Penerbitan Terkini

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;najah nadiah binti amran;muhammad nazir bin alias;a`dawiyah binti ismail;nurhafilah binti musa;siti maheran binti ismail @ ibrahim.  (2022).  pembinaan modul advokasi pembendungan perkahwinan kanak-kanak bagi pertubuhan ngo muslim di malaysia.  -

anis sofiana, pajar ari sinta, erik rahman gumiri, nurhafilah musa.  (2022).  tradisi segheh dalam perkawinan adat lampung perspektif urf dan maslahah mursalah.  - el-izdiwaj indonesian journal of civil and islamic family law.  73-92. 

mohd al adib bin samuri, nurhafilah musa.  (2022).  dasar anak yatim islah kelantan.  - 60. 

saupi man, nurhafilah musa, asmak husin, mohd fakhruddin che omar.  (2022).  dasar qawwamah lelaki kelantan.  - 12. 

nurhafilah musa, rasyikah md khalid, faridah jalil.  (2022).  good governance and the sustainable development goals in southeast asia.  - 10. 

redwan yasin, nooraziah haji awal, nurhafilah musa.  (2021).  tanggungjawab wali terhadap pendidikan keagamaan bagi kanak-kanak: satu penelitian menurut hukum syarak.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  49-58. 

redwan yasin, nurhafilah musa.  (2021).  matlamat pembangunan mampan: cabaran perundangan.  - 10. 

ab halim tamuri, azizi umar, nurhafilah musa, arifin mamat, mohd huzairi husain, kamarulzaman abd ghani, noor hisham md nawi.  (2021).  senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  - senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  1-39. 

nurhafilah musa.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 13. 

redwan yasin, noor aziah mohd awal, nurhafilah musa.  (2021).  hak pemeliharaan anak bagi mualaf : konflik undang-undang di malaysia.  - jurnal undang - undang & masyarakat.  51-78. 

nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, muhamad sayuti hassan, nizamuddin alias, shafie ngah, mohd nazeri mahrin.  (2021).  anjakan paradigma dewan undangan negeri terengganu.  - 14. 

mohd syuhaimi ab rahman, iszan hana kaharudin, hafilah musa.  (2020).  dasar anak muda (belia) kelantan - damak.  - 20. 

dayang anita abdul aziz. zarina abdul latiff, sharifa ezat wan puteh, suzaily wahab, harlina halizah siraj, norlaila mustafa, aznida firzah abdul aziz, ani amelia zainuddin, mohd al adib samuri, norhafilah musa, farah nini dusuki, zakiah mohd said, fadhli.  (2020).  kajian rintis kap (knowledge, attitude and practice) pengetahuan, sikap dan amalan ibubapa dan golongan profesional terhadap impak kesihatan female genital mutilation (fgm).  - kajian rintis kap (knowledge, attitude and practice) pengetahuan, sikap dan amalan ibubapa dan golongan profesional terhadap impak kesihatan female genital mutilation (fgm).  1-51. 

nurhafilah musa, mumtaz muhd nawi.  (2020).  tiga dekad membangun bersama islam negeri kelantan.  - 19. 

mohd syuhaimi bin ab rahman;nurhafilah binti musa.  (2020).  semakan dan pembangunan dasar belia negeri kelantan.  -

nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, nizamuddin alias, muhammad sayuti hassan@yahya, shafie ngah, mohd na'zeri mahrin.  (2020).  perkembangan dewan undangan negeri terengganu : pemantapan dan cabaran.  - 22. 

ab halim tamuri, azizi umar, nurhafilah musa, mohd huzairi husin, arifin mamat, kamarulzaman abd ghani, noorhisham md nawi.  (2020).  panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  - panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  1-29. 

azizi umar, ab halim tamuri, nurhafilah musa, mazlan ibrahim, huzairi hussin, habib mat som, arifin mamat, wahibah tahir, mohd abdul nasir abd latif, noor hisham md nawi, kamarulzaman abdul ghani, adnan abd rashid, shukeri mohamad.  (2020).  dokumen rujukan dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 170. 

nurhafilah musa, asmak husin.  (2020).  tiga dekad membangun bersama islam negeri kelantan.  - 18. 

nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, mohd shafie ngah, ahmad waseem dhihny yunus.  (2020).  kertas polisi penambahbaikan pengurusan maklumat, komunikasi dan teknologi (ict) dewan undangan negeri terengganu.  - 51. 

ahmad waseem dhihny bin yunus, faridah jalil, nurhafilah musa.  (2020).  parliamentary financial scrutiny on the covid-19 economic stimulus package: role of the special select committee on budget.  - international conference on research and practices in science, technology and social sciences.  1-11. 

nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, mohd shafie ngah, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, ahmad waseem dhihny yunus.  (2020).  kertas polisi pemantapan peranan dan pentadbiran dun terengganu.  - 51. 

ahmad waseem dhihny yunus, faridah jalil, nurhafilah musa.  (2020).  parliamentary budget oversight: effectiveness of the special 500 select committee on budget of the 14th malaysian parliament.  - perangkuman dan penyisihan sosial dalam revolusi industri ke-4.  500-508. 

nurhafilah musa.  (2020).  maintaining democracy and public order in the period of health crisis-the malaysian experience.  - democracy 2020: assessing constitutional decay, breakdown and renewal worldwide.  104-108. 

nizamuddin alias, nurhafilah musa.  (2020).  tiga dekad membangun bersama islam negeri kelantan.  - 15. 

nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 1).  - 621. 

abdul halim tamuri, mohd zahiri awang mat, mazlan ibrahim, habib mat som, yaacob yusof, azizi umar, adnan abd. rashid, arifin mamat, wahibah tahir, nurhafilah musa, mohd abdul nasir abd latif, mohd huzairi hussain, noor hisham md nawi, shukeri mohamad,.  (2019).  dokumen asas dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 28. 

nurhafilah musa.  (2019).  pindaan perkara 1(2) perlembagaan persekutuan.  - kanun.  334-346. 

nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhammad.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan.  - 17. 

nurhafilah musa.  (2019).  effects of migration in asean in governing human rights for women and children.  - asean law academy conference 2019.  1-12. 

nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  muslim women's inspiration towards sustainable development goals: selected articles.  - 205. 

nurhafilah musa, faridah jalil.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 20. 

nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 2).  - 654. 

nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, mohd shafie ngah, ahmad waseem dhihny yunus.  (2019).  laporan panel penyelidik kajian pemantapan dewan undangan negeri terengganu.  - 1-50. 

nurhafilah musa.  (2018).  dilema pelajar: pelajaran, cinta dan perkahwinan.  - 29. 

asiah alkharib shah, nurhafilah musa, salmy edawati yaacob.  (2018).  masa depan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia menurut perspektif perundangan.  - journal of contemporary islamic law. 

asiah alkharib shah, nurhafilah musa, salmy edawati yaacob.  (2018).  tadbir urus dan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia: bidang kuasa siapakah?.  - kanun jurnal undang-undang malaysia. 

abdul halim tamuri, azizi umar, mazlan ibrahim, muhammad zahiri awang mat, yaacob yusoff, aripin mamat, mohd. abdul nasir abd latif, mohd adnan abd rashid, wahibah tahir, habib mat som, noorhisham mohd nawi, nurhafilah musa, huzairi hussain, shukeri moham.  (2018).  pengenalan dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 34. 

nurhafilah musa, wafaa yusof, mohd al-adib samuri, redwan yasin, asmak husin.  (2018).  dasar kanak-kanak fitrah negeri kelantan.  - 26. 

nurhafilah musa.  (2018).  achieving sustainable development goals (sdgs) within the malaysian legal framework the need for cooperative federalism.  - 15th asian law institute conference. 

nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhd amin.  (2018).  semakan dasar wanita kelantan: penambahbaikan pelaksanaan ke arah mencapai matlamat pembangunan mapan.  - akademika. 

nurhafilah musa.  (2018).  federalism, intergovernmental relations and islamic education institutions in malaysia - a possibility towards cooperative federalism.  - 6th international conference on islamic education : rabbani education. 

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;faridah bt. jalil;zuliza binti mohd. kusrin;mohd. zamro bin muda;razaleigh bin muhamat @ kawangit;nurhafilah binti musa;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2018).  pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam.  -

nurhafilah musa.  (2018).  state government of negeri sembilan & yl lwn muhammad juzaili bin mohd. khamis & yl (mahkamah persekutuan) [2015] 6 mlj 736 dan muhammad juzaili bin mohd. khamis & yl lwn state of government of negeri.  - kanun: jurnal undang-undang malaysia.  214-222. 

faridah jalil, nur hafilah musa.  (2017).  badan kehakiman.  - 1-55. 

ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

nurhafilah musa, faridah jalil.  (2017).  implikasi pemelukan islam dan hak mualaf di sisi perlembagaan persekutuan dari sudut matlamat pembangunan lestari.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goal. 

nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  6 dekad kemerdekaan - agenda menuju ke hadapan.  - 29. 

nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna wanita : dari wanita untuk wanita.  - 186. 

redwan yasin, nurhafilah musa.  (2017).  hak dan tanggungjawab kanak-kanak menurut islam: satu pengenalan ringkas.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goal. 

nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhd amin.  (2017).  semakan dasar wanita kelantan: penambahbaikan pelaksanaan ke arah mencapai matlamat pembangunan mapan.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goals. 

nurhafilah musa.  (2017).  ulasan perundangan - akta pencegahan keganasan 2015.  - kanun.  168-180. 

nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna keluarga: menjana keluarga mawaddah.  - 148. 

nurhafilah musa, faridah jalil, mohd al-adib samuri.  (2017).  legal literacy among muslim converts - achieving cohesive society and fulfilling the maqasid.  - 6th international conference on islamic jurisprudence in the 21st century 2017. 

nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna kebajikan: rakyat prihatin, berdikari, bermaruah.  - 167. 

mohd mohd nasran mohamad, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar, mohd zamro muda dan nurhafilah musa.  (2016).  sejarah pelaksanaan undang-undang islam dalam kerajaan uthmaniyyah.  - proceeding international conference on islamic jurisprudence (icij) 2016.  1-7. 

nurhafilah musa.  (2016).  jabatan agama islam wilayah persekutuan & yang lain v berjaya books sdn bhd.  - kanun.  170-175. 

nurhafilah musa, nazri muslim, mohd fakaruddeen che omar & asmak husin.  (2016).  contemporary issues and development in the global halal industry.  - 9. 

asmak husin, suraya husin, zakira imana mohd nor, mohd mahyudin khalid, nurhafilah musa.  (2016).  wanita islam kontemporari: isu isu, cabaran dan amalan terbaik.  - 16. 

nurhafilah musa, asmak husin, suraya husin, zakira imana mohd nor, mohammad mahyudin khalid.  (2016).  empowering muslim women: the role of kelantan women development centre (ppwk).  - muslimah international summit kelantan. 

nurhafilah musa, asmak husin.  (2016).  wanita islam kontemporari: isu isu, cabaran dan amalan terbaik.  - 14. 

nazri muslim, mansor mohd noor, faridah jalil khairil azmin mokhtar, paimah atoma, nasruddin yunos dan norhafilah musa.  (2016).  tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perlembagaan persekutuan: kajian di lembah klang.  - halatuju bidang undang-un. 

nurhafilah musa, faridah jalil.  (2016).  kelangsungan dakwah dan pemerkasaan islam di malaysia.  - 26. 

faridah jalil, nurhafilah musa.  (2015).  perspektif industri halal - perkembangan dan isu - isu.  - 141-158. 

nazri muslim, abdul latif samian and nur hafilah musa.  (2015).  implementation of islamic civilization and asian civilization course: experience in national university of malaysia and private higher education institutions towards consolidating the element....  - asian social science.  116-123. 

nurhafilah musa, asmak husin, mumtaz muhd nawi.  (2015).  memasyarakatkan quran mensejahterakan ummah.  - 247-260. 

mohd nasran mohamad, zuliza mohd kusrin, nurhafilah musa, anwar fakhri omar & mohd zamro muda.  (2015).  perkembangan dan cabaran pelaksanaan undang-undang hudud di malaysia.  - persidangan antarabangsa fiqh semasa & perundangan islam 2015 (pafspi 2015).  471-481. 

nurhafilah musa.  (2015).  rahiman dalam pembentukan dan penguatkuasaan undang-undang serta sistem kehakiman.  - jurnal keputeraan.  121-148. 

nurhafilah musa.  (2015).  ilman dan kesan kepada pencegahan jenayah.  - wacana keputeraan 2015. 

faridah jalil, nurhafilah musa.  (2015).  searching for the benchmark in the administration of islamic criminal law:.  - islamic criminal law conference. 

nasran muhammad, zamro muda, anwarul fakhri omar, zuliza mohd kusrin, nurhafilah musa.  (2015).  kajian lanjutan hudud menurut perundangan islam dan kerelevenannya di malaysia.  - kajian keberkesanan dasar. 

nazri muslim, faridah jalil, nurhafilah musa, khairil azmin mokhtar, rasyikah md khalid.  (2015).  malaysian federalism - issues and acceptance.  - australian journal of sustainable business and society.  109-118. 

mohd nasran mohamad, zuliza mohd. kusrin, nur hafilah musa, anwar fakhri omar & mohd zamro muda.  (2015).  kajian lanjutan hudud menurut perundangan islam & kerelevenannya di malaysia.  -

shamsul amri bin baharuddin, ahmad rizal bin mohd yusof, nazri bin muslim, chong sheau tsuey, ermy azziaty binti rozali, denise koh choon lian, nurhafilah binti musa, sharipah nor puteh, et. al..  (2015).  kesepaduan sosial negara.  -

nazri muslim, mansor mohd noor, norhafilah musa, mardiana nordin, abdul halim sidek, sarjit singh dan mahadee ismail.  (2015).  tahap penerimaan belia nalaysia terhadap perlembagaan persekutuan dan pembinaan etos bangsa.  - 197. 

nazri muslim, faridah jalil, nurhafilah musa, khairul azmin mokhtar, rasyikah m. khalid.  (2014).  malaysian federalism : issues and acceptance.  - australian academy of business and social sciences.  1-12. 

asmak husin & nurhafilah musa.  (2014).  ilmuwan wanita islam - globalisasi dan hak wanita.  - 213-222. 

nazri muslim,faridah jalil. nurhafilah musa, khairil azmin mokhtar, rasyikah m. khalid.  (2014).  malaysian federalism-issues and acceptance.  - proceedings of the australian academy of business and social sciences conference 2014 (in partnership with the journal of developing areas). 

nurhafilah musa, nizamuddin alias, mumtaz muhd nawi.  (2014).  malaysian federalism and equal wealth distribution-a case study on the state kelantan.  - world conference on cconstitutional law. 

nurhafilah musa, faridah jalil.  (2014).  keperluan untuk mewujudkan kursus persediaan bagi pelajar-pelajar tahun 1 fakulti undang-undang ukm - satu cadangan awal.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2013. 

nurhafilah musa.  (2014).  from state islamic religious schools to syariah and legal studies: human resource in the islamic sector an academic entrepreneurship in malaysian higher education institutions.  - pertanika : journals of social sciences and humanities (special edition).  22(S):223-238. 

nurhafilah musa, faridah jalil.  (2014).  pbl (problem based learning) dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pengantar kepada perundangan islam, tahun satu, fakulti undang-undang ukm - cabaran & penyelesaian.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2013. 

nurhafilah msusa, nazri muslim, asmak husin, mohd fakaruddeen che omar.  (2014).  the cadbury controversy; blessings in disguise?.  - international halal conference 2014. 

faridah jalil, nurhafilah musa.  (2014).  administration and enforcement of halal certification in malaysia - a possibility towards cooperative federalism.  - malaysia international halal research & education conference.  17-23. 

nurhafilah musa.  (2014).  penerapan konsep mas`uliyyah dan amanah dalam pentadbiran awam ke arah bersih rasuah - kajian di majlis perbandarab kota bharu - bandaraya islam (mpkb-bri).  - jurnal keputeraan.  133-181. 

faridah jalil & nurhafilah musa.  (2014).  kriteria minimum untuk pelaksanaan undang - undang jenayah syariah di malaysia.  - prosiding seminar undang - undang jenayah islam kebangsaan 2014. 

ashinida aladdin and nurhafilah musa.  (2014).  arabic language courses for students at the faculty of law ukm- importance and challenges.  - procedia-social and behavioral sciences.  51-55. 

nurhafilah musa.  (2014).  undang-undang syariah di malaysia.  - 33-55. 

kamarulzaman abdul ghani & hafilah musa.  (2013).  fagihan dalam konteks masyarakat kontemporari: cabaran & penyelesaian.  - jurnal keputeraan model masyarakat bertakwa.  2013(2): 133-159. 

khairil azmin mokhtar, faridah jalil, nurhafilah musa, nazri muslim, rasyikah khalid.  (2013).  conflict of jurisdiction in a federation and national integration and social cohesion in malaysia.  -

nazri muslim, faridah jalil, nurhafilah musa, khairil azmin mokhtar, rasyikah khalid.  (2013).  the perception of malaysians on the concept and implementation of federal system -an initial findings.  - celebrating diversity 10th years of asli 10th asian law institute conference. 

nurhafilah musa, faridah jalil.  (2013).  social cohesion in malaysia _ a preliminary overview of its challanges from legal perspective.  -

azizi umar, mohd syuja` saedin, nurhafilah musa, mohd zaki daud, ahmad rafizi salleh.  (2013).  keperluan perundangan pengelolaan sekolah agama dalam akta pendidikan dan enakmen negeri di malaysia.  - proceeding-international conference on islamic law in turkey and malaysia-organised by-fac of theology, marmara university, istanbul, turkey & dept of syariah, fac of islamic studies ukm-28 may 2013.. 

nurhafilah musa dan nazri muslim.  (2013).  federalisme dan pertanian di malaysia-kuasa dan pentadbiran.  - forum ipima 2013: pertanian dan kedaulatan pangan. 

nurhafilah musa.  (2013).  muslim consumers dilemma federalism and food law in malaysia-between safe clean and halal.  - prosiding seminar kebangsaan macfea ke-17 2013. 

khairil azmin mokhtar, faridah jalil, nurhafilah musa, nazri muslim, rasyikah md khalid.  (2013).  conflict of jurisdiction in a federation and national integration and social cohesion in malaysia.  - 10 asian law institute conference. 

nazri muslim, faridah jalil. nurhafilah musa, khairil azmin mokhtar, rasyikah md khalid.  (2013).  the perception of malaysians on the concept and implementation of federal system -initial findings.  - 10 asian law institute conferences. 

ashinida aladdin, nurhafilah musa.  (2013).  kursus bahasa arab dalam pengajian syariah di fakulti undang-undang ukm - kepentingan dan cabaran.  - solls. intec.13 : international conference on knowledge-innovation-excellence : synergy in language research and practice. 

nurhafilah musa.  (2013).  teaching islamic law to non muslim students in law faculty, national university malaysia-a reflection.  - international conference on law and society. 

azizi umar, nurhafilah musa, wan zulkifli wan hassan, nazri muslim, zulkifli mohamad.  (2013).  kelemahan dan kebaikan memorandum persefahaman program pendaftaran sekolah agama bantuan kerajaan (sabk).  - 3rd international conference on islamic education 2013. 

nurhafilah musa ,faridah jalil.  (2013).  social cohesion in malaysia - a preliminary overview of its challenges from legal perspective.  - celebrating diversity: 10 years of asli 10th asian law institute conference,. 

nurhafilah musa.  (2012).  adakah federalisme penghalang kepada pelaksanaan syariah di malaysia.  - undang-undang syariah di malaysia, shah alam. 

faridah jalil, nurhafilah musa.  (2012).  halal products-malaysian constitution perspective.  - international halal conference, pwtc, kuala lumpur, malaysia,. 

kamarulzaman abdul ghani, nurhafilah musa.  (2012).  faqihan dalam konteks mayarakat kontemporari - cabaran dan penyelesaian.  - wacana keputeraan sultan muhammad v tahun 2012. 

nizamuddin alias and nurhafilah musa.  (2012).  from state islamic religious schools to syariah and lehal studies : human resource for islamic sector and academic entrepreneurship at malaysian higher education institutions.  - 2012 tuanku jaafar law conference and workshop:academic entrepreneurship and university start ups. 

faridah jalil, nurhafilah musa.  (2012).  halal products-malaysian constitution persepctive.  - international halal conference, inhac. 

nurhafilah musa.  (2011).  judicial cooperation in malaysia - a preliminary overview of the possibility and challenges.  - prosiding seminar kebangsaan peradaban & pemikiran islam 2011. 

nur hafilah musa.  (2008).  islam pasca kemerdekaan.  - 198-214. 

nurhafilah musa.  (2007).  kebebasan beragama di malaysia : kajian antara hak asasi manusia dalam islam dan deklarasi hak asasi manusia sejagat 1948.  -

nurhafilah musa.  (2007).  undang - undang kawalan penyebaran agama bukan islam : satu penilaian selepas 50 tahun perlembagaan persekutuan.  - persidangan undang - undang tuanku jaafar 2007. 

nurhafilah musa.  (2007).  nik safiah karim-meniti dua zaman.  - 324. 

nurhafilah musa.  (2006).  kebebasan beragama di malaysia.  - jurnal pengajian islam.  1(1) : 158-183.