Penerbitan Terkini

muhammad asyraf abdul rashid, salmy edawati yaacob.  (2023).  pelaksanaan pembiayaan mikro daripada dana zakat.  - al-qanatir: international journal of islamic studies.  54-62. 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  impak digitalisasi tawaruq terhadap kesahihannya.  - the 7th international conference on islamic studies (iconis 2023).  1-29. 

mohamad bazli md radzi, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad.  (2023).  masjid sebagai alternatif pusat penjanaan ekonomi masyarakat setempat: satu sorotan literatur.  - journal of contemporary islamic law.  36-41. 

ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, abu yazid abdul kadir, salmy edawati yaacob.  (2023).  principles of islamic spirituality towards producing successful entrepreneurs: perspective of tariqah entrepreneur.  - islamiyyat.  181-193. 

salmy edawati yaacob.  (2023).  konseptual dan teoritkal dalam penyelidikan.  - 1-40. 

salmy edawati yaacob.  (2023).  tatacara penulisan proposal 2023.  - 1-80. 

aza shahnaz azman, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob.  (2023).  the impact of morality on the behavior of b40 female entrepreneurs in the informal economic sector.  - international journal of academic research in business and social sciences.  503-518. 

all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

zamzuri zakaria, salmy edawati yaacob, nurulashiqin mahmud zuhudi.  (2023).  the relationship between investor behaviours with fatwa coordination of amanah saham nasional (asn) and amanah saham bumiputera (asb).  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  499-521. 

mohd sobri ellias, salmy edawati yaacob, muhammad adib samsudin.  (2023).  aplikasi kaedah-kaedah fiqh dalam merangka parameter berhubung penghasilan video tular sebagai strategi pemasaran jualan atas talian.  - al-qanatir: international journal of islamic studies.  9-19. 

wafa abdul hamid, salmy edawati yaacob.  (2023).  penggunaan aplikasi cashzine dan hukumnya menurut perspektif islam.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  40-51. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2023).  the importance of accountability in zakat institutions.  - business and management horizons.  35-46. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob, najahudin lateh.  (2023).  tax and zakat compliance in accountability perspective: a comparative study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  814-822. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob, najahudin lateh.  (2023).  factors influencing trust on zakat institutions in achieving sustainable development goals (sdg).  - international journal of academic research in business and social sciences.  783-794. 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad & salmy edawati yaacob.  (2023).  kursi penyelidikan haron din sebagai penghargaan jasa dan sumbangan.  - the 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  1-12. 

abd hakim abd rasid, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob.  (2022).  the need of shariah governance for small and medium enterprise (sme): a literature review.  - international journal of academic research economics and management sciences.  84-99. 

nurul ashiqin mahmud zuhudi, salmy edawaty yaacob, zamzuri zakaria.  (2022).  the preliminary study of investor behaviours toward fatwa coordination: malaysia cases of bumiputera unit trusts (but).  - empirical economics letters.  21-33. 

ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, abu yazid abdul kadir, salmy edawati yaacob.  (2022).  pembangunan kerohanian usahawan melayu di malaysia tinjauan dari perspektif guru-guru mursyid.  - al-abqari journal of islamic social sciences and humanities.  158-175. 

salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42. 

salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad,mat noor mat zain, mohd afiq nuar, noraini saro.  (2022).  kajian semakan semula uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - focus group discussion.  1-42. 

salmy edawati yaacob, mohd nasran mohamad, shofian ahmad.  (2022).  goldpreneur: kepatuhan syariah dan cabaran pelaksanaannya di malaysia.  - the 2nd samarah international conference on islamic family law & islamic law 2022.  1-13. 

salmy edawati yaacob dan mohd nasran mohamad.  (2022).  shariah gold investment in era of metaverse: prospects & challenges.  - international conference fakultas ekonomi dan bisnis islam (febi) iain manado.  1-12. 

salmy edawati yaacob.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 241. 

siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, suhaila nadzri.  (2022).  critical success factors of muslim entrepreneurs: a thematic review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  477-495. 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri haron, suhada ishak.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 17. 

azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, wan kamal mujani, ahmad munawar ismail.  (2022).  keperluan garis panduan pengurusan kewangan badan bukan kerajaan (ngo) islam.  - e-proceedings of international virtual conference on contemporary fiqh and laws (iconfiqh 2022).  301-312. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob, mohd saleh abbas, albert feisal ismail, maymunah ismail, marina abu bakar.  (2022).  governance of zakat distribution based on maqasid al-syariah: study in selangor zakat board.  - journal of pharmaceutical negative results.  5948-5957. 

zuriani ibhrim, izzah nur aida zur raffar, wan kamal mujani, salmy edawati yaacob, suhaila a. aziz.  (2022).  health and hygiene care to curb covid-19 outbreak among youth in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1542-1553. 

zainuddin, roni efendi, jamal mirdad, salmy edawati yaacob.  (2022).  siyasah syariyyah and the politicization of religion in the 2019 indonesian presidential election.  - ahkam.  357-384. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob.  (2022).  tadbir urus pengagihan zakat berdasarkan maqasid syariah: kajian di lembaga zakat selangor.  - jurnal sains insani.  90-97. 

siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2022).  a thematic review on prophetic leadership in organisations: analysis of patterns and impacts.  - jurnal intelek.  12-23. 

mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

azlin alisa ahmad, salmy edawati binti yaacob, mat noor bin mat zain, mohd izhar ariff, wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, nik abdul rahim.  (2022).  laporan teknikal garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam.  - 1-192. 

azlin alisa ahmad;mat noor bin mat zain;salmy edawati binti yaacob;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;norhoneydayatie binti abdul manap.  (2022).  pembinaan parameter islamic swap dalam pasaran derivatif islam di malaysia .  -

mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaacob, asma hakimah ab. halim.  (2022).  aplikasi model altman untuk meramal kejadian kemungkiran sukuk di pasaran sukuk malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-23. 

siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2022).  a thematic review on prophetic leadership: analysis of publication patterns from 2010 till 2021.  - international journal of academic research in business and social sciences.  369-388. 

rosmawati binti mohamad rasit;zainab binti ismail;salasiah binti hanin hamjah;salmy edawati binti yaacob;muhammad adib bin samsudin;zulkefli bin aini;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  -

nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -

salmy edawati yaacob.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 12. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 5. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri haron.  (2021).  an investment portfolio strategy for waqf assets in malaysia: a study at selected state islamic religious councils.  - international journal of academic research in business and social sciences.  481-495. 

azliana mohd jelani, salmy edawati yaacob, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2021).  challenges and success factors of single mother cooperative in peninsular malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  772-788. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2021).  akauntabiliti pendedahan maklumat dalam institusi zakat: analisis literatur.  - international journal of zakat and islamic philanthropy.  1-9. 

ku azmi ku mat, mohamad sabri haron, salmy edawati yaacob, wan zulkifli wan hassan.  (2021).  kejatuhan pattani terhadap kesedaran islam di bangkok.  - jurnal hadhari.  209-220. 

siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2021).  a thematic review on prophetic leadership in organizations: analysis of patterns and impacts.  - international conference on islamic contemporary and management 2021 icicm.  1-12. 

siti syuhada abd rahman, zizah che senik, suhaila nadzri, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, wan zulkifli wan hassan.  (2021).  strategic management critical success factors of small and medium sized enterprises (smes): a systematic literature review.  - international management & accounting conference (imac) 10.  165-166. 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2021).  akauntabiliti pendedahan maklumat dalam institusi zakat: satu sorotan karya.  - proceedings of the 2nd kedah international zakat conference 2021 (i-keizac 2021).  274-282. 

nurul ashiqin mahmud zuhudi, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2021).  fatwa coordination in malaysia: a literature review.  - international journal of advanced research (ijar).  614-622. 

nor nina amalina md saad, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad.  (2021).  marketing strategy in malaysia: an islamic view.  - international journal of advanced research (ijar).  73-81. 

sri wahyu sakina ahmad sanusi, salmy edawati yaacob, mohd fairuz md. salleh.  (2021).  wakaf zurri: instrumen pengurusan harta dalam pembangunan tamadun islam.  - journal of al-tamaddun.  139-152. 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati, sabri haron.  (2021).  keterdedahan risiko pembangunan portfolio aset wakaf: analisis berdasarkan teori pengurusan risiko korporat.  - international research conference on shariah compliant industries (ircsi 2021).  93-115. 

ku azmi ku mat, mohamad sabri haron, salmy edawati yaacob, wan zulkifli wan hassan.  (2021).  sejarah kemasukan islam di bangkok.  - jurnal dunia pengurusan.  125-131. 

ku azmi ku mat, mohamad sabri haron, salmy edawati yaacob, wan zulkifli wan hassan.  (2021).  pelaksanaan zakat di kalangan minoriti muslim di wilayah pathum thani thailand.  - jurnal dunia pengurusan.  79-86. 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri haron, suhada ishak.  (2021).  pengurusan risiko menurut perspektif syarak: satu kajian tinjauan di institusi wakaf majlis agama islam negeri (main) terpilih.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  100-113. 

sri wahyu sakina ahmad sanusi, salmy edawati yaacob.  (2021).  concept of benevolence and social exchange theory in waqf zurri.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1170-1183. 

abd hakim abd rasid, salmy edawati yaacob, mat noor mat zain.  (2021).  keperluan tadbir urus syariah di industri kecil dan sederhana (iks): satu tinjauan literatur.  - journal of contemporary islamic law (jcil).  65-75. 

rosmiza ismail, salmy edawati yaakob, mohd zamro bin muda.  (2021).  pengurusan harta orang islam melalui konsep hibah: suatu sorotan.  - at-tahkim.  1-6. 

abu yazid abdul kadir, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, salmy edawati yaacob.  (2021).  pembangunan kerohanian usahawan melayu di malaysia tinjauan dari perspektif guru-guru murshid.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  68-77. 

salmy edawati yaacob.  (2021).  improving students understanding of the thesis flow by using thesis map techniques.  - international journal of advanced research.  1003-1007. 

mohamad sabri haron, radin anis adlina radin hasbani, syaidatun nazirah abu zahrin, aminudin basir, shofian ahmad, salmy edawaty yaacob, azizi umar, nor huda md. anuar.  (2021).  the relationship between philanthropic attitude and economic jihad in the muslim community.  - the journal of muamalat and islamic finance research.  41-54. 

sri wahyu sakina ahmad sanusi, mohd fairuz md. salleh, salmy edawati yaacob.  (2021).  zurri waqf reporting: preliminary findings on reporting practices.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  235-255. 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh @ yusoff, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, muhammad yusuf saleem.  (2021).  critical analysis of beneficial ownership in musharakah based home financing in malaysia.  - qualitative research in financial markets.  161-182. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  isu syariah (manipulasi rahnu).  - 1-15. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  isu syariah (emas fizikal).  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  potensi dan bentuk pelaburan emas di malaysia.  - 1-15. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  sejarah emas.  - 1-11. 

muhammad hakimi mohd shafiai, syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob.  (2020).  kesan sikap, faktor halangan dan manfaat tanggapan pekebun kecil sawit persendirian kepada niat menggunakan mikro kredit islam.  - islamiyyat.  3-14. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  riba dalam perniagaan.  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  maslahah dalam perniagaan dan keusahawanan.  - 1-11. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  budaya keusahawanan islam.  - 1-15. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  etika keusahawanan islam.  - 1-14. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  asas keusahawanan islam.  - 1-37. 

nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, nur hidayah hamizah mat tohid.  (2020).  analysis of responsibility toward leased asset in ijarah financing from the shariah perspective: a special focus on al-ijarah thumma al-bay.  - international journal of academic research in business and social sciences.  865-876. 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri harun.  (2020).  pengurusan pembangunan portfolio aset wakaf: keterdedahan risiko dan pengurusannya.  - journal of contemporary islamic law.  26-36. 

rosmiza ismail, salmy edawati yaacob, mohd zamro muda.  (2020).  keperluan deklarasi hibah dan kekangannya dalam perancangan harta orang islam.  - journal of contemporary islamic law.  77-83. 

suhaila nadzri, siti syuhada abd rahman, nuradli ridzwan shah mohd dali, mohamad sabri haron, salmy edawati yaacob.  (2020).  characteristics of trust among successful entrepreneurs in the catering services industry in malaysia.  - international journal of business and social science.  64-75. 

salmy edawati yaacob, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2020).  gold currency (gold dinar) in gresham's law 'bad money drive out good money'.  - international journal of business and social science (ijbss).  54-58. 

rosmawati mohamad rasit, zainab ismail, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, salmy edawati yaacob, adawiyah ismail, siti jamiaah abd jalil, hasanah abd. khafidz, nozira salleh, a'thiroh masyaa'il tan, suariza@hidayah muhammad, azimah misrom.  (2020).  pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia.  - 52. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  perkongsian pengalaman apel c.  - webinar pelaksanaan dan perkongsian pengalaman apel c.  1-17. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  digital payment disruption: application & sharia issu in e-wallet.  - the 2nd international conference on islamic law 2020.  1-25. 

azlin alisa ahmad, siti mutiara mohd azman, nadhirah nordin, salmy edawati yaacod.  (2020).  shariah parameters for conditional hibah in preference shares structuring.  - international journal of academic research in business and social sciences.  113-122. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara membuat proposal penyelidikan.  - 1-19. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara membuat soratan literatur.  - 1-22. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara penulisan tesis (persediaan awal).  - 1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  penulisan artikel lteratur.  - 1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  tatacara penulisan latihan ilmiah.  - 1-45. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  research problem and problem statement.  - 1-29. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  amalan semasa kewangan islam.  - 1-45. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  institusi kewangan islam.  - 1-20. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  cadangan alternatif penggunaan konsep tawarruq dalam produk ar-rahnu di koperasi.  - inovasi produk rahnu skm dan angkasa 2020.  1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  proses kenaikan pangkat akademik.  - 1-10. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  koperasi islam.  - 1-24. 

salmy edawati yaacob.  (2020).  fungsi dan peranan baitulmal.  - 1-24. 

salmy edawati binti yaacob;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;zamzuri bin zakaria;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;ahmad dahlan bin salleh;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;azlin alisa ahmad.  (2020).  pembinaan modul koperasi patuh syariah untuk sektor koperasi di malaysia.  -

salmy edawati yaacob.  (2020).  isu syariah (akaun emas emas maya).  - 1-12. 

suhaila nadzri, salmy edawati yaacob, siti syuhada abd rahman.  (2020).  amalan sifat amanah usahawan berjaya dalam industri perkhidmatan katering makanan dan majlis di malaysia.  - international journal of social science research.  109-130. 

muhammad hakimi mohd shafiai, syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob.  (2019).  mengapa mikro kredit islam tidak mendapat sambutan dari pekebun kecil persendirian?.  - international conference on islamic law, economics and finance (speki2019).  300-315. 

dicky wiwittan toto ngadimana, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2019).  the influence of self-esteem and social relationships towards the debt behaviour.  - journal of applied structural equation modeling. 

dicky wiwittan toto ngadiman, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2019).  pengaruh hubungan sosial terhadap gelagat pembelian barangan bukan asas dan niat berhutang dalam kalangan isi rumah b40.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

dicky wiwittan toto ngadiman, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2019).  tahap harga diri kumpulan berpendapatan rendah yang berhutang dan peranan organisasi dalam sektor perladangan.  - jurnal antarabangsa dunia melayu.  238-254. 

ku azmi ku mat,mohamad sabri haron,salmy edawati yaacob dan wan zulkifli bin wan hassan.  (2019).  hak kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap penganut agama di negara thailand.  - international journal of west asian studies (ijwas).  27-33. 

dicky wiwittan toto ngadimana, salmy edawati yaacob, hairunnizam wahid.  (2019).  tanggapan sokongan organisasi dan penglibatan aktiviti kerohanian b40 muslim yang berhutang.  - international journal of islamic and civilizational studies.  67-77. 

dicky wiwittan toto ngadimana, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2019).  harga diri, niat menambah pinjaman dan gelagat perbelanjaan individu muslim berpendapatan rendah di sektor perladangan.  - umran-international journal of islamic and civilizational studies.  49-61. 

suhaila nadzri, salmy edawati yaacob.  (2019).  ciri-ciri akhlak usahawan muslim berjaya dan hubungannya dengan cara pengembangan harta serta matlamat hidup menurut perspektif al quran.  - journal of contemporary islamic law.  8-17. 

rosmawati mohamad rasit , zainab ismail, salasiah hanin hamjah, muhammad adib samsudin, zulkefli aini, salmy edawati yaacob, shahrul nazmi sannusi , md rozalafri johori.  (2019).  laporan teknikal psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami (frgs/1/2017/ssio3/ukm/02/6).  - 1-20. 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ihsan ilahi bin mohd sabri, salmy edawati yaacob, nurul ilyana muhd adnan, ahmad dahlan salleh, rubayah yakob, hendon redzuan.  (2019).  penggunaan dana zakat dalam pembangunan takaful mikro: satu sorotan literatur.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  73-91. 

mat noor mat zain, norhoneydayatie abdul manap, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2019).  kebaikan dan kelemahan kempen utamakan barangan muslim (bmf).  - seminar antarabangsa perundangan dan muamalah islam (international seminar on legal and islamic economy & finance).  477-490. 

nik abdul rahim bin nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob, rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  analisis hukum penggunaan dana zakat untuk pembangunan model takaful mikro.  - journal of contemporary islamic law. 

syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob dan hakimi syafeai.  (2018).  pengaruh manfaat tanggapan kepada sikap dan niat melanggan mikro kredit islam di sektor pertanian.  - journal of islamic, social, economics and development. 

asiah alkharib shah dan salmy edawati yaacob.  (2018).  cabaran dan alternatif penyelesaian bagi penyedia perkhidmatan ar-rahnu di malaysia.  - international journal of islamic and civilizational studies. 

salmy edawati binti yaacob;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;zamzuri bin zakaria;ahmad dahlan bin salleh;nozira binti salleh;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;rosmawati binti mohamad rasit;wan hilmi bin wan abdullah.  (2018).  pemerkasaan keusahawanan islam dalam konteks pembangunan negara.  -

rosmawati mohamad rasit, . zainab ismail, salasiah hanin hamjah, salmy edawati yaacob, zulkefli aini , muhammad adib samsudin, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori, azimah misrom & nur hikmah yahya.  (2018).  kumpulan penyelidikan frgs/1/2017/ssi03/ukm/02/6 : psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm. 

zamzuri bin zakaria;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;salmy edawati binti yaacob.  (2018).  pembinaan teori pilihan pengguna islam dalam pembiayaan perumahan mengikut kerangka maqasid syariah.  -

nadia farhana bt shafeed affendy, nur izzati bt mohd hatta, nur zulaikha bt osman & salmy edawati bt yaacob.  (2018).  aplikasi mudharabah dalam muamalat semasa.  - seminar fiqh kontenporari 2018. 

nadia farhana shafeed affendy, nur izzati mohd hatta, nur zulaikha osman & salmy edawati yaacob.  (2018).  aplikasi mudharabah dalam muamalat islam.  - seminar fiqh semasa 2018. 

muhammad rafiuddin bin rahmat, muhammad azam bin mat saed & salmy edawati yaacob.  (2018).  jenayah murtad dalam perundangan islam.  - seminar fiqh kontemporari 2018. 

muhammad zamani bin shuhaimi, muhammad azraie bin azmi, nor qamal danial bin mohd safuan & salmy edawati binti yaacob.  (2018).  hukuman jenayah takzir.  - seminar fiqh kontemporari 2018. 

amir fazlim jusoh, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias, mohd. zamro muda, mohd. al-adib samuri, salmy edawati yaacob & anwar fakhri omar.  (2018).  proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018).  - proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018). 

amir fazlim bin jusoh @ yusoff;mat noor bin mat zain;salmy edawati binti yaacob;shifa binti mohd nor;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2018).  the development of forward sale-based islamic personal financing model.  -

asiah alkharib shah, nurhafilah musa, salmy edawati yaacob.  (2018).  tadbir urus dan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia: bidang kuasa siapakah?.  - kanun jurnal undang-undang malaysia. 

asiah alkharib shah, nurhafilah musa, salmy edawati yaacob.  (2018).  masa depan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia menurut perspektif perundangan.  - journal of contemporary islamic law. 

nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;ruzian bt. markom;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;azlin alisa binti ahmad.  (2018).  pembinaan parameter syariah prinsip pemilikan bermanfaat (beneficial ownership) dalam kewangan islam.  -

fazilah idris, khairul anwar mastor, fariza md. sham, nurliana mohd. hassan, nur riza suradi, salmy edawaty yaacob & yusof maskat.  (2018).  halal executive and halal brand for halal integrity.  - special issue ukm-iic2018. 

ahmad dahlan salleh, mohd nasran mohamad, amir husin, salmy edawati yaacob.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 23. 

dicky wiwittan toto ngadiman, daily tayok, salmy edawati yaacob, hairunnizam wahid.  (2018).  social relationship b40 against purchasing behaviour non-basic needs using loans and intention to increase debt.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, norhazidah mashan.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 14. 

dicky wiwittan toto ngadiman, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  peranan felda dalam keperluan harga diri dan hubungan sosial individu muslim b40 di felda sabah.  - journal of islamic, social, economics and development. 

dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

salmy edawati yaacob.  (2017).  trend kutu emas membiak.  - majalah al-islam.  64-67. 

amir fazlim jusoh yusoff, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, hanira hanafi, nik abdul rahim nik abdul ghani, shifa mohd nor & muhammad shahir ridzuan md radzi.  (2017).  isu syariah dan undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 6. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, azlin alisa ahmad, mohd hafiz safiai, mohammad zaini yahaya.  (2017).  editorial journal of contemporary islamic law.  - journal of contemporary islamic law.  1-73. 

asiah alkharib shah dan salmy edawati yaacob.  (2017).  pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal seliaan ar-rahnu.  - journal of advanced research in business and management studies.  120-133. 

salmy edawati yaacob.  (2017).  maslahah dalam perniagaan koperasi.  - seminar fiqh muamalat dalam gerakan koperasi 2017. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, mohammad zaini yahaya.  (2017).  editorial journal of contemporary islamic law.  - journal of contemporary islamic law.  1-76. 

suhailah mohd nordin dan salmy edawati yaacob.  (2017).  sorotan literatur perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat vs sistem piramid.  - islamiyyat. 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

mohamad syahir mohammad, salmy edawati yaacob dan azlin alisa ahmad.  (2017).  transaksi jual beli emas melalui pemasaran berbilang tingkat (multi-level marketing) dalam islam: sorotan literatur.  - journal of contemporary islamic law.  60-76. 

mohamad sabri haron, radin anis adlina binti radin hasbani, syaidatun nazirah abu zahrin, mohd. yusof hj. othman, aminudin basir @ ahmad, mohd arip kasmo, shofian ahmad, azizi umar & salmy edawaty yaacob.  (2017).  peranan filantrofi dalam meningkatkan ekonomi di malaysia.  - conference on philanthropy for humanitarian aid (conpha) 2017.  397-409. 

syahrul anuar bin ali, muhammad hakimi mohd. shafiai dan salmy edawati yaacob.  (2017).  potensi projek tanaman kelapa sawit berskala kecil di daerah hilir perak: analisa kepekaan.  - international journal of accounting, finance and business.  177-194. 

salmy edawati yaacob.  (2017).  dinar emas vs wang digital.  - utusan malaysia (mega).  21. 

najahudin lateh, salmy edawati yaacob, siti noobiah md rejab.  (2017).  applying the fuzzy delphi method (fdm) to analyze the expert consensus values for instrument of shariah-compliant gold investment.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  165-178. 

sarmila md sum & salmy edawati yaacob.  (2017).  pendidikan asas keusahawanan.  - 14. 

mohamad syahir mohamad dan salmy edawati yaacob.  (2016).  jual beli emas secara pelan multi-level marketing (mlm) menurut perspektif islam: satu sorotan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016.  267-287. 

asiah alkharib shah dan salmy edawati yaacob.  (2016).  tadbir urus ar rahnu menggunakan pendekatan tadbir urus polisentrik (polycentric governance).  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam.  97-109. 

syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob dan muhammad hakimi shafiai.  (2016).  aplikasi teori tindakan beralasan dan teori gelagat terancang dalam perbankan islam: satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016.  870-890. 

nik abdul rahim bin nik abdul ghani, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, ruzian markom, amir fazlim bin yusoff, ahmad dahlan salleh, mohd firdaus jaafar, hanzalah zainal.  (2016).  pemilikan bermanfaat (beneficial ownership) dalam kewangan islam: keperluan kepada satu parameter.  - proceeding international conference on islamic jurisprudence 2016.  287-302. 

salmy edawati yaacob dan zamzuri zakaria.  (2016).  syarikat patuh syariah:produk dan pasaran dalam islam.  -

nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zin, salmy edawati yaacob, ruzian markom, ahmad dahlan salleh, mohammad firdaus mohammad hatta, amir fazlim yusoff, hanzalah zainal.  (2016).  analisis syariah terhadap konsep pemilikan bermanfaat (beneficial ownership) dalam pembiayaan perumahan.  - journal of contemporary islamic law.  69-90. 

nurshuhaida abdul razak, aisyah abdul rahman, salmy edawati yaacob.  (2016).  implementing gold investment for malaysian employees provident fund (epf).  - geografia - malaysian journal of society and space.  27-38. 

mohd al adib samuri, salmy edawati yaacob, abd basir mohamad, mohd nasran mohd, shofian ahmad, zaini nasohah, ibnor azli ibrahim, zuliza mohd kusrin, mat noor mat zain, anwar fakhri omar, mohd zamro muda, md yazid ahmad, mohammad zaini yahaya, nik abd rah.  (2016).  journal of comtemporary islamic law.  - journal of comtemporary islamic law.  1-68. 

nurshuhaida, aisyah abdul rahman dan salmy edawati yaacob.  (2016).  investment in gold dinar from islamic economic perspectives.  - prosiding seminar kebangsaan emas dalam institusi kewangan di malaysia.  1-15. 

najahudin lateh dan salmy edawati yaacob.  (2016).  dapatan kajian pembangunan instrumen pelaburan emas patuh syariah (ipeps) di malaysia.  - e-prosiding seminar kebangsaan emas dalam institusi kewangan di malaysia, ukm bangi.  1-17. 

salmy edawati yaacob, ahmad dahlan salleh dan lukman samsuddin.  (2016).  e-prosiding seminar kebangsaan emas dalam institusi kewangan di malaysia.  - e-prosiding seminar kebangsaan emas dalam institusi kewangan di malaysia, ukm bangi. 

amir fazlim yusoff, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, hanira hanafi, nik abdul rahim nik abdul ghani, abdul mumin mohammad idrus, muhammad shahir ridzuan md radzi.  (2016).  islamic personal financing instruments in the malaysian banking industries: issues and alternatives.  - journal of contemporary islamic law.  24-38. 

asiah alkharib shah, salmy edawati yaacob.  (2016).  kritikal literatur terhadap tadbir urus dan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia.  - journal of advanced review on scientific research.  26-42. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaakob, dr. zamzuri zakaria, nik abdul rahim nik abdul ghani & syamsul amri abdul razak.  (2016).  pembentangan awal proposal pembentukan kerangka dalaman tadbir urus dan risiko syariah di suruhanjaya syarikat malaysia (ssm) -.  - 1-18. 

salmy edawati yaacob.  (2015).  panduan asas syariah koperasi.  - 135. 

salmy edawati yaacob.  (2015).  konsep dan sistem riba.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  akad bay` salam dan bay` istisna`.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  kontrak jual beli.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  teori pemilikan.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  teori hak.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  riba dan pelaburan emas.  -

najahudin lateh, ghafarullahhuddin din, muhamad rahimi osman, ezani yaakob & salmy edawati yaacob.  (2015).  pembentukan instrumen pelaburan emas patuh syariah (ipeps) menggunakan teknik delphi.  - prosiding konfrensi antarabangsa islam borneo viii (kaib viii).  13-19. 

muhammad hilmi jalil, fariza md. sham, latifah amin, salmy edawati yaacob & raudhah abu samah.  (2015).  upholding the dignity of islamic civilization.  - the proceeding of the 6th international symposium on islam, civilization and science (isicas 2015).  218. 

salmy edawati yaacob.  (2015).  teori harta dalam muamalat islam.  -

mohd mazli mohd aini, mohd akmal noor rajikon, salmy edawati yaacob dan ahmad dahlan salleh.  (2015).  insurans: analisa berdasarkan pandangan ulamak terhadap hukum bermuamalah dengannya.  - journal of human capital developement.  11-22. 

asiah alkharib shah dan salmy edawati yaacob.  (2015).  kritikal literatur terhadap tadbir urus dan pengawalseliaan ar-rahnu di malaysia.  - kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan 2015 (kosis 2015). 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad & wan kamal mujani.  (2015).  dilema dinar emas.  - 206. 

salmy edawati yaacob.  (2015).  akad-akad dalam muamalat.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  dinar emas dalam islam.  -

abe sufian abdul rahman dan salmy edawati yaacob.  (2015).  kajian literatur tahap pemahaman transaksi jualbeli emas oleh peniaga-peniaga runcit sekitar kawasan bandar kuala terengganu.  - kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan 2015 (kosis 2015). 

mat noor mat zain, norwajia umi ismail, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2015).  penyelesaian kemungkiran dalam kontrak hutang perbankan menurut perspektif islam.  - prosiding persidangan antarabangsa fiqh semasa dan perundangan islam 2015.  259-275. 

salmy edawati yaacob.  (2015).  riba dalam syariat islam.  -

salmy edawati yaacob.  (2015).  bay inah & bay dayn.  -

azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob & mat noor mat zain.  (2014).  the use of wa`dan in islamic contract fx forward: weighting between maslahah and mafsadah.  - asian social science.  332-342. 

norwajia umi ismail, mat noor mat zain & salmy edawati yaacob.  (2014).  kaedah penyelesaian kemungkiran kontrak (default payment) dalam islam: sorotan literatur.  - islamiyyat (the international journal of islamic studies).  41-48. 

mohd mazli mohd aini, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2014).  insurans menurut perspektif syariah.  - prosiding kolokium siswazah syariah peringkat kebangsaan 2014 / fakulti pengajian islam.  1-19. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, zamzuri zakaria & zuliza mohd kusrin.  (2014).  transaksi transaksi emas secara bertangguh dan ansuran: analisis fatwa mui.  - international conference of global islamic studies 2014 (icgis 14) / jabatan syariah, fakulti pengajian islam ukm.  253-268. 

salmy edawati yaacob & sanep ahmad.  (2014).  return to gold-based monetary system: analysis based on gold price and inflation.  - asian social science.  10(7):18-28. 

salmy edawati yaacob.  (2014).  the ruling of paper money usage: analysis based on the evolution of currency development.  - asian social science.  10(3):86-93. 

yaacob s.e., ahmad s., mujani w.k..  (2014).  the prospect of gold dinar as a currency: physical or gold backed?.  - energy education science and technology part b: social and educational studies.  33-46. 

mail f.b., wan mamat w.h.b., vengadasalam c., zin i.b.m., zakaria z., yaacob s.e..  (2014).  relationship between intrinsic and extrinsic factors with patriotism of the student athletes.  - research journal of applied sciences.  160 - 168. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, zamzuri zakaria & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2014).  gold investment application through mudarabah instruments in malaysia: analysis of gold dinar as capital.  - asian social science.  173-181. 

wan mohd al faizee wan ab rahman dan salmy edawati yaacob.  (2014).  takaful wakaf di syarikat takaful malaysia berhad: sorotan literatur.  - islamiyyat.  47-56. 

zamzuri zakaria, rosliza abdul latif, salmy edawati yaacob, mat noor mat zain.  (2013).  the ability of al-rahn scheme and conventional pawnbroking to guarantee security of gold as collateral.  - international business management.  7(6):426-431. 

ezad azraai jamsari, salmy edawati yaacob, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2013).  rentetan peperangan dalam kitab al-bidayah wa al-nihayah karya ibn kathir al-dimashqi.  - jurnal al-tamaddun.  8(2):63-80. 

noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, salmy edawati yaacob, adnan mohamed yusoff.  (2013).  status of property nominee for employees provident fund.  - international business management.  7(6):432-435. 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, zamzuri zakaria, nik abdul rahim.  (2013).  aplikasi pelaburan dinar emas melalui instrumen mudarabah di malaysia: analisis kedudukan dinar emas sebagai modal.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

zamzuri zakaria, rosliza abdul latif, salmy edawati yaacob, mat noor mat zain..  (2013).  the ability of al-rahn scheme and conventional pawn broking to guarantee security of gold as collateral (jaminan keselamatan emas dalam skim al-rahn dan pajak gadai konvensional:analisis perbandingan).  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

mohd mazli mohd aini, salmy edawati yaacob, ahmad dahlan salleh.  (2013).  isu syariah & undang-undang siri 19.  - 105-121. 

nurhazidah mahzan, salmy edawati yaacob, sanep ahmad, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, aisyah abdul rahman, azlin alisa ahmad, suahaili al-ma`amun, hafizi abdul majid.  (2013).  faktor-faktor inflasi dan kesannya terhadap kumpulan wang simpanan pekerja (kwsp).  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

najahudin lateh, ghafarullahuddin din, rahimi osman, ezani yaakob dan salmy edawati yaacob.  (2013).  tematik emas dalam fiqh ulama melayu : tinjauan terhadap kitab sirat al-mustaqin, furu` al-masail dan bahru madhi.  - seminar serantau kajian manuskrip melayu dan kearifan tempatan 2013 / universiti teknologi mara. 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, aisyah abdul rahman, azlin alisa ahmad, suhaili al-ma`amun, hafizi abdul majid, wan najihah wan zabaria.  (2013).  rationale to return to gold-based monetary system: analysis based on gold price and inflation.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

mohd mazli mohd aini dan salmy edawati yaacob.  (2013).  pelaksanaan koperasi kredit berteraskan islam : satu kajian di koperasi tentera: satu sorotan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam (kaspi 2013) - fakulti pengajian islam (ukm). 

najahudin lateh, ghafarullahuddin, mohamad rahimi osman, ezani yaakob, salmy edawati yaacob.  (2013).  fiqh emas dalam karya ulama nusantara : sorotan melalui kitab sirat al-mustaqin, furu` al-masail, dan bahru madhi.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) v: ulama dan cabaran idealisme semasa / jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fakulti pengajian islam, ukm. 

noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, salmy edawati yaacob, adnan mohamed yusoff.  (2013).  kedudukan harta penama bagi kumpulan wang simpanan pekerja.  - international conference contemporary studies on islamic law in turkey and malaysia / marmara university istanbul, turkey. 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

salmy edawati yaacob.  (2012).  keunggulan dinar emas sebagai mata wang: tinjauan berdasarkan sejarah ketamadunan islam.  - jurnal islamiyyat.  34:119-130. 

salmy edawati yaacob.  (2012).  aplikasi semasa penggunaan dinar emas di malaysia.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  5:53-63. 

salmy edawati yaacob dan sanep ahmad.  (2012).  prospek penggunaan dinar emas sebagai mata wang: analisis berdasarkan teori monetari.  - jurnal pengurusan.  36 (2012): 1-1. 

nazira alis, zaini nasohah, salmy edawati yaacob.  (2012).  kepatuhan pembayaran zakat: anatara dakwah dan penguatkuasaan undang-undang.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2012.  89-90. 

azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob.  (2012).  the principle of risk management: sharia perspectives.  - journal of applied sciences research.  8(7):3335-3343. 

salmy edawati yaacob.  (2012).  the reality of gold dinar application in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(3): 341-347. 

salmy edawati yaacob.  (2012).  study of implementation gold dinar as currency.  - world applied sciences journal.  20(7):1014-1023. 

muhammad nazir alias, mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, zaini nasohah, abdel wadoud moustafa moursi el-seoudi , salmy edawati yaacob & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2012).  instrumen pembiayaan islam " hibah bersyarat".  - persidangan fiqh muamalah dan isu-isu fiqh semasa v,2012. 

salmy edawati yaacob, wan kamal mujani, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri.  (2012).  gold dinar as a supreme currency: review based on the history of islamic civilization.  - advances in natural and applied sciences.  6(3): 348-356. 

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi , mohd. nasran mohamad , amir husin mohd. nor, zaini nasohah, muhammad nazir alias, nik abdul rahim nik abdul ghani & salmy edawati yaacob ..  (2012).  pengenalan hibah bersyarat sebagai instrumen pembiayaan islam.  - shariah law reports journal (shlr) lexisnexis malaysia.  2012(1):ix-xix. 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad, wan kamal mujani, rohimi shapiee, hailani muji tahir.  (2012).  history and chronology of changes of the world monetary system.  - international business management.  6(2):150-157. 

zaini nasohah, hayatullah laluddin, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, amir husin mohd nor, salmy edawati yaacob and mohd rizal muwazir.  (2012).  the challenge faced by shariah law in respect of distribution of inheritance in multi-ethnic communities: case study in beaufort, sabah, malaysia.  - international business management.  6(2):228-232. 

suhaili almaamun muhammad hakimi bin mohd shafiai, mohd adib ismail, shahida shahimi, zurina shafii & salmy edawati yaakob.  (2012).  proceedings of the conference of the malaysian islamic economics and finance (cmief) 2012: islamic personal financial planning and wealth management.  - proceedings of the conference of the malaysian islamic economics and finance (cmief) 2012: islamic personal financial planning and wealth management, bangi, selangor. 

mohd izhar ariff mohd kashim, ezad azraai jamsari, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, mohd al-adib samuri, salmy edawati yaacob.  (2012).  penentuan ciri negara islam menurut pemikiran empat mazhab fiqah.  - jurnal hadhari.  4(2):89-106. 

sanep ahmad & salmy edawaty yaacob.  (2012).  dinar emas : sejarah dan aplikasi semasa.  - 257. 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad, wan najihah zabaria.  (2011).  mata wang dan krisis ekonomi dunia: kewajaran pennggunaan semula mata wang emas.  - journal of muamalat and islamic finance research.  8(1):143-159. 

mohd al adib samuri, ezad azraai jamsari, salmy edawati yaacob, noor aziah mohd awal, izhar ariff mohd. kashim & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2011).  penetapan mazhab ahli sunnah wa al-jamaah sebagai definisi islam di malaysia: hak penyebaran agama bagi kumpulan agama minoriti.  - jurnal undang-undang & masyarakat = malaysian journal of law and society.  15: 31-42. 

salmy edawati yaacob, mohd al adib samuri, mohd izhar arif mohd kashim, ezad azraai jamsari & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2011).  dinar emas sebagai mata wang dan komoditi di beberapa negara terpilih.  - jurnal melayu (journal of the malay world).  7:147-172. 

salmy edawati yaacob.  (2011).  dinar emas dan mekanisme pelaksanaannya dalam ekonomi semasa.  -

abdel wadoud moustafa moursi elseoudi, mohd. nasran bin mohamad, amir husin mohd nor, zaini nasohah, anwar fakhri omar, muhammad nazir alias,nik abdul rahim nik abdul ghani, salmy edawati binti yaacob.  (2011).  al-hibah wa tatbiqtoha fi al-tamouwil al-masrafi al-moaa`ser.  - persidangan serantau isu-isu semasa iv. 

salmy edawati yaacob,sanep ahmad.  (2010).  pembangunan kemudahan infrastruktur kewangan bagi merealisasikan penggunaan dinar emas masa kini.  - proceedings of the malaysia~indonesia international conference on economics,management and accounting 2010:regional development in an era global innovation economy. 

salmy edawati yaacob dan sanep ahmad.  (2009).  dinar emas di alam melayu: satu sorotan sejarah.  - proceeding international seminar on muamalat, islamic economics and finance (smeki`09) . bangi : jabatan syariah, fpi, ukm. 

salmy edawati yaacob dan sanep ahmad.  (2009).  aplikasi semasa penggunaan dinar emas di dunia: satu tinjauan umum indonesia, malaysia, afrika selatan dan united kingdom.  - prosiding seminar antarabangsa penjanaan ekonomi melalui transaksi wang dinar. institut latihan islam malaysia (ilim), bangi, 27 ogos 2009.. 

salmy edawati yaacob & ab. mumin ab. ghani.  (2009).  dinar emas: realiti semasa penggunaannya di malaysia.  - 161. 

salmy edawati yaacob & hailani muji tahir.  (2009).  realiti penggunaan dinar emas di malaysia.  - prosiding seminar antarabangsa penjanaan ekonomi melalui transaksi wang dinar, 27 ogos 2009/6 ramadan 1430, auditorium al-syafie, institut latihan islam malaysia (ilim), bangi selangor.. 

salmy edawati binti yaacob & azlin alisa ahmad.  (2009).  dinar emas: aset simpanan dan pelaburan alternatif masa kini.  - proceeding international seminar on muamalat, islamic economics and finance (smeki`09) . bangi : jabatan syariah, fpi, ukm. 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad dan wan najihah wan zabaria.  (2009).  kestabilan mata wang dalam menangani krisis ekonomi: kearah penggunaan dinar emas.  - prosiding seminar antarabangsa penjanaan ekonomi melalui transaksi wang dinar. 

wan kamal mujani, noor inayah yaakub, salmy edawti yaacob, ezad azraai jamsari & noorsafuan che noh.  (2009).  prosiding seminar antarabangsa penjanaan ekonomi melalui transaksi wan dinar.  -

mohd nasran mohamad, amir husin mohd nor, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaakub.  (2008).  konsep pengawasan syariah dalam perbankan islam: suatu strategi pengukuhan.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-3, 2008. fakulti ekonomi & perniagaan, ukm. 

mohd zamro bin muda, azlin alisa binti ahmad & salmy edawati binti yaacob.  (2008).  konsep pemilikan harta dalam islam: satu tinjauan umum.  - konvensyen kebangsaan pengurusan harta pusaka, wasiat & wakaf.. 

salmy edawati yaacob.  (2006).  pengurusan dan pelaburan dinar emas di malaysia.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam, 8-9 ogos 2006, kolej islam pahang sultan ahmad shah.