development. 

nur nadhira ahmad rashidi, fariza khalid, mohd jasmy abd rahman, md yusoff daud & mohd khalid mohamad nasir.  (2018).  dron dalam pendidikan: himpunan kajian empirikal.  - 22. 

ruhizan bt. mohammad yasin;madeline berma;kamaruzzaman sopian;fariza binti khalid;mohd nizam bin ab rahman.  (2018).  program: rural transformation through net neural renewable energy sustainable community. sub projek: development and implementation of net neutral renewable energy model for rural education & social a.  -

fariza khalid.  (2018).  building postgraduate students' capacity through a hybrid community of practice approach.  - jour of adv research in dynamical & control systems,. 

rohaila mohd rosly, fariza khalid.  (2018).  evaluation of the e-daftar system using the technology acceptance model (tam).  - creative education. 

aidah a. karim, fariza khalid, m. khalid m. nasir, siti mistima maat, m. yusoff daud, shahlan surat.  (2018).  enablers to information search and use in higher learning.  - creative education. 

lee siew wan, fariza khalid.  (2018).  primary school students experiences during game development project using scratch.  - international journal of engineering & technology. 

fariza khalid, aidah abdul karim, hazrati husnin.  (2018).  pre-service teachers preparedness in integrating pedagogy, content and technology knowledge.  - jour of adv research in dynamical & control systems. 

fariza khalid.  (2018).  understanding the dimensions of identities and its impact upon member's participation in an online community of practice.  - journal of information technology in education: research. 

fariza khalid, md yusoff daud, mohd jasmy abdul rahman, md khalid mohamad nasir.  (2018).  an investigation of university students' awareness on cyber security.  - international journal of engineering & technology. 

nur nadhira ahmad rashidi, fariza khalid & md yusoff daud.  (2017).  promosi tekno media.  - 10. 

fariza khalid & wong su luan.  (2017).  an emic perspective on students learning experiences using augmented reality.  - 25th international conference on computers in education. 

fariza khalid.  (2017).  inovasi pengajaran dan pembelajaran : mengoptimumkan pembelajaran pelajar.  - 16. 

mohd jasmy abd rahman, fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir, siti nur diyana mahmud & norazani md zain.  (2017).  lensa dekan.  - 328. 

fariza khalid.  (2017).  understanding university students use of facebook for collaborative learning.  - international journal of information and education technology.  595-600. 

shahfiezul shahaimi & fariza khalid.  (2017).  persepsi guru terhadap ciri-ciri inovasi vlefrog di sekolah di wp kuala lumpur, wp putrajaya dan negeri selangor.  - simposium pendidikan diperibadikan siri 1.  547-557. 

mohd firdaus razlan, fariza khalid.  (2017).  penggunaan bahan ilustrasi objek padanan abjad (ioap) bagi meningkatkan keupayaan mengecam huruf kanak-kanak prasekolah.  - simposium pendidikan diperibadikan siri 1.  179-184. 

nuraimi kamis, fariza khalid.  (2017).  kekangan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (tmk) dalam pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah.  - simposium pendidikan diperibadikan siri 1.  212-217. 

hudiya adzhar, fariza khalid & aidah abdul karim.  (2017).  pembelajaran abad ke-21 : trend integrasi teknologi.  - 10. 

nurhuda ahmad & fariza khalid.  (2017).  pembelajaran abad ke-21 : trend integrasi teknologi.  - 7. 

rohaila mohamed rosly & fariza khalid.  (2017).  pembelajaran abad ke-21 : trend integrasi teknologi.  - 10. 

fatin fatinah manap, fariza khalid & aidah abdul karim.  (2017).  pembelajaran abad ke-21 : trend integrasi teknologi.  - 8. 

farhana nor shuhada muhammad pozi & fariza khalid.  (2017).  pembelajaran abad ke-21 : trend integrasi teknologi.  - 8. 

fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir & rosseni din.  (2017).  the integration of arcs and augmented reality to spur students` motivation.  - 1. 

fairus hamdan,helmi norman, norazah nordin, fariza khalid, hafiz zaini.  (2017).  understanding social roles of learners in transdisciplinary education via social network analysis.  - prosiding seminar pendidikan transdisiplin (sted 2017).  369-375. 

hairul faiezi bin lokman, ruhizan mohammad yasin, fariza khalid.  (2017).  systematic review and meta-analysis on the effectiveness of facebook application in teaching and learning process.  - international journal of academic research in business and social sciences.  980-989. 

m. khalid m. nasir,rosseni din,fariza khalid, mohd jasmy abd. rahman & helmi norman.  (2017).  kecemerlangan pendidikan: interaksi pendidikan dalam talian.  - prosiding konvensyen kebangsaan sekolah kluster kecemerlangan.  390-394. 

fariza khalid, aidah abdul karim, roslinda rosli.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 14. 

fariza khalid, rosseni din, aidah abdul karim.  (2017).  pembelaajran kolaboratif guru.  - 17. 

md yusoff daud, fariza khalid.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 13. 

fatin fatinah manap & fariza khalid & aidah abdul karim.  (2017).  pembelajaran abad ke-21: trend integrasi teknologi.  - 11. 

asni nor rizwan abdul rani & fariza khalid.  (2017).  memperkasa pengajaran dan pembelajaran teknologi kimpalan melalui penggunaan augmented reality.  - prosiding seminar pendidikan serantau ke viii 2017. 

fariza khalid.  (2017).  predicting members` on engagement in a virtual learning community using 2plm dimensions.  - 1. 

fariza khalid.  (2017).  8 easy steps to establish an online community system an ar approach.  - 1. 

fariza khalid, nurul sayida md zuki & nurafiqah zakaria.  (2017).  enhancing postgraduate supervision via hybrid community of practice approach (h-cop_.  - 1. 

fariza khalid.  (2017).  micro learning dalam massive open online learning.  - 1. 

farhana nor shuhada muhammad pozi & fariza khalid.  (2017).  kesan teknologi augmented reality dalam pendidikan terhadap peningkatan motivasi pelajar.  - international conference on global education v.  1199-1208. 

nur nadhira ahmad rashidi, fariza khalid & mohd jasmy abd rahman.  (2017).  penggunaan instagram sebagai platform promosi pendidikan.  - seminar pendidikan serantau viii 2017.  670-676. 

ruhizan m. yasin, mazzlida mat deli, siti mariam dasman, fariza khalid, m.nizam abd.rahman.  (2017).  charting a model of life long learning centre for sustainable living of indigenous community: voices from the ground.  - man in india.  305-319. 

md yusoff daud, farah nurshahira zulkifli, mohd jasmy abd rahman & fariza khalid.  (2017).  kesediaan pelajar siswazah menggunakan mooc dalam pengajaran dan pembelajaran.  - seminar pendidikan serantau viii 2017.  636-651. 

md yusoff daud & fariza khalid.  (2017).  pembelajaran kolaboratif guru.  - 13. 

m. khalid m. nasir, rosseni din, fariza khalid & mohd jasmy abd rahman.  (2017).  model interaksi sosial pelajar dalam talian. pendekatan analisis partial least squares.  - seminar pendidikan serantau viii 2017.  581-587. 

fariza khalid, md yusoff daud, mazalah ahmad, rosseni din, aidah abdul karim.  (2016).  action research a window to new experiences in teaching and learning.  - 15. 

wan muna ruzanna, khadijah abdul razak, mohd mahzan awang, zamri mahamod, salleh amat, hamidah yamat, mohd aderi che noh, mohd isa hamzah,harun baharudin, shahlan surat, norshidah mohd salleh, aliza alias, fariza khalid, mansor ab. samad.  (2016).  pendidikan islam membangunkan ummah wasatiyyah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  1-1387. 

nurul syaida md zuki, fariza khalid.  (2016).  antara barat dan asia : perbancingan dalam isu-isu pelaksanaan komuniti pengamal (communities of practice).  - proceedings international conference on education and regional development 2016 (icerd 2016).  649-657. 

fariza khalid.  (2016).  inovasi dalam pengajaran & pembelajaran: kajian kes ipt di malaysia.  - 16. 

fariza khalid, faizah idrus.  (2016).  pembentukan identiti profesional guru novis di kawasan pedalaman: isu dan sumber sokongan.  - seminar majlis dekan-dekan universiti awam 2016.  793-803. 

nurafiqah zakaria, fariza khalid.  (2016).  kesan pembelajaran multimedia terhadap perkembangan kognitif mahasiswa.  - proceedings international conference on education and regional development 2016 (icerd 2016).  680-693. 

md yusoff daud, fariza khalid, norhayati yusoff.  (2016).  tahap kesediaan pelajar prasiswazah ukm dalam penggunaan m-pembelajaran.  - proceedings international conference on education and regional development 2016 (icerd 2016).  478-488. 

md yusoff daud, fariza khalid, mazalah ahmad, mohd jasmy abd rahman, aidah abdul karim.  (2016).  to participate or not? identifying the factors affecting university students participation in an e-forum.  - creative education.  2791-2802. 

md yusoff daud, mazalah ahmad, fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir.  (2016).  ge1153 komputer dalam pendidikan.  -

mohd jasmy abd rahman, fariza khalid, mohd khalid mohamad nasir, md arif ismail, farah nurshahira zulkifli & nur amira jantan.  (2016).  fotografi kerja lapangan : biografi tokok-tokoh ukm.  - 249. 

fariza khalid, nurul syaida md zuki, nur afiqah zakaria.  (2016).  enhancing postgraduate supervision through a hybrid community of practice (h-cop) approach.  -

nurul nadirah mohd kasim, fariza khalid.  (2016).  kesesuaian kaedah pembelajaran teradun dari sudut pandangan pelajar pascasiswazah.  - proceedings international conference on education and regional development 2016 (icerd 2016).  638-648. 

fariza khalid.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

zanaton h iksan.  (2016).  laporan penyelidikan akhir sumitomo.  - peningkatan kualiti pengh. 

fariza khalid, md yusoff daud, mohd khalid mohamad nasir.  (2016).  perbandingan penggunaan telefon pintar untuk tujuan umum dan pembelajaran dalam kalangan pelajar universiti.  - proceedings international conference on education and regional development 2016 (icerd 2016).  173-182. 

mazalah ahmad, jamaludin badusah, ahmad zamri mansor, aidah abdul karim, fariza khalid, md yusoff daud, rosseni din, diana fazleen zulkefle.  (2016).  the application of 21st century ict literacy model among teacher trainees.  - the turkish online journal of educational technology. 

nurul nadirah mohd kasim, fariza khalid.  (2016).  choosing the right learning management system (lms) for the higher education institution context a systematic review.  - international journal of engineering and technology.  55-61. 

nurafiqah zakariza, fariza khalid.  (2016).  the benefits and constraints of the use of information and communication technology (ict) in teaching mathematics.  - creative education.  1537-1544. 

nurul syaida md zuki & fariza khalid.  (2016).  pendidikan abad ke-21: peranan teknologi maklumat dan komunikasi serta cabarannya.  - Bab 1 : 1-12. 

fariza khalid, siti fatimah mohd yassin, md yusoff daud, aidah abdul karim, mohd jasmy abd rahman.  (2016).  exploring reflective capacity among first-year students on a computer in education course.  - creative education.  77-85. 

md yusoff daud, fariza khalid, mazalah ahmad dan effandi zakaria.  (2016).  aplikasi e-forum dalam weebly ke arah pemupukan budaya diskusi dalam kalangan pelajar tahun 1fpend.  - k-novasi p&p ukm 2016: memikir semula pengajaran, mereka bentuk semula pembelajaran. 

rohaila mohd rosly, fariza khalid.  (2016).  analisis faktor penerimaan terhadap aplikasi e-daftar dalam kalangan kakitangan niosh, malaysia.  - proceedings international conference on education and regional development 2016 (icerd 2016).  633-643. 

nurul nadirah mohd kasim & fariza khalid.  (2016).  pendidikan abad ke-21: peranan teknologi maklumat dan komunikasi serta cabarannya.  - Bab 2 : 13-33. 

nurafikah zakaria & fariza khalid.  (2016).  pendidikan abad ke-21: peranan teknologi maklumat dan komunikasi serta cabarannya.  - Bab 6 : 88-101. 

aidah abdul karim, parilah m. shah, mazalah ahmad & fariza khalid.  (2016).  action research: a window to new experiences in teaching and learning.  - 34. 

lee siew wan & fariza khalid.  (2016).  pendidikan abad ke-21: peranan teknologi maklumat dan komunikasi serta cabarannya.  - Bab 7 :102-115. 

shahfiezul shahaimi & fariza khalid.  (2016).  pendidikan abad ke-21: peranan teknologi maklumat dan komunikasi serta cabarannya.  - Bab 4 : 52-71. 

shahfiezul shahaimi & fariza khalid.  (2015).  persekitaran pembelajaran maya frog vle-frog di sekolah-sekolah di malaysia pelaksanaan dan cabaran.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5 2015. 

maslawati mohamad; nurul adilla hamdan, shahizan shaharuddin, fariza khalid.  (2015).  hypermedia reading strategies of tesl undergraduates in malaysia.  - the turkish online journal of educational technology.  301-310. 

intan farahana kamsin, rosseni din, fariza khalid, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, siti zuraida abdul manaf.  (2015).  learning styles contribute to meaningful learning orang asli students.  -

rosseni din,mohamad shanudin zakaria,aidah abdul karim, fariza khalid, azlin norhaini mansor,parilah mohd shah,maimun aqsha lubis,mazalah ahmad,mohamed yusuf mohd nor,suziyani mohamed &mohamad khalid.  (2015).  e-pembelajaran hibrid & literasi ict abad ke-21 untuk menghasilkan model pembelajaran hibrid bermakna & kemahiran boleh pindah.  -

rosseni din,mohamad shanudin zakaria,aidah abdul karim,fariza khalid,azlin norhaini mansor,parilah mohd shah, maimun aqsha lubis,mazalah ahmad,mohamed yusuf mohd nor,suziyani mohamed & mohamad khalid.  (2015).  kaedah popeye-apprenticeship melalui edutechnovasion day untuk memperoleh hasil dari pembelajaran bermakna.  -

aidah abdul karim, mazalah ahmad, fariza khalid, md yusoff daud.  (2015).  the role of personal learning skills in students` application of information skills in malaysian higher education.  - asean comparative education research conference (acern-n 2015).  1847-1858. 

mazalah ahmad, jamaludin badusah, ahmad zamri mansor, aidah abdul karim, fariza khalid, mohd yusof daud & rosseni din.  (2015).  aplikasi model literasi ict abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara siri 5 (skepen 2015) : menjana idea mentransformasi pendidikan.  321-328. 

mohd khalid, m. n., ahmad zamri mansor & fariza khalid.  (2015).  online learning theories: gaps and contemporary issues.  - seminar kebangsaan pendidikan negara ke 5 (skepen 2015). 

intan farahana kamsin, rosseni din, fariza khalid, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, siti zuraida manaf.  (2015).  learning styles for orang asli students.  - international conference on e-learning (icel). 

fariza khalid, md yusoff daud, aidah abdul karim.  (2015).  pemilihan aplikasi teknologi sebagai medium perkongsian maklumat oleh pelajar siswazah universiti.  - asean comparative education research 2015.  2011-2027. 

fariza khalid.  (2015).  profiling teachers` identities in relation to their participation in online community of practice.  -

aidah abdul karim, parilah m. shah, fariza khalid, mazalah ahmad, rosseni din.  (2015).  the role of personal learning orientations and goals in students` application of information skills in malaysia.  - creative education.  2002-2012. 

fariza khalid, mazalah ahmad, aidah abdul karim, md. yusoff daud, rosseni din.  (2015).  reflective thinking: an analysis of students` reflections in their learning about computers in education.  - creative education.  2160-2168. 

rosseni din, mohamad shanudin zakaria, siti zuraida abdul manaf, nor syazwani mat salleh, analisa hamdan, intan farahana kamsin, serge gabarre, cecile gabarre, aidah abdul karim,parilah,fariza khalid.  (2015).  dari menara gading ke alam kerjaya: perlaksanaan model i-met & model kebah.  -

rosseni din, analisa hamdan, siti zuraida abdul manaf, norsyazwani mat salleh, intan farahana kamsin, serge gabarre, cecile gabarre,juhaida abdul aziz,fariza khalid,azlin norhaini mansor,maimun aqsha.  (2015).  edutechnovation day to measure learning outcome for acceptable hybrid meaningful mobile learning environment.  -

zanaton h. iksan, aida abdul karim, fariza khalid, rosseni din, effandi zakaria, mohd yusoff daud, roslinda rosli.  (2015).  perbandingan pelaksanaan lesson study di jepun dan malaysia.  - prosiding asean comparative education researech conference.  137-146. 

zanaton h. iksan, fariza khalid, effandi zakaria, rosseni din, md yusof daud, roslinda rosli, aida abd karim.  (2015).  pelaksanaan lesson study di jepun dan malaysia.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan universiti awam 2015.  445-450. 

fariza khalid, siti fatimah mohd yasin.  (2015).  membangun kapasiti pemikiran reflektif melalui kursus komputer dalam pendidikan.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan ipta 2015.  377-384. 

fariza khalid, md yusoff daud, mazalah ahmad, siti fatimah mohd yassin, rosseni din, aidah karim.  (2015).  the application of eportfolio as a platform for assessing students learning.  -

fariza khalid.  (2015).  aplikasi google drive dalam memperkasa proses penyeliaan.  -

fariza khalid.  (2015).  the dimensions of identities and its roles in shaping teachers` effectiveness.  - mediterranean journal of social sciences.  306-314. 

radha m k nambiar, thang siew ming, fariza khalid, pramela krish.  (2015).  establishing online communities of practice among malaysian smart school teachers : curriculum reforms from bottom up..  - Chapter : 7 (93-106);. 

md yusoff daud, fariza khalid & mazalah ahmad.  (2015).  aplikasi weebly dalam kalangan pelajar prasiswazah fakulti pendidikan ke arah pengukuhan kemahiran generik.  - k-novasi p&p ukm 2015 mentransformasi pengajaran, memperkasa pembelajaran. 

zanaton h. iksan, roslinda rosli, mohd yusuf daud, fariza khalid.  (2014).  building learning community through lesson study approach during practical teaching.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

mazalah ahmad, jamaluddin badusah, ahmad zamri mansor, aidah abdul karim dan fariza khalid.  (2014).  ciri-ciri pintar ict.  -

md yusoff daud, zanaton iksan, fariza khalid & roslinda rosli.  (2014).  refleksi pendekatan lesson study dalam menjalani latihan mengajar oleh bakal guru sains di beberapa sekolah terpilih.  - world association of lesson studies international conference 2014. 

zanaton h iksan, aida abdul karim, fariza khalid, effandi zakaria, rosseni din, md yussof daud, roslinda rosli.  (2014).  lesson study (jogyoukenyu) kajian perbandingan jepun dan malaysia.  - the 4th international conference on learner diversity.  271-278. 

md yusoff daud, fariza khalid.  (2014).  nurturing the 21st century skills among undergraduate students through the application and development of weblog.  - international education studies.  123-129. 

fariza khalid, zanaton hj iksan, md yusoff daud, roslinda rosli.  (2014).  penilaian proses pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran mikro melalu analisis video.  - seminar kebangsaan majlis dekan-dekan pendidikan ipta 2014. 

fariza khalid.  (2014).  students` views on e-porfolios and support given to promote their computer learning for educational purposes.  - 10th international conference on educational technologies.  54-59. 

fariza khalid, gordon joyes, linda ellison, md yusoff daud.  (2014).  factors influencing teachers` level of participation in online communities.  - international education studies.  23-32. 

ummu salma mohiddin, fariza khalid.  (2014).  tahap pengetahuan guru sekolah rendah dalam penggunaan vle-frog untuk pengajaran & pembelajaran.  - the 4th international conference on learner diversity 2014, 17-18 september 2014, kwsp kajang.  780-788. 

fariza khalid, md yusoff daud & mohd jasmy abd rahman.  (2014).  aliran terkini dalam pengajaran sumber dan teknologi maklumat.  - 84. 

suzana shaharuddin, fariza khalid.  (2014).  aplikasi perisian google drive sebagai alternatif kepada sistem online (opac) perpustakaan sekolah.  - the 4th international conference on learner diversity / fakulti pendidikan ukm.  378-383. 

che suriani kiflee, fariza khalid.  (2014).  keberkesanan kaedah multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar pintar.  - international seminar on global education ii fakulti pendidikan ; universiti kebangsaan malaysia.  135. 

fariza khalid.  (2014).  students` views on the use of e-portfolios and support given to promote their computer learning for educational purposes.  - 10th international conference on educational technologies (eduet`14).  54-59. 

fariza khalid.  (2014).  the impact of teaching practice experience in shaping pre-service teachers` professional identities.  - mediterranean journal of social sciences.  1921-1927. 

zanaton h iksan, mohd yusuf daud, maimon aqsa lubis, roslinda rosli, fariza khalid.  (2014).  meningkatkan kualiti penilaian pengajaran semasa latihan mengajar melalui pendekatan "lesson study".  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2013. 

fariza khalid, gordon joyes, linda ellison & aidah abdul karim.  (2013).  teachers` involvement in communities of practice: an implication with regard to the current approach of teachers` professional development in malaysia.  - asian social science.  102-111. 

aidah abdul karim, parilah m. shah, rosseni din, mazalah ahmad, fariza khalid.  (2013).  measuring information skills among malaysian youth students: an instrument development.  - asian social science.  9(16): 22-31. 

fariza khalid, gordon joyes.  (2013).  the presence of the elements of communities of practice in two online communities of practice among teachers in the malaysian smart schools.  - proceedings of the 12th international conference on education and educational technology (edu `13) : recent advances in modern educational technologies.  87-93. 

mohd. aderi che noh, mohd. isa hamzah, kamarulzaman abdul ghani, fariza khalid, nik mohd rahimi nik yusof.  (2012).  wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke-9 peringkat serantau / fakulti pendidikan ukm dan kolej universiti perguruan ugama seri begawan (kupu-sb). 

radha nambiar, lee kean wah, fariza khalid, thang siew ming, pramela krish.  (2011).  blogging to build a community of practice (ecop): malaysian mathematics teachers involvement and participation in online teacher professional development..  - journal of institutional research in south east asia (jirsea).  9(2):6-20. 

fariza khalid, mokhtar hj nawawi, samsilah roslan.  (2009).  integration of ict in malaysian secondary schools: what conditions will facilitate its use?.  - the international journal of learning.  15(12):85-93.